Januszowscy herbu Pobóg z par. Siewierz     

(+ Krzesińscy, Molęccy, Gidzińscy, Żarscy)

 

 

  Ostatnia aktualizacja : 8.12.2019 r.

  Wyszukiwarka : Ctrl + F

 

 

 
 Sebastian Januszowski h. Pobóg (ur.+/-1660 - zm.1739), 1695 r. de villa Trzebiesławice, dziedzic części Trzebiesławic
 [24.07.1695 r. występuje  jako świadek ślubu : 
 Andrzej z Przyłęka Groth de Ujejsce + Helena de Płoki Majęcka de Wojkowice]
 1 ż.(śl.przed 1684) Zofia Tomaszewska [ur.+/-1660 - zm.po 1697/1707], mieszkali : Ujejsce
      [1684 r. JWPani Zofia Januszowska wpisana do Bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie], [Chruszczobród, s.13]
 2 ż. Joanna Struś [ur.+/-1680]
      Prawdopodobnie rodzice :
      ojc. Albrecht Struś [ur.+/-1650], starosta będziński, chorąży wieluński, łowczy dobrzyński
      mat. Anna Otwinowska [ur.+/-1655], 
             c. Kaspra Krzysztofa Otwinowskiego (ur.+/-1630 - zm.1720), starosty szczercowskiego
 
 Dzieci Sebastiana z 1 żony : (Antoni, Franciszek, Zofia, Teresa, Barbara, Marianna)
 A1. Antoni Januszowski (ur.1684, par. Siewierz) 
 A2. Franciszek Januszowski (ur.23.05.1688, par. Siewierz - zm.1751 Trzebiesławice), lat ok. 60
       poch. Siewierz, przy ołtarzu św. Józefa), wł. dóbr [LM Siewierz, s.33]
       [chrzestni : Nobiles Franciszek Bonawentura Maięcki, heres de Wojkowice 
       i Katarzyna Myszkowska de Trzebiesławice], [LN Siewierz, s.36]
       Prawdopodobnie żona :
       ż.(śl.1747 Siewierz) Barbara Żarska (zm.1753 Trzebiesławice).
 A3. Zofia Januszowska (ur.11.04.1690, par. Siewierz) 
       [chrzestni : m.in. Helena Maięcka de Wojkowice], [LN Siewierz, s.58]
 A4. Teresa Joanna Januszowska (ur.16.06.1691, par. Siewierz) 
       [chrzestni : Jan Zdżański, prepozyt siewierski i GD. Anna Kilian de Siewierz], [LN Siewierz, s.70]
 A5. Barbara Zofia Januszowska (ur.2.12.1693, par. Siewierz - zm.12.10.1697 Ujejsce), 
       pochowana w Kaplicy Myszkowskich
       [chrzestni : Nobiles Wawrzyniec Kilian de Boguchwałowice i Helena Maięcka de Wojkowice], [LN Siewierz, s.96]
 A6. Marianna Januszowska (ur.1697, chrzest 10.03.1697 Wojkowice K.), 1722 r. de Trzebiesławice
       [chrzestni : Aleksander Sierakowski i Marianna Zdrowska (z d. Trepka)]
       m.(śl.20.02.1722 Siewierz) Piotr Żarski [ur.+/-1695] 1722 r. de Twardowice
       [świadkowie ślubu : G. Jakub Myszkowski i G. Jan Pełka, obaj de villa Trzebiesławice], [LC Siewierz, s.420]
 
 Dzieci Sebastiana z 2 żony : (Aleksander, Barbara) [Informacje p. Rafał Molencki]
 A7. Aleksander Zygmunt Januszowski (chrzest 5.06. 1707 Siewierz - zm.po 1759) [LN Siewierz, str. 214]
       [chrzestni : Michał Majecki i Zuzanna, żona jego z Wojkowic Kościelnych]
       od. ok. 1744 r. administrator folwarku w Ciężkowicach
       ż. Teresa Szon vel Szonowska [ur.+/-1700], 
       [1 mąż Teresy Sz. – Kazimierz Gębczyński]
       ojc. N. Szonowski [zm.przed 1703]
       mat. Barbara N. [2 mąż Barbary – (śl.1703) Stanisław Władysław Jelitowski]
 
 A8. Barbara Franciszka Januszowska (chrzest 13.10.1705 Siewierz - zm.25.09.1766 Suliszowice, par. Przybynów) 
       [chrzestni : Jan Struś, starosta będziński i Barbara Majęcka z Wojkowic Kościelnych], [LN Siewierz, s. 193]
 
       
       metryka chrztu Siewierz 13.10.1705 r.
 
       m.(śl.ok.1736) Jan Krzesiński h. Nieczuja (ur.+/-1695 - zm.2.10.1753 Będzin), 
       administrator folwarku w Ciężkowicach do ok. 1744 r.
       (od niego przejął w/w szwagier Aleksander Januszowski), w latach 1744 - 1753 starosta zamku będzińskiego
       ojc. Jan Antoni Krzesiński h. Nieczuja (ur.ok.1670 - zm.ok.1737)
       mat. Anna N. (ur.ok.1675 - zm.ok.1740)
 
       
       akt zgonu Będzin 2.10.1753 r.
 
       Dzieci : (Józef, Zofia, Wojciech, Joanna)
       B1. Józef Krzesiński (ur.5.06.1738 Ciężkowice, par. Jaworzno), zmarł w dzieciństwie
       B2. Zofia Helena Krzesińska (ur.16.04.1740 Ciężkowice, dwór, par. Jaworzno - zm.13.04.1812 Suliszowice),
             zwana w dorosłym życiu Marianna
             [m.in. matka chrzestna Anny Myszkowskiej w Będzinie 15.07.1747 r. [zob. pkt 3.1]
             m.(śl.1759) Józef Molęcki (ur.+/-1730 , prawd. Kleparz k. Krakowa - zm.14.06.1797 Suliszowice)
             1762 r. kupił połowę wójtostwa we wsi Suliszowice od Antoniego i Zofii z Rabickich Łyszkowskich [pkt 3.2]
             
             
             8.10.1762 r. król August III zezwala Ur. Zofii i Antoniemu Łyszkowskim na ustąpienie połowy wójtostwa
             lub sołectwa w Suliszowicach Szlach. Józefowi i Zofii z Krzesińskich Molędzkim.
 
             
             „Spis ludności woj. krakowskiego 1791 r.”, Suliszowice 
             Rodziny : Józef Molęcki i żona Zofia Krzesińska, Sebastian Żarski i żona Joanna Krzesińska
 
             
             Parafia Przybynów 14.06.1797, wpis zgonu Józefa Molęckiego młodszego.
             Pochowano Urodzonego Józefa Molęckiego. opatrzonego wszystkimi sakramentami swiętymi.
             W gangrenie oddał duszę Bogu w wieku 60 lat, z Suliszowic.
 
             Dzieci : (Barbara, Małgorzata, Wit, Katarzyna, Anna, Antoni, Stanisław, Franciszek, Piotr, Maciej)
             C1. Barbara Tekla Molęcka (chrzest 13.10.1759 Będzin - zm.17.02.1760 Będzin)
                   [chrzestni : Aleksander Januszowski i Barbara Krzesińska], [LN Będzin, s.200]
             C2. Małgorzata Anna Tekla Molęcka (chrzest 14.07.1761 Będzin)
                   [chrzestni : ks. Jan Uniszowski i Joanna Krzesińska, panna], [LN Będzin, s.211]
             C3. Wit Jan Molęcki (chrzest 6.06.1763 Przybynów)
                   [chrzestni : ks. Wojciech Maszczykowski, curatus Przybyszoviensis i Joanna Karczewska de Przybynów],
                   [LN Przybynów, s.43]
             C4. Katarzyna Tekla Zofai Molęcka (chrzest 8.05.1765 Przybynów - zm.2.08.1765 Suliszowice)
                   [chrzestni : ks. Wojciech Maszczykowski, curatus loci i G. Marianna Harska de par. Żarki], [LN, Przyb., s.55]
             C5. Anna Kunegunda Molęcka (chrzest 27.07.1766 Przybynów - zm.16.05.1767 Suliszowice)
                   [chrzestni : MD. Józef Harski i Anna], [LN Przybynów, s.61]
             C6. Antoni Felicjan Molęcki (chrzest 5.06.1768 Przybynów - zm.25.05.1852 Suliszowice)
                   [chrzestni : ksiądz Wojciech Maszczykowski i Magn. Anna Charska], [LN Przybynów,s. 66]
                   1 ż.(śl.+/-1795) Marianna Gidzińska,(ur.9.12.1768 Sarnów, par. Będzin - zm.23.02.1821 Suliszowice)     
                        ojc. Szczepan Gidziński (ur.ok.1710 - zm.9.04.1789 Sarnów) [1]
                        mat. Katarzyna Świerczowska (ur.ok.1725 - zm.26.06.1789 Sarnów)
                   2 ż.(śl.26.06.1823 Żarki) Roberta Kochańska (ur.1797 - zm.14.01.1861 Suliszowice) [LC Żarki, s.390]
                        ojc. Józef Kochański
                        mat. Antonina Czahurska
                   Dzieci z 1 żony :
                   D1. Antoni Piotr Molęcki (ur.22.06.1796 Suliszowice) 
                         [chrzestni : GD. prepozitus loci i GD. Sztebelska de Przybynów], [LN Przybynów, s.554]
                   D2. Anna Molęcka (ur.20.07.1797 Suliszowice)
                         [chrzestni : D. Filip Sztebelski i D. Marianna, żona , de Mzurów], [LN Przynynów, s.562]
                   D3. Jacek Augustyn Jan Molęcki (ur.15.08.1799 Suliszowice - zm.28.12.1799 Suliszowice)
                         [chrzest z wody, LN Przybynów, s.579]
             C7. Stanisław Jan Molęcki (chrzest 6.11.1773 Przybynów - zm.24.09.1845 Suliszowice)
                   [chrzestni : Sebastian Żarski i jego żona Joanna], [LN Przybynów, s.71]
                   1 ż.(śl.6.02.1806 Przybynów) Apolonia Tarnawska vel Skibińska (ur.ok.1788 - zm.23.02.1832 Suliszowice)
                         [świadkowie ślubu : Sebastian Kasperkiewicz i inni], [LC Przybynów, s.239, 349], [2]
                         [siostra Apolonii S. -  Elżbieta z d. Skibińska (ur.ok.1796)
                         i mąż (śl.1817) Franciszek de Paula Wojciech Gidziński (ur.30.03.1784 Milowice, par. Czeladź)]
                         ojc. Franciszek Skibiński (ur.31.01.1766 Częstochówka - zm.przed 1816), 
                               s. Andrzeja S. (ur.29.11.1735 Częstochówka) i Ludwiny  N. [ur.+/-1740]
                               [Rodzic Andrzeja S. : Franciszek i Kunegunda]
                         mat. Konstancja Grabowska (ur.1768 - zm.przed 1816)
                   2 ż.(śl.9.08.1832 Przybynów) Katarzyna Nowak (ur.12.06.1810 Suliszowice - zm.30.11.1857 Suliszowice)
                        [świadkowie ślubu : Adam Lewicki, lat 23, karbowy i Tomasz Cichoń, lat 20], [LC Przybynów, s.261]
                        ojc. Maciej Nowak
                        mat.(śl.1798 Czatachowa, par. Żarki) Marianna Cichoń
                   Dzieci z 1 żony :
                   D1. Franciszek Antoni Molęcki (ur.1807 - zm.po 1821)
                   D2. Marcjanna Molęcka (ur.28.02.1810 Suliszowice - zm.30.01.1851 Kroczyce)
                         m.(śl.19.01.1829 Suliszowice) 
                         Adam Szczepan Lewicki (Chlewicki) (ur.25.12.1810 Gabułtów, par. Kazimierza)
                         [świadkowie ślubu : Antoni Molęcki i Wojciech Chewicki, lat 30, brat rodzony Adama Chlewickiego], 
                         [LC Przybynów, s.222] 
                         s. Łukasza Chlewickiego i Agaty z d. Cabała
                         Dzieci : (Andrzej, Antonina)
                         E1. Andrzej Lewicki (ur.ok.1832 Siadcza)
                               ż. Elżbieta Katarzyna Stefańska (Stefan) (ur.14.07.1834 Wysoka)
                         E2. Antonina Roberta Lewicka (ur.10.06.1847 Suliszowice)
                   D3. Jan Nepomucen Molęcki (ur.1815 - zm.1817)
                   D4. Eleonora Molęcka (ur.1818 - zm.1819)
                   D5. Jan Wawrzyniec Molęcki (ur.1820 - zm.1820)
                   D6. Marianna Molęcka (ur.23.07.1821 Suliszowice)
                         m.(śl.20.05.1840 Zawadka, par. Irządze) Jakub Sikora (ur.6.01.1815 Zawadka, par. Irządze)
                         ojc. Szymon Sikora
                         mat. Katarzyna Baran
                   D7. Józef Paweł Antoni Molęcki (Molencki) 
                         (ur.14.01.1813 Suliszowice - zm.27.06.1865 Lusławice, par.. Żuraw) 
                         [chrzestni : D. Antoni Molęcki i D. Małgorzata Brzozowska de Krzeszowice]
                         [świadkowie w USC 16.01.1813 : Antoni Molęcki i Ignacy Orda, lat 52], [LN Przybynów USC, akt 2, s.3]
                         ż.(śl.25.01.1847 Przybynów) Marianna Michalik (ur.ok.1821 Zrębice - zm.16.08.1866 Zrębice)
                         ojc. Wincenty Michalik (ur.5.04.1800 Krasawa - zm.4.10.1873 Zrębice)
                               s. Antoniego Michalika (ur.1769) i Marianny Kot (ur.1772)
                         mat. Zuzanna Michalik z d. Stępień vel Jabłońska (ur.ok.1796 - zm.30.07.1867 Zrębice)
 
                         
                         Parafia Przybynów 16.01.1813, akt chrztu urodzonego w Suliszowicach 14.01.1813
                         Józefa Pawła Molęckiego, syna Pana Stanisława Molęckiego i Apolonii Tarnawskiej, prawowitych
                         małżonków. Chrzestnymi byli Pan Antoni Molęcki i (bliżej nieznana) Pani Małgorzata Brzozowska
                         z Krzeszowic.
 
                         Dzieci : (Marcin, Antoni, Józefa, Julianna, Jan, Elżbieta, Paweł, Michał, Feliks)
                         E1. Marcin Molencki (ur.31.10.1847 Suliszowice - zm.31.01.1850 Suliszowice)
                         E2. Antoni Molencki (ur.1.06.1850 Suliszowice - zm.28.01.1879 Siewierz)
                               ż.(śl.3.02.1875 Siewierz) Elżbieta Julianna Korusiewicz (ur.4.07.1855 Siewierz)
                               [2 mąż Elżbiety Korusiewicz – (śl.8.11.1886 Siewierz) Nikodem Krawczyk (ur.ok.1857)
                               ojc. Franciszek Korusiewicz (ur.30.09.1822 Siewierz - zm.przed 1890),
                                     s. Franciszka Korusiewicza (ur.1795 - zm.1849), szewca
                               mat.(śl.25.08.1841 Siewierz) Antonina Bronikowska (ur.11.06.1825 Siewierz - zm.7.01.1890 Siewierz),
                                     c. Jana Bronikowskiego (ur.ok.1784 - zm.1831), szewca i Barbary z Kotułów
                               Dzieci : (Stanisława, Antoni)
                               F1. Stanisława Molencka (ur.19.09.1875 Siewierz)
                                     m.(śl.19.01.1904 Siewierz) Józef Kowalik (ur.9.03.1878)
                                     ojc. Wacław Kowalik 
                                     mat. Agnieszka Piasecka
                               F2. Antoni Molencki (ur.6.10.1877 Siewierz - zm.11.10.1883 Siewierz)
                         E3. Józefa Katarzyna Molencka (ur.27.10.1851 Pustkowie, Józefów)
                         E4. Julianna Molencka (ur.19.05.1853 Zaborze, par. Przybynów - zm.5.08.1853 Zaborze)
                         E5. Jan Molencki (ur.20.08.1854 Pustkowie, Józefów)
                         E6. Elżbieta Karolina Molencka (ur.3.07.1856 Pustkowie, Józefów)
                         E7. Paweł Molencki (ur.18.03.1858 Pustkowie, Józefów - zm.8.07.1926 Nowa Wieś, par. Żarki)
                               1 ż. Katarzyna Kołodziejczyk (ur.21.11.1851 Nowa Wieś - zm.27.06.1892 Nowa Wieś)
                               2 ż.(śl.18.07.1892) Marianna Iwańska (ur.14.04.1861 Nowa Wieś)
                         E8. Michał Molencki (ur.15.09.1860 Wygiełzów, par. Irządze - zm.1938/43)
                               ż. Katarzyna Mielcarz (ur.24.02.1859 - zm.22.11.1943 Skarżysko - Kamienna)
 
                                         
                               Fot.1 i 2. Michał Molencki
                               Fot 3. Katarzyna Molencka z d. Mielcarz
 
                               Dzieci : (Marianna, Mikołaj, Piotr, Franciszka, Franciszek, Aleksander, Jan)
                               F1. Marianna Molencka (ur.12.11.1882 Biskupice, Przybynów - zm.14.06.1907 Sosnowiec - Bobrek)
                                     m.(śl.23.09.1901 Sosnowiec - Zagórze) Piotr Piwowar (ur.23.11.1878 Bobrek, Sosnowiec)
                                     [2 żona Piotra Piwowara – (śl.12.08.1907 Sosnowiec, WNMP) 
                                     Antonina Kruczkowska (ur.ok.1885 Sosnowiec - Ostrogórka), c. Marcina Kruczkowskiego
                                     i Antoniny Matysiak/Matysek]
                                     ojc. Konstanty Piwowar (ur.4.04.1846 Sosnowiec - Bobrek - zm.2.04.1908 Sosnowiec - Bobrek), 
                                           s. Tomasza i Ewy Surmik
                                     mat. Józefa Rogulska (ur.10.03.1847 Sosnowiec - Dańdówka), 
                                           c. Łukasza i Zuzanny Kasprzyk
 
                                            
                                     Marianna Piwowar z d. Molencka (1882 – 1907) i Piotr Piwowar (1878)
 
                                     Dzieci :
                                     G1. Aniela Piwowar (ur.13.02..1903 Sosnowiec - Dańdowka - zm.10.04..1990 Skarżysko K.)
                                           m. Antoni Nowicki (ur.18.09.1899 Zaborze - zm.10.04.1952 Stalowa Wola), wypadek
                                     G2. Walenty Piwowar (ur.1906 - zm.1906)
 
                               F2. Mikołaj Molencki (ur.1884 - zm.1885)
                               F3. Piotr Molencki (ur.1886 - zm.1887)
                               F4. Franciszka Molencka (ur.1889 - zm.1893)
                               F5. Franciszek Molencki (ur.1891 - zm.1893)
                               F6. Aleksander Molencki (ur.14.02.1893 Biskupice - zm.26.07.1959 Skarżysko - Kamienna)
                                     ż.(śl.9.09.1917) Stanisława Nowicka (ur.13.11.1896 Zaborze - zm.4.02.1960 Radom)
                                     ojc. Michał Nowicki (ur.1869 - zm.1935), s. Jana i Marianny Stępień
                                     mat. Antonina Skorek (ur.1876 - zm.1907), c. Idziego i Franciszki Pikuła
 
                                         
                                     Aleksander Molencki (1893 – 1959) i żona Stanisława Molencka z d. Nowicka (1896 – 1960)
 
                                     Syn :
                                     G1. Henryk Molencki (ur.24.08.1919 Strzemieszyce - zm.31.05.1999 Bytom)
                                           ż.(śl.1948 Gliwice) Maria Czerska (ur.3.09.1926 Radom - zm.21.07.2015 Bytom)
                                           Syn :
                                           H1. Rafał Molencki, korespondent
                               F7. Jan Mikołaj Molencki (ur.10.09.1901 Sielec, Sosnowiec - zm.10.05.1985 Stąporków)
 
                                         
                                     Jan Mikołaj Molencki (ur.1901 – zm.19850 i 1 żona Irena Gołuchowska (ur.1906 – zm.1969)
 
                                     1 ż.(śl.18.03.1925 Strzemieszyce) 
                                           Irena Stefania Gołuchowska (ur.14.10.1906 Strzemieszyce - zm.25.04.1969 Skarżysko K.)
                                           ojc. Jan Andrzej Gołuchowski (ur.27.11.1864 Zdzięsławice - zm.9.04.1938 Skarżysko K.)
                                                 s. Jana Gołuchowskiego (ur.1825 - zm.1891)
                                                 i (śl.1860 Cierno) Magdaleny Antoniny Bitner (ur.1835 - zm.1865)
                                           mat. Michalina Wieczorek (ur.4.09.1870 Warszawa - zm.1.03.1955 Skarżysko K.), 
                                                  c. Jana i Julianny z d. Duda
                                     2 ż.(śl.7.10.1978 Skarżysko - Kamienna, franciszkanie)
                                           Adela Wigdorowicz (ur.8.12.1914 Petersburg - zm.31.05.1998 Skarżysko - Kamienna)
                                           [1 mąż – Stanisław Gębicki (ur.1905 - zm.1975)
                                           ojc. Józef Wigdorowicz
                                           mat. Katarzyna Reich
 
                                     Dzieci z 1 żony : (Janina, Eugenia, Stefania, Barbara)
                                     G1. Janina Wiesława Nowacka (ur.3.04.1925 Strzemieszyce Wielkie - zm.9.12.2010 Stąporków)
                                           m. Zdzisław Nowacki (ur.7.03.1918 Bzin - zm.25.08.1983 Stąporków)
                                     G2. Eugenia Molencka (ur.12.08.1926 Strzemieszyce - zm.18.04.2001 Wrocław)
                                           m. Henryk Orzechowski (ur.27.05.1920 - zm.28.01.1983 Wrocław)
                                     G3. Stefania Katarzyna Molencka (ur.24.11.1927 Strzemieszyce - zm.4.09.1928 Strzemieszyce)
                                     G4. Barbara Danuta Molencka (ur.28.07.1929 Strzemieszyce - zm.2015)
                                           m. Zenon Czerw (ur.1932 Skotniki Dolne - zm.2019 Stąporków)
 
                         E9. Feliks Molencki (ur.1.07.1864 Lusławice - zm.12.07.1941 Przymiłowice)
                               ż.(śl.9.11.1890 Przymiłowice) Zofia Nabiałek (ur.24.04.1869 - zm.7.11.1941 Przymiłowice)
                               ojc. Grzegorz Nabiałek
                               mat. Weronika Pawlak
                               Dzieci : (Jan, Kacper, Stanisław, Michał, Julianna, Anna, Władysław, Róża, Apolonia)
                               F1. Jan Molencki (ur.27.03.1891 Przymiłowice)
                                     ż.(śl.23.11.1924 Sielec, Sosnowiec) Aniela Marszałek (ur.ok.1890)
                               F2. Kacper Molencki (ur.1893 - zm.1894) 
                               F3. Stanisław Molencki (ur.9.01.1897 Przymiłowice - zm.2.04.1977 Blachownia, szpital)
                                     ż.(śl.19.02.1922 Olsztyn)
                                     Franciszka Nowak (ur.18.10.1894 Przymiłowice - zm.24.07.1971 Przymiłowice)
                               F4. Michał Molencki (ur.1899 - zm.1900)
                               F5. Julianna Molencka (ur.16.02.1902 Przymiłowice - zm.1969 Częstochowa)
                                     m. Józef Nabiałek (ur.31.10.1901 Będzin - zm.1971 Częstochowa)
                                     ojc. Kacper Nabiałek z Przymiłowic
                                     mat.(śl.1880 Przybynów) Agata Maszczyk z Biskupic
                               F6. Anna Molencka (ur.1904 - zm.1909)
                               F7. Władysław Molencki (ur.2.10.1907 Przymiłowice - zm.10.10.1974 Niwnice, pow. Lwówek Śląski)
                                     ż.(śl.10.02.1929 Raków) Cecylia Serweta (ur.12.02.1907 - zm.26.12.1979 Niwnice)
                               F8. Róża Molencka (ur.1909 - zm.1917)
                               F9. Apolonia Molencka (ur.1914)
 
             C8. Franciszek Salezy Jan Molęcki (chrzest 27.01.1776 Przybynów)
                   [chrzestni : G. Jan Mołodziński de Horoń i Katarzyna Strońska de Przybynów]. [LN Przybynów, s.386]
             C9. Piotr Maciej Molęcki (ur.16.02.1778 Suliszowice, chrzest 3.05.1778 Przybynów - zm.21.04.1778 Suliszowice)
                   [chrzestni : Sebastian Żarski i Teresa de Żarki], [LN Przybynów, s.113]
             C10. Maciej Walenty Molęcki 
                    (ur.11.02.1780 Suliszowice, chrzest 13.02.1780 Przybynów - zm.25.08.1786 Suliszowice)
                    [chrzestni : Hiacenty Gałuska i żona Joanna, de Burkacie], [LN Przybynów, s.417]
 
       B3. Wojciech Krzesiński (ur.26.04.1742 Ciężkowice, par. Jaworzno - zm.9.05.1750 Będzin)
 
       B4. Joanna Krzesińska (ur.30.05.1746 Będzin - zm.25.01.1814 Suliszowice)
             [chrzestni : Magn. Kazimierz Mieroszewski i Magn. Katarzyna Mieroszewska, oboje de villa Gzichów], 
             [LN Będzin, s. 138]
             [11.04.1763 r. występuje jako chrzestna Leona Wojciecha Łyszkowskiego, s. Antoniego i Zofii z d. Rabicka]
             1 m.(śl.1.03.1764 Przybynów) Sebastian Żarski (ur.+/-1740 - zm.3.11.1790 Suliszowice), wójt wsi Suliszowice
                   [świadkowie ślubu : GD. Józef Żarski, GD. Józef Molęcki i inni], [LC Przybynów, s.196]
                   ojc. Józef Żarski (ur.ok.1710 - zm.26.03.1771 Skrajnica)
                   mat. Marianna Gołuchowska (ur.ok.1710 - zm.10.03.1774 Skowronów)
             2 m.(śl.20.01.1792 Przybynów) Ignacy Dąbrowski [ur.+/-1740], [LC Przybynów, s.304]
 
             Dzieci (Żarscy) : (Józef, Barbara, Zofia, Tekla, Sebastian, Wojciech, Jan, Kajetan, Katarzyna)
             C1. Józef Walenty Żarski (ur.19.05.1765 Suliszowice)
                   [chrzestni : G. Piotr Garłowski, wójt wsi Biskupice i żona Marianna (z d. Krzesińska)], [LN Przybynów, s.54]
             C2. Barbara Marianna Żarska (ur.11.11.1766 Suliszowice - zm.4.08.1804 Suliszowice)
                   [chrzestni : ks. Wojciech Maszczykowski, curator kościoła i Zofia Molęcka], [LN Przybynów, s.63]
                   m.(śl.18.09.1785) Kajetan Bielawski [ur.+/-1765]
                   [świadkowie ślubu : Antoni Skoblewski i Wojciech Żarski], [LC Przybynów, s.229]
             C3. Zofia Tekla Żarska (ur.13.05.1769 Suliszowice)
                   [chrzestni : MD. Józef Charski i GD. Marianna Charska], [LN Przybynów, s.75]
             C4. Tekla Żarska (ur.7.07.1773 Suliszowice - zm.20.10.1809 Suliszowice)
                   [chrzestni : G. Jan Mołodziński i Marianna Molęcka, omnes de Suliszowice], [LN Przybynów, s.90]
                   m.(śl.20.08.1796 Suliszowice) Franciszek Biczak (ur.1.12.1763 - zm.29.01.1832 Zaborze)
             C5. Sebastian Fabian Żarski (ur.21.01.1776 Suliszowice - zm.26.01.1821 Suliszowice)
                   [chrzestni : GD. Nakielski z żoną Marianną de villa Przybynów], [LN Przybynów, s.102]
             C6. Wojciech Andrzej Żarski (ur.16.07.1778 Suliszowice - zm.7.02.1843 sioło Połomia, par. Żarki), sołtys
                   [chrzestni : ks. Andrzej Witkoski, curatus kośc. Przybynów i Joanna Gałuszczyna z młyna Burkacie],
                   [LN Przybynów, s.115]
                   1 ż.(śl.4.02.1803 Suliszowice) Marcjanna Kozieł (ur.1780 Suliszowice - zm.15.12.1820 Suliszowice)
                         [świadkowie ślubu : Antoni Molęcki i Stanisław Darnik], [LC Przybynów, s.339]
                   2 ż.(śl.1824 Piec Masłoński) Regina Gawlasińska (ur.ok.1788) [1 mąż – N. Nowakowski]
                   Dzieci z 1 żony : (Michał, Joachim, Franciszka, Katarzyna 1, Tomasz, Katarzyna 2, Józef, Andrzej)
                   D1. Michał Żarski (ur.1803, par. Przybynów) [LN Przybynów, s.9, 32]
                   D2. Joachim Żarski (ur.1804, par. Przybynów) [LN Przybynów, s.9, 33]
                   D3. Franciszka Żarska (ur.1806, par. Przybynów) [LN Przybynów, s.11, 37]
                   D4. Katarzyna Żarska (ur.15.11.1808 Suliszowice)
                         [świadkowie w USC : Maciej Koźlik, lat 24 i Piotr Nowak, lat 37, wójt w Suliszowicach], [LN, Przyb., s.13]
                   D5. Tomasz Żarski (ur.18.12.1811 Suliszowice - zm.8.09.1852 Nowa Wieś, par. Żarki)
                         [świadkowie w USC 1811 r. : Stanisław Molęcki, lat 37 i Bartłomiej Bednarczyk, lat 60], [LN, s.36]
                         ż.(śl.6.07.1834) Julianna Jankowska (ur.1814 Pustkowie Dzierżno)
                         Dzieci : (Kacper, Mateusz)
                         E1. Kacper Żarski (ur.29.12.1840 Połomia - zm.9.10.1899 Nowa Wieś)
                               ż.(śl.27.02.1864 Żarki) Antonina Rozalia Iwańska (ur.27.08.1846 Piec Masłoński)
                               Dzieci : (Marianna, Waleria, Barbara, Piotr, Szymon)
                               F1. Marianna Żarska (ur.1867)
                                    m. N. Kokosiński [ur.+/-1865]
                               F2. Waleria Żarska (ur.1869)
                               F3. Barbara Żarska (ur.1872)
                                     m. N. Cichoń [ur.+/-1870]
                               F4. Piotr Żarski (ur.1875)
                               F5. Szymon Żarski (ur.1877)
                                     ż. Antonina Męcik (ur.1882)
                         E2. Mateusz Żarski (ur.15.09.1843 Połomia)
                   D6. Katarzyna Żarska (ur.1814)
                   D7. Józef Żarski (ur.1818)
                   D8. Andrzej Żarski (ur.1820 - zm.1829)
             C7. Jan Norbert Żarski (ur.7.06.1784 Suliszowice)
                   [chrzestni : ks. Andrzej Witkowski (ur.1744) i D. Marianna Skoblowska, de advocatia villa Krasawa], 
                   [LN Przybynów, s.453]
                   ż. Franciszka Wójcik (ur.1788)
             C8. Kajetan Żarski (ur.3.05.1787 Suliszowice), bliźniak z Katarzyną
                   [chrzestni : Kajetan Bielawski  i D. Zofia Molęcka], [LN Przybynów, s.479]
             C9. Katarzyna Żarska (ur.3.05.1787 Suliszowice), bliźniak z Kajetanem
                   [chrzestni : D. Józef Molęcki i Barbara Bielawska], [LN Przybynów, s.479]
-------------------------------------------------------------------------------------------
 Inni :
 Józef Janiszowski [ur.+/-1695]
 ż.(śl.1716 Wojkowice) Zuzanna Poniatowska (Pąniatowska de Dąbie [ur.+/-1695]
 [świadkowie ślubu : G. Stanisław Rembiesza i Józef Kryński]
 
 1701 r. - 26.07.1701 r. Elżbieta Januszowska de Trzebiesławice, zapisana do Bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie
 1706 r. - Franciszek (Aleksander) Janiszowski i ż. Salomea
 1714 r. - Siewierz,ślub : G. Kazimierz Liński + Katarzyna Januszowska, panna de Trzebiesławice 
              [świadkowie ślubu : Michał Maniecki de villa Wojkowice, Jan Pełka de villa Trzebiesławice,
              Franciszek Dombroski i inni], [LC Siewierz, s.406]
 1716 r. - Nob. Teresa Janisiowska (ur.1655 - zm.24.11.1716 Wojkowice), de Dąbie lat 61
 1723 r. - Kroczyce, ślub : Jakub Januszowski + Róża Jasiniecka
 1726 r. - Żarki, ślub : Józef Kurkowicz de Włodowice + Zofia Januszowska de Żarki
              [świadkowie ślubu : Jan Bernacki, Szymon Warzecha i inni de Żarki], [LC Żarki, s.14]
 1732 r. - Żarki, ślub : Jakub Januszowski + Zuzanna Zakrzowska
              [świadkowie ślubu : Wawrzyniec Imiołek i Walentyna Jaskota, de Żarki], [LC Żarki, s.21]
 1749 r. - Żarki, ślub : laborosas viduas Wojciech Smułczyński + Zuzanna Januszowska
              [świadkowie ślubu : Michał Kobrzyński, Mateusz Sikora i inni de Żarki], [LC Żarki, s.64]
 1753 r. - Barbara Januszowska z Trzebiesławic (zm.IV.1753) [LM Siewierz, s.9]
 1798 r. - Niegowowice, 2 chrzest Jana Jacka syna JW. P. Antoniego Molenckiego i Marianny z d. Gierdziejewska.
              [prawidłowy zapis : Marianna Giedzińska]
              [chrzestni : Hipolit Grabiański z Niegowonic i Katarzyna Grabińska de Szeli ...]
              [Źródło : Ks. Jan Wiśniewski „Dziecezja Częstochowska”, str.258]

 


 Przypisy :
 
 [1] Giedzińscy (Gidzińscy, Gidzieński, Giedzieńscy) :
 
       Szczepan (Stefan) Gidziński (ur.ok.1710 - zm.9.04.1789 Sarnów, par. Będzin), heredes et possesor de Sarnów,
       1763 r. „Notarius Cr. Ducatus Seweri”, 1765 r. „Notary Castrensis Seweriensis”,
       podstoli siewierski (wzm.1783 - 1789)
 
         akt zgonu Stefana Gidzińskiego 1789 r.
 
       1 ż.(śl.1737 Siewierz) Teresa Żarska h. Starykoń [ur.+/-1715 - zm.3.06.1744 Sarnów], [LM Będzin, s.29]
       2 ż. Katarzyna Świerczowska (ur.ok.1725 - zm.26.06.1789 Sarnów), lat 74,  poch. w kościele, 
       mieszkali : Sarnów, par. Będzin [LM Będzin, s.76]
       Dzieci z 1 żony Teresy Żarskiej :
       A1. Gertruda Gidzińska (ur.17.03.1742 Sarnów)
              [chrzestni : M. Antoni Vichauser „Subiudex Seweriensis” i M. Aleksandra Kotwicz], [LN Będzin, s.123]
       A2. Piotr Paweł Wojciech Gidziński (ur.25.06.1743 Sarnów)
              [chrzestni : GD. Wojciech Czosnowski i GD. Anna Czosnowska de villa Precow], [LN Będzin, s.128]
       A3. Petronela Marianna Gidzińska (chrzest 29.05.1744 Grodziec)
       Dzieci z 2 żony Katarzyny :
       A4. Szymon Ignacy Gidziński (ur.1746 Sarnów)
       A5.  Łukasz Józef Giedziński (ur.1749 Sarnów)
       A6. Feliks Paweł Gidziński (ut.1750 Sarnów)
       A7. Józef Seweryn Gidziński (ur.1751 Sarnów)
       A8. Katarzyna Agnieszka Salomea Gidzińska (ur.22.03.1753 Sarnów - zm.22.11.1817 Niegowonice)
              1 m.(śl.26.07.1775 Będzin) Andrzej Rakusz Wojucki [ur.+/-1750 - zm.przed 1789], miecznik, 1775 r. wdowiec z Czeladzi
              2 m. (śl.1789 Franciszek Grabiański (ur.ok.1735 - zm.2.02.1814 Niegowonice), dziedzic maj. Niegowonice
                      ojc. Antoni Grabiański, s. Mikołaja i Anny
                      mat. Anna Joanna Majęcka, c. Michała i Barbary z d. Łyszkowska
                      [zob. podstrona : „Myszkowice – własność”]
       A9. Maciej (Ignacy Maciej) Gidziński (ur.19.02.1755 Sarnów - zm.17.03.1798 Sarnów)
              [chrzestni : MD. Aleksander Korulski i żona Anna, de villa Pogonia], [LN Będzin, s.176]
              1 ż.(śl.przed 1783) Helena Wojucka de Rakusz (ur.1765 - zm.13.03.1794 Sarnów), lat 29, poch. w kościele [LM, s.91]
              2 ż.(śl.20.12.1794 Sarnów, Będzin) Helena Paczeńska (Paczyńska) de Preczów (ur.ok.1761 - zm.7.11.1838 Sarnów), lat 77
                   [świadkowie ślubu : G. Jan Twardzicki de Łagisza i G. Wojciech Zapalski de Będzin], [LC Będzin, s.89], [LM Będzin, s.224]
                   [2 mąż Heleny Paczeńskiej – (śl.2.05.1814 Sarnów, par. Będzin) G. Leopold Nepomucen Zaiczek, wdowiec de Zimica,
                   świadkowie ślubu : M. Maciej Błeszyński de villa Malinowice i Franciszek Grabiański de villa Toporowice], [LC, Będzin, s.40]
              Dzieci z 1 żony :
              B1. Wincenty Karol Giedziński (ur.21.01.1783 Milowice, par. Czeladź)
                    [chrzestni : ks. Stefan Rokossowski, prepozyt będziński i Katarzyna de Świerczowska Giedzińska, żona podstolego 
                    siewierskiego, asystowali : GD. Józef Umiński i MD. Katarzyna Wojucka de Milowice], [LN Czeladź, s.48]
              B2. Franciszek de Paula Wojciech Gidziński (ur.30.03.1784 Milowice, par. Czeladź)
                     [chrzestni : D. Józef Kokopowek de Będzin i M. Katarzyna Wojucka de Milowice], [LN Czeladź, s.62]
                     ż.(śl.30.09.1817 Suliszowice) Elżbieta z d. Skibińska (ur.ok.1796),
                     mieszkała : 1817 w domu P. Stanisława Molęckiego, szwagra
                    [świadkowie ślubu : ze strony pana młodego JPan Antoni Molęcki, lat 48, wuj i Marianna z Gidzińskich Molęcka, lat 40,
                    żona w/wymienionego, a ciotka wstępującego w stan małżeński, ze strony panny młodej JPan Stanisław Molęcki,
                    lat 42, szwagier zaślubionej i Apolonia ze Skibińskich Molęcka, siostra rodzona zaślubionej.
                    Akt ślubu w USC spisany w przytomności : Wojciech Żarski, lat 41, Jan Żarski, lat 30, JPan Stanisław Molęcki, lat 42,
                    szwagier zaślubionej, Ignacy Kozioł, lat 72], [LC Przybynów, akt 21, s.23]
              B3. Wincenty Jan Kanty Giedziński (ur.25.09.1786 Sarnów)
                    [chrzestni : G. Walenty Ostaszewski „rewisor Camera Regia Będzinensis” i G. Helena Ciosnowska], [LN Będzin, s.90]
              B4. Józef Maciej Giedziński (ur.5.04.1789 Sarnów) [być może to Józef (zm.10.07.1794)]
                    [chrzestni :G. Adam Korulski i żona Józefa, de villa Pogonia], [LN Będzin, s.111]
              B5. Stefan (Teodor Feliks Stefan) Giedziński) (ur.27.06.1791 Sarnów)
                    [chrzest z wody 27.06.1791, chrzestni : ks. Cyriak Wikliński, ks. Stefan Rokossowski, 
                    M. Krystyna Wojucka, pincerna Crac., M. Teodor Wojucki, podczaszy krakowski, 
                    M. Józefa Korulska de Pogonia heredisa], [LN Będzin, s.6]
              B6. Józef (Ferdynand Józef Antoni) Giedziński (ur.10.06.1792 Sarnów - zm.10.07.1794 Sarnów),
                    dziecko, poch. w kościele [LM Będzin, s.93]
                    [chrzestni : G. Kanty Grabiański i żona Józefa], [LN Będzin, s.13]
              Dzieci z 2 żony :
              B7. Józef Maciej Giedziński (ur.1795 Sarnów)
              B8. Jan Giedziński (ur.1797 Sarnów)
              Córka Heleny Paczyńskiej :
              B9. Tekla Giedzińska (ur.1804 Sarnów)
                    1 m. Józef Malski (ur.+/-1800 - zm.1.02.1834), sztygar
                    2 m.(śl.26.02.1840 Będzin) Błażej Dziuba (ur.1794 Brzękowice, par. Siemonia), stróż, mieszkał : Kolonia Dąbrowa
                           [świadkowie ślubu ; Balcer Dziuba, lat 46, gornik, brat nowozaślubionego, mieszkał : Kolonia Dąbrowa
                           i Wojciech Bętkowski, lat 42, mieszkał : Sarnów], [LC Będzin, s.296]
                           s. Grzegorza i Katarzyny z d. Bielna
 
                [powiększ]
             „Spis ludności woj. krakowskiego 1791 r.”, Sarnów
 
       A10. Antoni (Barnaba Onufry Antoni) Giedziński (ur.9.06.1756 Sarnów - zm.11.01.1794 Sarnów), 
              poch. w kościele, lat 30 [LM Będzin, s.90]
              [chrzestni : G. Mikołaj Gutowski i żona Salomea], [LN Będzin, s.184]
              ż.. Katarzyna Szpinka [ur.+/-1765 - zm.po 1795]
              [2 mąż Katarzyny – (śl.21.01.1795 Będzin) Wojciech Zapalski, wdowiec , 
              świadkowie ślubu : G. Maciej Giedzieński de Sarnów i G. Jan Twardzicki de Łagisza], [LC Będzin, s.90]
              Dzieci :
              B1. Józef Giedzieński (ur.1791 - zm.14.08.1794 Sarnów), lat 3, poch. w kościele [LM Będzin, s.93]
              B2. Antoni Jan Józef Giedziński (ur.13.05.1792 Sarnów)
                    [chrzestni : G. Józef Pawęcki i żona Salomea, de Gzichów], [LN Będzin, s.11]
              B3. Marianna Giedzińska (ur.1794 Sarnów - zm.16.11.1817 Sarnów), poch. Będzin, lat 24 [LM Będzin, s.82]
                     m.(śl.1814 Olkusz) Konstanty Hilary Ezechiel Gogolewski h. Rola (ur.ok.1780, par. Paczyna - zm.14.02.1860 Sarnów), lat 80
                    1814 r. inspektor eksakcji, dziedzic dóbr Sarnów (wzm.1828) [LM Będzin. S.181]
 
                    
                    „Gazeta Warszawska” nr 129, dn. 14.08.1826 r.
 
                    ojc. Michał Gogolewski (ur.ok.1722 - zm.20.10.1802 Chorzenice, par. Borowno), lat 80, „Magnificus” [LM Borowno, s.232]
                           dziedzic wsi Kozarzewo Kościelne w pow. konińskim, tenutariusz wsi Rzetnia (wzm.1780 r.),
                           s. Bartłomieja i Katarzyny z d. Gałęska
                    mat.(śl.przed 1779) Magdalena Siewierska
                    [1 żona Konstantego Gogolewskiego – (śl.1808 Zdrowa, par. Borowno) Józefa Brzozowska h. Korab, 
                    c. Jakuba i Salomei z d. Ojrzanowska (Oyrzanowska)]
                    [3 żona Konstantego Gogolewskiego – (śl.przed 1826) Petronela Nowakowska (zm.po 1860]
       A11. Gertruda Salomea Gidzińska (ur.21.11.1757 Sarnów) [LN Będzin, s.192]
       A12. Joanna Teresa Julianna Gidzińska (ur.23.05.1759 Sarnów)
                [chrzestni : ksiądz Jan Uniszowski, curatus de Grodziec i Nob. Salomea Gutowska de Malinowice], [LN Będzin, s.199]
       A13. Julianna Magdalena Gidzińska (ur.25.05.1761 Sarnów)
                [chrzestni : G. Mikołaj Gutowski i żona Salomea], [LN Będzin, s.210]
       A14. Konstancja Eleonora Giedzińska (ur.3.03.1763 Sarnów)
                [chrzestni : M. Stefan Piegłowski de villa Dobieszowice „Subcamerarius Ducatus Seweriae” i M. Anna Pozarowska
                de villa Rogoźnik], [LN Będzin, s.220]
       A15. Małgorzata Ludgarda Gidzieńska (ur.24.06.1765 Sarnów)
                 [chrzestni : (24.06.1765 r. chrzest z wody) Wojciech Kuś i Marianna Jachemka, (25.06.1765 r. chrzest w kościele)
                 ks. Tomasz Świątkowski, curatus in Grodziec i GD. Teresa Krasucka de villa Malinowice], [LN Będzin, s.232]
       A16. Domicella Monika Giedzińska (ur.8.05.1766 Sarnów - zm.1846 Tarnów), rabacja galicyjska ?)
                [chrzestni : G. Józef Gutowski i żona Katarzyna], [LN Będzin, s.237]
                m. (śl.2.02.1801 Sarnów) Stanisław Wolski (ur.1760 Ząbkowice, par. Gołonóg)
                [świadkowie ślubu : G. Józef Czarnecki, Jan Kloch i inni], [LC Będzin, s.114]
       A17. Marianna Łucja Wiktoria Giedzińska (ur.9.12.1768 Sarnów - zm.23.02.1821 Suliszowice)
                [chrzestni : ks. Franciszek Konieczny i G. Salomea Gutowska de villa Tuliszów], [LN Będzin, s.248]
                m. Antoni Felicjan Molęcki (chrzest 5.06.1768 Przybynów - zm.25.05.1852 Suliszowice)
       A18. Anastazja Kunegunda Franciszka Giedzińska (ur.3.03.1770 Sarnów)
                [chrzestni : G. Mikołaj i Salomea Gutowscy de villa Tuliszów], [LN Będzin, s.252]
                m. Walenty Matysek [ur.+/-1770]
       Prawd.
       A19. Jan Giedziński, 1783 r. prepozyt ord. św. Franciszka [LN Będzin, s.68]
 
 [2] Tarnawscy w par. Przybynów :
       9.11.1805 r. Stanisław Molęcki i Apolonia Tarnawska, de Suliszowice, chrzestni [LN Przybynów, s.37]
       Ksiądz Piotr Tarnawski, curator de Żuraw (wzm.od 1788), chrzci w par. Przybynów [LN Przybynów 1805 - 1806, s.62, 71]
       1806 r. - Brygida Tarnowska (zm.1806, par. Przybynów) [LM Przybynów, s.16]
       1808 r. - panna Teresa Tarnawska (ur.1788), lat 20, mieszkająca w Suliszowicach w domu Pana Antoniego Molęckiego,
                      urodziła syna : Franciszek Ksawery (ur.2.12.1808 Suliszowice)
                      [chrzestni 2.12.1898 Przybynów : D. Tomasz Budzieło i Marianna Molęcka, de Suliszowice], [LN Przybynów, s.48]
                      [świadkowie w USC : P. Tomasz Budzioło, lat 22 i P. Antoni Molęcki, lat 37, Wojciech Hahulski, organista, urzędnik USC], 
                      [LN Przybynów, akt 40, s.14]
      
  [powrót]
 
 
         Spis treści          
 

 

do górywstecz