Kubiccy herbu Kolumna Skrzydlata

 

 

 Ostatnia aktualizacja : 12.02.2019 r.

 Wyszukiwarka : Crrl + F

 

 KUBICCY h. Kolumna Skrzydlata (wg Uruskiego)

 Jakub Kubicki [ur.+/-1735]

 ż. NN.

 Syn :

 Jan Kubicki [ur.+/-1765] [wg dr M. Minakowskiego Antoni]

 ż. NN

 Dzieci :

 A1. Leopold Kubicki

 A2. Łukasz Kubicki        

 A3. Walenty Kubicki

 A4. Wojciech Kubicki

-----------------------------------------------------------------

 Część 1. Linia z Raszkowa k. Ostrowa Wielkopolskiego :

 

 

 

 Antoni Kubicki [ur.+/-1730]

 ż. Agnieszka N. [ur.+/-1730]

 

 Dzieci : (Antoni, Franciszek)

 A1. Antoni Kubicki (ur.1756 - zm.1812/1823] h. Kolumna Skrzydlata, kowal, brat Franciszka

       ż. Elżbieta Trafalska (ur.1773 Raszków - zm.15.04.1849 Warszawa, ul. Chłodna 900), lat 76

       [zgon zgłosili : Wojciech Kubicki i Jakub Dworakowski - stolarze], [w Genetece błędnie Sobalska]

       mieszkała : 1849 r. Warszawa, ul. Chłodna 900 przy synu              

       [ w pisowni Rafalska, Trafulska, Trafańska, Strafalska]

       do 1826 w Raszkowie

       [2 mąż Elżbiety Trafalskiej – (śl.20.01.1824 Raszków)

       Wojciech Sobański (ur.1784), lat 40. wdowiec de Kobierno, świadkowie ślubu : Franciszek Kubicki,

       Błażej Witkowski, Mateusz Liberski (żona Franciszka Sobańska)]

       [1 żona Wojciecha Sobańskiego – Kunegunda Kierzek (ur.1777 - zm.1823 Raszków), lat 46]

 

       Dzieci : (Wojciech, Walenty, Łukasz, Marcin, Leopold, prawd. Zofia, Rozalia)

       B1. Wojciech Kubicki (ur.1795 Raszków - zm.po 1849), majster stolarski

             [s. Antoniego i Elżbiety z d. Trafalska],

             właściciel domu : Warszawa, ul. Chłodna 900,

             mieszkał : od 1823 r. Warszawa, Warszawa, ul. Świętojerska 1771

             ż.(śl.7.02.1824 Warszawa) Zofia Lenarska (ur.1803 Skierniewice)

             mieszkała : 1824 r. Warszawa, ul. Świętojerska nr 1771

             ojc. Grzegorz Lenarski [ur.+/-1795], kowal

             mat. Anna (Klata) Kuchcińska [ur.+/-1795], mieszkali : Mokre, par. Skierniewice

 

             Dzieci : (Ludwik, Franciszka, Elżbieta, Antonina, Marianna, Franciszek, Katarzyna)

             C1. Ludwik August Kubicki (ur.1826 Warszawa - zm.przed 1885), majster stolarski,

                   mieszkał : nr 1776, 1835 r. Chłodna 900

                   ż.(śl.1849 Warszawa) Antonina Marianna Werber (ur.1831 Warszawa - zm.po 1892)

                   ojc. Michał Werber, szynkarz

                   mat. Marianna Nasierewicz

                   Dzieci : (Aleksander, Feliks, Jan, Anna)

                   D1. Aleksander Kubicki (ur.1852 Warszawa), stolarz

                         1 ż.(śl.26.10.1878 Warszawa, par. św. Aleksander) Bronisława Rozalia Szynkiewicz (ur.1856 Czersk)

                              [świadkowie ślubu : Henryk Paszkowski, lat 26 i Władysław Drozdowski, lat 24 – obaj stolarza]

                              ojc. Antoni Szynkiewicz

                              mat. Katarzyna Wieczorek

                         2 ż.(śl.12.07.1885 Warszawa) Kordula Osińska (ur.1863 Józefów, pow. Radymin)

                              ojc. Józef Osiński

                              mat. Dorota Zbrzeńiak [Zbrzeźniak]

                         Dzieci z 2 żony :

                         E1. Józef Kubicki (ur.19.03.1892 Warszawa, par. św. Barbara)

                               [chrzestni : Jan Czerwiński, stolarz i Maria Kubicka, świadek Adam Kubicki, mechanik]

                   D2. Feliks Kubicki (ur.12.11.1854 Warszawa), kupiec, mieszkał 1892 r. ul. Nowolipki 19

                         1 ż.(śl.22.02.1879 Warszawa) Ludwika Jabłecka (ur.1849 Mostkowa, gub. Płocka)

                              ojc. Józef Jablecki

                              mat. Józefa Morawska

                         2 ż.(śl.8.11.1892 Warszawa) Janina Wanda Stadnicka (ur.1870 Warszawa)

                              ojc. Antoni Stadnicki

                              mat. Wanda Krygier

                   D3. Jan Kubicki (ur.8.02.1858 Warszawa)

                   D4. Anna Magdalena Kubicka (ur.20.07.1860 Warszawa)

 

             C2. Franciszka Julianna Kubicka (ur,8.01.1827 - zm.8.01.1827 Warszawa, par. Naw. NMP)

 

             C3. Elżbieta Eleonora Kubicka (ur.5.11.1827 Warszawa)

                   m.(śl.1853 Warszawa, par. św.Andrzej) Ignacy Piszczatowski (ur.1828 Uwieliny)

                   [świadkowie ślubu : Maciej Kuczyński, czeladnik szewski i Wojciech Kubicki stolarz]

                   1853 r. czeladnik młynarski, 1854 r. handlarz wiktuałów, mieszkał : Ogrodowa 844

                   ojc. Piotr Piszczatowski

                   mat. Marianna Parol

                   Dzieci : (Marianna, Wincenty, Józef, Sylwin)

                   D1. Marianna Piszczatowska (zm.15.03.1855 Warszawa, ul. Chłodna 900), 3 mies.

                         [zgon zgłosili : Wojciech Kubicki, stolarz i Franciszek Skowroński]

                   D2. Wincenty Piszczatowski (ur.1857)

                   D3, Józef Piszczatowski (ur.1863 - zm.19.04.1863 Warszawa, ul. Chłodna 900), 1 mies.

                         [zgon zgłosili : Ignacy Piszczatowswki, kupiec i August Borowski, stolarz]

                   D4. Sylwin Piszczatowski (ur.1864 - zm.10.09.1864), 6 mies.

                        [zgon zgłosili : Ignacy Piszczatowski i Adam Lipiński – młynarze w Mokotowie]

 

             C4. Antonina Kubicka (ur.1832 - zm.1832), dni 17

             C5. Marianna Katarzyna Kubicka (ur.21.11.1834 Warszawa)

                   [chrzestni : Wincenty Gołębowski]

             C6. Franciszek Saturnin Kubicki (ur.1835 Warszawa)

                   [chrzestni : Łukasz Kubicki, lat 29, nożownik i Agnieszka Gołębowska,

                   świadek : Wincenty Gołębowski, lat 32, handlarz]

 

             C7. Katarzyna Marianna Kubicka (ur.23.03.1838 Warszawa - zm.22.02.1876 Warszawa))

                   mieszkała : ul. Chłodna 900

                   m.(śl.10.11.1855 Warszawa) Jan Nerr (ur.1831 Warszawa - zm.przed 1876), mieszkał ; dom 277

                   Dzieci :

                   D1. Bolesław Fidelis Neer (ur.1861 Warszawa)

                         ż.(śl.1887 Warszawa) Katarzyna Mrozowska (ur.1870 Warszawa)

                         ojc. Antoni Mrozowski

                         mat. Apolonia Wasilewska

 

       B2. Walenty Kubicki (ur.ok.1803/5 Raszków - zm. po 1845), stolarz

             . domu, Warszawa, Chłodna 900 [1832 r. – wł. Szymon Tunikowski]

             mieszkał : 1835 r. ul. Dunaj 145, 1836 r. ul. Pańska 1225, 1845 r. ul. Jarska 1776

             1 ż.(śl.31.08.1834 Warszawa, par. św. Jan)

                  Marianna Odelska (ur.1806 Warszawa - zm.9.10.1835 Warszawa)

                  [1 mąż Marianny Odelskiej – (śl.30.01.1827 Warszawa)

                  Jakub Wiśniewski (ur.1805 Warszawa - zm.19.07.1833) tytuł „Urodzony”]

                  ojc. Eliasz Odelski, handlarz

                  mat. Agnieszka Pruszyńska

             2 ż.(śl.16.10.1836 Warszawa) Marianna Rynkowska (ur.1800 Lipno - zm.2.11.1844)

                  [1 mąż – Feliks Wysocki (zm.13.12.1835)]

                  ojc. Andrzej Rynkowski, opłóciennik

                  mat. Katarzyna N., mieszkali : Lipno

             3 ż.(śl.23.07.1845 Warszawa, par. św. Krzyż) Tekla Kasperska (ur.1807 Pułtusk)

                  mieszkała : 1845 r. ul. Pańska nr 1225

                  ojc. Kacper Kasperski

                  mat. Konstancja Słomińska

                  [1 mąż Tekli – Marcin N. (zm.3.05.1844)]

             Dzieci z 1 żony :

             C1. Julianna Paulina Kubicka (ur.17.06.1835 Warszawa)

 

       B3. Łukasz Kubicki [ur.ok.1808 Raszków - zm.23.07.1843 Ostrów Maz.), nożownik w Warszawie

             ż.(śl.1.06.1841 Ostrów Maz) Leokadia Klicka (ur.1818 Żmijewo Trojany)

             [świadkowie ślubu : Franciszek Kaczyński, lat 25, nauczyciel i Bartłomiej Kaczyński, lat 27, pisarz]

             mieszkała : 1841 Ostrów

             [2 mąż Leokadii Klickiej – (śl.1859 Ostrów Maz.) Franciszek Kaczyński, s. Jana i Konstancji z d. Kosińska]

             ojc. Walenty Klicki [ur.+/-1790]

             mat.(śl.1813 Olszewo Bołąki, par. Żmijewo Kościelne) Marianna Olszewska [ur.+/-1790], c. Andrzeja

             Dzieci :

             C1. Józef Leon Kubicki (ur.11.04.1842 Warszawa, ul. Freta 259 - zm.11.04.1902 Lwów)  [PSB]

                   poch. Lwów, cm. Łyczakowski,

                   lekarz weterynaryjny, profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach.

                   Ukończył gimnazjum filologiczne w Łomży, następnie studiował rolnictwo w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego

                         i Leśnictwa w Marymoncie pod Warszawą. Wziął udział w powstaniu styczniowym.

                         Po upadku powstania emigrowal na Zachód, znalazł się w Szwajcarii, tam wstąpił do Szkoły Weterynaryjnej

                         w Zurychu, którą po 3 latach studiów ukończył w 1867 r. z dyplomem lekarza weterynaryjnego. W tym toku

                         nie mogąc powrócić do Królestwa, przybył do zaboru austriackiego, nostryfikowal dyplom w Wiedniu

                         i rozpoczął pionierską pracę zawodową w Galicji. W 1868 r. został docentem weterynarii  w Wyższej Szkole

                         Rolniczej w Dublanach, a w 1869 r. weterynarzem m. Lwowa. Rozwinął tutaj żywą działalność popularyzacyjną

                         z zakresu wiedzy weterynaryjnej wśrod ludności, podjął wraz z P. Seifmanem, akcję w celu powołania do życia

                         uczelni weterynaryjnej w Galicji oraz zorganizowania weterynaryjnego życia zawodowego. Usiłowania te zostały

                         uwieńczone utworzeniem przez rząd austriacki  e 1881 r. Szkoły Weterynarii z polskim językiem wykładowym,

                         późniejszej Akademii we Lwowie. W 1893 r. został przez Wydział Krajowy Galicji mianowany tytularnym

                         Profesorem Szkoły Rolniczej w Dublanach, w której wykładał anatomię zwierząt, weterynarię, a przez czas pewien

                         i fizjologię zwierząt. W 1894 r. został docentem Szkoły (od 1898 r. Akademii) Weterynarii we Lwowie.

                   mieszkał : 1885 r. Lwów, ul. Halicka 37, 1900 r. Lwów, ul. Sapiehy 10

                  

                   ż. Helena Rakowska [ur.+/-1845 - zm.po 1902],

                   [1903 r. Maria Kubicka, wdowa po docencie weterynarii otrzymuje 480 koron rocznie]

 

                     Prof. Józef Leon Kubicki (1842 – 1902)

 

                   Dzieci : (Karolina, Zygmunt, Stanisław)

                   D1. Karolina Eugenia Kubicka [ur.+/-1875]

                         m. Zygmunt Lisiewicz [ur.+/-1875 - zm.po 1903], adwokat

                   D2. Zygmunt Jan Kubicki (ur.10.07.1874 Lwów)

                         ż.(śl.24.11.1903 Lwów, par. św.Maria Magdalena, dom 6)

                         Zofia Bolesława Teofila Długoszewska (ur.9.01.1894)

                         [świadek ślubu : Zygmunt Lisiewicz, adwokat]

                         ojc. Bolesław Długoszewski

                         mat. Józefa Struszkiewicz

                         Dzieci :

                         D1. Halina Józefa Kazimiera Kubicka (ur.19.11.1912 Lwów, par. św. Maria Magdalena,

                               ul. Borkowskich)

                               [chrzestni : Kazimierz Straszewski, inżynier i Henryka Długoszewska,

                               żona Stanisława, notariusza]

                   D3. Stanisław Adam Kubicki

                         (ur.1879 Lwów - zm.14.01.1910 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 17), lat 31,

                         absolwent technicus [skan 199]

 

       B4. Marcin Kubicki (ur.6.11.1812 Raszków, dom 28)

             [chrzestni : Franciszek Kubicki, lat 41, brat i Jan Roczyński, lat 45], [LN Raszków, akt 41]      

 

       B5. Leopold Kubicki [ur.+/-1800]

             najprawdopodobniej to :

             Leopold Kubicki (ur.1802 - zm.24.10.1845 Lwów, par. Boże Ciało, dom 189),

             s. Antoniego i Elżbiety [LM, s.67], mieszczanin, faber ferarius

             ż.(śl.25.02.1840 Lwów, par. św. Mikołaj, dom 617)

             Marianna Kosińska (ur.1812 - zm.19.04.1852, dom 198)

             [świadkowie ślubu : Wojciech Laskowski (ur.1778 - zm.1841, dom 831) i Antoni Kałuszyg]

             ojc. Maksymilian Kosiński (ur.1781 - zm.2.05.1827, dom 617)

             mat.(śl.20.11.1808 Lwów, par. św. Mikołaj, dom 615) Katarzyna Laskowska (ur.1792)

             [Rodzeństwo : Mateusz Kosiński (ur.1809, dom 615)]

 

             Dzieci : (Franciszek, Maria)

             C1. Franciszek Karol Kubicki (ur.30.08.1841 Lwów, dom 339) 1866 r. „Doctor machine locomotiva

                  [chrzestni : Kacper Bełtowski i Józefa Dębowska, panna]

             C2. Maria Józefa Kubicka (ur.21.01.1843 Lwów, dom 339)

                  [chrzestni : Kacper Bełtowski i Teresa Laskowska (prawd, z domu 617)]

                  [Kacper Bełdowski, chrzestny dziecka Józefa Kubickiego i Tekli Zielińskiej]

                  m.(śl.3.02.1861 Lwów, dom 13, dom 183) Karol Franciszek Boratynowicz (ur.1827), serrifaber, faber ferr

                  [świadkowie ślubu : Mateusz Kosiński i Mathias Buryhard]

                  ojc. Kazimierz Boratynowicz

                  mat. Agnieszka Raruk [1871, 1872 r. Burak]

                  Dzieci : (Józef, Franciszek, Jan)

                  D1. Józef Boratynowicz (ur.1861 - zm.8.02.1861 Lwów, par. Boże Ciało, dom 183), 26 dni

                  D2. Franciszek Boratynowicz (ur.1864 - zm.27.03.1873 Lwów, dom 34), lat 9

                  D3. Helena Joanna Boratynowicz (ur.18.05.1866 Lwów, par. św. Anna, dom 346

                        [chrzestni : Franciszek Kobicki i Anastazja Julia Piórkowska]

                  D4. Jan Boratynowicz (ur.1869 - zm.23.03.1873 Lwów, dom 38), lat 4

                  D5. Karol Antoni Boratynowicz (ur.16.01.1871 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 84)

                        [chrzestni ; Stanisław Baczyński, urzędnik i Maria Bojczuk, żona aurigi]

                  D6. Grzegorz Boratynowicz (ur.11.03.1872 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 84)

                        [chrzestni : Piotr Bojczuk, aurigus i Franciszka Baczyńska]

                  D7. Feliks Boratynowicz (ur.29.03.1878 Lwów, par. św. Maria Magdalena, ul. Boyki 2)

 

      prawdopodobnie inni z Raszkowa :

      B6. Zofia Kubicka [ur.+/-1800], być może c. Franciszka

            m. Jan Szukalski [ur.+/-1800]

            Dzieci :

            C1. Kacper Szukalski (ur.1.01.1822 Raszków)

                  [chrzestni : Piotr Sośnicki i Julianna Kierbliewska, szewcowa]

      B7. Rozalia Kubicka [ur.+/-1800]

             m. Dominik Sowiński [ur.+/-1800]

 

 A2. Franciszek Kubicki (ur.1771 Raszków - zm.25.06.1846), rolnik, brat Antoniego,

       s. Antoniego i Agnieszki

       ż. Petronela Tokarska (ur.1791 - zm.27.02.1856), lat 65

 

       Dzieci : (Szymon, Karolina, Nepomucena, prawd. Franciszek)

       B1. Szymon Kubicki (ur.1809 - zm.15.12.1854), lat 45, mendarius, sutor [1833 r. lat 31]

             ż.(śl.17.02.1833 Raszków) Jadwiga Jackowska (ur.1807/15 - zm.11.05.1847), lat 32

             [świadkowie ślubu : Ignacy Radlicki, Antoni Komorowski, Franciszek Kubicki]

             ojc. Józef Jackowski, [prawd. s. Łukasza Jackowskiego (ur.1749 - zm.1848), lat 99]

             mat. Marianna

             Dzieci : (Franciszka, Agnieszka, Krystyna, Stanisław)

             C1. Franciszka Kubicka (ur.2.10.1835)

                   [chrzestni : Stanisław Hoffmann i Teodora Kowalska]

             C2. Agnieszka Kubicka (ur.12.01.1838 - zm.18.11.1840), lat 3

                   [chrzestni : Antoni Komorowski i Katarzyna Hoffmann]

             C3, Krystyna Kubicka (ur.13.03.1840 - zm.17.03.1840), 4 dni

                   [chrzestni : Tomasz Tokarski, Franciszka Gawęcka]

             C4. Stanisław Kubicki (ur.24.04.1842 Raszków)

                   [chrzestni : Antoni Komorowski i Jadwiga Kierblewska]

       B2. Karolina Kubicka (ur.1820 Raszków - zm.20.10.1826), lat 6

       B3. Nepomucena Kubicka (ur.11.05.1822 Raszków - zm.25.11.1847), lat 24, panna

             [chrzestni : Roch Walencki, wikariusz Raszkowski i Generosa Józefa Ziołkowska, posesoria

             prepozytury Raszkowskiej]

             prawdopodobnie :

       B4. Franciszek Kubicki [ur.+/-1810]

             ż. Józefa N. [ur.+/-1810]

             Dzieci :

             C1. Nepomucena Kubicka (ur.27.04.1834 Raszków)

                  [chrzestni : Józef Mizgalski i Marianna Mikołajczyk]

 

 być może  :

 A3. Jan Kubicki [ur.+/-1760], [podstronaKubiccy (Kunów, Warszawa, Lwów, Litwa”]

---------------------------------------------------------------------

 Część 2. Linia braci Jakuba i Macieja (nobilitowani 1790 r.) :

 

 N. Kubicki [ur.+/-1730]

 ż. NN.

 Dzieci : (Jakub, Maciej)

 A1. Jakub Kubicki (ur.1758 Warszawa - zm.13.06.1833 Wilków k. m. Grójec), architekt [PSB]

       1790 r. otrzymał herb Kolumna Skrzydlata, członek honorowy loży masońskiej „Świątynia Izis”,

        . d. Wembry, par. Łankieliszki, pow. augustowski

        ż. Anna Bletyng (Pleting, Pletyn) (ur.+/-1760 - zm.1841 Wilków)

        Dzieci : (Helena, Józefa, Izabela)

        B1. Helena Kubicka (ur.1784 - zm.1822)

              m. Aleksy Świętorzecki [ur.+/-1780]

              Dzieci : (Anna)

              C1. Anna Świętorzecka (ur.ok.1804 - zm.ok.1891)

                    m. Czesław Antoni Świętorzecki (ur.1803 - zm.1864)

                    Dzieci : (Bolesław, Gustaw, Aleksy, Juliusz, Zofia)

                    D1. Bolesław Telesfor Świętorzecki (ur.17.01.1831 Bohuszewicze, pow. ihumeński - zm.10.03.1888 Wenecja)

                          powstaniec styczniowy, dzialacz emigracyjny [PSB]

                          1 ż. Maria Bogusławska h. Rawicz (ur.6.06.1868 Warszawa - zm.8.02.1929 Poznań) [PSB]

                                polska pisarka, aktorka teatralna, dziennikarka i działaczka oświatowa.

                                Pisała głównie powieści historyczne, książki, opowiadania i sztuki teatralne dla dzieci i młodzieży.

                                Jako aktorka teatralna  występowała m.in. w teatrach Poznania i Płocka.

 

                                  Maria Świętorzecka z d. Bogusławska (1868 – 1929)

 

                                ojc. Edward Wojciech Bogusławski

                                (ur.12.10.1823 Warszawa - zm.3.08.1902 Zacisze k. Częstochowy), polski powieściopisarz [PSB]

                                mat. Rozalia Karasińska (ur.+/-1825 - zm.11.11.1878), poch. Warszawa, cm. Powązkowski

 

                          2 ż. Laura Zawadzka [ur.+/-1850]

                                ojc. Kazimierz Zawadzki

                                mat. NN.

 

                          Dzieci z 1 żony : (Emma)

                          E1. Emma Świętorzecka (ur.1887 - zm.1971)

                          m. Adam Kuryłło (ur.1893 - zm.1970)

                          Dzieci z 2 żony : (Zofia)

                          E2. Zofia Świętorzecka h. Trąby

                                m.(śl.16.08.1881 Wenecja) Konstanty Prozor h. . (ur.+/-1860 - zm.1885)

                                ojc. Mieczyslaw Prozor

                                mat. Zofia Oskierka h. Murdelio (zm.17.10.1878)

 

                    D2. Gustaw Andrzej Świętorzecki (ur.1833 - zm.1847)

                    D3. Aleksy Świętorzecki (ur.1833 - zm.1836)

                    D4. Juliusz Maurycy Świętorzecki (ur.1838)

                    D5 Zofia Izabela Świętorzecka (ur.1841)

 

        B2. Józefa Kubicki (ur.1787 - zm.8.04.1812 Warszawa)

 

        B3. Izabela Helena Kubicka (ur.13.05.1791 - zm.15.03.1840 Wilków)

              m.(śl.1824 Wilków) Józef Czekierski h. Rawicz (ur.1777 - zm.20.07.1827 Marienbad), [PSB]

              lekarz, chirurg, dz. wsi Pruszków

              [1 żona Józefa Czekierskiego – (śl.27.10.1805) Ludwika Milewska (zm.27.08.1812), lat 27,

              poch. Warszawa, cm. Powązkowski]

              ojc. Stanisław Czekierski (ur.ok.1738 - zm.15.09..1823 Żbików)

              mat. Agnieszka Wrocińska [Wroczyńska] (ur.+/-1740 - zm.27.10.1839)

 

                Józef Czekierski (1777 – 1827)

 

 A2. Maciej Kubicki (ur.1758 Warszawa), inżynier wojskowy, spiskowiec [PSB]

       być może :

       ż.(śl.1777 Warszawa) Zofia Sobańska [ur.+/-1759], wdowa

       [świadkowie ślubu : Kazimierz Trębecki, Łukasz Majewski, Stanisław Zawacki]

 
   [powrót]
 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz