Kubiccy z Kunowa
 
  Ostatnia aktualizacja : 31.10.2018 r.
  Wyszukiwarka : Ctrl + F     
 
           
 
  Na podstawie zapisów w księgach metrykalnych parafii p.w. św. Władysława w Kunowie, należy sądzić, że rodzina
  Kubickich pojawiła się w Kunowie w drugiej połowie XVIII wieku w osobie Staniaława Kubickiego. Brakuje wielu metryk
  czy innych wiarygodnych dowodów, które pomogłyby odtworzyć w pełni więzy rodzinne, czy też pewne fakty z życia
  przodkow Kubickich. Przede wszystkim nieznane jest pierwotne pochodzenie rodziny z okresu przed pojawieniem się
  Stanisława Kubickiego w Kunowie. Aczkolwiek istnieją przesłanki nasuwające pewne domysły, to obecnie wciąż są
  tylko przypuszczeniami.
 
 Stanisław Kubicki {ur.+/-1730 - zm.1758/1762], 
 [występuje jako chrzestny : 16.11.1756 (LN s. 200), 12.08.1757  (LN s. 203)]
 ż.(śl.3.08.1758 Kunów) Jadwiga Pakulska (ur.12.09.1731 Kunów - zm.14.04.1782 Kunów) [1]
 [chrzestni : Jakub Chamerski i Magdalena Myszczyna], [LN Kunów, s. 111], [LM Kunów, s. 54]
 [świadkowie ślubu 1758 r. : Paweł Dukielski, Paweł Dziębowski, Jan Delegowicz i inni de Kunów], [LC, s 137]
 ojc. Antoni Pakulski (Pakuła) (ur.ok.1701 - zm.21.12.1761 Kunów), lat 60 [LM Kunów, str. 61]
 mat.(śl.1730 Kunów) Marianna Kosmala [ur.+/-1705]
 [2 mąż Jadwigi Pakulskiej : (śl.14.10.1762 Kunów) Jakub Kaniewski (Kaniowski) (zm.1799), lat 80], [LC s. 147]
 [świadkowie ślubu : Jakub Chamerski, Wawrzyniec Bator, Antoni Cichosz]
 [Dzieci Kaniewscy – przyrodnie rodzeństwo Jana Kubickiego (zob. poniżej i zob. przypis 1)]
 
  
  Kunów, akt ślubu 1758 r.
 
 Syn :
 Jan Kubicki (ur.ok.1760 - zm.7.04.1811 Kunów, dom 107), honestus, civilis, lat 51 [LM Kunów, s. 40]
 ż. Magdalena Myszka vel Myszczyńska 
 (ur.20.07.1761 Kunów - zm.25.02.1817 Kunów, dom 113) [LM Kunów, str.49, 109]
 [chrzestni : Wawrzyniec Bator i Teresa Kępińska], [LN Kunów, str.220], 
 [zgon zgłosili : Jan Pawlikiewicz i Antoni Urbański], [LM Kunów, str.109, akt 6/1817]
 ojc. Wawrzyniec Myszka [Myszczyński] (ur.1732 Kunów - zm.22.04.1809 Kunów, dom 106) [zob. pkt 3.8.1]
 mat. (śl.1760 Kunów) Ewa Banasik (ur.1728)
 
 Dzieci (Kubiccy) : (Agnieszka, Anna, Jadwiga, Anna, Kazimierz, Jan) [Informacje : Anna Gibaszewska]
 A1. Agnieszka Kubicka (ur.7.05.1786 Kunów - zm.1787 Kunów)
       [chrzestni : Wojciech Mazan i Agnieszka Dwojak, panna], [LN, s. 166]
 
 A2. Anna Kubicka (ur.1787 Kunów - zm.8.07.1790 Kunów), lat 3 [LM, s.92]
 
 A3. Jadwiga Kubicka (ur.1790 Kunów - zm.5.10.1831 Kunów), lat 48 [ = 41]
       [zgon zgłosili : Urodzony Wincenty Jaroszewski, lat 60 i Kazimierz Kubicki, lat 36], [LM Kunów, akt 87, s.86]
 
       m.(śl.17.05.1814 Kunów) Generosus Wincenty Jaroszewski (ur.1765, par. Jędrzejów - zm.8.01.1833 Kunów)  
       [w akcie ślubu : Wincenty Jaroszewski, ur. „w par. Andrzejowskiej”]
       [świadkowie ślubu : Władysław Czerwiński, lat 38, burmistrz miasta Kunów, Tomasz Rokoszny, lat 31, 
       Szymon Cichosz, lat 53], [LC Kunów, s.28]
       [zgon zgłosili : Kazimierz Kubicki, lat 37 i Joachim Wiśniowski, lat 70], [LM Kunów, akt 3, s. 97]
       kapitan Wojsk Polskich, 1815 r. rewizor, mieszkał : Końskie
       [„Kurier Litewski” nr 5 z 15 stycznia 1816 roku
       Podług rozkazu dziennego z dnia 25/27 Grudnia 1815, otrzymują żądane dymissye, następujący Officerowie
       nieumieszczeni w teraźnieysze organizacyi, którzy żądali uwolnienia od służby z pensyą, nim prawa ich do teyże
       rozpoznanemi zostaną : ... – z pułku 14 go piechoty Kapitanowie .. Wincenty Jaroszewski.”]
       ojc. Andrzej Jaroszewski [ur.+/-1735], 
       mat.(śl.1759 Chotel Czerwony k. m. Busko Zdrój, woj. świętokrzyskie) Katarzyna Jakubowska [ur.+/-1735]
       [2 żona Wincentego Jaroszewskiego : 
       (śl.8.02.1832 Kunów) Jadwiga Kaczór [Kaczor] (ur.1806 Boleszyn, par. Waśniów - zm.10.11.1855 Kunów),
       c. Mikołaja i Petroneli], [LC Kunów, akt 8, s. 48]
 
       Dzieci (Jaroszewscy) : (Filip, Telesfor, Krystyna, Józefa, Teodozja, Hipolit, Marianna)
       B1. Filip Jaroszewski (ur.6.01.1815 Końskie) 
             ż.(śl.1838 Sołek - Śleszyn, pow. Kutno) Wiktoria Małecka (ur.20.12.1813 Złoczew - zm.1899 Mława)
             ojc. Antoni Małecki (ur.1781), rymarz, mieszkał : Złoczew, s. Macieja M. i Małgorzaty Rylkiewicz
             mat.(śl.1810 Złoczew) Konstancja Marzęcka (ur.1785) [1 mąż – Franciszek Jagielski],
                    c. Franciszka M. i Katarzyny z d. Pobralska
       B2. Telesfor Jaroszewski (ur.6.01.1815 Końskie - zm.11.07.1838 Warszawa, par. Św. Krzyż), lat 23, kawaler
             [chrzestni : Honestus Antoni Jaroszkowski inspektor i Marianna Piasecka], [LN Końskie, s.96]
             [świadkowie ur. USC : Antoni Jaruszkowski, lat 47, ekonom modliszewski
             i Franciszek Tchożewski, lat 49, ekonom koniecki], [LN Końskie, akt 14/1815, s. 8]
       B3. Krystyna Anna Jaroszewska (ur.26.10.1817 Kunów, dom 15 - zm.1823 Kunów)
             [chrzestni : Władysław Czerwiński i Marianna Kornatowicz], [LN, s. 51]
       B4. Józefa Jaroszewska (ur.15.03.1820 Kunów, dom 138)
             [chrzestni : Tomasz Rokoszny i Katarzyna Ślemieńska], [LN, s. 56]
       B5. Teodozja Karolina Jaroszewska (ur.31.05.1821 Kunów, dom 128 - zm.23.01.1824 Kunów, dom 28)], [LN, s. 59]
             [świadkowie ur. w USC ; Franiszek Kaniewski, lat 28 i Jan Witkowski, lat 40]
       B6. Hipolit Wincenty Jaroszewski (ur.17.08.1824 Kunów, dom 96) [LN Kunów, akt 71, s.65, 99]
             [chrzestni : G. Vitus Kownacki i Marianna Kubicka]
       B7. Marianna Jaroszewska (ur.7.07.1829 Kunów, dom 100 - zm.1831 Kunów)
             [chrzestni : Władysław Czerwiński i Marianna Kubicka], [LN, s. 74]
       prawdopodobnie wcześniej (być może z pierwszej żony NN. :
       B8. Józef Jaroszewski (ur.1786 - zm.3.03.1826 Kunów, dom 61), lat 40, górnik w Kunowie zamieszkały
             [zgon zgłosili : Piotr Adamski, lat 32 i Wincenty Myszkowski, lat 38], [LM, s.3]
 
 A4. Anna Kubicka  (ur.9.10.1792 Kunów - zm.30.07.1794 Kunów)
       [chrzestni : Klemens Gołasa i Apolonia Stefańska], [LN, s. 218], [LM, s.109]
 
 A5. Kazimierz Kubicki (ur.2.03.1795 Kunów - zm.28.02.1836 Kunów), majster kamieniarski  [2]
       [chrzestni : Franciszek Bik i Franciszka Cichos], [LN s. 244]
       [zgon zgłosili : Franciszek Wysocki, lat 36 i Sebastian Grudzieński, lat 35], [LM Kunów, akt 24, s.132]
       kunowski mistrz sztuki kamieniarskiej, dostarczał rzeźbione kamienne elementy do budowy 
       Teatru Narodowego w Warszawie (1829 – 1830),
       wyznanie ewangelickie,
       w 1830 r.  w 4 - tym dniu powstania listopadowego, burmistrz Kunowa Michał Fioczyński utworzył
       w miasteczku Straż Bezpieczeństwa. Z pomiędzy właścicieli nieruchomości dowódcą Straży wybrany
       został Kazimierz Kubicki.
 
         akt zgonu, Kunów 1836 r.  [powiększ]
 
       1 ż.(śl.3.02.1820 Kunów) Marianna Hagen  (ur.15.03.1805 Kunów)
             [chrzestni : Władysław Czerwiński i Julianna Cichos], [LN, s. 24]
             [Inna pisownia nazwiska : Hagien, Chagien (LM Kunów, 1828 r., s. 48, 50)]
             ojc. Wawrzyniec (Jan Wawrzyniec) Hagen (ur.ok.1758 - zm.18.03.1813 Kunów, dom 18), lat 55,
                   ewangelik, artysta rzeźbiarz, wraz z ówczesnym burmistrzem Władysławem Czerwińskim wznowił
                   przemysł kamieniarski w Kunowie po zapaści z przełomu XVIII / XIX wieku. [3]
             mat.(śl.26.11.1800 Kunów) Teresa Stefańska (ur.1782 Kunów) [LC, s.4]
                   [2 mąż Teresy Stefańskiej – (śl.25.10.1815 Kunów) Józef Czarnecki (ur.1791, par. Opatów),
                   majster kunsztu garbarskiego, s. Adama Cz.]
                   [Dzieci Czarneccy : Grzegorz (LN 1817, s.50), Jakub i Małgorzata (bliźnięta LN 1819, s. 55),
                   Paweł (LN 1822, s. 60)]
       2 ż.(śl.przed 1829) Eleonora Honorata Majewska 
             (ur.1810 par. Kowala Stępocina - zm.20.01.1890 Seredzice par.Iłża) [LM Iłża, akt 26, s.520] [4]
             [chrzestni : Franciszek Szałapski, Elżbieta Kozłowska, Leonard Cieszkowki, Józefa Wardyńska - wszyscy nobilis]
             [LN Kowala Stępocina, str.16]
             ojc. Józef Majewski (ur.1785 - zm.22.08.1840 Pawłów) 
             mat. Agata Niezgodzińska (ur.ok.1788 Janików, par. Skrzyńsko - zm.15.05.1856 Warszawa), 
                    poch. cm. Stare Powązki [fot]
             [2 mąż Eleonory Majewskiej :
             (śl.18.05.1842 Pawłów) Piotr Sobieszczański (ur.1801 Kiełczyna, par. wł. - zm.21.11.1869 Krynki),
             s. Walentego i Zofii], Dzieci (Sobieszczańscy) : 4 [zob. Majewscy]
 
                     [powiększ] 
          
             Warszawa, Cmentarz Stare Powązki
             Inskrypcje (podstawa rzeźby) : Z POKŁONEM PANNA ŚWIĘTA !
             (cokół, front)
             Agata Majewska, przeżywszy lat 71, umarła d : 15 maja 1856 r.
             7 synów, 5 córek, 22 wnucząt w dowód wdzięczności ten pomnik poświęcają.
             Drogi cieniu ! Spoczywaj na wieczność łonie / kochaj zawsze swe dzieci, dla których jedynie /
             tu żyłaś niech ta łza co w oku płynie, dowodzi naszej bez granic wdzięczności.
 
       Dzieci (Kubiccy) z 1 żony : 1 (Norbert)
       B1. Norbert Kubicki (ur.6.06.1821 Kunów, dom 21 - zm.27.01.1863 Słodków, par. Turek), lat 47, [LM, akt 24, s. 100]
             [chrzestni : G. Wit Kownacki i Antonina Lubczyńska], [LN, s. 59]
             [zgon zgłosili : Jakub Rybicki, lat 29 i Michał Grzeszkiewicz, lat 30 – okupnicy ze Słodkowa]
             [w akcie zgonu jako rodzice zapisani : Roch i Katarzyna ze wsi Piętno, par. Grzymiszew,
             najprawdopodobniej chodzi tu o rodzię Kubackich z Piętna]
             [w aktach par. Turek jest ślub : 5.11.1825 r. : 
             Roch (Walenty) Kubacki (Kubiak) (ur.1803 Wietchynin, par. Kowale Pańskie),
             s. Stefana i Agnieszki + Katarzyna Jasnoch [Jasnochowska] (ur.1802 Wietchynin), 
             c. Jakuba i Ewy], [LC Turek, akt 38, s.95],
             Dzieci Rocha i Katarzyny : 
             1/ Franciszka  Kubiak (LN Turek 1828, akt 140, s.35), 
             2/ Zofia Kubiak (LN Turek 1830, akt 114, s.27), 
             3/ Józefa Kubiak [LN Turek 1833, akt 35, s.10)]
             Norbert Kubicki :
             1848 r. młynarz we wsi Obrzębin, par. Turek
             1853 r. młynarz we wsi Gadów, par. Dzierzbin
             1861 r. młynarz we wsi Wichrza, par. Turek
             1863 r. mieszkał : Słodków, par. Turek
             ż.(śl.ok.1841) Franiszka Głogowska (ur.+/-1820 Kiszewy, par. Tuliszków - zm.15.10.1884 Turek)
             [zgon zgłosili : Antoni Kubicki, syn i Marcin Woźniak], [LM, akt 220, s.407]
             ojc. Tomasz Euzebiusz Głogowski (ur.1792), s. Tadeusza i Antoniny z d. Lemińska
             mat.(śl.1815 Zagórów, Słupca) Marianna Goderska] [Górska] (ur.1791), c. Piotra i Klary Brykcy
             [1 mąż Marianny Goderskiej – (śl.1810 Lądek) Marcin Jankiewicz (ur.1778), s. Jana] 
 
             
 
             Dzieci : (Franciszek, Julianna, Antoni, Ignacy, Jan, Marianna)
             C1. Franciszek Kubicki (ur.ok.1842 - zm.17.07.1892 Łódź, par. św. Krzyż), lat 50
                   ż. Bronisława Przybyszewska (ur.6.04.1849 Chełmno, par. wł. k. m. Turek - zm.przed 1892]
                   [chrzestni : Marcin Grodzicki, lat 28, młynarz i Balbina Wasilewska], [LN akt 29, s.10]
                   ojc. Maciej Przybyszewski (ur.1823), s. Pawła i Józefy
                   mat.(śl.1844 Chełmno) Katarzyna Tomczak (ur.1826), c. Jana i Marianny
                   Dzieci :
                   D1. Stanisław Kubicki (ur.25.03.1884 Bałuty, par. Łódź, par. NMP)
             C2. Julianna Kubicka (ur.1844 - zm.po 1902)
                   m.(śl.1866 Turek) Marcin Woźniak (ur.1841), tkacz w m. Turek
                   ojc. Wojciech Woźniak (ur.1806), mieszkał : Tuliszków, s. Andrzeja i Agaty
                   mat. Urszula Silna [ur.+/-1815], 
                   [2 żona Wojciecha Woźniaka – (śl.1846 Tuliszków) Magdalena Rękawicka (ur.1823), 
                   c. Bogumiła i Petroneli]
                   Dzieci (Woźniak) : (Aniela, Konstancja, Helena, Wincenty, Marianna)  
                   D1. Aniela Woźniak (ur.1873 Turek)
                         m.(śl.2.02.1902 Łódź, par. św. Krzyż) Teodor Adamowski (ur.9.11.1876 Oporów, pow. Łódź), ślusarz
                         ojc. Maciej Adamowski (ur.1843 Leopoldów, par. Suserz), czeladnik mularski,
                               s. Jana i Wiktorii z d. Rudkowska
                         mat.(śl.1.07.1866 Oporów) Franciszka Szmytkowska (ur.1848 Gieczno, par. wł. pow. Zgierz),
                               c. Franciszka i Marianny z d. Chełmińska
                   D2. Konstancja Woźniak (ur.10.05.1877 Turek - zm.1878 Turek), 9 mies. 
                         [chrzestni : Fabian Kaczorowski i Konstancja Czerniak], [LN, akt 216, s.110]
                   D3. Helena Woźniak (ur.20.04.1879 Turek) 
                         [chrzestni : Ignacy Kubicki (s. Norberta) i Marianna Kubicka (c. Norberta)], [LN, akt 174, s.61]
                   D4. Wincenty Woźniak (ur.9.01.1882 Turek - zm.1883 Turek) 
                         [chrzestni : Tomasz Woźniak (ur.1856 Tuliszków), lat 26, tkacz, brat Marcina i Anna Kolenda], 
                         [LN, akt 36, s.20]  
                   D5. Marianna Woźniak (ur.11.12.1884 Turek) 
                         [chrzestni : Walenty Kolenda, lat 46 i Marianna Baranowska], [LN, akt 468, s.236]
             C3. Antoni Kubicki (ur.1846 - zm.po 1898), 1879 r. tkacz w m. Turek, mieszkał : 1892 r. Łódź
                   1 ż.(śl.1868 Turek) Anna Młotecka (ur.4.07.1842 Turek - zm.ok.1875)
                         ojc. Jan Młotecki (ur.1804), bednarz w m. Turek, s. Kazimierza i Franciszki
                         mat.(śl.1829 Turek) Marianna Grzegorska (Tassarek) (ur.1804), c. Wojciecha i Barbary
                   2 ż.(śl.1875 Turek) Antonina Przybylska (ur.1845 Pleszew - zm.16.12.1893 Łódź, par. św. Krzyż)
                         [zgon zgłosili : Antoni Kubicki i Adam Głogowski]
                         [Adam Głogowski (ur.1868 Tuliszków), 1889 r. ślusarz w Łodzi 
                         Rodzice : Walenty Głogowski (ur.1832 - zm.po 1883), s. Tomasza i Marianny
                         i żona (śl.1856 Tuliszków) Marianna Lewandowska (ur.1835), c. Andrzeja i Nepomuceny]
                         ojc. Antoni Przybylski (ur.1810)
                         mat.(śl.1838 Broniszewice) Nepomucena Dymańska (ur.1822)
                   Dzieci z 1 żony : (Bolesław)
                   D1. Bolesław Kubicki (ur.1875 - zm.1877 Turek), lat 2
                   Dzieci z 2 żony : (Aniela)
                   D2. Aniela Kubicka (ur.1876 Turek - zm.10.04.1898 Łódź, par. św. Krzyż)
                         m.(śl.12.11.1892 Łódź, par. św. Krzyż) 
                         Adam Woźnica (ur.7.12.1872 Przybyszów, par. Kobiele Wielkie, pow. Noworadomski), stolarz
                         ojc. Stanisław Woźnica (ur.1841 Orzechówek), s. Franciszka i Rozalii Stefańczyk
                         mat.(śl.20.11.1860 Przybyszów, par. Kobiele Wielkie) 
                         Marcjanna Kacperczyk [Kasperczyk] (ur.1844), c. Jana i Rozalii Tyszer
                         [2 żona Adama Woźnica – (śl.5.06.1900 Łódź, par. Krzyż) Marianna Czarnik (ur.1879 Łódź)
                         c. Józefa i Józefy z d. Żelkowska]
                         Dzieci (Woźnica z żony Anieli Kubickiej) : (Eugenia)
                         E1. Eugenia Konstancja Woźnica (ur.1.01.1895 Łódź, par. św. Krzyż - zm.27.09.1895 Łódź)
                               [chrzestni : Adam Głogowski i Konstancja Przybylska, świadek Ignacy Woźnica]
                               [zgon zgłosili : Adam Głogowski i Józef Czernik]
             C4. Ignacy Kubicki (ur.21.07.1848 Obrzębin, par. Turek - zm.26.04.1887 Łódź, par. św. Krzyż), lat 40,
                   [chrzestni : Karol Borowski, lat 26, młynarz w m. Turek i Marianna Wilkowa], [LN Turek, akt 94, s. 19]
                   tkacz w m. Turek (wzm. do 1880 r.), tkacz w Łodzi
                   ż.(śl.1872 Turek) Martyna Guzowska (ur.18.01.1848 Pyzdry - zm.po 1918)
                   1918 r. mieszkała : Łódź, ul. Zarzewska 13, dzielnica XV [„Spis ludności Łodzi, s. 319]
                   [chrzestni : Kacper Borysiewicz i Marianna Ławniczak], [LN Pyzdry, akt 9, s.5]
                   ojc. Józef Guzowski (ur.1814 Słupca), szewc, 1843 r. mieszkał : Pyzdry, s. Franciszka i Karoliny Starowicz
                   mat.(śl.18.01.1843 Pyzdry) Marianna Maytler (Mietler) (ur.1822 Pyzdry), c. Jana i Ludwiki z d. Mrówczyńska
                   Dzieci : (Marianna, Rozalia, Eleonora)
                   D1. Marianna Kubicka (ur.9.04.1877 Turek - zm.1878 Turek)
                         [chrzestni : Cyprian Kaczorowski i Barbara Zygmund], [LN akt 161, s.83]
                   D2. Rozalia Kubicka (ur.6.08.1879 Turek - zm.po 1918) [„Spis ludności Łodzi”. s. 47]
                         [chrzestni : Tomasz Śmiechura, lat 34 i Marianna Kubicka, świadek Antoni Kubicki, lat 34
                         dziad (stryjeczny) urodzonej, tkacz w m. Turek], [LN akt 304, s.104]
                         m.(śl.2.02.1902 Łódź, par. św. Krzyż) 
                         Konstanty Kwiatkowski (ur.1873 Teronia, pow. Łask - zm.przed 1918), tkacz
                         [świadkowie ślubu : Jan Guzowski i Tomasz Śmiechura]
                         ojc. Piotr Kwiatkowski (ur.1846 Bocianicha, par. Kociszew), mieszkał : Teronia (prawd. ob. Terenin)
                               s. Jana i Barbary z d. Zibkowska
                         mat.(śl.16.01.1867 Pabianice, par. św. Mateusz) Anastazja Bartkiewicz (ur.1835 Chechło, par. Dobroń)
                               c. Michała i Marianny z d. Kościańska
                               [1 mąż Anastazji Bartkiewicz – Kazimierz Jarmakowski (zm.8.01.1863)]
                         Dzieci : (Wacław)
                         E1. Wacław Kwiatkowski (ur.9.06.1903 Łódź), [„Spis ludności Łodzi”. S. 47]
                   D3. Eleonora Kubicka (ur.1885 - zm.7.09.1886 Łódź, par. św. Krzyż), 1 rok
             C5. Jan Kubicki (ur.23.05.1853 Gadów, par. Dzierzbin, pow. Kalisz)
                   [chrzestni : Jan Wróblewski i Anna Fabiańska]
                   ż.(śl.8.11.1885 Warszawa, par. Wsz.Św.) Stanisława Ciska (ur.1867 Budy Sułkowskie, pow. Mława)
                   [świadkowie ślubu : Wincenty Milewski, lakiernik i Roman Gallewicz, pracownik kolei]
                   ojc. Karol Ciska (ur.1831 Baboszewo), s. Agnieszki
                   mat.(śl.23.05.1852 Grochowalsk, Baboszewo k. m. Płońsk) Józefa Kozłowska (ur.1830), 
                         c. Antoniego i Marianny
                   Dzieci : prawdopodobnie Antoni
                   D1. Antoni Kubicki (ur.4.12.1891 Turek - zm.1917/18 Detroit City, Michigan, USA)
             C6. Marianna Kubicka (ur.4.02.1861 Wichrza, par. Turek) [LN, akt 48]
                   m.(śl.17.01.1883 Turek) Wincenty Milewski (ur.1860 Kalisz), 
                   1883 r. lakiernik w m. Turek, 1883 r. lakiernik w m. Łęczyca, 1885 r. lakiernik w Warszawie 
                   [świadkowie ślubu : Tomasz Woźniak, lat 28, tkacz i Wojciech Ogiński, lat 27], [LC akt 2, skan 257]
                   [Wojciech Ogiński (ur.1855) i żona (śl.1881 Grzymiszew) Marianna Kosmalska (ur.1857),
                   mieszkali : Brudzew]
                   ojc. Tomasz Milewski [ur.+/-1830]
                   mat. Balbina Przestawska [ur.+/-1830]
                   Dzieci (Milewscy) : 6 (N., Marianna, Brunon, Stefan, Henryk 1, Henryk 2)
                   D1. N. Milewski (ur.6.08.1883 Łęczyca), dziecko nieżywe
                   D2. Marianna Milewska (ur.13.07.1884 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                   D3. Brunon Milewski (ur.24.09.1885 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                   D4. Stefan Milewski (ur.29.09.1887 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                   D5. Henryk Milewski (ur.30.06.1890 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                   D6. Henryk Milewski (ur.7.02.1893 Warszawa, par. Wsz. Św.)
 
       Dzieci (Kubiccy) z 2 żony : 2 (Jan, Karol)
       B2. Jan Kubicki (ur.1829 Ruda, pow. Opatów - zm.1888 Warszawa), majster stolarski, 
             mieszkał : Warszawa, ul. Marjańska nr 1807
             ż.(śl.5.08.1855 Warszawa, par. św. Andrzej) 
             Katarzyna Łubczyńska (Lubczyńska) (ur.1.08.1829 Szczekociny - zm.po 1896 Warszawa) [LN, akt 33]
             [świadkowie ślubu : Franciszek Leszczyński, murarz i Józef Kubicki, stolarz]
             ojc. Jan Lubczyński (ur.1796, par. Irządze), s. Jana i Jadwigi z d. Gajos (Gaios)
             mat.(śl.23.11.1818 Szczekociny) Katarzyna Machelska (ur.24.11.1793 Bodziejowice, par. Irządze - zm.po 1855), 
                   c. Macieja M. i (śl.18.07.1791 Biała, par. Irządze) Heleny Flak
 
             Dzieci (Kubiccy) : 6 (Aleksandra 1, Aleksandra 2, Józef, Piotr, Karol, Mieczysław)
             C1. Aleksandra Władysława Kubicka (ur.5.05.1854 Warszawa, par. św. Aleksander)
                   [chrzestni : Kacper Majewski, lat 28, czeladnik stolarski i Marianna Jakowska], [LN, akt 211]
             C2. Aleksandra Kubicka (ur.17.12.1855 Warszawa, par. św. Aleksander - zm.1909) [LN, akt 489]
                   [chrzestni : Adryan Jegorow, lat 41, major Gwardii Atamańskiej i Teresa Gołońska]
                   m.(śl.12.02.1884 Warszawa, par. Wsz.Św.) 
                   Aleksander Kulik (Kulig) (ur.10.07.1860 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP - zm.1908)
                   [chrzestni : Teofil Lewicki i Katarzyna Piasecka]
                   ojc. Mikołaj Kulik (ur.1835 Grabów), s. Józefa i Marianny (mieszkali : Gary)
                   mat.(śl.5.02.1860 Warszawa, par. Nawiedzenia Pańskiego) Agata Frukacz (ur.1834 Sieradz),
                          c. Wojciecha i Katarzyny
                   Dzieci : 7 (Jan, Stanisława, Kazimiera, Jadwiga, Leokadia, Władysława, Helena)
                   D1. Jan Kulig (!) (ur.14.11.1884 Warszawa, par. Wsz.Św.), tokarz
                         [chrzestn : Marcelli Sziling, ślusarz i Elżbieta Wieczorkowska]
                         ż.(śl.17.01.1907 Warszawa, par. Wsz.Św.) Józefa Borowiecka (ur.25.07.1887 Warszawa, par. Wsz.Św.)
                         ojc. Walenty Borowiecki (ur.1864 Dąbrówka, pow. Grójec), 
                               s. Antoniego i Marianny Kobyłczak
                         mat.(śl.9.05.1887 Warszawa, par. Wsz.Św) Józefa Wieteska (Witeska) (ur.1864 Babsk, pow. Rawa), 
                               c. Piotra i Antoniny Szmit
                   D2. Stanisława Kulig (ur.10.08.1887 Warszawa, par. Wsz.Św,)
                         [chrzestni : Hipolit Korlak, kowal i Emilia Polenda]
                   D3. Kazimiera Kulig (ur.1.01.1889 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                         [chrzestni : Karol Kubicki i Maria Malwic]
                   D4. Jadwiga Kulik (Kulig) (ur.30.11.1890 Warszawa, par. Wsz.Św.)
                         [chrzestni : Leopold Macuga i Marianna Malwic]
                         m.(śl.25.02.1911 Warszawa, par. Wsz.Św.) Stanisław Lubecki (ur.1884 Prylik, pow. Gostyń), 
                         komiwojażer
                         ojc. Filip Lubecki
                         mat. Małgorzata Bet
                   D5. Leokadia Kulik (ur.8.09.1894 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                         [chrzestni : Piotr Kubicki i Florentyna Guslistow]
                         m.(śl.5.08.1914 Warszawa, par. Wsz. Św.) Feliks Nojszewski (ur.21.09.1893 Kałuszyn), urzędnik
                         ojc. Grzegorz Nojszewski, s. Andrzeja i Eleonory z d. Zielazowska
                         mat.(śl.5.10.1892 Kałuszyn) Eleonora Zalewska, c. Mikołaja i Katarzyny z d. Wawrowska
                   D6. Władysława Kulik (ur.20.11.1897 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                   D7. Helena Kulik (ur.10.03.1899 Warszawa, par. Wsz. Św.)
                         [chrzestni : Karol Kubicki i Marianna Kubicka]
 
             C3. Józef Kubicki (ur.1856 Warszawa, par. św. Krzyż - zm.po 1890), majster stolarski, mieszkał Podwal 497
                   ż.(śl.7.11.1875 Warszawa, par. św. Jan) 
                   Marianna Brzozowska (ur.1853 Brzozów, gub. Łomżyńska - zm.14.06.1936)
                   [świadkowie ślubu : Julian Benard, piwowar i Leonard Tkaczewski, jubiler]
                   ojc. Jakub Brzozowski [ur.+/-1825], rolnik
                   mat. Bogusława N. [ur.+/-1825]
                   Dzieci : (Artur, Tekla, Aleksander, Bronisława)
                   D1. Artur Julian Kubicki (ur.12.12.1876 Warszawa, par. Przem. Pańskiego - zm.31.05.1878)
                         [zgon zgłosili : Józef Kubicki, stolarz i Franciszek Samborski, obywatel]
                   D2. Tekla Władysława Kubicka (ur.21.10.1881 Warszawa, par. św. Jan)
                         [chrzestni : Leopold Tkaczewski, jubiler i Marianna Tkaczewska, świadek Stanisław Wieczorkowski]
                   D3. Aleksander Konrad Kubicki (ur.26.11.1879 Warszawa, par. św. Antoni - zm.13.05.1957)
                         [chrzestni : Karol Wiszowaty, lat 30 i Katarzyna Kubicka]
                   D4. Bronisława Janina Kubicka (ur.12.06.1883 Warszawa, par. św. Antoni - zm.22.02.1970)
                         [chrzestni : Jan Kubicki i Wiktoria Ledkowska]
                         m. Aleksander Kamiński (ur.1888 - zm.10.06.1960)
                         Dzieci (Kamińscy) : 2 (Zofia, N.) [„MyHeritage” Michał Urzykowski, Jacek Życiński]
                         E1. Zofia Bronisława Kamińska (ur.2.05.1915 Warszawa - zm.2.10.1998)
                               uczestniczka Powstania Warszawakiego, sanitariuszka, pseudonim „Zosia”,
                               mieszkała : ul. Dobra 22/24 m.10.
                               Oddział „Bakcyl” (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - Grupa Bojowa „Krybar”,
                               - III zgrupowanie „Konrad” – sanitariat – punkt sanitarny ul. Dobra 22/24.
                               m. N. Życiński [ur.+/-1915]
                               Dzieci (Życińscy) : 2
                               F1. Stanisław Życiński
                               F2. N. Życiński
                         E2. N. Kamiński (syn)
             C4. Piotr Jan Kubicki (ur.18.11.1861 Warszawa, par. św. Krzyż - zm.po 1894)
                   [chrzestni : Józef Świętochowski i Józefa Brzozowska]
             C5. Karol Kubicki (ur.4.11.1867 Warszawa, par. św. Krzyż - zm.po 1923), tokarz, mieszkał : ul. Towarowa 625
                   [chrzestni : Jan Rzepczyński i Joanna Majewska]
                   ż.(śl.5.08.1902 Warszawa, par. Wsz. Św.) 
                   Marianna Bolesława Malwic (ur.25.03.1858 Marymont, Warszawa, par. św. Krzyż - zm.po 1923)
                   [chrzestni : Daniel Turno, Sekretarz Rady Lekarskiej Królestwa i Julia Szląskowska]
                   [świadkowie ślubu :  Jan Piasecki, artysta muzyczny i Szymon Kwieciński]
                   ojc. Wilhelm Malwitz (ur.1835 Płock - zm.8.12.1873 Warszawa, par. Wsz.Św.), ślusarz,
                         s. Jana Fryderyka Malwitz i Emilii Merta
                         [1 żona Wilhelma Malwitz – (śl.20.07.1859 Warszawa, par. św. Andrzej)
                         Elżbieta Marianna Latowska (ur.1832 Warszawa), c. Józefa i Magdaleny z d. Zuzulińska]
                   mat.(śl.26.02.1865 Anna Haberkandt (ur.1836 - zm.po 1873), szwaczka [1858 r. panna],
                         c. Jana i Teresy z d. Zawadzka
                   Dzieci : (Jadwiga)
                   D1. Jadwiga Kubicka (ur.20.11.1896 Warszawa, par. Wsz.Św.) z matki Marianny Malwitz, Malitz
                         [chrzestni : Aleksander Kulik i Marianna Siedlecka]
                         m.(śl.15.10.1923 Warszawa, par. Wsz.Św.) Antoni Kowalewski (ur.1890 Warszawa), ślusarz
                         [świadkowie ślubu : Ignacy Janiszewski, giser i Paweł Głodowski, oficjalista prywatny]
                         [1 żona Antoniego Kowalewskiego – Stanisława Ostrowska (rozwód 22.09.1923)]
                         ojc. Teodor Kowalewski
                         mat. Natalia Owsianka (Owsianko)
             C6. Mieczysław Kubicki (ur.1.01.1870 Warszawa, par. św. Krzyż)
                   [chrzestni : Karol Heinrich, urzędnik i Wanda Majewska]
 
       B3. Karol Kubicki (ur.22.08.1835 Kunów - zm.6.09.1899 Krasnosielc - Sielc, woj. mazowieckie)
             [chrzest : 1846 Rataje, par. Wąchock]
             [chrzestni : Paweł Radwan z Michałowa i Elżbieta Kwiecieńska],[LN Rataje, Wąchock, str.414, akt 37]
             leśnik : w latach 1860 - 1865 leśniczy w dobrach parzymieskich (Parzymiechy, pow. Kłobuck),
             należących wówczas do członków rodu Colonna - Walewskich,
             mieszkał : Patrykozy, par. Kożuchowek, Podlasie (wzm. 1867 - 1871) [własność Szydłowskich h. Lubicz],
             po opuszczeniu Podlasia - nadleśniczy w dobrach Krasińskich Złoty Potok 
             (okręg częstochowski w gub. Piotrkowskiej).
             W latach 1891 - 1895 mieszkał z rodziną w Sławucie [Sławuta – gub. Wołyńska, obwód Chmielnicki]
 
               Karol Kubicki (1835 – 1899)  [powiększ]
 
                         
             Karol Kubicki (1835 – 1899)  [powiększ]
 
               [powiększ]
             Fotografia z polowania (ok. 1895 – 1899 r.).
             Od prawej siedzą : Karol Kubicki z synami Janem, Bogumiłem i Stanisławem.
 
                     „Gazeta Handlowa” nr 218 z dnia 6.10.1874 r.  [powiększ]
             Karol Kubicki nagrodzony na wystawie rolniczo - przemysłowej w Warszawie
 
             ż.(śl.1862 Parzymiechy, par. wł., pow. Kłobuck) 
             Berta Maria Elżbieta Helmann [ur.1839 Gruenberg, Prusy - zm.1935), lat 96
             [świadkowie ślubu : Franciszek Łęgiewski, lat 38, ekonom dóbr Przymiechy, Hipolit Borucki, lat 38,
             leśniczy lasów rządowych Straży Drabiki w Cisowej, (pow. wieluński, woj. łódzkie)]
             [LC Parzymiechy, akt 25/1862]
             ojc. August Helmann [ur.+/-1810]
             mat. Berta N. [ur.+/-1810]
 
                     [powiększ]
             Berta Kubicka z d. Helmann z synem Bogumiłem i córką Kazimierą
 
             Dzieci (Kubiccy) : (Jan, Kazimiera, Stanisław, Władysław, Berta, Bogumił)
 
             C1. Jan Wacław Kubicki (ur.1863 Parzymiechy, par. wł.)
 
                            
                   Fot 1. bracia Kubiccy : od prawej Jan Wacław i Stanisław  [powiększ]
                   Fot. 2. Jan Wacław Kubicki (polowanie)
 
             C2. Kazimiera Helena Kubicka (ur.1865 Parzymiechy - zm.po 1907)    
 
                          Kazimiera Kubicka  [powiększ]
 
             C3. Stanisław Józef Kubicki (ur.1867 Patrykozy, par. Kożuchówek, Podlasie - zm.1945 Zabrze)
                   w  latach 1889 - 1895 zatrudniony w majątku Satanów (Podole), należącym 
                   do hr. Klementyny Tyszkiewicz (z d. Potocka h. Pilawa) (ur.1856 Sławuta - zm.7.06.1921 Paryż)
                   a następnie w maj. Birże (Litwa) należącym do jej męża 
                   Jana Tyszkiewicza h. Leliwa (ur.19.03.1852 Gródek - zm.9.06.1901 Paryż),
                   jako kontroler i pomocnik zarządcy majątku,
                   dyrektor fabryki cykorii w Kłomnicach (1904 - 1909 r.) [obecnie Herbapol]  [5]
                   mieszkał : Aurelów, par. Kłomnice (wzm.1905 - 1908)
 
                            [powiększ]  
                   Stanisław Kubicki ( 1867 – 1945)
 
                   ż.(śl.1903 Gross Werder, pow. Borzeński [Borzna], gub. Czernichowska)
                   Nob. Maria Juliana Tylkiewicz 
                   (ur.1871 Podbirże, maj. Podgaje, Litwa - zm.1956 Stalinogród, ob. Katowice),
                   poch. Kraków, cm. Rakowicki
                   [chrzestni : GD. Karol Tylkiewicz i Julianna Dołmat], [AP Historyczne w Wilnie, 1871 r., str.196/17]
                   [świadkowie ślubu : Dominik Filepowicz, syn Jana Filepowicza i Filip Arnt]
 
                           [powiększ]
                   Maria Kubicka z d. Tylkiewicz (1871 – 1956)  
        
                   ojc. Władysław Tylkiewicz h. . Tylkiewicz (Mogiła odm.) (ur.1841), 
                         s. Karola Kazimierza Tylkiewicza (ur.1813) i Marianny [6]
                   mat.(śl.8.04.1868 Podbirże) Anna Orzechowska [ur.+/-1845], c. Karola [ur.+/-1815] i Anny z d. Boczańska
                   [świadkowie ślubu 1868 r. : Aleksander Wereszczyński i Karol Golsten],
                   [AP Historyczne w Wilnie, 1871 r., str.337/13]
                   [Księga metrykalna zawierających związek małżeński Gross Werderskiego kościoła rzymsko - katolickiego
                   za rok 1903, akt nr 13 – Stanisław Kubicki i Maria Tylkiewicz zapisani jako Nobilis]
 
                             
                   1/ Władysław Tylkiewicz (ur.1841)  [powiększ]
                   2/ herb Mogiła (odm.) 
 
                   Dzieci (Kubiccy) : (Maria, Anna, Janina, Czesław, Zofia)
                   D1. Maria Kubicka (ur.1904 Bachmacz, gub. czernichowska - zm.21.03.1969 Katowice), niezamężna
                         poch. Kraków, cm. Rakowicki.
                         absolwentka liceum im. J. Słowackiego w Częstochowie, po 1920 r. przez kilkanaście lat
                         pełniła funkcję kierowniczki w Szkole Rolniczej, ob. Zespole Szkół im. Marii Grodzickiej
                         w Lubrańcu - Marysinie, pow. włocławski
 
                           Maria Kubicka (1904 – 1969)  [powiększ]
 
                           [powiększ]
                         Maria Kubicka w otoczeniu uczennic szkoły w Marysinie.
 
                   D2. Anna Jadwiga Janina Kubicka zw. Ninka 
                         (ur.19.06.1905 Aurelów, par. Kłomnice - zm.11.12.1931, Świerczyn, pow. nieszawski)
                         [chrzest : 27.07.1907 Lipicze, par. Kłomnice], [LN Kłomnice, akt 177/1907, str. 489]
                         [chrzestni : ksiądz Władysław Kubicki i Elżbieta Wünsche (Winsze)], 
                         Absolwentka (1930 r.) Szkoły Żeńskiej  Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach (pow. Piaseczno),
                         założonej w 1891 r. przez hr. Cecylię Plater – Zyberkówną
 
                           Anna Kubicka (1905 – 1931)  [powiększ]
 
                           [powiększ]
                         Chyliczki (pow. Piaseczno), Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego. 
                         Ninka Kubicka stoi w 3 - cim rzędzie od góry, 8 - ma z prawej.
 
                   D3. Janina Anna Jadwiga Kubicka zw. Hanka (ur.23.12.1906 Aurelów, par. Kłomnice - zm.1980 Katowice)
                         [chrzestni : ksiądz Władysław Jankowski i Kazimiera Kubicka, obecni ks. Władyslaw Kubicki, profesor
                         Seminarium we Włocławku, lat 35 i Franciszek Sztejhagen, właściciel fabryki cykorii, lat 50], 
                         [chrzest : Kłomnice 27.07.1907 r.], [LN Kłomnice, akt 178/1907, str. 489]
                         Absolwentka (marzec 1931 r.) Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, 
                         po złożeniu egzaminu państwowego w grudniu 1931 r. pielęgniarka dyplomowana.
 
                           Janina z d. Kubicka i Julian Kwieciński, Żegiestów Zdrój 1938 r.  [powiększ]
 
                         m.(śl.1952 Zakopane) 
                         Julian Kwieciński (ur.20.06.1901 Brogowa, par.Skrzyńsko k.Opoczna - zm.26.09.1964 Katowice),
                         poch. Kraków, cm. Rakowicki
                         ojc. Roman Kwieciński (ur.1857 - zm.przed 1926), 1909 r. urzędnik w Rakołupach
                         mat. Marianna Kochanowska (ur.1867 - zm.przed 1926), 
                         Roman i Marianna Kwiecińscy mieszkali : 
                         1893 r. Gardzienice, par. Ciepielów, pow. Iłża, 1901 Brogowa, par. Skrzyńsko,
                         1909 r. Rakołupy, par. Kumów k. m. Chełm
                         Absolwent 1932 r. Akademii Górniczej (obecnie AGH), Wydziału Górniczego w Krakowie, 
                         Inżynier Górniczy, Mierniczy Górniczy, Mierniczy Przysięgły. 
                         Pracownik naukowo - dydaktyczny w/w uczelni ; od 1924 do 1950 r. (z przerwą w okresie  II wojny św.).
                         Pracował w Liceum Górniczym w Katowicach w latach 1946 - 1949.
                         Rzeczoznawca Metrobudowy w Warszawie (1953 r.).
 
                           Julian Kwieciński (1901 – 1964) [fot. ze strony : „Historia AGH”]
 
                         Syn :
                         E1. Julian Tadeusz Kwieciński (ur.+/-1955 Starachowice - zm.1980 Katowice)
 
                   D4. Czesław Jerzy Kubicki (ur.1908 par. Kłomnice - zm.1948 Dąbrowa Górnicza)
                         nadsztygar kop. „Walenty - Wawel”, piastował wielokrotnie funkcje kierownicze, zginął śmiercią tragiczną.
 
                              Czesław Kubicki (1908 – 1948) [powiększ]
  
                         ż.(śl.1933 Dąbrowa Górnicza) Felicja Fuchs (ur.1907 Dąbrowa Górnicza - zm.1991 Dąbrowa Górnicza),
                         absolwentka Konserwatorium Muzycznego w Katowicach.
 
                           Felicja Kubicka z d. Fuchs (1907 – 1991)
 
                         Córka :
                         E1. Ewa Maria Kubicka
                               m. Józef Tęcza, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie (Wydział Leśnictwa).
                               Dzieci (Tęcza) : (Bartosz, Szymon)
                               F1. Bartosz Tomasz Tęcza
                                     ż. Monika Suchoszek
                                     Syn :
                                     G1. Ksawery Artur Tęcza
                               F2. Szymon Piotr Tęcza
                                     ż. Aneta Edyta Erm
                                     Syn :
                                     G1. Ignacy Jan Tęcza
 
                   D5. Zofia Karolina Kubicka (ur.1915 Klimontów - zm.1986 Puck)
                         Uczennica Ziemiańskiego Gimnazjum Żeńskiego im. Św. Scholastyki S.S. Benedyktynek
                         w Staniątkach, następnie Gimnazjum S.S. Urszulanek w Rybniku (absolwentka tego gimnazjum).
                         Absolwentka 1939 r. Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie przy UJ.
 
                               Zofia Hornig z d. Kubicka (1915 – 1986)  [powiększ]
 
                         m.(śl.1949 Katowice) 
                         Alfred Franciszek Hornig (ur.2.10.1911 Królewska Huta, ob. Chorzów - zm.4.07.1999 Chorzów),
                         geograf, ekonomista, autor licznych publikacji naukowych [zob. Wikipedia].
                         Członek Honorowy (od 1999 r.) Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa im. Juliusza Ligonia.
 
                           [powiększ]
                         Korporacja Slenzania. Alfred Hornig,(2 - gi rząd od dołu, 3 - ci z lewej)
 
                               Alfred Franciszek Hornig (1911 – 1999) [powiększ]
 
                         Dzieci (Hornig) : (Anna, Andrzej)
                         E1. Anna Barbara Hornig
                               m. Andrzej Janusz Gibaszewski
                               Dzieci (Gibaszewscy) : (Tomasz, Michał)
                               F1. Tomasz Alfred Gibaszewski
                                     ż. Justyna Maria Kazienko
                                     Syn :
                                     G1. Antoni Tomasz Gibaszewski                                              
                               F2. Michał Jan Gibaszewski
                                     ż. Katarzyna Anna Strzelecka
                                     Syn :
                                     G1. Jakub Michał Gibaszewski
                         E2. Andrzej Alfred Hornig
                               ż. Urszula Świtakowska
                               Dzieci (Hornig) :
                               F1. Patrycja Hornig
                                     m. Lech Żaboklicki
                                     Dzieci (Żabokliccy) : (Ksawery, Kaja)
                                     G1. Ksawery Żaboklicki                                               
                                     G2. Kaja Żaboklicka     
 
             C4. Władysław Kubicki (ur.2.05.1869 Kożuchówek, Podlasie - zm.26.02.1937 Świerczyn, pow. nieszawski) 
                   ksiądz, historyk, kolekcjoner, w swoim czasie dziekan dekanatu piotrkowskiego na Kujawach,
                   radca Kurii Diecezjalnej we Włocławku.
                   Wymieniony jako wybitny absolwent Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, rocznik 1886.
                   W latach 1886 - 1891 uczęszczał do Seminarium Duchownego we Włocławku.
                   W latach 1895 - 1899 odbywał studia w Akademii Duchownej w Petersburgu, zakończone stopniem 
                   magistra teologii.
                   Do 1907 r. wykładał historię i literaturę polską w Seminarium Włocławskim. Obok pracy dydaktycznej,
                   zajmował się w seminarium porządkowaniem zbiorów miejscowego muzeum historycznego i gabinetu
                   historycznego. Stały się one podstawą utworzonego później Muzeum Diecezjalnego we Włocławku.
                   W latach 1900 - 1918 proboszcz par. Lubanie w pow. nieszawskim, a od 1919 r. do końca życia proboszcz
                   w par. Świerczyn w pow. nieszawskim. Na plebanii w Świerczynie posiadał dość bogate prywatne zbiory
                   archeologiczno - regionalne, zgromadzone przeważnie z Kujaw ; po jego śmierci przeszły one,
                   zgodnie z ostatnią jego wolą, w większości do Skarbca Jasnogórskiego w Częstochowie.
                   [Polski Słownik Biograficzny, tom 16, str. 24, 25].
                   Pochowany : Lubań [PSB]
 
                         [powiększ]
                   ksiądz Władysław Kubicki (1869 – 1937) [fot. ze zbiorów p. Anny Gibaszewskiej]
 
             C5. Berta Kubicka (ur.1871 Kożuchówek, par. wł., Podlasie)
 
                                 
                   Berta Kubicka [powiększ]
 
             C6. Bogumił Kubicki (ur.1.03.1873 Julianka, par. Złoty Potok, pow. częstochowski) [LN Potok Złoty, akt 26, s.432]
                   ż.(śl.+/-1905) Halina N.
 
                     Bogumił Kubicki  
 
                   Dzieci (Kubiccy) : (Władysława, Zbigniew, Alina)
                   D1. Władysława Kubicka (ur.17.03.1906 Myślachowice, par. Trzebinia - zm.15.04.1987 Tychy, szpital)
                         Od lipca 1942 do sierpnia 1945 r. do dnia wyzwolenia należała do AK pod ps. „Marta”.
                         Pełniła funkcję sanitariuszki.
 
                           Władysława Kubicka (1906 – 1987)  [powiększ]
 
                   D2. Zbigniew Kubicki [ur.+/-1907] – rodzina osiedlona w Warszawie
                         ż. NN.
 
                           Zbigniew Kubicki  [powiększ]
 
                              [powiększ]
                         Fot.1. Zbigniew Kubicki z żoną i synem, Liege, Belgia 1933 r.
                         Fot.2. Zbigniew Kubicki z synem, Liege, Belgia 1933 r.
 
                         Dzieci ;
                         E1. Antoni Kubicki (ur.1932)
                   D3. Alina Kubicka [ur.+/-1910], poch. Kraków, cm. Rakowicki, niezamężna,
                         absolwentka Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarstwa i Opiekunek Zdrowia w Krakowie przy UJ,
                         mieszkała i pracowała w Krakowie.
 
                           Alina Kubicka (z prawej) z siostrą Władysławą (z lewej)  [powiększ]
 
 A6. Jan Kubicki (ur.11.07.1799 Kunów)
       [chrzestni : Jan Wiśniowski i Magdalena Strużycka], [LN, s. 7]
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 Inni Kubiccy w Kunowie i w parafiach sąsiednich :
 

 Jakub Kubicki (Kubiński) (ur.1690 Kielce), [LC Kunów, 1756, s.132 Jakub Kubicki]

 canonicus Camenecensis,

 Parochus (Kunów), o. 16.III.1720, b. 29.IV.1736,

 Dziekan (Decanatus Kunoviensis) Kunów.

 [Źródło : Ks. Jan Szczepaniak „Najstarsze spisy duchowieństwa diecezji krakowskiej” 2005 r.]

 

 1680 r. - Kubiccy w sąsiedniej par. Szewna

 1744 r. - Kubiccy w sąsiedniej par. Pawłów

 Petronela Kubicka (ur.ok.1771 - zm.18.02.1841 Chocimów, par. Kunów), wdowa, lat 70 [LM, s.16]

 

 Jędrzej Kubicki [ur.ok.1772 - zm.1842 Kunów, dom 106), lat 70 [LM, s.24]

 ż. Marianna N. (ur.ok.1774 - zm.28.12.1836 Kunów, dom 118), lat 62

 Córka :

 Katarzyna Kubicka (ur.1808 Przedbórz - zm.29.04.1848 Kunów) [LM, akt 92, s.74]
 1 m. Antoni Cichocki (ur.1797 - zm.19.05.1839 Kunów, dom 8 ), kamieniarz [LM s. 8]
 2 m.(śl.19.03.1840 Kunów) Franciszek Kłaczkiewicz (ur.1815 Baćkowice - zm.25.06.1848 Kunów), 
        kamieniarz [LC s. 101], [LM, akt 11, s. 75], s. Wawrzyńca i Anastazji z d. Palczyńska
 Dzieci z 1 męża : (Franciszek, Balbina, Antonina, Jan, Michał)
 A1. Franciszek Cichocki (ur.28.11.1828 Kunów, dom 28)
       [chrzestni : Karol Jasielski, lat 36 i Eleonora Majewska], [LN s.71]
 A2. Balbina Cichocka (ur.12.12.1830 Kunów, dom 163)
       [chrzestni : Wincenty Myszkowski, lat 40 i Anna Jozepska], [LN, s. 110]
 A3. Antonina Cichocka (ur.17.05.1833 Kunów, dom 136 - zm.10.08.1833 Kunów), 12 tygodni [LM Kunów, akt 71, s. 103]
       [chrzestni : Józef Ulrych i Agnieszka Łuczyńska], [LN s.149]
 A4. Jan Cichocki (ur.11.06.1835 Kunów, dom 80)
       [chrzestni : Jan Kłosiński i Anna Anczarska, świadkowie : Jan Strużycki i Łukasz Anczarski], [LN s. 189]
 A5. Michał Kalasanty Cichocki (ur.14.09.1837 Kunów, dom 62)

       [chrzestni : Franciszek Fornalski i Marianna Rokoszna], [LN, s. 24]

--------------------------------------------------------------------------------------
 Źródła : 
 
 1/ p. Anna Gibaszewska, Chorzów (informacje + zdjęcia)
 2/ Geneteka
 3/ GenBaza
 4/ PSB [Polski Słownik Biograficzny]
 5/ Ks. Aleksander Bastrzykowski „Monografia historyczna Kunowa nad Kamienną i jego okolicy” Kraków 1939
 

 Przypisy :

 

 [1] Pakuła v. Pakulski z Kunowa
      Antoni Pakulski (Pakuła) (ur.ok.1701 - zm.21.12.1761 Kunów), lat 60 [LM Kunów, str. 61]
      ż.(śl.20.01.1730 Kunów) Marianna (Marina) Kosmala [ur.+/-1705] 
      [świadkowie ślubu : Walenty Lisowski, Sebastian Lasota, Józef Gola], [LC Kunów, str.100]
      Dzieci : (Jadwiga, Marianna, Łukasz, Elżbieta, Regina)
      A1. Jadwiga Pakulska (ur.12.09.1731 Kunów - zm.14.04.1782 Kunów), c. Antoniego i Marii [LN Kunów, s.111]
            [chrzestni : Jakub Chamerski i Magdalena Myszczyna]
            1 m.(śl.3.08.1758 Kunów) Stanisław Kubicki [ur.+/-1730 - zm.przed 14.10.1762], [LC s. 137]
            2 m.(śl.14.10.1762 Kunów) Jakub Kaniewski (Kaniowski) (ur.+/-1730 - zm.17.05.1799), lat 80], [LC s. 147]
                  [1 żona Jakuba Kaniowskiego – Katarzyna N. (ur.+/-1730 - zm.1762 Kunów)
                  (LN 1759, s.206), (LN 1760, s. 217), (LN 1762, s. 222)]
            Dzieci (Kubiccy) : zob wyżej
            Dzieci (Kaniowscy) : (Stanisław, Ludwina, Stanisław, Katarzyna)
            B1. Stanisław Kaniowski (ur.8.05.1765 Kunów)
                  [chrzestni : Wojciech Dziembowski i Magdalena Golina], [LN s. 239]
            B2. Ludwina Kaniowska (ur.13.12.1767 Kunów)
                  [chrzestni : Kazimierz Bujak i Apolonia Slimina],  [LN, s.253]
            B3. Stanisław Kaniowski (ur.8.05.1774 Kunów - zm.1809, dom 124), lat35 [LM, s.32]
                  [chrzestni : Michał Kurkowicz i Zofia Linczowska], [LN Kunów, s. 43], 
                  [Inny Stanisław Kaniowski (ur.1784) i żona Łucja Faliszewska (ur.1783 - zm.1826)], LC 1806. 27,
                  s. Jakuba  Kaniowskiego i Anny Ormianin – c. Wojciecha] 
                  ż.(śl.ok.1796) Cecylia Myszczyńska (ur.22.11.1777 Kunów - zm.1837)
                  [chrzestni : Franciszek Dąbrowski i Franciszka Nowacka], [LN, s.68], [LM, s.141]
                  ojc. Jakub Myszczyński 
                  mat. Franciszka Bik
                  Dzieci : (Franciszek, Jan, Agnieszka, Marianna, Franciszka, Andrzej)
                  C1. Franciszek Kaniewski (ur.1797 Kunów - zm.1846, dom 108)
                        [chrzestni : GD. Maciej Wysocki i Nob. Katarzyna Lubczyńska], [LN, s.266], [LM, s.49]
                        ż.(śl.1821 Kunów) Anna Hagen (ur.1807)
                        ojc. Jan Wawrzyniec Hagen
                        mat. Teresa Stefańska [zob. wyżej]
                  C2. Jan Łukasz Kaniewski (ur.16.10.1800 Kunów) [LN, s.10]
                  C3. Agnieszka Kaniewska (ur.19.01.1803 Kunów, dom 124), [LN, s.17]
                  C4. Marianna Kaniewska (ur.3.08.1805 Kunów, dom 124], [LN, s.25]
                  C5. Franciszka Kaniewska (ur.20.02.1807 Kunów, dom 124) [LN, s.29]
                  C6. Andrzej Kaniewski (ur.10.11.1808 Kunów, dom 124) [LN, s.34]
            B4. Katarzyna Kaniowska (ur.18.04.1777 Kunów)
                  [chrzestni : Tomasz Gołaza i Jadwiga Piwnik], [LN Kunów, s. 65]
                  m. Mateusz Lipczyński [ur.+/-1775]
                  Dzieci :
                  C1. Antonina Lipczyńska (ur.9.12.1803 Kunów, dom 121) [LN s.20]
                  C2. Tomasz Lipczyński (ur.1806 Kunów, dom 121) [LN, s.29]
      A2. Marianna Pakuła (ur.22.03.1734 Kunów)
            [chrzestni : Paweł Sieracki i Elżbieta Golina de Kunów], [LN Kunów, s. 128]
      A3. Łukasz Pakuła (ur.8.10.1747 Kunów)
            [chrzestni : Jakub Lasociński i Katarzyna Smiechowska], [LN s. 162]
      A4. Elżbieta Pakuła vel. Pakulska (ur.30.10.1749 Kunów)
            [chrzestni : G. Jakub Pęczelski i Elżbieta Sieracka], [LN, s.169]
            m.(śl.ok.1778) Jacenty Myszkowski (ur.1725 Kunów - zm.6.04.1819 Kunów, dom 19), „senior”, wójt Kunowa,
            ojc.. Bartłomiej Myszka
            mat. Magdalena
            Dzieci (Myszka) : [pkt 3.8.1]
      A5. Regina Pakulska (ur.5.09.1753 Kunów - zm.17.12.1822 Kunów, dom 134) 
            [chrzestni : Tomasz Goliński i Teresa Kępińska de Kunów], [LN s. 186]
            [zgon zgłosili : Kanty Dwoiak i Jan Lipiec, zięć zmarłej], [LM, s.26, 56]
            m.(śl.1775 Kunów) Paweł Czerwiński [ur.ok.1747 - zm.22.01.1803 Kunów), lat 56 [LM s.16]
            najprawdopodobniej brat Jana Czerwińskiego (ur.1736 - zm.1798 Kunów) [przypis 3]
            Dzieci : (Salomea, Joanna, Ignacy 1, Stefan, Ignacy 2, Katarzyna, Magdalena)
            B1. Salomea Barbara Czerwińska (ur.18.11.1775 Kunów) [LN Kunów. s. 54]
            B2. Joanna Magdalena Czerwińska (ur.22.05.1778 Kunów - zm.po 1843)
                  [chrzestni : G. Andrzej Plichta i Agata Hoffman, panna], [LN Kunów, s. 72]
                  m.(śl.17.01.1816 Kunów) Jan Paluch (ur.1787, par. Szewna - zm.3.10.1843 Kunów), lat 54  [LM, s.30]
                  s. Jana i Magdaleny [LC, s.2, 3]
                  [w akcie zgonu  zapisany jako Jan Lipiec]
            B3. Ignacy Czerwiński (ur.6.10.1783 Kunów - zm.21.09.1790 Kunów) 
                  chrzestni : Antoni Pakuła i inni], [LN s.130, 131], [LM, s.93]
            B4. Stefan Czerwiński (ur.26.12.1786 Kunów - zm.18.08.1789 Kunów) 
                  [chrzestni : Michał Myszka i Agnieszka Ślima, panna], [LN, s.173], [LM, s.89]
            B5. Ignacy Czerwiński (ur.30.03.1791 Kunów - zm.23.09.1791 Kunów) [LM, s.96]
                  [chrzestni : Antoni Jędrzejowski. „Cavaleria Nationalis” i Chnstancja Chamera], [LN, s. 204]
            B6. Katarzyna Czerwińska (zm.1.06.1795 Kunów) [LM, s.112]
            B7. Magdalena Teofila Czerwińska (ur.7.07.1797 Kunów) [LN, s.265]
 [2] Kazimierz Kubicki (1795 – 1836)
 

      1829 r. „wielkie bloki kamienia ociosane już do właściwej formy przez majstra kamieniarskiego Kubickiego w Kunowie,

      ciężarem swym przy przewożeniu załamały most pod Kunowem i wpadły do rzeki ...”

      [Źródło : Piotr Biegański „Teatr Wielki” 1974 r.]

 

      1830 r. „Stosownie do polecenia Antoniego Corazziego, budowniczego jeneralnego, zawarto w Kunowie

      10 sierpnia 1830 r. umowę zatwierdzoną przez komisję spraw wewnętrznych i policji (podpisał minister prezydiujący

      T. Mostowski) między Józefem Łukasińskim, konduktorem budowlanym z jednej, a Kazimierzem Kubickim

      majstrem kamieniarskim z drugiej strony, mocą której zobowiązał się ostatni dostawić 2 sztuki kamienia ciosanego

      na figury, każda wymiaru długości 4 łokcie, szerokości 1 cali 16, grubości 1 cali 3 ze skały twardej bez żadnych żył,

      dziur i spodków, słowem bez najmniejszej wady. Cena 2 zł 15 gr. za kubiczną stopę, czyli za 120 stóp 300 złot.,

      za przewiezienie do Wisły po 360 zł za sztukę, za przewóz Wisłą do Warszawy 240 zł. Materjały te użyte były

      do budowy Teatru nowego w Warszawie.”

      [Źródło :Ks. Aleksander Bastrzykowski „Monografia historyczna Kunowa nad Kamienną i jego okolicy” Kraków 1939]

 

      1830 r. Józef Łukasiński, konduktor budowlany, czynny przy budowie teatru w 1830 r. zawiera umowę z Kubickim

      na dostawę kamienia ciosanego na rzeźby figuralne do teatru.

      [Źródło :Ks. Aleksander Bastrzykowski „Monografia historyczna Kunowa nad Kamienną i jego okolicy” Kraków 1939]

      [Źrodło : „Pamiętnik teatralny” 1962, tom 11, strona 563]

 

      1830 r. - „Od niejakiego czasu ułatwiła sanna przywóz ogromnych obrobionych kamiennych kolumn z Kunowa,

      które użyte będą do ukończenia budowy nowego teatru. Bloki te widzieć można na placu marywilskim, a nowe ich

      transporta są jeszcze spodziewane.”

      [„Kurjer Polski” nr 46 z 19.01.1830 r.]

 

      1830 r. - „Dnia onegdajszego przywieziono znowu 2 ogromne ciosowe kamienie, do budowli teatru narodowego

      przeznaczone, wykute i obrobione z kopalni, w okolicach miasta Kunowa znajdujących się. Do każdego z nich

      użyto 15 koni, przywieziono jeszcze takowe na saniach, co utrudniało niezmiernie podróż ; trzeci kamień

      największy, w Piasecznie na drodze zostawiono.”

      [„Kurjer Polski” nr 100 z 15.03.1830 r.]

 

      1830 r. - „Już przywieziono ogromne kamienie z Kunowa, przeznaczone na kolumny do facyaty nowego Teatru

      na placu Marywilskim. Do ciągnienia każdego z tych kamieni użyto 30 koni.”

      [„Gazeta Warszawska” nr 200 z 6.08.1830 r.]

 

 [3] Czerwińscy h. Lubicz

 

      Jan Czerwiński h. Lubicz (ur.1736 - zm.27.04.1798 Kunów, dom 134), lat 63 [LM, s. 4]

      najprawdopodobniej brat Pawła Czerwińskiego (ur.1747 - zm.1803 Kunów) [przypis 1]

      ż.(śl.19.05.1770 Kunów)  Rozalia z d. Meszkowska (ur.1737 - zm.15.06.1798 Kunów, dom 134), lat 70 [LM s. 4]

      (c. Mathiasa i Teresy), [LN Kunów, str.58]

      [Dzieci : 1/ Walenty Czerwiński (ur.10.02.1773 [LN s. 34]

      2/ Andrzej Czerwiński (ur.25.11.1770 Kunów - zm.1777) [LN, s. 18] 
      [chrzestni : Michał Witeki Marianna Meszkowska]
      3/ Władysław Czerwiński (ur.24.06.1776]

      Syn :

      Władysław Stefan Czerwiński h. Lubicz (ur.24.06.1776 Kunów - zm.29.12.1836 Kunów) [LN Kunów, str.58]

      pierwszy burmistrz miasta Kunów w latach 1811 – 1822

 

       metryka chrztu, Kunów 1776 r.  [powiększ]

 

     1 ż.(śl.przed 1801) Agata Euzebia Strąkiewicz (ur.24.01.1779 Kunów - zm.1.08.1825 Kunów, dom 114), [LM s.39]

           ojc. Stanisław Strąkiewicz [ur.+/-1750], organista kościoła w Kunowie

           mat.(śl.10.02.1778 Kunów) Marianna Lipnicka (c. Franciszka Lipnickiego), [LN Kunów, str.79], [LC 1778, s.182]

     2 ż.(śl.28.02.1829 Kunów) Konstancja Chłodnicka (ur.30.06.1787 Kunów - zm.9.12.1857 Kunów), lat 72

          [zgon zgłosili : Wincenty Delegowicz i Wincenty Mirecki], [LN, s.178], [LM, s.9]

          [1 mąż Konstancji Chłodnickiej – (śl.1805 Kunów) Szymon Delegiewicz (ur.+/-1780)]

          ojc. Józef Chłodnicki (ur.ok.1839 - zm.28.06.1809 Kunów, dom 118), lat 70 [LM, s.33]

          mat. Marianna Ryfińska (ur.ok.1756 - zm.9.01.1836 Kunów, dom 13), lat 80,  c. Jana [LM s.129]

 

     Dzieci z 1 żony : (Józef, Józefa, Marianna 1, Anna, Jacenty, Franciszka, Paweł, Wojciech, Maria,

     Marianna 2, Franciszek)

     A1. Józef Czerwiński (ur.2.03.1797 Kunów - zm.15.05.1848 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP)

           [chrzestni : GD. Antoni Jankowski, ekonom i G. Antonina Michałowska], [LN Kunów, s. 262]

           student Uniwersytetu Warszaskiego od 25.09.1819 r., Wydział Nauk i Sztuk Pięknych (sekcja Sztuki Piękne)

           ż. Apolonia Przyimska [ur.+/-1805 - zm.po 1848]

     A2. Józefa Klara Czerwińska (ur.1799 Kunów, dom 134)

           [chrzestni : Nob. Jan Saidel i Nob. Tekla Kownacka], [LN, s.6]

     A2. Marianna Czerwińska (ur.27.02.1801 Kunów, dom 134 - zm.2.03.1801 Kunów)

           [chrzestni : Jan Kubicki i Marianna Wiśniowska], [LN, s. 12]

     A4. Anna Czerwińska (ur.29.06.1802 Kunów, dom 134], [LN, s. 16]

           [chrzestni : Wielm. Pan Antoni Egel i Pani Wyszniowska]

     A5. Jacenty Czerwiński (ur.13.08.1804 Kunów, dom 134) [LN, s.22]

     A6. Franciszka Czerwińska (ur.10.04.1806 Kunów - zm.7.02.1810 Kunów) [LN, s. 27], [LM, s.35]

     A7. Paweł Czerwiński (ur.1808 – zm.4.03.1810 Kunów, dom 134), lat 2 [LM, s.35]

     A8. Wojciech Czerwiński (ur.11.04.1808 Kunów - zm.11.04.1810 Kunów), [LN, str. 32]

     A9. Maria Magdalena Czerwińska (ur.24.02.1810 Kunów), [LN s. 37]

     A10. Marianna Czerwińska (ur.7.10.1811 Kunów - 22.11.1871 Kunów) [LN, s. 41], [LM, s.93]

           m.(śl.28.07.1834 Kunów) Franciszek Kacper Fornalski h. . (ur.1806 Pilica - zm.17.07.1850 Kunów),

           polski oficer powstania listopadowego [zob. Wikipedia]

 

           ojc. Franciszek Fornalski (ur.3.12.1782 Partynia - zm.2.01.1863 Nietulisko Duże, par. Kunów),

                 polski żołnierz, uczestnik wojen napoleońskich, kawaler Legii Honorowej i Virtuti Militari

                 s. Marcina Fornalskiego (ur.1749), oficera i Agaty z d. Sałayska (Witkowska)

           mat. Julianna Konaszewska h. Radwan (zm.1813), c. Jana Konaszewskiego (ur.1745) i Marianny N. (ur.1751)

           [2 żona Franciszka Fornalskiego – (śl.13.11.1816)

           Helena Łapniewska (ur.ok.1790 - zm.24.06.1876 Nietulisko Duże), c. Jana], [LM, akt 50/1876, s.132]

 

             Kunów, grób Franciszka Fornalskiego (1782 – 1863)  [powiększ]

 

           Dzieci (Fornalscy) 5 : (Marianna, Helena, Agata, Józefa, Emilia)

           B1. Marianna Apolonia Fornalska (ur.22.01.1835 Kunów)

                 m.(śl.7.05.1854 Kunów) Filip Juliusz Dzierzgowski (ur.1824 Nowydwór) 

                 ojc. Szymon Dzierzgowski [ur.+/-1795]

                 mat. Karolina N. [ur.+/-1795], mieszkali : 1854 r. Pułtusk      

           B3. Helena Julianna Fornalska (ur.18.02.1837 Kunów - zm.27.04.1869 Kunów)

                 m.(śl.10.02.1858 Kunów) Franciszek Mazan (ur.1839 Kunów - zm.26.06.1891 Kunów)

                 ojc. Michał Mazan [zm.przed 1858]

                 mat. Józefa Paszkowska

           B2. Agata Józefa Fornalska (ur.11.02.1838 Kunów)

                 m.(śl.30.09.1855 Kunów) Michał Wieruszewski h. Leszczyc (ur.1828 Radostów), organista, wdowiec

                 ojc. Walenty Wieruszewski

                 mat. Julianna Bantkiewicz

                 [1 żona Michała Wieruszewskiego – Katarzyna Kotkowska (zm.8.05.1855)]

           B4. Józefa Fornalska (ur.19.03.1840 Kunów)

                 m.(śl.10.02.1858 Kunów) Wincenty Ignacy Cielecki h. Zaremba (ur.1834 Ćmielów)

                 ojc. Józef Cielecki

                 mat. Józefa Zeglińska

           B5. Emilia Eleonora Fornalska (ur.1.11.1848 Kunów)

                 m.(śl.8.11.1865 Kunów) Antoni Kłosiński h. Lubicz (ur.4.05.1840 Kunów - zm.2.05.1879 Kunów), kamieniarz

                 ojc. Jan Kłosiński

                 mat.(śl.1826 Kunów) Marianna Strużycka

 

     A11. Franciszek Czerwiński (ur.2.10.1812 Kunów),, [LN s.43], [chrzestni : Jan Danilecki i Jadwiga Borowicz]

 

     Dzieci z 2 żony : (Jan, Józefa)

     A12. Jan Czerwiński (ur.23.11.1829 Kunów - zm.18.01.1896 Kunów) [LM, s.38]

           [chrzestni : Jan Strózicki i Marianna Struzicka], [LN Kunów, s. 74, 92]

           [zgon zgłosiła Paulina Cichosz Czerwińska]

           ż.(śl.3.02.1861 Kunów)

           Kazimiera Julianna Marianna Fornalska h. . (ur.10.01.1838 Starachowice - zm.4.03.1878 Kunów)

           ojc. Józef Fornalski (ur.1811 Poznań - zm.12.05.1894 Kunów),

                 s. Franciszka Fornalskiego (ur.1782 Partynia - zm.2.01.1863 Nietulisko) i Julianny z d. Konaszewska

           mat. Józefa Braum (Braun) (ur.1816 - zm.10.03.1875 Nietulisko, par. Kunów), [LM, s.124]

                  c. Andrzeja Braum (ur.1780 Lwów - zm.11.08.1860 Nietulisko Duże)

                  i Katarzyny Lenartowicz h. Pobóg (ur.1778 Krynki - zm.15.03.1849 Krynki) - c. Jana Antoniego L.

                  i Julianny z d. Plewińska

     A13. Józefa Czerwińska (ur.21.08.1832 Kunów) [LN, s. 77]

 
 [4] Majewscy
 
      Józef Majewski (ur.1784 - zm.22.08.1840 Pawłów), lat 56, stan szlachecki 
      mieszkał : Kowala Stępocina, dwór (wzm.1810 – 1817), 
      1812 r. kredencerz na dworze, 1815 r. propinator w par. Kowala, 1818 r. propinator w par. Krynki (wzm.1818 - 1828),
      dzierżawca maj. Pawłów (wzm.1840 r.)
      mieszkał : Krynki (wzm.1821 – 1825), Kunów (wzm.1830)
      [dziedzic dóbr Kowala Stępocina z przyległościami : 
      Jan Nepomucen Jasieński h. Dołęga (ur.1780 - zm.2.01.1857 Kowala i ż. Eleonora Rogowska h. Jastrzębiec]
      ż. Agata Niezgodzińska (ur.ok.1788 Janików, par. Skrzyńsko, woj. sandomierskie - zm.15.05.1856 Warszawa), 
      poch. cm. Stare Powązki
      [zgon zgłosili : Józef Majewski, urzędnik „Bióra Prokuratoryi” i Aleksander Majewski, „Patron”, synowie zmarłej]
      ojc. Ignacy Niezgodziński [ur.+/-1765]
      mat. Łucja N. [ur.+/-1765]
      [31.01.1815 r. Józef Majewski, propinator, występuje jako świadek ślubu : 
      Jan Czaykowski, lat 29 + Marcjanna Niezgodzińska, lat 19], [LC Kowala Stępocina, s. 12]
 
      Dzieci : 14 (Wincenty, Stanisław, Eleonora, Antonina, Anna, Agnieszka, Elżbieta, Karolina, Józef, Aleksander, 
      Karolina, Maksymilian, Władysław, Karol, w tym 2 dzieci : Agnieszka, Karolina zmarły w dzieciństwie)
      A1. Wincenty Majewski (ur.1806 Mikułowice, par. wł., pow. opatowski - zm.27.01.1888 Warszawa), 
            poch. cm. Stare Powązki, 
            warszawski adwokat, radca prawny, absolwent UW Wydziału Prawa i Administracji (Sekcja Prawa),
            Patron Trybunału Cywilnego Woj. Mazowieckiego,
            członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim [PSB]

 

              Wincenty Majewski (1806 – 1888)  [powiększ]

 

            ż.(śl.18.05.1830 Warszawa, par. św. Jan) Joanna Julianna Marcjanna Jeziorańska (ur.1809)
            ojc. Ignacy Jeziorański (ur.1746 - zm.29.03.1846 Warszawa), s. Józefa i Ewy z d. Orłowska
            mat. Marianna Lanckorońska (ur.24.03.1768 Wojsławice - zm.przed 1846), c. Józefa i Klary z d. Matuszewska
 
            Dzieci : 8 (Wanda, Helena, Zofia, Maria, Stanisław, Joanna, Józefa, Kazimierz)
            B1. Wanda Henrietta Helena Majewska (ur.26.01.1831 Warszawa, par. św. Jan - zm.2.08.1903 Warszawa),
                  poch. cm. Stare Powązki [Nekrolog, „Kurier Warszawski”, nr 212]
            B2. Helena Bronisława Majewska (ur.16.07.1832 Warszawa - zm.8.09.1902), 
                  poch. Warszawa, cm. Stare Powązki
                  m.(śl.16.01.1856 Warszawa, par. św. Andrzej) Jan Piotr Rzepczyński (ur.1817 - zm.18.05.1878 Warszawa), 
                  poch. cm. Stare Powązki, 1856 r. starszy inżynier drogi żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej,
                  1860 r. Naczelny Inżynier trakcji kaliskich, 1863 r. Naczelnik Inżynieryi Dróg Bitych
                  ojc. Andrzej Rzepczyński [ur.+/-1780]
                  mat.(zapowiedź 1816 Janów, par. Janowo, woj. warmińsko - mazurskie) Ewa Rogalska [ur.+/-1780]
                  Dzieci (Rzepczyńscy) : (Jan, Konrad, Helena, Wincenty)
                  C1. Jan Wincenty Andrzej Rzepczyński (ur.26.10.1856 Warszawa, par. św.Andrzej - zm.6.12.1856 Warszawa)
                        [chrzestni : Wincenty Majewski, mecenas i Joanna Majewska]
                  C2. Konrad Józefat Andrzej Rzepczyński (ur.27.11.1857 Warszawa, par. św. Krzyż)
                        [chrzestni : Stanisław Wysocki, Radca Stanu i Aleksandra Wojciechowska]
                  C3. Jadwiga Helena Zofia Rzepczyńska (ur.17.04.1860 Warszawa, par. św. Krzyż - zm.30.06.1935)
                        m.(śl.16.01.1880 Warszawa, par. Wsz.Św.) Kazimierz Stefan Sułowski h. Strzemię 
                        (ur.26.04.1856 Szwejki Duże, chrzest 1856 Biała Rawska - zm.7.06.1926), 
                        poch.Warszawa, cm. Stare Powązki
                        ojc. Aleksander Sułowski (ur.1819)
                        mat. Marcella Dąbrowska (ur.ok.1824 - zm.29.06.1888) 
                        Dzieci :
                        D1. Adam Jan Sułowski (ur.25.08.1881 Gołyń, par. Chojnata, woj. łódzkie - zm.11.01.1940) 
                              poch. Warszawa, cm. Stare Powązki
                              ż. Joanna Rudzka h. Prawdzic (ur.15.12.1889 Gorzków - zm.11.09.1979 Lublin) 
                              ojc. Michał Rudzki (ur.1854 - zm.29.07.1924), s. Ignacego R. (ur.1806 - zm.1866)
                                    i Antoniny Lisikiewicz (ur.ok.1818 - zm.1893)
                              mat. Natalia Chelińska (ur.1862 - zm.30.01.1914), c. Franciszka Ch. (ur.1824 - zm.1910 Kotlice)
                                     i Antoniny z d. Makólska h. Gryf (ur.1836 Dzierzgów - zm.1901 Kotlice)
                              Dzieci : (Zygmunt, Kazimierz)
                              E1. Zygmunt Michał Sułowski (ur.2.05.1920 Lublin - zm.12.02.1995 Lublin) [PSB]
                                    polski historyk, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych 
                                    Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
                                    ż. Maria Jadwiga Chyżewska (ur.13.12.1943 Jedlnia - zm.25.05.1994 Lublin)
 
                                      prof. Zygmunt Sułowski (1920 – 1995)
 
                              E2. Kazimierz Jan Sułowski (ur.2.10.1921 Lublin - zm.1.10.1990 Warszawa), 
                                    poch. cm. Stare Powązki
                                    ż.(śl.1951 Kraków) Teresa Maria hr. Werszowiec - Rey h. Oksza (ur.23.07.1926 Psary)
                                    ojc. Ludwik Wawrzyniec hr. Werszowiec - Rey (ur.1896 - zm.1940 Przecław)
                                    mat. Cecylia Maria Jadwiga hr. Potocka h. Pilawa (ur.1900 - zm.1978 Kraków)
                  C4. Wincenty Karol Stanisław Rzepczyński (ur.26.09.1863 Warszawa, par. św. Krzyż)
                        [chrzestni : w imieniu Stanisława Majewskiego – Adolf Heinrich, w imieniu Laury Majewskiej – Joanna
                        Majewska, Konrad Majewski z Wandą Majewską]
            B3. Zofia Marianna Stanisława Majewska (ur.3.12.1833 Warszawa)
                  m.(śl.1860 Warszawa, par. św. Andrzej) Adolf Fryderyk Gustaw Heinrych h. Praca (ur.28.02.1833)
                  ojc. Teodor Fryderyk Heinrych (ur.1790 Wittenberga - zm.14.09.1869 Warszawa) [PSB]
                  mat. Maria Szultz
            B4. Maria Jadwiga Majewska (ur.7.01.1836 Warszawa)
            B5. Stanisław Jan Michał Władysław Majewski (ur.6.05.1837 Warszawa - zm.10.10.1916 Warszawa)
                  ż.(śl.20.09.1864 Biała Rawska) Ewa Sułowska h. Strzemię [ur.+/-1845]
                  ojc. Aleksander Sułowski (ur.1819)
                  mat. Marcella Dąbrowska (ur.ok.1824 - zm.29.06.1888)
            B6. Joanna Helena Aurelia Majewska (ur.4.10.1838)
            B7. Józefa Majewska (ur.1841 Warszawa)
                  m.(śl.16.02.1884 Warszawa, par. św. Krzyż) 
                  Karol Konstanty Majewski (ur.17.03.1833 Denków, par. wł., pow. opatowski - zm.28.09.1897), 
                  [świadkowie ślubu : Wincenty Majewski, lat 76, mecenas i Stanisław Majewski, lat 46]
 .                ojc. Wincenty Majewski (ur.1806 Mikułowice, par. wł., pow. opatowski - zm.27.01.1888 Warszawa),
                  mat. Joanna Julianna Marcjanna Jeziorańska (ur.1809)
            B8. Kazimierz Majewski (ur.26.10.1843 Warszawa - zm.8.12.1909), poch. cm. Stare Powązki
                  [Nekrolog „Kurier Warszawski”, nr 348]
 
      A2. Stanisław Majewski (ur.1807 Sandomierz - zm. Bordeaux, Francja) 
            Student Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji (od 14.09.1825 r.),
            oficer w powstaniu listopadowym, po powstaniu listopadowym 1830 r., wyemigrował do Francji i zmarł w Bordeaux
 
      A3. Eleonora Honorata Majewska (ur.1810 Kowala Stępocina - zm.1890 Seredzice k.Iłży) [LN, s. 25]
            1 m. Kazimierz Kubicki (ur.2.03.1795 Kunów - zm.1.03.1836 Kunów), 
                   kunowski mistrz sztuki kamieniarskiej, dostarczał rzeźbione kamienne elementy do budowy 
                   Teatru Narodowego w Warszawie (1829 – 1830)                    
            2 m.(śl.18.05.1842 Pawłów, woj. świętokrzyskie) 
                   Piotr Sobieszczański h. Rogala (ur.1801 Kiełczyna, par. wł. - zm.21.11.1869 Krynki), leśnik,
                   strażnik lasów państwowych leśnictwa iłżeckiego k. Radomia
                   [w metryce chrztu z 1846 r. Karola Kubickiego (ur.1835 Kunów) zapisany jako jego ojczym]
                   ojc. Walenty Sobieszczański (ur.1765)
                   mat. Zofia N. (ur.1767)
                   [brat Piotra S. – Józef Sobieszczański (ur.1785 - zm.1844), 
                   bliski krewny : Konstanty Regmunt Sobieszczański (Regmunt – przydomek jednej z gałęzi h. Rogala)]
            Dzieci (Kubiccy) : Jan, Karol (zob. treść)
            Dzieci (Sobieszczańscy) : 4 (Stanisław, Maria, Józef, Julianna)
            B1. Stanisław Aleksander Józef Sobieszczański (ur.11.09.1843 Rataje, par. Wąchock - zm.1920)
                  [chrzestni : Bartłomiej Kuchciński]
                  urzędnik kolejowy
                  ż.(śl.13.02.1896 Warszawa, par. św. Barbara) 
                  Aniela Julia Kociak (ur.29.09.1867 Przesławice, par. Chruślin, woj. łódzkie - zm.1955)
                  ojc. Stanisław Kociak (ur.1844 Wąchock, pow. Opatów)
                  mat. Marianna Wojciechowska [ur.+/-1845]
                  Dzieci : 9 (Zofia, Stanisław, Jadwiga, Stefan, Wanda, Aleksander, Zygmunt, Kazimierz, Maria)
                  C1. Zofia Sobieszczańska (ur.23.03.1888 - zm.1979)
                  C2. Stanisław Józef Sobieszczański (ur.8.01.1891 Warszawa, par. św. Barbara - zm.1959)
                        ż.(śl.8.06.1912 Warszawa, par. Wsz.Św.) Romana Rozner (ur.10.08.1894 Warszawa - zm.1983) [fot.]
                        ojc. Julian Walenty Rozner (ur.10.02.1860 Warszawa - zm.1911)
                        mat. Franciszka Chrzanowska (ur.9.04.1868 Łempice, Winnica, pow. Pułtusk)
                        Dzieci : 2 (Krystyna, Stanisław)
                        D1. Krystyna Halina Sobieszczańska (ur.1919 - zm.1997) [MyHeritage fot.]
                              m. N. Wójcik [ur.+/-1915]
                        D2. Stanisław Roman Sobieszczański (ur.1924 - zm.1962) [MyHeritage fot.]
                              ż. Marta Skrońska (ur.29.07.1928 Warszawa)
                              Dzieci : 1 (Jolanta)
                              E1. Jolanta Sobieszczańska
                  C3. Jadwiga Eleonora Sobieszczańska (ur.6.12.1892 Warszawa, par. św. Barbara - zm.1975)
                  C4. Stefan Aleksander Sobieszczański (ur.12.09.1893 Warszawa, par. św. Barbara),
                        prawdopodobnie zamordowany w Katyniu 1940 r.
                  C5. Wanda Sobieszczańska (ur.1894 - zm.1894)
                  C6. Aleksander Władysław Sobieszczański (ur.1896 Warszawa, par. św. Barbara - zm.1896)
                  C7. Zygmunt Piotr Sobieszczański (ur.13.03.1898 Warszawa, par. św. Barbara)
                        1920 r. student Uniwersytetu Warszawskiego
                        1 ż.(śl.14.07.1920 Warszawa, par. Wsz.Św.) Zuzanna Regina Górska (ur.1898 Warszawa)
                              ojc. Aleksander Górski [ur.+/-1870 - zm.po 1920]
                              mat. Marcjanna Goławska [ur.+/-1870 - zm.po 1920]
                        2 ż.(śl.29.05.1948 Warszawa) Zdzisława Lengas (ur.1907 Warszawa - zm.23.01.1988)
                             [1 mąż Zdzisławy Lengas – (śl.28.06.1934 Warszawa, par. Wsz.Św.) 
                             Stanisław Marian Adolf Teplicki (ur.1901 Myszyniec, pow. Ostrołęka - zm.2.01.1941 W - wa), urzędnik,
                             poch. Warszawa, cm. Stare Powązki,
                             s. Władysława Korwin - Teplickiego (zm.1938) i Jadwigi z d. Kraszewska]
                             ojc. Aleksander Lengas (ur.1874), kurjer
                             mat. Władysława Królik (ur.1875)
                        Dzieci z 1 żony : (Maria)
                        D1. Maria Hanna Sobieszczańska (ur.1921)
                  C8. Kazimierz Felika Sobieszczański (ur.3.05.1900 Warszawa, par. św. Barbara - zm.1900)
                  C9. Maria Sobieszczańska
            B2. Maria Sobieszczańska (ur.8.12.1845, chrzest 1846 Rataje, par. Wąchock)
                  [chrzestni : Ignacy Knake z Nietuliska i Anna Majewska z Pawłowa]
                  m.(śl.9.04.1866 Krynki) 
                  Adolf Gustaw Ernest Prokulski (ur.1840 Płock - zm.18.06.1901 Bronkowice, par. Tarczek)
                  [świadkowie ślubu : Ignacy Kwieciński, lat 52, Zawiadowca Węglarstwa we wsi Bobry
                  i Aleksander Luciński, lat 25, organista miejscowy], [LC Krynki, s. 130]
                  Dozorca Węglarstwa Górniczego w Okręgu Wschodnim
                  s. Józefa P. i Anieli z d. Kochcicka (Kuchcińska)
                  Dzieci (Prokulscy) : 10
                  M.in.
                  C1. Stanisław Apoloniusz Prokulski (ur.18.04.1869 Suchedniów) 
                        ż.(śl.1897 Skierniewice, ewang.) Janina Bronisława Adamowska [ur.+/-1870] [25.09.1919 rozwód]
                        c. Wincentego i Anieli z d. Korecka
                        Syn :
                        D1. Tymoteusz Prokulski (ur.29.09.1898 Skierniewice - zm.15.05.1963 USA)
                              aktor, reżyser, dyrektor teatru, polski autor piosenek
 
                                Tymoteusz Prokulski (1898 – 1963)
 
            B3. Józef Piotr Sobieszczański (ur.1849 Lubienia, par. Krynki - zm.29.08.1920 Majówka, par. Starachowice Górne)
                  [wg innych źródeł : ur. 1849 Brody Iłżeckie]
                  podleśny lasów starachowickich [LM Starachowice, akt 123, s.284]
                  ż.(śl.1882 Iłża) Julia Kurniewicz (ur.16.02.1865 Grodno - zm.1952) [fot. MyHeritage]
                  Dzieci : (Bronisława, Maria, Wanda, Zofia, Józef, Karol, Janina, Władysława)
                  C1. Bronisława Sobieszczańska (ur.1.12.1885 Seredzice, par. Iłża) [LN Iłża, akt 478, s.318]
                        m.(śl.30.06.1907 Michałów, par. Starachowice - Wierzbnik) Józef Władysław Frykacz [ur.+/-1885]
                        ojc. Józef Frykacz (ur.1854 Poczesna, gub. Kielecka), s. Kacpra i Krystyny z d. Żelikowska
                        mat.(śl.27.10.1879 Warszawa, par. św. Krzyż) Katarzyna Różańska (ur.1854 Kock, gub. Siedlecka),
                               c. Michała i Emilii z d. Kadelska
                        Dzieci :
                        D1. Stefan Wiktor Frykacz (ur.28.08.1909 Michałów, par. Starachowice - Wierzbnik - zm.15.07.1910)
                  C2. Maria Sobieszczańska (ur.1886 - zm.1968)
                  C3. Wanda Julia Sobieszczańska (ur.10.12.1888 Seredzice, par. Iłża - zm.1977) [LN Iłża, akt 181, s.741]
                        m.(śl.10.09.1934 Krynki) Andrzej Iwanow (ur.19.08.1879 Brześć, Białoruś)
                        Dzieci (Iwanow) : 3 (Wiktor, Maria, Jan)
                        D1. Wiktor Iwanow (ur.1916 - zm.1946)
                        D2. Maria Wanda Iwanow (ur.6.05.1918 Starachowice - zm.1969)
                              m. Bolesław Kowalski (ur.20.01.1912 Podlipie, Włoszczowa)
                              Dzieci : 5 (Lidia, + 4 dzieci)
                              E1. Lidia Kowalska (ur.1940 - zm.2010)
                                    m.(śl.1961) Jerzy Żuchowski (ur.24.02.1937 Skarżysko - Kamienna)
                                    Dzieci : 2
                        D3. Jan Iwanow [ur.+/-1920]
                  C4. Zofia Leokadia Sobieszczańska (ur.24.05.1890 Seredzice, par. Iłża - zm.1973) [LN Iłża, akt 368, s.393]
                        m. N. Szymański [ur.+/-1890]
                  C5. Józef Piotr Sobieszczański (ur.19.06.1895 Michałów, par. Starachowice Wierzbnik - zm.1940 Katyń),
                        absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w 1923 r., 
                        lekarz internista, kapitan WP, mianowany na stopień majora, 
                        zginął w Katyniu [fot.na stronach „MyHeritage”, „Nekropole”]
                        ż. Zofia Perkowska [ur.+/-1910]
 
                            
                        major Józef Piotr Sobieszczański (1895 – 1940) i żona Zofia z d. Perkowska
 
                        Dzieci : 1 (Stefan)
                        D1. Stefan Antoni  Sobieszczański (ur.2.09.1939 Łódź)
                  C6. Karol Wincenty Sobieszczański (ur.19.07.1898 Michałów, par. Starachowice - Wierzbnik)
                  C7. Janina Anna Sobieszczańska (ur.28.09.1902 Michałów, par. Starachowice - Wierzbnik - zm.1992)
                        m. Henryk Leszczyński (ur.1911)
                        Dzieci : 2 (Barbara, + 1 dziecko)
                        D1. Barbara Leszczyńska (ur.1937 - zm.2004)
                              m. Józef Ślot (ur.28.05.1935 Chełmża, pow. Toruń)
                              Dzieci (Ślot) 2
                  C9. Władysława Anna Sobieszczańska (ur.11.07.1905 - zm.1987) [fot. MyHeritage]
                        m. Władysław Górski (ur.1901 Tuszyn)
                        Dzieci (Górscy) 5 : (Jadwiga, Andrzej, + 3 dzieci)
                        D1. Jadwiga Górska
                        D2. Andrzej Gorski (ur.1932 - zm.1993) [fot MyHeritage/
            B4. Julianna Sobieszczańska (ur.1852 Krynki)
 
      A4. Antonina Barbara Majewska (chrzest 1.10.1812 Kowala Stępocina) [LN s. 8, 9]
            [świadkowie w USC : Jan Kwiatkowski, lat 37, kuchmistrz dworski i Józef Witkowski, lat 30, ogrodnik], [LN s.128]
 
      A5. Anna Katarzyna Majewska (ur.28.12.1814 Kowala Stępocina) [LN Kowala Stępocina, akt 2/1815, s. 3]
            [chrzest 4.01.1815 Kowala Stępocina], [LN, s. 44, 45]
 
      A6. Agnieszka Majewska (ur.1817 Kowala Stępocina - zm.16.01.1817 Kowala S.) 1 dzień [LM, akt 7/1817, s. 85]
 
      A7. Elżbieta Karolina Majewska (ur.17.01.1818 Ruda, par. Kowala Stępocina)
            [chrzest 27.01.1818 Kowala Stępocina], LN, s. 78,79]
            [chrzestni : Michał Urbański i Marianna Latosińska, panna z dworu Ruda]
            [świadkowie w USC 1818 r. : Michał Urbański, lat 28 i Antoni Wstępniowski, lat 33 – mieszczanie z Wierzbicy]
            [LN Kowala Stępocina, USC akt 9/1818, s. 103]
 
            m.(śl.26.07.1841 Pawłów, woj. świętokrzyskie) 
            Ignacy Kwieciński (ur.1815 Wola Zagórska, par. Łagów - zm.po 1866)
            1854 r. Nadzorca Węglarstwa, mieszkał : 1854 r. Baraki, par. Ćmińsk
            1866 r. Zawiadowca Węglarstwa we wsi Bobry
            ojc. Józef Kwieciński (ur.1784), ekonom Dóbr Suprynowanych Klucza Rzepińskiego
            mat. Wiktoria (Rozalia) Suchecka (ur.1790], mieszkali : Rzepin, par. Pawłów
            Dzieci : (Stanisław, Mieczysław, Zofia)
            B1. Stanisław Florian Kwieciński (ur.4.05.1842 Warszawa, chrzest 1.07.1844 Warszawa)
                  [chrzestni : Wielmożny Józef Olszewski, naczelnik w Sekcji Administracyjnej w Górnictwie
                  i Joanna Majewska oraz Wincenty Majewski, mecenas i Kazimiera Kotowska]
            B2. Mieczysław Kwieciński (ur.ok.1850)
                  ż.(śl.27.07.1876 Nieborów) Jadwiga Karolina Pętkowska [ur.+/-1855]
                  ojc. Tomasz Pętkowski (ur.1822 Pułtusk), urzędnik drogi żelaznej w Warszawie (wzm.1849 - 50), 
                        1853 r. kasjer na stacji Grodzisk Mazowiecki przy kolei Warszawsko - Wiedeńskiej,
                        1858 r. były urzędnik
                        s. Józefa i Marianny z d. Milewska
                  mat.(śl.3.05.1848 Warszawa, par. św. Krzyż) Maria Rozalia Garn (Garnn) (ur.1825 Płock), 
                        c. Henryka G. i (śl.16.11.1814 Warszawa) Tadea Anna Mitte ze Świętnicy h. Nagody
             B3. Zofia Kwiecińska (ur.1.05.1853 Baraki, chrzest 1854 Ćmińsk)
                   [chrzestni : Władysław Majewski, lat 24, agronom Królestwa, mieszkał : Warszawa
                   i Ludwika Borkowska, żona zawiadowcy
                   Węglarstwa, świadek Józef Kitliński, lat 36, zawiadowca Ręczno - Kowalskich Warsztatów], [LN. s.4]
 
      A8. Karolina Majewska (ur.1821 Krynki) zm. w dzieciństwie
 

      A9. Józef Piotr Majewski (ur.7.07.1822 Krynki) [LN Krynki, s. 5]

            prawnik, podprokurator przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, członek Warszawskiego Okręgowego Sądu

            ż.(śl.30.06.1881 Warszawa, par. św. Aleksander) Natalia Joanna Corazzi (ur.25.10.1847 Warszawa) [7]

            [świadkowie ślubu : Kazimierz Hornowski, lat 27 i Romuald Rojewski, lat 41]

            ojc. Aurelian Corazzi (ur.1806 Livorno, Włochy - zm.20.09.1871 Warszawa),

                   budowniczy, architekt, mieszkał : Warszawa, ul Bracka 1588,

                  s. Wincentego Corazzi, dyrektora teatru w Livorno i Antoniny Andolfati

            mat.(śl.1835 Warszawa, par. św. Jan) Magdalena Domaradzka (ur.1811 Skierniewice - zm.9.11.1856 Warszawa),  

                 c. Kazimierza D., garbarza i Julianny z d. Flakowska, zamieszkałych w Skierniewicach

            [brat Aureliana Corazzi – Antonio Corazzi (ur.17.12.1792 Livorno - zm.28.04.1877 Florencja), włoski architekt

            działający w Polsce w latach 1819 – 1847, żona Róża Benedetti (ur.ok.1800 - zm.1855 Florencja)]

 

            Dzieci (Majewscy) :

            B1. Antoni Majewski (ur.+/-1882 Warszawa), doktor medycyny

                  ż.(śl.28.04.1900 Warszawa, par. św. Aleksander) Aniela Maria Offmańska (ur.ok.1879 Warszawa - zm.1922),

                  poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                  ojc. Ignacy Jan Offmański (ur.1836 - zm.1912), poch. Warszawa, cm. Stare Powązki,

                        s. Ignacego O. (ur.ok.1811 - zm.1885 Warszawa) i Józefy Julianny Fiszer (ur.ok.1813 - zm.22.01.1848)

                  mat.(śl.30.06.1870 Warszawa, par. św. Aleksander) Aniela Marcela Dornfeld (ur.ok.1842),

                         c. Franciszka Ksawerego D. (ur.ok.1811) i Józefy Marianny z d. Marszałowska (ur.1816 - zm.1867)

                  Dzieci :

                  C1. Witold Bronisław Majewski (ur.4.08.1901 Warszawa, par. Wsz.Św. - zm.8.10.1972 Kraków)

                        uczestnik Powstania Warszawskiego 1944 r., porucznik, ps. „Dominik”,

                        jeniec wojenny Offlag II – D Gross Born

                        ż.(śl.30.12.1931 Warszawa) Zofia Bibianna Sadkowska [ur.+/-1905]

 

      A10. Aleksander Majewski (ur.26.02.1824 Krynki) [LN Krynki, s. 13]
            adwokat przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, 1856 r. Patron Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej

 

      A11. Karolina Majewska (ur.29.11.1825 Krynki) [LN Krynki, s. 23]

 

      A12. Maksymilian Majewski (ur.1827 Błaziny, par. Iłża - zm.10.03.1881 Ciechanów), lekarz wojskowy,

              kilka lat spędził jako lekarz wojskowy na Kaukazie, lekarz powiatu ciechanowskiego

              ż. Wiktoria Ledkowska [ur.+/-1830 - zm.po 1881]

 

      A13. Władysław Majewski (ur.10.12.1830 Kunów, dom 30 - zm.29.01.1887 Zakoziel, Litwa) [PSB]
            [chrzestni : W.Pan Leon Krasuski i Antonina Majewska, świadkowie : Wojciech Paszkowski, lat 40
            i Kazimierz Kubicki, lat 30]. [LN Kunów. akt 95/1830, s. 110]
            Komisarz Rządu Narodowego 1863 r., pracownik banków (Kraków, Stanisławów, Oświęcim, Wiedeń), 
            w ostatnich latach rządca dóbr rodziny Orzeszków w Zakozielu na Litwie (pow. kobryński).
 
            ż. (śl.3.09.1856 Skoszewy) Florentyna Marianna Plichta h. Półkozic (ur.29.11.1835 Byszewy, par. Skoszewy)
            [świadkowie ślubu 1856 r. – Józef Zielonka, dziedzic dóbr Skrzydlewo 
            i Aleksander Majewski, Patron Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej]
            ojc. Jan Ewangelista Tomasz Plichta (ur.27.12.1795 Moskwa k. Łodzi - zm.1.05.1868 Byszewy, par. Skoszewy),
                  sędzia pokoju Okręgu Brzezińskiego, dziedzic dóbr Moskwa i Byszewy,
                  s. Teodora Plichty (ur.1765 - zm,1833) i Teodozji z d. Błociszewska [zob. pkt 7.5]
            mat..(śl.4.06.1828 Proboszczewice) Helena Ludwika Łempicka (ur.ok.1807 - zm.21.10.1859), 
                  c. Józefa i Domiceli z d. Trzcińska
            Dzieci :
            B1. Stefan Majewski (ur.10.08.1867 Podniestrzany, par. Brzozdowce - zm.31.01.1944 Słonawy, poch. Oborniki) 
                  general dywizji Wojska Polskiego, wiceminister spraw wojskowych [PSB]
 
                    Stefan Majewski (1867 – 1944)
 
                  ż. Janina Pucherna [ur.+/-1870]
                  Dzieci (Majewscy) :
                  C1. Guido Majewski (ur.1903)
 
      A14. Karol Konstanty Majewski (ur.17.03.1833 Denków, par. wł., pow. opatowski - zm.28.09.1897), 
            poch. Warszawa, cm. Powązkowski,
            absolwent Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie pod Warszawą
            (Instytut Agronomiczny) 1854 r., zarządca majątków,
            inżynier, działacz niepodległościowy, przewodniczący Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym,
            członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim [PSB]
 
              Karol Majewski (1833 – 1897)  [powiększ]
 
            ż.(śl.16.02.1884 Warszawa, par. św. Krzyż) Józefa Majewska (ur.1841 Warszawa)
            [świadkowie ślubu : Wincenty Majewski, lat 76, mecenas i Stanisław Majewski, lat 46]
            ojc. Wincenty Majewski (ur.1806 - zm.1888)
            mat. Joanna Jeziorańska [ur.+/-1805]
 
 [5] Kłomnice, parowa fabryka cykorii
    
      Leon Wünsche (ur.1832 Reńska Wieś - zm.1913), Polak, niemieckiego pochodzenia,
      właściciel majątku Reńska Wieś k. m. Kędzierzyn Koźle,
      w 1878 r. kupił majątek ziemski w Nieznanicach
      ż. Alvina Schönfelder (ur.1841 - zm.1924) z Koźla
      Syn :
      Aureliusz Wünsche (ur.1864 - zm.1927), poch. Radomsko
      sukcesor majątku ziemskiego Nieznanice (par. Kłomnice), 
      w 1888 wybudował przy pomocy kapitału francuskiego parową fabrykę cykorii w Kłomnicach,
      założyciel i pierwszy prezes Kłomnickiej Ochotniczej Straży Pożarnej,
      w 1918 r. wzniósł pałac w Nieznanicach
      1 ż.(śl.1907 par. Dziepółć, ewang) Idalia Berta Witte (ur.1870 - zm.1919), 
            c. Hermana Witte [ur.+/-1840] i Ludwiki Klawe (ur.1841 - zm.1920)
      2 ż. Anna Witte (ur.1874 - zm.1941), c. Hermana i Ludwiki Klawe
 
      
      Rodzina Wünsche, Nieznanice 1920 r.
 
      
      Nieznanice, pałac
 
 [6] Rodzina Tylkiewicz h. Mogiła na Litwie i Żmudzi
      [w pisowni : Tilkevičius h. Mogiła (majątki na Żmudzi i Wileńszczyźnie)]  
 
      Arent Talkowski - Tylkiewicz [ur.+/-1635], protoplasta rodu, podciwun birżański
      Syn :
      Jan Tylkiewicz [ur.+/-1675]
      ż. Maria Urman [ur.+/-1675]
      Syn :
      Wincenty Tylkiewicz (ur.1704 - zm.1774)
      Syn :
      Maciej Tylkiewicz [ur.+/-1745]
      Syn :
      Kazimierz Tylkiewicz (ur.1778)
      Syn :
      Karol Kazimierz Tylkiewicz (ur.1813)
      ż. Marianna N. [ur.+/-1815]
      Syn :
      Władysław Tylkiewicz (ur.1841)
      ż. Anna Orzechowska vel Nuss [ur.+/-1845]
      ojc. Karol Orzechowski [ur.+/-1815]
      mat. Anna Boczańska [ur.+/-1815]
      Dzieci :
      A1. Edward Karol Józef Tylkiewicz (ur.1869)
      A2. Marianna Juliana Tylkiewicz (ur.1871 Podbirże - zm.1956 Katowice)
            m. Stanisław Kubicki (1867 Patrykozy - zm.1945 Zabrze)
            Dzieci : zob. treść
      A3. Aleksander Tylkiewicz [ur.+/-1875], szlachta
            ż. Antonina Dalecka [ur.+/-1875], szlachta
            prawdopodobnie rodzice :
            ojc. Jakub Dalecki [ur.+/-1845]
            mat. Marianna Danowska [ur.+/-1845], mieszkali : Wilno, par. śś. Piotra i Pawła
            Dzieci : (Paweł)
            B1. Paweł Tylkiewicz (ur,1903 Wilno, par. śś. Piotra i Pawła)
      A4. Józef Tylkiewicz (ur.ok.1873 - zm.1882)
      A5. Antoni Tylkiewicz (ur.1879 - zm.1880)
 
      „Spis osób mających prawo uczestniczyć w wyborach do dumy państwowej, IV okręg wyborczy m. Wilno 1906 r.
      Aleksander Tylkiewicz, s. Karola
      Józef Tylkiewicz, s. Józefa
 
 [7] Corazii
 
      Wincenty Corazzi [ur.+/-1760], dyrektor teatru w Livorno (Włochy)
      ż. Antonina Andolfaci [ur.+/-1765]
      Dzieci :
      A1. Antonio Corazzi (ur.17.12.1792 Livorno - zm.28.04.1877 Florencja),
            włoski architekt działający w Polsce w latach 1819 – 1847,
            budowniczy m.in. Teatru Narodowego w Warszawie
            ż. Róża Benedetti (ur.ok.1800 - zm.1855 Florencja)
 
              Portret Antonio Corazziego, „Tygodnik Ilustrowany” nr 134, 1878 r.
 
              [powiększ]
            Teatr Wielki w Warszawie, ilustracja 1840 - 1841 r.
 
      A2. Aurelian Corazzi (ur.1806 Livorno - zm.20.09.1871 Warszawa)
            [Inne formy : Coraczy, Koracy]
            1835 r. aplikant budownictwa, mieszkał ; Warszawa, ul. Długa 589 (od miesięcy czterech) 
            1836 r. konduktor budownictwa, mieszkał : Warszawa, ul. Długa 589
            1841 r. konduktor budownictwa, mieszkał : Warszawa 2781
            1843 r. konduktor budownictwa, mieszkał : Warszawa, ul. Żurawia nr 1610
            1844 r. konduktor budownictwa, mieszkal : Warszawa, ul. Alea 1726
            1848 r. budowniczy, mieszkał : Warszawa, ul. Bracka 1588
            1857 r. konduktor budownictwa, mieszkał : Warszawa, nr 263
 

             

            „Kurjer Warszawski” nr 207, 21.09.1871 r.

 
            1 ż.(śl.15.08.1835 Warszawa, par. św. Jan)
                  Magdalena Domaradzka (ur.ok.1811 Skierniewice - zm.9.11.1856 Warszawa)
                  [świadkowie ślubu : Jozef Pruski, lat 73 i Stefan Perchorowicz, lat 29, zegarmistrz]
                  mieszkała : 1835 r. Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 371
                  ojc. Kazimierz Domaradzki (ur.1776), garbarz w Skierniewicach
                  mat.(śl.6.02.1796 Skierniewice) Julianna Flakowska (ur.1777)
            2 ż.(śl.24.11.1857 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP) 
                  Karolina Sadkowska (ur.ok.1827 Bodzentyn - zm.po 1862)
                  [świadkowie ślubu : Józef Zakrzewski, lat 54, stolarz i Stanisław Zygadlewicz, lat 22, sztukator]
                  ojc. Jan Sadkowski
                  mat. Antonina Binkowska
 
                  
                  „Kurjer Warszawski” nr 210, 15.09.1862 r.
 
            Dzieci z 1 żony :
            B1. Aleksander Wincenty Corazzi (ur.4.08.1836 Warszawa, par. św. Jan - zm.1869/1874)
                  [chrzestni : Maurycy Blum, lat 30, dziedzic dóbr Szymanów, obwód Sochaczew, Róża Corazzi
                  oraz Wincenzo Vinceti, lat 29, sztukator gipsatury i Aniela Benedetti], [LN s. 126]
                  ż.(śl.13.10.1863 Warszawa, par. św. Andrzej) Eleonora Zielińska (ur.1839 Warszawa - zm.przed 1874)
                  [świadkowie ślubu : Marcin Gidlewski, urzędnik Sądu Poprawczego i Lucjan Korycki, farmaceuta]
                  ojc. Henryk Zieliński, s. Wincentego i Katarzyny z d. Olszewska
                  mat. Józefa Grot, c. Józefa Stanisława G. i Michaliny z d. Wiesiołowska
                  Aleksander Corazzi z żoną mieszkali : Warszawa, ul. Szpitalna 1354/1
 
                  
                  „Kurjer Warszawski” nr 256, 9.11.1863 r.
 
            B2. Amalia Corazzi (ur.1839 - zm.20.06.1843 Warszawa, par. św. Krzyż), lat 4
            B3. Artur Antoni Franciszek Corazzi (ur.5.01.1841 Warszawa, par. św. Krzyż)
                  [chrzestni : Francesco Vincenti, lat 22, rzeźbiarz i Matylda Fijetta 
                  oraz Ludwik Kauffmann, lat 41, rzeźbiarz i Zuzanna Rzeżyńska]
                  ż.(śl.12.10.1861 Warszawa, par. św. Jan) Leopolda Placyda Kaftańska (ur.1834 Dobrzyń)
                  [świadkowie ślubu : Feliks Szymczyk, majster malarski i Fryderyk Zeidler, majster ciesielski]
                  ojc. Julian Kaftański
                  mat. Teofila Skrobiszewska
            B4. Lucyna Róża Antonina Corazzi (ur.20.02.1843 Warszawa, par. św. Aleksander - zm.5.01.1848 Warszawa)
                  [chrzestni : Edward Traut, lat 28, Sekretarz Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Róża Coretti,
                  asystujący : Antoni Wąsowski, lat 25, budowniczy i Lucyna Fraxs]
            B5. Antonina Róża Ludwika Corazzi (ur.17.09.1844 Warszawa, par. św. Aleksander)
                  [chrzestni : Antoni Corazzi, lat 52, Radca Budownictwa, brat starszy i Paulina Daltrozzo,
                  asystujący : Ludwik Konkowski, lat 40, Budowniczy Gubernii Kieleckiej i Róża Corazii, żona powyższego]
                  m.(śl.15.10.1879 Warszawa, par. Przemienienie Pańskie) Romuald Rojewski (ur.1841 Nasielsk)
                  wdowiec, urzędnik Warszawsko - Wiedeńskiej Żelaznej Drogi
                  ojc. Filip Rojewski [ur.+/-1820], bednarz w m. Pułtusk
                  mat.(śl.1840 Pułtusk) Antonina Nowicka [ur.+/-1820]
                  [1 żona Romualda Rojewskiego : (śl.22.02.1865 Warszawa, par. św.Jan) 
                  Anna Grabowska (ur.13.02.1847 Warszawa - zm.12.11.1874 Warszawa), 
                  c. Andrzeja Grabowskiego (ur.1810 Ciekcin, gub. Płocka - zm.28.09.1853 Warszawa), 
                  właściciela domu nr 152 przy ul. Dunaj (s. Szymona Grabowskiego i Marianny z d. Mieszkowska)
                  i Ewy z d. Wysocka (ur.1811 Płock - zm.6.11.1885 Warszawa), c. Ignacego i Rozalii,
                  2 mąż Ewy Wysockiej : (śl.21.05.1854 Warszawa) Antoni Kubalski (ur.1818 Wisznice, gub. Lubelska), 
                  s. Tomasza i Salomei z d. Fijałkowska, wdowiec po Justynie z d. Kucharska (zm.1853)]
            B6. Natalia Joanna Corazzi (ur.25.10.1847 Warszawa, par. św. Aleksander)
                  [chrzestni : Wojciech Kiciński, lat 53, obywatel i Joanna Wincenzo, żona sztukatora,
                  świadek : Wincenty Wincenzo, lat 40, sztukator]
                  m.(śl.30.06.1881 Warszawa, par. św. Aleksander) Józef Piotr Majewski (ur.7.07.1822 Krynki)
                  ojc. Józef Majewski (ur.1784 - zm.1940)
                  mat. Agata Niezgodzińska (ur.1788 - zm.1956)
 
  Z tej linii :
  Józefa Corazzi (ur.1874 - zm.5.07.1906 Warszawa), lat 32, panna
  [Nekrolog „Kurjer Warszawski” nr 186, 8.07.1906 r.]
 
  1903 r. Julia Corazzi, wdowa [„Kurjer Warszawski” nr 36, 5.02.1903 r.]
      
 [powrót]

 

 

Spis treści

 

 

do górywstecz