Inni Kubiccy, szlachta
 
  Ostatnia aktualizacja : 11.05.2022 r.
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 

  1/ Kubiccy h. Kościesza :

  Antoni Kubicki [ur.+/-1680], 1700 r. dziedzic dóbr Perkunakemie, w pow. trockim (Litwa)

  ż. NN.

  Syn :

  Mateusz Kubicki [ur.+/-1720]

  ż. NN.

  Dzieci :

  A1. Onufry Kubicki [ur.+/-1750], 1800 r. dowiódł szlachectwa w gubernii wileńskiej

  A2. Kajetan Kubicki [ur.+/-1750], 1800 r. dowiódł szlachectwa w gubernii wileńskiej

 

  2/ Szala - Kubiccy :

  Stanisław Kubicki [ur.+/-1690]

  ż. Teresa Olszewska [ur.+/-1695]

  Syn :

  Jan Kubicki [ur.+/-1720]

  ż. Apolonia Popiel [ur.+/-1725]

  Syn :

  Antoni Kubicki [ur.+/-1750], 1782 r. dowiódł szlachectwa w sądzie grodzkim trembowelskim

  ż. Maria Czajkowska [ur.+/-1750]

  Dzieci :

  A1. Jan Kubicki (ur.1779)

  A2. Franciszka Kubicka (ur.1781)

  A3. Marianna Kubicka (ur.1787)

        m.(śl.1802) Jan Skupski [ur.+/-1780]

  A4. Ambroży Kubicki (ur.1789)

        ż.(śl.1817 Białobożnica, Ukraina) Anna Hoszowska h. Sas [ur.+/-1790], c. Jana i Marianny

  prawd.

  A5. Jakub Kubicki [ur.+/-1770]

        ż. Marianna N. [ur.+/-1770]

        Dzieci :

        B1. Konstancja Kubicka [ur.+/-1800]

              m.(śl.1821 Czortków) Józef Wilkoszewski [ur.+/-1800]

 

  3/ Czesław Malewski „Rodziny szlacheckie na Litwie w XIX wieku”, 2016 r.

  Kubicki : ok. Jurszyszki, Wilkańce (1842), Żomojtele (1839 – 1840), wieś Borcie (1835), Dojlidy (1828),

  Porojście – par. ejszyska.

-------------------------------------------------------------------------------------

  Osoby niewyjaśnione, najprawdopodobniej stanu szlacheckiego :

 

  1/ Barbara Kubicka [ur.+/-1710]

      m.(ślub 19.02.1730 Kraków, kościół Mariacki) Franciszek Słomnicki ur.+/-1705], generosus

      [świadkowie : Maciej Wereszczyński i Mikołaj Radomski]

 

  2/ Feliks Kubicki [ur.+/-1735], konfederat barski (1768 - 1772), wywieziony do Rosji 1774 r.

 

  3/ Barbara Kubicka [ur.+/-1740],”Nobilis

      m.(śl.13.12.1764 Warszawa, par. św. Krzyż) Józef Szczepanowski [ur.+/-1740], „Nobilis

      [świadkowie ślubu : MD. Michał Czapski, podskarbi Owrucki, Franciszek Romer, podskarbi woj. płockiego]

 

        akt ślubu, Warszawa 1764 r.  [powiększ]

 

  4/ Grójec :

     Józef Kubicki [ur.+/-1750], gospodarz w Grójcu

     ż. Teresa N. [ur.+/-1750]

     Córka :

     Zofia Kubicka (ur.1777 Grójec), tytuł „Jaśnie Wielmożna Pani”, mieszkała : 1819 r. Warszawa, ul. Rybaki 2527

     1 m. NN.

     2 m.(śl.9.02.1819 Warszawa) JWPan Jan Orański (ur.1759), wdowiec po Józefie Flakiewicz (zm.11.10.1817 Warszawa),

            s. Józefa i Marianny

 

  5/ Święciany [Litwa] :

      Dominik Kubicki [ur.+/-1755], „Urodzony”

      ż. Justyna Szczyczewska [ur.+/-1755], „Urodzona”

      Syn :

      Franciszek Kubicki (ur.1783) „Urodzony”, Jukiszki, par. Święciany [60 km na NE od Wilna]

      1 ż. NN.

      2 ż.(śl.28.07.1828 Daugieliszki Nowe) Rozalia Urbanowicz [ur.+/-1800], „Urodzona”, c. Michała i Wiktorii Rawa

           [świadkowie ślubu : „Urodzeni „ Maciej Stankiewicz, Onufry Rokicki, Józef Rawa, Rafal Mickiewicz]

 

      Napoleon Kubicki (ur.1837 - zm.1905), poch. Święciany [fot grobu „Nieobecni”]

      ż. Emilia Gloger [ur.+/-1840]

      Syn :

      Benedykt Kubicki (ur.21.03.1874 Święciany - zm.18.02.1951 Łódź), malarz [PSB]

      ż.(śl.1901) Maria Pikiel [ur.+/-1875]

 

        Benedykt Kubicki (1874 – 1951)

 

  6/ Łopuszno [27 km na NW od Kielc] :

 

      Marcin Kubicki [ur.+/-1760]

      ż. Konstancja Dwalowska [ur.+/-1760]

      Syn :

      Ambroży Kubicki [ur.+/-1790]

 

     

     1829 r. Ambroży Kubicki przyjechał do Warszawy z Łopuszny [„Powszechny Dziennik Krajowy” nr 162, 6.07.1829 r.]

 

     1 ż.(śl.29.11.1815 Łopuszno) Rozalia Radomska (ur.+/-1785] - zm.1844)], wdowa [Kozierowska, Bienińska]

          c. Jacentego i Katarzyny z d. Kaczorowska

     2 ż.(śl.18.11.1844 Łopuszno) Franciszka Oczkowska [ur.+/-1790], c. Franciszka i Katarzyny z d. Chmielowska

 

     ciągłość linii do XXI wieku

 

  7/ N. Kubicki [ur.+/-1760], tytuł „Jaśnie Pan”,

      [prawdopodobnie to Jakub Kubicki h. Kolumna Skrzydlata (ur.1858 - zm.1933)

      uczestnik Powstania Kościuszkowskiego, mieszkał : Warszawa,

     1794 r. podpułkownik

     [„Ostatnia narada spiskowców odbyła się w mieszkaniu ppłk. Kubickiego, i na niej zdecydowano rozpocząć

     Powstanie w Wielki Czwartek, 16 kwietnia 1794 r.”

     Źródło : Władysław Przyłuski „Józef Sierakowski, Towarzysz Kilińskiegp w Powstaniu Kościuszkowskim”]

     1807 r. N. Kubicki, pułkownik, Liceum Warszawskie (wzm.1807 - 1810)

     [„Gazeta Warszawska” nr 79, 3.10.1807 r.]

     [„Gazeta Korespondenta Warszawskiego y Zagranicznego” nr 79, 3.10.1807 r.]

 

  8/ Kacper Kubicki [ur.+/-1765]

      ż.(śl.28.01.1788 Kielce, Katedra) Konstancja Kubicka [ur.+/-1765]

 

     

      Akt ślubu, Kielce 1788 r.

 

      Syn :

      Mateusz (Marceli) Kubicki [ur.+/-1795 - zm.przed 1877], „Wielmożny”

      Mateusz Kubicki, przyjechał do Warszawy z Łaznowa [„Kurjer Warszawski” nr 157, 14.06.1848 r.]

      [Łaznów, par. wł. – 25 km na SE od Łodzi]

      [prawdopodobnie to Mateusz Kubicki (zm.przed 1874 Kielce), wierzyciel sumy na dobrach Górki w pow. stopnickim]

      [Maciej Kubicki, 1848 r. „Gazeta Krakowska” 1840, 1841

      ż.(śl.1820 Pierzchnica, zapowiedź i ślub Strojnów) Antonina Prażmowska [ur.+/-1800 - zm.przed 1877], „Wielmożna”

      mieszkali : par. Wąchock (wzm.1821), par. Chmielnik (wzm.1822 - 23 ), par. Proszowice (wzm.1828 -  33),

      par. Słaboszów (wzm.1832 - 41)

      ojc. Wincenty Prażmowski [ur.+/-1765]

      mat. Jadwiga Marcinkowska [ur.+/-1765], [brat Wojciech Marcinkowski]

 

     

 

      Dzieci : (Aleksander, Władysław, Józef, Marianna, Andrzej, Helena, Adolf)

      A1. Aleksander Kubicki (ur.1821 Starachowice, par. Wąchock, gub. Radomska), „Wielmożny”,

           1846 r. urzędnik Górnictwa, mieszkał : Starachowice, 1848 r. sztygar w kop. „Ksawera”, par. Będzin

            ż.(śl.20.01.1846 Warszawa, par. św. Krzyż) Antonina Katarzyna Kotowska h. Trzaska (ur.1828 Praszka)

            [świadkowie ślubu : Wielmożny Leonard Wilski, lat 43, adwokat Sądu Apelacyjnego i Eliasz Schenchn, lat 40,

            pułkownik artylerii, Dyrektor Wydziału Górniczego]

            ojc. Michał Kotowski (ur.ok.1784 - zm.1867 Warszawa - Tarchomin, św. Jakub),

                  s. Tomasza K. [s. Jakuba] i Katarzyny z d. Dziewanowska (ur.ok.1766 - zm.XII.1826 Piaseczno)

            mat.(śl.1827 Czerwonka, pow. węgrowski) Agnieszka Borowa, c. Józefa Borowy i Rozalii z d. Szczypińska

            Dzieci :

            B1. N. Kubicki (ur.1846 - zm.12.09.1846 Kopalnia Ksawera, Będzin, par. Trójca Przenajśw.), dziecko nieżywe

            B2. Michalina Kubicka (ur.5.07.1848 Kopalnia Ksawera, par. Będzin, par. Trójca Przenajśw.)

                  [chrzestni : JWielm. Eliasz Szeuszyn, Jenerał Wojenny Rosyjski, Dyrektor Górnictwa

                  i Wielm. Marianna Kotowska, asystenci : W. Stanisław Kotowski

                  i W. Michalina Górska, pułkownikowa Polskich Wojsk – wszyscy z Warszawy]

            B3. Franciszek Piotr Kubicki (ur.31.01.1851 Warszawa - Powsin, św. Elżbieta)

                  [chrzestni : Jaśnie Wielmożny Ksiądz Franciszek Dąbrowski, proboszcz par. Powsin i Anna z Kotowskich]

      A2. Władysław Jan  Kubicki (ur.25.06.1822 Lubania nr 1, par. Chmielnik - zm.1823 Lubania)

      A3. Józef Kubicki (ur.1826 - zm.29.12.1828 Proszowice), lat 2

      A4. Marianna Ewa Kubicka (ur.7.10.1832 Kowary, par. Słaboszów - zm.1835 Kropidło, par. Słaboszów), lat 3

      A5. Andrzej Kubicki (zm.10.01.1833 Kowary, par. Proszowice)

      A6. Helena Józefa Kubicka (ur.1839 Kropidło, par. Słaboszów - zm.12.12.1912 Suchedniów), lat 72

            m.(śl.30.01.1877 Kielce Katedra, akt 13, s.5) Karol Wasilewski (ur.ok.1827 - zm.przed 1912],

            wdowiec po Zofii z d. Gładyszewska, s. Szymona i Marianny z d. Łopacińska

      A7. Adolf Romuald Kubicki (ur.1841 Kropidło, par. Słaboszów)

 

  9/ Franciszek Kublicki (!) [ur.+/-1770], kowal, mieszkał : Kotlarnia, Śląsk

      [Rodzina herbu „krzyż i miecz”, Inflanty, Połock]

      ż. Rozalia Cieślick [ur.+/-1770]

      Syn :

      Karol Kubicki (ur.7.07.1801 - zm.1854 Poznań)

      absolwent polskiego gimnazjum w Gliwicach, sędzia miejski w Sohrau, obecnie Żory, przeniesiony do Poznania.

      Pracowal w Sądzie Miejskim w Poznaniu

      1 ż. NN.

      2 ż.(śl.1844 Śrem) Teofila Żeromska [Żurawska, Żuromska] (ur.1817 Lussowo - zm.1897)

      Syn :

      Witalis [Vitalis] Kubicki (ur.25.04.1851 Poznań - zm.20.09.1915 Berlin)

      inżynier budownictwa wodnego, geodeta, szlachcic z okolic Poznania

      [wg Wikipedii potomek Jakuba Kubickiego (1758 – 1833), architekta]

      ż.(śl.1886 Poznań, par. św. Marcin) Maria Sztark [Stark] (ur.28.01.1858), Niemka, nauczycielka

      ojc. Karol Sztark (ur.1821)

      mat.(śl.1853 Kwilcz) Maria Sypniewska (ur.1834)

      Dzieci : (Jadwiga, Stanisław, Tadeusz, Jerzy, Witold, Hanna, Jan)

 

     

      Kubiccy. Od lewej stoją : Witold, Hanna, Tadeusz. Od lewej siedzą : Jerzy, Stanisław, Jan.

      [fot. 1910 r. ze strony : Krzysztof Kubicki – Wspomnienie”]

 

        [powiększ]

      Kubicki Stanisław [i inni] „Telegram od dzieci dla Marii Konopnickiej” 1902 r.

 

      A1. Jadwiga Józefa Kubicka (ur.3.09.1887 Ziegenhain - zm.12.03.1891 Ziegenhain)

      A2. Stanisław Kubicki (ur.7.11.1889 Ziegenhain, Kassel - zm.prawd. I.1942 lub VI.1943 Warszawa) [PSB], [Wikipedia]

            malarz, grafik, poeta i publicysta, w czasie II wojny św. żołnierz polskiego ruchu oporu,

 

              Stanisław Kubicki (1889 – 1942/43)

 

            ż.(śl.1916) Margarete Schuster (ur.20.06.1892 Berlin - zm.18.07.1984), graficzka, malarka, poetka

            Syn :

            B1. Stanisław Karol Kubicki (ur.5.07.1926 Berlin), profesor neuropsychologii

      A3. Tadeusz Teofil Kubicki (ur.3.03.1891 Kassel)

      A4. Jerzy Witalis Kubicki (ur.19.07.1892 Kassel - zm.17.11.1973 Poznań), poch. cm. Junikowski

            pułkownik, członek tajnego sztabu wojskowego, współtwórca 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich

            1921 r. 15 pułk ułanów,

            1921 r. osiadł w majątku Mycielskich Kobylepole,

 

              płk. Jerzy Witalis Kubicki (1892 – 1973)

 

            1 ż. Felicja Szyfter (ur.+/-1895 - zm.1941)

            2 ż. Zofia Tabaczyńska [ur.+/-1895], [1 voto Bobińska 1947 r.]

            Dzieci z 1 żony : (Maria, Krzysztof, Jerzy)

            B1. Maria Kubicka (ur.1925 - zm.28.09.2013 Szczecin), prof.dr hab. AR w Szczecinie,

                  wieloletni Kierownik Katedry Fizjologii Roślin, Dziekan Wydziału Rolniczego dawniej Akademii Rolniczej

                  w Szczecinie. Żołnierz Armii Krajowej ps. „Michał”, członek Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół

                  15. Pułku Ułanów Poznańskich.

                  m. N. Seidler [ur.+/-1925]

            B2. Krzysztof Kubicki (ur.1930 - zm.8.01.2017), mgr inż. komunikacji

                  ż. Halina Teresa N. (ur.1934 - zm.1.04.2013), poch. Poznań

                  Dzieci : (Maria, Anna, Alina)

                  C1. Maria Kubicka

                  C2. Anna Kubicka, zamężna Ciba

                  C3. Alina Kubicka, zamężna Sokołowska

            B3. Jerzy Kubicki (ur.1936) dr hab. Politechnika Szczecińska

      A5. Witold Marian Kubicki (ur.14.07.1895 Eberswalde)

      A6. Hanna Zofia Kubicka (ur.16.01.1898 Eberswalde - zm.24.10.1961), poch. Ridgefield, USA

            m. Witold Stanisław Alkiewicz (ur.19.04.1893 Osieczna k. Leszna - zm.20.10.1980), poch. Ridgefield, USA

            ojc. Stanisław Alkiewicz (ur.17.07.1859 Kąpiel, Gniezno - zm.7.02.1910 Leszno), dr med.,

                  s. Wincentego A. (ur.16.07.1827 Broniszewice) i Jadwigi Hahn (ur.1839)

            mat. Urszula Koleta Chrzanowska h. Nowina (ur.6.03.1868 - zm.7.08.1927), poch. Leszno,

                   c. Nicefora Jana Chrzanowskiego h. Nowina i Eleonory Müntzberg

                   [c. Bonawentury M. i Urszuli z d. Chodorecka (Chodoręska) (ur.ok.1799 - zm.1877)]

            Dzieci :

            B1. Andrzej Stanisław Witold Alkiewicz (ur.4.04.1924 Poznań - zm.2000),

                  1946 - 1949 r. żołnierz Polish Army under British  Command

                  1949 r. wyemigrował do USA,

                  absolwent Columbia University, New York City (1953)

                  ż. Barbara Engel [ur.+/-1925]

                  Dzieci : (Maria, Christopher, Mark)

                  C1. Maria Alkiewicz

                  C2. Christopher Alkiewicz

                  C3. Mark Alkiewicz

      A7. Jan Kubicki [ur.+/-1895]

 

  10/ Stanisławów, Tłumacz :

        Maciej Kubicki (ur.1770)

        ż.(śl.1814 Stanisławów) Ewa Matys (ur.1774)

        [świadkowie ślubu : Jozef Ziarkiewicz i Szymon Kubicki]

 

       Kacper Kubicki [ur.+/-1795], kowal, Stanisławów

       ż. Teresa Deyczakowska [ur.+/-1795]

       Syn :

       Jan Kubicki (ur.24.06.1822 Stanisławów, dom 104) de Tłumacz (ex Stanisławów) [LN Stanisławów, s.10]

       ż. Katarzyna Kulczycka h. Sas (ur.1832) [1 mąż – (śl.1850) Szymon Biliński (ur.1810) de Tłumacz

       ojc. Antoni Kulczycki (ur.1793) de Pałahicze, par. Tłumacz, s. Jana i Pelagii

       mat.(śl.1825) Apolonia Śniechowska (ur.1802) de Jezierzany

 

       Agnieszka Kubicka (ur.1797)

       m.(śl.29.01.1815 Stanislawów) Paweł Ostrowski (ur.1789)

       [świadkowie ślubu : Jan Fett i Jan Laskowski]

       Dzieci :

       A1. Aleksander Ostrowski [ur.+/-1830]

             ż. Zofia Święcicka [ur.+/-1830]

             Dzieci : ur. Tłumacz (1864)

 

       Onufry Kubicki, 1939 r. wł. majątku w pow. Tłumacz, poczta Tyśmienica

       prawdopodobnie to Onufry Kubicki (ur.12.06.1895), w 1921 r. pułk piechoty, podporucznik

       prawdopodobnie brat Leon Kubicki (ur.1900 - zm.1976) + 6 rodzeństwa, [matka N. Szablińska]

 

       W tych okolicach :

       Marianna Władysława Kubicka (ur.14.06.1875 Lwów, Bazylika, dom 29 - zm.26.12.1911 Tłumacz) 
       c. Jana Zygmunta Kubickiego i Augusty Postler [dom 29, dawny dom 370, własność rodziny Postler]
       [Tłumacz, grób : „Tu spoczywa Marya z Kubickich Orłowska. Zmarła 26 grudnia 1911 w 37 roku życia”]
       m.(śl.27.06.1893 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 46) 
       Stanisław Wawrzyniec Orłowski h. Lubicz (ur.5.09.1860 Lwów, dom 371 - zm.po 1903), 
       dr prawa, adwokat, 1903 r. dr praw, Tłumacz [zob. „Kubiccy z Kunowa ...”]

 

      

 

   11/ Wawrzyniec Kubicki [ur.+/-1780]

     1815 r. protokulista, Sąd Podsędkowski powiatu Orłowskiego, Kutno (wzm.1815)

     1823 r. komornik przy Sądzie Pokoju Powiatu Orłowskiego (wzm.1823 - 1829)

 

    

     „Powszechny Dziennik Krajowy” nr 309, 3.11.1829 r., „Gazeta Polska” nr 320, 29.11.1929 r.

 

  12/ Leon Kubicki [ur.+/-1780], dziedzic z Gubernii Wołyńskiej przyjechał do Warszawy 

 

     

      [„Kurjer Warszawski” nr 266, 8.11.1823 r.]

 

  13/ Wincenty Kubicki [ur.+/-1795], szlachta

       ż. Magdalena N. [ur.+/-1800], szlachta

       Dzieci :

       A1. Karolina Tekla Kubicka (ur.1.01.1825 Dwór Janopol, par. Łysków, ob. Białoruś)

             [chrzestni : Urodzony Jan Kulikowski i Urodzona Agata Wereszczyńska]

 

  14/ Walenty Kubicki (ur.1797 - zm.1852 Poznań), 1824 r. żołnierz

      [zostawił po sobie : Karol, lat 33, Otton, lat 19, Walerian, lat 11]

      [w innej wersji : Jakub Kubicki, 1826 r., Benedykt Kubicki 1828 r. podoficer]

      ż.(śl.1824 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny) Nepomucena Kreczmerska (ur.1799 - zm.2.12.1858 Poznań), l.59

      [Kreczmerska, Kreczmarska, Kretschmer, Kaczmarska, Kraetzmer, Kraczmarska]

      [świadkowie ślubu : Karol Flippo i Karol Tylisch]

 

      Dzieci : (Nepomucena, Paulina, Karol, Emilia, Rozalia, Ludwika, Teofil, Otton, Hieronim, Walery)

      A1. Nepomucena Kubicka (ur.1822 - zm.1823) 1 rok

      A2. Paulina Julianna Kubicka ur.1823 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny - zm.1823) 10 dni

            [chrzestni : Jan Nepomucen Milewski i Maria Teresa Gekler]

      A3. Karol August Kubicki (ur.13.09.1824 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny - zm.1.12.1902), poch. Środa Wlkp.

            [chrzestni : Nepomucen Milarski i Maria Teresa Geklau], [zgon zgłosił Kazimierz Kubicki (syn)]

            poseł do parlamentu niemieckiego w latach 1893 - 1898, obywatel m. Środa,

            właściciel majątku ziemskiego Sarbinowo (par. Żnin), kupiec.

            Po maturze, którą zdał w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, studiował prawo w Bonn i we Wrocławiu.

            Po studiach przyjął posadę aplikanta bez uposażenia w senacie cywilnym w Poznaniu,

            z której wkrótce zrezygnował, by móc objąć stanowisko generalnego zarządcy dużego majątku ziemskiego.

            Własny majątek w Sarbinowie k. Żnina sprzedał i przejął sklep z artykułami kolonialnymi i żelaznymi

            w Środzie Wielkopolskiej [od Władysława Radziejewskiego – brata żony]

            W czerwcu 1893 r. uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Środa Wielkopolska - Śrem

            do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając 76,26 % głosów. Zasiadał w komisji petycyjnej.

            Członek : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział Nauk Historycznyvh i Moralnych, (wzm. 1860 r.)

            1860 r. Karol Kubicki z Miłosławia, członek Towarzystwa Ekonomów, sekretarz,

            administrator dóbr Miłosławskich [Miłosław – 14,5 km na SE od Środy Wlkp.]

            Członek Towarzystwa Tatrzańskiego (wzm.1887 - 1905)

 

           

            Kurjer Warszawski” nr 338, 7.12.1902 r.

 

            ż.(śl.1867 Poznań, par. św. Marcin) Marianna Ludwika Łucja Radziejewska (ur.1841 - zm.1926) [7]

            poch. Środa Wlkp.

            ojc. Piotr Radziejewski (ur.ok.1810 Wielkopolska - zm.10.01.1888 Środa Wielkopolska)

                  [zgon zgłosił Karol Kubicki, zięć]

                  oficer powstania listopadowego 1830 - 1831

            mat.(śl.8.05.1837 Konojad) Matylda Kurtz [ur.+/-1810], [w akcie zgonu Piotra R. – Emilia Kutzner]

                  c. Franciszka Ksawerego K. (ur.1770) i Zofii Krystyny Reinhardt (ur.1783 Strzelin - zm.12.04.1829 Konojad)

                  [Rodzeństwo Matyldy Kurtz – Aleksander Kurtz, Aleksandra Kurtz (ur.1816) i mąż Karol Kubala (ur.1810)

                  + 5 dzieci]

 

            Dzieci : (Zofia, Kazimierz)

            B1. Zofia Kubicka (ur.28.09.1868 Dobrojewo, par. wł. k. Poznania - zm.18.06.1959 Kraków) [fot. grobu]

                  [własność : hr. Stefan Kwilecki (ur.29.05.1839 Dobrojewo - zm.25.01.1900 Dobrojewo),

                  od  1866 r. dobywają tu torf prasowany, do 4 milionów cegieł rocznie”.]

                  m.(śl.30.06.1889 Środa, kapl. S.S. Mił.)

                  Stanisław Bednarski (ur.5.01.1851 Bystra Podhalańska, par. Jordanów, gm. Myślenice - zm.7.11.1933),

                  poch. Kraków, cm. Rakowicki [fot. grobu]

                  [ks. Radziejowski, poseł, wuj panny młodej, świadkowie ślubu : Karol Kubicki i (ur.1824 - zm.1902, poseł)

                  i Wojciech Schwarzkopf]

                  Gimnazjum św. Anny w Krakowie, student na Wydziale Filozoficznym UJ w latach 1872 - 1976,

                  I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

                  1889 r. prof. z Tarnowa, Galicja

                  1910 r. dyrektor gimnazjum w Krakowie,

                  1917 r. dyrektor C.K. Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, c.k. radca rządu (wzm.1910 – 1924),

                  zawiadowca gabinetu archeologicznego, członek Komisji Filologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie

                  ojc. Józef Bednarski (Bednarz) [ur.+/-1835]

                  mat. Katarzyna Radon (Radoń) [ur.+/-1835]

 

                        

                  Kraków, cm. Rakowicki. Stanisław Bednarski (1851 – 1933) i Zofia z d. Kubicka (1868 -1859)

 

                  Bratem Stanisława Bednarskiego był Jan Bednarski (ur.16.06.1860 Bystra - zm.7.04.1926 Nowy Targ),

                  lekarz, działacz narodowy i społeczny, od 1897 zamieszkał w Nowym Targu,

                  w latach 1898 - 1914 poseł do Sejmu Krajowego Galicji,

                  1918 - 1919 starosta nowotarski, 1919 - 1925 starosta powiatu spisko - orawskiego. [zob. Wikipedia]

 

                 

 

            B2. Kazimierz Karol Kubicki (ur.17.12.1868 Dobrojewo - zm.12.05.1945), poch. Kraków., kupiec,

                  prezes Towarzystwa Sokół, Środa (wzm.1898 r.), uczestnik Powstania Wielkopolskiego, Rada Ludowa

                  w Środzie, członek magistratu m. Środa, burmistrz m. Środa do 1939 r.,

                  członek Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Srodzie od 1909 r. (wzm.1934 r.)

 

                    Kazimierz Kubicki (1869 – 1945) [fot „Praca” nr 37, dn. 9.09.1900 Poznań]

 

                  ż. Joanna Kwiecińska (ur.1888 - zm.1969)

                  Dzieci : (Janusz, Maria, Kazimierz, Tadeusz, Karol, Teresa)

                  C1. Janusz Karol Kubicki (ur.1.12.1908 Środa Wlkp.)

                        ż.(śl.1936 Poznań) NN.

                  C2. Maria Angela Kubicka (ur.21.06.1910 Środa Wlkp. - zm.19.12.1976 Środa Wlkp.)

                        m.(śl.25.04.1951 Poznań, par. św. Magdalena)

                        Witold Paweł Sikorski h. Cietrzew (ur.8.12.1906 Leśno, par. wł. - zm.1980) [fot. GENI]

                        ojc. Edmund Sikorski (ur.23.02.1864 Leśno - zm.28.02.1940 Brusy), wł. maj. Leśno w pow. Chojnice,

                              s. Pawła Leona Sikorskiego (ur.ok.1826 - zm.1907)

                              i Antoniny z d. Donimirska h. Brochwicz (ur.31.05.1838 Czernin k. m. Sztum - zm.29.08.1918 Leśno)

                        mat. Julia Dąmbska h. Godziemba (ur.1878 Konary - zm.9.01.1925 Leśno),

                              c. Franciszka Dąmbskiego (ur.3.12.1841 Konary - zm.22.09.1895 Bad Nauheim)

                              i Antoniny z d. Nostitz - Jackowska h. Ryś (ur.1852 - zm.23.09.1899 Sokołów)

                  C3. Kazimierz Stanisław Kubicki (ur.28.03.1912 Środa Wlkp. - zm.1995, poch. Środa Wlkp.)

                  C4. Tadeusz Marian Kubicki (ur.8.09.1913 Środa Wlkp. - zm.1996, poch. Środa Wlkp.)

                  C5. Karol Stanisław Antoni Kubicki (ur.15.06.1915 Środa Wlkp. - zm.6.01.1926)

                  C6. Teresa Irena Kubicka (ur.20.10.1926 Środa Wlkp. - zm.7.08.2018), poch. Środa Wlkp.

                        absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego,

                        polska prawniczka, pedagog, profesor nauk prawnych [zob. Wikipedia]

 

                          prof. Teresa Irena Rabska z d. Kubicka (1926 – 2018)

 

                        m.(śl.4.03.1950 Poznań) Zdzisław Rabski [ur.+/-1925]

                        Dzieci (Rabscy) : Kazimierz, Joanna

 

      A4. Emilia Julianna Kubicka (ur.1826 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny), c. Jakuba i Nepomuceny Kraetzmer

            [chrzestni : Nepomucen Milewski i Julianna Jaegler]

 

      A5. Rozalia Teofila Kubicka (ur.1827 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny)

            [chrzestni : Mikołaj Starzęcki, destylator i Eleonora Schneider]

 

      A6. Ludwika Tekla Kubicka (ur.1829 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny)

            [chrzestni : Jan August Latow, kuśnierz i Ksawera Michałowska]

 

      A7. Teofil Kubicki (ur.1829 - zm.1829 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny), 21 dni

 

      A8. Otton Hipolit Kubicki (ur.1835 Poznań - zm.23.05.1908 Prażmów, pow. Grójec)

            [zgon zgłosili : Mieczysław Kubicki, lat 40 i Zygmunt Kubicki, lat 32 – synowie, w Prażmowie mieszkający]

            [„Głos Warszawski” nr 60, 26.05.1908 r.]

            W latach 1859 - 1862 nauczyciel gospodarstwa wiejskiego w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie

            pod Warszawą. Od 1862 r. w Puławach w Instytucie Politechnicznym i Rolno - Leśnym wykładał kilka

            przedmiotów. Zarządca majątków Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Nowej Aleksandrii (Puławy).

            Jeneralny plenipotent ordynacji hr. Zamojskich” do 1.07.1904 r. Mieszkał m.in z rodziną : Zwierzyniec.

            1890 r. członek rzeczywisty Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim

            [„Gazeta Warszawska” nr 239, dn. 10.09.1890 r.]

            Członek Towarzystwa Tatrzańskiego z synami (wzm.1904 - 1905 r.)

            Właściciel majątku Prażmów.

 

                    Otton Kubicki (1835 – 1908)

 

            ż.(śl.1860 Częstochowa, 4.07.1860 Grosów, par. Warszawa Wawrzyszew, par. św. Maria Magdalena)

            Emilia Walentyna Siekaczyńska (ur.21.04.1839 Warszawa - zm.13.01.1906 Prażmów),

            mieszkała : Grosów, par. Wawrzyszew

            ojc. Stanisław Jakub Siekaczyński (ur.4.04.1803 Szczebrzeszyn - zm.8.10.1852 Warszawa)

                  Radca Stanu Dyrektora Komisji Rządowej Sprawiedliwości [PSB],

                  s. Kazimierza i Tekli z d. Górska (zm.15.07.1859 Warszawa)

            mat.(śl.12.07.1838 Częstochowa) Salomea Franciszka Marianna Zanelli h. . (ur.1813 - zm.15.05.1898),

                  c. Wincentego Zanelli i Salomei z d. Wojnicka

 

            Dzieci : (Władysław Stanisław, Mieczysław, Edward, Stefania, Zygmunt)

            B1. Władysław Leon Kubicki (ur.11.04.1861 W-wa Wawrzyszew - zm.1.12.1940 W-wa, par. św. Aleksander)

                  [chrzestni : Karol Kubicki, lat 35, (ur.1824 - zm.1902, poseł), mieszkał : Wielkie Księstwo Poznańskie,

                  chwilowo w Marymoncie zamieszkały i Maria Okulicka, asystujący : August Rosenbaum

                  i Salomea Siekaczyńska, świadkowie : w/w Karol Kubicki i Ksawery Okulicki, lat 30, naczelnik kolei]

                  kawaler

            B2. Stanisław Zygmunt Kubicki (ur.2.05.1862 Marymont pod Warszawą)

                  [chrzestni : Karol Kubicki, lat 36, (ur.1824 - zm.1902, poseł), mieszkał : Wielkie Księstwo Poznańskie

                  i Marcjanna Siekaczyńska, żona Inspektora Stanu Zdrowia]

            B3. Mieczysław Lesław Kubicki (ur.29.07.1864 Nowa Aleksandria, par. Włostowice - zm.po 1908)

                  [chrzestni : Lesław Siekaczyński, agronom z Warszawy i Kazimiera Siekaczyńska,

                  obecni zgłaszający : Antoni Zieliński, lat 36, Profesor Matematyki Wyższej i Mechaniki Rolniczej

                  w Instytucie Politechnicznym i Rolniczoleśnym w Nowej Aleksandrii i Aleksander Zieliński, lat 42,

                  Profesor Rysunków Technicznych w tymże Instytucie]

                  Mieszkał : 1908 r. Prażmów

            B4. Edward Tadeusz Kubicki (ur.22.09.1867 Opole Lubelskie - zm.22.01.1937 Warszawa) [fot. grobu]

                  [chrzestni (1.03.1868 Opole Lub.) : Tadeusz Kowalski, Profesor Instytutu Rolniczego w Nowej Aleksandrii

                  zamieszkały i Sabina Zielińska, asystowali : Antoni Zieliński i Julia Kowalska]

                  poch. Warszawa, cm. Powązkowski,

                  przemysłowiec, fabrykant, obywatel ziemski, odznaczony srebrnym krzyżem zasługi,

                  „Księga Adresowa Warszawy 1909 r. (s.198) :

                  Kubicki Edward (tapety i papier kolorowy, fabryka w Częstochowie)

                  Kubicki i S-ka „Częstochowska Fabryka Kleju” (s.280),

                  1908 r. członek Towarzystwa Pomocy uczniom niezamożnym,

                  adres : 1908 r. Kubicki i S-ka, Warszawa, ul. Żelazna Brama 6a (wzm.1908 – 1909)

                  1908 r. ul. Hoża 39 (1908 r., s.532, 1909 r., s.630)]

 

                  

                  [Nekrolog „ „Kurjer Warszawski” nr 26, 26.01.1937 r.]

 

                 

                  Warszawa, cm. Stare Powązki

 

                  ż. Julia Weronika Wiśniewska (ur.1870), 1893 r. niezamężna [wg innych źródeł Julia Wierzbowska]

                  Dzieci : 1 (Alfred, Otton, Zofia)

                  C1. Alfred Wiśniewski Kubicki (ur.22.05.1892 Warszawa, ul. Dobra 2 - zm.po 1923)

                        z matki Julii Weroniki Wiśniewskiej, 1893 r. niezamężnej, mieszkała ; ul. Dobra 1

                        [chrzest 1894, par. św. Trójca, chrzestni : Kazimierz Charłusz i Julia Wiśniewska,

                        świadek : Julia Wiśniewska, lat 53, wdowa, ul. Dobra 1]

                        5.06.1902 r. uznanie przez sąd ojcostwa Edwarda Tadeusza Kubickiego,

                        1911 r. ukończył Szkołę Kupiecką, specjalną, Zgromadzenia kupców m. Warszawy (ul. Waliców 2/4)

                        [„Kurjer Warszawski” nr 175, 27.06.1911 r.]

                        1915 r. urzędnik banku, żołnierz [„Kartoteka Personalna”]

                        1923 r. Zarządca : Polska Chrześcijańska Spółka dla Handlu Rybnego”, spółka z ogr. odp.

                  C2. Otton Edward Kubicki (ur.30.11.1894 Surhów, par. wł., pow. Krasnystaw, gub. Lubelska - zm.20.08.1943),

                        poch. Warszawa, cm. Powązkowski, mieszkał : 1915 r. Warszawa, ul. Koszykowa 5150, [fot. grobu]

                        1930 r. ul. Piękna 64 a, 1939 r. ul. Hoża 41

                        [1908 r. Władysława Kubicka, ul. Koszykowa 37, artykuły spożywcze]

 

                       

                        Kurjer Warszawski” nr 80, 21.03.1937 r.

 

                        1 ż.(śl.29.07.1915 Warszawa, par. św. Andrzej) Zofia Ludwika Morawska (ur.3.05.1897 - zm.27.04.1965)

                             [świadkowie ślubu : Alfred Kubicki, urzędnik banku i Stanisław Stokowski]

                             ojc. Ludwik Ewaryst Morawski (ur.1856 - zm.1.07.1925), poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                             mat.(śl.1895 Warszawa) Helena Emilia Wiernik (ur.1868 - zm.2.10.1944)

                             [2 mąż  - Józef Kowalski (ur.1898 - zm.1959), zob. niżej]

                        2 ż.(śl.+/-1923) Janina Morawska (ur.14.06.1902 - zm.20.01.1970), poch. Warszawa, cm. Powązkowski,

                             c. Ludwika i Heleny Wiernik

                        Dzieci Ottona z Zofii Morawskiej : 1 (Janusz)

                        D1. Janusz Filip Kubicki (ur.26.05.1919 Warszawa - zm.19.04.2008 California, USA), [fot. findagrave]

                              uczestnik Powstania Warszawskiego 1944, ps. „Stanisław”, Armia Krajowa,

                              po powstaniu deportowany do III Rzeszy

                              ż. Zofia Karpowicz (ur.11.08.1929 - zm.15.12.2004, poch. California, USA), c. Anny

                        Dzieci Ottona z żony Janiny Morawskiej : 1 (Alicja)

                        D2. Alicja Kubicka (ur.24.05.1924 - zm.5.12.1997), poch. Warszawa, cm. Powązkowski

 

                        1946 r. Fabryka TrykotarzyTessilana” O. Kubicki, Al. 3 – go Maja 9/11 :

                        Janina Kubicka, Alicja Kubicka, Janusz Kubicki.

                        [„Dziennik Urzędowy Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy”, 27.12.1946 r.

 

                          [powiększ]

                        Warszawa, cm. Powązkowski. Grób rodziny Kubickich.

                        Inskrypcje :

                        Ś. + P. Otton Kubicki (ur.30.XI.1894 - zm.20.VIII.1943)

                        Ś. + P. Elżbieta Kilarska, aktorka (ur.8.X.1931 - zm.13.III.2013)

                        Ś. + P. Józef Kowalski (ur.8.VI.1898 - zm.8.I.1959), Kawaler Krzyża Virtuti Militari

                        Ś. + P. Janusz Kilarski (ur.29.III.1920 - zm.23.VII.1979), aktor, żołnierz AK

                        Ś. + P. Tadeusz Daniec (ur.2.IX.1896 - zm.5.IV.1979), PPŁK dyplomowany W.P.

                        Ś. + P. Halina Kaźmierska (ur.10.X.1923 - zm.7.XI.2004)

                        Ś. + P. Janina Kubicka (ur.14.VI.1902 - zm.20.I.1970)

                        Ś. + P. Alicja Kowalska (ur.10.X.1902 - zm.15.II.1987)

                        Tadeusz Zwoliński (ur.23.XII.1912 - zm.5.III.1955)

                        Ś. + P. Alicja Kubicka (ur.24.V.1924 - zm.5.XII.1997)

 

                        Linia Józefa Kowalskiego i Zofii Morawskiej :

                        Józef Kowalski (ur.8.06.1898 - zm.8.01.1956), pracownik Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”

                        ż. Zofia Morawska (ur.3.05.1897 - zm.27.04.1965)

                        Dzieci :

                        A1. Elżbieta Kowalska (ur.8.10.1931 Warszawa - zm.13.03.2013 Warszawa), aktorka

                              m. Janusz Tadeusz Kilarski (ur.29.03.1920 Klimontów k. Sandomierza - zm.22.07.1979 Warszawa)

                              s. Władysława i Emilii

                              aktor

 

                                  

                              Janusz Kilarski (1920 -1979) i Elżbieta Kilarska z d. Kowalska (1931 – 2013)

 

                  C3. Zofia Henryka Kubicka (ur.1900)

                        m.(śl.29.07.1926 Warszawa, NMP) Wiesław Jan Zgórecki (ur.1894)

                        ojc. Daniel Ludwik Zgórecki (ur.1861), urzędnik, Pniewo

                        mat. Wanda Stanislawa Eufrozyna Jóźwicka (ur.1872)

            B5. Stefania Leokadia Kubicka (ur.1871)

                  m.(śl.8.01.1907 Warszawa, par. św. Aleksander) Ludwik Roman Leszczyński h. Korczak (ur.1876 Warszawa)

                  [świadkowie ślubu : Karol Kubicki, lekarz weterynarii (ur.1866) i Wojciech Leszczyński, student Politechniki,]

                  buchalter w Warszawie

                  ojc. Stanisław Antoni Leszczyński (ur.13.04.1840 - zm.13.09.1939), poch. Warszawa cm. Powązk., inżynier,

                        s. Walentego Faustyna L. i Emilii z d. Grodzicka

                  mat.(śl.1865 Warszawa) Lucyna Rupniewska (ur.1842 - zm.20.09.1899),

                        poch. Warszawa, cm. Powązkowski, mieszkali : Lublin,

                        c. Ksawerego Rupniewskiego (ur.ok.1807 - zm.18.01.1855 Warszawa), urzędnika Król. Pol.

                        i Anny Szulc (ur.ok.1818)

            B6. Zygmunt Bronisław Kubicki (ur.1876 Stara Wieś, pow. Nowa Aleksandria - Puławy - zm.po 1908)

                  dyrektor browaru w Zwierzyńcu, par. Szczebrzeszyn k. Zamościa, mieszkał : 1908 r. Prażmów

                  ż.(śl.30.06.1898 Warszawa, par. św. Aleksander)

                  Teresa Róża Koszutska h. Leszczyc (ur.1876 Święte, Wielkie Ks. Poznańskie - zm.7.12.1916)

                  [świadkowie ślubu : Napoleon Koszutski, obywatel, Popławy, pow. opoczyński i Józef Koszutski, technik]

                  ojc. Jakub Józef Koszutski (ur.12.12.1832 Mąkownica - zm.13.05.1903 Modliszewko),

                        s. Dezyderego K. (ur.1800 - zm.27.02.1842 Mąkownica) i Justyny z d. Raczyńska h. Nałęcz

                  mat. Aniela Emilia Więsierska h. Belina (ur.7.03.1836 Napachanie - zm.13.01.1914), poch. W-wa, cm.Powąz.,

                         c. Tadeusza Karola Węsierskiego (ur.4.11.1800 Poznań - zm.17.06.1879 Święte k. Trzemeszna)

                         i Eleonory z d. Brudzewska von Brause h. Newlin

 

      Członkowie Towarzystwa Tatrzańskiego w Zwierzyńcu (par. Szczebrzeszyn k. Zamościa (gub. Lubelska) :

      1889 r. :

      Karol Kubicki (ur.1824 - zm.1902), kupiec ze Środy [s. Walentego]

      Dr Józef Kubicki (ur.1842 - zm.1902), prof. szkoły dublańskiej we Lwowie [s. Łukasza i Leokadii z d. Klicka]

      1904 r. :

      Otton Kubicki (ur.1835 - zm.1908) [s. Walentego]

      Stanisław Kubicki (ur.1862), syn Ottona

      Zygmunt Kubicki (ur.1876), syn Ottona, 1901 r. dyrektor browaru

      1905 r. :

      Edward Kubicki (ur.1868 - zm.1937), syn Ottona

      Mieczysław Kubicki (ur.1864), syn Ottona

      Otton Kubicki, jw.

      Stanisław Kubicki, jw.

      Zygmunt Kubicki, jw.

      1908 r. :

      Edward Kubicki, j.w.

      Mieczysław Kubicki, jw.

      Stanisław Kubicki, jw.

      Zygmunt Kubicki, jw.

 

      A9. Hieronim Kubicki (ur.1838 - zm.1843 Poznań), lat 5, ojc. Benedykt Kubicki

 

      A10. Walery Kubicki (ur.ok.1841 Poznań), urzędnik kolejowy Król. Pol.,

            mieszkał : Warszawa 1863 r. ul. Żurawia 1618, 1869 r., ul. Sienna 1490 b

            [1908 r. Maria Kubicka, ul. Sienna 3, pralnia chemiczna]

            ż.(śl.15.09.1863 Warszawa, par. św. Krzyż)

            Leokadia Maria Magdalena Siekaczyńska (ur.ok.1845 Warszawa - zm.1917),

            poch. Warszawa, cm. Powązkowski [fot. grobu], 1908 r. mieszkała : ul. Bracka 4

            [świadkowie ślubu : Jan Sławianowski, lat 58, sędzia Sądu Apelacyjnego i Walenty Siekaczyński, lat 57,

            doktor medycyny

            ojc. Stanisław Jakub Siekaczyński (ur.4.04.1803 Szczebrzeszyn - zm.8.10.1852 Warszawa) [PSB]

            mat.(śl.12.07.1838 Częstochowa)

            Salomea Franciszka Marianna Zanelli h. . (ur.1813 - zm.15.05.1898 Warszawa), poch. cm. Powązkowski,

            c. Wincentego Zanelli i Salomei z d. Wojnicka

            Dzieci : (Karol, Witold)

            B1. Karol Wilhelm Brunon Kubicki (ur.6.10.1866 Warszawa, par. Wsz.Św.)

                  [chrzestni : Wilhelm baron Buttlar, lat 31 i Emilia Sławianowska, świadek Tytus Gumowski, lat 50, urzędnik]

                  [prawd. to Karol Kubicki, 1890 r. ukończył Instytut Weterynaryjny w Warszawie]

                  [Gazeta Warszawska, nr 168, 20.06.1890 r.]

                  [Karol Kubicki, lekarz weterynarii, Tuliszków k. Konina, do 1939 r.]

            B2. Witold Lesław Roman Kubicki (ur.8.08.1868 Warszawa, par. Wsz.Św. - zm.po 1914)

                  [chrzestni : Lesław Siekaczyński i Anna Buttlar]

                  1894 r. ukończył Wydział Prawny Uniwersytetu Warszawskiego ‘”Kurjer Warszawski” nr 170, 22.06.1894 r.]

                  sędzia śledczy przy sądzie okręgowym w Irkucku,

                  od 1903 r. rejent hipoteczny sędziego pokoju w Tykocinie,

                  1905 r. mianowany rejentem hipotecznym przy sądzie okręgowym piotrkowskim,

                  1912 r. członek : Towarzystwo wz. kredytu gub. piotrkowskiej w Piotrkowie

                  ż.(śl.22.07.1895 Warszawa, par. św. Krzyż) Helena Maria Chrościelewska (ur.1871 Warszawa)

                  [świadkowie ślubu : Jan Luboński, sekretarz Radomskiego Sądu Okręgowego i Jan Chrościelewski, student

                  Uniwersytetu Warszawskiego]

                  ojc. Jan Chrościelewski

                  mat. Kazimiera Siekaczyńska

 

  15/ Józef Kubicki [ur.+/-1805 Śląsk], porucznik, uczestnik Powstania Listopadowego

    

       

1. „Powszechny Dziennik Krajowy” nr 268, 27.09.1830 r.

     2. Robert Bielecki „Słownik Biograficzny Oficerów Powstania Listopadowego”

 

  16/ Fryderyk Kubicki (ur.1808 - zm.1886 Frankfurt nad Menem), lat 78, baron, szambelan dworu niemieckiego)

 

 

  „Wiek” nr 214, 27.09.1886 r.

 

  17/ Jan Kubicki [ur.+/-1810], ekonom, Gwoździec k. m. Kołomyja, Ukraina

        ż. Angela Senkowska [ur.+/-1810]

        Dzieci :

        Marianna Kubicka (ur.1839)

        m.(śl.1855 Gwoździec, Ukraina) Feliks Paszkiewicz (ur.1822), de Komarno (cyrkuł Sambor), ekonom, Gwoździec

        [świadkowie ślubu : Roman Kniaź Puzyna, heres bonorum Gwoździec i Jan Chojecki, posesor Winograd], [LC,s.26]

        ojc. Antoni Paszkiewicz

        mat. Rozalia Strycharz, c. Wawrzyńca

 

  18/ 1811/12 r. do loży masońskiej „Świątynia Izisnależał  Stanisław Kubicki, „Mówca”

        razem z braćmi : Jakub Kubicki i Maciej Kubicki – h. Kolumna Skrzydlata

 

  19/ Adam Kubicki (ur.1825 - zm.1890), lat 65, sędzia śledczy [„Gazeta Warszawska” nr 229, 30.08.1890 r.]

      [być może to syn Zenona i Barbary Breza – zob. treść]

 

  20/ Antoni Kubicki, obywatel [ziemski], uczestnik Powstania Listopadowego 1831 r

       [„Tygodnik Petersburski” nr 66, dn. 8.09.1835 r. : Lista imienna osób mających udział w rewolucyi,

       niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych zagranicę]

 

  21/ Michał Kubicki, uczestnik Powstania Listopadowego 1830, bombardier, odznaczony 8.03.1831 r. Srebrnym Krzyżem

 

  22/ Kubiccy z gubernii Połtawskiej (Ukraina), szlachta

       Mikołaj Kubicki [ur.+/-1850]

       ż. NN.

       Dzieci :

       Mikołaj Mikołajewicz Kubicki (ur.8.04.1876 Łubny, Ukraina - zm.23.03.1918), oficer (prawd. pułkownik)

       ż. Julia Sergiejewna [ur.+/-1885]

 

         Mikołaj Mikołajewicz Kubicki (1876 – 1918)

 

       Dzieci :

       A1. Aleksiej Kubicki (ur.13.08.1911)

       A2. Anatolij Kubicki (ur.1915 - zm.ok.1934), zesłany do obozu

 

  23/ Antoni Kubicki, obywatel [ziemski]

    [Józef Kaczkowski „Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim po powstaniach roku 1861 i 1863”,

    Warszawa 1918 r.]

 

  24/ Uczestnicy powstania styczniowego 1863 r. Litwa, Białoruś (oddział Klet Korewo w pow. trockim)

       Michał Kubicki, szlachcic i Jan Kubicki, szlachcic

 

  25/ Emanuel Kubicki, Budowniczy przy Kolei Petersburgsko - Warszawskiej, wyjechał z Warszawy do Prus

      [„Kurjer Warszawski nr 74, 1.04.1865 r.]

 

  26/ Edward Kubicki, 1874 r. [„Wiek” nr 263, 28.11.1874 r.]

 

 

 

  27/ Konstanty Kubicki (ur.1866 - zm.1936 Nowy Jork, USA)

 

 

  Kurjer Warszawski” nr 63, 4.03.1936 r.

 

  28/ Zygmunt Kubicki

  [prawdopodobnie to Zygmunt Kubicki (ur.1874 Lwów), s. Leona Józefa Kubickiego i Heleny Rakowskiej]

  1928 r. mianowany referendarzem w 8 st. sl. w Starostwie w Dubnie [„Wołyński Dziennik Wojewódzki” nr 6, 31.05.1928 r.]

  1.09.1928 r. mianowany zastępca starosty w Dubnie w 7 stopniu służbowym. W okresie wyborczym pełnił funkcję

  jeneralnego sekretarza wołyńskiego komitetu wyborczego „B.B.”  [„Kurjer Warszawski” nr 188, 9.07.1928 r.]

  1929 r. ze starostwa w Dubnie przeniesiony na stanowisko kierownika starostwa w Kostopolu

  [„Kurjer Warszawski” nr 133, 16.05.1929 r.]

  starosta powiatu włodzimierskiego [Włodzimierz Wołyński] (wzm.1931 - 1933 r.)

  starosta powiatu kowelskiego [Kowel] od 6.03.1933 (wzm.1933  - 1938 r.)

  1938 r. przeniesiony z Kowla do Jarocina w woj. poznańskim na równorzędne stanowisko

 

 

  „Wołyń”, nr 9, 26.02.1933 r.

 

 

  „Wołyń”, nr 11, 12.03.1933 r.

 

 

  Starosta Zygmunt Kubicki i dowódca dywizji gen. Juliusz Drapella w otoczeniu Oddziału P.W.K. w Kowlu.

  [„Wołyń” nr 18, 29.04.1934 r.]

 

  29/ Władysław Kubicki (ur.10.01.1890), 1921 r. żołnierz, filia W.O.Z. Gosp. W Radomiu, W.O.Z.G. Kielce

      komornik Sądu Grodzkiego w Radomiu, 1935 r. mieszkał : Radom, ul. Trawna 9

      ż.(śl.1919) Deodata Walewska h. Pierzchała (Kolumna) (ur.1889 - zm.1969),

      [1 mąż Deodaty – N. Galewicz (Gallewicz)]

      ojc. Aleksander Bronisław Walewski (ur.26.01.1844 Lusławice, pow. częstochowski - zm.1907)

      mat. Anna z d. Kucharska (ur.1863 - zm.1937)

      [brat Deodaty W. – Aleksander Bronisław Walewski (ur.15.05.1887 Łopacionek, pow. opatowski - zm.13.02.1946),

      współzarządzający maj. Kowala Stępocina, żona (śl.26.07.1920) Maria Kuźnicka, wł. maj. Kowala Stępocina]

 

  30/ Stefan Kubicki, 1910 r. rotmistrz,

       1929 r. wiceminister pracy i opieki społecznej (wzm.1929 - 1930), generał (wzm.1929),

       1929 r. odznaczony : Krzyż Komandorski z gwiazdą (klasa II) „[„Kurjer Warszawski” nr 309, 10.11.1929 r.]

       minister pracy (wzm. 1932 - 1933)

       [„Kurjer Warszawski” nr 309, 10.11.1929 r.], [Kurjer Warszawski” nr 27, 27.01.1933 r.]

 

  31/ Kubicki, majątek Rudziszki, ob. Litwa

 

 

  Kuryer Lwowski”, 9.12.1910 r.

 

  32/ Stanisław Kubicki

       1923 r. dzierżawca wsi Fałkowo,

       1925 r. wystawca na Wystawie w Gnieźnie, zboże

       1928 r. prezes Kółka Rolniczego Łubowo

       1935 r. członek : Wielkopolska Izba Rolnicza, Fałkowo (gm. Łubowo k. Gniezna)

 

 

  Zjazd prezesów Kółek Rolniczych z powiatu gnieźnieńskiego, Gniezno 5.12.1928 r.

  Siedzi 2 - gi od lewej Stanisław Kubicki, prezes K.R. Łubowo.

 

  33/ Andrzej Kubicki, 1923 r. Żędowo, pow. Szubin [9 km na N od m. Żnin],

       [„Księga Adresowa Obywateli Ziemskich ...”, 1923 r.

 

  34/ Walenty Kubicki, wł. wsi Mierucin (60 ha), pow. Mogilno [35 km na NE od Gniezna], 1926 r. sołtys

---------------------------------------------------------------------

  Przypisy :

 

 [1] „Spisok dworian ... podolskiej gubernii” Kamieniec Podolski 1897 r.

      31.03.1848 r. wylegitymowani ze szlachectwa :

      Zenon Jan Władysław Kubicki z synem Adamem, syn Pawła Tomasza

 

       

 

 

 [powrót]

      Spis treści      

 

   

do górywstecz