Kubiccy herbu Kolumna Skrzydlata

 

 

  Ostatnia aktualizacja : 29.09.2019 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

  KUBICCY h. Kolumna Skrzydlata (wg Uruskiego)

  Maciej, podporucznik inżynierji i Jakub, podporucznik wojsk koronnych, otrzymali nobilitacje 1790 r.

 

  Jakub Kubicki [ur.+/-1735]

  ż. NN.

  Syn :

  Jan Kubicki [ur.+/-1765] [wg dr M. Minakowskiego Antoni]

  ż. NN

  Dzieci :

  A1. Leopold Kubicki

  A2. Łukasz Kubicki        

  A3. Walenty Kubicki

  A4. Wojciech Kubicki

-----------------------------------------------------------------

 Część 1. Linia braci Jakuba i Macieja (nobilitowani 1790 r.) :

 

  N. Kubicki [ur.+/-1730], prawdopodobnie szlachta siewierska

  ż. NN.

  Dzieci : (Jakub, Maciej, prawd. Paweł)

  A1. Jakub Kubicki (ur.1758 Warszawa - zm.13.06.1833 Wilków k. m. Grójec), architekt [PSB, tom 16]

        [zgon zgłosili : Wielmożny Stanisław Zawadzki, lat 30, doktor medycyny, mieszkał : Warszawa

        i Wielmożny Tomasz Smoliński, lat 53, mieszkał : Warszawa]

        Pochowany w Warszawie w katakumbach na Powązkach.

        Naczelny Budowniczy w Księstwie Warszawskim

        Początkową edukację rozpoczął w kolegium jezuickim w Warszawie. Jednym z jego nauczycieli był znakomity

        wówczas matematyk i rysownik N. Łuczyński.

        W 1783 r. otrzymał od króla stypendium i podjął naukę we Włoszech, którą kontynuował wraz z bratem do 1786 r.

        1789 r. Jakub Kubicki, nobilitowany : Warszawa 14.05.1789 r. ze szlachty siewierskiej, przysięga 15.05.1789 r. [1]

        („Volumina Legum” T.IX, str. 190 – 191)]

        1790 r. oficer, porucznik chorągwi laski wielkiej koronnej

        12.03.1790 r. otrzymał herb Kolumna Skrzydlata,

        1794 r. Stanisław August zaszczycił rangą Majora Artylerii

        1794 r. Komisarz Komisji Porządkowej Księstwa Mazowieckiego (przydział otrzymany 24.04.1794 r.)

        1806 r. Budowniczy Rządowy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Architekt Generalny

        1811 r. członek honorowy loży masońskiej „Świątynia Izis”, 1818 r. loża „Jutrzenka Wschodząca”

        1818 r. Intendent jeneralny budowli koronnych

        1825 r. Kawaler Orderu Św. Stanisława 2 - ej klasy, Intendent Zamku Królewskiego

                (1815 r. 4 - ej klasy, 1818 r. 3 - ej klasy)

        Członek Towarzystwa królewskiego gospodarczo - rolniczego

        Po przejściu na emeryturę zakupił dobra w Wilkowie k. Grójca.

        Wierzyciel sumy 1000 złp. na dobrach Wembry, par. Łankieliszki, pow. augustowski

        [„Dziennik Powszechny” nr 238, 13.08.1835 r.[, [„Dziennik Powszechny” nr 329, 23.11.1835 r.]

        Posesor dóbr Wilków, od 1832 r. właściciel dóbr Wilków

 

          [powiększ]

        Akt zgonu Jakuba Kubickiego, Wilków 1833 r.

 

       

        „Gazeta Warszawska” nr 163, 20.06.1833 r.

 

        ż. Anna Bletyng (Pleting, Pletyn) (ur.+/-1760 - zm.13.03.1841 Wilków)

 

        Dzieci : (Helena, Józefa, Izabela)

        B1. Helena Kubicka (ur.1784 - zm.1822)

              m.(śl.25.06.1804 Warszawa, par. św. Jan, akt 61) Aleksy Świętorzecki (ur.1778)

              Dzieci : (Anna)

              C1. Anna Świętorzecka (ur.ok.1804 - zm.ok.1891)

                    m. Czesław Antoni Świętorzecki (ur.1803 - zm.1864)

                    Dzieci : (Bolesław, Gustaw, Aleksy, Juliusz, Zofia)

                    D1. Bolesław Telesfor Świętorzecki

                          (ur.17.01.1831 Bohuszewicze, pow. ihumeński - zm.10.03.1888 Wenecja)

                          powstaniec styczniowy, działacz emigracyjny [PSB]

 

                          1 ż. Laura Zawadzka [ur.+/-1840]

                                ojc. Kazimierz Zawadzki

                                mat. NN.

 

                          2 ż. Maria Bogusławska h. Rawicz (ur.6.06.1868 Warszawa - zm.8.02.1929 Poznań), poch. Luboń [PSB]

                                [wg PSB – ur. Wiłkowyszki, ziemia suwalska)

                                polska pisarka, aktorka teatralna, dziennikarka i działaczka oświatowa.

                                Pisała głównie powieści historyczne, książki, opowiadania i sztuki teatralne dla dzieci i młodzieży.

                                Jako aktorka teatralna występowała m.in. w teatrach Poznania i Płocka.

 

                                  Maria Świętorzecka z d. Bogusławska (1868 – 1929)

 

                                ojc. Edward Wojciech Bogusławski

                                     (ur.12.10.1823 Warszawa - zm.3.08.1902 Zacisze k. Częstochowy), polski powieściopisarz [PSB]

                                mat. Rozalia Karasińska (ur.+/-1825 - zm.11.11.1878), poch. Warszawa, cm. Powązkowski

 

                          Dzieci z 1 żony (Laury Zawadzkiej) : (Zofia)

                          E1. Zofia Świętorzecka h. Trąby (ur.1859)

                                m.(śl.16.08.1881 Wenecja) Konstanty Prozor h. . (ur.+/-1850 - zm.1885)

                                ojc. Mieczysław Prozor [ur.+/-1820],

                                      s. Władysława Prozor (ur.ok.1760 - zm.6.01.1860), dz. dóbr Chojnik i Ostrohladowicze

                                      w pow. rzeczyckim

                                      [Rodzice Władysława P. : Karol Prozor. i Ludwika Konstancja ks. Szujska]

                                      i Tekli z d. Rokicka h. Rawicz (ur.ok.1800 - zm.po 1830)

                                      [Rodzice Tekli R. : Ludwik Rokicki, marszałek rzeczycki i Anna hr. Broel - Plater]

                                mat. Zofia Oskierka h. Murdelio (ur.+/-1830 - zm.17.10.1878),

                                       c. Władysława i Jadwigi Gieczewicz h. Leliwa

 

                          Dzieci z 2 żony (M. Bogusławskiej) : (Emma)

                          E2. Emma (Lola) Świętorzecka (Bogusławska) (ur.11.06.1890 - zm.29.12.1971), poch. Luboń

                                m.(śl,1917) Adam Kuryłło (ur.24.12.1893 Kraków - zm.27.11.1970 Poznań), poch. Luboń,

                                kompozytor, skrzypek, kierownik artystyczny Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu

                                ojc, Jan Kuryłło

                                mat. Maria Gierczyńska

 

                                  Adam Kuryłło (1893 – 1970)

 

                                Dzieci : (Ewa, Hanna, Maria, Jan)

                                F1. Ewa Kuryłło

                                F2. Hanna Kuryłło (ur.24.02.1920 - zm.6.09.2013), poch. Luboń

                                F3. Maria Kuryłło,

                                F4. Jan Kuryłło (ur.26.12.1922 - zm.22,12.2004), poch. Luboń

                                     ż. Halina Nowacka (ur.25.04.1924 - zm.4.02.2016), poch. Luboń

 

                    D2. Gustaw Andrzej Świętorzecki (ur.1833 - zm.1847)

                    D3. Aleksy Świętorzecki (ur.1833 - zm.1836)

                    D4. Juliusz Maurycy Świętorzecki (ur.1838)

                    D5 Zofia Izabela Świętorzecka (ur.1841)

 

        B2. Józefa Kubicka (ur.1787 - zm.8.04.1812 Warszawa), panna

 

        B3. Izabela Helena Józefa Aniela Kubicka (ur.13.05.1791 Warszawa - zm.15.03.1840 Wilków)

              [zgon zgłosili : Henryk Skrzypkowski, lat 25, zastępca wójta gminy

              i Wawrzyniec Zarzecki (w podpisie Zarzycki), lat 36, rządca

              dóbr Wilków]

              m.(śl.22.07.1824 Wilków) Józef Czekierski h. Rawicz (ur.1777 - zm.20.07.1827 Marienbad), [PSB]

              lekarz nadworny Jego Królewskiej Mości, chirurg, dz. dóbr Pruszków

              [świadkowie ślubu : Tomasz Smoleński, lat 36, Sekretarz Generalny Biura Budowli Cesarsko - Królewskich,

              w Warszawie zamieszkały, Józef Gołembiewski, lat 37, tenutariusz probostwa,

              Józef Szczepański, lat 38, podleśny borów królewskich, Konstanty Harasymowicz, lat 27, zastępca wójta

              Gminy Wilkowskiej]

              [1 żona Józefa Czekierskiego – (śl.27.10.1805) Ludwika Milewska (zm.27.08.1812), lat 27,

              poch. Warszawa, cm. Powązkowski]

              ojc. Stanisław Czekierski (ur.ok.1738 - zm.15.09..1823 Żbików)

              mat. Agnieszka Wrocińska [Wroczyńska] (ur.+/-1740 - zm.27.10.1839)

 

                Józef Czekierski (1777 – 1827)

 

  A2. Maciej Kubicki (ur.1758 Warszawa - zm.po 1816), inżynier wojskowy, spiskowiec [PSB, tom 16]

        W 1783 r. podjął naukę we Włoszech, którą kontynuował wraz z bratem do 1786 r.

        18.03.1790 r. otrzymał herb Kolumna Skrzydlata (jako podporucznik Korp. Inżynierów Wojsk Koronnych)

        4.01.1792 r. awansowany na stopień porucznika wojsk inżynieryjnych

        [porucznik Korpusu Inżynierów Wojska Koronnego]

        1794 r. uczestnik Insurekcji, członek Rady Wojennej, kwatermistrz korpusu inżynierów,

        18.05.1794 r. awansowany na stopień kapitana,

        4.06.1794 r. awansowany na stopień majora,

        W czerwcu 1794 r. uzyskal przydział do korpusu Karola Sierakowskiego na dowódcę inżynierii.

        1795 r. po upadku Powstania Kościuszkowskiego i likwidacji korpusu, w którym służył Maciej Kubicki,

        znalazł schronienie w majątku Stara Miłosna, wł. hrabina Marianna Przeździecka z d. Mostowska h. Dołęga

        (ur.1761 - zm.1810)

        Od 1800 do 1845 r. toczył się proces o pieniądze, później o spadek po Macieju Kubickim, sprawę kontynuowali

        Jakub Kubicki, brat, po 1833 r. Zenon Kubicki, bratanek Jakuba i jego syn Adam Kubicki,

        Od 24.10.1810 r. dowódca batalionu saperów, ostatni komendant twierdzy Serock,

        1811/12 r. członek honorowy loży masońskiej „Świątynia Izis” (wraz z bratem Jakubem),

        16.09.1816 r. spisał testament w Warszawie

 

        być może :

        ż.(śl.8.06.1777 Warszawa) Zofia Sobańska [ur.+/-1759], wdowa

        [świadkowie ślubu : Kazimierz Trębecki, Łukasz Majewski, Stanisław Zawacki]

        [Uwaga dodatkowa : w 1809 r. występuje : JPan Kazimierz Trębicki, Szkoła Artylerii i Inżynierów] [2]

 

       

        Akt ślubu, 1777 r. Warszawa, par. św. Krzyż

 

  Prawdopodobnie brat Jakuba i Macieja

  A3. Paweł Tomasz Kubicki [ur.+/-1750]  [3]

        ż. NN.

        Dzieci : (Zenon)

        B1. Zenon Kubicki [ur.+/-1780 - zm.przed 1843], mieszkał na Wołyniu

              członek loży masońskiej „Świątynia Izis” w 1821 r.

              [określany jako bratanek Jakuba Kubickiego]

              [prawdopodonie to Zenon Kubicki, 1827 - 1828 r. administrator hrabiów Chodkiewiczów, Młynów, par. Koblin,

              ż. Barbara Breza (ur.1786 - zm.24.02.1853 Antonowce, par. Szumsk), lat 67,

              Dzieci : (1853 r.) Franciszka, Dorota]

              [Antonowce (klucz antonowski i jampolski) – własność m.in.

              od 1806 r. Ludwika Maria Beydo - Rzewuska h. Krzywda (ur.1744 - zm.6.02.1816 Czarnobyl)

              mąż (śl.1.01.1766 Podhorce)

              Jan Mikołaj Ksawery Chodkiewicz h. Kościesza (ur.14.12.1738 Gdańsk - zm.2.02.1781 Czarnobyl) [PSB],

              starosta generalny żmudzki [zob. Wikipedia]

              Syn :

              Aleksander Franciszek hr. Chodkiewicz (ur.4.06.1776 Czarnobyl - zm.24.01.1838 Młynów, Wołyń)

              Następnie :

              Władysław hr. Chodkiewicz (ur.22.01.1845 Drezno - zm.14.11.1906 Młynów), wnuk Aleksandra Chodkiewicza

              Następnie : własność Kossakowskich]

              

              Dzieci : (Adam, Dorota, Franciszka)

              C1. Adam Kubicki [ur.+/-1815 - zm.po 1848]

                    1845 r. przegrał proces o spadek po Jakubie Kubickim

                    [prawdop. to Adam Kubicki, 1852 r. obywatel, przyjechał do Warszawy z Lisowic, nr 625 Hotel Saski,

                    „Kurjer Warszawski” nr 340, 22.12.1852]

                    [prawdop. to Adam Kubicki (ur.1825 - zm.1890), lat 65, sędzia śledczy]

 

                    ż. Elżbieta Rotariusz [Rottariusz, Rotarius, Rotarjusz] h. Gryf [ur.+/-1835 - zm.po 1914]

                    1914 r. mieszkała : Warszawa, ul. Krucza 46, m.3

                    [1909 r. ul. Krucza 46 mieszkała Jadwiga Kubicka, handl. (s.288)]

 

                   

                    „Kurjer Warszawaki” nr 241, 1.09.1914 r.

 

                    Dzieci : (Zofia, Jan, Ewa, Maria)

                    D1. Zofia Kaliksata Kubicka (ur.1863 Pisarowka, par. Janów, gub. Żytomierska)

                          m.(śl.22.11.1884 Warszawa, par. św. Barbara)

                          Stanisław Franciszek Nadolski h. Pierzchała (Roch II) (ur.13.12.1855 Nowa Wieś, chrzest Łąkoszyn)

                          buchalter cementowni w Sannikach

                          ojc. Józef Florian Nadolski [ur.+/-1830]

                          mat. Franciszka Kulasińska [ur.+/-1830]

                          Dzieci :

                          E1. Jerzy Nadolski (ur.11.10.1885 Sanniki, pow. gostyński - zm.1940) zamordowany w Charkowie,

                                absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (1906 - 1911), legionista,

                                lekarz, pułkownik Wojska Polskiego (mianowany 1939),

                                mieszkał z rodziną : Kraków, od 1934 r. Warszawa,

                                awansowany pośmiertnie na generała brygady 9.11.2007 r. [zob. Wikipedia]

 

                                  Jerzy Nadolski (1886 – 1940) [Zbiory NAC]

 

                                ż.(śl.1914) Maria Głuchowska [ur.+/-1890], filolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego

                                i Uniwersytetu La Sorbonne w Paryżu.

                                ojc. N. Głuchowski [ur.+/-1850]

                                mat. Kamila N. (ur.10.05.1852 Dębowa Góra)

                                Dzieci :

                                F1. Andrzej Jerzy Bolesław Nadolski (ur.26.11.1921 Kraków - zm.24.12.1993 Łódź),

                                      polski historyk, archeolog, profesor archeologii, historyk wojskowości, znawca broni,

                                      w czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej [Wikipedia]

                                      ż. Barbara N. [ur.+/-1925]

                                      Dzieci : 3

 

                    D2. Jan Seweryn Kubicki (ur.1870), mieszkał : 1901 r. Warszawa

                          ż.(śl.30.01.1901 Tbilisi, Gruzja) Maria Garbuz (ur.1876), mieszkała : 1901 r. Mińsk

                          [świadkowie ślubu : Mikołaj Guzowski i Józef Szczepański]

                          ojc. Ignacy Garbuz

                          mat. Julia Janczewska

 

                    D3. Ewa Kubicka (ur.1872 Krasnoje, gub. Podolska)

                          m.(śl.15.10.1891 Warszawa, par. Wsz.Św.)

                          Władysław Zygmunt Pszczółkowski h. Jastrzębiec (ur.20.07.1856 Oleśnica, chrzest 1856 Wodynie)

                          [świadkowie ślubu : Stefan Zaleski i Konstanty Kubicki]

                          . dóbr Machnatka (par. Lipie) [Machnatka k. Wilkowa]

                          ojc. Franciszek Pszczółkowski (ur.2.08.1826 - zm.18.11.1889), poch. Warszawa, cm. Powązkowski,

                                . dobr Szostek k. m. Siedlec, czlonek Towarzystwa Rolniczego w Król. Polskim (adres : Oleśnica)

                                s. Jana Romualda P. i Franciszki z d. Maleszewska

                          mat.(śl.1853 Siennica) Józefa Kosko (ur.1829 - zm.1897 Lipie), c. Józefa i Rozalii z d. Gumińska

                          Dzieci : (Zygmunt, Tadeusz, Ewa, Zbigniew)

                          E1. Zygmunt Pszółkowski (ur.26.05.1893 Machnatka, par. Lipie)

                          E2. Tadeusz Pszółkowski (ur.18.10.1894 Machnatka, par. Lipie - zm.27.05.1936)

                                ż. Janina Zofia Zielińska h. Ciołek (ur.1896 Błędów, par. wł. - zm.1897)

                          E3. Ewa Pszczółkowska (ur.18.03.1900 Machnatka, par. Lipie)

                                m. N. Olszewski [ur.+/-1900]

                          E4. Zofia Pszczółkowska [ur.+/-1901]

                                m. N. Korkowicz [ur.+/-1900]

                          E5. Zbigniew Pszczółkowski (ur.1902 Machnatka, par. Lipie)

                                ojc. Stanisław Władysław Zielińska (ur.10.12.1870 Turowice - zm.29.08.1928 Turowice),

                                      s. Juliana Ignacego Wincentego Z. (ur.15.02.1833 Warszawa) i Józefy z d. Targowska

                                mat.(śl.1892 Lipie) Zofia Domańska h. Larysza (ur.ok.1872 Jeziórka),

                                      c. Zenobiusza D. i Emilii z d. Daszewska h. Mścigniew

 

                    D4. Maria Kubicka [ur.+/-1850], 1914 r. mieszkała : Żychlin k. Konina

 

                    Być może syn, mieszający w Żychlinie

                    D5. N. Kubicki [ur.+/-1850], tytuł „Wielmożny”

                    

                   

                     „Kurjer Warszawski” nr 209 b, 30.07.1884 r.

 

              Być może z tej linii :

              C2. Skowrońska Apolonia z d. Kubicka (ur.24.12.1804 Skrzeszewy k. Żychlina)

                    m. Stanisław Skowroński [ur.+/-1800]

                    Syn :

                    D1. Walenty Skowroński (ur.8.02.1835 Żychlin)

                          [„Księga meldunkowa miasta Żychlina” 1870 r., skan 237]

 

              prawdopodobnie ;

              C3. Franciszka Kubicka [ur.+/-1820 - zm.po 1853]

              C4. Dorota Kubicka (ur.1820 - zm.22.04.1865 Nowystaw, par. Szumbar), lat 45, niezamężna

                    [par. Szumbar i par. Szumsk – parafie sąsiednie]

 

               W par. Szumbar mieszkali też (1903 r.) :

               Edward Kubicki (ur.1872), Tury, par. Szumbar

               Fabian Kubicki (ur.1870), Obory, par. Szumbar

 

                              

 

  Uwaga dodatkowa :

  1811/12 do loży masońskiej „Świątynia Izis” należał również Stanisław Kubicki, „Mówca”

 

 1821 r. Zenon Kubicki, obywatel, I stopień „Doskonała Tajemnica”, członek honorowy „Cnota Uwieńczona”.

--------------------------------------------------------------------------------------------

  Część 2. Linia z Raszkowa k. Ostrowa Wielkopolskiego :

  Raszków (własność) [4]

 

 

 

 Antoni Kubicki [ur.+/-1730]

 ż. Agnieszka N. [ur.+/-1730]

 

 Dzieci : (Antoni, Franciszek)

 A1. Antoni Kubicki (ur.1756 - zm.1812/1823] h. Kolumna Skrzydlata, kowal, brat Franciszka

       ż. Elżbieta Trafalska (ur.1773 Raszków - zm.15.04.1849 Warszawa, ul. Chłodna 900), lat 76

       [zgon zgłosili : Wojciech Kubicki i Jakub Dworakowski - stolarze], [w Genetece błędnie Sobalska]

       mieszkała : 1849 r. Warszawa, ul. Chłodna 900 przy synu              

       [ w pisowni Rafalska, Trafulska, Trafańska, Strafalska]

       do 1826 w Raszkowie

       [2 mąż Elżbiety Trafalskiej – (śl.20.01.1824 Raszków)

       Wojciech Sobański (ur.1784), lat 40. wdowiec de Kobierno, świadkowie ślubu : Franciszek Kubicki,

       Błażej Witkowski, Mateusz Liberski (żona Franciszka Sobańska)]

       [1 żona Wojciecha Sobańskiego – Kunegunda Kierzek (ur.1777 - zm.1823 Raszków), lat 46]

 

       Dzieci : (Wojciech, Walenty, Łukasz, Marcin, Leopold, prawd. Zofia, Małgorzata)

       B1. Wojciech Kubicki (ur.1795 Raszków - zm.6.11.1870 Warszawa), majster stolarski

             [s. Antoniego i Elżbiety z d. Trafalska],

             właściciel domu : Warszawa, ul. Chłodna 900, [1859 r. „Gościnny Dwór u Kubickiego”]

             mieszkał : od 1823 r. Warszawa, ul. Świętojerska 1771 (warsztat, ul. Świętojerska 1776 – wzm. 1830 - 42)

 

            

             „Kurjer Warszawski” nr 159, 21.06.1860 r.

             [cd. „Właściciel tegoż domu Kubicki, przy niesieniu ratunku szkodliwie poparzony, na kurację

             do Szpitala Ewangielickiego odesłany został.”]

 

            

             „Kurjer Warszawski” nr 247, 8.11.1870 r.

 

             ż.(śl.7.02.1824 Warszawa) Zofia Lenarska (ur.1803 Skierniewice)

             mieszkała : 1824 r. Warszawa, ul. Świętojerska nr 1771

             ojc. Grzegorz Lenarski [ur.+/-1795], kowal

             mat. Anna (Klara) Kuchcińska [ur.+/-1795], mieszkali : Mokre, par. Skierniewice

 

             Dzieci : (Ludwik, Franciszka, Elżbieta, Antonina, Marianna, Franciszek, Katarzyna)

             C1. Ludwik August Kubicki (ur.1826 Warszawa - zm.przed 1885), majster stolarski,

                   mieszkał : 1849 r. ul. Świętojerska nr 1776, 1835 r. Chłodna 900

                   ż.(śl.20.01.1849 Warszawa, par. św. Jan)

                   Antonina Marianna Werber (ur.13.06.1830 Warszawa, par. św. Krzyż - zm.po 1892)

                   [chrzestni : Tomasz Obuszyński i Anna Chrzanowska]

                   [świadkowie ślubu : Andrzej Sommerfeld, koszykarz i Adam Knobloch, majster krawiecki]

                   ojc. Michał Werber (ur.1788 Strasburg - zm.10.05.1850 Warszawa, par. św. Jan)

                         [zgon zgłosili : Józef Werber, syn zmarłego, czeladnik piekarski i Ludwik Kubicki, zięć, majster stolarski]

                         1820 r. z bilardu utrzymujący się, 1849 r. szynkarz,

                         s. Józefa Werber, fabrykanta pończoch i Franciszki Anton

                   mat.(śl.5.08.1820 Warszawa)

                         Marianna Nazarewicz (Nasierewicz) (ur.1802 Siedlce - zm.1834 Warszawa, par. św. Krzyż),

                         c. Klemensa Nazarewicza, handlem koni trudniącego się i Antoniny z d. Wydrzyńska

 

                   Dzieci : (Aleksander, Feliks, Jan, Anna, Franciszka)

                   D1. Aleksander Kubicki (ur.1852 Warszawa - zm.6.10.1911), poch. Warszawa, cm. Stare Powązki, stolarz

                         wytwarzał biura, biurka, stoły biurowe, kredensy, szafki dębowe

                         Adresy : Warszawa, ul. Nowogrodzka 17 (wzm.1900 - 1901)

                         Widok 22 A m. 24 (wzm.1903 - 1904), ul. Nowowielka 11 m. 14 (wzm.1904 - 1906).

                         ul. Bracka 12 m. 23 (wzm.1906 - 1907), ul. Marszałkowska 62 (wzm.1908)

                         1 ż.(śl.26.10.1878 Warszawa, par. św. Aleksander)

                              Bronisława Rozalia Szynkiewicz (ur.1856 Czersk - zm.1881 Warszawa, szpital św. Rocha)

                              [„Kurjer Warszawski” nr 290, 27.12.1881 r.]

                              [świadkowie ślubu : Henryk Paszkowski, lat 26 i Władysław Drozdowski, lat 24 – obaj stolarze]

                              1881 r. mieszkała : Warszawa, ul. Włodzimierska nr 3

                              ojc. Antoni Szynkiewicz

                              mat. Katarzyna Wieczorek

                         2 ż.(śl.12.07.1885 Warszawa, par. św. Jan) Kordula Osińska (ur.1863 Józefów, pow. Radymin)

                              [świadkowie ślubu : Józef Siciarek i Ludwik Skwarski – stolarze]

                              ojc. Józef Osiński

                              mat. Dorota Zbrzeniak [Zbrzeźniak]

                         Dzieci z 2 żony :

                         E1. Józef Kubicki (ur.19.03.1892 Warszawa, par. św. Barbara)

                               [chrzestni : Jan Czerwiński, stolarz i Maria Kubicka, świadek Adam Kubicki, mechanik]

                   D2. Feliks Kubicki (ur.12.11.1854 Warszawa - zm.28.12.1923), poch. Warszawa, cm. Stare Powązki

                         [chrzestni : Jan Winiarski, majster ślusarski i Anna Maśniczow]

                         kupiec, mieszkał 1892 r. ul. Nowolipki 19, 1897 r. ul. Nowolipki 20 (skład wódek),

                         1901 r. ul. Nowolipki 22 (wzm.1901 - 1903), 1908 r. restaurator, ul. Żelazna 47 [Ks.Adr. 1908, s.532]

                         1 ż.(śl.22.02.1879 Warszawa - Leszno, Narodzenie NMP)

                              Ludwika Jabłecka (ur.1843 Mostkowa, gub. Płock - zm.23.06.1892), poch. Warszawa, cm. Stare Pow.

                              [świadkowie ślubu : Aleksander Domaradzki, lat 49 i Józef Cichocki, młynarz]

                              ojc. Józef Jabłecki [ur.+/-1800]

                              mat.(śl.1821 Tąsewy, par. Gzy, woj. maz.) Józefa Morawska [ur.+/-1800]

                         2 ż.(śl.8.11.1892 Warszawa - Leszno, Narodzenie NMP )

                              Janina Wanda Stadnicka (ur.1870 Warszawa - zm.4.05.1921),

                              poch. Warszawa, cm. Stare Powązki

                              [świadkowie ślubu : Wacław Stefański, lat 32 i majster szewski Stanisław Kowalski, lat 48]

                              ojc. Antoni Stadnicki

                              mat. Wanda Krygier

                   D3. Jan Kubicki (ur.8.02.1858 Warszawa, par. św. Andrzej)

                         [chrzestni : Kazimierz Niewiedzielski, stolarz i Franciszka Dworakowska]

                   D4. Anna Magdalena Kubicka (ur.20.07.1860 Warszawa)

                         [chrzestni : Karol Wierzbicki i Paulina Kaszczyc]

                   D5. Franciszka Józefa Kubicka (ur.1864 Warszawa)

                         m.(śl.4.02.1890 Warszawa, par. św. Andrzej)

                         Antoni Zych (ur.1867 Przybojewo, par. Grodziec, pow. Plońsk), szewc

                         [świadkowie ślubu : Antoni Okoń i Franciszek Rewicki – szewcy]

                         ojc. Piotr Zych [ur.+/-1840]

                         mat. Ludwika Biernacka [ur.+/-1840 - zm.po 1890]

                         Dzieci (Zych) ; (Stanisława, Anna, Henryk, Natalia, Józef, Jan)

                         E1. Stanisława Antonina Zych (ur.21.04.1886 Warszawa, par. Wsz.Św.)

                         E2. Anna Zych (ur.22.07.1890 Warszawa, par. św. Andrzej)

                         E3. Henryk Zych (ur.13.01.1897 Warszawa, par. św. Barbara)

                         E4. Natalia Zych (ur.1900 - zm.7.06.1917)

                         E5. Józef Zych (ur.14.03.1904 Warszawa, par. św. Jan)

                         E6. Jan Zych (ur.1906 Warszawa, par. NMP)

                               ż.(śl.18.10.1925 Warszawa) Irena Mieczysława Dolińska (ur.1907 Warszawa, par. św. Barbara)

                               [świadkowie ślubu : Kazimierz Marczewski, urzędnik pocztowy i Jan Woszczewski, piekarz]

                               ojc. Władysław Doliński

                               mat. Franciszka Liszkowska

 

                     Warszawa, cm. Stare Powązki  [powiększ]

                   Inskrypcje : (pomnik, front)

                   Ś.P. Ludwika z Jabłeckich Kubicka, żyła lat 51, zm. d.23 czerwca 1892 r.

                   Ś.P. Janina Wanda ze Stadnickich Kubicka, żyła lat 51, zm. d. 4 maja 1921 r.

                   Ś.P. Feliks Kubicki, żyl lat 69, zm. d. 28.XII.1923 r.

                   Ś.P. Karolek Kubicki, żył 2 dni, zm.16 listopada 1893 r.

                   Inskrypcje (pomnik, lewy bok)

                   Ś.P. Natalja Zych, żyła lat 17, zm. 7 czerwca 1917 r.

                   Ś.P. Aleksander Kubicki, żył lat 59, zm. d. 6 października 1911 r.

 

             C2. Franciszka Julianna Kubicka (ur,13.10.1826 - zm.8.01.1827 Warszawa, par. Naw. NMP)

 

             C3. Elżbieta Eleonora Kubicka (ur.5.11.1827 Warszawa - zm.po 1886)

                   m.(śl.1853 Warszawa, par. św.Andrzej) Ignacy Piszczatowski (ur.1828 Uwieliny - zm.4.10.1886 Warszawa)

                   [świadkowie ślubu : Maciej Kuczyński, czeladnik szewski i Wojciech Kubicki stolarz]

                   1853 r. czeladnik młynarski, 1854 r. handlarz wiktuałów, mieszkał : Chłodna 900, Ogrodowa 844

                   ojc. Piotr Piszczatowski

                   mat. Marianna Parol

                   Dzieci : (Marianna, Wincenty, Józef, Sylwin)

                   D1. Marianna Piszczatowska (ur.1855 - zm.15.03.1855 Warszawa, ul. Chłodna 900), 3 mies.

                         [zgon zgłosili : Wojciech Kubicki, stolarz i Franciszek Skowroński]

                   D2. Wincenty Piszczatowski (ur.1857)

                   D3, Józef Piszczatowski (ur.1863 - zm.19.04.1863 Warszawa, ul. Chłodna 900), 1 mies.

                         [zgon zgłosili : Ignacy Piszczatowswki, kupiec i August Borowski, stolarz]

                   D4. Sylwin Piszczatowski (ur.1864 - zm.10.09.1864), 6 mies.

                        [zgon zgłosili : Ignacy Piszczatowski i Adam Lipiński – młynarze w Mokotowie]

 

             C4. Antonina Paulina Kubicka (ur.8.06.1832, par. Nawiedz. NMP - zm.14.04.1832, par. Nawiedzenia NMP), dni 17

                   [chrzestni : Kacper Jankowski, lat 77, dziad kościelny i Barbara Dąbrowska]

             C5. Marianna Katarzyna Kubicka (ur.21.11.1834 Warszawa)

                   [chrzestni : Wincenty Gołębowski]

             C6. Franciszek Saturnin Kubicki (ur.1835 Warszawa)

                   [chrzestni : Łukasz Kubicki, lat 29, nożownik i Agnieszka Gołębowska,

                   świadek : Wincenty Gołębowski, lat 32, handlarz]

 

             C7. Katarzyna Marianna Kubicka (ur.23.03.1838 Warszawa - zm.22.02.1876 Warszawa)

                   mieszkała :1855 r. ul. Chłodna 900

                   m.(śl.10.11.1855 Warszawa) Jan Nerr (ur.1831 Warszawa - zm.przed 1876), mieszkał ; dom 277

                   majster stolarski, mieszkał : Warszawa, ul. Chłodna

                   ojc. Krystian Nerr (Ner)

                   mat. Rozalia Łojewska

                   Dzieci : (Aleksandra, Bolesław, Daniela, Wincenty)

                   D1. Aleksandra Julia Ner (ur.16.02.1859 Warszawa, par. św. Andrzej)

                   D2. Bolesław Fidelis Neer (ur.3.08.1861 Warszawa)

                         ż.(śl.1887 Warszawa) Katarzyna Mrozowska (ur.1870 Warszawa)

                         ojc. Antoni Mrozowski

                         mat. Apolonia Wasilewska

                  D3. Daniela Marianna Nerr (ur.3.01.1864 Warszawa, par. św. Andrzej)

                  D4. Wincenty Jan Nerr (ur.5.07.1865 Warszawa, par. św. Andrzej)

 

       B2. Walenty Kubicki (ur.ok.1803/5 Raszków - zm. po 1867), stolarz

             . domu, Warszawa, Chłodna 900 [1821 r. wł. Tonikowski, 1832 r. – wł. Szymon Tunikowski]

             mieszkał : 1835 r. ul. Dunaj 145, 1836 r. ul. Pańska 1225, 1845 r. ul. Św. Jarska 1776

             1 ż.(śl.31.08.1834 Warszawa, par. św. Jan)

                  Marianna Odelska (ur.1807 Warszawa - zm.9.10.1835 Warszawa, par. św. Jan)

                  [świadkowie ślubu : Franciszek Mentzel, lat 50, obywatel i Wojciech Kubicki, lat 40, brat, majster stolarski’

                  obaj zamieszkali ul. Świętojerska 1776]

                  [1 mąż Marianny Odelskiej – (śl.30.01.1827 Warszawa)

                  Jakub Wiśniewski (ur.1805 Warszawa - zm.19.07.1833) tytuł „Urodzony”]

                  ojc. Eliasz Odelski (ur.1755 Jarosław, Galicja - zm.25.11.1825 Warszawa, ul. Piwna 100), handlarz

                  mat. Agnieszka Pruszyńska [zm.po 1825]

             2 ż.(śl.16.10.1836 Warszawa) Marianna Rynkowska (ur.1800 Lipno - zm.2.11.1844, par. św. Andrzej)

                  [świadkowie ślubu : Mateusz Sawicki, lat 44, szynk utrzymujący i Józef Kubalski, lat 59, szewc]

                  [1 mąż – Feliks Wysocki (zm.13.12.1835)]

                  ojc. Andrzej Rynkowski, opłóciennik

                  mat. Katarzyna N., mieszkali : Lipno

             3 ż.(śl.23.07.1845 Warszawa, par. św. Krzyż) Tekla Słomińska (ur.1807 Pułtusk - zm.19.08.1867, par. Wsz.Św.)

                  [świadkowie ślubu : Andrzej Orłowski, lat 73 i Jakub Dalewski, lat 40]

                  [zgon zgłosili : Walenty Kubicki, lat 65, obywatel i Antoni Zborowski, lat 47, fortepianista]

                  mieszkała :1845 r. Warszawa, ul. Pańska nr 1225

                  ojc. Kacper Słomiński

                  mat. Konstancja N.

                  [1 mąż Tekli - N. Dąbrowski]

                  [2 mąż Tekli - (śl.2.06.1840 Warszawa, par. św. Andrzej)

                  Marcin Kasperski. (ur.1793 Warszawa - zm.3.05.1844), wdowiec, s. Pawła i Małgorzaty]

             4 ż.(śl.3.11.1867 Warszawa, par. św. Krzyż) Ludwika Laska (ur.1814 Strachówka, Kałuszyn)

                  ojc. Franciszek Laski

                  mat. Marianna Kwiatkowska

                  [1 mąż Ludwiki Laskiej – Adam Antoni Bienio

                  (ur.1796 Zajączkowo, gub. Augustowska - zm.11.06.1849 Warszawa, par. św. Andrzej),

                  s. Mateusza i Zofii – zostawił po sobie żonę Ludwikę z Laszczków]

                  [2 mąż Ludwiki Laskiej – (śl.18.08.1850 Warszawa, par. św. Krzyż)

                  Franciszek Ceglarski (ur.1795 Sanok, Galicja - zm.1864 Warszawa),

                  świadek ślubu : Walenty Kubacki, lat 45 (w podpisie Kubicki),

                  s. Kazimierza Ceglarskiego i Katarzyny Wołosiewicz,

                  wdowiec po Barbarze z d. Marczewska (ur.1809 Otwock - zm.22.11.1848, par. św. Krzyż), c. Franciszka]

 

             Dzieci Walentego z 1 żony :

             C1. Julianna Paulina Kubicka (ur.17.06.1835 Warszawa - zm.23.05.1836 Warszawa, par. Nawiedzenia NMP)

                   [chrzestni : Franciszek Mentzel, lat 51 i Marianna Rebandel]

                   [zgon zgłosili : Walenty Kubicki, lat 31, stolarz i Jakub Malinowski, lat 55, obywatel]

 

       B3. Łukasz Kubicki [ur.ok.1808 Raszków - zm.23.07.1843 Ostrów Maz.), nożownik w Warszawie

             ż.(śl.1.06.1841 Ostrów Maz) Leokadia Klicka (ur.1818 Żmijewo Trojany - zm.25.04.1889 Ostrów Maz.)

             [świadkowie ślubu : Franciszek Kaczyński, lat 25, nauczyciel i Bartłomiej Kaczyński, lat 27, pisarz]

             [zgon zgłosili : Jakub Rakowiecki, lat 41, kościelny i Bronisław Stryjkowski, lat 26, stolarz]

             mieszkała : 1841 Ostrów

             [2 mąż Leokadii Klickiej – (śl.5.03.1859 Ostrów Maz.) Franciszek Kaczyński (ur.1817 Rosochate - zm.po 1889),

             nauczyciel, szlachcic, dziedzic części Rosochate, s. Jana i Konstancji z d. Kosińska,

             świadkowie ślubu w 1859 r. ; Aleksander Stolarski, lat 39 i Ignacy Stolarski, lat 37 – obaj na dzierżawie]

             [Rodzeństwo Leokadii Klickiej :

             1/ Maciej Klicki (ur.1815 - zm.1910) i żona Antonina Żebrowska (ur.1819 - zm.1895), c. Piotra i Marii

             2/ Katarzyna Klicka (ur.1819) i mąż Adam Jacek Wysocki (ur.1828), s. Jana i Anieli z d. Kwaśniewska]

             ojc. Walenty Klicki (ur.1786 - zm.6.08.1834 Żmijewo Trojany, par. Żmijewo Kościelne),

                   mieszkał : Żmijewo Trojany, s. Pawła i Kunegundy z d. Humięcka

             mat.(śl.20.11.1813 Olszewo Bałąki, par. Żmijewo Kościelne)

                   Marianna Olszewska (ur.1789 - zm.20.05.1827 Żmijewo Trojany), c. Andrzeja i Marianny z d. Naguszewska

             Dzieci : (Józef)

             C1. Józef Leon Kubicki (ur.11.04.1842 Warszawa, ul. Freta 259 - zm.11.04.1902 Lwów, par. św. Magdalena)

                   zm. Lwów, ul. Sapiehy 10, poch. Lwów, cm. Łyczakowski,

                   lekarz weterynaryjny, profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. [PSB]

                   Ukończył gimnazjum filologiczne w Łomży, następnie studiował rolnictwo w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego

                         i Leśnictwa w Marymoncie pod Warszawą. Wziął udział w powstaniu styczniowym.

                         Po upadku powstania emigrował na Zachód, znalazł się w Szwajcarii, tam wstąpił do Szkoły Weterynaryjnej

                         w Zurychu, którą po 3 latach studiów ukończył w 1867 r. z dyplomem lekarza weterynaryjnego. W tym toku

                         nie mogąc powrócić do Królestwa, przybył do zaboru austriackiego, nostryfikowal dyplom w Wiedniu

                         i rozpoczął pionierską pracę zawodową w Galicji. W 1868 r. został docentem weterynarii  w Wyższej Szkole

                         Rolniczej w Dublanach, a w 1869 r. weterynarzem m. Lwowa. Rozwinął tutaj żywą działalność popularyzacyjną

                         z zakresu wiedzy weterynaryjnej wśród ludności, podjął wraz z P. Seifmanem, akcję w celu powołania do życia

                         uczelni weterynaryjnej w Galicji oraz zorganizowania weterynaryjnego życia zawodowego. Usiłowania te zostały

                         uwieńczone utworzeniem przez rząd austriacki  w 1881 r. Szkoły Weterynarii z polskim językiem wykładowym,

                         późniejszej Akademii we Lwowie. W 1893 r. został przez Wydział Krajowy Galicji mianowany tytularnym

                         Profesorem Szkoły Rolniczej w Dublanach, w której wykładał anatomię zwierząt, weterynarię, a przez czas pewien

                         i fizjologię zwierząt. W 1894 r. został docentem Szkoły (od 1898 r. Akademii) Weterynarii we Lwowie.

                   1893 r. członek Towarzystwa Tatrzańskiego (wzm.1893 – 1903),

                   mieszkał : 1885 r. Lwów, ul. Halicka 37, 1900 r. Lwów, ul. Sapiehy 10

                  

                     Prof. Józef Leon Kubicki (1842 – 1902)

 

                   ż. Helena Rakowska [ur.+/-1845 - zm.1915), poch. Lwów, cm. Łyczakowski,

                   [1903 r. Maria Kubicka, wdowa po docencie weterynarii otrzymuje 480 koron rocznie]

 

                   Dzieci : (Karolina, Zygmunt, Stanisław)

                   D1. Karolina Eugenia Kubicka [ur.+/-1870 - zm.po 1909], pianistka

                         m. Zygmunt Lisiewicz [ur.+/-1865 - zm.1921), poch. Lwów, cm. Łyczakowski, dr, adwokat krajowy [5]

                         1877 r. uczeń C.K. Gimnazjum im. Franciszka Józefa we Lwowie (wzm.1877 - 1882)

                         1882 r. uzyskał świadectwo dojrzałości  w/w Gimnazjum

                         1892 r. dr Zygmunt Lisiewicz przeznacza kwotę 5 zł dla ubogich uczniów C.K. Gimnazjum Lwowskiego

                         im. Franciszka Józefa (wzm.1892 – 1893)

                         1898 r. adwokat we Lwowie

                         1914 r. członek Towarzystwa Łowieckiego, ul. Jagiellońska 8

                         1918 r. członek Tymczasowej Rady Miejskiej Lwowa

                         mieszkał : 1900 r. Lwów, ul. Akademicka 13, mieszkał : Lwów, ul. Jagiellońska 8,

                         m.in. członek Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie, członek Galicyjskiego Tow. Łowieckiego

                         ojc. Adam Lisiewicz [ur.+/-1830], nauczyciel

                         mat. Teodozja Dorożyńska [ur.+/-1835]

 

                         Dzieci (Lisiewicz) : (Mieczysław, Teodozja)

                         E1, Mieczysław Jan Lisiewicz (ur.28.01.1897 Lwów, par. św. Magdalena - zm.2.09.1975 Londyn),

                               poch. Londyn Gunnersbury Ave, Kensington Cementery [fot grobu : strona „Niebieska Eskadra”]

                               [chrzestni : dr Bronisław Radziszewski, profesor i Emma Zima, żona Franciszka]

                               poeta, pisarz, dramaturg, oficer lotnictwa [zob. Wikipedia]

 

                                      Mieczysław Lisiewicz (1897 – 1975)

 

                               ż. Anna Teodorowicz (ur.18.12.1900 - zm.7.07.1927)

                               ojc. Stanisław Teodorowicz (ur.11.07.1866 Kornów - zm.14.11.1927 Lwów),

                                     poch. Lwów, cm. Łyczakowski, s. Teodora T. (ur.1831 - zm.1880)

                                     i Melanii Emilii Antoniny Asłan (ur.1846 - zm.1919)

                               mat.(śl.19.03.1892 Bojary, pow. drohobycki) Eugenia Firlej [ur.+/-1870],

                                     c. Felika F.i Marcjanny z d. Rucka

 

                         E2. Teodozja Lisiewicz (ur.25.12.1903 Lwów - zm.8.05.1975 Londyn)  

                               polska aktorka radiowa i teatralna, pisarka, podporucznik Polskich Sił Zbrojnych,

                               działaczka kulturalna i społeczna [zob. Wikipedia]

 

                                     Teodozja Lisiewicz (1903 – 1975)

 

                   D2. Zygmunt Jan Kubicki (ur.10.07.1874 Lwów), oficer 1918 – 1922, 1921 r. major.

                         1890 r. mieszkał : Kraków, Piasek, ul. Łobzowska [„Spis ludności Krakowa, dz. IV, nr 188, skan 410]

                         prawdopodobnie to Zygmunt Kubicki, starosta [Włodzimierz Wołyński i starosta powiatowy [Kowel]

                         (wzm.1933 – 1934 r.)

                         ż.(śl.24.11.1903 Lwów, par. św.Maria Magdalena, dom 6)

                         Zofia Bolesława Teofila Długoszowska h. Wieniawa

                         (ur.7.01.1884 Zabcze, distr. Sokal - zm.22.02.1931 Kraków)

                         [świadkowie ślubu : August Balastis, rektor Uniwersytetu Lwowskiego i Zygmunt Lisiewicz, adwokat]

                         ojc. Bolesław Zenobiusz Długoszowski (ur.29.11.1843 Lwów - zm.12.03.1912 Bobowa),

                               inżynier (Akademia Techniczna we Lwowie), powstaniec 1863 r. [PSB]

                               s. Aleksandra Wincentego Długoszowskiego [ur.+/-1815] i Julii Szuszczakiewicz

                         mat.(śl.1851 Sońsk, ob. woj. mazowieckie)

                               Józefa Struszkiewicz h. Struś (ur.18.05.1851 Tymowa, Brzesko - zm.28.04.1927 Bobowa),

                               c. January Struszkiewicz i Teofili z d. Udrańska

                         [brat Zofii Długoszewskiej – generał Bolesław Długoszewski (1881 – 1942)], [6]

                         Dzieci :

                         E1. Halina Józefa Kazimiera Kubicka (ur.19.11.1912 Lwów, par. św. Maria Magdalena)

                               [chrzestni : Kazimierz Straszewski, inżynier i Henryka Długoszewska,

                               żona Stanisława, notariusza]

                   D3. Stanisław Adam Kubicki

                         (ur.1879 Lwów - zm.14.01.1910 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 17), lat 31,

                         poch. Lwów, cm. Łyczakowski, absolwent technicus [LM, skan 199]

 

       B4. Marcin Kubicki (ur.6.11.1812 Raszków, dom 28)

             [chrzestni : Franciszek Kubicki, lat 41, brat i Jan Roczyński, lat 45], [LN Raszków, akt 41]      

 

       B5. Leopold Kubicki [ur.+/-1800]

             najprawdopodobniej to :

             Leopold Kubicki (ur.1802 - zm.24.10.1845 Lwów, par. Boże Ciało, dom 189),

             s. Antoniego i Elżbiety [LM, s.67], mieszczanin, faber ferarius

             ż.(śl.25.02.1840 Lwów, par. św. Mikołaj, dom 617)

             Marianna Kosińska (ur.1812 - zm.19.04.1852, dom 198)

             [świadkowie ślubu : Wojciech Laskowski (ur.1778 - zm.1841, dom 831) i Antoni Kałuszyg]

             ojc. Maksymilian Kosiński (ur.1781 - zm.2.05.1827, dom 617)

             mat.(śl.20.11.1808 Lwów, par. św. Mikołaj, dom 615) Katarzyna Laskowska (ur.1792)

             [Rodzeństwo : Mateusz Kosiński (ur.1809, dom 615)]

 

             Dzieci : (Franciszek, Maria)

             C1. Franciszek Karol Kubicki (ur.30.08.1841 Lwów, dom 339) 1866 r. „Doctor machine locomotiva”

                  [chrzestni : Kacper Bełtowski i Józefa Dębowska, panna]

             C2. Maria Józefa Kubicka (ur.21.01.1843 Lwów, dom 339)

                  [chrzestni : Kacper Bełtowski i Teresa Laskowska (prawd, z domu 617)]

                  [Kacper Bełdowski, chrzestny dziecka Józefa Kubickiego i Tekli Zielińskiej]

                  m.(śl.3.02.1861 Lwów, dom 13, dom 183) Karol Franciszek Boratynowicz (ur.10.01.1827 Lwów, dom 284),

                  serrifaber, faber ferr

                  [świadkowie ślubu : Mateusz Kosiński i Mathias Buryhard]

                  ojc. Kazimierz Boratynowicz, tkacz

                  mat. Agnieszka Raruk [1871, 1872 r. Burak]

                  Dzieci : (Józef, Franciszek, Helena, Jan, Karol, Grzegorz, Feliks)

                  D1. Józef Boratynowicz (ur.1861 - zm.8.02.1861 Lwów, par. Boże Ciało, dom 183), 26 dni

                  D2. Franciszek Boratynowicz (ur.1864 - zm.27.03.1873 Lwów, dom 34), lat 9

                  D3. Helena Joanna Boratynowicz (ur.18.05.1866 Lwów, par. św. Anna, dom 346

                        [chrzestni : Franciszek Kobicki i Anastazja Julia Piórkowska]

                  D4. Jan Boratynowicz (ur.1869 - zm.23.03.1873 Lwów, dom 38), lat 4

                  D5. Karol Antoni Boratynowicz (ur.16.01.1871 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 84)

                        [chrzestni ; Stanisław Baczyński, urzędnik i Maria Bojczuk, żona aurigi]

                  D6. Grzegorz Boratynowicz (ur.11.03.1872 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 84)

                        [chrzestni : Piotr Bojczuk, aurigus i Franciszka Baczyńska]

                  D7. Feliks Boratynowicz (ur.29.03.1878 Lwów, par. św. Maria Magdalena, ul. Boyki 2)

 

      prawdopodobnie inni z w/w linii :

      B6. Zofia Kubicka [ur.+/-1800], być może c. Franciszka

            m. Jan Szukalski [ur.+/-1800]

            Dzieci :

            C1. Kacper Szukalski (ur.1.01.1822 Raszków)

                  [chrzestni : Piotr Sośnicki i Julianna Kierbliewska, szewcowa]

            C2. Zuzanna Szykalska (!) (ur.1826 Raszków)

                  [chrzestni : Stanisław Hatliński i Julianna Sośnicka]

 

      B7. Małgorzata Kubicka [Kubiczka] (ur.1805)

            m.(śl.1823 Wysocko Wielkie) Franciszek Łukowski (ur.1795), ekonom, Będzieszyn, par. Szczury - Górzno)

            [świadkowie ślubu : Michał Durski (szlachcic) i Piotr Bogdajewicz]

            [Będzieszyn – 8 km na NE od Raszkowa]

            Dzieci :

            C1. Teresa Łukowska (ur.1825 - zm.3.08.1826 Będzieszyn), 10 mies.

            C2. Rafaela Cecylia Łukowska (ur.23.10.1826 Będzieszyn - zm.8.05.1827 Będzieszyn)

                  [chrzestni : Józef Skorzewski, dziedzic Wysocka i Joanna Karnkowska]

                  [Józef Skorzewski h. Drogosław (ur.1783 Parczew - zm.10.01.1832 Wysocko) [4]

            C3. Balbina Łukowska (ur.21.05.1818 Będzieszyn - zm.22.05.1828 Będzieszyn) 1 dzień

            C4. Józef Łukowski (ur.18.08.1829 Będzieszyn)

                  [chrzestni : Walenty Skorzewski z żoną Brygidą (z d. Rybińska h, Wydra), dziedzice Będzieszyna]

                  [Walenty Skorzewski h. Drogosław (ur.11.02.1785 Parczew - zm.10.04.1846 Pogrzybów)] [4]

 

            [Uwagi dodatkowe : Wysocko Wielkie – 2 km na S od c. Ostrowa Wlkp.]

 

            1/ 1805 r. Wysocko Wielkie, ślub : Maciej Kasiak (ur.1745), wdowiec + Kunegunda Kubiczka (ur.1755), wdowa

            2/ Michał Durski (szlachcic) i żona Antonina Zajączkowska (szl.)

            Dzieci m.in. :

            A1. Józef Henryk Durski (ur.10.05.1816 Topola Mała, par. Ostrów)

                 [chrzestni : Małgorzata Zajączkowska, babka dziecka]

            A2. Ignacy August Durski (ur.1824 Wysocko Wielkie)

                 [chrzestni : Wielm. Pan. Józef Skorzewski i Wp. Dorota Dehnel]

            A3. Bogumiła Durska (ur.9.04.1827 Folw. Małolepsze, par. Kotłów k. Ostrowa Wlkp.)

                 [chrzestni : ur. Józef Skorzewski, wojewodzic z Wysocka i Dehnelowie z Parczewa i Wysocka]

 

 A2. Franciszek Kubicki (ur.1771 Raszków - zm.25.06.1846), rolnik, brat Antoniego,

       s. Antoniego i Agnieszki

       ż. Petronela Tokarska (ur.1791 - zm.27.02.1856), lat 65

 

       Dzieci : (Szymon, Karolina, Nepomucena, prawd. Franciszek)

       B1. Szymon Kubicki (ur.1809 - zm.15.12.1854), lat 45, mendarius, sutor [1833 r. lat 31]

             ż.(śl.17.02.1833 Raszków) Jadwiga Jackowska (ur.1807/15 - zm.11.05.1847), lat 32

             [świadkowie ślubu : Ignacy Radlicki, Antoni Komorowski, Franciszek Kubicki]

             ojc. Józef Jackowski, [prawd. s. Łukasza Jackowskiego (ur.1749 - zm.1848), lat 99]

             mat. Marianna

             Dzieci : (Franciszka, Agnieszka, Krystyna, Stanisław)

             C1. Franciszka Kubicka (ur.2.10.1835)

                   [chrzestni : Stanisław Hoffmann i Teodora Kowalska]

             C2. Agnieszka Kubicka (ur.12.01.1838 - zm.18.11.1840), lat 3

                   [chrzestni : Antoni Komorowski i Katarzyna Hoffmann]

             C3, Krystyna Kubicka (ur.13.03.1840 - zm.17.03.1840), 4 dni

                   [chrzestni : Tomasz Tokarski, Franciszka Gawęcka]

             C4. Stanisław Kubicki (ur.24.04.1842 Raszków)

                   [chrzestni : Antoni Komorowski i Jadwiga Kierblewska]

       B2. Karolina Kubicka (ur.1820 Raszków - zm.20.10.1826), lat 6

       B3. Nepomucena Kubicka (ur.11.05.1822 Raszków - zm.25.11.1847), lat 24, panna

             [chrzestni : Roch Walencki, wikariusz Raszkowski i Generosa Józefa Ziołkowska, posesoria

             prepozytury Raszkowskiej]

             prawdopodobnie :

       B4. Franciszek Kubicki [ur.+/-1810]

             ż. Józefa N. [ur.+/-1810]

             Dzieci :

             C1. Nepomucena Kubicka (ur.27.04.1834 Raszków)

                  [chrzestni : Józef Mizgalski i Marianna Mikołajczyk]

 

 być może :

 A3. Rozalia Kubicka [ur.+/-1755[

       m. Dominik Sowiński [ur.+/-1755]

       Dzieci :

       B1. Apolonia Sowińska (ur.1779 - zm.14.04.1823 Raszków), lat 44, panna

 

 być może :

 A4. Jan Kubicki [ur.+/-1760], [podstrona „Kubiccy (Kunów, Warszawa, Lwów, Litwa”]

---------------------------------------------------------------------

 Inni z par. sąsiednich od Raszkowa :

 Ostrów Wlkp. : Elżbieta Kubicka (ur.1744 - zm.1820 Ostrów) + rodzina

 Janków Zaleśny : Tomasz Kubicki (ur.1753 - zm.1843 Janków Zaleśny) + rodzina

 Pogrzybów : Wawrzyniec Kubacki (ur.1790 - zm.1863), Radłów + rodzina

---------------------------------------------------------------------

  Osoby niewyjaśnione, najprawdopodobniej stanu szlacheckiego :

 

  1/ 19.02.1730 r. (ślub, Kraków, kościół Mariacki) Franciszek Słomnicki, generosus + Barbara Kubicka

     [świadkowie : Maciej Wereszczyński i Mikołaj Radomski]

 

  2/ Feliks Kubicki [ur.+/-1735], konfederat barski (1768 - 1772), wywieziony do Rosji 1774 r.

 

  3/ Linia : Łopuszno [27 km na NW od Kielc]

 

      Marcin Kubicki [ur.+/-1760]

      ż. Konstancja Dwalowska [ur.+/-1760]

      Syn :

      Ambroży Kubicki [ur.+/-1790]

 

     

     1829 r. Ambroży Kubicki przyjechał do Warszawy z Łopuszny [„Powszechny Dziennik Krajowy” nr 162, 6.07.1829 r.]

 

     1 ż.(śl.29.11.1815 Łopuszno) Rozalia Radomska (ur.+/-1785] - zm.1844)], wdowa [Kozierowska, Bienińska]

          c. Jacentego i Katarzyny z d. Kaczorowska

     2 ż.(śl.18.11.1844 Łopuszno) Franciszka Oczkowska [ur.+/-1790], c. Franciszka i Katarzyny z d. Chmielowska

 

     ciągłość linii do XXI wieku

 

  4/ N. Kubicki [ur.+/-1760], tytuł „Jaśnie Pan”,

      [prawdopodobnie to Jakub Kubicki h. Kolumna Skrzydlata (ur.1858 - zm.1933)

      uczestnik Powstania Kościuszkowskiego, mieszkał : Warszawa,

     1794 r. podpułkownik

     [„Ostatnia narada spiskowców odbyła się w mieszkaniu ppłk. Kubickiego, i na niej zdecydowano rozpocząć

     Powstanie w Wielki Czwartek, 16 kwietnia 1794 r.”

     Źródło : Władysław Przyłuski „Józef Sierakowski, Towarzysz Kilińskiegp w Powstaniu Kościuszkowskim”]

     1807 r. N. Kubicki, pułkownik, Liceum Warszawskie (wzm.1807 - 1810)

     [„Gazeta Warszawska” nr 79, 3.10.1807 r.]

     [„Gazeta Korespondenta Warszawskiego y Zagranicznego” nr 79, 3.10.1807 r.]

 

  5/ Franciszek Kublicki (!) [ur.+/-1770], kowal, mieszkał : Kotlarnia, Śląsk

      [Rodzina herbu „krzyż i miecz”, Inflanty, Połock]

      ż. Rozalia Cieślick [ur.+/-1770]

      Syn :

      Karol Kubicki (ur.7.07.1801 - zm.1854 Poznań)

      absolwent polskiego gimnazjum w Gliwicach, sędzia miejski w Sohrau, obecnie Żory, przeniesiony do Poznania.

      Pracowal w Sądzie Miejskim w Poznaniu

      1 ż. NN.

      2 ż.(śl.1844 Śrem) Teofila Żeromska [Żurawska, Żuromska] (ur.1817 Lussowo - zm.1897)

      Syn :

      Witalis [Vitalis] Kubicki (ur.25.04.1851 Poznań - zm.20.09.1915 Berlin)

      inżynier budownictwa wodnego, geodeta, szlachcic z okolic Poznania

      [wg Wikipedii potomek Jakuba Kubickiego (1758 – 1833), architekta]

      ż.(śl.1886 Poznań, par. św. Marcin) Maria Sztark [Stark] (ur.28.01.1858), Niemka, nauczycielka

      ojc. Karol Sztark (ur.1821)

      mat.(śl.1853 Kwilcz) Maria Sypniewska (ur.1834)

      Dzieci : (Jadwiga, Stanisław, Tadeusz, Jerzy, Witold, Hanna, Jan)

 

     

      Kubiccy. Od lewej stoją : Witold, Hanna, Tadeusz. Od lewej siedzą : Jerzy, Stanisław, Jan.

      [fot. 1910 r. ze strony : Krzysztof Kubicki – Wspomnienie”]

 

        [powiększ]

      Kubicki Stanisław [i inni] „Telegram od dzieci dla Marii Konopnickiej” 1902 r.

 

      A1. Jadwiga Józefa Kubicka (ur.3.09.1887 Ziegenhain - zm.12.03.1891 Ziegenhain)

      A2. Stanisław Kubicki (ur.7.11.1889 Ziegenhain, Kassel - zm.prawd. I.1942 lub VI.1943 Warszawa) [PSB], [Wikipedia]

            malarz, grafik, poeta i publicysta, w czasie II wojny św. żołnierz polskiego ruchu oporu

 

              Stanisław Kubicki (1889 – 1942/43)

 

            ż.(śl.1916) Margarete Schuster (ur.20.06.1892 Berlin - zm.18.07.1984), graficzka, malarka, poetka

            Syn :

            B1. Stanisław Karol Kubicki (ur.5.07.1926 Berlin), profesor neuropsychologii

      A3. Tadeusz Teofil Kubicki (ur.3.03.1891 Kassel)

      A4. Jerzy Witalis Kubicki (ur.19.07.1892 Kassel - zm.17.11.1973 Poznań), poch. cm. Junikowski

            pułkownik, członek tajnego sztabu wojskowego, współtwórca 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich

            1921 r. 15 pułk ułanów,

            1921 r. osiadł w majątku Mycielskich Kobylepole,

            1935 r. członek : Wielkopolska Izba Rolnicza, Fałkowo

 

              płk. Jerzy Witalis Kubicki (1892 – 1973)

 

            1 ż. Felicja Szyfter (ur.+/-1895 - zm.1941)

            2 ż. Zofia Tabaczyńska [ur.+/-1895], [1 voto Bobińska 1947 r.]

            Dzieci z 1 żony : (Maria, Krzysztof, Jerzy)

            B1. Maria Kubicka (ur.1925 - zm.28.09.2013 Szczecin), prof.dr hab. AR w Szczecinie,

                  wieloletni Kierownik Katedry Fizjologii Roślin, Dziekan Wydziału Rolniczego dawniej Akademii Rolniczej

                  w Szczecinie. Żołnierz Armii Krajowej ps. „Michał”, członek Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół

                  15. Pułku Ułanów Poznańskich.

                  m. N. Seidler [ur.+/-1925]

            B2. Krzysztof Kubicki (ur.1930 - zm.8.01.2017), mgr inż. komunikacji

                  ż. Halina Teresa N. (ur.1934 - zm.1.04.2013), poch. Poznań

                  Dzieci : (Maria, Anna, Alina)

                  C1. Maria Kubicka

                  C2. Anna Kubicka, zamężna Ciba

                  C3. Alina Kubicka, zamężna Sokołowska

            B3. Jerzy Kubicki (ur.1936) dr hab. Politechnika Szczecińska

      A5. Witold Marian Kubicki (ur.14.07.1895 Eberswalde)

      A6. Hanna Zofia Kubicka (ur.16.01.1898 Eberswalde - zm.24.10.1961), poch. Ridgefield, USA)

            m. Witold Stanisław Alkiewicz (ur.19.04.1893 Osieczna k. Leszna - zm.20.10.1980), poch. Ridgefield, USA

            ojc. Stanisław Alkiewicz (ur.17.07.1859 Kąpiel, Gniezno - zm.7.02.1910 Leszno), dr med.

            mat. Urszula Chrzanowska (Koleta) (ur.1868 - zm.1927)

            Dzieci :

            B1. Andrzej Stanisław Witold Alkiewicz (ur.4.04.1924 Poznań)

      A7. Jan Kubicki [ur.+/-1895]

 

  6/ Wawrzyniec Kubicki [ur.+/-1780]

     1815 r. protokulista, Sąd Podsędkowski powiatu Orłowskiego, Kutno (wzm.1815)

     1823 r. komornik przy Sądzie Pokoju Powiatu Orłowskiego (wzm.1823 - 1829)

 

    

     „Powszechny Dziennik Krajowy” nr 309, 3.11.1829 r., „Gazeta Polska” nr 320, 29.11.1929 r.

 

  7/ Leon Kubicki [ur.+/-1780], dziedzic z Gubernii Wołyńskiej przyjechał do Warszawy 

 

     

      [„Kurjer Warszawski” nr 266, 8.11.1823 r.]

 

  8/ Walenty Kubicki (ur.1797 - zm.1852 Poznań), 1824 r. żołnierz

      [zostawił po sobie : Karol, lat 33, Otton, lat 19, Walerian, lat 11]

      [w innej wersji : Benedykt Kubicki 1828 r. podoficer]

      ż.(śl.1824 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny) Nepomucena Kreczmerska (ur.1799 - zm.2.12.1858 Poznań), l.59

      [Kreczmerska, Kreczmarska, Kretschmer, Kaczmarska, Kraetzmer]

      [świadkowie ślubu : Karol Flippo i Karol Tylisch]

 

      Dzieci : (Nepomucena, Paulina, Karol, Emilia, Rozalia, Ludwika, Teofil, Otton, Walery)

      A1. Nepomucena Kubicka (ur.1822 - zm.1823) 1 rok

      A2. Paulina Julianna Kubicka ur.1823 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny - zm.1823) 10 dni

            [chrzestni : Jan Nepomucen Milewski i Maria Teresa Gekler]

      A3. Karol August Kubicki (ur.13.09.1824 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny - zm.1.12.1902), poch. Środa Wlkp.

            [chrzestni : Nepomucen Milarski i Maria Teresa Geklau], [zgon zgłosił Kazimierz Kubicki (syn)]

            poseł do parlamentu niemieckiego w latach 1893 - 1898, obywatel m. Środa,

            właściciel majątku ziemskiego Sarbinowo (par. Żnin), kupiec.

            Po maturze, którą zdał w Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, studiował prawo w Bonn i we Wrocławiu.

            Po studiach przyjął posadę aplikanta bez uposażenia w senacie cywilnym w Poznaniu,

            z której wkrótce zrezygnował, by móc objąć stanowisko generalnego zarządcy dużego majątku ziemskiego.

            Własny majątek w Sarbinowie k. Żnina sprzedał i przejął sklep z artykułami kolonialnymi i żelaznymi

            w Środzie Wielkopolskiej [od Władysława Radziejewskiego – brata żony]

            W czerwcu 1893 r. uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Środa Wielkopolska - Śrem

            do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając 76,26 % głosów. Zasiadał w komisji petycyjnej.

            Członek : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Wydział Nauk Historycznyvh i Moralnych, (wzm. 1860 r.)

            1860 r. Karol Kubicki z Miłosławia, członek Towarzystwa Ekonomów, sekretarz,

            administrator dóbr Miłosławskich [Miłosław – 14,5 km na SE od Środy Wlkp.]

            Członek Towarzystwa Tatrzańskiego (wzm.1887 - 1905)

 

           

            „Kurjer Warszawski” nr 338, 7.12.1902 r.

 

            ż.(śl.1867 Poznań, par. św. Marcin) Marianna Ludwika Łucja Radziejewska (ur.1841 - zm.1926) [7]

            poch. Środa Wlkp.

            ojc. Piotr Radziejewski (ur.ok.1810 Wielkopolska - zm.10.01.1888 Środa Wielkopolska)

                  [zgon zgłosił Karol Kubicki, zięć]

                  oficer powstania listopadowego 1830 - 1831

            mat.(śl.8.05.1837 Konojad) Matylda Kurtz [ur.+/-1810], [w akcie zgonu Piotra R. – Emiia Kutzner]

                  c. Franciszka Ksawerego K. i Zofii Krystyny Reinhardt (ur.1783 Strzelin - zm.12.04.1829 Konojad)

 

            Dzieci : (Zofia, Kazimierz)

            B1. Zofia Kubicka (ur.28.09.1868 Dobrojewo, par. wł. k. Poznania - zm.18.06.1959 Kraków) [fot. grobu]

                  [własność : hr. Stefan Kwilecki (ur.29.05.1839 Dobrojewo - zm.25.01.1900 Dobrojewo),

                  od  1866 r. dobywają tu torf prasowany, do 4 milionów cegieł rocznie”.]

                  m.(śl.30.06.1889 Środa, kapl. S.S. Mił.)

                  Stanisław Bednarski (ur.5.01.1851 Bystra Podhalańska, par. Jordanów, gm. Myślenice - zm.7.11.1933),

                  poch. Kraków, cm. Rakowicki [fot. grobu]

                  [ks. Radziejowski, poseł, wuj panny młodej, świadkowie ślubu : Karol Kubicki i Wojciech Schwarzkopf]

                  Gimnazjum św. Anny w Krakowie, student na Wydziale Filozoficznym UJ w latach 1872 - 1976,

                  I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

                  1889 r. prof. z Tarnowa, Galicja

                  1910 r. dyrektor gimnazjum w Krakowie,

                  1917 r. dyrektor C.K. Gimnazjum św. Jacka w Krakowie, c.k. radca rządu (wzm.1910 – 1924),

                  zawiadowca gabinetu archeologicznego, członek Komisji filologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie

                  ojc. Józef Bednarski (Bednarz) [ur.+/-1835]

                  mat. Katarzyna Radon (Radoń) [ur.+/-1835]

 

                        

                  Kraków, cm. Rakowicki. Stanisław Bednarski (1851 – 1933) i Zofia z d. Kubicka (1868 -1859)

 

                  Bratem Stanisława Bednarskiego był Jan Bednarski (ur.16.06.1860 Bystra - zm.7.04.1926 Nowy Targ),

                  lekarz, działacz narodowy i społeczny, od 1897 zamieszkał w Nowym Targu,

                  w latach 1898 - 1914 poseł do Sejmu Krajowego Galicji,

                  1918 - 1919 starosta nowotarski, 1919 - 1925 starosta powiatu spisko - orawskiego. [zob. Wikipedia]

 

                 

 

            B2. Kazimierz Karol Kubicki (ur.17.12.1868 Dobrojewo - zm.12.05.1945), poch. Kraków., kupiec,

                  prezes Towarzystwa Sokół, Środa (wzm.1898 r.), uczestnik Powstania Wielkopolskiego, Rada Ludowa

                  w Środzie, burmistrz m. Środa do 1939 r.

 

                    Kazimierz Kubicki (1869 – 1945) [fot „Praca” nr 37, dn. 9.09.1900 Poznań]

 

                  ż. Janina Kwiecińska (ur.1888 - zm.1969)

                  Dzieci : (Janusz, Maria, Kazimierz, Tadeusz, Karol, Teresa)

                  C1. Janusz Karol Kubicki (ur.1.12.1908 Środa Wlkp.)

                        ż.(śl.1936 Poznań) NN.

                  C2. Maria Angela Kubicka (ur.21.06.1910 Środa Wlkp.)

                        m.(śl.1951 Poznań, par. św. Magdalena)

                        Witold Paweł Sikorski h. Cietrzew (ur.8.12.1906 Leśno, par. wł. - zm.1980)

                        ojc. Edmund Sikorski (ur.23.02.1864 Leśno - zm.28.02.1940 Brusy), wł. maj. Leśno w pow. Chojnice,

                              s. Pawła Leona Sikorskiego (ur.ok.1826 - zm.1907)

                              i Antoniny z d. Donimirska h. Brochwicz (ur.31.05.1838 Czernin k. m. Sztum - zm.29.08.1918 Leśno)

                        mat. Julia Dąmbska h. Godziemba (ur.1878 Konary - zm.9.01.1925 Leśno),

                              c. Franciszka Dąmbskiego (ur.3.12.1841 Konary - zm.22.09.1895 Bad Nauheim)

                              i Antoniny z d. Nostitz - Jackowska h. Ryś (ur.1852 - zm.23.09.1899 Sokołów)

                  C3. Kazimierz Stanisław Kubicki (ur.28.03.1912 Środa Wlkp. - zm.1995, poch. Środa Wlkp.)

                  C4. Tadeusz Marian Kubicki (ur.8.09.1913 Środa Wlkp. - zm.1996, poch. Środa Wlkp.)

                  C5. Karol Stanisław Antoni Kubicki (ur.15.06.1915 Środa Wlkp. - zm.6.01.1926)

                  C6. Teresa Irena Kubicka (ur.20.10.1926 Środa Wlkp. - zm.7.08.2018), poch. Środa Wlkp.

                        absolwetka Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego,

                        polska prawniczka, pedagog, profesor nauk prawnych [zob. Wikipedia]

 

                          prof. Teresa Irena Rabska z d. Kubicka (1926 – 2018)

 

                        m.(śl.4.03.1950 Poznań) Zdzisław Rabski [ur.+/-1925]

                        Dzieci (Rabscy) : Kazimierz, Joanna

 

      A4. Emilia Julianna Kubicka (ur.1826 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny), c. Jakuba i Nepomuceny Kraetzmer

            [chrzestni : Nepomucen Milewski i Julianna Jaegler]

 

      A5. Rozalia Teofila Kubicka (ur.1827 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny)

            [chrzestni : Mikołaj Starzęcki, destylator i Eleonora Schneider]

 

      A6. Ludwika Tekla Kubicka (ur.1828 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny)

            [chrzestni : Jan August Latow, kuśnierz i Ksawera Michałowska]

 

      A7. Teofil Kubicki (ur.1829 - zm.1829 Poznań, Kolegiata św. Marii Magdaleny), 21 dni

 

      A8. Otton Hipolit Kubicki (ur.1835 Poznań - zm.23.05.1908 Prażmów, pow. Grójec)

            [zgon zgłosili : Mieczysław Kubicki, lat 40 i Zygmunt Kubicki, lat 32 – synowie, w Prażmowie mieszkający]

            [„Głos Warszawski” nr 60, 26.05.1908 r.]

            W latach 1859 - 1862 nauczyciel gospodarstwa wiejskiego w Instytucie Agronomicznym w Marymoncie

            pod Warszawą. Od 1862 r. w Puławach w Instytucie Politechnicznym i Rolno - Leśnym wykładał kilka

            przedmiotów. Zarządca majątków Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Nowej Aleksandrii (Puławy).

            „Jeneralny plenipotent ordynacji hr. Zamojskich” do 1.07.1904 r. Mieszkał m.in z rodziną : Zwierzyniec.

            1890 r. członek rzeczywisty Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim

            [„Gazeta Warszawska” nr 239, dn. 10.09.1890 r.]

            Członek Towarzystwa Tatrzańskiego z synami (wzm.1904 - 1905 r.)

            Właściciel majątku Prażmów.

 

                    Otton Kubicki (1835 – 1908)

 

            ż.(śl.1860 Częstochowa, 4.07.1860 Grosów, par. Warszawa Wawrzyszew, par. św. Maria Magdalena)

            Emilia Walentyna Siekaczyńska (ur.21.04.1839 Warszawa - zm.13.01.1906 Prażmów),

            mieszkała : Grosów, par. Wawrzyszew

            ojc. Stanisław Jakub Siekaczyński (ur.4.04.1803 Szczebrzeszyn - zm.8.10.1852 Warszawa)

                  Radca Stanu Dyrektora Komisji Rządowej Sprawiedliwości [PSB],

                  s. Kazimierza i Tekli z d. Górska (zm.15.07.1859 Warszawa)

            mat.(śl.12.07.1838 Częstochowa) Salomea Franciszka Marianna Zanelli h. . (ur.1813 - zm.15.05.1898),

                  c. Wincentego Zanelli i Salomei z d. Wojnicka

 

            Dzieci : (Władysław Stanisław, Mieczysław, Edward, Zygmunt)

            B1. Władysław Kubicki (ur.1861 - zm.1.12.1940 Warszawa, par. św. Aleksander), kawaler

            B2. Stanisław Zygmunt Kubicki (ur.2.05.1862 Marymont pod Warszawą)

                  [chrzestni : Karol Kubicki, lat 36, mieszkał : Wielkie Księstwo Poznańskie i Marcjanna Siekaczyńska,

                  żona Inspektora Stanu Zdrowia]

            B3. Mieczysław Lesław Kubicki (ur.29.07.1864 Nowa Aleksandria, par. Włostowice - zm.po 1908)

                  [chrzestni : Lesław Siekaczyński, agronom z Warszawy i Kazimiera Siekaczyńska,

                  obecni zgłaszający : Antoni Zieliński, lat 36, Profesor Matematyki Wyższej i Mechaniki Rolniczej

                  w Instytucie Politechnicznym i Rolniczoleśnym w Nowej Aleksandrii i Aleksander Zieliński, lat 42,

                  Profesor Rysunków Technicznych w tymże Instytucie]

                  Mieszkał : 1908 r. Prażmów

            B4. Edward Tadeusz Kubicki (ur.22.09.1867 Opole Lubelskie - zm.22.01.1937 Warszawa)

                  [chrzestni (1.03.1868 Opole Lub.) : Tadeusz Kowalski, Profesor Instytutu Rolniczego w Nowej Aleksandrii

                  zamieszkały i Sabina Zielińska, asystowali : Antoni Zieliński i Julia Kowalska]

                  poch. Warszawa, cm. Powązkowski,

                  przemysłowiec, fabrykant, obywatel ziemski, odznaczony srebrnym krzyżem zasługi,

                  „Księga Adresowa Warszawy 1909 r. (s.198) :

                  Kubicki Edward (tapety i papier kolorowy, fabryka w Częstochowie)

                  Kubicki i S-ka „Częstochowska Fabryka Kleju” (s.280),

                  1908 r. członek Towarzystwa Pomocy uczniom niezamożnym,

                  adres : 1908 r. Kubicki i S-ka, Warszawa, ul. Żelazna Brama 6a (wzm.1908 – 1909)

                  1908 r. ul. Hoża 39 (1908 r., s.532, 1909 r., s.630)]

 

                 

                  [Nekrolog „ „Kurjer Warszawski” nr 26, 26.01.1937 r.]

                  ż. Julia Weronika Wiśniewska (ur.1870), 1893 r. niezamężna [wg innych źródeł Julia Wierzbowska]

                  Dzieci : 1 (Alfred, Otton)

                  C1. Alfred Wiśniewski Kubicki (ur.22.05.1892 Warszawa, ul. Dobra 2 - zm.po 1923)

                        z matki Julii Weroniki Wiśniewskiej, 1893 r. niezamężnej, mieszkała ; ul. Dobra 1

                        [chrzest 1894, par. św. Trójca, chrzestni : Kazimierz Charłusz i Julia Wiśniewska,

                        świadek : Julia Wiśniewska, lat 53, wdowa, ul. Dobra 1]

                        5.06.1902 r. uznanie przez sąd ojcostwa Edwarda Tadeusza Kubickiego,

                        1911 r. ukończył Szkołę Kupiecką, specjalną, Zgromadzenia kupców m. Warszawy (ul. Waliców 2/4)

                        [„Kurjer Warszawski” nr 175, 27.06.1911 r.]

                        1915 r. urzędnik banku, żołnierz [„Kartoteka Personalna”]

                        1923 r. Zarządca : Polska Chrześcijańska Spółka dla Handlu Rybnego”, spółka z ogr. odp.

                  C2. Otton Edward Kubicki (ur.30.11.1894 Surhów, par. wł., pow. Krasnystaw, gub. Lubelska - zm.20.08.1943),

                        poch. Warszawa, cm. Powązkowski, mieszkał : 1915 r. Warszawa, ul. Koszykowa 5150, [fot. grobu]

                        1930 r. ul. Piękna 64 a, 1939 r. ul. Hoża 41

                        [1908 r. Władysława Kubicka, ul. Koszykowa 37, artykuły spożywcze]

 

                       

                        „Kurjer Warszawski” nr 80, 21.03.1937 r.

 

                        1 ż.(śl.29.07.1915 Warszawa, par. św. Andrzej) Zofia Ludwika Morawska (ur.3.05.1897 - zm.27.04.1965)

                             [świadkowie ślubu : Alfred Kubicki, urzędnik banku i Stanisław Stokowski]

                             ojc. Ludwik Ewaryst Morawski (ur.1856 - zm.1.07.1925), poch. Warszawa, cm. Powązkowski

                             mat.(śl.1895 Warszawa) Helena Emilia Wiernik

                             [2 mąż  - Józef Kowalski (ur.1898 - zm.1959), zob. niżej]

                        2 ż.(śl.+/-1923) Janina Morawska (ur.14.06.1902 - zm.20.01.1970), poch. Warszawa, cm. Powązkowski,

                             c. Ludwika i Heleny Wiernik

                        Dzieci Ottona z Zofii Morawskiej : 1 (Janusz)

                        D1. Janusz Filip Kubicki (ur.26.05.1919 Warszawa - zm.19.04.2008 California, USA), [fot. findagrave]

                              uczestnik Powstania Warszawskiego 1944, ps. „Stanisław”, Armia Krajowa,

                              po powstaniu deportowany do III Rzeszy

                              ż. Zofia Karpowicz (ur.11.08.1929 - zm.15.12.2004, poch. California, USA), c. Anny

                        Dzieci Ottona z żony Janiny Morawskiej : 1 (Alicja)

                        D2. Alicja Kubicka (ur.24.05.1924 - zm.5.12.1997), poch. Warszawa, cm. Powązkowski

 

                        1946 r. Fabryka Trykotarzy „Tessilana” O. Kubicki, Al. 3 – go Maja 9/11 :

                        Janina Kubicka, Alicja Kubicka, Janusz Kubicki.

                        [„Dziennik Urzędowy Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego m.st. Warszawy”, 27.12.1946 r.

 

                          [powiększ]

                        Warszawa, cm. Powązkowski. Grób rodziny Kubickich.

                        Inskrypcje :

                        Ś. + P. Otton Kubicki (ur.30.XI.1894 - zm.20.VIII.1943)

                        Ś. + P. Elżbieta Kilarska, aktorka (ur.8.X.1931 - zm.13.III.2013)

                        Ś. + P. Józef Kowalski (ur.8.VI.1898 - zm.8.I.1959), Kawaler Krzyża Virtuti Militari

                        Ś. + P. Janusz Kilarski (ur.29.III.1920 - zm.23.VII.1979), aktor, żołnierz AK

                        Ś. + P. Tadeusz Daniec (ur.2.IX.1896 - zm.5.IV.1979), PPŁK dyplomowany W.P.

                        Ś. + P. Halina Kaźmierska (ur.10.X.1923 - zm.7.XI.2004)

                        Ś. + P. Janina Kubicka (ur.14.VI.1902 - zm.20.I.1970)

                        Ś. + P. Alicja Kowalska (ur.10.X.1902 - zm.15.II.1987)

                        Tadeusz Zwoliński (ur.23.XII.1912 - zm.5.III.1955)

                        Ś. + P. Alicja Kubicka (ur.24.V.1924 - zm.5.XII.1997)

 

                        Linia Józefa Kowalskiego i Zofii Morawskiej :

                        Józef Kowalski (ur.8.06.1898 - zm.8.01.1956), pracownik Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”

                        ż. Zofia Morawska (ur.3.05.1897 - zm.27.04.1965)

                        Dzieci :

                        A1. Elżbieta Kowalska (ur.8.10.1931 Warszawa - zm.13.03.2013 Warszawa), aktorka

                              m. Janusz Tadeusz Kilarski (ur.29.03.1920 Klimontów k. Sandomierza - zm.22.07.1979 Warszawa)

                              s. Władysława i Emilii

                              aktor

 

                                  

                              Janusz Kilarski (1920 -1979) i Elżbieta Kilarska z d. Kowalska (1931 – 2013)

 

                  być może :

                  C3. Zdzisław Kubicki (ur.3.06.1900 Warszawa), st. sierżant

            B5. Zygmunt Bronisław Kubicki (ur.1876 Stara Wieś, pow. Nowa Aleksandria - Puławy - zm.po 1908)

                  dyrektor browaru w Zwierzyńcu, par. Szczebrzeszyn k. Zamościa

                  Mieszkał : 1908 r. Prażmów

                  ż.(śl.30.06.1898 Warszawa, par. św. Aleksander)

                  Teresa Koszutska h. Leszczyc (ur.1876 Święte, Wielkie Ks. Poznańskie - zm.po 1901)

                  [świadkowie ślubu : Napoleon Koszutski, obywatel, Popławy, pow. opoczyński i Józef Koszutski, technik]

                  ojc. Jakub Józef Koszutski (ur.12.12.1832 Mąkownica - zm.13.05.1903 Modliszewko),

                        s. Dezyderego K. (ur.1800 - zm.27.02.1842 Mąkownica) i Justyny z d. Raczyńska h. Nałęcz

                  mat. Aniela Emilia Więsierska h. Belina (ur.7.03.1836 Napachanie - zm.13.01.1914), poch. W-wa, cm.Powąz.,

                         c. Tadeusza Karola Węsierskiego (ur.4.11.1800 Poznań - zm.17.06.1879 Święte k. Trzemeszna)

                         i Eleonory z d. Brudzewska von Brause h. Newlin

 

      Członkowie Towarzystwa Tatrzańskiego w Zwierzyńcu (par. Szczebrzeszyn k. Zamościa (gub. Lubelska) :

      1889 r. :

      Karol Kubicki (ur.1824 - zm.1902), kupiec ze Środy [s. Walentego]

      Dr Józef Kubicki (ur.1842 - zm.1902), prof. szkoły dublańskiej we Lwowie [s. Łukasza i Leokadii z d. Klicka]

      1904 r. :

      Otton Kubicki (ur.1835 - zm.1908) [s. Walentego]

      Stanisław Kubicki (ur.1862), syn Ottona

      Zygmunt Kubicki (ur.1876), syn Ottona, 1901 r. dyrektor browaru

      1905 r. :

      Edward Kubicki (ur.1868 - zm.1937), syn Ottona

      Mieczysław Kubicki (ur.1864), syn Ottona

      Otton Kubicki, jw.

      Stanisław Kubicki, jw.

      Zygmunt Kubicki, jw.

      1908 r. :

      Edward Kubicki, j.w.

      Mieczysław Kubicki, jw.

      Stanisław Kubicki, jw.

      Zygmunt Kubicki, jw.

 

      A9. Walery Kubicki (ur.ok.1841), urzędnik kolejowy Król. Pol., mieszkał 1869 r. Warszawa, ul. Sienna 1490 b

            [1908 r. Maria Kubicka, ul. Sienna 3, pralnia chemiczna]

            ż.(śl.1863 Warszawa, par. św. Krzyż) Leokadia Magda Magdalena Siekaczyńska (ur.ok.1845 - zm.1917),

            poch. Warszawa, cm. Powązkowski [fot. grobu], 1908 r. mieszkała : ul. Bracka 4

            ojc. Stanisław Jakub Siekaczyński (ur.4.04.1803 Szczebrzeszyn - zm.8.10.1852 Warszawa) [PSB]

            mat.(śl.12.07.1838 Częstochowa)

            Salomea Franciszka Marianna Zanelli h. . (ur.1813 - zm.15.05.1898 Warszawa), poch. cm. Powązkowski,

            c. Wincentego Zanelli i Salomei z d. Wojnicka

            Dzieci : (Karol, Witold)

            B1. Karol Wilhelm Brunon Kubicki (ur.6.10.1866 Warszawa, par. Wsz.Św.)

                  [prawd. to Karol Kubicki, 1890 r. ukończył Instytut weterynaryjny w Warszawie]

                  [Gazeta Warszawska, nr 168, 20.06.1890 r.]

                  lub

                  [prawd. to Karol Kubicki, 1908 r. kamieniarz, ul. Parysowska 3]

            B2. Witold Lesław Roman Kubicki (ur.8.08.1868 Warszawa, par. Wsz.Św. - zm.po 1914)

                  1894 r. ukończył Wydział Prawny Uniwersytetu Warszawskiego ‘”Kurjer Warszawski” nr 170, 22.06.1894 r.]

                  sędzia śledczy przy sądzie okręgowym w Irkucku,

                  od 1903 r. rejent hipoteczny sędziego pokoju w Tykocinie,

                  1905 r. mianowany rejentem hipotecznym przy sądzie okręgowym piotrkowskim,

                  1912 r. członek : Towarzystwo wz. kredytu gub. piotrkowskiej w Piotrkowie

                  ż.(śl.1895 Warszawa, par. św. Krzyż) Helena Maria Chrościelewska (ur.1871 Warszawa)

                  [świadkowie ślubu : Jan Luboński, sekretarz Radomskiego Sądu Okręgowego i Jan Chrościelewski, student

                  Uniwersytetu Warszawskiego]

                  ojc. Jan Chrościelewski

                  mat. Kazimiera Siekaczyńska

 

  9/ Józef Kubicki [ur.+/-1805 Śląsk], porucznik, uczestnik Powstania Listopadowego

    

       

1. „Powszechny Dziennik Krajowy” nr 268, 27.09.1830 r.

     2. Robert Bielecki „Słownik Biograficzny Oficerów Powstania Listopadowego”

 

  10/ Fryderyk Kubicki (ur.1808 - zm.1886 Frankfurt nad Menem), lat 78, baron, szambelan dworu niemieckiego)

 

 

  „Wiek” nr 214, 27.09.1886 r.

 

  11/ Adam Kubicki (ur.1825 - zm.1890), lat 65, sędzia śledczy [„Gazeta Warszawska” nr 229, 30.08.1890 r.]

      [być może to syn Zenona i Barbary Breza – zob. treść]

 

  12/ Antoni Kubicki, obywatel [ziemski], uczestnik Powstania Listopadowego 1831 r

       [„Tygodnik Petersburski” nr 66, dn. 8.09.1835 r. : Lista imienna osób mających udział w rewolucyi,

       niekorzystających z udzielonej amnestyi i wyszłych zagranicę]

 

  13/ Mateusz Kubicki, przyjechał do Warszawy z Łaznowa [„Kurjer Warszawski” nr 157, 14.06.1848 r.]

     [Łaznów, par. wł. – 25 km na SE od Łodzi]

     [prawdopodobnie to Mateusz Kubicki (zm.przed 1874 Kielce), wierzyciel sumy na dobrach Górki w pow. stopnickim]

 

  14/ Antoni Kubicki, obywatel [ziemski]

    [Józef Kaczkowski „Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim po powstaniach roku 1861 i 1863”,

    Warszawa 1918 r.]

 

  15/ Emanuel Kubicki, Budowniczy przy Kolei Petersburgsko - Warszawskiej, wyjechał z Warszawy do Prus

      [„Kurjer Warszawski nr 74, 1.04.1865 r.]

 

  16/ Edward Kubicki, 1874 r. [„Wiek” nr 263, 28.11.1874 r.]

 

 

 

  17/ Konstanty Kubicki (ur.1866 - zm.1936 Nowy Jork, USA)

 

 

  „Kurjer Warszawski” nr 63, 4.03.1936 r.

 

  18/ Zygmunt Kubicki

  [prawdopodobnie to Zygmunt Kubicki (ur.1874 Lwów),s. Leona Józefa Kubickiego i Heleny Rakowskiej]

  1928 r. mianowany referendarzem w 8 st. sl. w Starostwie w Dubnie [„Wołyński Dziennik Wojewódzki” nr 6, 31.05.1928 r.]

  1.09.1928 r. mianowany zastępca starosty w Dubnie w 7 stopniu służbowym. W okresie wyborczym pełnił funkcję

  jeneralnego sekretarza wołyńskiego komitetu wyborczego „B.B.”  [„Kurjer Warszawski” nr 188, 9.07.1928 r.]

  1929 r. ze starostwa w Dubnie przeniesiony na stanowisko kierownika starostwa w Kostopolu

  [„Kurjer Warszawski” nr 133, 16.05.1929 r.]

  starosta powiatu włodzimierskiego [Włodzimierz Wołyński] (wzm.1931 - 1933 r.)

  starosta powiatu kowelskiego [Kowel] od 6.03.1933 (wzm.1933  - 1938 r.)

 

 

  „Wołyń”, nr 9, 26.02.1933 r.

 

 

  „Wołyń”, nr 11, 12.03.1933 r.

 

 

  Starosta Zygmunt Kubicki i dowódca dywizji gen. Juliusz Drapella w otoczeniu Oddziału P.W.K. w Kowlu.

  [„Wołyń” nr 18, 29.04.1934 r.]

 

  19/ Stefan Kubicki, 1910 r. rotmistrz,

       1929 r. wiceminister pracy i opieki  społecznej (wzm.1929 - 1930), generał (wzm.1929),

       1929 r. odznaczony : Krzyż Komandorski z gwiazdą (klasa II) „[„Kurjer Warszawski” nr 309, 10.11.1929 r.]

       minister pracy (wzm. 1932 - 1933)

       [„Kurjer Warszawski” nr 309, 10.11.1929 r.], [Kurjer Warszawski” nr 27, 27.01.1933 r.]

 

  20/ Kubicki, majątek Rudziszki, ob. Litwa

 

 

  „Kuryer Lwowski”, 9.12.1910 r.

 

  21/ Walenty Kubicki, wł. wsi Mierucin, pow. Mogilno [35 km na NE od Giezna], 1926 r. sołtys

 

  22/ Onufry Kubicki, wł. majątku w pow. Tłumacz, poczta Tyśmienica

---------------------------------------------------------------------

  Przypisy :

 

 [1] Herb Kolumna Skrzydlata

      [Dr Helena Polaczkówna „ Szlachta na Siewierzu Biskupim w latach 1442 - 1790” Lwów 1913 r.]

      „W 1789 r. Jakub Kubicki nie podał opisu herbu swego w tekście przysięgi, lecz zamieścił obok kolorowy jego

      rysunek : tarcza kwadratowa, w polu czerwonem stoi kobieta w białej szacie, w prawej ręce trzyma dymiącą ofiarnicę,

      w lewej, którą wsparła o kolumnę, ma dwa wieńce. Labry są niebieskie, hełm, pancerz i ramy srebrne, korona złota,

      w niej pięć piór strusich. Kubiccy są dzisiaj herbu Kolumna Skrzydlata, który wykazuje pewne podobieństwa

      z pierwotnym ; znać, że od tamtego pochodzi, zasadniczo jednak od niego się różni : w polu czerwonem słup złoty

      między dwoma srebrnemi skrzydłami. Nad hełmem w koronie na pięciu piórach strusich kolumna ze skrzydłami

      jak na tarczy. [w przypisach : skutek późniejszej nobilitacji w Polsce z roku 1790]

 

     

 

 [2] Być może świadkami ślubu byli :

       

     Kazimierz Trębicki h. Ślepowron (ur.1.03.1745 Trębice Górne - zm.7.08.1811 Trębice Górne),

     w 1809 r. występuje : JPan Kazimierz Trębicki, Szkoła Artylerii i Inżynierów

     s. Andrzeja Trębickiego (ur.1703 - zm.22.10.1763 Trębice)

     i Franciszki z d. Kalicka h. Dołęga (ur.1705 - zm.23.02.1767)

 

     Stanisław Kostka Zawadzki (ur.13.11.1743 Warszawa - zm.19.10.1806 Warszawa),

     Korpus Inżynierów Koronnych, wykładowca Korpusu Kadetów, profesor architektury,

     generał - major Wojsk Koronnych, od 1792 r. dowódca kompanii pontonierów, polski architekt doby klasycyzmu,

     architekt Komisji Edukacji Narodowej, studiował w Akademii Świętego Łukasza w Rzymie [zob. Wikipedia]

 

 [3] „Spisok dworian ... podolskiej gubernii” Kamieniec Podolski 1897 r.

      31.03.1848 r. wylegitymowani ze szlachectwa :

      Zenon Jan Władysław Kubicki z synem Adamem, syn Pawła Tomasza

 

       
 
 [4] Raszków (własność) : Skorzewscy h. Drogosław

      Paweł Skorzewski (ur.29.07.1744 Mączniki k. Skalmierzyc, pow. Kaliski - zm.5.05.1819 Parczew), poch. Wysocko,

      s. Antoniego Skorzewskigo (zm.1766) i Anny z d. Nostitz - Jackowska

      generał brygady armii Księstwa Warszawskiego, konfederat barski, poseł na sejm, senator Królestwa Pol.,

      wojewoda kaliski [PSB], uczestnik insurekcji kościuszkowskiej

      dziedzic : Mączniki, Rososzyca, Skrzebów, Szczury, Bieniewice, Wysocko, Bystrza, Sadowie, Parczew, Będzieszyn,

      Dobra w Kr. Pol.,

      dziedzic m. in. miast Raszków (od 1792 r. kupiony od Franciszka Ksawerego ks. Działyńskiego (ur.1756 - zm.1819),

      wojewodzica kaliskiego. W Rososzycy wybudował pałac.

      1 ż.(śl.1777) Konstancja Wężyk h. Wąż (ur.ok.1745 - zm.14.09.1778 Parczew, par. Wysocko)   

            ojc. Józef Wężyk (ur.1710 - zm.1771), kasztelan (Konary Sieradzkie), starosta niżyński

            mat. Helena Jordan h. Trąby

      2 ż.(śl.2.01.1782 Biezdrowo) Eleonora Szczaniecka h. Ossoria (ur.+/-1750 - zm.8.10.1832 Rosoczyca),

            ojc. Prokop Szczaniecki [ur.+/-1720], starosta [Kalisz]

            mat. Weronika Twardowska h. Ogończyk [ur.+/-1720]

      Dzieci z 2 żony : (Józef, Walenty, Antonina, Prokop)

      A1. Józef Ezehiel Jan Skorzewski (ur.ok.1783 Parczew - zm.10.01.1832 Wysocko), rozwiedziony, mieszkał : Szczury

            ż.(śl.20.02.1811 Małyń) Józefa Tekla Wierzchleyska h. Berszten II (ur.1792 - zm.1827)

            ojc. Józef Wierzchleyski, s. Felicjana i Marianny z d. Bartochowska

            mat. Julianna Chmielewska

            [2 mąż Józefy Tekli W. – Piotr Stanisławski]

            [Józef Skorzewski – chrzestny dziecka Franciszka Łukowskiego i Małgorzaty Kubickiej], [zob. treść]

      A2. Walenty Mateusz Ignacy Skorzewski (ur.11.02.1785 Parczew - zm.10.04.1846 Pogrzybów)

            1 ż.(śl.+/-1820) Brygida Rybińska h. Wydra [ur.+/-1775], c. Marcelego R., cześnika [Przedecz]

                  [1 mąż (śl.1798) Rafał Karnkowski (ur.1770 - zm.1816)

            2 ż.(śl.25.10.1834 Droszew) Marianna Bogdańska h. Prus III [ur.ok.1798 - zm.2.08.1864),

                  c. Macieja i Elżbiety z d. Sadowska h. Nałęcz (ur.21.06.1776 Miedzianowo)

            [Walenty Skorzewski – chrzestny dziecka Franciszka Łukowskiego i Małgorzaty Kubickiej], [zob. treść]

      A3. Antonina Weronika Justyna Skorzewska (ur.29.06.1786 Parczew - zm.po 1819)

            m.(śl.23.10.1808 Wysocko Wielkie, katol.) Jakub Arnold Stanisław Byszewski h. Jastrzębiec (ur.3.04.1783),

            dziedzic dóbr Baranów, pow. Puławy

            ojc. Arnold Anastazy Byszewski (ur.1723 - zm.1800 Komorzec k. m. Żerków), generał [PSB]

                  ostatni adjutant króla Augusta Poniatowskiego,

                  . dóbr : Okęcie, Załuski, Raków i Rakowiec, Opacz i Michałowice

            mat. Katarzyna Agnieszka Skórzewska h. Drogosław (ur.11.01.1749 Komorze - zm.12.05.1797, par. Przemęt),

                   c. Michała i  (ur.20.12.1707 - zm.1789 Komorze) [PSB] i Ludwiki z d. Hutten - Czapska

      A4. Prokop Kajetan Roch Skorzewski (ur.6.08.1787 Parczew - zm.29.09.1846 Pogrzybów)

            ż.(śl.11.08.1819 Pogrzybów, katol.) Eleonora Karnkowska h. Junosza (ur.ok.1799)

            ojc. Rafał Karnkowski (ur.1770 - zm.1816)

            mat.(śl.1798) Brygida Rybińska h. Wydra [ur.+/-1775], c. Marcelego R., cześnika [Przedecz]

 
 [5] Rodzina Lisiewicz
      Adam Lisiewicz [ur.+/-1830], nauczyciel
      ż. Teodozja Dorożyńska [ur.+/-1835]
      Dzieci : (Aleksander, Zygmunt)

      A1. Aleksader Lisiewicz (ur.13.05.1859 Sasów, pow. Złoczów - zm.13.05.1916 Lwów) [PSB]

            prawnik, adwokat, działacz polityczny, poseł (zob. Wikipedia), s. Adama, nauczyciela,

            mieszkał : 1889 r. Lwów, ul. Kopernika 9, 1900 r. Lwów, ul. Akademicka 13

 

              Aleksander Lisiewicz (1859 – 1916)

 

            ż. Matylda Radziszewska h. Radwan (ur.+/-1860 - zm.II.1940), poch. Warszawa, cm. Powązkowski

            ojc. Leonard Bronisław Radziszewski (ur.6.11.1838 Warszawa - zm.11.03.1914 Lwów), polski chemik,

                  profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego [PSB]

                  s. Franciszka Radziszewskiego (ur.1798 Jeńki, pow. Tykocin - zm.1869), szefa Wydziału w Komisji

                  Rządowej Sprawiedliwości [PSB]

                  i Franciszki Wejnert (ur.ok.1803 - zm.1.11.1840 Warszawa)

            mat. Józefa Malinowska (ur.1840) [1 mąż N. Kempiński]

 

              Leonard Bronisław Radziszewski (1838 – 1914)

 

            Dzieci Aleksandra  i Matyldy : (Bronisław, Adam, Aleksander)

            B1. Bronisław Jerzy Lisiewicz (ur.8.06.1884 Lwów, chrzest 1896),

                  legionista, podporucznik piechoty,

                  ż. Józefa N. (zm.30.07.1993)

            B2. Adam Bronisław Lisiewcz (ur.26.09.1889 Lwów - zm.21.04.1948 Anglia), legionista, porucznik piechoty,

                  polski prawnik, urzędnik konsularny i dyplomata, m.in. szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP. (1928 – 31)

                  major rezerwy WP. [zob. Wikipedia]

 

                    Adam Bronisław Lisiewicz (1889 – 1948)

 

            B3. Aleksander Lisiewicz (ur.16.09.1892 Lwów - zm.13.09.1969 Paryż), poch. Warszawa, cm. Powązkowski,

                  oficer w armii austriackiej

                  ż. Regina N. (zm.28.02.1978 Paryż)

 

              [powiększ]

            Warszawa, cm. Powązkowski, grób rodziny Lisiewiczów

    

      A2. Zygmunt Lisiewicz (ur.+/-1865 - zm.1921), poch. Lwów, cm. Łyczakowski

            ż. Karolina Eugenia Kubicka [ur.+/-1870 - zm.po 1903], c. Józefa i Heleny Rakowskiej

            Dzieci : zob. treść

 

 [6] Długoszowscy (Długoszewscy) h. Wieniawa :

 

     Józef Długoszowski (ur.+/-1780 - zm.28.10.1867 Grybów), s. Jana Kantego D.

     ż. Konstancja N. [ur.+/-1780]

     Dzieci : Ignacy (ur.1819 - zm.1890), ksiądz, Aleksander [ur.+/-1820], Florentyn (ur.+/-1820)

     Syn :

     Aleksander Wincenty Długoszewski [ur.+/-1815]

     ż. Julia Szuszczakiewicz [ur.+/-1815]

     Dzieci : (Józefa, Roman, Stefania, Władysław, Zofia)

     A1. Józefa Długoszewska [ur.+/-1840]

           m. Maksymilian Witek [ur.+/-1835]

     A2. Roman Mieczysław Wincenty Długoszowski [ur.+/-1840]

     A3. Stefania Długoszewska [ur.+/-1840]

           m. Hilary Zdzieński [ur.+/-1840]

           Dzieci :

           B1. Aleksander Stanisław Zdzieński (ur.1870, chrzest 13.11.1870 Limanowa)

     A4. Władysław Długoszewski [ur.+/-1840]

     A5. Bolesław Zenobiusz Długoszowski (ur.29.11.1843 Lwów - zm.12.03.1912 Bobowa k. m. Gorlice)

           Inżynier (Akademii Techniczna we Lwowie), powstaniec 1863

           ż.(śl.1851 Sońsk, ob. woj. mazow.) Józefa Struszkiewicz h. Struś (ur.18.05.1851 Tymowa - zm.24.04.1927 Bobowa),

           poch. Bobowa

           ojc. January Struszkiewicz

           mat. Teofila Udrańska

           Dzieci : (Teofila, Kazimierz, Bolesław, Zofia)

           B1. Teofila Bolesława Marianna Długoszowska (14.10.1873 - zm.11.11.1937)

                 m. Bronisław Michalewski h. Korczak (ur.11.05.1863 Lwów - zm.21.02.1947), poch. Bobowa, dr, adwokat

                 ojc. Józef Michalewski

                 mat. Modesta Nałęcz Sadowska

                 Dzieci :

     C1. Wanda Jadwiga Maria Michalewska (ur.7.03.1902 Lwów - zm.10.09.1995)

           [chrzest 23.06.1910 Lwów, Bazylika, chrzestni : Kazimierz Wieniawa Długoszowski, inżynier

           I Zofia Lewicka, żona Aleksandra Lewickiego]

                       1 m. Stanisław Żmudziński (ur.10.06.1897 Lwów)

                       2 m. Józef Trepto [ur.+/-1895]

                       Dzieci :

                       D1. Irena Wanda Żmudzińska (ur.1924 - zm.2017)

                             m. Zbigniew Tadeusz Bokiewicz (ur.8.11.1923)

                 C2. Adam Jan B. Michalewski

           B2. Kazimierz Józef Jan Długoszowski (ur.19.11.1878 Maksymówka - zm.17.04.1959), poch. Bobowa

                 [Maksymówka (ukr. Maksymivka), Dolynskyi district, Ivano - Frankivst Oblast, Ukraina]

                 Inżynier, legionista, major

                 prawd.

                 ż. Stanisława Krzysztoń (ur.1.02.1900 - zm.16.03.1971), poch. Bobowa

           B3. Bolesław Ignacy Florian Wieniawa - Długoszowski

                 (ur.22.07.1881 Maksymówka - zm.1.07.1942 Nowy Jork, USA),

                 generał dywizji Wojska Polskiego [zob. Wikipedia]    

                 Zaręczony z Marią Balastis, córką Augusta Balastisa, rektora Uniwersytetu Lwowskiego (zaręczyny zerwane)

                 1 ż.(śl.20.09.1906 Słotwina - Brzesko) Stefania Calvas (ur.1886 - zm.4.05.1934), śpiewaczka operowa, rozwód

                       [2 mąż Stefanii Calvas – (śl.1919 Kraków, Kościół Ewangelicki)

                       Stanisław Skotnicki h. Bogoria (ur.13.01.1894 Skotniki - zm.19.09.1939 w bitwie pod Bzurą), generał  [PSB]

                 2 ż. Bronisława Kliatchkin (ur.1886 - zm.26.08.1953 Paryż), c. Salomona i Heleny Bajenov

                       [1 mąż Bronisławy K. – Leon Berenson (ur.27.07.1882 Warszawa - zm.22.04.1941 Warszawa), prawnik]

 

                       

                 Fot.1. Bolesław Wieniawa - Długoszowski (1881 – 1942)

                 Fot. 2. Stefania Calvas (1886 – 1934)

 

                 Dzieci z 2 żony :

                 C1. Zuzanna Długoszowska (ur.1920 Kraków - zm.2011 Surbiton, GB)

                       m. N. Vernon [ur.+/-1920]

 

           B4. Zofia Bolesława Teofila Długoszowska h. Wieniawa (ur.7.01.1884 Zabcze, distr. Sokal - zm.22.02.1931 Kraków)

                 m.(śl.24.11.1903 Lwów, par. św. Maria Magdalena, dom 6)  Zygmunt Jan Kubicki (ur.10.07.1874 Lwów)

                 [świadkowie ślubu : August Balastis, rektor Uniwersytetu Lwowskiego i Zygmunt Lisiewicz, adwokat]

                 oficer 1918 – 1922, 1921 r. major.

                 1890 r. mieszkał : Kraków, Piasek, ul. Łobzowska [„Spis ludności Krakowa, dz. IV, nr 188, skan 410]

                 prawdopodobnie to Zygmunt Kubicki, starosta [Włodzimierz Wołyński i starosta powiatowy [Kowel]

                 (wzm.1933 – 1934 r.)

                 ojc. Józef Leon Kubicki (ur.11.04.1842 Warszawa, ul. Freta 259 - zm.11.04.1902 Lwów, par. św. Magdalena)

                       zm. Lwów, ul. Sapiehy 10, poch. Lwów, cm. Łyczakowski,

                       lekarz weterynaryjny, profesor Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach. [PSB]

                 mat. Helena Rakowska [ur.+/-1845 - zm.1915), poch. Lwów, cm. Łyczakowski,

 

 [7] Radziejewscy, Goździewcy :

      Radziejewscy :

      Piotr Radziejewski (ur.ok.1810 Wielkopolska (Brzostków, pow. Jarocin) - zm.10.01.1888 Środa Wielkopolska)

      [zgon zgłosił Karol Kubicki, zięć]

      1825 r. absolwent gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu, prawnik

      oficer powstania listopadowego 1830 – 1831, wł. „znacznej majętności”, później dzierżawca dóbr

      hr. Dzieduszyckiego (Nowa Wieś, par. Wronki), przeniósł się z Nowej Wsi do Krucza (dzierżawca)

      ż.(śl.8.05.1837 Konojad) Matylda Kurtz [Kurc, Kurz] [ur.+/-1810],

      c. Franciszka Ksawerego K. i Zofii Krystyny Reinhardt (ur.1783 Strzelin - zm.12.04.1829 Konojad)

 

      Dzieci : (Aleksander, Stanisław, Marianna, Władysław, Ludwika, Jan, Edward, Ignacy)

      A1. Aleksander Radziejewski (ur.9.04.1838 Nowa Wieś, par. Wronki)

      A2. Stanisław Radziejewski (ur.7.05.1839 Wilczyn, pow. Szamotuły - zm.1923 Wilczyn)

            ksiądz, dziennikarz, działacz społeczny i narodowy, redaktor w Królewskiej Hucie na Śląsku [PSB]

 

              ksiądz Stanisław Radziejewski (1839 – 1923)

 

      A3. Marianna Ludwika Łucja Radziejewska (ur.1841 - zm.1926), poch. Środa Wlkp.

            m.(śl.1867 Poznań, par. św. Marcin) Karol Kubicki (ur.13.09.1824 Poznań - zm.1.12.1902), poch. Środa Wlkp.

            Dzieci : zob. treść

      A4. Władysław Józef Radziejewski (ur.16.02.1842 Nowa Wieś - zm.2.09.1884 Truskawiec), poch. Środa Wlkp.

            „Generosus”, wł. składu kolonialnego w Środzie

            ż.(śl.8.07.1874 Środa) Wanda Goździewska h. Wieniawa (ur.14.11.1847 Środa - zm.3.11.1913 Wrocław)

            [świadkowie ślubu : Bronisław Dobrzański, dziedzic z Bąkowa i Józef Jaraczewski, dziedzic wsi Głuchowo]

 

              Wanda Radziejewska z d. Goździewska (1847 – 1913)

 

            ojc. Nikodem Goździewski (ur.9.06.1818 Środa Wlkp. - zm.16.01.1883 Środa Wlkp.),

                  . podmiejskiego folwarku

                  s. Mateusza (ur.1782 - zm.17.02.1855 Środa Wlkp) 

                  i (śl.1817 Środa) Zuzanny z d. Boińska (ur.13.08.1801 Środa - zm.15.10.1818 Środa)

            mat.(śl.15.11.1843 Środa Wlkp.) Marianna Laskowska (ur.24.01.1818 Środa - zm.8.02.1897 Głuchowo), p. Środa

                  c. Antoniego (ur.17.01.1785 Środa - zm.8.06.1850)

                  i Marianny Neyman (ur.2.07.1787 Środa - zm.1.09.1858 Środa)

            [brat Wandy Goździewskiej :

            Stanisław Antoni Goździewski h. Wieniawa (ur.21.05.1850 Środa Wlkp. - zm.3.08.1919 Lwów)

            i żona Stanisława Berska (ur.1863 - zm.1937 Lwów) – zob. podstrona „Kubiccy z Kunowa ...”]

 

            Dzieci : (Maria, Stanisław, Seweryn) z Teklinowa k. Środy

            B1. Maria Władysława Radziejewska (ur.4.05.1875 Środa - zm.10.10.1911 Berlin), poch. Środa Wlkp.

                  [chrzestni : Karol Kubicki i Marianna Goździewska]

                  zw. „czwarta Maria Henryka Sienkiewicza”

 

                        Maria Radziejewska (1874 – 1911)

 

            B2. Stanisław Florian Radziejewski (ur.4.05.1876 Środa - zm.1.10.1918 Kraków), poch. cm. Rakowicki

                  [chrzestni : Nikodem Goździewski i Ludwika Radziejewska]

            B3. Seweryn Kalikst Stefan Radziejewski (ur.21.12.1880 Środa - zm.ok.1943)

      A5. Ludwika Radziejewska (ur.15.08.1843 Wilczyn - zm.15.10.1912 Bytom),

            działaczka społeczna, oświatowa i narodowa, współwłaścicielka wydawnictwa „Katolik” [PSB]

 

              Ludwika Radziejewska (1843 – 1912)

 

      A6. Jan Radziejewski (ur.18.10.1844 Krucz, poczta Wronki, pow. czarnkowski - zm.24.11.1904 Chicago, USA) [PSB]

            ksiądz, działacz polonijny w Chicago

 

              ksiądz Jan Radziejewski (1844 – 1904)

 

      A7. Edward Radziejewski (ur.1846)

      A8. Ignacy Radziejewski (ur.1848)

            ż.(śl.1880 Poznań, par. św. Marcin) Stefania Jadwiga Sobecka (ur.1853)

            [świadkowie ślubu : Marcin Sobecki (brat) i Józef Sobecki]

            ojc. Antoni Sobecki (ur.1810 - zm.1863 Poznań)

            mat.(śl.1845 Poznań, par. św. Marcin) Katarzyna Pade (ur.1824 - zm.1858 Poznań),

                  c. Józefa Pade (ur.1792) i (śl.1818 Poznań, par. św. Marcin) Agnieszki z d. Świątkowska (ur.1797)

            [Rodzeństwo Stefani Sobeckiej : Józef (ur.1847), Agnieszka (ur.1852), Kazimiera (ur.1855), Marianna]

            Dzieci :

            B1. Jerzy Augustyn Radziejewski (ur.1891 Lutocin, woj. maz.)

            B2. Lucyna Gabriela Radziejewska (ur.1894 Rozwozin, par. Lubowidz, woj. maz.)

 

      Goździewscy h. Wieniawa :

 

     

 

      Michał Goździewski [ur.+/-1680]

      ż. NN.

      Dzieci : (Maciej, Antoni, Tomasz, Marcin)

      Syn :

      Antoni Goździewski [ur.+/-1710]

      ż. Marianna Sosnowska [ur.+/-1710], c. Jana

      Dzieci : (Stanisław, Kacper - Baltazar, Franciszek, Agnieszka Kozłowska, Małgorzata, Marianna)

      Syn :

      Stanisław Goździewski (ur.1739 - zm.1807 Goździe)

      ż. Katarzyna Kołakowska [ur.+/-1745], c. Adama

      Dzieci : (Kajetan, Mateusz)

      I. Linia Kajetana Goździeckiego :

      Kajetan Goździewski (ur.1767, par. Zielona k. Ciechanowa)

      1 ż. Franciszka Goździewska [ur.+/-1770]

      2 ż.(śl.13.07.1808 Załuże Imbrzyki, Goździe, par. Pałuki) Anna Chrostowska (ur.1876, par. Pałuki)

            [świadkowie ślubu : Urodzony Jan Goździewski i Ur. Michał Goździewski]

            ojc. Antoni Chrostowski

            mat. Katarzyna Kołakowska

      II. Linia Mateusza Goździewskiego :

      Mateusz Goździewski (ur.ok.1782 Goździe, par. Zielona k. Ciechanowa - zm.17.02.1855 Środa), poch. Środa Wlkp.

      [fot. grobu „billiongraves”]

      dzierżawca folwarku Budziaki

      1 ż.(śl.8.07.1817 Środa) Zuzanna Boińska (ur.13.08.1801 Środa - zm.15.10.1818 Środa)

            ojc. Antoni Boiński (ur.5.06.1764 Opalenica - zm.21.08.1830 Środa)

            mat. Józefa Długołęcka (ur.18.09.1779 Śrem - zm.10.09.1808 Środa)

      2 ż.(śl.21.06.1820 Środa) Katarzyna Domagalska (ur.1804 - zm.1875 Pniewy)

            ojc. Józef Domagalski

            mat. Petronela Czyżewska, mieszkali : Babin

      Dzieci z 1 żony : 1 (Nikodem),

      Dzieci z 2 żony : 9 (Emilia, Maria, Ludwik, Waleria, Teodozja, Bogusława, Emilia, Małgorzata, Maria)

      1) Nikodem Antoni Goździewski (ur.9.06.1818 Środa - zm.16.01.1883 Środa)

      absolwent Gimnazjum św. Marii Magdaleny w Poznaniu, właściciel gruntów w Środzie

 

        Nikodem Antoni Goździewski (1818 – 1883)  [fot. ze strony „Średzkie archiwalia”]

 

      ż.(śl.15.11.1843 Środa) Marianna Laskowska h. Korab (ur.24.01.1818 Środa - zm.8.02.1897 Głuchów), poch. Środa

      [wg innych źródeł : ur.1.06.1820 Środa]

      ojc. Antoni Laskowski (ur.17.01.1785 Środa - zm.8.06.1850 Środa), s. Sebastiana i Agnieszki

      mat.(śl.1808 Środa) Marianna Neyman (ur.2.07.1787 Środa - zm.1.09.1858 Środa)

 

      Dzieci : (Zuzanna, N., Wanda, Stanisław, Jadwiga, Helena, Kazimiera)

      A1. Zuzanna Goździewska (ur.1.09.1844 Środa - zm.11.10.1914 Poznań), poch. Poznań

            1 m.(śl.17.10.1865 Środa) Antoni Oberfeld (ur.1835 - zm.1869) z miejscowości Libartowo par. Kostrzyn

                  [św. ślubu : Dionizy Oberfelt, Poznań i Nikodem Goździewski, Środa]

            2 m.(śl.1870 Kostrzyn) Józef Kalasanty Jaraczewski h. Zaremba

                   (ur.17.06.1841 Dalewo, pow. Śrem - zm.12.12.1910 Poznań), poch. Poznań,

                   dziedzic dóbr Głuchowo (par. Komorniki k. Poznania), w 1898 r. przeprowadzili się do Poznania

                   bezpotomni

                   ojc. Antoni Jaraczewski (ur.5.06.1809 Lichenek - zm.22.12.1870 Poznań), poch. Komorniki (grób familijny)

                         oficer WP, uczestnik powstania listopadowego 1831 r., wł. maj. Głuchowo,

                         s. Teodora Jaraczewskiego (ur.26.03.1762 Tuniszewo, chrzest 30.03.1762 Żoń - zm.14.05.1919 Lichenek)

                         i Antoniny z d. Radoszewska

                   mat. Waleria Fiałkowska h. Ślepowron (ur.1822 Głuchowo - zm.22.04.1876 Rogoźno),

                          c. Józefa i Henrietty de Tschuschke

                   [1900 r. Józef Jaraczewski i żona Anna Sander, córka Zofia Magdalena (ur.1900 Poznań)]

      A2. N. Gożdziewski (a) (ur.1846 Środa - zm.1846 Środa)

      A3. Wanda Jadwiga Elżbieta Goździewska h. Wieniawa (ur.14.11.1847 Środa - zm.3.11.1913 Wrocław)

            m.(śl.8.07.1874 Środa) Władysław Józef Radziejewski (ur.16.02.1842 Nowa Wieś - zm.2.09.1884)

            [świadkowie ślubu : Bronisław Dobrzański, dziedzic z Bąkowa i Józef Jaraczewski, dziedzic wsi Głuchowo]

            . składu kolonialnego w Środzie, s. Piotra i Matyldy Kurtz

            Dzieci : zob. wyżej

            [Uwaga : siostra Władysława Radziejewskiego  – Marianna Radziejewska i mąż Karol Kubicki]

      A4. Stanisław Antoni Goździewski h. Wieniawa (ur.21.05.1850 Środa Wlkp. - zm.3.08.1919 Lwów)

            ż.(śl.31.01.1885 Drohobycz)  Stanisława Sabina Józefa Berska (ur.20.06.1863 - zm.16.11.1937 Lwów),

            poch. Lwów, cm. Łyczakowski [fot. grobu „ genealogia okiem”]

            [św. ślubu : Ludwik Wierzbicki, dyrektor i Józef Jaraczewski, wł. dóbr], [LN Drohobycz, s.16]

            1904 r. właściciel majątków : Manajów , par. Olejow k. Złoczowa (tzw. klucz złoczowski),

            Zazule (par. Złoczów) z Obertasowem i Ożarówką k. Złoczowa,

            1910 r. członek Towarzystwa zaliczkowego dla rolnictwa i przemysłu rolniczego we Lwowie

            ojc. Adam Aleksander Józef Berski (ur.28.12.1823 Lwów, dom 340 - zm.1888)

                   architekt w m. Drohobycz (cyrkuł Sambor), właściciel fabryki szyldów, mieszkał : Lwów, dom 293.

            mat. Stanisława Wierzbicka [ur.+/-1835 - zm.przed 1865]

            [zob. podstrona : „Kubiccy z Kunowa ...”]

 

           

             „Dziennik Poznański” nr 37, 15.02.1885 r.

 

                

            Lwów, cm. Łyczakowski. Stanisław Goździewski i Stanisława z Berskich Goździewska

 

            Dzieci : 2 (Stanisław, Władysław)

            B1. Stanisław Nikodem Goździewski (ur.13.03.1886 Drohobycz - zm.1940 zamordowany w Katyniu)

                  ppłk. w st. spoczynku. Absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza (1912). Uczestnik I wojny św. i wojny 1920 r.

                  Naczelny lekarz 16 pp. Od 1934 r. w st. spocz. Znakomity pediatra, prezes tarnowskich organizacji      

                  społecznych, autor prac specjalistycznych.

 

                    Stanisław Nikodem Goździewski (1886 – 1940)

 

                  ż. Wilhelmina Tertil (ur.1890 - zm.1937)

                  ojc. Tadeusz Tertil (ur.7.09.1864 Sanok - zm.31.03.1925 Tarnów)

                        s. Roberta Tetila i Wilhelminy z d. Płońska,

                        polski prawnik, długoletni burmistrz Tarnowa, poseł do Rady Państwa w Wiedniu

                        i Sejmu Krajowego Galicji, członek Polskiej Komisji Likwidacyjnej,

                        założyciel Unii Narodowo - Państwowej w 1922 r. [zob. Wikipedia]

 

                          Tadeusz Tertil (1864 – 1925)

 

                  mat. Amalia N. (ur.1873 - zm.1963)

                  Dzieci :

                  C1. Stanisław Goździewski [ur.+/-1890]

            B2. Władysław Goździewski (ur.30.04.1887 Zawiśle, pow. Złoczów, Ukraina)

                  1905 r. uczeń gimnazjum w Złoczowie,

                  1921 - 1925 r. komendant okręgowy w Łucku

                  1926 r. zastępca naczelnika, podinspektor (Wdzial Komendy Głównej Policji Państwowej)

                  17.11.1934 – X.1939 r. komendant wojewódzki we Lwowie.

 

                        

                  1/ Władysław Goxdziewski, komendant wojewódzki we Lwowie

                  2/ Odprawa komendantów wojewódzkich Policji Państwowej w sali konferencyjnej

                  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie – rok 1928,

                  inspektor Władysław Gozdziewski (od środka 2, od przodu)

 

                  ż. Zenoida Rutkowska (ur.15.01.1899 Żytomierz)

                  Dzieci : 3 (Jadwiga, Alicja, Barbara)

                  C1. Jadwiga Goździewska (ur.18.10.1922 Łuck)

                  C2. Alicja Goździewska (4.07.1929 Łuck - zm.21.06.1930)

                  C3. Barbara Stanisława Goździewska

      A5. Jadwiga Teodora Goździewska (ur.7.04.1852 Środa - zm.1919 Środa)

            [chrzestni : Tomasz Laskowski i Józefa Długołęcka ze Środy]

            1881 r. nabyła wieś Czachurki

            m.(śl.13.04.1873 Środa)

            Bronisław Duszyński (ur.1849 Bąkowo, par. Pieranie, pow. Inowrocław - zm.1927 Poznań)

            [świadkowie ślubu : Alfons Duszyński i Józef Janiszewski, Głuchowo]

            poch. Szamotuły, właściciel wsi Czachurki, 1886 r. nabył folwark w Środzie po śp. Nikodemie Goździewskim

            mieszkali : Bąkowo, par. Pieranie, Staniszewo, par. Krerowo

            Dzieci (Duszyńscy) : 3 (Bronisława, Halina, Teodor)

            B1. Bronisława Duszyńska (ur.1874 Bąkowo, par. Pieranie, pow. Inowroclaw - zm.1945 Poznań)

                  m.(śl.1892 Konarzewo)

                  Narcyz Mieczysław Liebek (ur.1863 Wymysłowo, pow. Mogilno - zm.1946 Imielnik k. Gniezna)

                  ekshumacja – Poznań, Junikowo

                  [świadkowie ślubu : Józef Jaraczewski i Kazimierz Tomański]

                  ojc. Wawrzyniec Liebek

                  mat. Marianna Kąsinowska

            B2. Halina Emilia Duszyńska (ur.1876 Staniszewo, par. Krerowo - zm.1913 Warszawa)

                  m.(śl.1899 Środa) Józef Czesław Szuster (ur.1874 Warszawa)

                  [świadkowie ślubu : Józef Jaraczewski i Bronisław Duszyński]

                  ojc. Jan Piotr Szuster

                  mat. Marianna Mirowska

            B3. Teodor Stanisław Duszyński (ur.1877 Staniszewo, par. Krerowo)

                  ż. Alina Wulfart (ur.1878 Hamburg)

      A6. Helena Karolina Goździewska (ur.28.01.1854 Środa - zm.3.09.1931 Poznań)

            [chrzestni : Wacław Laskowski i Konstancja Swinarska]

            1882 r. ukończyła kurs w konserw. muz. w Warszawie

            m.(śl.27.09.1888 Poznań, par. św. Marcin)

            Józef Głębocki h. Doliwa (ur.29.03.1856 Psarskie, pow. Śrem - 28.11.1903 Poznań), poch. Poznań [PSB]

            poseł na sejm pruski

            ojc. Nepomucen Jan Głębocki (ur.ok.1824 - zm.7.11.1889 Psarskie)

            mat. Wiktoria Żórawska (ur.ok.1830 - zm.14.12.1885 Psarskie)

      A7. Kazimiera Goździewska (ur.28.01.1856 Środa - zm.4.03.1879 Środa), lat 23

            [chrzestni : Piotr Laskowski, kand. med. ze Środy i Józefa Długołęcka, panna ze Śremu]

 

      Dzieci Mateusza z 2 żony Katarzyny Domagalskiej : 11

      (Emilia, Maria, Józef, Ludwik, Waleria, Teodozja, Bogusława, Emilia, Małgorzata, N., Maria)

      2/ Emilia Goździewska (ur.1822 Środa - zm.1823 Środa)

      3) Maria Goździewska (ur.1823 Środa - zm.1824 Środa)

      4) Józef Goździewski (ur.1825 Środa - zm.1849 Środa)

      5) Ludwik Jan Goździewski (ur.1826 Środa - zm.1833 Środa)

      6) Waleria Emilia (Wiktoria) Goździewska (ur.1829 Środa)

          m.(śl.30.10.1849 Środa) Hipolit Stodołkiewicz (ur.1826)

      7) Teodozja Goździewska (ur.1831 Środa - zm.1831 Środa)

      8) Bogusława Goździewska (ur.1835 Środa - zm.1864 Poznań)

          1 m.(śl.12.02.1851 Środa, Kościan) Jan Hoffmann (ur.1813), wdowiec

                [św. ślubu : Franciszek Grześlewicz i Wincenty Laskowski]

          2 m.(śl.1856 Środa) Wojciech Kukliński (ur.+/-1835 - zm.1875 Poznań)

      9) Emilia Zofia Goździewska (ur.1836 Środa - zm.1900 Środa)

      10) Małgorzata Ludwika Goździewska (ur.1839 Środa - zm.1929 Morasko)

           m. Karol Widelicki (ur.1836 Łęczyca, par. Wiry - zm.1908 Środa)

      11/ N. Goździewski (ur.1842 Środa - zm.1842 Środa)

      12) Maria Goździewska (ur.1844 Środa)

           m.(śl.12.11.1862 Środa) Edmund Chruszczyński (ur.1838 Piotrowo, par. Głuchowo - zm.1910 Poznań)

 
   [powrót]

 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz