GOŁĘBSCY herbu Ogończyk (Pobóg)
 
[zob. Kubiccy z Kunowa]
 
  Ostatnia aktualizacja : 8.06.2021 r. 
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
  Marcin Gołębski [ur.+/-1725], wł. dóbr Wołajewice (gm. Moniatycze, pow. Hrubieszów)
  ż. Aleksandra Starosielska [ur.+/-1730]
 
  Syn : 
  Walenty Gołębski (ur.1755 Lwów - zm.26.01.1812 Lwów, Bazylika, dom 54), poch. cm. Łyczakowski, rzeźnik
  [chrzest 28.07.1758 Szczerzec (Ukraina), chrzestni : MD. Piotr Zabielski i MD. Hiacyntia Poniatowska], [1]
  Walenty Gołębski w 1779 r. otrzymał prawa miejskie Lwowa, 
  1 ż.(śl.ok.1775) Katarzyna Łazarowicz (Lazarowicz) [ur.+/-1750 - zm.2.03.1807 Lwów Bazylika), 
        ojc. Piotr Łazarowicz, rzeźnik
        [Walenty Gołębski i Katarzyna Łazarowicz kupili za 4000 kor. kamienicę na rynku nr 54],  [2]
  2 ż.(śl.1811) Agnieszka Urbanowicz [ur.+/-1760] [1 mąż N. Czernymiski]
 
  Dzieci Walentego z 1 żony : (Tekla, Michał, Karolina, Katarzyna, Marianna, Apolonia, Zofia, Jan)
  A1. Tekla Gołębska h. Pobóg (chrzest 15.09.1775 Lwów, Bazylika - zm.1.05.1867 Lwów, Bazylika, dom 290)
        lat 92, właścicielka domu [LM, s.67]
        1813 r. wł. 2 dworków we Lwowie, handel korzenny i świec woskowych, część w par. Rawa,
        właścicielka dóbr Budomierz
        m. Józef Aleksy Tarnawiecki („Nobilis” [ur.+/-1775 - zm.1813], kupiec, wł. dóbr [być może brat Bazylego]
        [zob. podstrona : „Kubiccy”]
 
  A2. Michał Gołębski (ur.1778, chrzest 11.09.1778 Lwów, katedra - zm.17.11.1778 Lwów, Bazylika)
        [chrzestni :  Franciszek Herman i Katarzyna Wierzbicka]
        prawdpodobnie :
        ż. Katarzyna Filipowicz [ur.+/-1780]
        Dzieci :
        B1. Antoni Gołębski (ur.1798), rzeźnik (lanio)
              ż.(śl.29.02.1824 Lwów, par. św. Mikołaj, dom 156) Julianna Ostrowicz (ur.1800)
              [świadkowie ślubu : Jan Gołębski, mercator i Józef Bauer]
              ojc. Józef Ostrowicz [ur.+/-1770] [zob. też Anna Ostrowicz, podstrona Kubiccy, Lwów]
              mat. Elżbieta Siegel (Sieglow) [ur.+/-1770]
              [Uwaga : w domu 156 był ślub :
              Edward Jan Lunda (ur.4.08.1821 Lwów, par. Boże Ciało, dom 159 - zm.przed 1863)
              ż.(śl.25.07.1843 Lwów, par. Boże Ciało, dom 156) Antonina Moraczyńska (ur.1818)]
 
  A3. Karolina Elżbieta Gołębska (ur.1779, chrzest 4.11.1779 Lwów, katedra)
        [chrzestni : Jakub Wierzbicki i Katarzyna Opuchlak], [LN, s.126]
 
  A4. Katarzyna Zofia Gołębska (ur.1782, chrzest 30.03.1782 Lwów, katedra) 
        m. N. Czernik [ur.+/-1780]
 
  A5. Marianna Gołębska (ur.1783, chrzest 26.09.1783 Lwów, katedra)  
        m.(śl.9.09.1804 Lwów, katedra, dom 163) Wojciech Laskowski [Laszkowski] (ur.1778)
        [świadkowie ślubu : Franciszek Sidorowicz i Karol Trompeteur]
        ojc. Kajetan Laskowski [ur.+/-1750]
        mat. Franciszka N. [ur.+/-1750]
        Dzieci : (Feliks, Józefa, Aleksandra)
        B1. Feliks Desiderius Antoni Laskowski (ur.11.06.1805 Lwów, Bazylika, dom 54 - zm.2.09.1805 Lwów, dom 54)
              [chrzestni : Walenty Gołębski, rzeźnik i Teresa Ramowa (Ramm)]
        B2. Józefa Franciszka Tekla Laskowska (ur.21.09.1806 Lwów, Bazylika, dom -)
              [chrzestni : Karol Trompeter, kupiec, Franciszka Zezula, żona rajcy, Dominik Sidorowicz, rajca, 
              Katarzyna Gołembska]
        B3. Aleksandra Maria  Laszkowska (!) (ur.1807 Lwów, Bazylika, dom 54)
              [chrzestni : Józef Kuczyński „Camerarius” i Franciszka Laskowska, wdowa]
 
  A6. Apolonia Gołębska (ur.25.01.1785 Lwów, dom 22 - zm.19.03.1848 Lwów, dom 57), lat 52
        [chrzestni : Józef Trafliński, propinator i Helena Wirwicka (Witwicka)]
 
        m.(śl.23.11.1813 Lwów, katedra) Jan Sietnicki [ur.+/-1785 - zm.po 1859], wdowiec, 
        radca magistratualny lwowski (wzm. 1845 - 1859)
        [1 żona Jana Sietnickiego – Barbara Ardelicka, 
        dzieci : Desiderius Mikołaj Józef Sietnicki (ur.23.05.1809), Lwów, Bazylika, dom 420)]
        [dom 420 : (21.02.1814 r. Lwów, par. św. Mikołaj) - ślub Nob. Bazyli Sietnicki (ur.1791), sekretarius magistr. Lwów
        s. Macieja i Anny
        + Marianna Łopuszańska (ur.1792 - zm.18.01.1851, Lwow, par. św. Anna, dom 168), c. Jana i Tekli]
        Dzieci : (Józef)
        B1. Józef Jan Sietnicki (ur.1815 Lwów - zm.po 1866), poch. Lwów, cm. Łyczakowski, tytuł „Dominus”, 
              1854 r. protokolista Trybunału Apelacyjnego
              ż.(śl.25.02.1854 Lwów, par. Boże Ciało, dom 57, dom 158) Anna Maria Gabryel (ur.27.01.1834 Lwów, dom 336)
              [chrzestni : Ernest Friedberg, Teresa Home, asystowali : Filipina Gołębska (z d. Lunda), żona mercatori]
              [świadkowie ślubu : Jan Gołębski, dziedzic i Edward Schollay, obywatel]
              ojc. Franciszek Gabriel (Gabryel) (ur.1789 - zm.3.05.1849, dom 336), lat 60, „Magnificus Dominus,
                    „Consiliarus Regia Magistratus Leopoliensis”
                    [1 żona Franciszka G. – (śl.przed 1821) Alojza Koeller]
              mat. Anna Lunda [ur.+/-1805], mieszkali : Lwów, dom 336
              [2 m. Anny Marii Gabriel - (śl.15.07.1856 Lwów, par. Boże Ciało, dom 63, dom 158) 
              Julius Stanisław Glixelli (ur.1820)]
 
              
              Lwów, cm. Łyczakowski : Józef Sietnicki, Franciszek Gabryel, Anna z Lundów Gabryelowa
              [fot. grobu : „genealogia okiem”]
 
        Dzieci (Sietniccy) : (Felicjan)
        B1. Felicjan Antoni Józef Sietnicki (ur.20.11.1854 Lwów, Bazylika, dom 57)
              [chrzestni : Antoni de Bizarow Jakubowicz, dr medycyny i Teresa Gabriel, panna]
 
  A7. Zofia Gołębska (chrzest 17.04.1787 Lwów, katedra, dom 162) 
        [chrzestni : Józef Lazarowicz, rzeźnik i Marianna Czernik]
 
  A8. Jan Alojzy Gołębski (ur.1788 Lwów, dom 60, chrzest 22.06.1788 Lwów, katedra - zm.17.11.1876 Lwów, dom 236), 
        [chrzestni : Demetrius Konczewicz, urzędnik i Helena Wierzbicka] 
        tytuł „Magnicus Dominus”, kupiec (mercator), handel korzenny we Lwowie, 
        . domu w Łyczakowie, mieszkał : Lwów, dom 54 (wzm.1815 - 1823),
        . dóbr Sławentyn (Sławętyn), par. Kąkolniki, Konkolniki), poczta Lipica Dolna, stacja kolejowa Lipica Dolna
        cyrkuł Brzeżany, pow. Podhajce,
 
        występuje jako chrzestny m.in. rodziny z domu nr 340: 
        Mikołaj Jakubowski (ur.1873 Pilzno), „Capifaber”, s. Łukasza i Marianny 
        i ż.(śl.6.02.1816 Lwów, Bazylika, dom 328) Antonina Zielińska (ur.1794) : 
        1/ Kacper 6.01.1819 r. Lwów, par. św. Andrzej Apostoł, dom 238
        2/ Karolina 29.02.1820 r. (s.46), Lwów, Bazylika, dom 340
        3/ Barbara i Eleonora, bliźnięta 1821 r. (s.88) Lwów, Bazylika, dom 340 [+ Walenty Turobiński]
 
        
 
        
 
        1 ż.(śl.ok.1814) Amalia Fryderyka Szütz (ur.1795 - zm.30.05.1823, dom 54), lat 28 [w pisowni Amelia Szyc] [3]
             poch. Lwów, cm. Łyczakowski [LM 1823 r. s. 51], [Rodzice zmarli 1821 - 1823]
             [Epitafium „ „Przechodniu, stań na chwilę, uczcyj te ostatki .
             Tu mąż płacze cney żony, Dzieci czułey matki. Co mieli naydroższego w tym się grobie mieści. 
             Śmierć im wszystko zabrała, nie wzięła boleści.”]
             [Nagrobek Amelii z Szyców Gołębskiej dłuta : Antoni Schimser, epitafium : Jan Nepomucen Kamiński]
             Testamentem z dnia 29.04.1823 r. Amalia z Szyców Gołębska zapisuje połowę dworku 54 mężowi Janowi, 
             córce Anieli i synowi Marcelemu.
 
               Lwów, cm. Łyczakowski, Amalia Gołębska z d. Schütz (1795 – 1823)  [powiększ]
 
             ojc. Wacław Schütz (ur.1759 - zm.19.04.1823 Lwów, dom 54], lat 64„ instrumentor musicalius” [LM 1823 r., s.49]
             mat. Julianna Schippel [ur.ok.1761 - zm.6.03.1821 Lwów, Bazylika, dom 54), lat 60 [LM 1821 r., s.105]
 
        2 ż.(śl.7.02.1830 Lwów, par. Boże Ciało, dom 151) Filipina Lunda (ur.1808 - zm.31.01.1890 Lwów, Rynek 9)
             [świadkowie ślubu : Nob. Grzegorz Manasterski]
             ojc. Józef Lunda (ur.1772 - zm.10.12.1846 Lwów, dom 159), lat 74, wł. dóbr Siedliska (par. Fołczów k. Lwowa)
             mat. Anna Lorentz (ur.1781 - zm.22.06.1856  Lwów, dom 158), lat 75
 
                    Lwów, cm. Łyczakowski, Gołębscy [powiększ]
             Pochowani : Jan Gołębski (1788 – 1876), Filipina Gołębska (1808 – 1890),
             Helena z Gołębskich Bogdanowicz (1872 – 1895) – wnuczka Jana i Filipiny
             [fot 1. Wikimedia Commons, fot 2. „genealogia okiem”]
 
        Dzieci z 1 żony Amelii Schütz : (Wiktor, Ignacy, Aniela, Marceli, Henryk)
        B1. Wiktor Ignacy Gołębski (ur.23.01.1815 Lwów, Bazylika, dom 54 - zm.29.05.1816, Lwów, dom 54), 10 miesięcy
              [chrzestni : Wenceslaus Schütz, Generosa Urszula Radziejowska, 
              asystowali : Dominik Andreola, Marianna Ziętkiewicz]
              [Urszula Radziejowska z d. Chojecka i mąż MD. Ludwik Radziejowski, 
              Dzieci :
              1/ Ludwik Piotr Radziejowski (ur.19.08.1806 Lwów, Bazylika, dom 241)
              2/ Emilia Ksawera Ludwika Radziejowska (ur.28.10.1808 Lwów, Bazylika, dom 241)]
 
        B2. Ignacy Walenty Gołębski (ur.18.02.1816 Lwów, dom 54 - zm.19.06.1818, Lwów, Bazylika, dom 53), lat 2,5
              [chrzestni : Jan Thoms, kupiec i Marianna Reichan (Reichael)]
 
        B3. Angela Justyna Gołębska 
              (ur.18.09.1817 Lwów, Bazylika, dom 54 - zm.12.03.1880 Lwów, par. św. Andrzej, Sykstuska 13)
              [chrzestni : Jan Niemirowski i Justyna Schütz, panna], [LN, s.204]
              . części dworku Lwów nr 54, heredisa dóbr Batków (par. Radziwiłłów, pow. krzemieniecki) [4]
              m.(śl.1848) Aleksander Klemens Jastrzębowski (ur.1822 - zm.po 1889),
              „magister posta” in Podhorce [poczmistrz],
              1882 r. - kolator i patron gr.- kat, par. Batków,
              1879 - 89 r. - uprawniony do głosowana posłów na sejm, pow. Brody 
              (posiadacz dóbr tabularnych Batków, Łukawiec)
              ojc. Kazimierz Jastrzębowski
              mat. Anna Wagner
              Dzieci (Jastrzębowscy) : (Stanisława)
              C1. Stanisława Franciszka Jastrzębowska (ur.1848)
                    m.(śl.25.04.1883 Lwów, par. św. Andrzej, ul. Sykstuska 25) Julian Petzel (ur.1852 - zm.po 1889)
                    [Juliusz Petzl, 1889 r. urzędnik pocztowy, Podhorce]
                    urzędnik pocztowy z m. Podhorce
                    ojc. Karol Petzel  [ur.+/-1825], s. Karola i Krystyny Ebert
                    mat. Rozalia (Ewa Rozalia) Narolska [ur.+/-1825], c. Marcina i Elżbiety Katarzyny z d. Psichocka
                    Dzieci : (Julia)
                    D1. Julia Stanisława Petzel [ur.+/-1885]
                          m. Henryk Filip Oprzędkiewicz [ur.+/-1885]
                          Dzieci :
                          E1. Zbigniew Władysław Oprzędkiewicz [ur.+/-1915]
                                ż. Irena Diaczek [ur.+/-1915], c. Eliasza i Heleny z d. Biernacka
 
        B4. Marceli Jan Gołębski (ur.25.04.1819 Lwów, Baz., dom 54 - zm.1890 Sławentyn), tytuł : Magnificus Dominus”, 
              [chrzestni : Andrzej Lewandowski, radny w magistracie i Agnieszka Gołębska, wdowa], [LN, s.9, 229]
              dziedzic dóbr Sławentyn, par. Konkolniki
              ż.(śl.27.07.1852 Lwów, dom 155) 
              Antonina Józefa Kirschner (ur.14.06.1833 Lwów, dom 155 - zm.13.09.1907 Sławentyn), tytuł „Domina”
              ojc. Wincenty Agapit Kirschner (ur.1798 - zm.24.05.1861 Lwów, dom 155), kupiec
              mat. Ludwika Hennemann (ur.1801 - zm.7.03.1855 Lwów, dom 155)
 
              Dzieci : (Ludwika, Ewelina, Władysław, Juliusz, Kazimierz)
              C1. Ludwika Marianna Gołębska (ur.28.02.1854 Sławentyn - zm.1937), poch. Lwów, cm. Łyczakowski
                    [chrzestni : Wincenty Kirschner i Maria Kilian, asystowali Wincenty Kilian i Józefa Moerl], [LN, 1854, s. 72]
                    m. Antoni Sabatowski (ur.1845 - zm.1941), sędzia
                    ojc. Fryderyk Sabatowski
                    mat. Antonina Załęska
 
                    Dzieci : (Antoni, Witold)
                    D1. Antoni Jan Franciszek Sabatowski (ur.30.04.1880 Brzeżany - zm.28.05.1967 Gliwice) [PSB]
                          profesor balneologii, profesor UJ i Akad. Med. w Krakowie.
 
                            Antoni Jan Sabatowski (1880 – 1967)
 
                          ż.(śl.1906) Maria Winiarz (ur.26.01.1886 - zm.29.04.1967), poch. Gliwice
                          mieszkali : 1906 r. Lwów, ul. Wałowa 25
                          ojc. Karol Winiarz (ur.1847 - zm.1911), 
                                s. Edwarda W. (ur.1812 - zm.26.01.1892 Lwów) i Julii Oktawii Wild (ur.1819 - zm.5.10.1888 Lwów)
                          mat. Karolina Bogusz h. Półkozic [ur.+/-1860], c. Adolfa i Emmy z d. Truska (Truski)
 
                          Dzieci : (Julia, Antoni)
                          E1. Julia Maria Ludwika Sabatowska (ur.26.11.1906 Lwów, Bazylika, ul. Wałowa 25 - zm.1991)
                                [chrzestni : Juliusz Gołębski, wł. dóbr i Julia Winiarz, asyst. : Emanuel Moerl i Amalia Kirschner]
                                m.(śl.1929) Henryk Teisseyre (ur.21.03.1903 Lwów - zm.25.10.1975 Wrocław)
                                polski geolog, profesor
                                ojc. Wawrzyniec (Karol Wawrzyniec) Teisseyre (ur.10.08.1860 Kraków - zm.2.04.1939 Lwów), 
                                      poch. cm. Łyczakowski, polski geolog, s. Henryka i Julii
                                mat. NN.
 
                                  Wawrzyniec Teisseyre (1860 – 1939)
 
                                Dzieci : (Juliusz, Andrzej)
                                F1. Juliusz Henryk Teisseyre (ur.3.06.1933 Lwów - zm.24.02.1991 Turku, Finlandia), poch. Turku
                                      polski geolog, petrograf
                                F2. Andrzej Karol Teisseyre (ur.11.11.1938 Lwów - zm.20.11.1991 Wrocław),
                                      polski geolog, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
                          E2. Antoni Sabatowski (ur.10.01.1908 - zm.30.09.1993), poch. Gliwice, inżynier
                                ż. Zofia N. (ur.22.02.1914 - zm.4.08.1997), poch. Gliwice
 
                    D2. Witold Ludwik Sabatowski (ur.7.09.1881 Brzeżany)
                          [chrzestni : Marcelli Gołębski i Antonina Sabatowska]
 
              C2. Ewelina Antonina Gołębska (ur.24.12.1854 Sławentyn - zm.19.06.1856 Sławentyn), 
                    [chrzestni : Wincenty Kirschner i Józefa Möerl], [LN Konkolniki, 1855, s.4]
 
              C3. Władysław Marceli Gołębski (ur.29.03.1856 Sławentyn - zm.po 1908)
                    [chrzestni : Jan Gołębski, obywatel Lwowa, Ludwika Winiarz], [LN Konkolniki, 1856 r., s.47]
                    . dóbr Krasnolesie. gm. Litwinów, pow. Podhajce,
                    członek Rady Powiatowej w Buczaczu (wzm.1888 r.)
                    urzędnik Wydziału Krajowego, mieszkał : 1897 r. Lwów, ul. Teresy 26
                    ż. Ludwika Dąbrowska [ur.+/-1855]
                    . dóbr Leszczańce, par. Buczacz, gm. Zubrzec (wzm.1904 r.)
                    ojc. Wiktor Dąbrowski [ur.+/-1830], dziedzic dóbr Leszczańce, s. Stefana i Łucji z d. Mulska
                    mat.(śl.przed 1858) Idalja Wincencja Wierzchowska, c. Feliksa i Teresy z d. Pikutońska
 
                    Dzieci : (Roman, Wiktoria, Zofia, Jadwiga, Aleksandra)
                    D1. Roman Marian Gołębski (ur.19.08.1893 - zm.po 1934), 1912 r. porucznik  w 2 pułku ułanów,
                          1915 r. uczeń Wyższego Gimnazjum realnego im. A. Mickiewicza we Lwowie,
                          właściciel dóbr Krasnolesie (wzm.1933 - 1934 r.)
 
                    D2. Wiktoria Gołębska (ur.13.06.1899 Krasnolesie - zm.9.06.1990 Mysłowice), wł. dóbr Leszczańce
                          m.(śl.ok.1920) Stefan Rydel (ur.13.08.1892 - zm.12.01.1975 Wrocław), poch. cm. Grabiszyński
                          polski działacz rolniczy i społeczny, polityk, senator II RP (1935 - 1938),
                          . majątku Podolany k. Pińczowa
                          ojc. Stanisław Rydel (ur.1857), s. Władysława Ludwika R. (ur.2.12.1830 - zm.29.04.1899)
                                i Stefanii z d. Marynowska (ur.1.09.1835 - zm.22.04.1891)
                          mat. Wincencja Szczepanowska h. Prus (ur.26.06.1868 Podolany - zm.20.02.1943 Stojanowice),
                                c. Tomasza Sz. (ur.17.03.1833 Szydłówek - zm.29.06.1898 Kielce)
                                i Emilii z d. Leszczyńska h. Awdaniec (ur.ok.1838 - zm.1907 Podolany)
 
                            Stefan Rydel (1892 – 1975)
 
                          Dzieci : (Maria, Krystyna, Stanisław)
                          E1. Maria Rydel (ur.3.11.1925)
                                m. Józef Kmita h. Szreniawa (ur.25.01.1918 Podhorce - zm.7.02.2002 Mysłowice),
                                ojc. Paweł Józef Kmita (ur.1892 - zm.1941) 
                                mat. Halina Dziedzicka h. Dołęga (ur.17.04.1894 - zm 29.11.1920)
                          E2. Krystyna Rydel (ur.25.01.1929 Podolany)
                                m. Bronisław Grzeczyński  (ur.4.08.1919 Skierniewice - zm.26.08.1985 Augustów), lekarz med.
                                poch. Skierniewice [fot. grobu : grobonet Skierniewice]
                                ojc. Józef Grzeczyński (ur.1859 - zm.1974), poch. Skierniewice
                                mat. Stanisława Węglewska (ur.1890 - zm.1980), poch. Skierniewice
                                Dzieci : (Wojciech, Marcin)
                                F1. Wojciech Grzeczyński
                                      ż. Klara Dąbrowska, c. Jerzego i Stanisławy z d. Wysokińska
                                F2. Marcin Grzeczyński
                                      ż. Lidia Orłowska, c. Romana i Józefy Kardas
                          E3. Stanisław Rydel (ur.25.01.1929 Podolany - zm.20.04.2008 Wrocław)
                                ż. Danuta Strzelecka (ur.20.07.1935 Lwów - zm.10.08.2010 Wrocław), 
                                ojc. Tadeusz Strzelecki
                                mat. Eugenia
 
                    D3. Zofia Gołębska [ur.+/-1900 - zm.po 1939], wł. dóbr Leszczańce
                          m.(śl.po 1927) Kazimierz Harsdorf [ur.+/-1900 - zm.19.09.1939 Leszczańce), 
                          zamordowany przez ukraińskich nacjonalistów
 
                    D4. Jadwiga Gołębska (ur.ok.1900 - zm.1991), wł. dóbr Leszczańce
                          m.(śl.1925) Aleksander Tadeusz Pragłowski h. Radwan 
                          (ur.10.02.1895 Paszowa, pow. Lesko - zm.15.03.1974 Londyn) [PSB]
                          pułkownik dyplomowany kawalerii, pisarz wojskowy.
                          Naczelny Wódz Władysław Anders awansował go na generała brygady ze starszeństwem
                          z dniem 1.01.1964 r. 
                          4 żony Aleksandra Pragłowskiego : 
                          1/ (śl.1921) Janina Wojciechowska (ur.ok.1890 - zm.9.02.1923)
                          2/ (śl.1925) Jadwiga Gołębska jw.
                          3/ (śl.22.04.1937 Warszawa) Franciszka Żółtowska h. Ogończyk (ur.26.04.1903 Ujazd - zm.9.10.1948)
                          4/ (śl.1950) Barbara Brodnicka h. Łodzia (ur.3.12.1923 Wielowieś k. Gliwic - zm.3.12.1991)
 
 
                            Aleksander Tadeusz Pragłowski (1895 – 1974)
 
                          ojc. Robert Pragłowski h. Radwan (ur.1870), wł. majątku Ropienka
                          mat. Maria Bal h. Gozdawa [ur.+/-1870]
 
                          Dzieci Aleksandra z 1 żony (Janina Wojciechowska) :
                          E1. Józef Pragłowski (ur.14.10.1922 - zm.22.12.2009 Sztokholm), poch. Sztokholm, Haga Norra
                          Dzieci Aleksandra z 2 żony (Jadwiga Gołębska) :
                          E2. Zofia Pragłowska (ur.17.10.1925)
                                m. Łysuniak
                          Dzieci Aleksandra z 4 żony (Barbara Brodnicka) :
                          E3. Małgorzata Pragłowska
                          E4. Izabela Pragłowska
 
                    D5. Aleksandra Gołębska
                          m. N. Brodnicki h. Łodzia
 
              C4. Juliusz Gołębski (ur.27.08.1858 Sławentyn - zm.2.04.1918 Sławentyn), 
                    . dóbr Sławentyn (wzm.1901 - 1908 r.), Lipica Górna „Łozina” zwana (wzm.1901 - 1908 r.)
                    1876 r. uczeń Wyższej Szkoły Realnej we Lwowie, autor genealogii rodziny Gołębskich h. Pobóg,
                    członek : Małopolskie Towarzystwo Łowieckie, C.K. Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie (wzm. 1888)
                    ż. Celina Morawska [ur.+/-1860 - zm.po 1918]
 
                    Dzieci : (Marcela, Maria, Jan, Adam) [Informacje : p. Hubert Niewęgłowski]
                    D1. Marceli Gołębski (ur.15.01.1895 - zm.15.02.1966), poch. Kraków, cm. Rakowicki, wł. dóbr Sławentyn
                          prawd. żona (pochowana w tym samym grobie) :
                          ż. Józefa N. (ur.27.02.1913 - zm.9.03.1977), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                    D2. Maria Gołębska (ur.18.02.1894 - zm.22.06.1954 Londyn)
                          Na początku wojny zesłana z dziećmi do Kazachstanu, stamtąd trafiła do Anglii
                          m. Tadeusz Dołęga Kowalewski (ur.+/-1890 - zm.1939, zamordowany we Lwowie)
                          Dzieci : (Tadeusz, Maria, Celina, Krystyna)
                          E1. Tadeusz Kowalewski (ur.1915 Kraków - zm.1985 Londyn)
                                żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 
                                      
                                Fot.1. Tadeusz Kowalewski
                                Fot.2. Tadeusz i Barbara Kowalewscy
 
                                ż.(śl.1955 Londyn) Barbara Stankiewicz (ur.1923 Kalisz - zm.2016 Londyn)
                                ojc. Henryk Aleksander Stankiewicz
                          E2. Maria Kowalewska [ur.+/-1925]
                                m.(śl.1948 Liban) Józef Mieczysław Kowal [ur.+/-1925]
                          E3. Celina Kowalewska
                          E4. Krystyna Kowalewska
                    D3. Jan Oswald Marian Józef Gołębski (ur.30.09.1896 Sławentyn - zm.1953 Londyn)
                          . dóbr Sławentyn, wł. dóbr Pilawa, rotmistrz 6 pułku ułanów kaniowskich,
                          w czasie II wojny św. jeniec wojenny, Oflag VI – E, nr jeńca 539, dn. 17.02.1942 – Oflag VI - B
                          ż.(śl.1922) Wanda Brykczyńska h. Gwiaździcz (ur.17.01.1896 Zagwóźdź, Ukraina - zm.1943)
                          ojc. Mieczysław Brykczyński (ur.1865 - zm.1913),
                                s. Stanisława B. (ur.5.12.1841 Ossa, pow. Opoczno, chrzest 1841 Odrzywół - zm.2.01.1912) ,
                                powstańca styczniowego, posła do Sejmu Krajowego, wł. dóbr Pacyków [PSB]
                                i Idy z d. ks. Światopełk - Czetwertyńska h. Pogoń Ruska (ur.+/-1840 - zm.2.09.1867 Lwów)
                                [Pacyków z Dębnikiem, par. Wełdzirz, pow. stanisławowski]
                          mat.(śl.6.07.1892 Zagwoździe) Olga Jabłonowska h. Prus III (ur.31.05.1871 Pacyków - zm.1829),
                                c. Józefa Stanisława Kostki Jabłonowskiego (ur.14.12.1827 Dołhe) 
                                i Wandy Teodory z d. hr.Dunin - Borkowska h. Łabędź (ur.9.11.1836 Mielnica)
                    D4. Adam Gołębski (ur.13.12.1898 - zm.7.01.1960), poch. Kraków, cm. Rakowicki
                          ż.(śl.11.07.1925 Nowostawce k. Pilawy) 
                          Maria Stella Mattausch [Matausels] (ur.10.12.1905 - zm.3.10.1980), poch. Kraków, cm. Rakowicki,
                          c. Wilhelma
                          Syn :
                          E1. Juliusz Gołębski (ur.1926 - zm.1.05.1946 Borowicze), bezżenny
                                Aresztowany przez NKWD w 1944 r. w Lubelskiem. Wywieziony do obozu w Borowiczach,
                                gdzie zmarł 1.05.1946, prawd. na tyfus
 
              C5. Kazimierz Gołębski (ur.1868 Sławentyn - zm.1935 Sławentyn)
                    . dóbr Szumlany Wielkie, par. Konkolniki, pow. Podhajce, poczta Bybło (wzm.1901 – 1904)
                    . dóbr Marianów, pow. Podhajce, woj. tarnopolskie [folwark na obszarze dworskim Szumlany Wielkie]
                    absolwent studiów rolniczych w Dublanach,
                    członek : Galicyjskie Towarzystwo Leśne (wzm.1904 – 1905 r.)
                    właściciel gorzelni w Szumlanach
 
                    ż.(śl.28.09.1895 Tyśmienica) Helena Karolina Ładomirska (ur.1873 Markowce - zm.2.05.1918 Sławentyn)
                    [świadkowie ślubu : Franciszek Zdański, Radca Dworu i Juliusz Gołębski, obywatel]
                    ojc. Walenty Konstanty Brutus Ładomirski (ur.1832 Taurów - zm.1895 Markowce),
                          . dóbr Markowce i Dzieduszyce M., dzierż. dóbr Babin i Suchrów,
                          s. Macieja Brutusa Ł. (ur.1798 Filipkowice), wł. dóbr Wierzchnia, dzierż. dóbr Taurów, Koniuszki, Kozłów
                              i Karoliny Weroniki z d. Janicka (ur.1795 Martynów Nowy) [c. Karola Janickiego, szambelana,
                              wł. dóbr Demianów i Heleny  z d. Dziokowska]
                    mat. Katarzyna Walentyna Gołaszewska (ur.13.02.1841 Zamieście, Tarnów - zm.? Markowce), 
                           c. Macieja G. (ur.22.02.1797 Kałusz - zm.20.07.1873 Honoratówka), wł. dóbr Honoratówka,
                           radcy sądów : Lwów, Sambor, Tarnów, Stanisławów
                           i Rafały z d. Malczewska (ur.24.10.1801 - zm.10.04.1863) [grobowiec, cm. Podwysokie]
 
                    Dzieci : (Konstanty, Stefan, Maria, Jerzy)
                    D1. Konstanty Gołębski (ur.13.10.1896 Szumlany Wielkie - zm.25.09.1939), prawnik, rolnik, ziemianin
                          . dóbr Marianów vel Marjanów ad Szumlany.
                          Absolwent gimnazjum OO. Jezuitów w Chyrowie, Wydz. prawa UJK i Wyższych Kursów
                          Ziemiańskich J. Turnau´a we Lwowie.(1934 r. członek Związku Chyrowiaków)
                          Kpt. art. w st. sp. 6 pac we Lwowie. Ok. 1926 – 1927 r. przeszedł w stan spoczynku.
                          W sierpniu 1939 r. zmobilizowany do 51 pp w Brzeżanach, bral udział w obronie Lwowa.
                          Po 10.09.1939 r. odesłany do domu.
                          25.09.1939 r. aresztowany przez NKWD w majątku Szumlany Wielkie na podstawie donosu
                          ukraińskiego. Osądzony przez sąd doraźny, który zebrał się w chacie sołtysa
                          i zastrzelony 25.09.1939 r. przez NKWD na zewnątrz chaty. 
                          Pochowany na cmentarzu, obok cerkwi w Szumlanach Wielkich.
 
                          ż.(śl.1918 Lwów, par. św. Antoni) Anna Szczerba (ur.1894 - zm.1970)
                          Dzieci : (Stanisław, Krystyna)
                          E1. Stanisław Gołębski (ur.1920 - zm.ok.1942], wł. maj. Marianów,
                                aresztowany przez gestapo w 1942 r., zaginął bez wieści.
                          E2. Krystyna Gołębska (ur.1923 - zm.2006)
                                m. N. Gruszecki [ur.+/-1920]
                    D2. Stefan Gołębski (ur.1897 - zm.1916)
                    D3. Maria Gołębska (ur.ok.1899)
                    D4. Jerzy Gołębski (ur.17.02.1902 Marianów - zm.1942, poch. Kitab St., cm. wojskowy)
                          Studiował w Akademii Rolniczej w Dublanach, 
                          absolwent Wyższych Kursów Ziemiańskich J. Turnau’a we Lwowie
                          i Wyższej Szkoły Rolniczej (Hochschule für Bodenkultur) w Wiedniu.
                          Inżynier rolnik, ziemianin, uczestnik kampanii wrześniowej,
                          administrator dóbr Dawidkowice, pow. Czortków (zięć właściciela).
                          Porucznik kaw. rez.  9 p. ułanów. Uczestnik kampanii wrześniowej, prawd. w Ośrodku Zapasowym
                          Kresowej BKaw w Żólkwi.
                          Aresztowany przez Sowietów po 17.09.1939 we Lwowie. Uciekł z transportu wiozącego oficerów
                          polskich do Starobielska. Ukrywał się we Lwowie i Czortkowie. Został ponownie aresztowany
                          w Czortkowie i tam osadzony w więzieniu NKWD, gdzie był torturowany. Zimą 1940 wywieziony do łagru
                          Łuchtonga w oblasti Archangielskiej. Zm. po „amnestii” w pociągu jadąc do Armii Andersa.
                          Data śmierci według informacji Archangielskiego Czerwonego Krzyża 20.02.1942.
                          Faktycznie zmarł wcześniej 15.02.1942, co koledzy ukrywali przed Sowietami.
                          Pochowany w miejscowości Kitab St. na cmentarzu wojskowym.
                          ż. Zofia Siemaszko (ur.1910 - zm.1992)
                          Dzieci : (Barbara, Maria)
                          E1. Barbara Gołębska (ur.1931 - zm.1970)
                                m. Antoni Woźniakowski [ur.+/-1930]
                          E2. Maria Gołębska (ur.1933)
                                m. Jan Gumiński (ur.1924)
 
        B5. Henryk Stanisław Gołębski (ur.10.07.1820 Lwów, Bazylika, dom 54 - zm.przed 1823) 
              [chrzestni : Stanisław Sliwiński i Maria Manasterska], [LN, s.51, 246]
 
        Dzieci Jana z 2 żony Filipiny Lunda : (Jan, Amalia)
        B6. Jan Józef Gołębski (ur.26.03.1831 Lwów, dom 54) 
              [chrzestni : Nob. Grzegorz Manastyrski (Manasterski) i Anna Lunda]
              . dóbr Pielawa (Pilawa z Janówką), pow. Buczacz, gm. Podzameczek (wzm.1904 r.),
              członek : Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe (wzm.1888 r.)
              ż.(śl.29.07.1871 Lwów, Bazylika, dom 357) Elżbieta Haneuschild (ur.1851 Lwów)
              [świadkowie ślubu : August Wronowski, kasjer i Edward Prokopowicz, adjunkt badawczy]
              ojc. Franciszek Haneuschild [ur.+/-1825]
              mat. Ernestyna Bauer [ur.+/-1825]
              [Inni wł. dóbr Pielawa : Wanda Gołębska z d. Brykczyńska – zob. wyżej]
              Dzieci :
              C1. Helena Joanna Gołębska (ur.1872 Pielawa Janówka, par. Buczacz - zm.1895)
                    m.(śl.1891 Pielawa Janówka, par. Buczacz) Stanisław Bogdanowicz [ur.+/-1870]
        B7. Amalia Maria Gołębska (ur.8.07.1837) 
              [chrzestni : Nob. Grzegorz Manasterski i Katarzyna Czernik, żona Sekretarza]
   
      [powrót]
 

 Przypisy :

 

 [1] Gołębscy

 [wg innych źródeł rodzicami Walentego byli Józef Gołębski (ur.11.03.1730 Lwów), rzeźnik
 (s. Walentego Gołębskiego, rzeźnika i Elżbiety) i Zuzanna Szutkowska (Szotkowska)]
 [Syn Józefa i Zuzanny Szotkowskiej – Jan Gołębski (ur.1772) 
 i żona (ślub 23.11.1830 Lwów, par. św. Antoni, dom 73, dom 59) Wiktoria Lebidynka (ur.1802),
 c. Jakuba i Marianny z d. Seredyńska]
 
 [2] Lwów, dom 54 (Gołębscy, Lunda)
 
 Augustyn Lunda [ur.+/-1750]
 ż. Joanna N. [ur.+/-1750]
 Dzieci :
 A1. Franciszek Lunda (ur.1777 - zm.16.06.1842 Lwów, dom 236), krawiec, posesor domu,
       w 1807 r. kupił kamienicę nr 342 (plac Mariacki 8) i połączył własność z domem 310 (1871 r. ul. Hetmańska 2)
       ż.(śl.12.02.1804 Lwów, Bazylika, dom 54) Elżbieta Ramm (Rahm) (ur.1785), 
       ojc. Jan Ramm [ur.+/-1755]
       mat. Teresa N. [ur.+/-1755]
       [prawdopodobnie brat Elżbiety Ramm – Antoni Ramm, krawiec i żona Teresa z d. Altman (Altmann), dom 61,
       w 1807, 1808, 1809, 1811, 1813, 1814, 1815, 1817, 1826 r. (tylko Teresa Ramm) występują jako chrzestni dzieci : 
       Ignacy Csillik (Czillik, Czylik) i ż. Józefa Ciglarz (Cyglarz, Ziglarz, Zyglarz), dom 16, dom 243]
       Dzieci : (Antoni, Teresa, Jan, Franciszek, Józef, Wojciech)
       B1. Antoni Lunda [Londa] (ur.12.01.1805 Lwów, Bazylika, dom 235]
             [chrzestni : Franciszek Kloeckner i Anna Brandl, ż. pref. tabaca]
       B2. Teresa Lunda [Londa] (ur.29.04.1807 Lwów, Bazylika, dom 235)
             [chrzestni : Franciszek Klokner, rachmistrz i Teresa Kilschnabel, żona krawca]
       B3. Jan Ferdynand Lunda [Londa] (ur.17.01.1809 Lwów, Bazylika, dom 235)
       B4. Franciszek Ksawery Lunda (ur.25.10.1810 Lwów, Bazylika, dom 235)
       B5. Józef Kazimierz Lunda (ur.28.02.1813 Lwów, dom 235 - zm.20.05.1816 Lwów, dom 341), lat 3
             [chrzestni : Jakub Siebaer (Siebauer), krawiec i Katarzyna Nowacka, żona Zachariasza, krawca]
       B6. Wojciech Lunda (ur.7.04.1815 Lwów, Bazylika, dom 342), rzeźnik
             [chrzestni : Zachariasz Nowacki i Anna Kloeckner]
             ż. Katarzyna Wilbrecht (Hilbricht) (ur.1813 - zm.19.05.1867 Lwów, par. św. Andrzej, dom 451)
             Dzieci : (Karol, Henryka)
             C1. Karol Franciszek Lunda (ur.28.10.1839 Lwów, par. św. Mikołaj, dom 609)
             C2. Henryka Wiktoria Lunda (ur.14.12.1840 Lwów, par. św. Mikołaj, dom 609 - zm.20.12.1926)
                   m.(śl.13.06.1865, Lwów, par. św. Andrzej Apostoł, dom 461, dom 453) 
                   Jan Klimowicz (ur.18.08.1839 Lwów, par. św. Andrzej, dom 461 - zm.1898)
                   [chrzestni : Michał Nitarski i Krystyna Sassi], [LN, s.40]
                   ogrodnik, rajca lwowski
                   ojc. Teodor Klimowicz (ur.1794 Wilno - zm.2.12.1874 Lwów), lat 80 
                         [1 żona Teresa Michałowska (ur.1794 - zm.10.03.1832), 
                         Dzieci : syn Józef (ur.1832) i żona Leopoldyna Józefa Reiss, 
                         córka Wilhelmina (ur.1830 - zm.1847 dom 461)]
                   mat. Maria Itner (Jütner, Ittner) (ur.1809 - zm.15.12.1880 Lwów, par. św. Andrzej, ul. Gosiewskiego 1)
                          c. Engelberga Jüttner i Józefy z d. Keitzky
                   [Teodor i Maria mieli co najmniej 8 dzieci : 
                   1/ Ludwik Klimowicz (ur.1834 - zm.1871) i żona Salomea Tekla Suss (Suchs) (ur.1842 Lwów - zm.1870), 
                   2/ Aleksander Klimowicz (ur.1837 - zm.1887) 
                      żona Felicja Gorzejewska (zm.1916), c. Michała i Anny z d. Grudzińska
                   3/ Jan Klimowicz (ur.1839 - zm.1898), dzieci zob. niżej
                   4/ Antoni Klimowicz (ur.1841 - zm.1906) 
                      żona Aniela Jakubowska (ur.1851 - zm.15.04.1897), c. Adama i Heleny z d. Blacharska
                   5/ Józefa Agata Klimowicz (ur.1844 - zm.1873) 
                      mąż Wincenty Jan Sierosławski, profesor muzyki, 1897 r. mieszkał : Lwów, ul. Jagielońska 9
                      [2 żona Aleksandra Ludwika Szulakiewicz]
                   6/ Wilhelm Gabriel Klimowicz (ur.1847 - zm.1847)
                   7/ Karol Bartłomiej Klimowicz (ur.1848 - zm.1889) 
                      żona Domicella Justian (ur.3.05.1848 - zm.2.04.1909), c. Jana Baptysty J. (zm.1867) 
                      i Julii Teodozji z d. Multarzyńska (ur.1821 - zm.6.02.1885) – c. Józefa M. i Petroneli z d. Lisiecka
                   8/ Joanna Marianna Klimowicz (ur.1851)
 
                   Dzieci Jana i Henryki : (Maria, Henryk, Zofia, Stanisława, Franciszek, Jan)
                   D1. Maria Klimowicz (ur.1866 - zm.1887), lat 21
                   D2. Henryk Walenty Klimowicz (ur.14.02.1868 Lwów, par. św. Andrzej, dom 461) 
                         [chrzestni : Józef Weiss i Joanna Nitarska, żona urzędnika], [LN, s.4]
                   D3. Zofia Klimowicz (ur.23.04.1871 Lwów, par. św. Andrzej, dom 461 - zm.1896), lat 25
                         [chrzestni : Mikołaj Woliński, ogrodnik i Johanna Nitarska, żona urzędnika], [LN, s.91]
                         m. N. Kamieński [ur.+/-1870]
                   D4. Stanisława Maria Klimowicz (ur.20.09.1873 Lwów, par. św. Andrzej, dom 461)
                         [chrzestni : Mikołaj  Woliński, ogrodnik i Anna Gorzejewska, dzierżawczyni], [LN, s.153]
                   D5. Franciszek Jan Klimowicz (ur.4.10.1876 Lwów, par. św. Andrzej - zm.1922)
                         [chrzestni : Szymon Humicki, cieśla i Agnieszka Wiśniowska, wdowa], [LN, s.241]
                         1916 r. kupiec, ul. Gosiewskiego 1 [Ks. Adr. 1916]
                   D6. Jan Chryzostom Marian Klimowicz (ur.26.01.1881 Lwów, par. św. Andrzej - zm.21.04.1942), 
                         [chrzestni : Michał Walichiewicz i Domicella Klimowicz, żona kramarza], [LN, s.88]
                         urzędnik Banku Krajowego, adres : Gosiewskiego 1 (wł. domu)
                         ż. Henryka N. [ur.+/-1885], 1916 r. ul. Gosiewskiego 1 (właścicielka)
                         Dzieci :
                         E1. Zofia Klimowicz (ur.1871 - zm.1896)
                         E2. Franciszek Klimowicz (zm.1942)
                         E3. Jan Klimowicz
 
                   W/w pochowani : Lwów, cm. Łyczakowski :
                   
                   
                   Lwów, Cmentarz Łyczakowski  [powiększ]
 
 prawdopodobnie :
 A2. Józef Lunda (ur.1772 - zm.10.12.1846 Lwów, dom 159), lat 74, krawiec, wł. dóbr Siedliska (par. Fołczów k. Lwowa)
       ż. Anna Lorentz (Lorenc) (ur.1781 - zm.22.06.1856 Lwów, dom 158), lat 75
       [występuje jako chrzestna m.in. 1819 r. dom 310 (LN, s.14)]
       Dzieci : (Andrzej, Filipina, Teresa, Edward, Anna, prawd. Tytus, prawd. Zuzanna)
       B1. Andrzej Lunda (ur.29.04.1801 Lwów, Bazylika, dom 235 - zm.1885 Lwów), kupiec 
             1871 r. właściciel :  dom 158 (1871 r. Rynek 39), dom 159 (1871 r. Rynek 40)
             1871 r. właściciel : dom 97, ul. Łyczakowska (1871 r. ul. Łyczakowska 1)
             1871 r. właściciel : dom 97, ul. Pańska (1871 r. ul. Czarnieckiego 8)
             współwłaściciel realności we Lwowie razem z : Filipina Gołębska (z d. Lunda) i Anna Krzeczunowicz
             [chrzestny w 1854, dom 370]
             ż. Wiktoria Witowska [ur.+/-1805 - zm.1881 Lwów, par. Boże Ciało]
 
             Dzieci : (Grzegorz, Florian, Antoni, Józef, Wiktoria, Anna, Andrzej, Franciszek)
             C1. Grzegorz Lunda (ur.1826 - zm.16.09.1827 Lwów, par. Boże Ciało, dom 159)
             C2. Florian Demetrius Lunda (ur.9.04.1827 Lwów, par. Boże Ciało, dom 159 - zm.1888 Lwów)
                   [chrzestni : Florian de Odrowąż Augustinowicz i Teresa Thurman]
                   malarz lwowski, twórca obrazów historycznych, portrecista.
                   Uczył się malarstwa u : Jan Kanty Maszkowski we Lwowie, w 1845 r. w Akademii wiedeńskiej.
                   Po 1847 przebywał w Paryżu, gdzie  uczył się u : Léon Cogniet. Kilka lat mieszkał w Rzymie.
                   W 1854 r. wrócił do Lwowa
 
                        
                   Obraz 1. Jan Kanty Ignacy Maszkowski (ur.1794 Chorostków, Podole - zm.1865 Barszczowice), autoportret
                   Obraz 2. Léon Cogniet (ur.1794 Paryż - zm.1880 Paryż), autoportret
 
             C3. Antoni Józef Lunda (ur.24.02.1830 Lwów, par. Boże Ciało, dom 159)
                   [chrzestni : Florian Augustinowicz i Anna Lunda]
             C4. Józef Felicjan Mikołaj Lunda (ur.11.12.1831 Lwów, par. Boże Ciało, dom 159)
                   dr medycyny (wzm.1858)
             C5. Wiktoria Anna Zygmunta Lunda (ur.11.05.1834 Lwów, par. Boże Ciało, dom 159) 
                   m.(śl.8.01.1857 Lwów, par. Boże Ciało, dom 159) Emanuel Maravic (ur.1824)
                   [świadkowie ślubu : Ludwik Possinger „secretarius gubernia” i Jan Gołębski, dziedzic dóbr]
                   ojc. Emanuel Maravic
                   mat. Maria Terbuchovic
                   [świadkowie ślubu : Ludwik Possinger i Jan Gołębski, dziedzic dóbr]
             C6. Anna Estera Marcjanna Lunda (ur.22.11.1835 Lwów, par. Boże Ciało, dom 159)
                   m.(śl.27.02.1862 Lwów, par. Boże Ciało, dom 159)) Juliusz Jan Andrzej Wolf (ur.1825 Lwów)
                   ojc. Ignacy Wolf, dr medycyny [1 żona Wilhelmina Lauth]
                   mat. Anna Romanstorfer
             C7. Andrzej Jan Feliks Lunda (ur.6.08.1837 Lwów, par. Boże Ciało, dom 159)
             C8. Franciszek Karol Lunda (ur.17.07.1845 Lwów, par. Boże Ciało, dom 159 - zm.2.11.1847 Lwów, dom 159)
                   [chrzestni : Franciszek de Paula Gabrieli i Tekla Sułkowska]
       B2. Filipina Lunda (ur.15.04.1807 Lwów, Bazylika, dom 235 - zm.31.01.1890 Lwów, Rynek 9)
             m.(śl.7.02.1830 Lwów, par. Boże Ciało, dom 151) Jan Alojzy Gołębski (ur.1788 Lwów - zm.1876 Lwów, dom 236) 
             [świadkowie ślubu : Grzegorz Manasterski, „Nobilis Galicianus”]
       B3. Teresa Lunda (ur.1812 Lwów - zm.23.05.1833, dom 159)
             m.(śl.5.02.1831 Lwów, par. Boże Ciało, dom 159) 
             Franciszek Bernulak (Bernolak) (ur.1802 Szlanice, Hungaria)
             ojc. Jan Bernolak [ur.+/-1775] ex Hungaria
             mat. Helena Grygiel [ur.+/-1775]
             Dzieci : (Franciszek)
             C1. Franciszek Bernulak (ur.11.05.1833. Lwów, par. Boże Ciało, dom 159 - zm.14.07.1858, dom 349)
                   [chrzestni : Jan Gołębski, kupiec i Anna Gabriel, żona consiliari]
       B4. Edward Jan Lunda (ur.4.08.1821 Lwów, par. Boże Ciało, dom 159 - zm.przed 1863), Siedliska (par. Fołczów)
             ż.(śl.25.07.1843 Lwów, par. Boże Ciało, dom 156) Antonina Moraczyńska (ur.1818)
             ojc. Wincenty Moraczyński
             mat. Maria Tałataj
             Dzieci : [1863 r. Józefa Lunda, opiekunka małoletnich dzieci Edwarda Lunda] 
             C1. Franciszek Lunda (ur.4.10.1861 Lwów, par. Andrzej Apostoł, dom 858)
       B5. Anna Lunda [ur.+/-1800 - zm.po 1847], mieszkała : Lwów, dom 336
             m. Franciszek (de Paula) Gabriel [Gabryel] (ur.1789 - zm.3.05.1849, dom 336) „Magnificus Dominus”,
             1843 r. urzędnik magistratu („Consiliarius Magistratus Regni”, Lwów)
             [1 żona Franciszka Gabriela – Alojza Koeller]
             Dzieci Franciszka z 1 żony : (Rozalia, Emilia)
             C1. Rozalia Gabriel (ur.1821)
                   m.(śl.13.10.1845 Lwów, Bazylika, dom 239, dom 336) 
                   Edward Schalling (ur.29.12.1811 Lwów, Bazylika, dom 293), złotnik (aurifaber)
                   [chrzestni : Józef Menczek, garncarz i Julianna Schölling, żona kupca]
                   [świadkowie ślubu : Jan Sietniki, urzędnik magistratu i Georg Spachholz], [LC, s.13]
                   ojc. Józef Schalling (ur.1787. - zm.27.02.1841 Lwów, Bazylika, dom 293) [1816 r. dom 243]
                         [Inne formy : Schilling, Schelling, Schaeling, Schälling]
                   mat. Teresa Hausler (Haisler, Heisler) (ur.1789 - zm.26.03.1827 Lwów, BVM, dom 293), lat 38
                   [siostra Edwarda Schalling – Emilia Schalling (ur.1813)
                   i mąż (śl.31.08.1844 Lwów, Bazylika) Jan Schilling (ur.1807), dom 293], [LC Lwów Bazylika, 1844 r., s.58]
                   Dzieci :
                   D1. Maria Gabriela Schaling (ur.21.01.1847 Lwów, Bazylika, dom 336)
                         [chrzestni : Franciszek Gabriel i Anna z d. Lunda]
                   D2. Emma Edmunda Anna Schalling (ur.16.11.1848 Lwów, Bazylika, dom 293)
                         [chrzestni : Jan Schwestka (ur.1810), urzędnik (dom 293, ż. Emilia z d. Heusler (ur.1822 - zm.1854) 
                         i Anna Heusler, wdowa], [zob. LC 1844 r. Lwów, Bazylika, str. 57]
                         m.(śl.27.11.1880 Lwów, par. św. Andrzej) Karol Hieronim Balzer (ur.2.11.1850) de Brzeżany
                         ojc. Franciszek Balzer
                         mat. Antonina Kloss
                         Dzieci :
                         E1. Jan Duklan Adam Balzer (ur.1.07.1882 Lwów, par. św. Andrzej)
                         E2. Stanisław Balzer (ur.23.08.1885 Lwów, Bazylika)
                         E3. Józef Balzer (ur.1893 - zm.1893 Lwów, par. św. Andrzej)
                   D3. Józef Edward Schalling (ur.24.07.1857 Lwów, Bazylika, dom 293)
                         [chrzestni : Józef Brandl i żona Elżbieta Brandl]
             C2. Emilia Gabryel (ur.1822) ex Kenty
                   m.(śl.3.11.1846 Lwów, Bazylika, dom 336, dom 267) Wenceslaw Stotzky (ur.1816) de Bohemia
                   [świadkowie ślubu : Georgius Spachholz i Wincenty Strasky, profesor Uniwersytetu Lwowskiego], [LN, s.42]
                   ojc. Franciszek Stotzky
                   mat. Marianna Draslik
             Dzieci Franciszka z 2 żony Anny Lunda : (Anna, Teresa, Wiktoria)
             C3. Anna Maria Gabriel (ur.27.01.1834 Lwów, Bazylika, dom 336 - zm.po 1871)
                   [chrzestni : Ernest Friedberg i Teresa Home, asystowali : Kiselka, piwowar i Filipina Gołębska (z d. Lunda)]
                   1871 r. wł. dom 57 (1871 r. Plac Trybunalski 2)
                   1 m.(śl.25.02.1854 Lwów) Józef Jan Sietnicki (ur.1815 Lwów - zm.1854/56), poch. Lwów, tytuł „Dominus”, 
                         1854 r. protokolista Trybunału Apelacyjnego
                         ojc. Jan Sietnicki [ur.+/-1785]
                         mat.(śl.23.11.1813 Lwów, katedra) Apolonia Gołębska (ur.1785 - zm.1848), c. Walentego
                   2 m.(śl.15.07.1856 Lwów, par. Boże Ciało, dom 63, dom 158) 
                         Juliusz Stanisław Glixelli (ur.6.04.1820 Lwów, dom 63)
                         [chrzestni : Stanisław Czerwiński, urzędnik i Klara Thoms, wdowa]
                         1871 r. właściciel : dom 615 (1871 r. ul. Kopernika 20)
                         [świadkowie ślubu : Antoni de Bizarow Jakubowicz i Andrzej Lunda]
                         ojc. Sebastian Glixelli [ur.+/-1785 - zm.po 1820], kupiec, wł. dóbr Gliniany, Lwów, dom 63
                         mat. Barbara Koecht [Köcht] (ur.1786 - zm.16.08.1851 Lwów, dom 63) 
                                [chrzestna dzieci Tomasza Kulczyckiego w latach 1829 – 1839], [zob. Kubiccy z Kunowa]
                   Dzieci (Sietniccy) :
                   D1. Felicjan Antoni Józef Sietnicki (ur.20.11.1854 Lwów, Bazylika, dom 57)
                         [chrzesrni : 8.12.1854 : Antoni Jakubowicz i Teresa Gabriel]
             C4. Teresa Ernesta Gabriel (ur.12.09.1835 Lwów, dom 336), 1854 r. chrzestna
                   [chrzestni : Ernest Friedberg i Teresa Home], [LN, s.46]
                   m.(śl.10.01.1857 Lwów, par. Boże Ciało, dom 158) 
                   August Kościesz Wnorowski (ur.1827 - zm.18.04.1903 lwów, Rynek 19), urzędnik kasy krajowej
                   [świadkowie ślubu : Antoni de Biranow Jakubowicz, dr medycyny i Tytus Lunda, dziedzic d. Siedliska]
                   ojc. Piotr Wnorowski (ur.1783), ekonom, Zachajow, s. Józefa i Konstancji
                   mat.(śl.14.07.1812 Honiatycze, par. Mikołajów nad Dniestrem) 
                         Apolonia Skopińska [Skupińska, Skupieńska]  (ur.1791 - zm.25.02.1879 Lwów, Bazylika, dom 286),
                         c. Józefa i Marianny
                   Dzieci : (Teresa, August)
                   D1. Teresa Wiktoria Jadwiga Wnorowska (ur.30.09.1859 Lwów, Bazylika, dom 236)
                         [chrzestni : Jan Bernolak (Bernulak), dr medycyny i Wiktoria Gabriel, panna]
                   D2. August Stanisław Piotr Wnorowski (ur.9.10.1864 Lwów, par. Sióstr Szarytek, dom 236) 
                         [chrzestni : Jan Gołębski, posesor dóbr i Apolonia Wnorowska, wdowa] 
             C5. Wiktoria Filipina Gabriel (ur.7.04.1839 Lwów, dom 336)
                   [chrzestni : Karol Hausman i Wiktoria Lunda]
                   m.(śl.4.06.1868 Lwów, Bazylika, dom 650, dom 236) Edward Prokopowicz (ur.1829 - zm.po 1871) ex Stryj
                   [świadkowie ślubu : August Wnorowski, kasjer Głównej Kasy Krajowej 
                   i Dymitr Koczyndyk, buchalter Galicyjskiej Kasy Oszczędnościowej]
                   1868 r. adjunkt architekt
                   [1 żona Edwarda Prokopowicza – (śl.15.09.1859 Lwów, Bazylika, dom 291, 292, dom 24, 363) 
                   Elżbieta Felicja Fenzl (ur.1835 Lwów), c. Antoniego i Emilii Müller, świadkowie : Piotr Kolasch i Emanuel Maj]
                   ojc. Bazyli Prokopowicz [ur.+/-1795]
                   mat. Barbara Werner [ur.+/-1795]
                   Dzieci (Prokopowicz) z 1 żony :
                   D1. Marian Emanuel Emilian Prokopowicz (ur.9.12.1860 Lwów, par. BVM, dom 174)
                         [chrzestni : Emanuel Merl, farmaceuta i Emilia Leo 1-v Fenzl]
       B6. N. Lunda (zm.1816, dom 336), dziecko
       prawdopodobnie :
       B7. Tytus Lunda [ur.+/-1810], 1857 r. dziedzic dóbr Siedliska
       B8. Zuzanna Lunda [ur.+/-1795]
             m. Stefan Benke [ur.+/-1795]
             Dzieci :
             C1. Stefan August Benke (ur.21.05.1818 Lwów, Bazylika, dom 159)
                   [chrzestni : Franciszek Lunda i Anna Lunda, c. Józefa]
 
 Uwagi :
 Dom 236 (1871 r. Rynek 19) :
 1871 r. własność : Anna Lunda i sp.

 

 [3] Rodzina  Schütz :      
 
 Wacław Schütz (ur.1759 - zm.19.04.1823 Lwów, Bazylika, dom 54], lat 64„ 
 instrumentor musicalius”, kupiec [LM 1823 r., s.49]
 ż. Julianna Schippel [ur.ok.1761 - zm.6.03.1821 Lwów, dom 54), lat 60 [LM 1821 r., s.105]
 Dzieci :
 A1. Justyna Szütz (ur.1793 - zm.13.01.1829 Warszawa) 
       m. (śl.5.09.1819 Lwów, Bazylika, dom 54)
       Karol Magnus h. Gierałt (ur.1789 - zm.4.04.1834), nauczyciel muzyki, Krzemieniec, 
       [świadkowie ślubu : Wacław Szütz, mercator, Nob. Grzegorz Manasterski, Jan Gołębski, mercator], [LC, s.23]
       ojc. Karol Magnus, s. Jana
       mat. Krystyna Wanfried (Wanfryd),
       [2 żona Karola Magnus – (śl.1832 Warszawa, par. św. Jan) Józefa Mrozowska h. Nałęcz (ur.1814 - zm.1865),
       c. Józefa Mrozowskiego i Wiktorii Marianny z d. Fałtynowska,
       Syn Wiktor Wladysław Magnus (ur.3.07.1833 Warszawa – zm.1912), leśnik, przemysłowiec,społecznik (PSB)
       i żona (śl.1861 Warszawa) Maria Józefa Głogowska (ur.12.03.1842 Warszawa), c. Tomasza i Józefy z d. Sobolewska]
       Dzieci : 
       B1. Edward Aleksander Magnus (ur.3.08.1821 Lwów, dom 54), 
             [chrzestni : Jan Ruchagaber i Emilia Radziejowska, panna]], [LN s.82]
       B2. Henryk Magnus
       B3. Karolina Magnus
 
 .A2. Amalia Fryderyka Szütz (ur.1795 - zm.30.05.1823, Lwów, Bazylika, dom 54), lat 28
        m.(śl.ok.1814)
        Jan Alojzy Gołębski (ur.1788 Lwów, dom 60, chrzest 22.06.1788 Lwów, katedra - zm.17.11.1876 Lwów, dom 236)
        Dzieci : zob. treść
 
  A3. Zofia Teresa Schütz [ur.+/-1795]
        m. Jan Niemirowski h. Trzaska [ur.+/-1795]
        Dzieci :
        B1. Ewelina Julianna Niemirowska (ur.16.03.1819 Lwów, Bazylika, dom 21)
              [chrzestni : Jan Gołębski i Zofia Schütz], [LN, s.227]
              m.(śl.24.11.1840 Lwów, Bazylika, dom 53) Eustachy Matheus Ladislaus Drohojowski h. Korczak (ur.1805)
              [świadkowie ślubu : Nob. Mikołaj Pawłowski i Marianna Dylewska], [LC, Lwów Bazylika, s. 39]
              . dóbr Łukawiec (cyrkuł złoczowski), wł. maj. Batków
              ojc. Mikołaj Drohojowski h. Korczak [ur.+/-1775]. legit. w Galicji 1782 r. 
                    s. Dominika D., właściciela Tapina (cyrkuł przemyski)  i Antoniny z d. Kopystyńska
              mat. Barbara Górska h. Nałęcz [ur.+/-1775]
              Dzieci : (Eugeniusz, Edmund)
              C1. Eugeniusz Drohojewski (ur.19.12.1842 Lwów, Bazylika, dom 53 - zm.1899 Lwów, par. św. Antoni)
                    [chrzestni : Jan Niemierowski i żona Józefa Julianna Niemierowska], [LN, s.79]
              C2. Edmund Drohojowski [ur.+/-1845]

 [4] Batków, par. Radziwiłłów, pow. krzemieniecki, obwód Złoczów, urząd pocztowy Załośce

     1855 r. - własność Eustachy i Ewelina z d. Niemirowska Drohojowscy

 

Spis treści

 

 

do górywstecz