10.2. Linia z gub. Grodno, Wilno

 

  Ostatnia aktualizacja : 4.04.2019 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

    gub. Grodno  [powiększ]

 

    [powiększ]

  gubernie : Wilno, Kowno, Suwałki

 

 1750 r.  GRODNO
 Felicjan Myszkowskij [ur.+/-1750]
 ż. Konstancja Skorupska [ur.+/-1750]
 
 Joanna Myszkowska [ur.+/-1775]
 m. Stanisław Hryncewicz [ur.+/-1775]
 Dzieci :
 Ignacy Piotr Hryncewicz (ur.20.01.1801 Grodno, par. św. Franciszka Ksawerego)
 [chrzestni : Andrzej Żukowski i Ewa Bucewicz]
 
 1773 r. - Fran Myszkowskij
 1790 r. - Juewencjusz Myszkowski, Grodno, szkoła bernardynów (metafizyka, fizyka)
 
 1755 r. - Linia Oszmiana
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1755]
 ż. Marcela Tyszkiewicz [ur.+/-1760]
 Syn :
 Andrzej Myszkowski (ur.7.07.1788 r. Oszmiana - zm.po 1835)
 W powstaniu żoł. 7 ppl. 1832 - 33, więziony przez Prusaków. Przybył 27.04.1834 do Oranu na statku 
 Earl Kelly” i tegoż dnia zaang. na 3 lata. Fizylier, Afryka 1834 - 35, uwolniony 13.12.1835 w Algierze, 
 12.1835 zaczął pracować na farmie ks. Światopełka Mirskiego.
 [Źr. : Robert Bielecki „Polacy w Legii Cudzoziemskiej 1831 - 1879”, Warszawa 1992]
 1836 r. – konfiskata majątku [„Tygodnik Petersbusrski. Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego”, nr 22, 1.04.1836]
 ż. NN.
 Dzieci :
 Karol Myszkowski [ur.+/-1835], prawd. syn powstańca z 1831 r. Andrzeja, uczeń szkoły Polskiej 1860 – 1865,
 podporucznik, utalentowany altylerzysta, absolwent Szkoły Politechnicznej, uczestnik wojny w 1870 r., 
 w latach następnych doszedł do stopnia pułkownika, pełniąc różne odpowiedzialne. Emigrant do Francji.
 
 być może ta sama rodzina :
 Antoni Myszkowski [ur.+/-1755]
 ż. NN.
 Syn :
 Leopold Myszkowski [ur.+/-1795], urzędnik w guberni wileńskiej w 1845 r.
 
  1790 r. - Paweł Myszkowskij, emigrant z Polski [rejon oszmiański ?]

 

 1768 r. - pow. Lida
 Benedykt margrabia z Myszkowa Myszkowski, rzekomy marszałek pow. lidzkiego (3.10.1768 r.)
 [ Lida – 85 km na SW od Wilna, ob. Białoruś ]
 
 Katarzyna Myszkowska [ur.+/-1825]
 m. Piotr Pyszyński [ur.+/-1825]
 Dzieci :
 Anna Pyszyńska (ur.1854 Montuny, par. Wawiórka)
 
 1795 r. - Kowalewo - Pugaczewo, gub. Grodno
 [Kowalewo - Pugaczewo, gmina Kamienica Żyrowicka, pow. Brześć,
 w 1890 r. dziedzictwo (sukcesja) „Myszkowskije”]
 [Puhaczewo (Józefpol) – wieś i folwark, pow. Brześć, gmina Kamienica Żyrowicka, gubernia Brześć]
 
    [powiększ]
 
 Anastazy Myszkowski [ur.+/-1795 - zm.po 1845], 1843 r. Assess Kolleg.
 [„Tygodnik Petersbusrski. Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego”, nr 39, 2.06.1843]
 ż. Bogumiła N.
 Dzieci :
 A1. Emilia Myszkowska (ur.1821 Kowalewo - zm.9.07.1884 Warszawa, par. Wsz. Św. – akt nr 457)
       wierzycielka dóbr Sulisławice, pow. Sandomierski 
       [„Gazeta Sądowa Warszawska”, nr 15, 11.04.1885 r., Ogłoszenia spadkowe z 1884
 
         [powiększ]  akt zgonu (1884 r.)
 
               
       [powiększ] Warszawa, cmentarz Powązkowski
 
       m. Mikołaj Dobrzański (ur.1817 Brześć Litewski - zm.2.06.1868 Warszawa, par. Św. Krzyż)
       radca  stanu [1]
       ojc. Andrzej Dobrzański [ur.+/-1790]
       mat. Zofia Borowska [ur.+/-1790], [być może jest to Zofia Suchecka]
 
         akt zgonu (1868 r.)  [powiększ]
        
 prawdopodobnie :
 A2. Korneli Myszkowski [ur.+/-1820 - zm.po 1852], s. Anast.
       w 1848 r. urzędnik kancelarii - Intendentura Armii, Warszawa, ul. Krak. Przedm. nr 413
      1852 r. - Korneli Myszkowski, obywatel z gub. Grodzieńskiej przybył do Warszawy
      [„Kurjer Warszawski” nr 215 z 16.08.1852 r.]
 
 być może :
 A3. Gustaw Myszkowski [ur.+/-1820], „Prapor.” z Brześcia Litewskiego 
       [„Kurjer Warszawski” nr 218 z 21.08.1849 r.]
 
 
 1800 r. - N. Myszkowski, potwierdzenie szlachectwa 29.05.1800 r. w pow. trockim
 
 1811 r. - N. Myszkowski h. Jastrzębiec, Lida
 
 1836 r. - Szymon (Simeon) Miszkowski z Guberni Wileńskiej, urzędnik cywilny, majątek uległ konfiskacie 
               [„Gazeta Powszechna” nr 52 z 23.02.1836 r., „Tygodnik Petersburski”, 1836 r.]
 
 1836 r. - Leon Myszkowski, dziekan wołkowyski
 
 1849 r. - Gustaw Myszkowski, „Prapor.” z Brześcia Litewskiego [„Kurjer Warszawski” nr 218 z 21.08.1849 r.]
 
 1850 r. - N. Myszkowski h. Jastrzębiec, Wasiliszki k. Lidy
              W Starych Wasiliszkach urodził się znany polski piosenkarz i twórca Czesław Juliusz Wydrzycki,
              występujący pod pseudonimem Czesław Niemen (ur.16.02.1939 - zm.17.01.2004 Warszawa)
 
 1855 r. - Konstancja Myszkowska z gub. Grodzieńskiej [„Kurjer Warszawski” nr 260 z 2.10.1855 r.]

  Przypisy :
 
 [1] Dobrzańscy z Litwy :
 
 Józef Dobrzański [ur.+/-1765]
 ż. NN.
 mieszkali na Litwie
 Dzieci :
 A1. Jan  Dobrzański (ur.1793 - zm.20.04.1840 Warszawa, par. św. Krzyż – akt nr 452), kawaler,
        urzędnik Rady Administracyjnej, Asesor Koleski
 
 być może :
 A2. Andrzej Dobrzański [ur.+/-1790]
        ż. Zofia Borowska [ur.+/-1790]
        Dzieci :
        B1. Mikołaj Dobrzański (ur.1817 Brześć Litewski - zm.2.06.1868 Warszawa)
              ż. Emilia Myszkowska (ur.1821 Kowalewo - zm.9.07.1884 Warszawa)
 lub
 A2. Andrzej Dobrzański [ur.+/-1790]
        ż. Zofia Suchecka [ur.+/-1790]
        Dzieci :
        B1. Wojciech Dobrzański (ur.1809 Koszyce), mieszkał : Stradom 23
               ż.(śl.11.08.1838 Kraków) Anna Gierczuszkiewicz (ur.1820 Żywiec)
               ojc. Wincenty Gierczuszkiewicz, asesor prefekta Kasy Magistralnej w Podgórzu
               mat. Marianna
        B2. Antoni Dobrzański (ur.ok.1823) 
               ż.(śl.1850 Kraków, par. Mariacka) Amelia Teofila Wilhelmina Winkler (ur.ok.1832)
               ojc. Ignacy Winkler, s. Floriana i Teresy Plewan
               mat. Marianna Hahn, c. Franciszka i Reginy Gloger  
  
 [powrót]

 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

 

 

do górywstecz