10.3. Linie z gubernii :

 a/ gub. Mohilew (Sidorovka, Gannowka), Białoru¶,

 b/ obwód Smoleńsk (Rosławl, Szumiacze)

 c/ obwód Smoleńsk (Rudnia, Kozince)

 

 Ostatnia aktualizacja : 13.06.2021 r.

 Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

          

 

------------------------------------------------------------------------------------

 Stefan Myszkowski (ur.1723 - zm.10.07.1821 Warszawa), lat 98, wie¶ Okolica, gub. Mohylowska

 ż. Anna Łukomska (zm.1806)

 Syn :

 Marcin Myszkowski (ur.1784), „służb± trudni±cy się”, mieszkał : 1821 r. Warszawa, ul. Freta 276 [zob. pkt 7]

------------------------------------------------------------------------------------

 Gubernia Mohilew (Sidorovka, Gannowka), Białoru¶,

 [Informacje : Roman Kosarenko, Kanada + internet]

 

 Iwan Myszkowskij [ur.+/-1760]

 ż. NN.

 Dzieci :

 1/ Zahar Iwanowicz Myszkowskij [ur.+/-1785 - zm. po 1811]

     ż. NN.

     Dzieci :

     Iwan Zaharowicz Myszkowskij [ur.+/-1810]

     ż. NN.

     Dzieci :

     Zahar Iwanowicz Myszkowskij [ur.+/-1830]

 2/ Luka Iwanowicz Myszkowskij [ur.+/-1785 - zm.po 1811]

 3/ Jelizawieta Iwanowna Myszkowskaja [ur.+/-1785 - zm.po 1811]

     m. N. Augustinowicz

 

 Z tej linii :

 

 Zahar Myszkowskij [ur.+/-1815]

 ż. NN.

 Dzieci :

 Iwan Zaharowicz Myszkowskij [ur.+/-1835], Sidorovka [1]

 ż. NN.

 Dzieci : 2 (Zahar, Iwan)

 A1. Zahar Iwanowicz Myszkowskij [ur.+/-1860]

       ż. NN.

       Dzieci : 6

 

       B1. Iwan Zaharowicz Myszkowskij (ur.14.03.1886 Gannovka - zm.IV.1968)  [2]

             Иван Захарович, род. В 1880 [1886] г. В д. Ганновка. В 1929 г. Приказом при коллегии АДПУ выслан

             в Северный край. Реабилитирован заключением прокурора Могилевской обл. В 1989 году.

             ż. Pelagia Iwanowna Podobied [ur.+/-1890]

 

       B2. Wasilij Zaharowicz Myszkowskij

 

       B3. Julia Zaharowna Myszkowska

 

       B4. Matrona Zaharowna Myszkowska

             m. N. Sudziłowski

 

       B5. Pelagia Zaharowna Myszkowska

 

       B6. Aleksandra Zaharowna Myszkowska

 

 A2. Iwan Iwanowicz Myszkowskij [ur.+/-1870 Sidorovka], generał,

       mieszkał w gub. Smoleńskiej, gdzie podobno miał maj±tek

       ż. Hanna Liawonowna Zienkowicz [ur.+/-1870

       Dzieci : co najmniej 6

 

       B1. Piotr Iwanowicz Myszkowskij (ur.1898 Sidorovka)

             Петр Иванович, род. В 1898 г. В д. Сидоровка. В 1933 г. Распоряжением Асобай Тройки НКУС БССР

             осужден на 5 лет ВПЛ. Реабилитирован в 1959 году постановлением Президиумом Могилевского

             областного суда.

 

       B2. Fiodor Iwanowicz Myszkowskij (ur.1898/9 lub1906 Sidorovka - zm.1978 Sidorovka)

             Федор Иванович, род. В 1906 г. В д. Сидоровка. В 1933 г. Распоряжением Асобай Тройки НКУС БССР

             осужден на 5 лет ВПЛ. Реабилитирован в 1959 году постановлением Президиумом Могилевского

             областного суда.

 

       B3. Teodozja Iwanowna Myszkowska (ur.1900 lub 1903 Sidorovka - zm.1994 Sidorovka)

             m. N. Boguckij [ur.+/-1900]

             Dzieci (Bogucki) :

             C1. Dymitr Boguckij     

             

       B4. Praskowja Iwanowna Myszkowska

             m. Andrzej Sudziłowskij

 

       B5. Aleksandra Iwanowna Myszkowska (zm.ok. 1934 gub. Vologda, Rosja)

             m. Iwan Isaczenko

 

       B6. Marta Iwanowna Myszkowska (zm.ok.1985 Sosnowitza, Białoru¶)

             m. N. Podobied

 

       prawdopodobnie :

       B7. Mikołaj Iwanowicz Myszkowskij (ur.1902 Sidorovka)

             Николай Иванович, род. В 1902 году в д. Сидоровка. Работал в колхозе „Прогресс”. В 1937 г.

             Распоряжением Асобай Тройки НКУС БССР осужден на 10 лет ВПЛ. Реабилитирован в 1959 году

             постановлением Могилевского областного суда.

 

 Inne linie :

 

 Iwan Myszkowski [ur.+/-1860]

 ż. NN.

 Syn :

 Grigorij Iwanowicz Myszkowski (ur.1887 Górkowa Niwa, Czerikowski rejon, Mogilewska obłast)

 ż. Maria Barsuk (ur.+/-1890 - zm.1951) [Fot. Myheritage]

 Dzieci : 6

 A1. Anatolij Myszkowski

 A2. Walentin Myszkowski

 

 Списки шляхты Климовичского повета за 1783-1784 г. :

 

 Мышковский Федор Яковлевич совл. Сел. Осмоловичи [3]
 Мышковский Яков Васильевич совл. Сел. Осмоловичи
 Мышковский Игнат Антонович совл. Сел. Судилы [
4]
 Мышковский Иван Прокопович совл. Сел. Судилы
 Мышковский Кузьма Петрович совл. Сел. Судилы
 Мышковский Корней совл. Сел. Судилы 
 Мышковский Михаил Иванович совл. Сел. Пральники [
5]
 Мышковский Максим совл. Сел. Печоры [
6]

 

------------------------------------------------------------------------------------

 1764 r. - M¶cisław i okolice (Saprynowicze) [pkt 10]

------------------------------------------------------------------------------------

 Rosław i okolice (Samojlubowo, Szumiacze)

 

 Linia I (Samojlubowo) : 
 
 Grigorij Myszkowski [ur.+/-1815]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Fiodor Myszkowskij (ur.1842/45), Radca Stanu
 wła¶ciciel maj±tku Samojlubowo k. Rosławla (gub. smoleńska)
 w 1898 r. mieszkał : Petersburg [zob. pkt 10]
 1 ż. Zofia Lukiniczna [ur.+/-1845]
 2 ż. Elena Epinietowna (ur.1887)
 
          [powiększ]
  Fot 1. Fiodor Myszkowskij z żon± Elen± i synem Grzegorzem [fot. ze zbiorów Andrzeja Myszkowskiego]
  Fot 2. Samojlubowo, posiadło¶ć Fiodora Myszkowskiego [fot. ze zbiorów Andrzeja Myszkowskiego]
 
    [powiększ]
  Sankt Petersburg. Szkoła Realna, w której studiował Fiodor Myszkowskij
 
 Dzieci z 2 żony : [Informacje : Andrzej Myszkowskij]
 Grigorij Myszkowskij (ur.1905)
 ż.(¶l.1931) Lydja Zaharovna [ur.+/-1905]
 Dzieci :
 Walery Grigoriewicz Myszkowskij (ur.1945)
 ż.(¶l.1967) Ludmiła Wladimirowna N. [ur.+/-1945]
 Dzieci :
 Andrzej Myszkowskij (ur.1968), mieszka : Krym, Fieodozja Hotelos
 
---------------------------------------

 Linia II (Szumiacze) :

 

 Iwan Myszkowskij [ur.+/-1825]

 ż. NN. [ur.+/-1830], mieszkali : Szumiacze (ujezd Klimowicze, gubernia Mogilew)

 Dzieci : (Afanazy, Aleksiej)

 A1. Afanazy Myszkowskij (ur.+/-1855 - zm.1918)

       ż. Uliana Andriejewna Usow (ur.+/-1865 - zm.1952)

       Dzieci : Jan, Maria, Zofia)

       B1. Iwan (Jan) Myszkowskij (ur.+/-1885 Szumiacze - zm.1927), komandor PKKA (Armia Czerwona)

 

               Iwan Myszkowskij [Fof. GENI, Dmitrij Jurewicz Nikitin]

 

       B2. Maria Myszkowskaja (ur.3.09.1899 Szumiacze - zm.19.10.1998 Sankt Petersburg)

             m. Dmitrij Timofiejewicz Nikitin (ur.X.1899 Sankt Petersburg  zm.13.09.1941 Gatchina, Rosja), poległ w boju

             ojc. Timofiej Nikitin (ur.+/-1870 Inanovskoye, Starozhilovskiy rayon, Ryazanskaya oblast - zm.VIII.1921)

             mat. NN. (zm.XII.1920)

 

                   

             Maria Nikitin z d. Myszkowskaja i Dmitrij Nikitin  [Fot. GENI Dmitrij Jurewicz Nikitin]

 

             Dzieci : 2

             C1. Oleg Dmitrijewicz Nikitin

             C2. N. Nikitin

 

       B3. Zofia Myszkowskaja (ur.31.07.1911 Szumiacze - zm.9.02.2007 Moskwa)

             m. Mikołaj Pietrowicz Stiepiczew (ur.17.05.1906 - zm.1989)

 

       B4. N. Myszkowska [ur.+/-1905]

             m. Jan Ignatiewicz Klimiński (ur.+/-1905 - zm.1970]

             Dzieci :

             C1. Aleksander Klimiński (ur.1945 - zm.ok.2007)

                   ż. Zofia N. [ur.1946 - zm.ok.2005]

 

 A2. Aleksiej Myszkowskij [ur.+/-1865 Szumiacze]

       ż. Anna Siemionowna Chomiakow [ur.+/-1865]

       Dzieci : (Maria, Wiera)

       B1. Maria Myszkowskaja (ur.9.08.1914 - zm.2.09.1997) [fot. GEN]

             m. Marian Aleksiejewicz Dembickij (ur.23.12.1904 Bohuslav) [fot. GENI]

             ojc. Siemion Chomiakow

             mat. NN.

 

                    

             Maria Dembicka z d. Myszkowska i Marian Dembicki [Fot. GENI Dmitrij Jurewicz Nikitin]

 

             Dzieci :

             C1. Władysław Dembicki (ur.8.08.1940 - zm.25.07.2011 Saint Petersburg)

 

       B2. Wiera Aleksiejewna Myszkowskaja [ur.+/-1915]

 

               

             Wiera Aleksiejewna Myszkowska [Fot. GENI Dmitrij Jurewicz Nikitin]

 

 Inni :
 Iwan Myszkowskij [ur.+/-1865]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Aleksiej Iwanowicz Myszkowskij (ur.1886 Шумячи, obwód Smoleński)

Мышковой Алексей Иванович, Родился в 1886 г., Смоленская обл., г. Шумячи; русские;

 б/п; электростанция г. Рославля, машинист.
 Арестован 28 апреля 1938 г. Рославльским РО УНКВД
 Приговорен: Смоленский областной суд 13 августа 1938 г., обв.: 58-10.
 Приговор: 6 лет ИТЛ Реабилитирован 27 августа 1992 г. Прокуратура Смоленской области

 

 

 1915 r. - szlachcic Władimir Pawłowicz Myszkowskij, lekarz weterynarz, Rosławl (ros.Рославль)

------------------------------------------------------------------------------------

 Józef Myszkowskij [ur.+/-1870]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Iwan Jozifowicz Myszkowskij (ur.1900 Smoleńsk)

------------------------------------------------------------------------------------

 Obwód Smoleńsk (Rudnia, Kozince)

 

 

 

 Michaił Myszkowskij [ur.+/-1895]

 ż. N. Koljesenko [ur.+/-1895]

 Rodzina przeniosła się z obwodu smoleńskiego na Ural (Swierdłowsk)

 Dzieci : 5

 A1. Michał Myszkowski

       (ur.16.03.1920 Kozince, obwód Smoleńsk, Rudniański rejon Kozienkowski - zm.26.08.1962 Swierdłowsk),

       żołnierz w II wojnie ¶wiatowej, m. in. przeszedł oblężenie Leningradu

 

      

 

 A2. Władimir Myszkowskij (ur.8.08.1922 Kozince, obwód Smoleńsk, Rudniański rejon Kozienkowski - zm.27.09.1843),

       jeniec wojenny, zgin±ł w obozie niemieckim, poch. Częstochowa, cm. Kule

 

      

 

 A3. Grigorij Myszkowskij (ur.12.01.1923 - zm.23.12.1964 Swierdłowsk),

       żołnierz w II wojnie ¶wiatowej, mlodszy sierżant, zakończył wojnę w Berlinie

       ż. NN.

 

      

 

       Dzieci :

       B1. Witalij Myszkowski, mieszka Tallin

 

 A4. N. Myszkowska (córka)

       m. NN.

       Córka :

       B1. Tatiana N., autorka strony (zdjęcia)

------------------------------------------------------------------------------------

 Mapy :

 

     Gubernia Mohilev [powiększ]

 


 
 Przypisy :
 
 [1] Sidorovka - powiat Klimovicze, gubernia Mohilev (Mogilev), Białoru¶
 
 [2] Gannovka - powiat Klimovicze, gubernia Mohilev (Mogilev), Białoru¶
 
 [3] Osmołowicze - gmina Timonowo, powiat Klimovicze, gubernia Mohilev (Mogilev), Białoru¶
 
 [4] Sudiły - sioło, gmina Rodnia, powiat Klimovicze, gubernia Mohilev (Mogilev), Białoru¶
 
 [5] Pralniki - niezid.
 
 [6] Pieczory - niezid.
 
 
 [powrót]
 
 
 

Spis tre¶ci          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz