Kubiccy (Kunów, Warszawa, Lwów, Litwa)
 
  Ostatnia aktualizacja : 17.09.2019 r.
  Wyszukiwarka : Ctrl + F     
 
           
 
  Na podstawie zapisów w księgach metrykalnych parafii p.w. św. Władysława w Kunowie, należy sądzić, że rodzina
  Kubickich pojawiła się w Kunowie w drugiej połowie XVIII wieku w osobie Staniaława Kubickiego. Brakuje wielu metryk
  czy innych wiarygodnych dowodów, które pomogłyby odtworzyć w pełni więzy rodzinne, czy też pewne fakty z życia
  przodkow Kubickich. Przede wszystkim nieznane jest pierwotne pochodzenie rodziny z okresu przed pojawieniem się
  Stanisława Kubickiego w Kunowie. Aczkolwiek istnieją przesłanki nasuwające pewne domysły, to obecnie wciąż są
  tylko przypuszczeniami.
  W wywodach poniżej przyjęto osobę Stanisława Kubickiego jako protoplastę rodu. Ze względu na niedostępność
  metryk urodzenia i zgonu Stanisława Kubickiego, jak równiez brak aktów urodzenia i ślubu Jana Kubickiego,
  nie można jednoznacznie przyjać, że Jan był synem Stanisława. Podstrona jest na bieżąco uzupełniana, w miarę
  jak pojawiają się istotne dla rodziny informacje.
 
 Stanisław Kubicki {ur.+/-1730 - zm.1758/1762], 
 [występuje jako chrzestny : 16.11.1756 (LN s. 200), 12.08.1757  (LN s. 203)]
 ż.(śl.3.08.1758 Kunów) Jadwiga Pakulska (ur.12.09.1731 Kunów - zm.14.04.1782 Kunów) [1]
 [chrzestni : Jakub Chamerski i Magdalena Myszczyna], [LN Kunów, s. 111], [LM Kunów, s. 54]
 [świadkowie ślubu 1758 r. : Paweł Dukielski, Paweł Dziębowski, Jan Delegowicz i inni de Kunów], [LC, s 137]
 ojc. Antoni Pakulski (Pakuła) (ur.ok.1701 - zm.21.12.1761 Kunów), lat 60 [LM Kunów, str. 61]
 mat.(śl.1730 Kunów) Marianna Kosmala [ur.+/-1705]
 [2 mąż Jadwigi Pakulskiej : (śl.14.10.1762 Kunów) Jakub Kaniewski (Kaniowski) (zm.1799), lat 80], [LC s. 147]
 [świadkowie ślubu : Jakub Chamerski, Wawrzyniec Bator, Antoni Cichosz]
 [Dzieci Kaniewscy – przyrodnie rodzeństwo Jana Kubickiego (zob. poniżej i zob. przypis 1)]
 
  
  Kunów, akt ślubu 1758 r.
 
 Syn :
 Jan Kubicki (ur.ok.1760 - zm.7.04.1811 Kunów, dom 107), honestus, civilis, lat 51 [LM Kunów, s. 40]
 ż. Magdalena Myszka vel Myszczyńska 
 (ur.20.07.1761 Kunów - zm.25.02.1817 Kunów, dom 113) [LM Kunów, str.49, 109]
 [chrzestni : Wawrzyniec Bator i Teresa Kępińska], [LN Kunów, str.220], 
 [zgon zgłosili : Jan Pawlikiewicz i Antoni Urbański], [LM Kunów, str.109, akt 6/1817]
 ojc. Wawrzyniec Myszka [Myszczyński] (ur.1732 Kunów - zm.22.04.1809 Kunów, dom 106) [zob. pkt 3.8.1]
 mat. (śl.1760 Kunów) Ewa Banasik (ur.1728)
 
 Dzieci (Kubiccy) : (Agnieszka, Anna 1, Jadwiga, Anna 2, Kazimierz, Jan) [Informacje : p. Anna Gibaszewska]
 A1. Agnieszka Kubicka (ur.7.05.1786 Kunów - zm.1787 Kunów)
       [chrzestni : Wojciech Mazan i Agnieszka Dwojak, panna], [LN, s. 166]
 
 A2. Anna Kubicka (ur.1787 Kunów - zm.8.07.1790 Kunów), lat 3 [LM, s.92]
 
 A3. Jadwiga Kubicka (ur.11.10.1790 Kunów - zm.5.10.1831 Kunów), lat 48 [ = 41]
       [zgon zgłosili : Urodzony Wincenty Jaroszewski, lat 60 i Kazimierz Kubicki, lat 36], [LM Kunów, akt 87, s.86]
 
       m.(śl.17.05.1814 Kunów) Generosus Wincenty Jaroszewski (ur.1765, par. Jędrzejów - zm.8.01.1833 Kunów)  
       [w akcie ślubu : Wincenty Jaroszewski, ur. „w par. Andrzejowskiej”]
       [świadkowie ślubu : Władysław Czerwiński, lat 38, burmistrz miasta Kunów, Tomasz Rokoszny, lat 31, 
       Szymon Cichosz, lat 53], [LC Kunów, s.28]
       [zgon zgłosili : Kazimierz Kubicki, lat 37 i Joachim Wiśniowski, lat 70], [LM Kunów, akt 3, s. 97]
       kapitan Wojsk Polskich, 1815 r. rewizor, mieszkał : Końskie
       [„Kurier Litewski” nr 5 z 15 stycznia 1816 roku
       Podług rozkazu dziennego z dnia 25/27 Grudnia 1815, otrzymują żądane dymissye, następujący Officerowie
       nieumieszczeni w teraźnieysze organizacyi, którzy żądali uwolnienia od służby z pensyą, nim prawa ich do teyże
       rozpoznanemi zostaną : ... – z pułku 14 go piechoty Kapitanowie .. Wincenty Jaroszewski.”]
       ojc. Andrzej Jaroszewski [ur.+/-1735], 
       mat.(śl.1759 Chotel Czerwony k. m. Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie) Katarzyna Jakubowska [ur.+/-1735]
       [2 żona Wincentego Jaroszewskiego : 
       (śl.8.02.1832 Kunów) Jadwiga Kaczór [Kaczor] (ur.1806 Boleszyn, par. Waśniów - zm.10.11.1855 Kunów),
       c. Mikołaja i Petroneli], [LC Kunów, akt 8, s. 48]
 
       Dzieci (Jaroszewscy) : (Filip, Telesfor, Krystyna, Józefa, Teodozja, Hipolit, Marianna)
       B1. Filip Jaroszewski (ur.6.01.1815 Końskie) 
             ż.(śl.1838 Sołek - Śleszyn, pow. Kutno) Wiktoria Małecka (ur.20.12.1813 Złoczew - zm.1899 Mława)
             ojc. Antoni Małecki (ur.1781), rymarz, mieszkał : Złoczew, s. Macieja M. i Małgorzaty Rylkiewicz
             mat.(śl.1810 Złoczew) Konstancja Marzęcka (ur.1785) [1 mąż – Franciszek Jagielski],
                    c. Franciszka M. i Katarzyny z d. Pobralska
             prawdopodobnie syn :
             C1. Andrzej Jaroszewski (ur.1842 Cienin Zaborny), mieszkał : 1864 r. Marcewek, s. zm. Wiktorii Jaroszewskiej
                   ż.(śl.26.11.1864 Marcewek, par. Młodojewo) Aniela Szymańska (ur.1835 Holendry Giewartowskie),
                   c. zmarłych Walentego i Rozalii z d. Nejman
                   [świadkowie ślubu : Michal Pradelski, lat 68 i Marcin Daśkiewicz, lat 44 – obaj czynszownicy w Marczewku]
       B2. Telesfor Jaroszewski (ur.6.01.1815 Końskie - zm.11.07.1838 Warszawa, par. Św. Krzyż), lat 23, kawaler
             [chrzestni : Honestus Antoni Jaroszkowski inspektor i Marianna Piasecka], [LN Końskie, s.96]
             [świadkowie ur. USC : Antoni Jaruszkowski, lat 47, ekonom modliszewski
             i Franciszek Tchożewski, lat 49, ekonom koniecki], [LN Końskie, akt 14/1815, s. 8]
       B3. Krystyna Anna Jaroszewska (ur.26.10.1817 Kunów, dom 15 - zm.1823 Kunów)
             [chrzestni : Władysław Czerwiński i Marianna Kornatowicz], [LN, s. 51]
       B4. Józefa Jaroszewska (ur.15.03.1820 Kunów, dom 138)
             [chrzestni : Tomasz Rokoszny i Katarzyna Ślemieńska], [LN, s. 56]
       B5. Teodozja Karolina Jaroszewska (ur.31.05.1821 Kunów, dom 128 - zm.23.01.1824 Kunów, dom 28)], [LN, s. 59]
             [świadkowie ur. w USC ; Franiszek Kaniewski, lat 28 i Jan Witkowski, lat 40]
       B6. Hipolit Wincenty Jaroszewski (ur.17.08.1824 Kunów, dom 96) [LN Kunów, akt 71, s.65, 99]
             [chrzestni : G. Vitus Kownacki i Marianna Kubicka]
       B7. Marianna Jaroszewska (ur.7.07.1829 Kunów, dom 100 - zm.1831 Kunów)
             [chrzestni : Władysław Czerwiński i Marianna Kubicka], [LN, s. 74]
       prawdopodobnie wcześniej (być może z pierwszej żony NN. :
       B8. Józef Jaroszewski (ur.1786 - zm.3.03.1826 Kunów, dom 61), lat 40, górnik w Kunowie zamieszkały
             [zgon zgłosili : Piotr Adamski, lat 32 i Wincenty Myszkowski, lat 38], [LM, s.3]
 
 A4. Anna Kubicka  (ur.9.10.1792 Kunów - zm.30.07.1794 Kunów)
       [chrzestni : Klemens Gołasa i Apolonia Stefańska], [LN, s. 218], [LM, s.109]
 
 A5. Kazimierz Kubicki (ur.2.03.1795 Kunów - zm.28.02.1836 Kunów), majster kamieniarski  [2]
       [chrzestni : Franciszek Bik i Franciszka Cichos], [LN s. 244]
       [zgon zgłosili : Franciszek Wysocki, lat 36 i Sebastian Grudzieński, lat 35], [LM Kunów, akt 24, s.132]
       kunowski mistrz sztuki kamieniarskiej, dostarczał rzeźbione kamienne elementy do budowy 
       Teatru Narodowego w Warszawie (1829 – 1830),
       wyznanie ewangelickie,
       w 1830 r.  w 4 - tym dniu powstania listopadowego, burmistrz Kunowa Michał Fioczyński utworzył
       w miasteczku Straż Bezpieczeństwa. Z pomiędzy właścicieli nieruchomości dowódcą Straży wybrany
       został Kazimierz Kubicki.
 
         akt zgonu, Kunów 1836 r.  [powiększ]
 
       1 ż.(śl.3.02.1820 Kunów) Marianna Hagen (ur.15.03.1805 Kunów)
             [chrzestni : Władysław Czerwiński i Julianna Cichos], [LN, s. 24]
             [Inna pisownia nazwiska : Hagien, Chagien (LM Kunów, 1828 r., s. 48, 50)]
             ojc. Wawrzyniec (Jan Wawrzyniec) Hagen (ur.ok.1758 - zm.18.03.1813 Kunów, dom 18), lat 55,
                   ewangelik, artysta rzeźbiarz, wraz z ówczesnym burmistrzem Władysławem Czerwińskim wznowił
                   przemysł kamieniarski w Kunowie po zapaści z przełomu XVIII / XIX wieku. [3]
             mat.(śl.26.11.1800 Kunów) Teresa Stefańska (ur.1782 Kunów) [LC, s.4]
                   [2 mąż Teresy Stefańskiej – (śl.25.10.1815 Kunów) Józef Czarnecki (ur.1791, par. Opatów),
                   majster kunsztu garbarskiego, s. Adama Cz.]
                   [Dzieci Czarneccy : Grzegorz (LN 1817, s.50), Jakub i Małgorzata (bliźnięta LN 1819, s. 55),
                   Paweł (LN 1822, s. 60)]
       2 ż.(śl.20.09.1835 Radom, par. ewang.) Eleonora Honorata Majewska 
             (ur.1810 par. Kowala Stępocina - zm.20.01.1890 Seredzice par.Iłża) [LM Iłża, akt 26, s.520] [4]
             [chrzestni : Franciszek Szałapski, Elżbieta Kozłowska, Leonard Cieszkowki, Józefa Wardyńska - wszyscy nobilis]
             [LN Kowala Stępocina, str.16]
             mieszkała : 1830 r. Kunów, przy rodzicach
             ojc. Józef Majewski (ur.1785 - zm.22.08.1840 Pawłów) 
             mat. Agata Niezgodzińska (ur.ok.1788 Janików, par. Skrzyńsko - zm.15.05.1856 Warszawa), 
                    poch. cm. Stare Powązki [fot]
             [2 mąż Eleonory Majewskiej :
             (śl.18.05.1842 Pawłów) Piotr Sobieszczański (ur.1801 Kiełczyna, par. wł. - zm.21.11.1869 Krynki),
             s. Walentego i Zofii], Dzieci (Sobieszczańscy) : 4 [zob. Majewscy]
 
                  
 
                       
             1/ metryka chrztu, Kowala Stępocina 1810 r. [Eleonora Majewska] [powiększ]
             2/ akt ślubu, Radom 1835 r. [Kazimierz Kubicki + Eleonora Majewska] [powiększ]
             3/ akt ślubu, Pawłów 1842 r. [Piotr Sobieszczański + Eleonora Majewska] [powiększ]
 
                     [powiększ] 
          
             Warszawa, Cmentarz Stare Powązki
             Inskrypcje (podstawa rzeźby) : Z POKŁONEM PANNA ŚWIĘTA !
             (cokół, front)
             Agata Majewska, przeżywszy lat 71, umarła d : 15 maja 1856 r.
             7 synów, 5 córek, 22 wnucząt w dowód wdzięczności ten pomnik poświęcają.
             Drogi cieniu ! Spoczywaj na wieczność łonie / kochaj zawsze swe dzieci, dla których jedynie /
             tu żyłaś niech ta łza co w oku płynie, dowodzi naszej bez granic wdzięczności.
 
       Dzieci (Kubiccy) z 1 żony Marianny Hagen : 1 (Norbert)
       B1. Norbert Kubicki (ur.6.06.1821 Kunów, dom 21)
             [chrzestni : G. Wit Kownacki i Antonina Lubczyńska], [LN Kunów, s.59]
 
       Dzieci (Kubiccy) z 2 żony Eleonory Majewskiej : 2 (Jan, Karol)
       B2. Jan Kubicki (ur.1829 Ruda, pow. Opatów - zm.1888 Warszawa), majster stolarski, 
             mieszkał : 1854 r. Warszawa, ul. Nowogrodzka 1595, 1855 r. Warszawa, ul. Szpitalna 1555 d, 
             ul. Marjańska nr 1807, 1861 r. ul. Złota nr 1509, prawd. 1879 r. ul. Twarda 36
             ż.(śl.5.08.1855 Warszawa, par. św. Andrzej) 
             Katarzyna Łubczyńska (Lubczyńska, Łupczyńska) (ur.1.08.1829 Szczekociny - zm.po 1896 Warszawa) 
             [LN Szczekociny, akt 33]
             [świadkowie ślubu : Jan Kamiński i Franciszek Gurnicki]
             ojc. Jan Lubczyński (ur.1796, par. Irządze), s. Jana i Jadwigi z d. Gajos (Gaios)
             mat.(śl.23.11.1818 Szczekociny) Katarzyna Machelska (ur.24.11.1793 Bodziejowice, par. Irządze - zm.po 1855), 
                   c. Macieja M. i (śl.18.07.1791 Biała, par. Irządze) Heleny Flak
 
             Dzieci (Kubiccy) : 7 (Józef, Aleksandra 1, Aleksandra 2, Walentyna, Piotr, Karol, Mieczysław, Maria)
             C1. Józef Konstanty Kubicki (ur.5.12.1852 Warszawa, par. św. Jan - zm.17.08.1918), poch. cm. Stare Powązki
                   [chrzestni : Wincenty Wojciechowski, czeladnik krawiecki i Salomea Gradowska]
                   majster stolarski, wytwarzal m.in. stoły jadalne dębowe [ogłoszenia w „Kurjerze Warszawskim”, 1883 r.]
                   mieszkał : 1875 r. ul. Podwal 497, 1876 r. ul. Miodowa 491, 1883 r. ul. Dobra 26, nr 52, 1908 r. ul. Szczygła 3
 
                   
                   „Kurjer Warszawski” nr 228, 19.08.1918 r.
 
                   ż.(śl.7.11.1875 Warszawa, par. św. Jan) 
                   Marianna Brzozowska (ur.1853 Brzozów, gub. Łomżyńska - zm.14.06.1936), poch. cm. Stare Powązki
                   [świadkowie ślubu : Julian Benard, piwowar i Leonard Tkaczewski, jubiler]
                   ojc. Jakub Brzozowski [ur.+/-1825], rolnik
                   mat. Bogusława N. [ur.+/-1825]
 
                     Marianna Kubicka z d. Brzozowska (1853 – 1936)  [fot. MyHeritage, Jacek Życiński]
 
                   Dzieci : (Artur, Tekla, Aleksander, Bronisława, Stanisław)
                   D1. Artur Julian Kubicki (ur.12.12.1876 Warszawa, par. Przem. Pańskiego - zm.31.05.1878, par. Przem. P.)
                         [zgon zgłosili : Józef Kubicki, stolarz i Franciszek Samborski, obywatel]
                   D2. Tekla Władysława Kubicka (ur.21.10.1881 Warszawa, par. św. Jan - zm.1948)
                         [chrzestni : Leopold Tkaczewski, jubiler i Marianna Tkaczewska, świadek Stanisław Wieczorkowski]
                         m. Jan Kossakowski [ur.+/-1880], mieszkali : Warszawa, Solec 71/68
 
                           Tekla Kossakowska z d. Kubicka (1881 – 1948) [fot. MyHeritage, Michał Urzykowski]
 
                        Dzieci :
                        E1. Ignacy Kossakowski (ur.23.06.1919 Warszawa - zm.8.10.1944 Warszawa) [fot. MyHeritage]
                              student Politechniki Warszawskiej, uczestnik Pawstania Warszawskiego 1944 r.. 
                              Był w konspiracji AK lub NSZ.
                              zginął w Powstaniu Warszawskim [zapisany w dokumentach jako ofiara cywilna].
 
                                Ignacy Kossakowski (1919 - 1944) [zbiory : Krzysztof Menel, Warszawa]
 
                   D3. Aleksander Konrad Kubicki (ur.26.11.1879 Warszawa, par. św. Antoni - zm.13.05.1957), Inż. Mechanik
                         [chrzestni : Karol Wiszowaty, lat 30 i Katarzyna Kubicka]
                         poch. cm. Stare Powązki, mieszkał : 1930 r. ul. Strzelecka 46
                         ż.(śl.25.10.1924 Warszawa) Janina Paulina Hartwig (ur.+/-1895 - zm.13.06.1966], 
                         ojc. Oskar (Herman Oskar Emil) Hartwig
                               (ur.1859 Jaryszew, Cesarstwo Pruskie - zm.14.02.1929 Warszawa) 
                               mechanik, przemysłowiec
                               s. Henryka Hartwig (ur.1835 - zm.21.03.1876), poch. Warszawa, cm. Stare Powązki  
                               i Franciszki Bernisz (Biernisz, Bernasz, Bernaś) (ur.1832 - zm.16.10.1927), poch. Stare Powązki
                         mat.(śl.25.01.1887 Skierniewice)    
                               Władysława Emilia Krysińska (ur.17.06.1867 Skierniewice - zm.17.10.1945), 
                               c. Jana Krysińskiego (ur.1834) i Anieli Binder (ur.1834)
 
                                      
 
                         Fot.1. Aleksander Konrad Kubicki (1879 – 1957)  [fot. MyHeritage, Michał Urzykowski]
                         Fot.2. Janina Kubicka z d. Hartwig [ur.+/-1895]  [fot. Myheritage, Jacek Życiński]
                         Fot.3. „Kurjer Warszawski” nr 303, 29.10.1924 r.
 
                         Dzieci : 2 (Andrzej, N.)
                         E1. Andrzej Kubicki (ur.1925 - zm.1992), poch. cm. Stare Powązki, Inżynier Mechanik 
 
                                Andrzej Kubicki (1925 – 1992)  [fot. MyHeritage, Jacek Życiński]
 
                   D4. Bronisława Janina Kubicka (ur.12.06.1883 Warszawa, par. św. Antoni - zm.22.02.1970)
                         poch. Warszawa, cm. Stare Powązki [chrzestni : Jan Kubicki i Wiktoria Łebkowska (= Łepkowska)]
 
                           Bronisława Kamińska z d. Kubicka (1883 – 1970) [fot. MyHeritage, Michał Urzykowski]
 
                         m.(śl.7.06.1913 Warszawa, par. św. Antoni) 
                         Aleksander Bolesław Kamiński (ur.27.02.1888 Kupinin, par. Dąbie, pow. Koło - zm.10.06.1960), 
                         poch. Warszawa, cm. Stare Powązki, buchalter
                         [świadkowie ślubu : Aleksander Kubicki, technik i Kazimierz Kamiński, aptekarz, Sosnowice k. Będzina]
                         ojc. Konstanty Kamiński (ur.1860), s. Mateusza i Franciszki z d. Marcinkowska
                         mat.(śl.1881 Chełmno) Agnieszka Cybulska (ur.1860), c. Józefa i Katarzyny z d. Trzaskała
 
                           Aleksander Kamiński (1888 – 1960) [fot. MyHeritage, Jacek Życiński]
 
                         Dzieci (Kamińscy) : 2 (Zofia, N.) [„MyHeritage” Michał Urzykowski, Jacek Życiński]
                         E1. Zofia Bronisława Kamińska (ur.2.05.1915 Warszawa - zm.2.10.1998 Warszawa)
                               uczestniczka Powstania Warszawakiego, sanitariuszka, pseudonim „Zosia”,
                               mieszkała : ul. Dobra 22/24 m.10.
                               Oddział „Bakcyl” (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - Grupa Bojowa „Krybar”,
                               - III zgrupowanie „Konrad” – sanitariat – punkt sanitarny ul. Dobra 22/24.
                               m. Kazimierz Życiński (ur.25.01.1913 - zm.28.11.1962), poch. Warszawa, cm. Stare Powązki
 
                                     
                               Kazimierz Życiński (1913 – 1962) i Zofia Życińska z d. Kamińska (1915 – 1998) [fot. Jacek Życiński]
 
                               Dzieci (Życińscy) : 2 (Stanisław, Jacek)
                               F1. Stanisław Życiński (ur.12.06.1947 - zm.31.10.2002), poch. cm. Stare Powązki, historyk
                               F2. Jacek Życiński
                         E2. N. Kamiński (syn)
                   D5. Stanisław Wojciech Kubicki (ur.1886 - zm.17.01.1939), lat 52, Inżynier Mierniczy, mierniczy przysięgły
                         Sekretarz Związku Mierniczych Przysięgłych 1928 – 1931, 
                         Krajowe Towarzystwo Melioracyjne, ul. Dobra 2 m.14 (wzm.1930 - 36)
                         mieszkał : 1925 r. ul. Kopernika 30, 1930 r. ul. Dobra 2, 1939 r. ul. Dobra 22 - 24
 
                           Stanisław Kubicki (1886 – 1939)  [fot. MyHeritage, Jacek Życiński]
 
                         ż. Zofia Myślińska (ur.18.09.1889 Bartodzieje, par. Obryte, woj. maz. - zm.3.09.1944), lat 54, 
                         mieszkała : Warszawa, ul. Dobra 22/24, zginęła w Powstaniu Warszawskim (ofiara cywilna)   
                         ojc. Władysław Myśliński (ur.1847), administrator folwarku Bartodzieje (par. Obryte)
                         mat. Maria Gołębiewska (ur.1854)    
                         [grób rodzinny : Warszawa, cm. Stare Powązki]
                         Dzieci ; 3 (Anna, Wojciech, Jerzy)
                         E1. Anna Kubicka (ur.1920 Warszawa - zm.17.11.2007 Warszawa)
                               malarka polska, tworzyła przede wszystkim miniatury techniką akwarelową na jedwabiu
                               i kości słoniowej, studiowała na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej,
                               współzałożycielka Stowarzyszenia Polskich Malarzy Miniaturzystow [zob. Wikipedia]
                               uczestniczka Powstania Warszawakiego, sanitariuszka, pseudonim „Hanka”,
                               Oddział „Bakcyl”, „Konrad”, mieszkała : Warszawa, ul. Dobra 22/24 m.15.
                               m. Benedykt Menel (ur.6.03.1914 Warszawa - zm.22.05.1981), prawnik, dziennikarz,
                               podporucznik 50 pułku piechoty, 1940 r. jeniec wojenny, więzień : Oflag Woldenberg
                               ojc. Stanisław Menel (ur.1880 - zm.1924), s. Franciszka M. (ur.1839 - zm.1888)
                                     i Magdaleny Bieniaś (ur.1839 - zm.1881)
                                     [Rodzice Franciszka M. : Antoni Menel (ur.1813 - zm.1881) 
                                     i Magdalena Dubiel (ur.1820 - zm.1882)]
                               mat, Lucyna Osiał (ur.25.06.1891 - zm.7.12.1961), poch. cm. Stare Powązki (osobny grób)
                         E2. Wojciech Kubicki (ur.21.01.1924 Warszawa),
                               uczestnik Powstania Warszawskiego, AK - Grupa Bojowa „Krybar” - III zgrupowanie „Konrad” - 2 kom.
                         E3. Jerzy Kubicki (ur.1932 - zm.30.09.1932 Warszawa), 2 mies., 8 dni
 
                         w/wymienieni pochowani cm. Stare Powązki, kw. 316, rząd 2, m. 25, rok 1932 [brak zdjęcia]
                         Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej, lewej (Ś. + P.) :
                         Stanisław Kubicki, Inż. Mierniczy, żył lat 52, zm. 17.I.1939
                         Zofia z Myślińskich Kubicka, żyła lat 54, zginęła w powstaniu 3..IX.1944
                         Juruś Kubicki żył 2 miesiące, zm.30.IX.1932
                         Inskrypcje z tablicy inskrypcyjnej, prawej (Ś + P.) :
                         Benedykt Menel, PRAWNIK, żył lat 67, zm.22.V.1981
                         Józef Menel, student III roku Geologii UW, lat 21, zm.26.XI.2002
                         Jerzy Menel, Tłumacz Poezji i Prozy, żył lat 54, zm.30.XI.2006
                         Inskrypcje z tabliczki tymczasowej : 
                         Ś.P. Anna Menel, żyła 87 lat, zm.17.XI.2007 r.
                       
             C2. Aleksandra Władysława Kubicka (ur.5.05.1854 Warszawa, par. św. Aleksander)
                   [chrzestni : Kacper Majewski, lat 28, czeladnik stolarski i Marianna Jakowska], [LN, akt 211]
             C3. Aleksandra Kubicka (ur.17.12.1855 Warszawa, par. św. Aleksander - zm.1909), bliźniak [LN, akt 489]
                   [chrzestni : Adryan Jegorow, lat 41, major Gwardii Atamańskiej i Teresa Gołońska]
                   m.(śl.12.02.1884 Warszawa, par. Wsz.Św.) 
                   Aleksander Kulik (Kulig) (ur.10.07.1860 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP - zm.1908)
                   [chrzestni : Teofil Lewicki i Katarzyna Piasecka]
                   [świadkowie ślubu : Franciszek Leszczyński i Józef Kubicki, stolarz]
                   ojc. Mikołaj Kulik (ur.1835 Grabów), s. Józefa i Marianny (mieszkali : Gary)
                   mat.(śl.5.02.1860 Warszawa, par. Nawiedzenia Pańskiego) Agata Frukacz (ur.1834 Sieradz),
                          c. Wojciecha i Katarzyny
                   Dzieci : 7 (Jan, Stanisława, Kazimiera, Jadwiga, Leokadia, Władysława, Helena)
                   D1. Jan Kulig (!) (ur.14.11.1884 Warszawa, par. Wsz.Św.), tokarz
                         [chrzestni : Marcelli Sziling, ślusarz i Elżbieta Wieczorkowska]
                         ż.(śl.17.01.1907 Warszawa, par. Wsz.Św.) Józefa Borowiecka (ur.25.07.1887 Warszawa, par. Wsz.Św.)
                         ojc. Walenty Borowiecki (ur.1864 Dąbrówka, pow. Grójec), 
                               s. Antoniego i Marianny Kobyłczak
                         mat.(śl.9.05.1887 Warszawa, par. Wsz.Św) Józefa Wieteska (Witeska) (ur.1864 Babsk, pow. Rawa), 
                               c. Piotra i Antoniny Szmit
                         Dzieci : 2 (Janina, syn)
                         E1. Janina Kulik (ur.15.02.1907, Warszawa, par. Wsz.Św.)
                               [chrzestni : Karol Kubicki i Bronisława Kubicka]
                   D2. Stanisława Kulig (ur.10.08.1887 Warszawa, par. Wsz.Św,)
                         [chrzestni : Hipolit Korlak, kowal i Emilia Polenda]
                   D3. Kazimiera Kulig (ur.1.01.1889 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                         [chrzestni : Karol Kubicki i Maria Malwic]
                   D4. Jadwiga Kulik (Kulig) (ur.30.11.1890 Warszawa, par. Wsz.Św.)
                         [chrzestni : Leopold Macuga i Marianna Malwic]
                         m.(śl.25.02.1911 Warszawa, par. Wsz.Św.) Stanisław Lubecki (ur.1884 Prylik, pow. Gostyń), 
                         komiwojażer
                         ojc. Filip Lubecki
                         mat. Małgorzata Bet
                   D5. Leokadia Kulik (ur.8.09.1894 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                         [chrzestni : Piotr Kubicki i Florentyna Guslistow]
                         m.(śl.5.08.1914 Warszawa, par. Wsz. Św.) Feliks Nojszewski (ur.21.09.1893 Kałuszyn), urzędnik
                         ojc. Grzegorz Nojszewski, s. Andrzeja i Eleonory z d. Zielazowska
                         mat.(śl.5.10.1892 Kałuszyn) Eleonora Zalewska, c. Mikołaja i Katarzyny z d. Wawrowska
                   D6. Władysława Kulik (ur.20.11.1897 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                         [chrzestni : Piotr Kropidłowski, kamieniarz i Marianna Muszyńska]
                   D7. Helena Kulik (ur.10.03.1899 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                         [chrzestni : Karol Kubicki i Marianna Kubicka]
             C4. Walentyna Kubicka (ur.17.12.1855 Warszawa, par. św. Aleksander - zm.19.12.1857), bliźniak
                   [chrzestni : Konstanty Mikulski i Walentyna Pomaska, świadek Adryan Jegorow, lat 41], [LN, akt 490]
             C5. Piotr Jan Kubicki (ur.18.11.1861 Warszawa, par. św. Krzyż - zm.po 1906), stolarz
                   [chrzestni : Józef Świętochowski i Józefa Brzozowska, świadkowie : Antoni Siedlecki, lat 33, złotnik]
                   mieszkał : 1905 r. Warszawa, Plac Witkowskiego 5187 (wzm. 1905 - 1907), 1909 r. ul. Solec 20
                   ż. Maria Górska (ur.1873)
                   Dzieci : (Zofia, Henryk)
                   D1. Zofia Waleria Kubicka (ur.7.02.1905 Warszawa, par. Wsz.Św.)
                         [chrzestni : Klemens Weltzwebel, przemysłowiec i Waleria Weltzwebel, świadek : Aleksander Kulik]
                   D2. Henryk Wacław Kubicki (ur.25.05.1907 Warszawa, par. Wsz.Św.)
                         [chrzestni : Władysław Kwas i Ewa Raducha]
             C6. Karol Kubicki (ur.4.11.1867 Warszawa, par. św. Krzyż - zm.po 1923), tokarz, 
                   [chrzestni : Jan Rzepczyński i Joanna Majewska]
                   mieszkał : 1902 r. ul. Towarowa 625, 1909 r. ul. Waliców 7
                   ż.(śl.5.08.1902 Warszawa, par. Wsz. Św.) 
                   Marianna Bolesława Malwic (ur.25.03.1858 Marymont, Warszawa, par. św. Krzyż - zm.po 1923)
                   [Inna pisownia : Malwitz, Malitz]
                   [chrzestni : Daniel Turno, Sekretarz Rady Lekarskiej Królestwa i Julia Szląskowska]
                   [świadkowie ślubu :  Jan Piasecki, artysta muzyczny i Szymon Kwieciński]
                   ojc. Wilhelm Malwitz (ur.1835 Płock - zm.8.12.1873 Warszawa, par. Wsz.Św.), ślusarz,
                         s. Jana Fryderyka Malwitz i Emilii Merta
                         [1 żona Wilhelma Malwitz – (śl.20.07.1859 Warszawa, par. św. Andrzej)
                         Elżbieta Marianna Latowska (ur.1832 Warszawa), c. Józefa i Magdaleny z d. Zuzulińska]
                   mat.(śl.26.02.1865 Anna Haberkandt (ur.1836 - zm.po 1873), szwaczka [1858 r. panna],
                         c. Jana i Teresy z d. Zawadzka
                   Dzieci : (Jadwiga)
                   D1. Jadwiga Kubicka (ur.20.11.1896 Warszawa, par. Wsz.Św.) z matki Marianny Malwitz, Malitz
                         [chrzestni : Aleksander Kulik i Marianna Siedlecka]
                         m.(śl.15.10.1923 Warszawa, par. Wsz.Św.) Antoni Kowalewski (ur.1890 Warszawa), ślusarz
                         [świadkowie ślubu : Ignacy Janiszewski, giser i Paweł Głodowski, oficjalista prywatny]
                         [1 żona Antoniego Kowalewskiego - Stanisława Ostrowska (rozwód 22.09.1923)]
                         ojc. Teodor Kowalewski [ur.+/-1860 - zm.przed 1923]
                         mat. Natalia Owsianka (Owsianko) [ur.+/-1860 – zm.po 1923]
             C7. Mieczysław Kubicki (ur.1.01.1870 Warszawa, par. św. Krzyż)
                   [chrzestni : Karol Heinrich, urzędnik i Wanda Majewska]
             C8. Maria Kubicka [ur.+/-1870]
 
       B3. Karol Kubicki (ur.22.08.1835 Kunów - zm.6.09.1899 Krasnosielc - Sielc, pow. Maków, woj. mazowieckie)
             [chrzest : 1846 Rataje, par. Wąchock]
             [chrzestni : Paweł Radwan z Michałowa i Elżbieta Kwiecieńska],[LN Rataje, Wąchock, str.414, akt 37]
             [zgon zgłosili : Maciej Juniak, lat 37 i Marceli Wronowski, lat 31 – kościelni]
             leśnik : w latach 1860 - 1865 leśniczy w dobrach parzymieskich (Parzymiechy, par. wł., pow. Kłobuck),
             należących wówczas do członków rodu Colonna - Walewskich,
             mieszkał : Patrykozy, par. Kożuchowek, Podlasie (wzm. 1867 - 1871) [własność Szydłowskich h. Lubicz],
             po opuszczeniu Podlasia - nadleśniczy w dobrach Krasińskich Złoty Potok (Julianka)
             (okręg częstochowski w gub. Piotrkowskiej),
             1874 r. nadleśny w dobrach Potok Złoty otrzymał medal brązowy za staranność w prowadzeniu gospodarstwa
             leśnego i upraw sztucznych (Wystawa rolnicza w Warszawie)  [wzm.1874 - 1876]
             [„Gazeta Warszawska” ,nr 209, 25.09.1874 r.], [Dziennik Warszawski” nr 189, 23.09.1874 r.]
             1877 r. autor artykułu „O polowaniu na dzika” (z Częstochowskiego), „Przegląd leśniczy” Poznań 1877, Tom 2
             1887 r. Żdżarki, par. Odrzywół, pow. rawski. Gubernia Piotrkowska. [„Gazeta Warszawska”  nr 237, 10.09.1887 r.]
             1887 r. wystawa w Warszawie, Karol Kubicki ze Żdżarek, medal brązowy za nasiona sosny i świerka, modrzewia
             i wielu innych [„Gazeta Warszawska” nr 259, 3.10.1887 r.], [„Wiek”, nr 205, 15.09.1887 r.]
             W latach 1891 - 1895 mieszkał z rodziną w Sławucie [Sławuta – gub. Wołyńska, obwód Chmielnicki]
 
                               
             Karol Kubicki (1835 – 1899)  [powiększ]
 
               [powiększ]
             Fotografia z polowania (ok. 1895 – 1899 r.).
             Od prawej siedzą : Karol Kubicki z synami Janem, Bogumiłem i Stanisławem.
 
                      
             1, 2 - „Gazeta Handlowa” nr 218 z dnia 6.10.1874 r.  [powiększ]
             Karol Kubicki nagrodzony na wystawie rolniczo - przemysłowej w Warszawie
 
             ż.(śl.1862 Parzymiechy, par. wł., pow. Kłobuck) 
             Berta Maria Elżbieta Helmann [ur.1839 Gruenberg, Prusy - zm.1935), lat 96
             [świadkowie ślubu : Franciszek Łęgiewski, lat 38, ekonom dóbr Parzymiechy, Hipolit Borucki, lat 38,
             leśniczy lasów rządowych Straży Drabiki w Cisowej, (pow. wieluński, woj. łódzkie)]
             [LC Parzymiechy, akt 25/1862]
             ojc. August Helmann [ur.+/-1810]
             mat. Berta N. [ur.+/-1810]
 
                     [powiększ]
             Berta Kubicka z d. Helmann z synem Bogumiłem i córką Kazimierą
 
             Dzieci (Kubiccy) : (Jan, Kazimiera, Stanisław, Władysław, Berta, Bogumił)
 
             C1. Jan Wacław Kubicki (ur.1863 Parzymiechy, par. wł.)
 
                            
                   Fot 1. bracia Kubiccy : od prawej Jan Wacław i Stanisław  [powiększ]
                   Fot. 2. Jan Wacław Kubicki (polowanie)
 
             C2. Kazimiera Helena Kubicka (ur.1865 Parzymiechy - zm.po 1907)    
 
                          Kazimiera Kubicka  [powiększ]
 
             C3. Stanisław Józef Kubicki (ur.1867 Patrykozy, par. Kożuchówek, Podlasie - zm.1945 Zabrze)
                   w  latach 1889 - 1895 zatrudniony w majątku Satanów (Podole), należącym 
                   do hr. Klementyny Tyszkiewicz (z d. Potocka h. Pilawa) (ur.1856 Sławuta - zm.7.06.1921 Paryż)
                   a następnie w maj. Birże (Litwa) należącym do jej męża 
                   Jana Tyszkiewicza h. Leliwa (ur.19.03.1852 Gródek - zm.9.06.1901 Paryż),
                   jako kontroler i pomocnik zarządcy majątku,
                   1903 r. mieszkał : Bachmacz, miasto, powiat Konotopy, gub. Czernichów (wzm.1903 – 1904)
                   dyrektor fabryki cykorii w Kłomnicach (1904 - 1909 r.) [obecnie Herbapol]  [5]
                   mieszkał : Aurelów, par. Kłomnice (wzm.1905 - 1908)
 
                   
                   „Wiek” nr 8, 8.01.1903 r.
 
                   
                   „Kurjer Narodowy” nr 145, 26.09.1905 r.
 
                            [powiększ]  
                   Stanisław Kubicki ( 1867 – 1945)
 
                   ż.(śl.1903 Gross Werder, pow. Borzeński [Borzna], gub. Czernichowska)
                   Nob. Maria Juliana Tylkiewicz 
                   (ur.1871 Podbirże, maj. Podgaje, Litwa - zm.1956 Stalinogród, ob. Katowice), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                   [chrzestni : GD. Karol Tylkiewicz i Julianna Dołmat], [AP Historyczne w Wilnie, 1871 r., str.196/17]
                   [świadkowie ślubu : Dominik Filepowicz, syn Jana Filepowicza i Filip Arnt]
 
                     metryka chrztu 1871 r. [powiększ]
 
                           [powiększ]
                   Maria Kubicka z d. Tylkiewicz (1871 – 1956)  
        
                   ojc. Władysław Tylkiewicz h. wł. Tylkiewicz (Mogiła odm.) (ur.1841), 
                         s. Karola Kazimierza Tylkiewicza (ur.1813) i Marianny [6]
                   mat.(śl.8.04.1868 Podbirże) Anna Orzechowska [ur.+/-1845], c. Karola [ur.+/-1815] i Anny z d. Boczańska
                   [świadkowie ślubu 1868 r. : Aleksander Wereszczyński i Karol Golsten],
                   [AP Historyczne w Wilnie, 1871 r., str.337/13]
                   [Księga metrykalna zawierających związek małżeński Gross Werderskiego kościoła rzymsko - katolickiego
                   za rok 1903, akt nr 13 – Stanisław Kubicki i Maria Tylkiewicz zapisani jako Nobilis]
 
                             
                   1/ Władysław Tylkiewicz (ur.1841)  [powiększ]
                   2/ herb Mogiła (odm.) 
 
                   Dzieci (Kubiccy) : (Maria, Anna, Janina, Czesław, Zofia)
                   D1. Maria Kubicka (ur.1904 Bachmacz, gub. czernichowska - zm.21.03.1969 Katowice), niezamężna
                         poch. Kraków, cm. Rakowicki.
                         absolwentka liceum im. J. Słowackiego w Częstochowie, po 1920 r. przez kilkanaście lat
                         pełniła funkcję kierowniczki w Szkole Rolniczej, ob. Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej
                         w Lubrańcu - Marysinie, pow. włocławski
 
                           Maria Kubicka (1904 – 1969)  [powiększ]
 
                           [powiększ]
                         Maria Kubicka w otoczeniu uczennic szkoły w Marysinie.
 
                   D2. Anna Jadwiga Janina Kubicka zw. Ninka 
                         (ur.19.06.1905 Aurelów, par. Kłomnice - zm.11.12.1931, Świerczyn, pow. nieszawski)
                         [chrzest : 27.07.1907 Lipicze, par. Kłomnice], [LN Kłomnice, akt 177/1907, str. 489]
                         [chrzestni : ksiądz Władysław Kubicki i Elżbieta Wünsche (Winsze)], 
                         Absolwentka (1930 r.) Szkoły Żeńskiej  Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach (pow. Piaseczno),
                         założonej w 1891 r. przez hr. Cecylię Plater – Zyberkówną
 
                           Anna Kubicka (1905 – 1931)  [powiększ]
 
                           [powiększ]
                         Chyliczki (pow. Piaseczno), Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego. 
                         Ninka Kubicka stoi w 3 - cim rzędzie od góry, 8 - ma z prawej.
 
                   D3. Janina Anna Jadwiga Kubicka zw. Hanka (ur.23.12.1906 Aurelów, par. Kłomnice - zm.1980 Katowice)
                         [chrzestni : ksiądz Władysław Jankowski i Kazimiera Kubicka, obecni ks. Władysław Kubicki, profesor
                         Seminarium we Włocławku, lat 35 i Franciszek Sztejhagen, właściciel fabryki cykorii, lat 50], 
                         [chrzest : Kłomnice 27.07.1907 r.], [LN Kłomnice, akt 178/1907, str. 489]
                         Absolwentka (marzec 1931 r.) Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, 
                         po złożeniu egzaminu państwowego w grudniu 1931 r. pielęgniarka dyplomowana.
 
                           Janina z d. Kubicka i Julian Kwieciński, Żegiestów Zdrój 1938 r.  [powiększ]
 
                         m.(śl.1952 Zakopane) 
                         Julian Kwieciński (ur.20.06.1901 Brogowa, par.Skrzyńsko k.Opoczna - zm.26.09.1964 Katowice),
                         poch. Kraków, cm. Rakowicki
                         Absolwent 1932 r. Akademii Górniczej (obecnie AGH), Wydziału Górniczego w Krakowie, 
                         Inżynier Górniczy, Mierniczy Górniczy, Mierniczy Przysięgły. 
                         Pracownik naukowo - dydaktyczny w/w uczelni ; od 1924 do 1950 r. (z przerwą w okresie  II wojny św.).
                         Pracował w Liceum Górniczym w Katowicach w latach 1946 - 1949.
                         Rzeczoznawca Metrobudowy w Warszawie (1953 r.).
                         ojc. Roman Kwieciński (ur.1857 - zm.przed 1926), 1909 r. urzędnik w Rakołupach
                         mat. Marianna Kochanowska (ur.1867 - zm.przed 1926), 
                         Roman i Marianna Kwiecińscy mieszkali : 
                         1893 r. Gardzienice, par. Ciepielów, pow. Iłża, 1901 Brogowa, par. Skrzyńsko,
                         1909 r. Rakołupy, par. Kumów k. m. Chełm
 
                           Julian Kwieciński (1901 – 1964) [fot. ze strony : „Historia AGH”]
 
                         Syn :
                         E1. Julian Tadeusz Kwieciński (ur.+/-1955 Starachowice - zm.1980 Katowice)
 
                   D4. Czesław Jerzy Kubicki (ur.1908 par. Kłomnice - zm.1948 Dąbrowa Górnicza)
                         nadsztygar kop. „Walenty - Wawel”, piastował wielokrotnie funkcje kierownicze, zginął śmiercią tragiczną.
 
                              Czesław Kubicki (1908 – 1948) [powiększ]
  
                         ż.(śl.1933 Dąbrowa Górnicza) Felicja Fuchs (ur.1907 Dąbrowa Górnicza - zm.1991 Dąbrowa Górnicza),
                         absolwentka Konserwatorium Muzycznego w Katowicach.
 
                           Felicja Kubicka z d. Fuchs (1907 – 1991)
 
                         Córka :
                         E1. Ewa Maria Kubicka
                               m. Józef Tęcza, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie (Wydział Leśnictwa).
                               Dzieci (Tęcza) : (Bartosz, Szymon)
                               F1. Bartosz Tomasz Tęcza
                                     ż. Monika Suchoszek
                                     Syn :
                                     G1. Ksawery Artur Tęcza
                               F2. Szymon Piotr Tęcza
                                     ż. Aneta Edyta Erm
                                     Syn :
                                     G1. Ignacy Jan Tęcza
 
                   D5. Zofia Karolina Kubicka (ur.1915 Klimontów - zm.1986 Puck)
                         Uczennica Ziemiańskiego Gimnazjum Żeńskiego im. Św. Scholastyki S.S. Benedyktynek
                         w Staniątkach, następnie Gimnazjum S.S. Urszulanek w Rybniku (absolwentka tego gimnazjum).
                         Absolwentka 1939 r. Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie przy UJ.
 
                               Zofia Hornig z d. Kubicka (1915 – 1986)  [powiększ]
 
                         m.(śl.1949 Katowice) 
                         Alfred Franciszek Hornig (ur.2.10.1911 Królewska Huta, ob. Chorzów - zm.4.07.1999 Chorzów),
                         geograf, ekonomista, naukowiec ze stopniem naukowym dr hab.,
                         autor licznych publikacji naukowych [zob. Wikipedia].
                         pracownik naukowo - dydaktyczny Politechniki Śląskiej, Akademii Ekonomicznej i WSP w Krakowie
                         Członek Honorowy (od 1999 r.) Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa im. Juliusza Ligonia.
 
                           [powiększ]
                         Korporacja Slenzania. Alfred Hornig,(2 - gi rząd od dołu, 3 - ci z lewej)
 
                               Alfred Franciszek Hornig (1911 – 1999) [powiększ]
 
                         Dzieci (Hornig) : (Anna, Andrzej)
                         E1. Anna Barbara Hornig
                               m. Andrzej Janusz Gibaszewski
 
                                       Anna i Andrzej Gibaszewscy
 
                               Dzieci (Gibaszewscy) : (Tomasz, Michał)
                               F1. Tomasz Alfred Gibaszewski
                                     ż. Justyna Maria Kazienko
                                     Syn :
                                     G1. Antoni Tomasz Gibaszewski                                              
                               F2. Michał Jan Gibaszewski
                                     ż. Katarzyna Anna Strzelecka
                                     Syn :
                                     G1. Jakub Michał Gibaszewski
                         E2. Andrzej Alfred Hornig
 
                                 Andrzej Hornig
 
                               ż. Urszula Świtakowska
                               Dzieci (Hornig) :
                               F1. Patrycja Hornig
                                     m. Lech Żaboklicki
                                     Dzieci (Żabokliccy) : (Ksawery, Kaja)
                                     G1. Ksawery Żaboklicki                                               
                                     G2. Kaja Żaboklicka     
 
             C4. Władysław Kubicki (ur.2.05.1869 Kożuchówek, Podlasie - zm.26.02.1937 Świerczyn, pow. nieszawski) 
                   ksiądz, historyk, kolekcjoner, w swoim czasie dziekan dekanatu piotrkowskiego na Kujawach,
                   radca Kurii Diecezjalnej we Włocławku.
                   Wymieniony jako wybitny absolwent Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, rocznik 1886.
                   W latach 1886 - 1891 uczęszczał do Seminarium Duchownego we Włocławku.
                   1892 r. wikariusz w par. Szadek [„Gazeta Warszawska” nr 36, 9.02.1892 r.
                   1892 r. wikariusz par. Kramsk do par. Chodecz [„Gazeta Warszawska” nr 107, 28.04.1892 r.]
                   1892 r. zapisany w poczet członków rzeczywistych do Towarzystwa Sztuk Pięknych w Król. Polskim 
                   [„Gazeta Warszawska” nr 285., 24.10.1892 r.]
                   [Uwaga dodatkowa : w 1890 r. w poczet członków rzeczywistych zapisany w/w Towarzystwa
                   został Otton Kubicki (ur.1835 – zm.1908) [zob. Kubiccy h. Kolumna Skrzydlata]
                   W latach 1895 - 1899 odbywał studia w Akademii Duchownej w Petersburgu, zakończone stopniem 
                   magistra teologii.
                   Do 1907 r. wykładał historię i literaturę polską w Seminarium Włocławskim. Obok pracy dydaktycznej,
                   zajmował się w seminarium porządkowaniem zbiorów miejscowego muzeum historycznego i gabinetu
                   historycznego. Stały się one podstawą utworzonego później Muzeum Diecezjalnego we Włocławku.
                   W latach 1900 - 1918 proboszcz par. Lubanie w pow. nieszawskim, a od 1919 r. do końca życia proboszcz
                   w par. Świerczyn w pow. nieszawskim. Na plebanii w Świerczynie posiadał dość bogate prywatne zbiory
                   archeologiczno - regionalne, zgromadzone przeważnie z Kujaw ; po jego śmierci przeszły one,
                   zgodnie z ostatnią jego wolą, w większości do Skarbca Jasnogórskiego w Częstochowie.
                   [Polski Słownik Biograficzny, tom 16, str. 24, 25].
                   Pochowany : Lubań [PSB]
                   [Świerczyn – własność Górskich h. Pobóg – zob. pkt 3.7]
 
                         [powiększ]
                   ksiądz Władysław Kubicki (1869 – 1937) [fot. ze zbiorów p. Anny Gibaszewskiej]
 
                   
                    „Kurjer Warszawski” nr 68, 9.03.1937 r.
 
             C5. Berta Kubicka (ur.1871 Kożuchówek, par. wł., Podlasie)
 
                                 
                   Berta Kubicka [powiększ]
 
             C6. Bogumił Kubicki (ur.1.03.1873 Julianka, par. Złoty Potok, pow. częstochowski) [LN Potok Złoty, akt 26, s.432]
                   [zgłaszający : Ernest Redlich, lat 36 i Mateusz Sośniecki, lat 38 – obaj leśniczy]
                   autor atykułu „Jeszcze o ptakach robiących świece”, czasopismo „Łowiec Polski”, 1900 r. nr 10, str.10,
                   dwutygodnik ilustrowany poświęcony myślistwu, broni i hodowli psów myśliwskich
                   ż.(śl.+/-1905) Halina N. [ur.+/-1875]
 
                     Bogumił Kubicki  
 
                   Dzieci (Kubiccy) : (Władysława, Zbigniew, Alina)
                   D1. Władysława Kubicka (ur.17.03.1906 Myślachowice, par. Trzebinia - zm.15.04.1987 Tychy, szpital)
                         Od lipca 1942 do sierpnia 1945 r. do dnia wyzwolenia należała do AK pod ps. „Marta”.
                         Pełniła funkcję sanitariuszki.
 
                           Władysława Kubicka (1906 – 1987)  [powiększ]
 
                   D2. Zbigniew Kubicki [ur.+/-1907] – rodzina osiedlona w Warszawie
                         ż. NN.
 
                           Zbigniew Kubicki  [powiększ]
 
                              [powiększ]
                         Fot.1. Zbigniew Kubicki z żoną i synem, Liege, Belgia 1933 r.
                         Fot.2. Zbigniew Kubicki z synem, Liege, Belgia 1933 r.
 
                         Dzieci ;
                         E1. Antoni Kubicki (ur.1932)
                   D3. Alina Kubicka [ur.+/-1910], poch. Kraków, cm. Rakowicki, niezamężna,
                         absolwentka Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarstwa i Opiekunek Zdrowia w Krakowie przy UJ,
                         mieszkała i pracowała w Krakowie.
 
                           Alina Kubicka (z prawej) z siostrą Władysławą (z lewej)  [powiększ]
 
 A6. Jan Kubicki (ur.11.07.1799 Kunów - zm.21.12.1878 Budomierz) [56 km na NW od Lwowa], [LM Niemirów, s.32]
       s. Jana i Magdaleny z d Myszczyńska
       [chrzestni : Jan Wiśniowski i Magdalena Strużycka], [LN, s. 7]
       krawiec we Lwowie (wzm. od 1830 r.)
       1830 r. mieszkał : Lwów, dom 341 (wzm. 1830 - 1835), [zob. przyp. 10, Postler, przyp. 12, Turobińscy, p.14 Berscy]
       1836 r. mieszkał : Lwów, ul. Wałowa 289 (wzm.1836 - 1852)
       1841 r. właściciel kamienicy : Lwów, ul. Wałowa nr 289, 290 (wzm. 1841 - 1867) [zob. przypis 9, Tarnawieccy]
                  [Kantor „Gazety Lwowskiej” (wzm.od 1832)]
                  [Źródła : „Dziennik Franciszka Smolki, 1841 - 1848”, 
                  metryka chrztu : Władysław Henryk Franciszek Smolka (ur.17.07.1841 Lwów, dom 289),
                  „Dziennik Lwowski” nr 108, 13.08.1867 r. ]
       1848 r. Juliusz Starkel w książce „Rok 1848” Lwów 1889 r. [„Wiosna Ludów”] pisze (str.108, 109) :
                  Niemniej gorąco przyjmował Lwów tułaczów polskich, którzy zaczęli tu w drugiej połowie kwietnia przybywać.
                  W gościnnych domach mieszczańskich, u kupca Towarnickiego, u krawców Kulczyckiego i Kubickiego,
                  podejmowano pierwszych przybywających z czcią i braterską miłością przy wspólnem święconem.
                  Uwolnieni więźniowie stanu, gwardziści, mieszczanie, akademicy, dzielili się tu święconem jajkiem, życząc
                  sobie najrychlejszego Zmartychstania Polski.”
                  [Wikipedia : Tomasz Kulczycki (ur.19.03.1803 Zwierzyniec, miasto - zm.3.11.1873 Lwów), s. Jana i Łucji.
                  Pochodzil z zubożałej rodziny szlacheckiej.
                  Ojciec był oficjalistą w ordynacji Zamojskich w Zwierzyńcu. Ukończył szkołę  przygotowawczą we Lwowie.
                  W 1818 r. został czeladnikiem krawieckim, a w 1828 r. majstrem. Pracownię prowadził we Lwowie,
                  w kamienicy, której właścicielem był od 1835 r. [nr 301], zatrudniał 50 czeladników.
                  W tym samym budynki mieściła się redakcja „Dziennika Mód Paryskich”, 
                  którego T. Kuiczycki był m.in.wydawcą.
                  W 1839 r. wydał „Rozprawę o kroju sukien podług wyrachowania matematycznego”.
                  Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.]
       1853 r. właściciel dóbr Budomierz (par. Niemirów) wraz z synami Janem, Karolem [8]  
                  [być może majątek Budomierz kupiony od Tekli Tarnawieckiej (z d. Gołębska), wdowy]
       1861 r. członek Towarzystwa Gospodarskiego Galicyjskiego
       3.07.1871 r. „Wielmożny Jan Kubicki ... jako właściciel obszaru dworskiego ...zobowiązał się do dotacji ...
       wypłacać rocznie 10 złr i 3 sagi w drzewie opałowem dla nauczyciela przyszłej szkoły w Hruszowie”
       [„Unia” nr 159, 13.07.1871]
 
       
       Akt zgonu, 1878 r. Budomierz [LM Niemirów, s.32]
        
       
 
       
 
       
       „Dodatek do Gazety Lwowskiej : doniesienia urzędowe”, nr 131, 1842 r.
 
                [powiększ]
       Lwów, ul. Wałowa, fot 1894 r. i widok współczesny
 
          
       Lwów, ul. Wałowa 29
 
       1 ż.(śl.11.05.1830 Lwów, Bazylika, dom 341) Anna Bennich [Benich] (ur.1804 Litwa - zm.5.02.1835 Lwów, dom 341) 
            [LM, s.150], zmarła po urodzeniu dziecka : Julian (ur.2.02.1835)]
            [świadkowie ślubu : Stefan Wittemberski (Wittemberg) (ur.1795) (1830 r. dom 603), 
            Ludwik Bielski (zm.1845), krawiec, mieszczanin (dom 271, 26), Kazimierz Dębski, mieszczanin]
            [1 mąż Anny Bennich – (śl.14.10.1827 Lwów, Bazylika, dom 336) 
            Piotr Sokołowski (ur.1795 - zm.12.04.1828 Lwów, dom 336), krawiec, z miasta Rozdół,     
            s. Tomasza i Anny z d. Ostrowicz]
            ojc. Jan Bennich [ur.+/-1775]
            mat. Jadwiga Sienkiewicz [ur.+/-1775]
        2 ż.(śl.16.05.1835 Lwów, Bazylika, dom 341) Marianna Wesołowska (ur.1807 Lwów - zm.2.05.1882 Budomierz)
            [świadkowie ślubu : Tomasz Kulczycki (ur.1803), mieszczanin, dom 69, dom 74, dom 301 
            (żona Teresa de Wołczek Wolawska, Wolaska [ur.1803 - zm.20.04.1843, dom 301]) 
            i Kacper Boczkowski, lakiernik, dom 30 (żona Apolonia Jabłońska)]
            ojc. Ignacy Wesołowski (ur.1750 - zm.17.12.1820 Lwów), lat 70
            mat. Regina Jamrońska (Saurońska) (ur.1759 - zm.14.08.1819 Lwów)
 
                 
       1/ akt ślubu, Lwów 1830 r. [powiększ]
       2/ akt ślubu, Lwów 1835 r. [powiększ]
 
       
       Akty zgonu : Jan Kubicki (ur.1830 - zm.1882 Budomierz i Maria Kubicka z d. Wesołowska (ur.1807 - zm.1882)
 
       Dzieci Jana z 1 żony (Anny Benich) : (Paulina, Jan, Julian )
       B1. Paulina Kubicka (ur.1.07.1830 Lwów, dom 450 - zm.16.12.1830 Lwów, Bazylika, dom 341), ½ roku [LM, skan 116]
             [chrzestni : Ignacy Csillik (Czyllik), sartor i Anna Witemberska, żona Sekretarza Banku
             (z d. Kreutz, żona Stefana Wittemberg)]
 
       B2. Jan Zygmunt Kubicki (ur.1830 - zm.12.04.1882 Budomierz, proprietarius bonorum [= właściciel dóbr], 
             s. Jana i Anny Benich
             wł. dóbr Budomierz (Budomirz)
             ż.(śl.27.07.1852 Lwów, dom 289, dom 370) 
             Augusta Maria Postler [Pestler, Postlerr] (ur.28.08.1834 Lwów, dom 341 - zm.po 1916)  [10]
             [chrzestni : Stanisław Kolankiewicz i Anna Wyszyńska – pauperes]
             [świadkowie ślubu : Ignacy Majewski i Józef Zieliński]
             1879 r. mieszkała : Lwów, śródmieście dom 341, dom 370
             1897 r. właścicielka realności, mieszkała : Lwów, ul. Sapiehy 5
             1913 r. mieszkała : Lwów, ul. Kraszewskiego 9 (wzm. 1913 - 1916) [11]
             ojc. Maurycy Postler [ur.+/-1794 - zm.po 1868], [Mauritius Postler]
             mat. Marianna Turobińska (ur.1806 - zm.12.11.1838 Lwów, Bazylika, dom 341),
                   c. Walentego Turobińskiego (ur.1774 - zm.1835) i Tekli z d. Matuszewska (ur.1774 - zm.1831)
                   [Marianna Turobińska wspomniana w akcie chrztu Marianny Władysławy Kubickiej (ur.14.06.1875)]
                   [Walenty Turobiński (ur.1774) i (śl.2.04.1799 Lwów, Bazylika, dom 271) Tekla Matuszewska (ur.1774)
                   mieszkali : 1809 r. Lwów, dom 341 [12]
 
             Dzieci : (Jan, Wanda, N., Marianna) [Zdjęcia z „MyHeritage”]
             C1. Jan „Chrzciciel” Stanisław Kubicki (ur.4.05.1856 Lwów, dom 341)
                   [chrzestni : Jan Kubicki i Katarzyna Nowakowska, żona właściciela dóbr]
             C2. Wanda Maria Kubicka (ur.12.02.1858 Budomir, par. Niemirów - zm.13.01.1937 Lwów), 
                   poch. cm. Łyczakowski, z matki Augusty Postler
                   [Budomir = Budomierz, par. Niemirów, gmina Hruszów, pow. Jaworów, dystrykt Żółkiew, ob. Ukraina]
                   właścicielka dóbr Budomierz, par. Niemirów (wzm.1890 - 1930)
                   mieszkała : 1878 r. Lwów, dom 370
                   mieszkała : 1909 r. Lwów, ul. Sykstuska 46 (wzm.1909 - 1910)
                   1930 r. - Wanda Chrząszczewska, właścicielka majątku Budomierz, pow. Jaworów
                   Ostatnia właścicielka (kolatorska opiekunka) kaplicy w Hruszowie (par. Niemirów).
                   1935 r. mieszkała : Lwów, ul. Kraszewskiego 9 (właściciel) [współwł. realności]
 
                      
                   1/ Wanda 1 - Balko, 2 - Chrząszczewska z d. Kubicka
                   2/ Lwów, cm. Łyczakowski, grób Wandy Chrząszczewskiej i Władysława Balko  [powiększ]
                       [Fot. ze strony : „Genealogia okiem”, nad. Piotr Wiszniewski]
 
                   1 m.(śl.31.08.1878 Lwów, Bazylika, dom 663, dom 370) Władysław Jakub Balko 
                         (ur.25.08.1840 Lwów, dom 239 - zm.11.02.1908 Lwów, par. św. Maria Magdaleny, dom 46) [13]
                         [świadkowie ślubu : Eugeniusz Kuryłowicz, notariusz i Michał Libre, geometra]
                         [1 żona Władysława Balko – Hermina Hitzgern (Hietzgern) (ur.1853 - zm.11.06.1876 Lwów, dom 46] 
                         uczeń Gimnazjum św. Anny w Krakowie (wzm.1856)
                         dr praw i adwokat we Lwowie, mieszkał  ul. Sykstuska 46 (wzm.1875 - 1900 r.)
                         1879 r. Lwów, Krakowskie Przedmieście 667
                         1890 r. właściciel dóbr Budomierz, par. Niemirów (wzm.1890 - 1905)
                         ojc. Antoni Balko (ur.1812 - zm.13.05.1880), poch. Kraków, cm. Rakowicki, dr praw
                         mat. Innocenta Berska (ur.1820 - zm.24.09.1868), poch. Kraków, cm. Rakowicki [14]
 
                           [powiększ]
                        Kraków, cm. Rakowicki, Antoni Balko (zm.13.05.1880), Innocenta z Berskich Balko (zm.24.09.1868),
                        Maria Wanda z Schreyer Skalskich Balko (ur.23.02.1897 - zm.24.05.1958), 
                        Tadeusz Balko (ur.7.10.1891 - zm.13.07.1960), 
                        Fryderyka Szaszkiewicz z d. Balko (ur.5.03.1925 - zm.26.01.2011)
 
                   2 m.(śl.5.03.1910 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 40) 
                         Magn. Dom. Seweryn Feliks Chrząszczewski h. Trzaska (ur.1849 Lwów - zm.po 1916)
                         [świadkowie ślubu : Józef Heldenburg, radca i Sylwester Berski, inżynier]
                         [1 żona Seweryna Ch. – Helena Wincentia Szczepańska (ur.9.05.1855 - zm.15.02.1909 Lwów), 
                         mieszkała : Wierżbiaż, dist. Kołomyja, Bursztyn, distr. Rohatyn], [LM Lwów, par. św. Antoni, s.179]
                         1868 r. świadectwo dojrzałości, gimnazjum, Lwów
                         1876 r. praktykant sądowy przy starostwie w Kossowie
                         1879 - 1882 r. komisarz rządowy, powiat Horodenka, miasto, obwód Iwanofrankowsk
                         1883 r. komisarz, starostwo Husiatyn
                         1888 r. komisarz, starostwo Żywiec
               -         1889 r. komisarz, starostwo Ropczyce (wzm.1889 – 1891)
                         1893 r. komisarz, starostwo Kołomyja (wzm.1893 – 1894)
                         1895 r. radca namiestnictwa w Galicji (wzm.1895 – 1896)                  
                         1897 - 1902 r. starosta mielecki, 1897 r. Honorowy  Obywatel Miasta Mielec (wzm.1897 – 1904),
                         sekretarz Namiestnictwa, mieszkał : 1897 r. Lwów, ul. Kampiana 3
                         1903 r. starosta, Cieszanów (wzm.1903 – 1908)
                         1914 r. mieszkał Lwów, ul. Kraszewskiego 9  [11] 
                         1916 r. mieszkał Lwów, ul,.Sykstuska 46
                         Honorowy Obywatel Miasta Lubaczów
                         ojc. Wojciech Chrząszczewski (ur.1810 - zm.12.09.1861, poch. Bolechów, pow. stryjski), nauczyciel
                         mat. Paulina Witwicka (ur.1827 - zm.1902 Podhajce, poch. Podhajce) [Nekrolog „Czas” 24.04.1902]
 
                           [powiększ]
                         Bolechów, pow. stryjski, woj. lwowskie, grób : „Wojciech Chrząszczewski (1810 – 1861), nauczyciel,
                         zmarły 12 września 1861 w 51 roku życia, pozostała wdowa z sześciorgiem dzieci ...”
                         [fot. Marcin Niewalda, „Genealogia okiem”]
 
                           „Czas” 24.04.1902 r
 
                   Dzieci Wandy Kubickiej z 1 męża : (Klara, Maria, Tadeusz, Wanda, Henryk) 
                   [Zdjęcia : p. Izabella Wichrowska - Polok]
                   D1. Klara Augusta Ksawera Balko (ur.12.08.1879 Lwów, par. św. Magdalena, dom 48)
                         m.(śl.17.02.1900 Lwów, par. św. Maria Magdalena, ul. Sykstuska 46)
                         Tadeusz Stanisław Józef Moszyński h. Łodzia (ur.9.09.1871 Lwów), ziemianin  [15]
                         [świadkowie ślubu : Antoni Jegerman i Władysław Brunicki, wł. dóbr]
                         1900 r. mieszkał : Lwów, ul. Długosza 16
                         1903 r. dyrektor banku
                         1913 r. dr przemysłowiec, mieszkał : Lwów, ul. Batorego 34
                         1916 r. przemysłowiec, mieszkał : Lwów, ur. Kraszewskiego 7
                         1925 r. starosta, Stary Sambor
                         18.07.1928 r. przeniesiony w stan spoczynku
                         ojc. Adolf Moszyński (ur.1837 - zm.po 1888), de Szaranczuki, cyrk. Brzeżany, poch. zm. Łyczakowski,
                               dr praw, adwokat we Lwowie
                               s. Stanisława M. [ur.+/-1810] i Julianny z d. Tyszkowska [ur.+/-1810]
                         mat.(śl.19.10.1867 Lwów, par. św.Antoni) Antonina Karolina Jarosz (ur.7.06.1849 Lwów, par. Andrzeja Ap.) 
                                1900 r. wł. realn., mieszkała : ul. Długosza 16, 
                                c. Józefa Wojciecha J. i Antoniny Ponikło (c. Pawła P. i Wiktorii z d. Słodykiewicz)
                         Dzieci : (Tadeusz)
                         E1. Tadeusz Kazimierz Władysław Moszyński 
                               (ur.26.01.1911 Lwów, par. św. Maria Magdalena - zm.10.06.1976 Nottingham, Wlk. Brytania)
                               [chrzestni : Władysław Jarosz i Wanda Balko, panna], [LN, skan 270]
                               Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii, dywizjon 304, st. sierżant, strzelec pokładowy.
11.04.1942 r. Wellington – nalot na Essen – zestrzelony przez niemieckiego myśliwca – samolot
rozbił się w Kessel – po wypadku dostał się do niewoli niemieckiej.
 
                                 Tadeusz Moszyński (1911 – 1976)  
 
                   D2. Maria Antonina Balko (ur.23.10.1880 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 46)
                         [chrzestni : Sylwester Berski, architekt, Wanda Berska, żona architekta]
 
                           Antonina Till z d. Balko
 
                         m.(śl.3.06.1903 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 46)
                         Stanisław Till (ur.1.11.1876 - zm.1945), inżynier budownictwa,
                         [świadkowie ślubu : Alfred Kotwicz Zgórski, dyrektor banku i Henryk Stahl]
                         radca budownictwa w Urzędzie Wojewódzkim, dyrektor Muzeum Przemysłowego w Krakowie
 
                               Stanisław Till (1875 – 1945) [Strona rodziny Till] [powiększ]
 
                         ojc. Ernest Till (ur.4.01.1846 Brzeżany - zm.21.03.1926 Lwów, poch. cm. Łyczakowski), polski prawnik, 
                               profesor Uniwersytetu Lwowskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności,
                               s. Józefa Till i Marii Winkler [Wikipedia]
                         mat. Adolfina Klemensiewicz (ur.3.06.1852 - zm.24.10.1911, poch. Lwów, cm. Łyczakowski)
 
                             
                         Ernest Till (1846 – 1926) i Adolfina Till z d. Klemensiewicz (1852 – 1911)
 
                         Dzieci : 2 (Artur, Antonina)
                         E1. Artur Benedykt Till (ur.28.07.1904 - zm.15.11.1979), poch. Kraków, cm. Rakowicki
 
                                 Artur Till (1914 – 1979)
 
                               ż. Jadwiga Szaniawska (ur.5.12.1914 Warszawa - zm.26.11.1990), poch. Kraków, cm. Rakowicki
 
                                 Jadwiga Till z d. Szaniawska (1914 – 1990)
 
                               ojc. Jan Władysław Szaniawski h. Junosza 
                                     (ur.2.10.1888 Zduńska Wola - zm.1955), poch. Zduńska Wola
                                     właściciel apteki w Zduńskiej Woli (ul. Kościelna) [fot. grobu : Grobonet]
                                     s. Józefa Erazma Sz. (ur.16.09.1851 Chodaki - zm.16.07.1904 Zduńska Wola)
                                     i Marii z d. Rokosowska (Rokossowska) h. Glaubicz (c. Piotra R. i Julii z d. Cholewińska)
                               mat.(śl.21.02.1914 Zduńska Wola) 
                                     Józefa Lucyna Królikowska (ur.27.11.1886 Zduńska Wola - zm.1972), poch. Zduńska Wola
                                     c. Józefa Królikowskiego i (śl.27.05.1884 Drużbice, woj. łódzkie) Marty z d. Rydzewska
 
                               Dzieci (Till) : (Ewa, Robert, Anna)
                               F1. Ewa Till (ur.17.07.1941 Kraków - zm.12.01.2013), poch. Kraków
 
                                       Ewa Wichrowska z d. Till (1941 – 2013)
 
                                     m. Tadeusz Wichrowski (ur.16.01.1945 - zm.1.09.2002), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                                     ojc. Ignacy Wichrowski (ur.26.12.1908 Mstów - zm.24.06.1970), poch. Kraków, cm. Rakowicki,
                                           żołnierz AK, więzień obozu Zwickau.
                                           s. Ignacego Wichrowskiego (ur.30.08.1876 Zgierz)
                                           i (śl.15.01.1899 Warszawa) Łucji Kuroń (ur.26.10.1880 Wancerzów, par. Mstów) 
                                           [Rodzice Ignacego Wichrowskiego (ur.1876) : 
                                           Franciszek Wichrowski (ur.1851) i Magdalena Gałkiewicz (ur.1851)]
                                           [Rodzice Łucji Kuroń (ur.1880) : 
                                           Jan Kuroń (ur.1841 Wrzosowa, par. Częstochowa - zm.30.11.1886 Wancerzów, par. Mstów) 
                                           i Marianna Kałuża (ur.1850)]
                                           [Rodzice Jana Kuronia (ur.1841) : Szymon Kuroń i Marianna Płaza]
                                     mat. Janina Dederko (ur.22.11.1906, par. Sawin - zm.8.07.1984), poch. Kraków, cm. Rakowicki,
                                            c. Stanisława Dederko (ur.1858) i Anastazji z d. Brodowska (ur.1873)
 
                                           
                                     Ignacy Wichrowski (1908 – 1970) i żona Janina Wichrowska z d. Dederko (1906 – 1984)
 
                                     Córka :
                                     G1. Izabella Wichrowska - Polok
                                           absolwentka Politechniki Krakowskiej, mieszka : Challex, Francja
 
                                             Izabella Wichrowska - Polok
 
                               F2. Robert Jerzy Till (ur.29.06.1944 - zm.30.12.2002), poch. Kraków, cm. Rakowicki
 
                                       Robert Jerzy Till (1944 – 2002)
                           
                                     ż. Wanda Mieleszko [ur.+/-1945]
                                     Dzieci :
                                     G1. Ernest Till, mieszka Kalifornia, USA
 
                               F3. Anna Till [ur.+/-1945]
                                     m. N. Madey [ur.+/-1945], mieszkają w USA
 
                         E2. Antonina Till (ur.25.09.1911 Kraków - zm.29.06.2003 Fort Lauderdale, Floryda, USA)
                               m. Adam Szubrowski (ur.20.12.1906 - zm.IX.1977 Florida)
                               Oboje zesłani na Syberię, udało im się przedostać przez Palestynę do USA
                               Dzieci :
                               F1. N. Szubrowski (a), zm. jako dziecko na Syberii
                               F2. Danuta Szubrowska
                               F3. Ewa Szubrowska, mieszka : Floryda, USA
                               F4. Krzysztof Szubrowski (zm.2017)
 
                                 [powiększ]
                               Adam Szubrowski z żoną Antoniną i dziećmi [fot. ze zbiorów Izabelli Wichrowskiej - Polok]
                               
                   D3. Tadeusz Balko (ur.28.10.1881 Lwów - zm.13.07.1960), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                         1908 r. student Politechniki, mieszkał : Sykstuska 46, 1909 r. inżynier,
                         1935 r. dyrektor elektrowni, Jarosław [Ks. Adr. 1935/36]
                         ż.(śl.22.08.1908 Lwów, Bazylika) Jadwiga Maria Weinreb (ur.19.07.1887 Lwów)
                         [świadkowie ślubu : Juliusz Reiner, starszy korespondent Banku Krajowego i Władysław Pizar,
                         referent Banku Hipotecznego]
                         ojc. Marek Weinreb [ur.+/-1860]
                         mat. Maria Toepler [ur.+/-1860]
                         Dzieci :
                         E1. Jadwiga Maria Kazimiera Balko (ur.18.05.1909 Lwów, Bazylika - zm.1966)
                               [chrzestni : Juliusz Reiner (ur.1866), Ref. Korespondent Banku Krajowego (żona Wiktoria Weinreb)
                               i Wanda Balko, wdowa po Władysławie, adwokacie]
                               prawdopodobnie :
                               m. N. Kułakowski [ur.+/-1905], [MyHeritage, Urszula Pakuła, Bolesław Zwinczak]
                               Dzieci : 
                               F1. Jerzy Kułakowski (ur.1935 - zm.1998)
 
                   D4. Wanda Saturnina Balko (ur.29.11.1887 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 46)
 
                   D5. Henryk Kazimierz Balko (ur.12.10.1894 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 46 - zm.po 1931)
                         [chrzestni : Edward Grzybowski i Rosa Pillich]
                         rtm. kaw. (1918 - 1922), 1931 r. „z Budomieża”
                         ż. Maria Wanda Schreyer Skalska (ur.23.02.1897 - zm.24.05.1958), 
                         poch. Kraków, cm, Rakowicki razem z Antonim i Innocentą Balko [zob. fot. powyżej]
                         Dzieci : (Andrzej, prawd. Fryderyka)
                         E1. Andrzej Władysław Balko (ur.16.12.1923 Lwów - zm.14.09.2012 Wiedeń), 
                                         magister prawa, od roku 1962 mieszkał z rodziną w Wiedniu.
                                         W latach 1963 - 1988, sekretarz, dyrektor na Austrię i czasowy dyrektor na Europe Polish - American
                                         Immigration Relief Committee. Od 1963 - 1988 kilkuletni prezes i członek austriackiego stowarzyszenia SPK
                                         oraz członek Federacji Światowej Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie.
                                         W latach 1973 - 1988 Delegat Rządu na Uchodźtwie na Austrię.
                                         Od 1975 do 1988 współorganizator i członek Rady Koordynacyjnej Polonii Wolnego Świata oraz organizator
                                         i przewodniczący Rady Koordynacyjnej Polskich Organizacji Niepodległościowych w Austrii.
                                         Współorganizator i były wiceprezes Forum Polonii w Austrii.
 
                                 Andrzej Balko (1923 – 2012)
 
                               ż. Jadwiga N. [ur.+/-1925]
                               Dzieci :
                               F1. Barbara Balko, Wiedeń
 
                         prawdopodobnie :
                         E2. Fryderyka Balko (ur.5.03.1925 - zm.26.01.2011), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                               [w tym grobie : Antoni Balko, Innocenta Balko, Tadeuszem Balko, Maria Balko], [fot. powyżej]
                               m. Antoni Szaszkiewicz (ur.6.06.1922 Nekla - zm.19.01.2000) [3 żony]
                               [1 ż. Antoniego Sz. : Maria Cybulska - Wszelaczyńska h. Prawdzic (ur.18.09.1912 - zm.29.03.2009),
                               c. Teofila Tymona C. (ur.6.02.1880 Józefówka - zm.4.04.1956 Malbork)
                               i Heleny z d. Mochnacka (ur.5.12.1889 - zm.6.09.1959)]
                               [2 ż. Antoniego Sz. : Irena Jarochowska h. Przerowa (ur.4.03.1917 Kraków - zm.11.08.2014 Kraków),
                               c. Joachima Romana Jarochowskiego (ur.9.07.1883 Wrocław - zm.20.09.1950 Kraków)
                               i Marii Zofii Wiktor h. Brochwicz (ur.1888 - zm.1944)
                               Dzieci Szaszkiewicz z żony Fryderyki Balko :
                               F1. Izabela Balko Szaszkiewicz
                                     m. Marek Michalczyk
             C3. N. Kubicka (ur.1859 - zm.23.06.1859, dom 370), dziecko
             C4. Marianna Władysława Kubicka (ur.14.06.1875 Lwów, Bazylika, dom nr 29 - zm.26.12.1911 Tłumacz) 
                   z matki Augusty Postler
                   [chrzestni : Michał Ribel i Marianna Kubicka]
                   m.(śl.27.06.1893 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 46) 
                   Stanisław Wawrzyniec Orłowski h. Lubicz (ur.5.09.1860 Lwów, dom 371), dr prawa, adwokat
                   [chrzestni : Kajetan Załuski h. Junosza, wł. dóbr i Julia Bielińska z d. Kieszkowska, żona Tadeusza]
                   [świadkowie ślubu : Władysław Bronicki, właściciel dóbr i D. Władysław Balko]
                   ojc. Antoni Orłowski (ur.1817 - zm.12.12.1889 Lwów, ul. Fredry 2) , urzędnik Tow. Kredytowego, 
                         s. Wincentego i Apolonii z d. Sojecka
                   mat. Zofia Krzykowska [ur.+/-1830], c. Antoniego i Konstancji z d. Łuszczewska
                   Stanisław i Marianna Orłowscy mieszkali : Tłumacz (okolice)
                   Dzieci : (Zofia, Anna, Janina, Stefania)
                   D1. Zofia Beatria Orłowska (ur.16.06.1894 Lwów, par. Św. Maria Magdalena, dom 5)
                         [chrzestni : Dr Władysław Balko, adwokat i Augusta Kubicka, wdowa]
                   D2. Anna Ludmiła Orłowska (ur.1896 - zm.1897)
                   D3. Janina Orłowska (ur.1897 - zm.1897)
                   D4. Stefania Helena Orłowska (ur.1899)
                         m.(śl.1923 Lwów, par. św. Antoni) Józef Idzikowski [ur.+/-1895]
 
        B3. Julian Kubicki (ur.2.02.1835 Lwów, dom 341), s. Jana i Anny Benich
              [chrzestni : Błażej Grodzicki i Tekla Gajewska]
 
       Dzieci Jana z 2 żony Marianny Wesołowskiej : (Karol, Marianna, prawdopodobnie Augustyn - z 1 lub 2 żony)
       B4. Karol Kubicki (ur.27.01.1836 Lwów, dom 289 - zm.7.12.1869 Lwów, szpital, dom 349], żył lat 32 [LM, s.231]
             [chrzestni : Ignacy Czylik (Czilik, Csillik, Czillik, dom 16, 243) i Maria Dębicka, żona kowala]
             proprietarius bonorum, współwłaściciel połowy dóbr Budomierz 
             [„Gazeta Narodowa” nr 100, 2.05.1876], [„Gazeta Narodowa” nr 101, 3.05.1876], 
             [„Gazeta Narodowa” nr 104, 6.05.1876], [„Gazeta Narodowa” nr 105, 7.05.1876]
       B5. Marianna Emilia Kubicka (ur.29.08.1837 Lwów, dom 289 - zm.24.08.1887 Budomierz) [LM Niemirów, s.150]
             [chrzestni : Tomasz Kulczycki, krawiec i Zofia Baczyńska, żona krawca]
             1875 r. chrzestna w/w Marianny Kubickiej, siostra Jana, 1875 r. panna
             [„Gazeta Lwowska” nr 117, 118, 119, 1875 r.], [„Gazeta Lwowska” nr 134, 14.06.1880]
       B6. Sidonia Anna Kubicka (ur.27.02.1839 Lwów, dom 289 - zm.17.07.1839, dom 289), 4 miesiące
             [chrzestni : Tomasz Kulczycki i Anna Pozzi]
 
       prawdopodobnie :
       B7. Augustyn Kubicki (ur.1854 - zm.15.11.1896 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 46), lat 42,
             1893 r. - asyst. Urząd Pocztowo Telegraficzny, Lwów
             1896 r. - urzędnik pocztowy, mieszkał : 1896 r. Lwów, ul. Sykstuska 48
--------------------------------------------------------------------------------------
 Inni Kubiccy w Kunowie :

 Jędrzej Kubicki [ur.ok.1772 - zm.1842 Kunów, dom 106), lat 70 [LM, s.24]

 ż. Marianna N. (ur.ok.1774 - zm.28.12.1836 Kunów, dom 118), lat 62

 Córka :

 Katarzyna Kubicka (ur.1808 Przedbórz - zm.29.04.1848 Kunów) [LM, akt 92, s.74]
 1 m. Antoni Cichocki (ur.1797 - zm.19.05.1839 Kunów, dom 8 ), kamieniarz [LM s. 8]
 2 m.(śl.19.03.1840 Kunów) Franciszek Kłaczkiewicz (ur.1815 Baćkowice - zm.25.06.1848 Kunów), 
        kamieniarz [LC s. 101], [LM, akt 11, s. 75], s. Wawrzyńca i Anastazji z d. Palczyńska
 Dzieci z 1 męża : (Franciszek, Balbina, Antonina, Jan, Michał)
 A1. Franciszek Cichocki (ur.28.11.1828 Kunów, dom 28)
       [chrzestni : Karol Jasielski, lat 36 i Eleonora Majewska], [LN s.71]
 A2. Balbina Cichocka (ur.12.12.1830 Kunów, dom 163)
       [chrzestni : Wincenty Myszkowski, lat 40 i Anna Jozepska], [LN, s. 110]
 A3. Antonina Cichocka (ur.17.05.1833 Kunów, dom 136 - zm.10.08.1833 Kunów), 12 tygodni [LM Kunów, akt 71, s. 103]
       [chrzestni : Józef Ulrych i Agnieszka Łuczyńska], [LN s.149]
 A4. Jan Cichocki (ur.11.06.1835 Kunów, dom 80)
       [chrzestni : Jan Kłosiński i Anna Anczarska, świadkowie : Jan Strużycki i Łukasz Anczarski], [LN s. 189]
 A5. Michał Kalasanty Cichocki (ur.14.09.1837 Kunów, dom 62)

       [chrzestni : Franciszek Fornalski i Marianna Rokoszna], [LN, s. 24]


 Przypisy :

 

 [1] Pakuła v. Pakulski z Kunowa [zob. pkt 3.8.1]

 [2] Kazimierz Kubicki (1795 – 1836)
 

      1829 r. „wielkie bloki kamienia ociosane już do właściwej formy przez majstra kamieniarskiego Kubickiego w Kunowie,

      ciężarem swym przy przewożeniu załamały most pod Kunowem i wpadły do rzeki ...”

      [Źródło : Piotr Biegański „Teatr Wielki” 1974 r.]

 

      1830 r. „Stosownie do polecenia Antoniego Corazziego, budowniczego jeneralnego, zawarto w Kunowie

      10 sierpnia 1830 r. umowę zatwierdzoną przez komisję spraw wewnętrznych i policji (podpisał minister prezydiujący

      T. Mostowski) między Józefem Łukasińskim, konduktorem budowlanym z jednej, a Kazimierzem Kubickim

      majstrem kamieniarskim z drugiej strony, mocą której zobowiązał się ostatni dostawić 2 sztuki kamienia ciosanego

      na figury, każda wymiaru długości 4 łokcie, szerokości 1 cali 16, grubości 1 cali 3 ze skały twardej bez żadnych żył,

      dziur i spodków, słowem bez najmniejszej wady. Cena 2 zł 15 gr. za kubiczną stopę, czyli za 120 stóp 300 złot.,

      za przewiezienie do Wisły po 360 zł za sztukę, za przewóz Wisłą do Warszawy 240 zł. Materjały te użyte były

      do budowy Teatru nowego w Warszawie.”

      [Źródło :Ks. Aleksander Bastrzykowski „Monografia historyczna Kunowa nad Kamienną i jego okolicy” Kraków 1939]

 

      1830 r. Józef Łukasiński, konduktor budowlany, czynny przy budowie teatru w 1830 r. zawiera umowę z Kubickim

      na dostawę kamienia ciosanego na rzeźby figuralne do teatru.

      [Źródło :Ks. Aleksander Bastrzykowski „Monografia historyczna Kunowa nad Kamienną i jego okolicy” Kraków 1939]

      [Źrodło : „Pamiętnik teatralny” 1962, tom 11, strona 563]

 

      1830 r. - „Od niejakiego czasu ułatwiła sanna przywóz ogromnych obrobionych kamiennych kolumn z Kunowa,

      które użyte będą do ukończenia budowy nowego teatru. Bloki te widzieć można na placu marywilskim, a nowe ich

      transporta są jeszcze spodziewane.”

      [„Kurjer Polski” nr 46 z 19.01.1830 r.]

 

      1830 r. - „Dnia onegdajszego przywieziono znowu 2 ogromne ciosowe kamienie, do budowli teatru narodowego

      przeznaczone, wykute i obrobione z kopalni, w okolicach miasta Kunowa znajdujących się. Do każdego z nich

      użyto 15 koni, przywieziono jeszcze takowe na saniach, co utrudniało niezmiernie podróż ; trzeci kamień

      największy, w Piasecznie na drodze zostawiono.”

      [„Kurjer Polski” nr 100 z 15.03.1830 r.]

 

      1830 r. - „Już przywieziono ogromne kamienie z Kunowa, przeznaczone na kolumny do facyaty nowego Teatru

      na placu Marywilskim. Do ciągnienia każdego z tych kamieni użyto 30 koni.”

      [„Gazeta Warszawska” nr 200 z 6.08.1830 r.]

 

 [3] Czerwińscy h. Lubicz [zob. pkt 3.8.1]

 

      Jan Czerwiński h. Lubicz (ur.1736 - zm.27.04.1798 Kunów, dom 134), lat 63 [LM, s. 4]

      najprawdopodobniej brat Pawła Czerwińskiego (ur.1747 - zm.1803 Kunów) [przypis 1]

      ż.(śl.19.05.1770 Kunów)  Rozalia z d. Meszkowska (ur.1737 - zm.15.06.1798 Kunów, dom 134), lat 70 [LM s. 4]

      (c. Mathiasa i Teresy), [LN Kunów, str.58]

     

 [4] Majewscy
 
      Józef Majewski (ur.1784 - zm.22.08.1840 Pawłów), lat 56, stan szlachecki 
      mieszkał : Kowala Stępocina, dwór (wzm.1810 – 1817), 
      1812 r. kredencerz na dworze, 1815 r. propinator w par. Kowala, 1818 r. propinator w par. Krynki (wzm.1818 - 1828),
      dzierżawca maj. Pawłów (wzm.1840 r.)
      mieszkał : Krynki (wzm.1821 – 1825), Kunów (wzm.1830)
      [dziedzic dóbr Kowala Stępocina z przyległościami : 
      Jan Nepomucen Jasieński h. Dołęga (ur.1780 - zm.2.01.1857 Kowala i ż. Eleonora Rogowska h. Jastrzębiec]
      ż. Agata Niezgodzińska (ur.ok.1788 Janików, par. Skrzyńsko, woj. sandomierskie - zm.15.05.1856 Warszawa), 
      poch. cm. Stare Powązki
      [zgon zgłosili : Józef Majewski, urzędnik „Bióra Prokuratoryi” i Aleksander Majewski, „Patron”, synowie zmarłej]
      ojc. Ignacy Niezgodziński [ur.+/-1765]
      mat. Łucja N. [ur.+/-1765]
      [31.01.1815 r. Józef Majewski, propinator, występuje jako świadek ślubu : 
      Jan Czaykowski, lat 29 + Marcjanna Niezgodzińska, lat 19], [LC Kowala Stępocina, s. 12]
 
      Dzieci : 14 (Wincenty, Stanisław, Eleonora, Antonina, Anna, Agnieszka, Elżbieta, Karolina, Józef, Aleksander, 
      Karolina, Maksymilian, Władysław, Karol, w tym 2 dzieci : Agnieszka, Karolina zmarły w dzieciństwie)
      A1. Wincenty Majewski (ur.1806 Mikułowice, par. wł., pow. opatowski - zm.27.01.1888 Warszawa), 
            poch. cm. Stare Powązki, 
            warszawski adwokat, radca prawny, absolwent UW Wydziału Prawa i Administracji (Sekcja Prawa),
            Patron Trybunału Cywilnego Woj. Mazowieckiego,
            członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim [PSB]

 

              Wincenty Majewski (1806 – 1888)  [powiększ]

 

            ż.(śl.18.05.1830 Warszawa, par. św. Jan) Joanna Julianna Marcjanna Jeziorańska (ur.1809 Mniszew)
            [świadkowie ślubu : Wielm. Aleksander This (Thys), lat 26, urzędnik Służby Ogólnej w Komunikacji Rządowej
            Przychodów i Skarbu i Leon Krasuski, lat 27, Inżynier Spławów Rzeki kamienna zwanej]
            ojc. Ignacy Jeziorański (ur.1746 - zm.29.03.1846 Warszawa), s. Józefa i Ewy z d. Orłowska
            mat. Marianna Lanckorońska (ur.24.03.1768 Wojsławice - zm.przed 1846), c. Józefa i Klary z d. Matuszewska
 
            Dzieci : 8 (Wanda, Helena, Zofia, Maria, Stanisław, Joanna, Józefa, Kazimierz), par. św. Andrzej
            B1. Wanda Henrietta Helena Majewska (ur.26.01.1831 Warszawa, par. św. Jan - zm.2.08.1903 Warszawa),
                  poch. cm. Stare Powązki [Nekrolog, „Kurier Warszawski”, nr 212]
            B2. Helena Bronisława Majewska (ur.16.07.1832 Warszawa - zm.8.09.1902), 
                  poch. Warszawa, cm. Stare Powązki
                  m.(śl.16.01.1856 Warszawa, par. św. Andrzej) Jan Piotr Rzepczyński (ur.1817 - zm.18.05.1878 Warszawa), 
                  poch. cm. Stare Powązki, 1856 r. starszy inżynier drogi żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej,
                  1860 r. Naczelny Inżynier trakcji kaliskich, 1863 r. Naczelnik Inżynieryi Dróg Bitych
                  ojc. Andrzej Rzepczyński [ur.+/-1780]
                  mat.(zapowiedź 1816 Janów, par. Janowo, woj. warmińsko - mazurskie) Ewa Rogalska [ur.+/-1780]
                  Dzieci (Rzepczyńscy) : (Jan, Konrad, Helena, Wincenty)
                  C1. Jan Wincenty Andrzej Rzepczyński (ur.26.10.1856 Warszawa, par. św.Andrzej - zm.6.12.1856 Warszawa)
                        [chrzestni : Wincenty Majewski, mecenas i Joanna Majewska]
                  C2. Konrad Józefat Andrzej Rzepczyński (ur.27.11.1857 Warszawa, par. św. Krzyż)
                        [chrzestni : Stanisław Wysocki, Radca Stanu i Aleksandra Wojciechowska]
                  C3. Jadwiga Helena Zofia Rzepczyńska (ur.17.04.1860 Warszawa, par. św. Krzyż - zm.30.06.1935)
                        m.(śl.16.01.1880 Warszawa, par. Wsz.Św.) Kazimierz Stefan Sułowski h. Strzemię 
                        (ur.26.04.1856 Szwejki Duże, chrzest 1856 Biała Rawska - zm.7.06.1926), 
                        poch.Warszawa, cm. Stare Powązki
                        ojc. Aleksander Sułowski (ur.1819)
                        mat. Marcella Dąbrowska (ur.ok.1824 - zm.29.06.1888) 
                        Dzieci :
                        D1. Adam Jan Sułowski (ur.25.08.1881 Gołyń, par. Chojnata, woj. łódzkie - zm.11.01.1940) 
                              poch. Warszawa, cm. Stare Powązki
                              ż. Joanna Rudzka h. Prawdzic (ur.15.12.1889 Gorzków - zm.11.09.1979 Lublin) 
                              ojc. Michał Rudzki (ur.1854 - zm.29.07.1924), s. Ignacego R. (ur.1806 - zm.1866)
                                    i Antoniny Lisikiewicz (ur.ok.1818 - zm.1893)
                              mat. Natalia Chelińska (ur.1862 - zm.30.01.1914), c. Franciszka Ch. (ur.1824 - zm.1910 Kotlice)
                                     i Antoniny z d. Makólska h. Gryf (ur.1836 Dzierzgów - zm.1901 Kotlice)
                              Dzieci : (Zygmunt, Kazimierz)
                              E1. Zygmunt Michał Sułowski (ur.2.05.1920 Lublin - zm.12.02.1995 Lublin) [PSB]
                                    polski historyk, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych 
                                    Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
                                    ż. Maria Jadwiga Chyżewska (ur.13.12.1943 Jedlnia - zm.25.05.1994 Lublin)
 
                                      prof. Zygmunt Sułowski (1920 – 1995)
 
                              E2. Kazimierz Jan Sułowski (ur.2.10.1921 Lublin - zm.1.10.1990 Warszawa), 
                                    poch. cm. Stare Powązki
                                    ż.(śl.1951 Kraków) Teresa Maria hr. Werszowiec - Rey h. Oksza (ur.23.07.1926 Psary)
                                    ojc. Ludwik Wawrzyniec hr. Werszowiec - Rey (ur.1896 - zm.1940 Przecław)
                                    mat. Cecylia Maria Jadwiga hr. Potocka h. Pilawa (ur.1900 - zm.1978 Kraków)
                  C4. Wincenty Karol Stanisław Rzepczyński (ur.26.09.1863 Warszawa, par. św. Krzyż)
                        [chrzestni : w imieniu Stanisława Majewskiego – Adolf Heinrich, w imieniu Laury Majewskiej – Joanna
                        Majewska, Konrad Majewski z Wandą Majewską]
            B3. Zofia Marianna Stanisława Majewska (ur.3.12.1833 Warszawa)
                  m.(śl.1860 Warszawa, par. św. Andrzej) Adolf Fryderyk Gustaw Heinrych h. Praca (ur.28.02.1833)
                  ojc. Teodor Fryderyk Heinrych (ur.1790 Wittenberga - zm.14.09.1869 Warszawa) [PSB]
                  mat. Maria Szultz
            B4. Maria Jadwiga Majewska (ur.7.01.1836 Warszawa) [chrzestni : Ludwik Halpert i Maria Schultz]
            B5. Stanisław Jan Michał Władysław Majewski (ur.6.05.1837 Warszawa - zm.10.10.1916 Warszawa)
                  [chrzestni : Jan Jeziorański, dziedzic dóbr, Karolina Jeziorańska 
                  i Aleksander Majewski, Aleksandra Wołowska]
                  ż.(śl.20.09.1864 Biała Rawska) Ewa Sułowska h. Strzemię [ur.+/-1845]
                  ojc. Aleksander Sułowski (ur.1819)
                  mat. Marcella Dąbrowska (ur.ok.1824 - zm.29.06.1888)
            B6. Joanna Helena Aurelia Majewska (ur.4.10.1838)
                  [chrzest 31.01.1843, chrzestni : Józef Jeziorański, rejent i pisarz Królestwa, Aurelia Frezurd, panna,
                  Karol Bützów, Konsul Sardyński, Izabela Brzezińska]
            B7. Józefa Karolina Majewska (ur.3.07.1842 Warszawa)
                  [chrzestni : Ignacy Jeziorański, dziadek dziecka, Helena Butzów, żona Konsula Sardyńskiego,
                  Michał Jeziorańki , Karolina Eichman]
                  m.(śl.16.02.1884 Warszawa, par. św. Krzyż) 
                  Karol Konstanty Majewski (ur.17.03.1833 Denków, par. wł., pow. opatowski - zm.28.09.1897), 
                  [świadkowie ślubu : Wincenty Majewski, lat 76, mecenas i Stanisław Majewski, lat 46]
 .                ojc. Wincenty Majewski (ur.1806 Mikułowice, par. wł., pow. opatowski - zm.27.01.1888 Warszawa),
                  mat. Joanna Julianna Marcjanna Jeziorańska (ur.1809)
            B8. Kazimierz Majewski (ur.26.10.1843 Warszawa - zm.8.12.1909), poch. cm. Stare Powązki
                  [Nekrolog „Kurier Warszawski”, nr 348]
                  [chrzestni : Józef Korzeniowski, Radca Stanu, Helena z Jeziorańskich Bytzów, żona Rzeczywistego Radcy
                  Stanu Jeneralnego Konsula Jego Cesarsko Królewskiej Mości w Genui, Ludwik Halpert, karolina Zawadzka]
 
      A2. Stanisław Antoni Majewski (ur.1807 Sandomierz - zm.16.01.1885 Bordeaux, Francja) 
            Ukończył szkoły w Radomiu.
            Student Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji (od 14.09.1825 r.).
            Przerwał naukę i 15.03.1826 wstąpił ochotniczo do 2 pułku ułanów Armii Królestwa Polskiego.
            Jako kadet skierowany następnie do Szkoły Podchorążych Jazdy.
            10.12.1830  r. mianowany podporucznikiem, służył w 2 pułku ulanów.
            Odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari dn. 1.09.1831 r.
            Po powstaniu listopadowym 1830 r., wyemigrował do Francji i początkowo przebywał w zakładach dla wojskowych
            polskich w Bergerac, Bourges, Auch, Gers, następnie handlowiec w Bordeaux.
            Zamieszkały w Bordeaux przy rue Lafaurie de Monbadon, gdzie zmarl 16.01.1885 r.
 
              akt zgonu, Bordeaux 1885 r. [powiększ]
            [akt przysłał p. Krzysztof Kubicki, Warszawa]
 
            ż. Laura Jeanne Eugenie Nicolau [ur.+/-1810] 
 
      A3. Eleonora Honorata Majewska (ur.1810 Kowala Stępocina - zm.20.01.1890 Seredzice k.Iłży) [LN, s. 25]
            1 m. Kazimierz Kubicki (ur.2.03.1795 Kunów - zm.1.03.1836 Kunów), 
                   kunowski mistrz sztuki kamieniarskiej, dostarczał rzeźbione kamienne elementy do budowy 
                   Teatru Narodowego w Warszawie (1829 – 1830)                    
            2 m.(śl.18.05.1842 Pawłów, woj. świętokrzyskie) 
                   Piotr Sobieszczański h. Rogala (ur.1801 Kiełczyna, par. wł. - zm.21.11.1869 Krynki), leśnik,
                   strażnik lasów państwowych leśnictwa iłżeckiego k. Radomia
                   [w metryce chrztu z 1846 r. Karola Kubickiego (ur.1835 Kunów) zapisany jako jego ojczym]
                   ojc. Walenty Sobieszczański (ur.1765)
                   mat. Zofia N. (ur.1767)
                   [brat Piotra S. – Józef Sobieszczański (ur.1785 - zm.1844), 
                   bliski krewny : Konstanty Regmunt Sobieszczański (Regmunt – przydomek jednej z gałęzi h. Rogala)]
            Dzieci (Kubiccy) : (Jan, Karol) (zob. treść)
            Dzieci (Sobieszczańscy) : 4 (Stanisław, Maria, Józef, Julianna)
            B1. Stanisław Aleksander Józef Sobieszczański (ur.11.09.1843 Rataje, par. Wąchock - zm.1920 Iłża)
                  [chrzestni : Bartłomiej Kuchciński]
                  urzędnik kolejowy
                  ż.(śl.13.02.1896 Warszawa, par. św. Barbara) 
                  Aniela Julia Kociak (ur.29.09.1867 Przesławice, par. Chruślin, woj. łódzkie - zm.16.02.1955 Starachowice)
                  ojc. Stanisław Kociak (ur.1844 Wąchock, pow. Opatów)
                  mat. Marianna Wojciechowska [ur.+/-1845]
                  Dzieci : 9 (Zofia, Stanisław, Jadwiga, Stefan, Wanda, Aleksander, Zygmunt, Kazimierz, Helena)
                  C1. Zofia Sobieszczańska (ur.23.03.1888 Warszawa, par. św. Barbara - zm.25.03.1979 Warszawa)
                  C2. Stanisław Józef Sobieszczański (ur.8.01.1891 Warszawa, par. św. Barbara - zm.18.05.1959)
                        ż.(śl.8.06.1912 Warszawa, par. Wsz.Św.) 
                        Romana Rozner (ur.10.08.1894 Warszawa, par. św. Antoni - zm.17.10.1983) [MyHeritage fot.]
                        ojc. Julian Walenty Rozner (ur.10.02.1860 Warszawa - zm.1911)
                        mat.(śl.28.05.1889 Warszawa) Franciszka Chrzanowska (ur.9.04.1868 Łempice, Winnica, pow. Pułtusk)
                        Dzieci : 2 (Krystyna, Stanisław)
                        D1. Krystyna Halina Sobieszczańska (ur.5.03.1919 Rosja - zm.20.08.1997) [MyHeritage fot.]
                              m. N. Wójcik [ur.+/-1915]
                        D2. Stanisław Roman Sobieszczański (ur.21.08.1924 Warszawa - zm.7.10.1962) [MyHeritage fot.]
                              ż. Marta Skrońska (ur.29.07.1928 Warszawa - zm.4.04.2004 Warszawa)  [MyHeritage fot.]
                              ojc. Antoni Skroński
                              Dzieci : 1 (Jolanta)
                              E1. Jolanta Sobieszczańska (ur.1954 Warszawa - zm.1954 Warszawa)
                  C3. Jadwiga Eleonora Sobieszczańska (ur.6.12.1892 Warszawa, par. św. Barbara - zm.30.01.1975 Brwinów)
                  C4. Stefan Aleksander Sobieszczański (ur.12.09.1893 Warszawa, par. św. Barbara - zm.1940 Ostaszków),
                        zamordowany w Katyniu 1940 r.
                        ż. Olga Terlecka (ur.15.10.1892 Kamieniec Podolski - zm.14.03.1962 Warszawa)
                        ojc. Mikołaj Terlecki
                        mat. Elżbieta          
                        Dzieci : (Tadeusz, Regina)
                        D1. Tadeusz Sobieszczański (ur.1925 - zm.12.02.1943 Warszawa), żołnierz A.K., więzień Pawiaka,
                              rozstrzelany 12.02.1943
                        D2. Regina Teresa (Tessa) Sobieszczańska (zm.27.09.2001)
                        [Warszawa, cm. Stare Powązki, grób rodzinny]
                  C5. Wanda Sobieszczańska (ur.12.02.1894 - zm.3.07.1894)
                  C6. Aleksander Władysław Sobieszczański (ur.14.07.1896 Warszawa, par. św. Barbara - zm.27.07.1896)
                  C7. Zygmunt Piotr Sobieszczański (ur.13.03.1898 Warszawa, par. św. Barbara)
                        1920 r. student Uniwersytetu Warszawskiego
                        1 ż.(śl.14.07.1920 Warszawa, par. Wsz.Św.) Zuzanna Regina Górska (Blanka) (ur.1898 Warszawa)
                              ojc. Aleksander Górski [ur.+/-1870 - zm.po 1920]
                              mat. Marcjanna Goławska [ur.+/-1870 - zm.po 1920]
                        2 ż.(śl.29.05.1948 Warszawa) Zdzisława Lengas (ur.1907 Warszawa - zm.23.01.1988)
                             [1 mąż Zdzisławy Lengas – (śl.28.06.1934 Warszawa, par. Wsz.Św.) 
                             Stanisław Marian Adolf Teplicki (ur.1901 Myszyniec, pow. Ostrołęka - zm.2.01.1941 W - wa), urzędnik,
                             poch. Warszawa, cm. Stare Powązki,
                             s. Władysława Korwin - Teplickiego (zm.1938) i Jadwigi z d. Kraszewska]
                             ojc. Aleksander Lengas (ur.1874), kurjer
                             mat. Władysława Królik (ur.1875)
                        Dzieci z 1 żony : (Maria)
                        D1. Maria Hanna Sobieszczańska (ur.1921)
                  C8. Kazimierz Feliks Sobieszczański (ur.3.05.1900 Warszawa, par. św. Barbara - zm.13.06.1900)
                  C9. Helena Halina Izabela Sobieszczańska (ur.26.01.1902 Warszawa)
            B2. Maria Sobieszczańska (ur.8.12.1845, chrzest 1846 Rataje, par. Wąchock)
                  [chrzestni : Ignacy Knake z Nietuliska i Anna Majewska z Pawłowa]
                  m.(śl.9.04.1866 Krynki) 
                  Adolf Gustaw Ernest Prokulski (ur.1840 Płock - zm.18.06.1901 Bronkowice, par. Tarczek)
                  [świadkowie ślubu : Ignacy Kwieciński, lat 52, Zawiadowca Węglarstwa we wsi Bobry
                  i Aleksander Luciński, lat 25, organista miejscowy], [LC Krynki, s. 130]
                  Dozorca Węglarstwa Górniczego w Okręgu Wschodnim
                  s. Józefa P. i Anieli z d. Kochcicka (Kuchcińska)
                  Dzieci (Prokulscy) : 10
                  M.in.
                  C1. Stanisław Apoloniusz Prokulski (ur.18.04.1869 Suchedniów) 
                        ż.(śl.1897 Skierniewice, ewang.) Janina Bronisława Adamowska [ur.+/-1870] [25.09.1919 rozwód]
                        c. Wincentego i Anieli z d. Korecka
                        Syn :
                        D1. Tymoteusz Prokulski (ur.29.09.1898 Skierniewice - zm.15.05.1963 USA)
                              aktor, reżyser, dyrektor teatru, polski autor piosenek
 
                                Tymoteusz Prokulski (1898 – 1963)
 
            B3. Józef Piotr Sobieszczański (ur.1849 Lubienia, par. Krynki - zm.29.08.1920 Majówka, par. Starachowice Górne)
                  [wg innych źródeł : ur. 1849 Brody Iłżeckie]
                  podleśny lasów starachowickich [LM Starachowice, akt 123, s.284]
                  ż.(śl.1882 Iłża) Julia Kurniewicz (ur.16.02.1865 Grodno - zm.16.04.1952 Starachowice) [fot. MyHeritage]
                  Dzieci : (Bronisława, Maria, Wanda, Zofia, Józef, Karol, Janina, Władysława)
                  C1. Bronisława Sobieszczańska (ur.1.12.1885 Seredzice, par. Iłża) [LN Iłża, akt 478, s.318]
                        m.(śl.30.06.1907 Michałów, par. Starachowice - Wierzbnik) Józef Władysław Frykacz [ur.+/-1885]
                        ojc. Józef Frykacz (ur.1854 Poczesna, gub. Kielecka), s. Kacpra i Krystyny z d. Żelikowska
                        mat.(śl.27.10.1879 Warszawa, par. św. Krzyż) Katarzyna Różańska (ur.1854 Kock, gub. Siedlecka),
                               c. Michała i Emilii z d. Kadelska
                        Dzieci :
                        D1. Stefan Wiktor Frykacz (ur.28.08.1909 Michałów, par. Starachowice - Wierzbnik - zm.15.07.1910)
                  C2. Maria Sobieszczańska (ur.1886 - zm.1968) [fot. MyHeritage]
                  C3. Wanda Julia Sobieszczańska (ur.10.12.1888 Seredzice, par. Iłża - zm.14.06.1977 Kielce) 
                        [LN Iłża, akt 181, s.741], [fot. MyHeritage]
                        m.(śl.10.09.1934 Krynki) Andrzej Iwanow (ur.19.08.1879 Brześć, Białoruś - zm.1954)
 
                              Andrzej Iwanow i Wanda z d. Sobieszczańska
 
                        Dzieci (Iwanow) : 3 (Wiktor, Maria, Jan)
                        D1. Wiktor Iwanow (ur.1916 - zm.1946)
                        D2. Maria Wanda Iwanow (ur.6.05.1918 Starachowice - zm.1969)
                              m. Bolesław Kowalski (ur.20.01.1912 Podlipie, Włoszczowa)
                              Dzieci : 5 (Lidia, + 4 dzieci)
                              E1. Lidia Kowalska (ur.1940 - zm.2010)
                                    m.(śl.1961) Jerzy Żuchowski (ur.24.02.1937 Skarżysko - Kamienna)
                                    Dzieci : 2
                        D3. Jan Iwanow [ur.+/-1920]
                  C4. Zofia Leokadia Sobieszczańska (ur.24.05.1890 Seredzice, par. Iłża - zm.1973) [LN Iłża, akt 368, s.393]
                        m. N. Szymański [ur.+/-1890]
                        Dzieci :
                        D1. Ryszard Szymański
                  C5. Józef Piotr Sobieszczański (ur.19.06.1895 Michałów, par. Starachowice Wierzbnik - zm.1940 Katyń),
                        absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w 1923 r., 
                        lekarz internista, kapitan WP, mianowany na stopień majora, 
                        zginął w Katyniu [fot.na stronach „MyHeritage”, „Nekropole”]
                        ż. Zofia Perkowska [ur.+/-1910]
 
                            
                        major Józef Piotr Sobieszczański (1895 – 1940) i żona Zofia z d. Perkowska
 
                        Dzieci : 1 (Stefan)
                        D1. Stefan Antoni  Sobieszczański (ur.2.09.1939 Łódź)
                  C6. Karol Wincenty Sobieszczański (ur.19.07.1898 Michałów, par. Starachowice - Wierzbnik)
                  C7. Janina Anna Sobieszczańska (ur.28.09.1902 Michałów, par. Starachowice - Wierzbnik - zm.1992) [fot]
                        m. Henryk Leszczyński (ur.1911 - zm.1992)
                        Dzieci : 2 (Barbara, Zygmunt)
                        D1. Barbara Leszczyńska (ur.21.03.1937 Poddębice - zm.29.12.2004 Łódź)
                              m. Józef Ślot (ur.28.05.1935 Chełmża, pow. Toruń)
                              Dzieci (Ślot) 2 (Marek, Krzysztof)
                        D2. Zygmunt Leszczyński
                              ż. Bogumiła Budziarska
                              Dzieci (Leszczyńscy) 2 (Joanna, Michał)
                  C9. Władysława Anna Sobieszczańska (ur.11.07.1905 - zm.7.07.1987 Łódź) [fot. MyHeritage]
                        m. Władysław Górski (ur.1901 Tuszyn - zm.24.06.1971)
                        Dzieci (Górscy) 5 : (Andrzej, Jadwiga, Maryla, Wojciech, Paweł)
                        D1. Andrzej Górski (ur.26.09.1932 - zm.1993) [fot MyHeritage] 
                              ż. Małgorzata Derda (ur.+/-1935 - zm.1982 Chorzów)
                        D2. Jadwiga Górska (ur.1937)
                        D3. Maryla Górska
                        D4. Wojciech Górski
                        D5. Paweł Górski (ur.24.01.1950 Łódź) polski internista i alergolog, profesor nauk medycznych,
                              rektor Uniwersyteyu Medycznego w Łodzi [Wikipedia]
                              ż. Hanna Rogalska [ur.+/-1950]
                              Dzieci : 2 (Małgorzata, Magdalena)
 
                                Prof. Paweł Górski
 
            B4. Julianna Michalina Sobieszczańska (ur.1852 Krynki - zm.po 1872)
                  [„Dziennik Warszawski” nr 130, 5.07.1872 r.]
 
      A4. Antonina Barbara Majewska (chrzest 1.10.1812 Kowala Stępocina) [LN s. 8, 9]
            [świadkowie w USC : Jan Kwiatkowski, lat 37, kuchmistrz dworski i Józef Witkowski, lat 30, ogrodnik], [LN s.128]
 
      A5. Anna Katarzyna Majewska (ur.28.12.1814 Kowala Stępocina) [LN Kowala Stępocina, akt 2/1815, s. 3]
            [chrzest 4.01.1815 Kowala Stępocina], [LN, s. 44, 45]
 
      A6. Agnieszka Majewska (ur.1817 Kowala Stępocina - zm.16.01.1817 Kowala S.) 1 dzień [LM, akt 7/1817, s. 85]
 
      A7. Elżbieta Karolina Majewska (ur.17.01.1818 Ruda, par. Kowala Stępocina)
            [chrzest 27.01.1818 Kowala Stępocina], LN, s. 78,79]
            [chrzestni : Michał Urbański i Marianna Latosińska, panna z dworu Ruda]
            [świadkowie w USC 1818 r. : Michał Urbański, lat 28 i Antoni Wstępniowski, lat 33 – mieszczanie z Wierzbicy]
            [LN Kowala Stępocina, USC akt 9/1818, s. 103]
 
            m.(śl.26.07.1841 Pawłów, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie) 
            Ignacy Kwieciński (ur.1815 Wola Zagórska, par. Łagów - zm.po 1866)
            1854 r. Nadzorca Węglarstwa, mieszkał : 1854 r. Baraki, par. Ćmińsk
            1866 r. Zawiadowca Węglarstwa we wsi Bobry
            ojc. Józef Kwieciński (ur.1784), ekonom Dóbr Suprynowanych Klucza Rzepińskiego
            mat. Wiktoria (Rozalia) Suchecka (ur.1790], mieszkali : Rzepin, par. Pawłów
            Dzieci : (Stanisław, Mieczysław, Zofia)
            B1. Stanisław Florian Kwieciński (ur.4.05.1842 Warszawa, chrzest 1.07.1844 Warszawa)
                  [chrzestni : Wielmożny Józef Olszewski, naczelnik w Sekcji Administracyjnej w Górnictwie
                  i Joanna Majewska oraz Wincenty Majewski, mecenas i Kazimiera Kotowska]
            B2. Mieczysław Kwieciński (ur.ok.1850)
                  ż.(śl.27.07.1876 Nieborów) Jadwiga Karolina Pętkowska [ur.+/-1855]
                  ojc. Tomasz Pętkowski (ur.1822 Pułtusk), urzędnik drogi żelaznej w Warszawie (wzm.1849 - 50), 
                        1853 r. kasjer na stacji Grodzisk Mazowiecki przy kolei Warszawsko - Wiedeńskiej,
                        1858 r. były urzędnik
                        s. Józefa i Marianny z d. Milewska
                  mat.(śl.3.05.1848 Warszawa, par. św. Krzyż) Maria Rozalia Garn (Garnn) (ur.1825 Płock), 
                        c. Henryka G. i (śl.16.11.1814 Warszawa) Tadea Anna Mitte ze Świętnicy h. Nagody
             B3. Zofia Kwiecińska (ur.1.05.1853 Baraki, chrzest 1854 Ćmińsk)
                   [chrzestni : Władysław Majewski, lat 24, agronom Królestwa, mieszkał : Warszawa
                   i Ludwika Borkowska, żona zawiadowcy
                   Węglarstwa, świadek Józef Kitliński, lat 36, zawiadowca Ręczno - Kowalskich Warsztatów], [LN. s.4]
 
      A8. Karolina Majewska (ur.1821 Krynki) zm. w dzieciństwie
 

      A9. Józef Piotr Majewski (ur.7.07.1822 Krynki) [LN Krynki, s. 5]

            prawnik, podprokurator przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, członek Warszawskiego Okręgowego Sądu

            ż.(śl.30.06.1881 Warszawa, par. św. Aleksander) Natalia Joanna Corazzi (ur.25.10.1847 Warszawa) [7]

            [świadkowie ślubu : Kazimierz Hornowski, lat 27 i Romuald Rojewski, lat 41]

            ojc. Aurelian Corazzi (ur.1806 Livorno, Włochy - zm.20.09.1871 Warszawa),

                   budowniczy, architekt, mieszkał : Warszawa, ul Bracka 1588,

                  s. Wincentego Corazzi, dyrektora teatru w Livorno i Antoniny Andolfati

            mat.(śl.1835 Warszawa, par. św. Jan) Magdalena Domaradzka (ur.1811 Skierniewice - zm.9.11.1856 Warszawa),  

                 c. Kazimierza D., garbarza i Julianny z d. Flakowska, zamieszkałych w Skierniewicach

            [brat Aureliana Corazzi – Antonio Corazzi (ur.17.12.1792 Livorno - zm.28.04.1877 Florencja), włoski architekt

            działający w Polsce w latach 1819 – 1847, żona Róża Benedetti (ur.ok.1800 - zm.1855 Florencja)]

 

            Dzieci (Majewscy) :

            B1. Antoni Majewski (ur.+/-1882 Warszawa), doktor medycyny

                  ż.(śl.28.04.1900 Warszawa, par. św. Aleksander) Aniela Maria Offmańska (ur.ok.1879 Warszawa - zm.1922),

                  poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                  ojc. Ignacy Jan Offmański (ur.1836 - zm.1912), poch. Warszawa, cm. Stare Powązki,

                        s. Ignacego O. (ur.ok.1811 - zm.1885 Warszawa) i Józefy Julianny Fiszer (ur.ok.1813 - zm.22.01.1848)

                  mat.(śl.30.06.1870 Warszawa, par. św. Aleksander) Aniela Marcela Dornfeld (ur.ok.1842),

                         c. Franciszka Ksawerego D. (ur.ok.1811) i Józefy Marianny z d. Marszałowska (ur.1816 - zm.1867)

                  Dzieci :

                  C1. Witold Bronisław Majewski (ur.4.08.1901 Warszawa, par. Wsz.Św. - zm.8.10.1972 Kraków)

                        uczestnik Powstania Warszawskiego 1944 r., porucznik, ps. „Dominik”,

                        jeniec wojenny Offlag II – D Gross Born

                        ż.(śl.30.12.1931 Warszawa) Zofia Bibianna Sadkowska [ur.+/-1905]

 

      A10. Aleksander Majewski (ur.26.02.1824 Krynki) [LN Krynki, s. 13]
            adwokat przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, 1856 r. Patron Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej

 

      A11. Karolina Majewska (ur.29.11.1825 Krynki) [LN Krynki, s. 23]

 

      A12. Maksymilian Majewski (ur.1827 Błaziny, par. Iłża - zm.10.03.1881 Ciechanów), lekarz wojskowy,

              kilka lat spędził jako lekarz wojskowy na Kaukazie, lekarz powiatu ciechanowskiego

              ż.(śl.1862  Wyszyny Kościelnae Wiktoria Karolina Łepkowska h. Dąbrowa [ur.+/-1830 - zm.po 1881]

              ojc. Rajmund Feliks Łepkowski (ur.ok.1796 - zm.1860 Wyszyny Kościelne), student Uniwersytetu Warsz.,

                    s. Ignacego Ł., regenta grodzkiego [Zakroczym] i Marianny z d. Jeżewska

              mat.(śl.1836 Dąbie k. m. Koło) Karolina Wiktoria Zabielska h. Trzaska (ur.ok.1815),

                    c. Tadeusza i Wiktorii z d. Łukasińska

 

      A13. Władysław Majewski (ur.10.12.1830 Kunów, dom 30 - zm.29.01.1887 Zakoziel, Litwa) [PSB]
            [chrzestni : W.Pan Leon Krasuski i Antonina Majewska, świadkowie : Wojciech Paszkowski, lat 40
            i Kazimierz Kubicki, lat 30]. [LN Kunów. akt 95/1830, s. 110]
            Komisarz Rządu Narodowego 1863 r., pracownik banków (Kraków, Stanisławów, Oświęcim, Wiedeń), 
            w ostatnich latach rządca dóbr rodziny Orzeszków w Zakozielu na Litwie (pow. kobryński).
 
            ż. (śl.3.09.1856 Skoszewy) Florentyna Marianna Plichta h. Półkozic (ur.29.11.1835 Byszewy, par. Skoszewy)
            [świadkowie ślubu 1856 r. – Józef Zielonka, dziedzic dóbr Skrzydlewo 
            i Aleksander Majewski, Patron Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej]
            ojc. Jan Ewangelista Tomasz Plichta (ur.27.12.1795 Moskwa k. Łodzi - zm.1.05.1868 Byszewy, par. Skoszewy),
                  sędzia pokoju Okręgu Brzezińskiego, dziedzic dóbr Moskwa i Byszewy,
                  s. Teodora Plichty (ur.1765 - zm,1833) i Teodozji z d. Błociszewska [zob. pkt 7.5]
            mat..(śl.4.06.1828 Proboszczewice) Helena Ludwika Łempicka (ur.ok.1807 - zm.21.10.1859), 
                  c. Józefa i Domiceli z d. Trzcińska
            Dzieci :
            B1. Stefan Majewski (ur.10.08.1867 Podniestrzany, par. Brzozdowce - zm.31.01.1944 Słonawy, poch. Oborniki) 
                  generał dywizji Wojska Polskiego, wiceminister spraw wojskowych [PSB]
 
                    Stefan Majewski (1867 – 1944)
 
                  ż. Janina Pucherna [ur.+/-1870]
                  Dzieci (Majewscy) :
                  C1. Guido Majewski (ur.1903)
 
      A14. Karol Konstanty Majewski (ur.17.03.1833 Denków, par. wł., pow. opatowski - zm.28.09.1897), 
            poch. Warszawa, cm. Powązkowski,
            absolwent Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie pod Warszawą
            (Instytut Agronomiczny) 1854 r., zarządca majątków,
            inżynier, działacz niepodległościowy, przewodniczący Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym,
            członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim [PSB]
 
              Karol Majewski (1833 – 1897)  [powiększ]
 
            ż.(śl.16.02.1884 Warszawa, par. św. Krzyż) Józefa Majewska (ur.1841 Warszawa)
            [świadkowie ślubu : Wincenty Majewski, lat 76, mecenas i Stanisław Majewski, lat 46]
            ojc. Wincenty Majewski (ur.1806 - zm.1888)
            mat. Joanna Jeziorańska [ur.+/-1805]
 
 [5] Kłomnice, parowa fabryka cykorii
    
      Leon Wünsche (ur.1832 Reńska Wieś - zm.1913), Polak, niemieckiego pochodzenia,
      właściciel majątku Reńska Wieś k. m. Kędzierzyn Koźle,
      w 1878 r. kupił majątek ziemski w Nieznanicach
      ż. Alvina Schönfelder (ur.1841 - zm.1924) z Koźla
      Syn :
      Aureliusz Wünsche (ur.1864 - zm.1927), poch. Radomsko
      sukcesor majątku ziemskiego Nieznanice (par. Kłomnice), 
      w 1888 wybudował przy pomocy kapitału francuskiego parową fabrykę cykorii w Kłomnicach,
      założyciel i pierwszy prezes Kłomnickiej Ochotniczej Straży Pożarnej,
      w 1918 r. wzniósł pałac w Nieznanicach
      1 ż.(śl.1907 par. Dziepółć, ewang) Idalia Berta Witte (ur.1870 - zm.1919), 
            c. Hermana Witte [ur.+/-1840] i Ludwiki Klawe (ur.1841 - zm.1920)
      2 ż. Anna Witte (ur.1874 - zm.1941), c. Hermana i Ludwiki Klawe
 
      
      Rodzina Wünsche, Nieznanice 1920 r.
 
      
      Nieznanice, pałac
 
 [6] Rodzina Tylkiewicz h. Mogiła na Litwie i Żmudzi
      [w pisowni : Tilkevičius h. Mogiła (majątki na Żmudzi i Wileńszczyźnie)]  
 
      Arent Talkowski - Tylkiewicz [ur.+/-1635], protoplasta rodu, podciwun birżański
      Syn :
      Jan Tylkiewicz [ur.+/-1675]
      ż. Maria Urman [ur.+/-1675]
      Syn :
      Wincenty Tylkiewicz (ur.1704 - zm.1774)
      Syn :
      Maciej Tylkiewicz [ur.+/-1745]
      Syn :
      Kazimierz Tylkiewicz (ur.1778)
      Dzieci :
      A1. Karol Kazimierz Tylkiewicz (ur.1813)
            ż. Marianna N. [ur.+/-1815]
            Syn :
            B1. Władysław Tylkiewicz (ur.1841)
                  ż. Anna Orzechowska vel Nuss [ur.+/-1845], [nuss = niem. orzech]
                  ojc. Karol Orzechowski [ur.+/-1815]
                  mat. Anna Boczańska [ur.+/-1815]
                  Dzieci :
                  C1. Edward Karol Józef Tylkiewicz (ur.1869)
                  C2. Marianna Juliana Tylkiewicz (ur.1871 Podbirże - zm.1956 Katowice)
                        m. Stanisław Kubicki (1867 Patrykozy - zm.1945 Zabrze)
                        Dzieci : zob. treść
                  C3. Aleksander Tylkiewicz [ur.+/-1870], szlachta
                        być może :
                        ż.(śl.ok.1902) Antonina Dalecka [ur.+/-1880]
                        Dzieci :
                        D1. Paweł Tylkiewicz (ur,1903 Wilno, par. śś. Piotra i Pawła)
                        D2. Janina Tylkiewicz (ur.1914 Wilno, par. śś. Franciszka i Bernarda)
                  C4. Józef Tylkiewicz (ur.ok.1873 - zm.1882)
                  C5. Antoni Tylkiewicz (ur.1879 - zm.1880)
 
      prawdopodobnie :
      A2. Mateusz Tylkiewicz [ur.+/-1815], szlachta
            ż. Jadwiga Baczańska [ur.+/-1815]
            Dzieci :
            B1. Aleksander Tylkiewicz (ur.1844), szlachta, Wilno, par. Ostrobramska
                 1 ż. NN.
                 2 ż.(śl.28.09.1885 Kalwaria Wileńska) Antonina Dalecka (ur.1859), nieszl.
                      ze wsi Oszkince, par. Werki (dzielnica Wilna)
                      [świadkowie ślubu : Kazimierz Danecki, Jan Gulbicki, Jan Matus], [skan 139]
                      ojc. Antoni Dalecki [ur.+/-1820 - zm.po 1900]
                      mat. Rozalia Gulbicka (ur.+/-1820 - zm.3.05.1900 Wilno, par. św. Jan)
                      [Rodzeństwo Antoniny Daleckiej :
                      1/ Kazimierz Dalecki (ur.1847 Oszkince - zm.po 1900) i żona (śl.6.11.1877 Kalwaria Wileńska)
                      Józefa Ilgocka (ur.1853 Oszkince), (skan 67)
                      2/ Petronela Dalecka (ur.1849 Oszkince - zm.po 1900) 
                      i mąż (śl.23.11.1875 Kalwaria Wileńska) Piotr Danowski (ur.1850 Badyszcze), 
                      s. Szymona i Petroneli Bartosiewicz]
 
      „Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do dumy państwowej, IV okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.
      Aleksander Tylkiewicz, s. Karola
      Józef Tylkiewicz, s. Józefa
 
      Rody Tylkiewicz na Litwie
      1/ Janiszki / Joniski [1770 – 1840]
      2/ Nienokszty (Nemeksciu) [1783 – 1870]
 
 [7] Corazii
 
      Wincenty Corazzi [ur.+/-1760], dyrektor teatru w Livorno (Włochy)
      ż. Antonina Andolfaci [ur.+/-1765]
      Dzieci :
      A1. Antonio Corazzi (ur.17.12.1792 Livorno - zm.28.04.1877 Florencja),
            włoski architekt działający w Polsce w latach 1819 – 1847,
            budowniczy m.in. Teatru Narodowego w Warszawie
            ż. Róża Benedetti (ur.ok.1800 - zm.1855 Florencja)
 
              Portret Antonio Corazziego, „Tygodnik Ilustrowany” nr 134, 1878 r.
 
              [powiększ]
            Teatr Wielki w Warszawie, ilustracja 1840 - 1841 r.
 
      A2. Aurelian Corazzi (ur.1806 Livorno - zm.20.09.1871 Warszawa)
            [Inne formy : Coraczy, Koracy]
            1835 r. aplikant budownictwa, mieszkał ; Warszawa, ul. Długa 589 (od miesięcy czterech) 
            1836 r. konduktor budownictwa, mieszkał : Warszawa, ul. Długa 589
            1841 r. konduktor budownictwa, mieszkał : Warszawa 2781
            1843 r. konduktor budownictwa, mieszkał : Warszawa, ul. Żurawia nr 1610
            1844 r. konduktor budownictwa, mieszkal : Warszawa, ul. Alea 1726
            1848 r. budowniczy, mieszkał : Warszawa, ul. Bracka 1588
            1857 r. konduktor budownictwa, mieszkał : Warszawa, ul. Freta nr 263
 

             

            „Kurjer Warszawski” nr 207, 21.09.1871 r.

 
            1 ż.(śl.15.08.1835 Warszawa, par. św. Jan)
                  Magdalena Domaradzka (ur.ok.1811 Skierniewice - zm.9.11.1856 Warszawa)
                  [świadkowie ślubu : Józef Pruski, lat 73 i Stefan Perchorowicz, lat 29, zegarmistrz]
                  [zgon zgłosili : Aleksander Corazzi, lat 22, pozłotnik i Michal Rybicki, lat 50]
                  mieszkała : 1835 r. Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 371
                  ojc. Kazimierz Domaradzki (ur.1776), garbarz w Skierniewicach
                  mat.(śl.6.02.1796 Skierniewice) Julianna Flakowska (ur.1777 - zm.26.02.1840 Skierniewice), 
                        c. Szymona Flakowskego (zm.13.07.1818 Skierniewice) i Magdaleny
            2 ż.(śl.24.11.1857 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP) 
                  Karolina Sadkowska (ur.3.11.1827 Bodzentyn, par. wł., pow. Opoczno - zm.po 1862)
                  [świadkowie ślubu : Józef Zakrzewski, lat 54, stolarz i Stanisław Zygadlewicz, lat 22, sztukator]
                  ojc. Jan Sadkowski (ur.1802)
                  mat. Antonina Binkowska (ur.1803)
 
                  
                  „Kurjer Warszawski” nr 210, 15.09.1862 r.
 
            Dzieci z 1 żony : (Aleksander, Amalia, Artur, Lucyna, Antonina, Natalia)
            B1. Aleksander Wincenty Corazzi (ur.4.08.1836 Warszawa, par. św. Jan - zm.1869/1874), pozłotnik
                  [chrzestni : Maurycy Blum, lat 30, dziedzic dóbr Szymanów, obwód Sochaczew, Róża Corazzi
                  oraz Wincenzo Vinceti, lat 29, sztukator gipsatury i Aniela Benedetti], [LN s. 126]
                  ż.(śl.13.10.1863 Warszawa, par. św. Andrzej) Eleonora Zielińska (ur.1839 Warszawa - zm.przed 1874)
                  [świadkowie ślubu : Marcin Gidlewski, urzędnik Sądu Poprawczego i Lucjan Korycki, farmaceuta]
                  ojc. Henryk Zieliński, s. Wincentego i Katarzyny z d. Olszewska
                  mat. Józefa Grot, c. Józefa Stanisława G. i Michaliny z d. Wiesiołowska
                  Aleksander Corazzi z żoną mieszkali : Warszawa, ul. Szpitalna 1354/1
 
                  
                  „Kurjer Warszawski” nr 256, 9.11.1863 r.
 
            B2. Amalia Corazzi (ur.1839 - zm.20.06.1843 Warszawa, par. św. Krzyż), lat 4
                  [zgon zgłosili : Józef Staszkowski, lat 28, obywatel i Józef Zychowicz, lat 27, obywatel]
            B3. Artur Antoni Franciszek Corazzi (ur.5.01.1841 Warszawa, par. św. Krzyż)
                  [chrzestni : Francesco Vincenti, lat 22, rzeźbiarz i Matylda Fijetta 
                  oraz Ludwik Kauffmann, lat 41, rzeźbiarz i Zuzanna Rzeżyńska]
                  ż.(śl.12.10.1861 Warszawa, par. św. Jan) Leopolda Placyda Kaftańska (ur.1834 Dobrzyń)
                  [świadkowie ślubu : Feliks Szymczyk, majster malarski i Fryderyk Zeidler, majster ciesielski]
                  ojc. Julian Kaftański
                  mat. Teofila Skrobiszewska
            B4. Lucyna Róża Antonina Corazzi (ur.20.02.1843 Warszawa, par. św. Aleksander - zm.5.01.1848 Warszawa)
                  [chrzestni : Edward Traut, lat 28, Sekretarz Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Róża Coretti,
                  asystujący : Antoni Wąsowski, lat 25, budowniczy i Lucyna Fraxs]
                  [zgon zgłosili : Aurelian Corazzi, ojciec zmarlej, Budowniczy i Napoleon Dziekoński, pisarz prywatny]
            B5. Antonina Róża Ludwika Corazzi (ur.17.09.1844 Warszawa, par. św. Aleksander)
                  [chrzestni : Antoni Corazzi, lat 52, Radca Budownictwa, brat starszy i Paulina Daltrozzo,
                  asystujący : Ludwik Konkowski, lat 40, Budowniczy Gubernii Kieleckiej i Róża Corazii, żona powyższego]
                  m.(śl.15.10.1879 Warszawa, par. Przemienienie Pańskie) Romuald Rojewski (ur.1841 Nasielsk)
                  wdowiec, urzędnik Warszawsko - Wiedeńskiej Żelaznej Drogi
                  ojc. Filip Rojewski [ur.+/-1820], bednarz w m. Pułtusk
                  mat.(śl.1840 Pułtusk) Antonina Nowicka [ur.+/-1820]
                  [1 żona Romualda Rojewskiego : (śl.22.02.1865 Warszawa, par. św.Jan) 
                  Anna Grabowska (ur.13.02.1847 Warszawa - zm.12.11.1874 Warszawa), 
                  c. Andrzeja Grabowskiego (ur.1810 Ciekcin, gub. Płocka - zm.28.09.1853 Warszawa), 
                  właściciela domu nr 152 przy ul. Dunaj (s. Szymona Grabowskiego i Marianny z d. Mieszkowska)
                  i Ewy z d. Wysocka (ur.1811 Płock - zm.6.11.1885 Warszawa), c. Ignacego i Rozalii,
                  2 mąż Ewy Wysockiej : (śl.21.05.1854 Warszawa) Antoni Kubalski (ur.1818 Wisznice, gub. Lubelska), 
                  s. Tomasza i Salomei z d. Fijałkowska, wdowiec po Justynie z d. Kucharska (zm.1853)]
            B6. Natalia Joanna Corazzi (ur.25.10.1847 Warszawa, par. św. Aleksander)
                  [chrzestni : Wojciech Kiciński, lat 53, obywatel i Joanna Wincenzo, żona sztukatora,
                  świadek : Wincenty Wincenzo, lat 40, sztukator]
                  m.(śl.30.06.1881 Warszawa, par. św. Aleksander) Józef Piotr Majewski (ur.7.07.1822 Krynki)
                  ojc. Józef Majewski (ur.1784 - zm.1840)
                  mat. Agata Niezgodzińska (ur.1788 - zm.1856)
 
  Z tej linii :
  Józefa Corazzi (ur.1874 - zm.5.07.1906 Warszawa), lat 32, panna
  [Nekrolog „Kurjer Warszawski” nr 186, 8.07.1906 r.]
 
  1903 r. Julia Corazzi, wdowa [„Kurjer Warszawski” nr 36, 5.02.1903 r.]
 
 [8] Budomierz (Budomirz, Budomir, Budomież), par. Niemirów [56 km na NW od Lwowa]
     [Budomirz – 1832 r. wł. N. Tarnawiecki, 1855 r. spadkobiercy Tarnawieckiego] [9]
     Własność :
     1/ Tarnawieccy (wzm.1832 - 1851)
         Marceli Tarnawiecki (wzm.1844 -1847)
         Jakub Tarnawiecki (wzm.1849)
         Tekla Tarnawiecka (wzm.1849)
         Aleksander Tarnawiecki (wzm.1851)
         Emilia Tekla Tarnawiecka ex Budomierz (ur.1839), c. Jakuba i Marianny Schlamm (wzm.1861)
     2/ Jan Kubicki (wzm.od 1853) 
         Synowie Jana Kubickiego :
         Jan Zygmunt Kubicki (ur.1830 - zm.1882 Budomierz) i Karol Kubicki (ur.1836 - zm.1869)
         [1865 r. plenipotent Jana Kubickiego – Władysław Mniszek - Tchorznicki h. Jelita [ur.+/-1830], 
         s. Bogusława Mniszka (ur.+/-1800 - zm.11.08.1855), dziedzica dóbr Cucułowce (cyrkuł stryjski, pow. żydaczowski)
         i Joanny z d. Ufniarska h. Jastrzębiec (ur.1801 - zm.24.05.1887 Lwów, par. św. Andrzej), 
         brat Konstantego Mniszka (ur.1825 - zm.1895)
         skoligacony z rodziną Tarnawieckich], [„Sejm Krajowy we Lwowie” 29.11.1865 r.]
 
         
 
     3/ Władysław Jakub Balko (ur.1840 - zm.1908) i żona Wanda Kubicka (ur.1858 - zm.1937), 
         c. Jana Zygmunta Kubickiego (wzm. od 1890)
 
     Justycariusz, plenipotent Niemierski (m.in. Budomierz) [wzm. od 1821 r.]
     Józef Łuczyński (ur.1789 - zm.po 1842), s. Gabriela i Marianny
     ż.(śl.4.03.1821 Niemirów, dom 99) Honorata Krynicka (ur.1803)
     [świadkowie ślubu : Ambroży Wiśniewski (ur.1798), proefectus silva Camerali in Trościaniec,
     i ż.(śl.1828 Niemirów) Wiktoria Dębicka (ur.1800), c. Michała i Marii], [LC Niemirów, s.12], [LC Niemirów 1828, s.31]
     ojc. Konstanty Krynicki (ur.1750 - zm.11.05.1826, par. Niemirów, dom 99) ), lat 76, „Generosus”,  
           wł. dóbr Komarowszczyzna
     mat. Helena
 
     Posesor Budomierza : (wzm. 1831 r.)
     Antoni Hild [ur.+/-1800] i żona Antonina Vangl [Wangel] [ur.+/-1800]
     Córka : Leontyna Hild (ur.1827 - zm.11.03.1902 Lwów, par. św. Antoni, ul. Łyczakowska dom 83
 
 [9] Tarnawieccy
      Bazyli Tarnawiecki (ur.1774), inspektor szkolny
      ż.(śl.29.09.1800 Stanisławów) Józefa Ziołecka (ur.1782)
      Dzieci : (Honorata, Marceli)
      Część 1 :
      Marceli Tarnawiecki (ur.15.01.1808 Stryj - zm.4.02.1886 Lwów), poch. cm. Łyczakowski, dr praw, adwokat, 
      wł. dóbr : Budomierz (1845 r.), Bykowce, Dolina, Gdyczyna, Huta, Wołodź, Wola Wołodzka
 
        Marceli Tarnawiecki (1808 – 1886)
 
      1 ż.(śl.1835 Sanok) Joanna Wezler (Wezlar, Wetzlar) (ur.1809 - zm.1860/70),
            c. barona Ferdynanda Wetzlar, wł. dóbr Bykowce (wzm.1832 r.) i Gabrieli de Prankenstern
      2 ż.(śl.1859 Lwów, par. św. Magdalena) Gabriela Lechmann [Lehmann] (ur.1832 - zm.13.08.1908 Lwów], lat 76,
           poch. cm. Łyczakowski [Nekrolog „Kuryer Lwowski”, 15.08.1908 r.]
           c. Adolfa i Marii Helbun
   
      Dzieci Marcelego z 1 żony : (Gabriela, Aleksander, Karol, Ludwik, Marcela)
      A1. Gabriela Paulina Aleksandra Tarnawiecka 
            (ur.8.03.1837 Lwów, Bazylika, dom 38 - zm.9.02.1838 Lwów, Bazylika, dom 73)
            [chrzestni : Paweł Rodakowski (ur.1791 - zm.1851), Gabriela Wezlar, Ferdynand Wetzlar, 
            Maria Rodakowska (z d. Singer) (Senger, Songer)]
      A2. Aleksander Ferdynand Damian Tarnawiecki (ur.7.09.1838 Lwów, Metrop. - zm.15.01.1898 Sanok), lat 59
            [chrzestni : Aleksander Jaźwiński, wł. dóbr, Natalia Ziołecka, żona wł. dóbr, Ferdynand Wezlar, wł. dóbr]
            wł. maj. Bykowce, Gdyczyna
            ż.(śl.1884 Lwów, par. św. Magdalena) Stanisława Schwarz (ur.9.04.1864 - zm.10.10.1923), 
            polska właścicielka ziemska, działaczka społeczna
            [2 mąż Stanisławy Schwarz – Ludwik Izajasz Baldwin - Ramułt (ur.6.07.1857 Tarnów - zm.22.05.1929 Lwów),
            wł. majątku Dwernik (woj. podkarpackie), polski architekt, działacz społeczny, porucznik Wojska Polskiego,
            s. Bronisława i Zofii  z d. Rupniewska (zob. Wikipedia)]
            [1 żona Ludwika Ramułt – Stanisława Tekla Strzelecka h. Oksza (ur.7.06.1858 - zm.7.08.1909 Lwów)]
            ojc. Rudolf Schwarz (ur.23.03.1834 Wadowice - zm.24.05.1899 Bykowce, dwór), kupiec, muzyk  [PSB]
                  s. Franciszka (zm.20.09.1839) i Emilii Kotschil
            mat.(śl.1862) Ludmiła Zawilska (ur.28.05.1834 - zm.3.12.1912)
 
                   [powiększ]
            Fot.1. Stanisława Tarnawiecka z d. Schwarz (1864 – 1923)
            Fot.2. Ludwik Ramult (1857 – 1929)
 
      A3. Karol Jan Jakub Tarnawiecki (ur.11.08.1840 Lwów, dom 299 - zm.25.03.1841 Lwów, Bazylika, dom 299), 8 mies.
      A4. Ludwik Emanuel Tarnawiecki (ur.1.12.1842 Lwów, dom 299 - zm.6.05.1863)
            [chrzestni :  Ludwik Wezler, Helena Wezler, panna]
            poległ w powstaniu styczniowym w bitwie pod Kobylanką, poch. Lubliniec
      A5. Marcela Maria Karolina Tarnawiecka (ur.1860 - zm.8.01.1912 Lwów), zm. wskutek zapalenia płuc
 
              Marcela Małachowska z d. Tarnawiecka (1860 – 1912)
 
            m.(śl.23.11.1878 Lwów, par. św. Maria Magdalena)
            Godzimir Franciszek Ksawey Małachowski - Małuja h. Nałęcz (ur.31.10.1852 Lwów - zm.23.06.1908 Wiedeń) 
            poch. Lwów, cm. Łyczakowski
            [świadkowie ślubu : Franciszek Zima (ur.1827 - zm.1899), dyrektor Galicyjskiej Kasy Oszczędnościowej 
            i Henryk Rodakowski, artysta malarz]
            prawnik, adwokat, prezydent Lwowa (1896 - 1905), poseł do Sejmu Krajowego i Rady Państwa w Wiedniu
            wł. wsi Dolina w pow. sanockim od 1891 r. [PSB]
 
                       [powiększ]
            Godzimir Małachowski - Małuja (1852 – 1908)
 
            ojc. Piotr Małachowski, archiwariusz w Galicyjskom Towarzystwie Kredytowym Ziemskim
            mat. Franciszka Kopsowicz
            Dzieci : (Godzimira, Roman, Łucja)
            B1. Godzimira Małachowska (ur.1886 - zm.1954 Sanok), dziedziczka dóbr Dolina, pow. Sanok
                  m.(śl.1917 Kraków) Henryk Mniszek - Tchorznicki h. Jelita (ur.14.05.1880 Wiedeń - zm.23.06.1946 Sanok)
                  ojc. Aleksander (Stefan Aleksander) Mniszek - Tchorznicki 
                        (ur.23.01.1851 Cucułowce, pow. Żydaczów - zm.8.01.1916, poch. Zakopane), 
                        polski ziemiann, doktor obojga praw, c.k. urzędnik, sędzia, tajny radca, szambelan dworu
                        s. Konstantego M. (ur.1825 - zm.25.03.1895) [Rodzice : Bogusław M. i Joanna Ufniarska]
                        i Emilii Polikarpow (ur.1823 - zm.1899)
                  mat.(śl.31.01.1885 Lwów, par. św. Andrzej) Maria Rudolfina Weckbeckier [ur.+/1860],
                       c. Hugo W., barona, generała i Pauliny Erggelet
 
                    Aleksander Mniszek - Tchorznicki (1851 – 1916)
 
            B2. Roman Małachowski (ur.23.01.1881 Lwów - zm.18.01.1959 Poznań), oficer kawalerii Wojska Polskiego
            B3. Łucja Małachowska [ur.+/-1885]
 
      Dzieci Marcelego z 2 żony :
      A6. Kaliksta Maria Adolfina Tarnawiecka (ur.30.05.1871 Lwów, Bazylika, dom 688) 
            [chrzestni : Maksymilian Rodakowski, pułkownik ułanów, Kaliksta Woyczyńska, właścicielka dóbr, 
            asystowali : Aleksander Hohn, porucznik i Anna Maria Lechmann de Holbun], [LN, s.199]
 
      Część 2 (Dzieci Bazylego)
      Honorata Tarnawiecka (ur.1803), c. Bazylego i Józefy Ziołeckiej
      m.(śl.29.11.1827 Stanisławów) Józef Jachowicz (ur.1794), s. Kajetana i Katarzyny
 
      Inni we Lwowie :
      Józef Aleksy Tarnawiecki („Nobilis” [ur.+/-1775 - zm.1813], kupiec, wł. dóbr
      [być może brat Bazylego]
      ż. Tekla Gołębska h. Pobóg (chrzest 15.09.1775 Lwów, Bazylika - zm.1.05.1867 Lwów, Bazylika, dom 290) [16]
      lat 92, właścicielka domu [LM, s.67]
      1813 r. wł. 2 dworków we Lwowie, handel korzenny i świec woskowych, część w par. Rawa,
      właścicielka dóbr Budomierz
      ojc. Walenty Gołębski (ur.1758 - zm.26.12.1812 Lwów, Bazylika, dom 54), rzeźnik
            s. Marcina i Aleksandry z d. Starosielska
      mat. Katarzyna Łazarowicz [ur.+/-1750 - zm.2.03.1807 Lwów Bazylika), c. Piotra
 
      Dzieci Józefa i Tekli : (Józefa, Jan, Leo, Jakub, Alojza, Mikołaj, Aleksander, Marianna)
      A1. Józefa Katarzyna Tarnowiecka (ur.31.03.1795 Lwów, Bazylika, dom 54 - zm.25.01.1838 Budomierz) [LM s.72]
            m. Antoni Oleksiewicz (Oleksewicz) [ur.+/-1795]
      A2. Jan Chrzciciel Tarnawiecki (ur.1796 - zm.ok.1835)
      A3. Leo Tarnawiecki (ur.1797 - zm.po 1836/1855), mieszkał Chłopice, par. wł. (pow. Jarosław)
            prawdopodobnie :
            ż. Antonina Anastazja Bąkowska [ur.+/-1800 - zm.po 1868], wł d. Chłopice (wzm.1855 – 68), 
            prawd. c. Wojciecha
      A4. Jakub Tarnawiecki (ur.1798), wł. dóbr Budomierz (wzm.1836 – 49), właściciel domu prawd. 290,
            1835 r. wł. wsi Krowica, par. Lubaczów [k. Budomierza], 1859 r. ekonom in Żabokruki 
            (pow. Bóbrka lub pow. Horodenka)
            ż. Marianna Amalia Schlamm [ur.+/-1810]
            Dzieci : (Jan, Władimir, Emilia, Cecylia)
            B1. Jan Tarnawiecki (ur.22.04.1832 Budomierz - zm.przed 1906), 1865 r. adjunkt banku
                  [chrzestni : Leo Tarnawiecki i Helena Błażewska – Nobiles], [LN Niemirów, 1832, s.92]
                  ż. Klementyna Kasperska (ur.1842 Medyka, distr. Przemyśl - zm.28.08.1906 Lwów), lat 64
                  c. Tadeusza i Agnieszki z d. Drohomirecka
                  Dzieci : (Maria, Adam, Wanda)
                  C1. Maria Tarnowiecka (ur.6.04.1865 Lwów, par. BVM, dom 9)
                        [chrzestni : Jakub Tarnowiecki, właściciel domu i Agnieszka Kasperska, żona urzędnika]
                        m.(śl.12.11.1887 Lwów, par. św. Antoni, dom 25) 
                        Tadeusz Feliks Albin Malina h. Poraj (ur.1856 Przeworsk - zm.20.08.1933 Lwów), poch. cm. Łyczakowski
                        sędzia, prokurator, Zabłotów, Przeworsk, Demicze [zob. Wikipedia]
                        ojc. Filip Malina (ur.1816 Rokitno - zm.6.02.1892), poch. Przeworsk, lekarz sądowy w Przeworsku,
                              opiekował się rannymi powstańcami 1863 r. w szpitalu ks. Jerzego hr. Lubomirskiego wraz 
                              z Cecylią hr. Lubomirską (z d. Zamoyska), żoną Jerzego Lubomirskiego.
                        mat. Leokadia Oleksiewicz [ur.+/-1830]
                        Dzieci : (Jerzy)
                        D1. Jerzy Malina [ur.+/-1890]
                  C2. Adam Tarnawiecki (ur.7.12.1875 Lwów), bliźniak
                  C3. Wanda Agnieszka Tarnawiecka (ur.7.12.1875 Lwów, par. Maria Magdalena), bliźniak
            B2. Władimir Jakub Julian Tarnawiecki (ur.8.01.1836 Budomierz – prawd. zm.1899)
                  [chrzestni : Leo Tarnawiecki, Antonina Kuczyńska, heredissa in Krowica], [LN Niemirów 1836, s.47]
                  prawd.
                  ż. Helena Witting (ur.1844 - zm.1894) [fot. grobu : Lwów, cm. Łyczakowski, „genealogia okiem”]
            B3. Emilia Tekla Tarnawiecka (ur.1839) ex Budomirz, mieszkała : 1861 r. Lwów, dom nr 290
                  m.(śl.23.11.1861 Lwów, dom 700, dom 290) Władysław Jan Halbriller (ur.1825), urzędnik, 
                  s. Antoniego i Tekli z d. Wolska
                  [świadkowie ślubu : Stanisław Pieradzki, cukiernik i Jakub Widoński]
                  Dzieci :
                  C1. Marian Wiecymił Włodzimierz Halbriller (ur.27.05.1863 Lwów, dom 418)
                        [chrzestni : Andrzej Skibiński i Anna Czernecka, wdowa]
                  C2. Klementyna Marianna Wrzemiła Halbriller (ur.20.11.1867 Lwów, par. św. Andrzej, dom 100)
                        [chrzestni : Walenty Patroszewski i Tekla Kidońska]
            B4. Cecylia Tarnawiecka (ur.1859)
      A5. Alojza Antonina Tarnowiecka (ur.15.06.1802 Lwów, Bazylika, dom 54 - zm.po 1835) 
            [chrzestni : MD. Jan Baczyński i Magdalena Chodorowicz], [LN, s.266, 270]
            m. Karol Błażewski [ur.+/-1800], wł. dóbr Krowica [razem z Leo Błażewskim]
            [Uwaga dodatkowa :1831 r. Lwów, dom 290, zm. Szymon Błażewski, lat 75]
            Dzieci :
            B1. Jan Nepomucen Pankracy Błażewski (ur.13.05.1829, par. Niemirów)
                  [chrzestni : Leo Błażewski, wł. dóbr Krowica i Tekla Tarnawiecka, wł. d. Budomierz], 
                  [LN Niemirów 1829, s.43]
            B2. Henryka Maria Franciszka Błażewska (ur.3.12.1830, par. Niemirów)
                  [chrzestni : Leo Błażewski, wł. d. Krowica, Tekla Tarnawiecka, wdowa, wł. d. Budomierz], 
                  [LN Niemirów, 1830, s.60]
      A6. Mikołaj Tarnawiecki (ur.1803 - zm.po 1835), wł. d. Budomierz
      A7. Aleksander Tarnawiecki (ur.1807), wł. dóbr [s. Józefa Aleksego i Tekli z d. Gołębska] wł. d. Szczyrczyk
            [Szczyrczyk, 1867 r. wł. Seweryn Domaradzki (zob. pkt 9.5)]
            ż.(śl.22.09.1850 Lwów, par. św. Antoni, dom 57, 619) Helena Dörl (ur.1819) de Dornfeld
            ojc. Józef Dörl (ur.1777 - zm.14.02.1852 Lwów, par. św. Mkołaj, dom 595), lat 75, komisarz cyrk. Krakowskiego
            mat. Maria Rucińska (1784 - zm.6.10.1859 Lwów, par. św. Anna, dom 374), lat 75, wł. dóbr Kobylnica Wołoska
            Dzieci : (Stanisław, Mieczysław, Maria)
            B1. Stanisław Antoni Tarnawiecki (ur.22.04.1852 Lwów, par. św. Anna, dom 374)
                  [chrzestni : Wilhelm Hoffmann, Karolina Lewakowska, Tytus Lewakowski, Karolina Saltmann,
                  Leon Tarnawiecki, Tekla Tarnawiecka]
            B2. Mieczysław Ignacy Tarnawiecki (ur.10.10.1854 Lwów, par. św. Anna, dom 374)
                  [chrzestni : Fryderyk Taigner, komisarz i Tekla de Gołębska Tarnawiecka, wdowa po wł. dóbr]
            B3. Maria Józefa Malwina Tarnawiecka (ur.14.03.1857 Lwów, par.  św. Anna, dom 374)
                  [chrzestni : Czesław Rodecki ,Antoni Taigner, Frydrych Taigner, Małg. Rodecka, Michal Raciborski]
      A8. Marianna Tarnawiecka (ur.1812), wł. d. Budomierz
            m.(śl.1852 Lwów, dom 290) Dominik Kula (ur.1820), nauczyciel ex Bochnia, s. Jana i Katarzyny Piekarczyk
      Franciszka Tarnawiecka, Budomierz, 1839 r. [sygn. 721, str.32]
 
 [10] Rodzina Postler h. wł. [herb Postler]
        Rodzina najprawdopodobniej pochodząca z Prus
      Józef Postler [ur.+/-1765]
      ż. Marianna Seno [Senes, Sens] [ur.+/-1765], mieszkali : Morawy
      Syn :
      Maurycy (Jan Maurycy) Postler (ur.1794 Morawy - zm.po 1868], tytuł „Magnificus Dominus”
      urzędnik, buchalter, właściciel domu 341 (nowy 32), przy ul. Sobieskiego
      ż.(śl.4.08.1832 Lwów, Bazylika, dom 341) [LC, s.71]
      Marianna Turobińska (ur.1806 Lwów - zm.12.11.1838 Lwów, Bazylika, dom 341), lat 32 [LM, s. 183]
      [świadkowie ślubu : Józef Gmerkowski, urzędnik i Józef Schwarz, urzędnik]
      [1 mąż – (śl.1825 Lwów, dom 341) Mateusz Farnezy (ur.23.09.1801 Zamość - zm.2.01.1831 Lwów, Bazylika, dom 341)]
      Dzieci : (Maurycy, Augusta, Ludmiła, N.)
      A1. Maurycy Stanisław Postler (ur.7.05.1833 Lwów, dom 341 - zm.12.10.1833 Lwów, Bazylika, dom 341), 5 mies.
            [chrzestni : Walenty Turobiński i Karolina Gall, panna]
      A2. Augusta Postler [Pestler, Postlerr] (ur.28.08.1834 Lwów, dom 341 - zm.po 1916)
            [chrzestni : Stanisław Kolankiewicz i Anna Wyszyńska – pauperes]
            mieszkała : dom 341, dom 370, ul. Sapiechy 5 (wzm.1897), ul. Kraszewskiego 9 (wzm.1913 - 1916)
            m.(śl.27.07.1852 Lwów, dom 289, dom 370) Jan Zygmunt Kubicki (ur.1830 - zm.1882), wł. dóbr Budomierz
      A3. Ludmiła Marianna Postler (ur.11.09.1836 Lwów, dom 341 - zm.po 1890)
            [chrzestni : Stanisław Kolankiewicz i Anna Wyszyńska – pauperes]
            m.(śl.23.01.1855 Lwów, dom 341) Jan Leszczyński h. Sas (ur.1829 Łuczany, cyrkuł Brzeżany - zm.przed 1890] 
            „Magnificus Dominus”, właściciel dóbr
            ojc. Józef Leszczyński (ur.1801 Łużek Dolny, cyrkuł Sanok), audytor chirurgii
                  s. Bazylego, plebana w Łużku Dolnym i Marianny z d. Zacharjasiewicz
                  [Dolny Łużek, par. rzymsko - katolicka Dublany, par. gr. - kat. w miejscu,
                  Ukraina, rejon drohobycki, obwód lwowski]
            mat.(śl.24.01.1826 Lwów, par. św. Anna, dom 168) Małgorzata Witkowska (ur.1804 Wielkie Oczy k. Przemyśla)
                  c. Bartłomieja i Salomei Sztychan
            Dzieci : (Emilia, Józef, Marian, Ludmiła)
            B1. Emilia Marianna Leszczyńska (ur.21.10.1855 Lwów, Bazylika, dom 341)
                  [chrzestni : Mauritius Postler i Marianna Emilia Kubicka, żona mieszczanina lwowskiego]
            B2. Józef Leszczyński (ur.1857 - zm.4.12.1873 Lwów, Bazylika, dom 371), lat 16 [LM, s.219]
            B3. Marian Maurycy Gabriel Leszczyński (ur.24.03.1859 Lwów, dom 370 - zm.20.02.1873 Lwów, szpital, dom 349) 
                  lat 15  [LM Lwów, szpital, s.434]
                  [chrzestni : Mauritius Postler i Weronika Wiśniewska]
            B4. Ludmiła Honorata Leszczyńska (ur.10.01.1861 Lwów, dom 370 - zm.20.03.1952 Kraków),
                  poch. Kraków, cm. Rakowicki razwm z synem Tadeuszem
                  [chrzestni : Stefan Woźniakiewicz i Katarzyna Drewniewska]
                  w 1936 r. mieszkała : Lwów, ul. Braci Rohatyńców 32
                  m.(śl.30.08.1881 Lwów, par. św. Maria Magdalena) 
                  Julian (przy chrzcie Juliusz) Henryk Jan Dornbach - Żukiewicz (ur.20.06.1842 Żuków i Kosobudy, par. Płazów),
                  „Magnificus Dominus”, adwokat, Płazów, disr. Cieszanów, mieszkał : 1891 r. Lwów
                  [chrzestni : Jan Brunicki, wł. dóbr i Rozalia Brunicka, żona właściciela dobr]
                  [świadkowie ślubu : Michał Libel i Henryk Dornbach]
                  ojc. Rajmund Dornbach - Żukiewicz (ur.18.11.1802 Lwów, chrzest 3.06.1805 Lwów, Bazylika), 
                        s. Józefa Adama i Teresy Mosing
                  mat. Dorota bar. Brunicka (ur.1812), c. Hermana bar. Brunickiego (ur.1776 - zm.1839)
                         i Rozalii z d. Zygielska
                  Dzieci : (Stanisław, Tadeusz)
                  C1. Stanisław Jan Dornbach - Żukiewicz (ur.18.11.1886 Lwów, par. św. Andrzej, ul. Kopernika 17)
                        [chrzestni : Jan Sas Leszczyński, posesor dobr i Archidemia Baczyńska, panna]
                  C2. Tadeusz Piotr Paweł Dornbach - Żukiewicz (ur.29.06.1890 Lwów, par. św. Andrzej - zm.28.09.1965 Kraków)
                        poch. Kraków, cm. Rakowicki z matką Ludmiłą, kw. LXXXIV, rząd 13, m.53
                        [chrzestni : Henryk Dornbach - Żukiewicz  i Ludmiła de Postler Leszczyńska, wdowa]
                        w czasie II wojny św. porucznik, rotmistrz W.P., 8 pułk ułanów Ks. Józefa Poniatowskiego
      A4. N. Postler (ur.1838 - zm.29.10.1838 Lwów, Bazylika, dom 341), 1 dzień, c. Józefa Postler i Marianny
 
 [11] Lwów, ul. Kraszewskiego 9
       1908 r. Roman Balko, s. Władyslawa Balko (zm.1908) (wzm.1908 - 1910)
       1913 r. Augusta Kubicka z d. Postler
       1914 r. Seweryn Chrząszczewski
       1930 r. Wanda 1-o Balko, 2-o Chrząszczewska z d. Kubicka (1930 r. właścicielka)
 
 [12] Lwów, ul. Sobieskiego, dom nr 341 (nowy 32) Turobińscy, Postler, Leszczyńscy, Kubiccy 
      [dawniej ul. Nowa (1795 - 1871), ul. Sobieskiego (1871 - 1946), obecnie ul. Braci Rohatyńców (Bratiw Rohatynciw)]
 
      Kazimierz Turobiński [ur.+/-1745] vietor [ = bednarz]
      ż.(śl.18.10.1767 Warszawa, par. św. Krzyż) Barbara Walewska [ur.+/-1745]
      Syn :
      Walenty Turobiński (ur.1774 - zm.25.10.1835 Lwów, Bazylika, dom 341), lat 63, vietor [ = bednarz], [LM, s.157]
      ż (śl.2.04.1799 Lwów, Bazylika, dom 271) Tekla Matuszewska (ur.1774 - zm.4.07.1831 Lwów, Bazylika, dom 341)
      [świadkowie ślubu : Nob. Józef Reihan, piekarz i Józef Trepil, bednarz], [LN, 68], [LM, s.125]
      ojc. Jakub Matuszewski [ur.+/-1745]
      mat. Elżbieta N. [ur.+/-1750]
      Walenty i Tekla Turobińscy mieszkali : 1800 r. dom 271, 1809 r. dom 341
      [dom 271 – Matuszewscy, Bilscy]
      Dzieci : (Maciej, Filip, Marianna, Ludwika, Wojciech, Magdalena, Antoni)
      A1. Maciej Józef Turobiński (ur.25.02.1800 Lwów, Bazylika, dom 271 - zm.7.03.1800, dom 271) 
            [chrzestni : Wojciech Beer i żona Rozalia], [LN, s.239]
      A2. Filip Jakub Turobiński (ur.5.05.1801 Lwów, Bazylika, dom 234), lekarz wojskowy
            [chrzestni : Wojciech Berchard, żołnierz i Julianna Makarewicz, żona rzeźnika], [LN, s.251]
            1 ż. Franciszka Kluczycka [ur.+/-1805 - zm.przed 1875]
            2 ż.(śl.13.06.1875 Lwów, par. św. Antoni, dom 46) Rozalia Domicella Barnikiel (ur.1828)
                 [świadkowie ślubu : Aleksander Poraj Zbrożek, c.k. kapitan, Sylwester Kozłowski, urzędnik rach. Dyrekcji
                 Skarbu, Edward Zwierzyński, urzędnik Sądu Krajowego]
                 ojc. Mikołaj Barnikiel 
                 mat. Franciszka Hetty
      A3. Marianna Turobińska (ur.9.11.1806 Lwów, Bazylika, dom 341 - zm.12.11.1838 Lwów, Bazylika, dom 341), lat 32
            [chrzestni : Ludwik Bilski, krawiec (dom 271) i Katarzyna Boratyńska], [LN, s.47]
            1 m.(śl.26.10.1825 Lwów, Bazylika, dom 341)
                   Mateusz Farnezy (ur.23.09.1801 Zamość - zm.2.01.1831 Lwów, Bazylika, dom 341), lat 29 [LM, s.117]
                   chirurg w Zamościu, 
                   ojc. Paweł Farnezy
                   mat. Barbara z d. Nadrowska
            2 m.(śl.4.08.1832 Lwów, Bazylika, dom 341)
                   Maurycy Postler [ur.1794 Morawy - zm.po 1868], [„Gazeta Lwowska” nr 47 z 27.02.1869, str.5]
      A4. Ludwika Turobińska (ur.29.07.1809 Lwów, Bazylika, dom 341 - zm.13.10.1810, dom 341)
            [chrzestni : Antoni Matuszewski, dom 242, propinator i Katarzyna Boratyńska, propinatoria] [LN s.90]
      A5. Wojciech Turobiński (ur.16.04.1811 Lwów, Bazylika, dom 341 - zm.18.04.1811, dom 341)
            [chrzestni : Tomasz Grzybowski i Agnieszka Jazdowska] [LN, s.110]
      A6. Magdalena Turobińska (ur.2.04.1812 Lwów, Bazylika, dom 341 - zm.20.10.1812, dom 341) 
            [chrzestni : Ludwik Bilski, krawiec i Franciszka Sarmentowicz] [LN, s.122]
      A7. Antoni Bonifacy Turobiński (ur.3.06.1814 Lwów, Bazylika, dom 341 - zm.5.08.1815, dom 347)
            [chrzestni : Paweł Slednicki i ż. Barbara Slednicka], [LN, s.151]
 
 Domy sąsiednie :
 Dom 340 : Berscy, Postler
 Dom 342 :
 Michał Radziejewski [ur.+/-1780 - zm.przed 1873], wł. dóbr
 ż. Konstancja Pilchowska (ur.1871 - zm.22.06.1873 Lwów, Bazylika, dom 341) tytuł „magnifica”
 
 [13] Rodzina Balko :
        Błażej Balko [ur.+/-1780]
        ż. Franciszka Goczal [Godszal] [ur.+/-1780]
        Dzieci : (Antoni, Jan, Adolfina)
        I. Linia Antoniego Balko :
        Antoni Balko (ur.1812 Myślenice - zm.13.05.1880), lat 69, poch. Kraków, cm. Rakowicki, dr praw
        1870 r. mieszkał z rodziną : Kraków, ul. Św. Anny, dom 199 jako administrator, Lwów dom 239
        ż. Innocenta Berska h. Ślepowron (ur.1820 - zm.24.09.1868), lat 48, poch. Kraków, cm. Rakowicki
        [Kraków, cm. Rakowicki : w tym samym grobie pochowana Zuzanna Balko z d. Berska (ur.1760 - zm.1808), lat 48
        ojc. Józef Berski (ur.1786 - zm.1872), prawd. syn Józefa Berskiego [ur.+/-1755], dyrektora szkoły we Lwowie
              i Anny N. (ur.1755 - zm.19.03.1833, Lwów, dom 34)
        mat. Marianna Zdzieńska) (ur.1794 - zm.1861), 
        Józef i Marianna Berscy mieszkali : Lwów, dom 340, pochowani cm. Łyczakowski
 
        Dzieci Antoniego i Innocenty : [„Spis ludności Krakowa z 1870 r”, dom 199], [skan 357]
        1/ Władysław (ur.25.08.1840 Lwów, par. św. Mikołaj, dom 239), [nie wymieniony w „Spisie ludn. Krakowa 1870 r.]
        2/ Zygmunt (ur.1842), 1870 r. kawaler, porucznik piechoty
        3/ Maria Emilia Klemensa (ur.15.08.1845, chrzest 24.08.1845 Lwów, Bazylika, dom 199), 1870 r. panna, 
        4/ Emilia (ur.24.11.1847 Lwów, par. św. Maria, dom 172), 1870 r. panna
        5/ Stanisław (ur.1850), 1870 r. kawaler
        Syn :
        Władysław Jakub Balko (ur.25.08.1840 Lwów, dom 239 - zm.11.02.1908 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 46)
        [zob. treść]
        1 ż. Hermina Hitzgern (Hietzgern) (ur.1853 - zm.11.06.1876 Lwów, dom 46)
               ojc. Rudolf Hitzgern
               mat. Antonina Gugenn
        2 ż.(śl.31.08.1878 Lwów) Wanda Maria Kubicka (ur.12.02.1858 Budomir, par. Niemirów - zm.13.01.1937 Lwów)
              ojc, Jan Kubicki (ur.1830 - zm.1882)
              mat. Augusta Postler (ur.1834 - zm.po 1916)
        Dzieci Władysława z 1 żony : (Roman, Walerian)
        A1. Roman Marian Zygmunt Balko (ur.9.08.1873 Lwów, Krakowskie Przedmieście, dom 667 - zm.13.09.1951)
              [chrzestni : Zygmunt Moser i Barbara Zienkowska], [fot. grobu : grobonet Gębica]
              uczeń Gimnazjum im. J. Długosza we Lwowie (1892 r.), 
              właściciel : Latoszyn dwór, gorzelnia dworska, 300 ha gospodarstwo (gmina Dębica)
              1905 r. Comissarius Locum, tenutariusz in Trębowla
              1907 r. Komisarz starostwo Trembowla, mieszkał Lwów, ul. Kraszewskiego 9
              1910 r. mieszkał : Lwów, ul. Kraszewskiego 9
              1914 r. mieszkał : Lwów, ul. Zyblikiewicza 24 [mieszkał też Jampolski Maksymilian]
 
              ż.(śl.22.07.1905 Lwów, par. św. Maria Magdalena) 
              Helena Jadwiga Józefa Jampolska (ur.1881 - zm.31.08.1942), poch. Dębica
              [świadkowie ślubu : Seweryn Feliks de Trzaska Chrząszczewski, Capitaneus i Stanisław Till, inżynier]
              ojc. Filip Jampolski [ur.+/-1855], właściciel dóbr
              mat. Berta N. [ur.+/-1855 - zm.po 1916], mieszkała : 1916 r. Lwów, ul. Kraszewskiego 1
              Dzieci : (Maria, Zofia)
              B1. Maria Balko (ur.5.08.1910 Rumunia - zm.27.11.1992), poch. Dębica, niezamężna
                    mieszkała : Latoszyn, 1944 r. łączniczka i wywiadowca Armii Krajowej
              B2. Zofia Balko (ur.29.11.1908 Lwów, par. św. Maria Magdalena, ul. Krasz. 9 - zm.31.08.1999), poch. Dębica
                    [chrzestni : Ludwik Eberman, inżynier i Wanda Balko], niezamężna
        A2. Walerian Seweryn Marian Balko (ur.14.04.1875 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 46 - zm.6.06.1876)
              [chrzestni : Magn. D. Seweryn Nowiński, doktor medycyny, Gierałtowice, distr. Wadowice 
              i Barbara Zinkowska, wdowa]
        Dzieci Władysława z 2 żony (Wandy Kubickiej) : (Klara, Maria, Tadeusz, Wanda, Henryk) zob. treść
 
        II. Linia Jana Balko (s. Błażeja i Franciszki) :
        Jan Henryk Balko (ur.1807), urzędnik gubernii, Jasło, 
        mieszkał 1879 r. Lwów, sródmieście 144, Krakowskie Przedmieście 2
        ż.(śl.28.02.1835 Lwów, par. Bernardynów, dom 20) Antonina Elżbieta Hampel [Hampl] (ur.1812)
        ojc. Antoni Hampl [ur.+/-1785], „Magnificus Dominus”, urzędnik
        mat. Joanna Magnand [ur.+/-1785]
        Dzieci : (Antonina, Adolf)
        A1. Antonina Joanna Balko (ur.19.01.1836 Lwów, dom 67)
              [chrzestni : Ferdynand Stecher de Schebernitz, Elżbieta Magnand, Antoni Hampel, Joanna Hampel]
        A2. Adolf Jan Balko (ur.20.10.1840 Lwów, dom 638 - zm.8.10.1902 Lwów, ul. Teatralna 10)
              [chrzestni : Adolf Hampl, doctor  i Ludwina Stecher, panna], [fot. grobu : genealogia okiem]
              ż. Kazimiera Maria Michalewska [ur.+/-1840]
 
        III. Linia Adolfiny Balko (c. Błażeja i Franciszki) :
        Adolfina Wiktoria Balko (ur.1819 Złoczów)
        m.(śl.24.01.1854 Lwów, par. św. Mikołaj) Józef Gromnicki (ur.1819 Zawidowice)
        [świadek ślubu : Józef Berski, examinator i urzędnik przy C.K. dyrekcji finansowej]
 
 [14] Berscy h. Ślepowron

       Józef Berski (ur.1759 w Roslu k. Królewca [ob. Kalingrad] - zm.26.06.1815 Lwów, dom 35), s. Józefa

       1810 dyrektor szkoły św. Barbary w Krakowie

       od 1812 r. dyrektor szkół normalnych we Lwowie (wzm.1812 r.)

       [prawdopodobnie siostra Józefa Berskiego - Zuzanna Balko z d. Berska (ur.1760 - zm.1808), lat 48

       poch. Kraków, cm. Rakowicki : w tym samym grobie pochowani Antoni Balko i żona Innocenta z d. Berska]

       [współcześnie żyjący we Lwowie : Sebastian Berski (ur.1761 - zm.11.09.1818 Lwów, par. św. Antoni)

 

       ż.(śl.+/-1785) Anna N. (ur.1755 - zm.19.03.1833 Lwów, dom 34)

 

            [powiększ]

       Lwów, cm. Łyczakowski. Grobowiec rodziny Berskich

       Pochowani : Józef Berski (1786 - 1872), Maria ze Zdzieńskich Berska (1794 – 1861),

       Adam Berski (1823 - 1888) i żona Ludwika z Łuckich (1839 - 1907), Maria z Kleszowskich Berska (zm.1927),

       Sylwester Berski (1835 - 1916)

 

       Dzieci : (Józef, Zuzanna, Antoni)

       A1. Józef Berski (ur.1786 - zm.1872), poch. Lwów, cm. Łyczakowski [fot.grobu], „examinator Banconis”

             ż. Marianna Zdzieńska (ur.1794 - zm.1861), poch. Lwów, cm. Łyczakowski [fot. grobu]

             mieszkali : Lwów, dom 340

             Dzieci : (Innocenta, Adam, Józefa, Walerian, Feliksa, Sylwester)

             B1. Innocenta Berska (ur.1820 - zm.1868), poch. Kraków

                   m. Antoni Balko (ur.1810 - zm.1880)

             B2. Adam Aleksander Józef Berski (ur.24.12.1823 Lwów, dom 340 - zm.9.08.1888),

                   poch. Lwów, cm. Łyczakowski

                   inżynier, architekt w m. Drohobycz (cyrkuł Sambor), budowniczy kameralny,

                   1859 r. Adam Berski, Modrycz, pow. Drohobycz,

                   1865 r. budowniczy miasta Drohobycz,

                   1867 r. Adam Berski i Comp. (Drohobycz), Paryż 1867 r.,

                   1873 r. Adam Berski,z Drohobycza nadesłał okazy wyrobów naftowych z fabryki świec parafinowyh,

                   bracia Adam i Sylwester Berscy, fabryka parowa kołeczkow amerykańskich w Drohobyczu (1877 - 1880 r.),

                   właściciel fabryki parowej sztyftów (ćwieczków drewnianych do butow) szewskich,

                   1885 r. Sklep fabryki produktów chemicznych „Iris” Berski, Radziejewski i Ska w Drohobyczu,

                   1886 r. Fabryka produktów chemicznych „Irys”, Drohobycz

                   1887 r. Sklep Fabryki „Iris” Berski, Radziejewski i Ska, Lwów, ul. Bernardyńska 1.3.

                   [„Kuryer Lwowski” 18.05.1887 r.]

                   mieszkał : Drohobycz (wzm.od 1859), Lwów, dom 293

                   1 ż. Stanisława Wierzbicka [ur.+/-1825 - zm.przed 1863]

                   2 ż.(śl.28.01.1865 Lwów, par. św. Anna) Ludwika Łucka (ur.1839 - zm.23.02.1907)

                        poch. Lwów, cm. Łyczakowski [fot. grobu]

                        [świadkowie ślubu : Józef Gawlikowski i Sebastian Golczewski]

                        ojc. Prokop Łucki

                        mat. Wincencja Stanek

                   Dzieci z 1 żony : (Stanisława)

                   C1. Stanisława Sabina Józefa Berska (ur.20.06.1863 - zm.16.11.1937 Lwów),

                         poch. Lwów, cm. Łyczakowski [fot. grobu „ genealogia okiem”]

                         m.(śl.31.01.1885 Drohobycz, katedra)

                         Stanisław Antoni Goździewski h. Wieniawa (ur.21.05.1850 Środa Wlkp. - zm.3.08.1919 Lwów)

                         [św. ślubu : Ludwik Wierzbicki, dyrektor i Józef Jaraczewski, wł. dóbr], [LN Drohobycz, s.16]

                         1904 r. właściciel majątków : Manajów k. Złoczowa (tzw. klucz złoczowski),

                         Zazule z Obertasowem i Ożarówką k. Złoczowa

                         1910 r. członek Towarzystwa zaliczkowego dla rolnictwa i przemysłu rolniczego we Lwowie

                         ojc. Nikodem Goździewski (ur.9.06.1818 Środa Wlkp. - zm.16.01.1883 Środa Wlkp.),

                               wł. podmiejskiego folwarku

                               s. Mateusza (ur.1782 - zm.17.02.1855 Środa Wlkp) 

                               i (śl.1817 Środa) Zuzanny z d. Boińska (ur.13.08.1801 Środa - zm.15.10.1818 Środa)

                         mat.(śl.15.11.1843 Środa Wlkp.) Marianna Laskowska (ur.24.01.1818 Środa - zm.8.02.1897 Głuchów)

                               c. Antoniego (ur.17.01.1785 Środa - zm.8.06.1850

                               i Marianny Neyman (ur.2.07.1787 Środa - zm.1.09.1858 Środa)

                         [Uwaga : siostra Stanisława Antoniego Goździewskiego – Wanda Goździewska (ur.1849  - zm.1913),

                         skoligacona z Karolem Kubickim (ur.1824 Poznań - zm.1902 Środa Wlkp.), posłem,

                         s. Walentego, poprzez rodziny Radziejewskich, Goździewskich, Berskich

                         zob. podstrona „Kubiccy h. Kolumna Skrzydlata”]

 

                        

                         „Dziennik Poznański” nr 37 z dnia 15.02.1885 r.

 

                             

                         Lwów, cm. Łyczakowski.  Stanisław Goździewski i Stanisława z Berskich Goździewska  [powiększ]

 

                         Dzieci : (Stanisław, Władysław)

                         D1. Stanisław Nikodem Goździewski (ur.31.03.1886 Drohobycz - zm.1940 Katyń)

                               lekarz pediatra, działacz spoleczny, podpułkownik lekarz Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej

                               [zob. Wikipedia]

 

                                 Stanisław Nikodem Goździewski (1886 – 1940)

 

                               ż. Wilhelmina Tertil (ur.1890 - zm.1937)

                               ojc. Tadeusz Tertil (ur.7.09.1864 Sanok - zm.31.03.1925 Tarnów)

                                     s. Roberta Tetila i Wilhelminy z d. Płońska,

                                     polski prawnik, dlugoletni burmistrz Tarnowa, poseł do Rady Państwa w Wiedniu

                                     i Sejmu Krajowego Galicji, członek Polskiej Komisji Likwidacyjnej,

                                     założyciel Unii Narodowo - Państwowej w 1922 r. [zob. Wikipedia]

 

                                       Tadeusz Tertil (1864 – 1925)

 

                               mat.(śl.25.04.1896 Tarnopol) Amalia Zollner ex Kuty (ur.1873 - zm.1963), c. Karola i Amalii Tollsomer

 

                               Dzieci :

                               E1. Stanisław Goździewski [ur.+/-1890]

                         D2. Władysław Goździewski (ur.30.04.1887 Zawiśle, pow. Złoczów)

                               1905 r. uczeń gimnazjum w Złoczowie

                               ż. Zenoida Rutkowska [ur.+/-1890]

             B3. Józefa Karolina Antonina Berska (ur.17.03.1827 Lwów, dom 340)

                   [chrzestni : Antoni Noël, doktor med. i Apolonia Winter]

                   m.(śl.27.11.1852 Lwów, dom 293) Leon Kruszyński (ur.1816 Derewiany, cyrkuł Żółkiew)

                   justisarus delegatus in Mielec, cyrkuł tarnowski

                   ojc. Teodor Kruszyński [ur.+/-1785]

                   mat. Katarzyna Jankiewicz [ur.+/-1785]

             B4. Walerian Jan Ludwik Berski (ur.29.11.1830 Lwów, dom 340 - zm.22.04.1831 Lwów, dom 340), 4 mies.

             B5. Feliksa Maria Berska (ur.1833)         

             B6. Sylwester Józef Januar Berski (ur.8.01.1835 Lwów, par. Bernardynów., dom 739 - zm.1916),

                   poch. Lwów, cm. Łyczakowski [zob. fot. grobu]         

                   architekt, budowniczy, wł. realności

                   mieszkał : 1879 r. Lwów, dom 293, 1900 r .ul. Żródlana 9, 1913 r. ul. Kalecza  5 a

                   ż. Wanda Joanna Pleszowska (Kleszowska, Kleczowska) [ur.+/-1850 - zm.1927)

                   ojc.(śl.28.10.1848 Lwów, dom 34) Antoni Pleszowski (ur.1818), mandatariusz we wi Wiśniowa

                   mat.(śl.28.10.1848 Lwów, dom 34) Maria Emilia Bobownik (ur.24.03.1820 Lwów, dom 34 - zm.1870)

                   [Rodzeństwo Wandy Pleszowskiej : Józefa Izabela Pleszowska (ur.1855 Wiśniowa, distr. Wieliczka)

                   i mąż (śl.22.11.1881 Lwów, św. Andrzej) Stanisław Ignacy Wierzbowski (ur.1852 Stare Sioło, par. Oleszyce),

                   s. Mikołaja W. (Jałowce) i Róży z d. Skulska, świadkowie ślubu : Sylwester Berski, budowniczy

                   i Jan z Bogoryi Pleszewski, wł. dóbr]

                   Dzieci :

                   C1. Wanda Maria Berska (ur.1.06.1882 Lwów, par. św. Andrzej, ul. Łyczaków 3)

                         [chrzestni : Stanisław Wierzbowski i Ludwina Pleszowska, wł. dóbr]

      A2. Zuzanna Berska (ur.1791 - zm.17.09.1842 Lwów, dom 34), lat 52, poch. cm. Łyczakowski

            m.(śl.22.06.1815 Lwów, dom 32) Jan Bobownik (ur.1783 - zm.26.12.1873, Lwów, dom 104),

            profesor szkoły normalnej we Lwowie, inspektor szkół, mieszkali : Lwów, dom 34.

            Oboje pochowani : Lwów, cm. Łyczakowski

 

           

 

            Dzieci : (Rudolf, Julianna, Ludwik, Maria, Jan, Franciszek, Aleksander, Zuzanna)

            B1. Rudolf Bobownik (ur.16.04.1816 Lwów, Bazylika, dom 34)

                  [chrzestni : Franciszek Poll de Pollenburg i Joanna Ritter de Rittenburg, żona Consili Appelar]

            B2. Julianna Bobownik (ur.10.04.1817 Lwów, Bazylika, dom 34 - zm.27.09.1884 Lwów, par. św. Magdaleny)

            B3. Ludwik Bobownik (ur.26.08.1818, Lwów, Bazylika, dom 34 - zm.9.10.1888 Lwów, par. św. Maria Magdalena)

                  [chrzestny : Franciszek Berski, geometra [LN, s.219]

                  adwokat, mieszkał : 1879 r. Lwów, ul. Halicka 13, 1883 r. ul. Sykstuska 16

                  ż. Zenobia Bajer [ur.+/-1820]

            B4. Maria Emilia Bobownik (ur.24.03.1820 Lwów, dom 34 - zm.1870) [LN, s.242], poch. cm. Łyczakowski [fot.]

                  m.(śl.28.10.1848 Lwów, dom 34) Antoni Pleszowski (ur.1818)

                  ojc. Antoni Pleszowski (ur.+/-1780 - zm.1833)

                  mat. Józefa Zdzieńska (ur.+/-1790 - zm.1821)

            B5. Jan Baptysta Franciszek Bobownik (ur.28.04.1823 Lwów, dom 34)

            B6. Franciszek Bobownik (ur.1823 - zm.31.10.1843, dom 34), lat 20

            B7. Aleksander Bobownik (ur.24.02.1825 Lwów, Bazylika, dom 34 - zm.30.06.1825)

            B8. Zuzanna Kajetana Bobownik (ur.22.04.1833 Lwów, dom 34 - zm.28.02.1835, dom 34)

                  [chrzestni : Jan Kawecki, prof. szk., dom 121 i Maria Berska, żona urzędnika]

      A3. Antoni Tytus Berski (ur.+/-1795 - zm.1836), po 1793 r. wł. d. Tylmanowa (par. wł.) k. Nowego Sącza,

            wł. dóbr Rojówka k. Nowego Sącza

            ż. Wiktoria  Zdzieńska h. Korab [ur.+/-1795]  [17]

            ojc. Mikołaj Paweł Zdzieński [ur.+/-1765]

            mat. Anna Janicka (ur.1766)

            [1 mąż Wiktorii Zdzieńskiej – Józef Prendowski (ur.1778 Rojówka k. Nowego Sącza - zm.1814),

            [Rodzeństwo Wiktorii Zdzieńskiej : 5 : Józefa Pleszowska (ur.1790 - zm.1821), Wincenty, Franciszek, Józef]

            Dzieci : (Feliks, Adam, Wiktor, Korona, Józefa)

          

            B1. Feliks Berski (ur.1825), wł. d. Tylmanowa

 

                    Feliks Berski [fot. „MyHeritage”, Celina Imielińska]  [powiększ]

 

                  1 ż.(śl.15.01.1848 Lwów, dom 367, 855) Emilia Józefa Brzezina (ur.1826 - zm.14.03.1848 Lwów, dom 164)

                       ojc. Andrzej Brzezina (ur.1795 Śląsk - zm.12.06.1831 Lwów, dom 164),

                             s. Jana i Zuzanny Twardzyk

                       mat.(śl.28.08.1823 Lwów, dom 164) Emilia Pfaf (Pfaff) (ur.1800 - zm.28.10.1846 Lwów, dom 165),

                              c. Karola i Józefy Schudruch

                  2 ż.(śl.20.06.1850 Lwów, dom 231) Seweryna Mniszek h. Poraj (ur.1831)

                       ojc. Jan Piotr Mniszek h. Poraj (ur.1796 - zm.1854), wł. dóbr

                             s. Anzelma Jerzego Wojciecha Mniszek (ur.1761 Stubienko) i Barbary z d. Szumlańska

                      mat. Weronika Jaszowska h. Lubicz (ur.1804 - zm.14.11.1842 Lwów, par. św. Mikołaj, dom 393)

                 Dzieci z 2 żony : (Aniela Tymoteusz, Antoni, Feliks, Weronika, Felicja, Jan)

                 C1. Aniela Berska [ur.+/-1850], [fot. MyHeritage]

                       m. Bronisław Hołubowicz [ur.+/-1850], [fot. MyHeritage]

                       ojc. Władysław Hołubowicz (Hołubicz)

                       mat. Helena Sobolewska h. Cyrus (ur.1.08.1818 Osieczany)

                       Dzieci :

                       D1. Stefania Hołubicz [ur.+/-1880]

                             m. Mieczysław Eminowicz (ur.21.10.1886 - zm.23.01.1941)

                             ojc. Bojomir Eminowicz (ur.1850 - zm.1928), s. Kajetana Jana i Bolesławy z d. Raczyńska h. Nałęcz

                             mat. Sabina Kapiszewska (ur.+/-1860 - zm.1935), c. Feliksa i Amelii de Olenburg Leimsner

                             Dzieci : (Zofia, Adam, Zbigniew)

                             E1. Zofia Eminowicz (ur.1920 - zm.1939)

                             E2. Adam Eminowicz (ur.1923 - zm.1974), mgr inż. leśnik

                                   ż. Bronisława Stachiewicz [ur.+/-1925]

                             E3. Zbigniew Eminowicz [ur.+/-1925]

                                  1 ż. Ewa Giełczyńska [ur.+/-1925]

                                  2 ż. Krystyna Keller [ur.+/-1925]

                 C2. Tymoteusz (Tomasz) Piotr Berski (ur.1856)

                 C3. Antoni Juliusz Berski (ur.1858)

                 C4. Feliks Berski (chrzest 20.10.1859 Tylmanowa)

                       ż. Maria Wysocka [ur.+/-1860]

                       ojc. Karol Wysocki

                 C5. Weronika Wiktoria Franciszka Berska (chrzest 20.10.1859 Tylmanowa)

                 C6. Felicja Berska

                 C7. Jan Berski          

           B2. Adam Berski [ur.+/-1820]

           B3. Wiktor Berski [ur.+/-1820], wybudował dwór w Tylmanowej, twórca huty żelaza w Tylmanowej

                 ż. Rupsyna Agapsowicz [ur.+/-1825]

 

                   Tylmanowa, dwór

 

                 Dzieci : (Leon, Jerzy)

                 C1. Leon Berski (ur.20.02.1850 Tylmanowa - zm.1914 Tylmanowa) [fot. MyHeritage]

                       ż. Antonina Celina Jasińska (ur.1868 Bieńkowice - zm.4.09.1951 Bławaty, par. Strzelno) [fot. MyHeritage]

                       ojc. Sylwester Jasiński (ur.1830 Bieńkowice - zm. Bieńkowice), [fot. MyHeritage, GENI]

                             ostatni właściciel Bieńkowic [Bieńkowice, gmina Drwinia k. Uścia Solego],

                             uczestnik Powstania Styczniowego

                       mat.(śl.1863) Aniela Wierusz Kowalska h. Wieruszowa (ur.1830 Wieruszów - zm. Bieńkowice)

                             [fot. MyHeritage, GENI], [1 mąż – (śl.1849 N. Gosławski]

 

                            Leon Berski i żona Antonina z d. Jasińska  [powiększ]

 

                       Dzieci : (Włodzimierz, Helena)

                       D1. Włodzimierz Wiktor Sylwester Berski (ur.1886 Tylmanowa - zm.1940 Tylmanowa), poch. Tylmanowa

                            [chrzest 12.11.1892 Tylmanowa]

                            wojskowy, walczył na frontach I wojny światowej, osiągnął stopień kapitana

 

                              Włodzimierz Berski (1886 – 1940)  [Zbiory : Celina Imielińska]  [powiększ]

 

                            ż. Zofia Szyszyłowicz (ur.1899 - zm.8.03.1986)

                            Dzieci : 1

                            E1. Jerzy Berski (ur.10.08.1924 - zm.9.12.1996), poch Tylmanowa    

                                  1 ż. Zofia Rajca [ur.+/-1930]

                                  2 ż. Aleksandra Skolimowska (ur.23.09.1934 - zm.15.02.2014 Kraków), poch. Tylmanowa

                                        [Lista wspinaczy i ratowników górskich]

                                        ojc. Tadeusz Skolimowski (ur.22.08.1894 - zm.22.07.1969), poch. Kraków, cm. Rakowicki

                                        mat. Irena Sulimirska h. Lubicz (ur.16.11.1903 - zm.16.10.1982 Kraków), poch. j.w.

                       D2. Helena Berska (ur.1.09.1894 Tylmanowa - zm.3.06.1985 Gdańsk) [fot. MyHeritage]

                             m. Ludwik Tobolewicz (ur.16.09.1885 Zakrzew - zm.22.05.1937 Inowrocław), [fot. MyHeritage]

                             1915 r. student Uniwersytetu Jagielońskiego, 1921 dr praw UJ, major RP, major WP

                             ojc. Ludwik Tobolewicz

 

                                 

                             Ludwik Tobolewicz (1885 – 1937) i żona Helena Tobolowicz z d. Berska (1894 – 1985)

                             [fot. ze strony „Strzelno moje miasto”]

 

                             Dzieci :

                             E1. Irena Tobolewicz (ur.23.11.1924 - zm.9.05.1987, katastrofa w Lesie Kabackim)

                                   m.(śl.15.08.1950 Bławaty k. Strzelna (majątek Tobolewiczów)

                                   Jerzy Salmonowicz h. Orla (Szaszor) (ur.3.07.1925 Wilno - zm.29.04.2011 Sopot)

                                   dr inż. chemii, działacz NSZZ „Solidarność”, uczestnik obrad Okrągłego Stołu.

 

                                       

                                   Jerzy Salmonowicz (1925 – 2011) i Irena Salmonowicz z d. Tobolewicz (1924 – 1987)

 

                 C2. Jerzy Salezy Berski [ur.+/-1850 Tylmanowa], 1873 r. ułan, 1888 pułk ułanów 8, 6 (wzm.1873 – 1901),

                       1912 r. kapitan, 1917 r. major                  

 

                         [powiększ]

                       1871 r. Austriacki oficerski znak rozpoznawczy Jerzego Salezego von Berskiego z Tylmanowej w Galicji

 

                       ż. Ascelina Mackowicz [ur.+/-1850],[fot. GENI]

 

                         Ascelina Berska z d. Mackowicz  [fot. MyHeritage” Celina Imielińska]  [powiększ]

 

           B4. Korona Berska (ur.1826 - zm.19.04.1892)

 

                   Korona z d. Berska [fot. „MyHeritage”, Celina Imielińska]

 

                 1 m. N. Głębocki [ur.+/-1820]

                 Dzieci (Głęboccy) : (Władysław, Antoni)

                 C1. Władysław Głębocki [ur.+/-1850]

                 C2. Antoni Głębocki [ur.+/-1850]

 

                 2 m. Fortunat Stadnicki h. Drużyna (ur.1818 Zbydniów - zm.7.04.1872 Roztoka, poch. Tropie) [PSB]

                        polski ziemianin, spiskowiec, działacz demokratyczny

                        ojc. Józef Stadnicki (zm.1819)

                        mat. Antonina Otwinowska h. Gryf (ur.ok.1799)

                        bezdzietni

           B5. Józefa Karolina Antonia Berska (ur.1827 Lwów, par. św. Maria, dom 340)

                 [chrzestni : Antoni Noël, dr medicinus i Apolonia Vinter]

 

 [15] Moszyńscy h. Łodzia :

        Wojciech Moszyński [ur.+/-1745], cześnik opoczyński

        ż. Konstancja Grabkowska [ur.+/-1750]

        Syn :

        Józef Moszyński (ur.16.07.1774 Kołokolin - zm.27.01.1828 Koniuchy)

        ż. Marianna Bagińska (ur.+/-1775 - zm.24.07.1814 Narajów)

        Syn :

        Stanisław Karol Moszyński (ur.16.01.1795 Brzeżany)
        ż.(śl.7.02.1837 Brzeżany) Julianna Tyszkowska [ur.+/-1810], c. Antoniego i Tekli z d. Kuliakowska
        Syn :
        Adolf Moszyński (ur.1837 Szaranczuki - zm.1892), poch. cm. Łyczakowski
        [chrzest 27.02.1838, imię Teofil Adolf]
        dr praw, adwokat krajowy, 
        mieszkał : 1883 r. Lwów, ul. Karola Ludwka 1, 1889 r. Lwów, ul. Hetmańska 12

        ż.(śl.19.10.1867 Lwów, par. św.Antoni, dom 105) Antonina Karolina Jarosz (ur.1849), 1900 r. wł. realn.

        [świadkowie ślubu : Franciszek Kroebl, proconsul Lwowa i Józef Sermak, adwokat], LN, s.29]

        ojc. Józef Wojciech Jarosz

        mat. Antonina Ponikło

        Dzieci : (Eugenia, Helena, Tadeusz, Kazimierz)

        A1. Eugenia Maria Kazimiera Moszyńska (ur.1.11.1868 Lwów, par. św. Antoni, dom 105 - zm.11.11.1870, dom 105)
        A2. Helena Maria Antonina Moszyńska (ur.11.06.1870, par. św. Antoni, dom 105 - zm.17.10.1870, dom 105)
        A3. Tadeusz Stanisław Józef Moszyński (ur.9.09.1871 Lwów)
              ż.(śl.17.02.1900 Lwów) Klara Augusta Ksawera Balko (ur.12.08.1879 Lwów, par. św. Magdalena, dom 48)
              Dzieci : zob treść
        A4. Kazimierz Julian Antoni Moszyński (ur.12.12.1873 Lwów), dr praw, od 1910 r. w Złoczowie, 
              ukończył gimnazjum we Lwowie i Wydział prawa UJ (dr praw 1896),
              burmistrz Złoczowa (do 1934), poseł na Sejm 1928 – 1935, politycznie związany z BBWR.
 
                Kazimierz Moszyński
 

 [16] Gołębscy h. Pobóg [zob. Podstrona : Gołębscy h. Pobóg]

 

 [17] Zdzieńscy h. Korab (w pisowni : Zdeński, Zdzeński, Żdzieński)

       Paweł (Mikołaj Paweł) Zdzieński [ur.+/-1765]

       ż. Anna Janicka (ur.1766)

       Dzieci : (Józefa, Wincenty, Franciszek, Józef, Wiktoria, Karolina)

       A1. Józefa Zdzieńska (ur.1790 - zm.1821)

             m. Antoni Pleszowski h. Bogoria [ur.+/-1790]

             Dzieci :

             B1. Andrzej Pleszowski (ur.1809 - zm.1876)

             B2. Michał Franciszek Pleszowski (ur.1812 Wieprz k. Żywca - zm.1869)

                   1 ż.(śl.1842 Kraków, par. św. Marcin, ewang.) Elżbieta Emilia Groppler [ur.+/-1820]

                        c. Krzysztofa i Marii Rossbeg

                   2 ż. Antonina N. [ur.+/-1820]

                   Dzieci z 1 żony :

                   C1. Henryka Pleszowska (ur.1843 Kraków, Płaszów)

                   C2. Antoni Krzysztof Pleszowski (ur.16.08.1855 Kraków, Łagiewniki - zm.1899 Meran, Włochy)

                         rzeźbiarz [PSB]

                   C3. Marianna Pleszowska (ur.1857)

             B3. Antoni Pleszowski (ur.3.01.1818 Radziechowy k. Bielska Białej), urzędnik, Wiśniowa, mandatariusz

                   ż.(śl.28.10.1848 Lwów, dom 34) Marianna Emilia Bobownik (ur.1820 - zm.1870),

                   poch. Lwów, cm. Łyczakowski) [fot. grobu], c. Jana i Zuzanny z d. Berska

                   Dzieci : Jan Capistrano, Józefa

       A2. Wincenty Zdzieński [ur.+/-1790]

       A3. Franciszek Zdzieński [ur.+/-1790]

       A4. Józef Zdzieński [ur.+/-1790]

       A5. Wiktoria Zdzieńska [ur.+/-1795]

             1 m. Józef Prendowski (ur.1778 Rojówka k. Nowego Sącza - zm.1814),

             2 m. Antoni Tytus Berski (ur.+/-1795 - zm.1836), po 1793 r. wł. d. Tylmanowa (par. wł.) k. Nowego Sącza,

                    wł. dóbr Rojówka k. Nowego Sącza, s. Józefa i Anny

                    Dzieci : zob. Berscy

             Dzieci (Prendowscy) :

             B1. Marianna Prendowska (ur.1814),

                   m. N. Żuk - Skarczewski [ur.+/-1810]

       A6. Karolina Magdalena Zdzieńska (ur.1805 Grębałów, par. Kraków - Pleszów)

 

       prawdopodobnie z tej linii :

       A7. Marianna Zdzieńska (ur.1794 - zm.1861), poch. Lwów, cm. Łyczakowski [fot. grobu]

.            m. Józef Berski (ur.1786 - zm.1872), poch. Lwów, cm. Łyczakowski [fot.grobu], „examinator Banconis”,

             s. Józefa i Anny,

 --------------------------------------------------------------------------------------
 Źródła : 
 1/ p. Anna Gibaszewska, Chorzów (informacje + zdjęcia)
 2/ p. Izabella Wichrowska Polok, Francja (informacje + zdjęcia)
 3/ p. Krzysztof Menel, Warszawa
 4/ Internet : Geneteka, GenBaza, MyHeritage, Familysearch, GENI
 5/ PSB [Polski Słownik Biograficzny]
 6/ dr Marek Minakowski „Wielka Genealogia Minakowskiego”
 7/ Ks. Aleksander Bastrzykowski „Monografia historyczna Kunowa nad Kamienną i jego okolicy”, Kraków 1939 r.

            

 [powrót]
 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla ewentualnego publikowania treści i zdjęć bez zgody autorów tej strony

 

Spis treści

 

 

do górywstecz