Przyłęccy h. Śreniawa (Szreniawa)
 
 Ostatnia aktualizacja : 21.01.2022 r.
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
 Linia I (Chruszczobród i okolice)
 
 Abraham Stanisław Przyłęcki (ur.+/-1640 - zm.1695), s. Aleksandra P. (ur.+/-1610 - zm.1645)
 1 ż. Magdalena Słomnicka (ur.+/-1640 - zm.1674), c. Jana i Zofii z d. Czarna
 2 ż.(śl.przed 1677) Magdalena Awedyk [ur.+/-1655 - zm.po 1748]
      [Magdalena Przyłęcka, 1748 r. zapisana do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, s.38]
 
 Dzieci : (Stanisław, Konstancja, Magdalena, Franciszek, Agnieszka, Józef)
 
 A1. Stanisław Przyłęcki h. Śreniawa (ur.+/-1670 - zm.19.12.1735 Chruszczobród)
       dziedzic dóbr :
       Chruszczobród, mieszkali : Chruszczobród (wzm. 1726 – 27),
       Mirzowice, Bugaj,             
       1719 r. cześnik mazowiecki [Wizna], 1730 r. pisarz grodzki oświęcimski, zatorski
       pisarz grodzki siewierski, 
       towarzysz roty husarskiej star. stężyckiego,
       kolator, fundator i dobrodziej kościoła w Chruszczobrodzie
 
       ż.(śl.przed 29.11.1705) Zuzanna Myszkowska (ur.1685 Chruszczobród - zm.23.11.1758 Chruszczobród)            
       kolatorka i fundatorka kościoła w Chruszczobrodzie
       [prawdopodobnie to ona zapisana w 1698 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 21]
       [zapisana w 1748 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 38]
       ojc. Wacław (Venceslaus) Myszkowski (ur.+/-1650 - zm.1698 Chruszczobród), podsędek ziemski siewierski
             [zmarł w czasie zarazy zw. „łożna choroba”]
             dz. dóbr Chruszczobród i Mierzejowice (Mierzowice),
             kolator kościoła w Chruszczobrodzie.
       mat.(śl.+/-1677) Katarzyna Olszewska z Olszewa [ur.+/-1660 - zm.po 1745]
 
         Dzieci  Stanisława Przyłęckiego i Zuzanny Myszkowskiej : (Andrzej, Jan, Stanisław, Kazimierz, Albert, Albert, Aleksander, 
         Salomea, Feliks, Michał, Teresa + prawdopodobnie : Konstancja, Rozalia, Joanna)
         B1. Andrzej Stanisław Przyłęcki (chrzest 29.11.1705 Siewierz) [LN Siewierz, str. 201]
               [chrzestni : Kazimierz Miroszowski de Małobądz i Zofia Myszkowska de villa Chruszczobród]
         B2. Jan Ignacy Paweł Przyłęcki (ur.1709 Chruszczobród - zm.1753, poch. Chruszczobród)
               w 1730 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum”, str. 28]
               [zapisany jako syn Stanisława, pisarza Oświęcimskiego i Zatorskiego], proboszcz w Wadowicach
               [1748 r. zapisany do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, s.38]
         B3. Stanisław Florian Przyłęcki (ur.1710 Chruszczobród), towarzysz ciężkiej roty (gravio risarmatura)
               prawdopodobnie to on w 1728 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński [„Album Studiosorum …”, str. 25]
               [być może to on zmarł 1737 r. w par. Borowno, lat ok.25], [LM Borowno, str.161]
         B4. Kazimierz Przyłęcki [ur.+/-1710 - zm.1766], subdelegat grodu siewierskiego
               1725 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński „Kazimierz Przyłęcki, s. Stanisława [„Album Studiosorum …, str.21]
               1748 r. zapisany  – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, jako subdelegat siewierski (str.. 38)
               właściciel części wsi Chruszczobród (wzm.1760 r.)
               ż.(śl.przed 1740) Magdalena Starowieyska [ur.+/-1715 - zm.1765]
               [zapisana w 1748 r. jako Magdalena ze Starowiejskich P. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 38]
               ojc. Wojciech Starowieyski [ur.+/-1695]
               mat. Katarzyna z Drozdowa [ur.+/-1695]
               Dzieci (Przyłęccy) : (Julianna, Marianna, Stefan, Joanna, Maciej, Anna, Elżbieta)
               C1. Julianna Zuzanna Marianna Przyłęcka (ur.1740 Mierzejowice, chrzest 1740 Chruszczobród)
               C2. Marianna Agnieszka Salomea Przyłęcka (ur.1744 Chruszczobród)
 
               C3. Stefan Wincenty Franciszek Przyłęcki (ur.1746 Chruszczobród)
                     1791 r. ekonom, Wilków, par. Luborzyca
                     ż. Anna N. [ur.+/-1155[
                     Dzieci Stefana  z 2 żony : (Wincenty, Jan, Anna, Salomea)
                     D1. Wincenty Franciszek Przyłęcki (ur.29.03.1777 Małoszyce, par. Łany Wielkie)
                            [Łany Wielkie – k. Szczekocin, Pilicy, Sędziszowa]
                     D2. Jan Antoni Przyłęcki (ur.15.02.1781) z par. Luborzyca, chrzest Kraków, WNMP, Mariacki
                            [Luborzyca – 15 km na NE od c. Krakowa]
                            ż.(śl.8.07.1827 Przemyków) Julianna de Gottre [ur.+/-1785], c. Franciszka i Anny z d. Szaniawska
                     D3. Salomea Przyłęcka (ur.8.11.1791 Luborzyca)
 
               C4. Joanna Magdalena Zuzanna Przyłęcka (ur.1748)
               C5. Maciej Aleksander Wojciech Przyłęcki (chrzest 1 : 1749 Chruszczobród, chrzest 2 : 1752 Chruszczobród)
                     [do chrztu podają : Aleksander Koryciński, podczaszy żytomierski i Zuzanna z Myszkowskich Przyłęcka, 
                     pisarzowa siewierska, Franciszek Kobielski i Joanna Konopnicka, Maurycy Konopnicki i Teresa Przyłęcka]
               C6. Anna Przyłęcka (ur.1755 - zm.1762 Chruszczobród), lat 6
               C7. Elżbieta Marianna Anna Przyłęcka (ur.1757 Chruszczobród)
         B5. Albert Przyłęcki (chrzest 1712 Chruszczobród)
         B6. Albert Jan Stanisław Przyłęcki (chrzest 1713 Chruszczobród)
         B7. Aleksander Dominik Przyłęcki (chrzest 1715 Chruszczobród - zm.po 1764)   
                [chrzestni : Michał Majecki z Wojkowic Kościelnych i Elżbieta Trepka – żona Aleksandra Kmity z Woli,
                sędziego siewierskiego]
                [zapisany w 1764 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 47]
         B8. Salomea Przyłęcka (ur.ok.1717 - zm.21.10.1799 Wojkowice Kościelne], lat 82, [LM Wojkowice K., str.48]
               [1728 r. wpisana do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie], [s.33]
               1 m. Mikołaj Gutowski h. Ślepowron [ur.+/-1715]
                       ojc. Felicjan Gutowski [ur.+/-1685], s. Michała [1 ż. Felicjana G. – Domicela Szczawińska]
                       mat. Marianna Krzywkowska [ur.+/-1685]
               2 m.(śl.1778 Wojkowice K.) Franciszek Gawroński h. Rawicz [ur.+/-1715], skarbnik [Chęciny] 
         B9. Feliks Józef Krzysztof Przyłęcki (ur.1723, chrzest 30.07.1723 Chruszczobród - zm.1791), dz. Chruszczobrodu
                [chrzestny : Józef Łodziński, dziedzic części Chruszczobrodu]
                [prawdopodobnie to on zapisany w 1735 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.35]
                ż.(śl.27.04.1760 Biała, par. Irządze) Marianna Żarska h. Starykoń [ur.+/-1735 - zm.po 1792] [zob. pkt 3.1.1]
                ojc. Karol Żarski (ur.+/-1700 - zm.1786) de villa Góra, łowczy [Liw], łowczy [Nowogródek]
                       s. Jakuba Ż. i Anny Wrochniow
                mat. Jadwiga Grot h. Rawicz [ur.+/-1705] de Ujejsce, c. Andrzeja G. i Heleny z d. Majęcka (Płocka)
                Dzieci (Przyłęccy) : (Romuald, Marianna, Wiktoria, Kazimierz, Małgorzata, Andrzej, Kajetan, Dominik, Józef) 
                C1. Romuald Józef Franciszek Przyłęcki (ur.1761 Chruszczobród - zm.1764 Chruszczobród)
                C2. Marianna Róża Przyłęcka (ur.1762 Chruszczobród dwor, chrzest 1762 Chruszczobród)
                       [do chrztu podają : Wawrzyniec Wiechawier, chorąży siewierski, dz. d. Ujejsce i Rozalia Gutowska]
                C3. Wiktoria Petronela Łucja Jozefa Przyłęcka (ur.1763 Chruszczobród dwór - zm.1764 Chruszczobród)      
                C4. Kazimierz Wincenty Józef Przyłęcki (ur.1765 Chruszczobród dwór)
                C5. Małgorzata Antonina Julianna  Agata Przyłęcka (ur.1766 Chruszczobród dwór)
                C6. Andrzej Marcin Leopold Stanisław Kostka Przyłęcki (ur.1769 Chruszczobród dwór - zm.1770  Chruszczobród)
                C7. Kajetan Przyłęcki (ur.1769 Chruszczobród - zm.8.01.1839 Knieja, par. Dąbrowa Zielona), poch. Sielec 
                       [zgon zgłosili : Sebastian Wrona, lat 67, kościelny i Antoni Potęga, lat 56 – obaj z Dąbrowy] 
                       uczestnik kampanii napoleońskiej, kapitan Wojsk Polskich (Księstwa Warszawskiego 1808 r.), 
                       radca pow. częstochowskiego 1813 r., posesor wsi Sielec (Siedlec) k. Mstowa
                       ż.(śl.16.05.1803 Przyłęk, par. Skalbmierz) Karolina Karońska [ur.+/-1770 - zm.przed 1839],
                       ojc. Amon Karoński, wł. części wsi Przyłęk
                C8. Dominik Wawrzyniec Kajetan Przyłęcki (ur.1771 Chruszczobród)
                C9. Józef Tadeusz Karol Przyłęcki (ur.1773 Chruszczobród - zm.5.11.1841 Dobrut), 
                       ekonom, Chruszczobród, 1819 r. rządca w Racławicach w pow. miechowskim (wzm.1819 - 1820), 
                       1822 r. posesor wsi Siedliska (par. Miechów)
                       [zostawił po sobie żonę Mariannę z d. Krzęciowska, 2 synów ; Wojciecha i Karola,
                       i 2 córki : Zofię Otfinowską i Ksawerę Bąkowską], [LM Kowala Stępocina, akt 64]
                       1 ż.(śl.ok.1800) Jadwiga Raszewska [ur.+/-1780]
                       2 ż.(śl.1815 Nieszków, par. Słaboszów) Marianna Krzęciowska (ur.12.05.1788 Rokitnica - zm.po 1841)
                            [w pisowni : Krzęciewska, Krzeczewska, Krzesiowska]
                       Dzieci (Przyłęccy) z Jadwigi Raszewskiej : (Marianna, Zofia, Wojciech, Ksawera)
                       D1. Marianna Przyłęcka (ur.1801 - zm.przed 1841)
                       D2. Zofia Przyłęcka (ur.1803 Korzkiew - zm.po 1841)
                             m.(śl.22.11.1830 Siedlec, par. Mstów) Tomasz Jaksa Otfinowski (ur.1807 Przyborów, par. Kobiele)
                             ojc. Jan Otwinowski (Otwinowski) (ur.1781)
                             mat.(śl.11.02.1806 Brzeziny, Częstochowa, par. św. Zygmunta) Wiktoria Stojewska (ur.1789)
                             mieszkali : Siedlec, par. Mstów
                             Dzieci : (Karolina, Zofia)
                             F1. Karolina Otfinowska (ur.1832 - zm.10.12.1832 Siedlec, par. Mstów), 1,5 mies.
                             F2. Zofia Otfinowska (ur.1832 Siedlec, par. Mstów)
                       D3. Wojciech Przyłęcki (ur.1805 Korzkiew - zm.12.02.1869 Dobrut, par. Kowala Stępocina), 
                              student UJ, urzędnik w Radomiu, 1843 legit. w Kr. Pol., asesor prawny Gubernii Sandomierskiej,
                              mieszkał : 1837 r. Radom
                              dziedzic wsi Dobrut, par. Kowala Stępocina k. Radomia (po żonie) [wzm.1847 – 70]
                              1 ż.(śl.31.12.1837, par. Kowala Stępocina) Franciszka Cichowska (ur.1778/84 - zm.2.04.1840 Dobrut) 
                                    wdowa, dziedziczka dóbr Dobrut
                                    [świadkowie ślubu : W. Stanisław Makomaski, lat 57, dziedzic dóbr Bąków z przyległościami
                                    i W. Joachim Lisicki, lat 60, obywatel Królestwa, dzierżawca dóbr rządowych Zdziechów]
                                    [1 mąż Franciszki N. – Feliks Gawdzicki (ur.ok.1755 Warszawa - zm.7.03.1836 Dobrut)
                                    polski poeta, dramatopisarz i publicysta oświeceniowy, pułkownik Wojsk Polskich
                                    i polityk, poch. podług jego woli w Szydłowcu], [LM Kowala Stępocina, akt 22], [Wikipedia]
                              2 ż. Antonina Dąbrowska [zm.po 1869]
                       D4. Ksawera Przyłęcka  (ur.1814 Ujazd, par. Bolechowice - zm.po 1841)
                             m.(śl.1.08.1834 Siedlec, par. Mstów) 
                             Andrzej Jaksa - Bąkowski h. Gryf (ur.1801 Koconia, par. Chełmno), dzierżawca folwarku Witków
                             ojc. Stanisław Jaksa - Bąkowski, podczaszy [Malbork], podstoli [Czernichów], dz. Sokola Góra
                             mat. Anna Czaplicka [1 mąż Ksawery Respond Jabłoński]
                       Dzieci (Przyłęccy) z Marianny Krzęciowskiej) : (Karol, Konstanty, Sylweriusz, Franciszek, Ludwik)
                       D5. Karol Przyłęcki (ur.1816 Racławice - zm.po 1850], 1846 r. legit. w Król. Pol. [1850 r. Karol Przyłęcki, Dobrut]
                       D6. Konstanty Franciszek Przyłęcki (ur.7.01.1818 Racławice - zm.22.11.1819 Racławice)
                       D7. Sylweriusz Konstanty Przyłęcki (ur.20.06.1820 Racławice - zm.20.08.1820 Siedliska, par. Miechów)
                              [w akcie urodzenia zapisany jako Ksawery Konstanty Franciszek]
                       D8. Franiszek Korneliusz Przyłęcki (ur.5.10.1822 Siedliska, par. Miechów - zm.przed 1841)
                       D9. Ludwik Hipolit Przyłęcki (ur.1824 Siedliska, par.Miechów - zm.1827 Siedliska, par. Miechów)
                prawdpodobnie :
                C10. Konstancja (Anastazja) Przyłęcka (ur.1784)
                         m.(śl.29.07.1804 Janowiczki, Racławice, pow. miechowski, dom 1) 
                         Wincenty Waligórski (ur.1780) Szczytniki, par. Proszowice [w pisowni również Waligurski]
                         Dzieci :
                         D1. Wincenty a Paulo Waligórski Odrowąż (ur.9.07.1809 Kraków, Katedra Wawel)
                         D2. Feliks Waligórski [ur.+/-1810] 
                               ż.(śl.1833 Skalbmierz) Barbara Wildermuth [ur.+/-1810], c. Jana i Teresy Ways
                       
         B10 Michał Marcin Przyłęcki (1727, chrzest 1727 Chruszczobród - zm.1802 Biały Kościół)
                [prawdopodobnie to on zapisany w 1735 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, str.35]
                ż. Franciszka N. [ur.+/-1735 - zm.25.04.1813 Choroń, par. Przybynów)
                Dzieci :
                D1. Stanisław Przyłęcki (ur.ok.1769)
                       ż.(śl.1797 Rząśnia) Zofia Krogulecka [ur.+/-1770]
                       Dzieci : (Antonina, Agata, Karolina, Ksawery, Apolonia, Marianna)
                       E1. Antonina Przyłęcka (ur.1803 Biały Kościół)
                       E2. Agata Przyłęcka (ur.1805 Biały Kościół)
                       E3. Karolina Przyłęcka (ur.1811 Choroń, par. Przybynów), bliźniak
                       E4. Ksawery Przyłęcki (ur.1811 Choroń, par. Przybynów), bliźniak
                       E5. Apolonia Przyłęcka (ur.1814 Choroń, par. Przybynów), bliźniak
                       E6. Marianna Przyłęcka (ur.1814 Choroń, par. Przybynów), bliźniak 
                       Prawdopodobnie :
                       E7. Katarzyna Przyłęcka [ur.+/-1810]
                             m.(śl.1827 Choroń, par. Przybynów) Wawrzyniec Oliwiński [Olewiński] (ur.1810), pisarz browaru Pradła, Irządze
                             [świadek ślubu : Wojciech Oliwiński]
                             Dzieci :
                             F1. Apolonia Olewińska (ur.ok.1828 - zm.29.07.1828 Pradla, par. Irządze)
                             F2. Jan Oliwiński (ur.28.05.1829 Pradła, par. Irządze)
                                   [świadkowie : Imć Pan Józef Mękarski, lat 37, sekwestrator rządowy w obwodzie olkuskim
                                   i Imć Pan Łukasz Otwinowski, lat 40, Komisarz dóbr Pradła]
                        Być może :
                        E8. Zofia Przyłęcka [ur.+/-1805]
                              m. Tomasz Jaksa - Otwinowski [Otfinowski] [ur.+/-1805], urzędnik,  mieszkali : Częstochowa
                              Dzieci :
                              F1. Ludwik Otfinowski (ur.1830 Siedlec, gub. Warszawska)
                                    1855 r. urzędnik Drogi Żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej
                                    ż.(śl.8.09.1855 Warszawa, par. św. Jan) Filipina Joanna  Marianna Petrykowska h. . (ur.27.05.1826)
                                    ojc. Antoni Petrykowski (ur.1787 - zm.1831), kapitan armii Król. Poskiego, major WP, 
                                           s. Józefa, wiceregenta m. Kowal i Barbary
                                    mat. (śl.16.05.1819 Libiszów, pow. opoczyński) Prakseda Krankowska
                              F1. Ignacy Piotr Otwinowski (ur.1839 Pradła, par. Irządze)
         B11. Teresa Franciszka Jadwiga Przyłęcka (ur.1729, chrzest 1729 Chruszczobród - zm.po 29.05.1762)
                [chrzestni : Piotr Czerny, kasztelan sądecki i Salomea Czerna, kasztelanka oświęcimska]
                [być może to ona zapisana w 1742 r. – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 36]
                m.(śl.1756 Chruszczobród) Józef Ziętarski [ur.+/-1725 - zm.po 29.05.1762], 
                wdowiec, ekonom ks. Siewierskiego, rządca dóbr biskupskich koziegłowskich
         
         prawdopodobnie :
         B12. Rozalia Przyłęcka [ur.+/-1710], w 1737 r. zapisana do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie [str.35]
         B13. Joanna Przyłęcka de Chruszczobród [ur.+/-1720], chrzestna w 1743 r. [LN Siewierz, str. 70]
 
 A2. Konstancja Kunegunda Przyłęcka (ur.1684 - zm.1715)
       m. Franciszek Dąbrowski [ur.+/-1680]
 A3. Magdalena Przyłęcka (ur.+/-1685 - zm.1731)
       m. Franciszek Zawadzki [ur.+/-1685]
 A4. Franciszek Przyłęcki [ur.+/-1685]
 A5. Agnieszka Przyłęcka [ur.+/-1685]
 
 A6. Józef Przyłęcki (ur.+/-1695 - zm.1766)
       podczaszy [Wizna]
       1 ż. Rozalia Ziółkowska [ur.+/-1695]
             ojc. Jan Ziółkowski
             mat. Maria Marszałkowicz
       2 ż. Magdalena Wędrychowska [ur.+/-1700]
 
       Dzieci z 1 lub 2 żony : (Anna, Stefan)
       B1. Anna Przyłęcka [ur.+/-1735]
             m. N. Tarczewski [ur.+/-1735]
 
       być może syn  :
       B2. Szczepan Przyłęcki (ur.1741 - zm.1831)
             1791 r. Szczepan Przyłęcki, ekonom, Bolesław, par. Sławków
 
             1 ż.(śl.23.11.1772 Mierzwin k. Jędrzejowa) Konstancja Piastuszyńska [ur.+/-1745]
                   ojc. Wojciech Piastuszyński
                   mat. Anna Bekwer
             2 ż.(śl.1775 Chęciny) Anna Siwuska [ur.+/-1750]
                   ojc. Grzegorz Siwuski
                   mat. Anna Gładysz
                   [Rodzeństwo Anny Siwuskiej – Katarzyna Marianna Siwuska (ur.1747 Przybynów k. m. Żarki]
 
             
 
                 Dzieci Stefana  z 1 żony : (Wincenty, Jan, Anna, Salomea)
                 C1. Anna Przyłęcka (ur.1788 - zm.1829)
                         m. Jan Kanty Krzyżanowski (ur.4.03.1765 - zm.1845), radca miasta, sędzia pokoju
                         [1 żona Jana Krzyżanowskiego – Tekla Chmielewska (ur.1774 - zm.23.06.1804 Kraków), poch. Kraków, św. Mikołaj
 
  Być może z tej linii :
  1908 r. Jan Kanty Przyłęcki, urzędnik, ekspozytura Trzebinia
  1909 r. Jan Przyłęcki, Kółko Rolnicze, Luszowice k. Trzebini
----------------------------------------------------------------------------
  Linia II  (Jasło - Krosno - Gorlice - Rzeszów)
 
  N. Przyłęcki [ur.+/-1740]
  Dzieci :
  A1.  Józef Przyłęcki [ur.+/-1770], rządca ekonom w Ołpinach k. Jasła
  A2. Wiktoria Przyłęcka [ur.+/-1780 - zm.po 1813]
          m. Jan (Andrzej Ignacy) Walkowski [ur.+/-1780]
          Dzieci :
          B1. Ludwika Walikowska (ur.28.02.1813  Raciborzany, par. Skrzydlna)
  A3. Wincenty (Jan Wincenty) Przyłęcki (ur.1776/82 - zm.2.03.1841 Malawa k. Rzeszowa), ok. 1808 r. ekonom w Gorlicach, 
          następnie 1822 r. ekonom Malawa, Zagórzany, 1833 ekonom Jasło
          [Informacje : p. Janusz Kucharczyk z Łodzi + internet]
          ż.(śl.1804 Podegrodzie) Salomea Nowakowska (ur.1785 Stary Sącz - zm.ok.1831)
          ojc. Jan Nowakowski [ur.+/-1755]
          mat. Franciszka Bronikowska [ur.+/-1755]
          Dzieci (Przyłęccy) : (Barbara, Ferdynand, Józef, Antonina, prawdop. Marcin)
          B1. Barbara Honorata Przyłęcka (ur.17.10.1805 Biczyce, par. Podegrodzie k. Nowego Sącza)
          B2. Ferdynand Przyłęcki (ur.8.08.1807 Zbyszyce, par. wł. k. Nowego Sącza - zm.29.05.1846 Lwów)
                [LM Lwów, par. św. Antoni]
                ż.(śl.1840 Wadowice) Karolina Kotarska (ur.1809 - zm.1.03.1867 Lwów, Bazylika), wdowa
                [1 mąż Karoliny Kotarskiej – Karol Kirchner]
          B3. Józef Erazm Przyłęcki (ur.17.03.1809 Gorlice - zm.2.12.1893 Jasło), poch. Jasło
                ekonom w Zagórzanach k. Gorlic, ekonom Łużna, żołnierz Wojsk Polskich 1831, wł. wsi Sieklówka Dolna
                ż.(śl.1832 Zagórzany) Katarzyna Ewa Dąbrowska (ur.16.03.1801 Niewodna - zm.16.07.1891 Jasło), poch. Jasło
                ojc. Kazimierz Dąbrowski (ur.ok.1775)
                mat. Anna Tekla Urszula Gostwicka [ur.+/-1775], [zob. pkt 5.4. Gostwiccy]
                Dzieci (Przyłęccy) : 3 (Kazimiera, Stanisław, Apolinary)
                C1. Kazimiera Matylda Przyłęcka (ur.17.12.1833 Zagórzany, par. Gorlice - zm.9.04.1910 Biecz) [fot. GENI]
                      m.(śl.1853 Biecz) Antoni Kotowicz (ur.20.02.1816 Orowe k.Drohobycza - zm.17.05.1885 Biecz) 
                      polski florysta, entomolog, lekarz, wykształcony we Lwowie, pracował m.in. : Lwów, Strzyżów, Biecz, Zagórzany, 
                      lekarz domowy Skrzyńskich [PSB]
                      ojc. Szymon (Symeon) Kotowicz (ur.1777 - zm.po 1830), ksiądz grekokatolicki,
                              święcenia 1803 r., 1830 r. paroch w Orowe
                      mat. Anna Tomicka
                      Dzieci (Kotowicz) : (Apolinary, Maria)
                      D1. Apolinary Stanisław Kotowicz (ur.24.03.1859 Biecz - zm.21.04.1917 Jasło, poch. Biecz),
                             polski malarz pejzażysta, twórca scen rodzajowych, portrecista, dekorator teatralny [PSB]
 
                               [powiększ]
                             Apolinary Kotowicz w swojej pracowni
 
                      D2. Maria Anna Katarzyna Kotowicz (ur.20.06.1863 Biecz - zm.6.02.1916 Jasło)
                             m. N. Oczkowski [ur.+/-1860]
 
                C2. Stanisław Leo Przyłęcki (ur.1835 Zagórzany - zm.1905 Sieklówka, par. wl.), . dóbr Zagórzany, Sieklówka Dolna,
                      1886 r. członek Rady Powiatowej, Jasło
                      ż.(śl.1873) Maria Aloisa Karolina Biesiadecka h. Prus I (ur.1841 - zm.1908 Sieklówka)
                      ojc. Władysław Erazm Sylwery Biesiadecki (ur.1804 - zm.1873), dyrektor Tow. Ubezpieczeń, wł. d. Sieklówka Górna,
                              s. Jana Gwalberta Onufrego B. (ur.1768 - zm.1805) (s. Wojciecha)
                              i Salomei z d. Mroczkowska h. Nałęcz [ur.+/-1770]
                      mat. Antonina Wilusz (zm.9.03.1880), c. Michała Wilusza (1780 r. kupil Sieklówkę Górną)
 
                        Władysław Biesiadecki (1804 - 1873)
 
                      Dzieci (Przyłęccy) :
                      D1. Michalina Przyłęcka (ur.1869 Sieklówka - zm.1950), poch. Warszawa, właścicielka Sieklówki do II wojny św.
                             m. Roman Adamski (ur.1856 Stańkowa -  zm.1913 Jasło), poch. Łubno [fot. GENI]
                             ojc. Sebastian Adamski (ur.1821 Stańkowa - zm.1892 Stańkowa), poch. Tyrawa Wołoska k. Sanoka,
                                    s. Jana Waleriana A. (ur.ok.1775 Kielce - zm. Stańkowa), poch. Tyrawa Wołoska
                                    i Reginy z d. Kurowska (ur.+/-1775 Dębowiec k. Jasla) – c. Kazimierza Kurowskiego
                             mat. Franciszka Bronisława Kamińska h. Topór (ur.1839 - zm.1909), 
                                     c. Romana K. (ur.ok.1810  zm.1846) i Antoniny z d. Lewandowska (ur.ok.1815 Żywiec - zm.po 1867)
                C3. Apolinary Przyłęcki (ur.1.07.1837 Zagórzany - zm.10.9.1914 Jasło), poch. Jasło,
                       student UJ, notariusz, burmistrz Jasła i Ciężkowic (18.09.1880 - 20.12.1881), 
                       ziemianin, właściciel majątku Wolica, Walowice, Sieklówka Dolna, wł. tabularny wsi Bielanka, pow. Gorlice, 
                       radny miejski, aktywnie działał na rzecz oświaty, pracował w komisji ds. kolei oraz był
                       wieloletnim członkiem Zarządu Kasy Oszczędności w Jaśle. Honorowy obywatel Miasta Jasła.
                       członek Towarzystwa Rolniczego okręgowego w Jaśle.
                       Nominowany 27.05.1862 notariuszem w Krośnie. Prowadzi kancelarię notarialną w Krośnie.
                       Notariusz w Ciężkowicach  w latach 1862 – 1868.
                       ż. Aleksandra Olga Hupka (ur.2.02.1844 Łubno Szlacheckie, par. Łubienko - zm.26.02.1909 Jasło), poch. Jasło
                       [wg M. Minakowskiego Aleksandra Olga Hupka (ur.2.02.1844 Chrząstów, chrzest 1844 Chorzelów)]
                       właścicielka maj. Łubno Szlacheckie od 1873 r.  (wzm.1873 – 1904)
                       ojc. Karol Hupka (ur.1814 - zm.1904), wł. wsi Łubno Szlacheckie
                              s. Antoniego i Józefy z d. Wosińska (c. Mateusza)
                       mat. Emilia Bielańska (ur.1820 - zm.1898), c. Mikołaja i Anny z d. Kosiarska
                       Dzieci (Przyłęccy): 6 (Zygmunt, Anna, Józef, Stefan, Jan, Maria)
                       D1. Zygmunt Przyłęcki (ur.26.02.1867 Ciężkowice - zm.17.03.1924 Jasło), poch. Jasło
                              członek Stowarzyszenia notariuszy, Krosno, 1910 r. kandydat na notariusza w Krakowie
                       D2. Anna Przyłęcka (ur.13.07.1869 Siedliska - zm.2.01.1944 Jasło), poch. Jasło
                              m. Franciszek Ostoja Baranowski (ur.27.09.1863 - zm.22.10.1941), poch. Jasło, adwokat, burmistrz m. Jasło
                       D3. Józef Przyłęcki (ur.6.03.1868 Grybów - zm.17.11.1949 Łubno), poch. Łubienko
                              1885 r. uczeń Państwoego Gimnazjum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle,
                              od 1897 r. wł. dóbr Łubno Szlacheckie i folwark Łajsce (wzm.1897 - 1914 r.), gdzie prowadził gospodarstwo.
                              Oficer rezerwy 2 pułku ulanów
                              Po II wojnie św. Józef i Ludwika zostali wysiedleni, rodzina mieszkała w wynajętym mieszkaniu pod Krosnem
                              razem z synem Andrzejem
                              ż.śl.28.04.1897 Strzelce Wielkie) 
                              Ludwika Genowefa Denker [Denkier] (ur.23.04.1878 Strzelce Małe - zm.21.03.1951 Łubno), poch. Łubienko
                              Rodzina Denker –właściciele części Gogołowa i wsi Różanaka w pow. Strzyżów.
                              Ojciec Ludwiki był właścicielem wsi Strzelce Małe, par. Strzelce Wielkie, pow. Brzesko
                              Dzieci : 6 (Tadeusz, Marian, Aleksandra, Andrzej)
                              E1. Tadeusz Przyłęcki (ur.14.07.1900 Łubno Szlacheckie - zm.22.11.1918 Łubno Opace)
                                    Uczeń klasy VII gimnazjum w Jaśle. Nekrolog w sprawozdaniu szkolnym w 1918 r. Pochowany w Łubienku.
                              E2. Marian Przyłęcki (ur.13.07.1904 Łubno Szlacheckie - zm.15.05.1923 Łubno Opace)
                                    Ochotnik WP z 1920. Słuchacz I.R. Pochowany w Łubienku.
                              E3. Aleksandra Anna Przyłęcka (ur.12.05.1909 Łubno Szlacheckie - zm.18.03.1953 Libusza), poch. Libusza)
                                    1 m.(śl.7.10.1928 Łubienko) Teodor Rudno - Rudziński (ur.1900 - zm.1934 Bystra), poch. Bystra k. Bielska
                                    2 m.(śl.1939) Stanisław Król (zm.16.03.1952), pochodził z Libuszy, poch. Libusza
                                    Dzieci z 1 męża :
                                    F1. Adam Rudno - Rudziński (ur.1929 - zm.2007)
                                    Dzieci z 2 męża :
                                    F1. Andrzej Król
                                    F2. Zbigniew Król (ur.30.04.1940 - zm.25.08.2001), poch. Jasło fot. grobu : grobonet Jasło]
                                          ż. Janina Majka (ur.21.05.1941 - m.6.09.2016), poch. Jasło
                              E4. Andrzej Przyłęcki (ur.12.05.1909 - zm.16.02.1975), poch. Jasło
                       D4. Stefan Przyłęcki (ur.5.02.1872 Jasło - zm.22.02.1934 Jasło), wł. apteki i dóbr Wolica
                       D5. Jan Kanty Przyłęcki (ur.3.05.1873 Jasło - zm.16.12.1924 Jasło), inżynier,
                              Studia w Szkole Politechnicznej we Lwowie na wydziale chemiczno - technicznym. Praca w Trzebini i Chrzanowie
                              w charakterze urzędnika kontroli technicznej skarbowej. Uczestnik V Zjazdu Techników Polskich we Lwowie
                              w dniach 8 - 11 września 1911 r.
                              ż. Jadwiga Maszewska (ur.1891 - zm.1959)
                              Dzieci : (Elżbieta, Lech)
                              E1. Elżbieta Przyłęcka (ur.1.03.1906 - zm.4.06.1968), poch. Jasło, magister farmacji
                                    m. Władysław Swolkień [ur.+/-1905]
                              E2. Lech Przyłęcki (ur.9.01.1913 - zm.9.03.1956), mgr prawa, wł. dworu Wolica, w 1939 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii
                                    ż. Maria Tomaszewska [ur.+/-1915]                                                
                       D6. Maria Przyłęcka (ur.13.08.1878 Jasło - zm.9,03.1958), poch. Jasło
                              m. Jan Bończa Rutkowski (ur.24.10.1871 – zm.13.02.1929), poch. Jasło
          B4. Antonina Przyłęcka (ur.1810 Malawa - zm.20.07.1896 Lwów, poch. cm. Łyczakowski)
                m.(śl.25.02.1838 Lwów, par. św. Marii Magdaleny)
                Karol Schwarz [Szwarc] (ur.1816 Lubaczów - zm.15.02.1878 Lwów, poch. cm. Łyczakowski, 
                w latach 1840 - 50 leśnik w dobrach R. Potockiego, po powrocie do Lwowa zajmował się handlem.
                Dzieci : 6 (Józef, Klementyna, Władysław, Zofia, Kazimierz, Edward)
                C1. Józef Karol Schwarz
                C2. Klementyna Schwarz (ur.1840 - zm.ok.1912 Rodaun k. Wienia, Austria)
                       m. Adolf Kuhn (ur.1831 Sibie - zm.1907 Lwów), kapitan, rachmistrz [fot. grobu „Genealogia okiem”]
                C3. Władysław Schwarz
                C4. Zofia Schwarz
                C5. Kazimierz Schwarz
                C6. Edward Schwarz
          prawdopodobnie :
          B5. Marcin Przyłęcki [ur.+/-1815]
                w 1840 występuje jako chrzestny Klementyny Schwarz (ur.1840), c. Karola i Antoniny [LN Lwów. par. św. Andrzej]
----------------------------------------------------------------------------
 Linie nieustalone :
 Tekla Przyłęcka (ur.+/-1765 - zm.20.04.1830 Puchały, par. Raszyn k. Warszawy) *
 [zgon zgłosili : Konstanty Sadkowski, lat 31, pisarz fabryki octu w Puchałach i Seweryn Zugajewicz, lat 37, ekonom]
 [Informacje o rodzinie Beranek – p. Oleg Rosowiecki]
 m.(śl.przed 1792) Michał Beranek [ur.+/-1755 - zm.przed 1830] „de Berno”, posesor majątku Bliżyn  
 ojc. Wacław Beranek [ur.+/-1710], pochodził z Moraw (Brno), był sznycerzem sprowadzonym
        do Polski przez paulinów częstochowskich, działał m.in. w Pińczowie (1738 r.), Siewierzu i in.
        mat.(śl.przed 1738) Petronela Podgórska [ur.+/-1710]     
        [Pozostałe dzieci Wacława i Petromeli Beranków : Augustyn Antoni i Jan Antoni – urodzeni : Pińczów] 
        Dzieci (Beranek) :
        A1. Józef Beranek (ur.1808 Bliżyn, par. Odrowąż)    
        A2. Antoni Beranek (ur.6.06.1811 Bliżyn, par. Odrowąż)
        A3. Antonina Beranek (ur.+1811 Bliżyn, par. Odrowąż)
              1 m. N. Kossowski [ur.+/-1810]
              2 m.(śl.1838 Puchały, par. Raszyn k. Warszawy) Franciszek Janowski [ur.+/-1810]
                     ojc. Wojciech Janowski
                     mat. Tekla Krobicka
         być może :
         A4. Tekla Beranek (ur.+/-1810 - zm.1832 Raszyn)
                m. N. Sadkowski [ur.+/-1810]
----------------------------------------------------------------------------
 
 [powrót]
 
  

Spis treści

 

 

do górywstecz