3.1.2. Myszkowscy z okolic : Koziegłowy, Czeladź
 
  Ostatnia aktualizacja : 13.06.2024 r.
  Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
---------------------------------------------------------
  Linia I. Myszkowscy h. Jastrzębiec : Koziegłowy - Kurzelów
           
  Jest to jedna linia Myszkowskich z Myszkowic i Tymbarku – zob. pkt 3 i pkt 3.5.
  Linia ta występuje w Koziegłowach od 1784 do 1800 r. 
 
  
 
 Franciszek Myszkowski [ur.+/-1670]
 [prawdopodobnie właściciel części Myszkowic k. Siewierza]
 1 ż.(śl.ok.1692) Elżbieta N. [ur.+/-1675 - zm.po 20.01.1696]
 2 ż.(śl.ok.1697) Helena N. (ur.+/-1675 - zm.19.10.1707 Myszkowice)
 3 ż.(śl.17.07.1710 Wojkowice Kośc.) Marianna Świerczowska (ur.1680, chrzest 12.12.1680 Wojkowice) de Ujejsce
 
 Syn : 
 Franciszek Myszkowski (ur.1706 Myszkowice - zm.25.02.1760 Trzebiesławice] [1]
 . części Myszkowic (par. Sączów) i części folwarku Trzebiesławice (par. Siewierz)
 ż. Katarzyna Jaworska [ur.+/-1715 - zm.po 1753] de Myszkowice
 
 Syn : 
 Wojciech Marek Myszkowski (ur.Trzebiesławice, chrzest 15.04.1747 Siewierz - zm.1800 Koziegłowy) lat 53
 [LM Indeks, s.284]
 1784 r. ekonom dóbr Koziegłowy, 1787 r. „ekonom Baronaty Koziegloviens” (wzm.1787 - 89),
 1799 r. „Gubernator Clavis Koziegłoviens”, mieszkał : Koziegłowy, Gniazdów,
 [W Koziegłowach pojawia się po raz piewszy jako chrzestny 26.12.1783 r. (LN Koziegłowy, s.129),
 następnie 15.02.1784 r. (LN Koziegłowy, s.130)]
 mieszkał : Koziegłowy (wzm.1783 - 1787), Gniazdów (wzm. 1790 - 1794)
 
  
  metryka chrztu, Siewierz 15.04.1747 r. [LN Siewierz, s.79]
 
  
  akt ślubu, Koziegłowy 22.02.1784 r.
 
 
 „Gazeta Warszawska” nr 79 z 19.05.1826 r.
 
 ż.(śl.22.02.1784 Koziegłowy) Ewa Piotrowska [ur.+/-1760 - zm.po 1826], 1784 r. panna
 [świadkowie ślubu : Magn. Teodor Rakusz Wojucki, burgrabia krakowski, G. Józef Łyszkiewicz,
 G. Walenty Majeronowski (ż. Marcjanna Dobińska) – de Koziegłowy] [LC, s.47], [zob. Wojucki, przypis 6]
 [1783 r. ślub : Szymon Gębczyński + G. Teresa Piotrowska de Wojsławice, wdowa,
 świadkowie ślubu : m.in. M. Teodor Rakusz Wojucki, burgrabia krakowski], [LC Koziegłowy, s.43]
 [1787 r. Marcianna Piotrowska de Koziegłowy, chrzestna razem z Wojciechem Myszkowskim (LN Koziegłowy, s.192)]
 [1790 r. G. Jan Jasiński (ur.1756 Koziegłowy) (s. Jana i Katarzyny) i żona Tekla Piotrowska (LN Koziegłowy, s.241)]
 1826 r. mieszkała : Koziegłowy, posesorka
 
 [najprawdopodobniej 2 mąż Ewy Myszkowskiej [1801 r. wdowy]
 (śl.16.02.1801 Gniazdów, Koziegłowy) Wojciech Mszański [ur.+/-1765 - zm.po 1805] de Mysłów (wzm.1791 - 94)
 [świadkowie ślubu : G. Jan Gomoliński, G. Jan Jaskłowski „Gubernator Clavis Koziegłoviens”, Paweł Sikorski de Poręba]
 [LC Koziegłowy, s.150]
 [prawdopodobnie jest to Wojciech Mszański (ur.10.04.1763 Osiek, par. Koziegłówki), 
 s. szl. Sebastiana (zm.1798 Mysłów, par. Koziegłówki) i (śl.5.11.1760 Koziegłówki) Marianny z d. Skowrońska de Osiek 
 (LC Koziegłówki, s.125), (LN Koziegłówki, 1739 – 1812, str. 167)]
 [1757 r. Sebastian Mszański i żona Dorota, dzieci : Katarzyna Mszańska (ur.1757 Osiek, par. Koziegłówki - zm.1758)]
 [1758 r. zm. Dorota Mszańska, Osiek, par. Koziegłówki, 1 żona Sebastiana]
 [1761 r. Sebastian Mszański i żona Marianna, dzieci : Tomasz Michał Mszański (ur.1761 Osiek, par. Koziegłówki)]
 [1769 r. Sebastian Mszański i żona Marianna, dzieci : Antonina Mszańska (ur.1769 Mysłów, par. Koziegłówki)]
 [1776 r. Sebastian Mszański, świadek ślubu (LC Koziegłowy, s.15)]
 [1792 r. Nob. Sebastian Mszański de Mysłów, świadek ślubu (LC Koziegłowy, s.88)]
 [1796 r. Wojciech Myszkowski i Wojciech Mszański de Gniazdów, świadkowie ślubu 2.02.1796 Koziegłowy : 
 G. Józef Pawęcki, starosta będziński + Teresa Radoszewska, wdowa], (LC Koziegłowy, s.125)]
 
  
 
 Dzieci (Mszańscy) : c. Wojciecha i Ewy Myszkowskiej
 A1. Magdalena Mszańska (ur.1803 Koziegłowy) [LN Indeks, s.150]
 A2. Marianna Mszańska (ur.1805 Koziegłowy) [LN Indeks, s.162]
 
 Dzieci Wojciecha : 10 (Tekla, Katarzyna, Józef, Wincenty, Apolonia, Jan 1, Zofia, Jan 2, Augustyn, Marianna)
 
 A1. Tekla Marianna Nepomucena Myszkowska (ur.16.08.1784 Koziegłowy) [LN, s.139]
       [chrzestni : ksiądz Stanisław Kostka Kozłowski i Krystyna Wojucka, ż burgrabiego krakowskiego]
       m.(śl.1.08.1809 Gniazdów, par. Koziegłowy, św. Marii Magdaleny) 
       Andrzej Czosnowski (Ciosnowski) [ur.+/-1782]„Generosus”
       [świadkowie ślubu : G. Ludwik Guzowski, de Wojsławice, leśnik i Jakub Sawiński, pisarz, Koziegłowy]
       ojc. Andrzej Ciosnowski (Czosnowski)
       mat.(śl.1781 Będzin, Trójca Przenajśw) Helena Weyskówna [Paczyńska], wdowa
       Andrzej Ciosnowski i Helena mieszkali : Preczów, par. Będzin, par. Trójca Przenajśw.
 A2. Katarzyna Krystyna Myszkowska (ur.11.11.1785 Koziegłowy - zm.po 1820), 1802 r. de Gniazdów [LN, s.157]
       [chrzestni : ksiądz Tomasz Sporzyński i M. Apolonia Wojucka, (prawd. córka) burgrabiego krakowkiego,
       asystowali : M. Szymon Wojucki i G. Marianna Juszyńska (prawd. c. Józefa i Teresy)]
       m.(śl.23.02.1802 Koziegłowy) Franciszek Zgniłkiewicz (ur.10.10.1776 Koziegłowy - zm.po 1820) 
       [chrzestni : Famatus Mathias Kępkiewicz i Marianna Sałacińska], [LN, s.46]
       [inne formy : Zgniełkiewicz, Zniełkiewicz]
       1802 r. de Gniazdów, kasjer koziegłowski, 1808 r. Magister Kunsztu Sukienniczego
       [świadkowie ślubu : G. Ludwik Guzowski „Sylwan Prefekto” i Wojciech Mszański „Advocatia Gniazdów Tenutario]  
 
       
       akt ślubu, Koziegłowy 1802 r [LC, s.155]
 
       ojc. Mathias Zgniłkiewicz [ur.+/-1740 - zm.po 1786] de Koziegłowy
              [prawdopodobnie to on : Mathias Valentini Zgniłkiewicz ( = syn Walentego [ur.+/-1700] i Petroneli) 
              w 1751 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński („Album Studiosorum …”, str.58]
              [brat Franciszka : Jan s. Mahiasa, 1779 r. przyjęty na Uniwersytet Jagielloński („Album Studiosorum”, str.108]
              [siostra Franciszka :Marianna Zgniłkiewicz, mąż (śl.1786 Koziegłowy) Jozef Lasecki]
       mat. Jadwiga N. [ur.+/-1740]
 
       Dzieci (Zgniłkiewicz ) : 13 (Sebastian, Franciszka, Jan 1, Jan 2, Salomea, Marianna 1, Teresa, Marianna 2,
       Józef, Kajetan, Wawrzyniec, Hilary, Karolina)
       B1. Antoni (Sebastian) Zgniłkiewicz (Zniełkiewicz) (ur.1803 Koziegłowy - zm.po 1857), [LN Indeks, s.144]
             student Uniwersytetu Warszawskiego, 
             urzędnik w Komunikacji Rządowej Skarbu, mieszkał : Warszawa (wzm.1845 – 1857)
             ż.(śl.13.09.1845 Warszawa, par. św. Andrzej) 
             Anatolia Tekla Mierosławska (ur.1819 Łowicz - zm.24.11.1887)
             [świadkowie ślubu : Józef Mrowiński, emeryt, Jan Balicki, urzędnik banku]
             ojc. Józef Mierosławski [ur.+/-1790]
             mat. Tekla Kępisty h. Niesobia [ur.+/-1790], 
                     c. Wacława K., sędziego grodzkiego [Ostrów Mazowiecka] i Konstancji z d. Czachowska h. Korab
             Dzieci : (Anna, Maria)
             C1. Anna Maria Zniełkiewicz (ur.ok.1847 - zm.VIII. 1889), poch. Częstochowa
                   m.(śl.8.04.1875 Kraków, par. Mariacka) Aleksander Leopold Lühe (ur.ok.1819 - zm.12.02.1903).
                   poch. Częstochowa [nekrolog w Kur. Warszawskim]
                   ojc. Leopold Lühe (Luche, Luehe) (ur.28.09.1778 Berlin - zm.19.09.1848 Warszawa), 
                          oficer powstania listopadowego, lekarz, od 1918 r. dr medycyny i chirurgii na UW,
                          s. Leopolda i Joanny
                   mat. Karolina Ingling (Jungling) (ur.ok.1786 - zm.13.04.1860) [nekrolog w Kur. Warszawskim]
                   [1 żona Aleksandra Lühe – (śl.1850 Warszawa, par. św. Andrzej)
                   Józefa Adelajda Mierosławska, c. Józefa i Tekli Kempisty (ur.+/-1825)]
                   Dzieci Aleksandra Lühe i Anny Marii Zniełkiewicz :
                   D1. Wacław Antoni Lühe (ur.ok.1777)
                         ż.(śl.1905 Częstochowa, par. św. Zygmunta) 
                         Władysława Żelewska (ur.1884 Warszawa - zm.1937 Wielka Czystka, ZSRR) [PSB]
                         nauczycielka, działaczka ruchu robotniczego i oświaty
                         ojc. Franciszek Żelewski (ur.ok.1857), s. Franciszka i Józefy z d. Korzeniewska
                         mat. Florentyna Piaskowska (ur.ok.1859 - zm.1900), c. Onufrego i Rozalii z d. Wasilewska
             C2. Maria Antonina Zniełkiewicz (ur.13.06.1850 Warszawa, par. św. Andrzej)
                   [chrzestni : Antoni Zawadzki, Aniela Wilska, Aleksander Lühe, budowniczy, Sabina Nazarewicz]
       B2. Franciszka Zgniłkiewicz (ur.1805 Koziegłowy - zm.1806 Koziegłowy) [Indeks zmarłych, s.306]
       B3. Jan Chrzciciel Zgniłkiewicz (ur.24.06.1808 Koziegłowy, ul. Siewierska 9 - zm.1808 Koziegłowy), 1 miesiąc 
             [świadkowie w USC : Wojciech Wróblewicz, lat 42, Magister Profesji Piekarskiej i Mateusz Świerczewski, lat 36]
             [LN, akt 3], [LN Indeks, s.173], [LM, akt 1], [Indeks zmarłych]
       B4. Jan Zgniłkiewicz [ur.po 1810 Koziegłowy - zm.po 1844] [2]
             1 ż.(śl.27.07.1830 Koziegłowy, św. Marii Magdaleny) Józefa Grodecka (ur.1809 Kalej), 
                  mieszkała : 1830 r. Gołonóg, 
                  ojc. Paweł Grodecki (ur.1777 - zm.5.03.1810 Kalej, par. Kłobuck), lat 33
                         [prawd. to Paweł Grodecki (ur.1774 Żarki), s. Kajetana i Magdaleny]
                  mat. Anna z d. Joniewska
             2 ż.(śl.1844 Sulików, Koziegłowy, par. Siewierz) Marianna Szalas [ur.+/-1810]
                  [1 mąż – N. Morawski]
       B5. Salomea Zgniełkiewicz (ur.12.11.1810 Koziegłowy – zm.6.03.1830 Koziegłowy) [LN Koziegłowy, str. 44]
             [zgłaszający : Andrzej Jadowski, lat 38, pisarz koziegłowski i Maciej Rutkiewicz, lat 80]
       B6. Marianna Zgniełkiewicz (ur.4.05.1813 Koziegłowy)
             [zgłaszający : Andrzej Jadowski, lat 37, pisarz miejski, Walenty Łyczkowski, lat 40] 
       B7. Teresa Zgniłkiewicz (ur.1815 - zm.15.11.1818 Koziegłowy)
       B8. Marianna Zgniłkiewicz (ur.17.10.1815 Koziegłowy - zm.11.12.1819 Koziegłowy)
             [zgon zgłosili : Franciszek Zgniełkiewicz, lat 42, ojciec i Tomasz Rutkiewicz, lat 52, sąsiad niekrewny]
       B9. Józef Wincenty Zgniełkiewicz (ur.23.03.1818 Koziegłowy) [LN Koziegłowy, akt 56, str.113]
             [zgłaszający : Jan Jaroszewski, lat 44, we dworze Mijaczewskim w służbie na ekonomii zostający,
             Stefan Zaborowski, lat 42, na gospodarstwie w Koziegłowach zamieszkały]
       B10. Kajetan Wawrzyniec Zgniełkiewicz (ur.5.08.1820 Koziegłowy) [LN Koziegłowy, akt 170, str.317]
             [zgłaszający : Stefan Zaborowski, lat 45 i Tomasz Rutkiewicz, lat 53 z m. Koziegłowy]
       B11. Wawrzyniec Zgniłkiewicz (ur.1821 - zm.4.03.1824 Koziegłowy)
       B12. Hilary Zgniłkiewicz [ur.+/-1825]
             ż.(śl.1850 Włocławek, św. Jana Chrzciciela) Józefa Noha [ur.+/-1825]
             ojc. Jan Noha
             mat. Ludwika Chorzelska
       B13. Karolina Zgniłkiewicz (ur.1827 Koziegłowy)
 
 A3. Józef Wincenty Franciszek Myszkowski 
       (ur.1787 Koziegłowy, chrzest 26.03.1787 Koziegłowy - zm.13.05.1863 Bratnik, par. Kamionka k. Lublina), 
       legit. 1847 w Kr. Pol. [zob. pkt 8]
       [chrzestni : MG. Teodor Rakusz Wojucki, burgrabia krakowski i M. Krystyna, żona jego], [LN, s.180]
       Dziedzic, mieszkający : Lubartów, Warszawa, Bratnik
       1812 r. - Urodzony Józef Myszkowski, Pisarz Prowentowy w Lubartowie
       1814 r. - Kasjer Hrabstwa Lubartowskiego
       1821 r. - Józef  Myszkowski z Lewartowa [„Kurjer Warszawski” 1821 r. Nr 253]
       1828 r. - mieszkał w Warszawie
       1833 r. - Józef Myszkowski, obywatel z Lubartowa [„Gazeta Warszawska” nr 94 z 8.04.1833 r.]
       1834 r. - Józef Myszkowski, dziedzic z Lubartowa [„Kurjer Warszawski” 1834 r. Nr 122],
                    obywatel z Lubartowa [„Kurjer Warszawski” 1834 r. Nr 19]
       1863 r. - dzierżawca wsi Bratnik, par. Kamionka k. Lublina
 
       1 ż.(śl.1808 Górka, par. Lubartów) Tekla Dębicka (ur.ok.1787 - zm.8.03.1814 Lubartów), lat 27
       2 ż.(śl.15.08.1815 Warszawa) Marianna Dyska (Dysk) (ur.1789 - zm.27.11.1863 Kamionka, miasto)
       Dzieci z 1 żony Tekli Dębickiej : (Jan, Pulcheria, Bronisław) [pkt 8]
       B1. Jan Władysław Myszkowski (ur.31.05.1809 Górka, par. Lubartów)
             prawdopodobnie to :
             Jan Aleksander Myszkowski (ur.1809 Lubartów - zm.10.09.1873 Paryż) [zob. „Osoby znane”]
             10.09.1828 r. student Uniwersytetu Warsz. na Wydz. Prawa i Admin.
             Rodzice w 1828 r. mieszkali w Warszawie. W 1831 kanonier, potem podporucznik
             6 Kompani Pozycyjnej Pieszej ; odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari.
             Po 1831 na emigracji we Francji, gdzie był członkiem Związku Towiańczyków.
       B2. Pulcherya Anna Myszkowska (ur.18.07.1812 Lubartów - zm.20.03.1813 Lubartów)
       B3. Antoni Wincenty Bronisław Myszkowski (ur.17.01.1814 Lubartów)
 
 A4. Wincenty Myszkowski (ur.10.02.1789 Koziegłowy - zm.26.02.1855 Ciemiętniki, par. Kurzelów) 
       [chrzestni : Patricius Graff i M. Krystyna de Raczki, żona Wojciecha, burgrabiego krakowskiego]
       [LN Koziegłowy, s.210], [LM Kurzelów, akt 44/1855]
       [pozostawił dzieci : Wojciech, Franciszka, Ludwik, Feliks, Józefa]
       w 1817 r. mieszkał z rodziną : Koziegłowy, dom nr 109 (wzm. 1817 - 1819), 
       w 1818 r. prominator miasta Koziegłowy,
       w 1819 r. ekspedytor poczty, Koziegłowy
       w 1821 r. zastępca burmistrza miasta Wodzisław, mieszkał : Wodzisław
       1824 r. mieszkał : Kurzelów, burmistrz miasta Kurzelów (wzm. 1826 - 1849 r.), 
       legit. 1847 w Kr. Pol.
 
         akt zgonu, Kurzelów 1855 r.  [powiększ]
     
       1 ż.(śl.+/-1815) Marianna Łyszkiewicz (1817 r. Liszkiewicz) (ur.ok.1784 - zm.25.12.1824 Kurzelów), lat 40
             prawdop. :
             ojc. Józef Łyszkiewicz [ur.+/-1765]
             mat. Salomea N. [ur.+/-1765]. mieszkali : Koziegłowy
       2 ż.(śl.1830 Kurzelów) Antonina Tuchowicz (ur.ok.1808 - zm.8.11.1856 Ciemiętniki, par. Kurzelów), lat 47
             pozostawiła dzieci : Feliksa i Józefę [LM Kurzelów, akt 95/1856]
 
       Dzieci z 1 żony : (Stanisław, Marianna, Anastazja, Wojciech, Zofia, Magdalena, Tekla, Florentyna, Kajetan)
       B1. Stanisław Wojciech  Myszkowski [ur.+/-1815] [być może to : Wojciech Stanisław (B4)]       
       B2. Marianna Józefa Myszkowska (ur.25.03.1817 Koziegłowy - zm.24.06.1818 Koziegłowy), bliźniak
             [świadkowie zgłaszający : Franciszek Drabik, kościelny, lat 60 i Jan Lichocki, lat 50, z miasta Koziegłowy]
             [LN Koziegłowy, nr 74, str. 28]
       B3. Anastazja Franciszka  Myszkowska (ur.25.03.1817 Koziegłowy), bliźniak z Wojciechem
             [prawdopodobnie to Franciszka Myszkowska, wspomniana w akcie zgonu ojca Wincentego w 1855 r.]
             [świadkowie zgłaszający : Franciszek Drabik, kościelny, lat 60 i Jan Lichocki, lat 50, z miasta Koziegłowy]
             [LN Koziegłowy, nr 75, str. 28]
       B4. Wojciech Stanisław Myszkowski (ur.25.03.1817 Koziegłowy - zm.po 26.02.1855), bliźniak z Anastazją
             [świadkowie zgłaszający : Stefan Zaborowski, lat 50, obywatel m. Koziegłowy 
             i Franciszek Zgniełkiewicz, lat 40, kassyer]
             [LN Koziegłowy, nr 137, str. 146]
       B5. Zofia Nepomucena Myszkowska (ur.23.04.1818 Koziegłowy - zm.24.08.1818 Koziegłowy), bliźniak
             [świadkowie zgłaszający : Stefan Zaborowski, lat 50, obywatel m. Koziegłowy 
             i Franciszek Zgniełkiewicz, lat 40, kassyer]
             [LN Koziegłowy, nr 137, str. 146]
       B6. Magdalena Krystyna (Anna) Myszkowska (ur.19.07.1819 Koziegłowy - zm.10.08.1820 Wodzisław), 1 rok
             [świadkowie zgłaszający : Stefan Zaborowski, lat 48 i Franciszek Stodułkiewicz, lat 26, pisarz miejski]
             [LN Koziegłowy, akt 169, str. 224]
       B7. Tekla Myszkowska (ur.1820 Wodzisław - zm.27.05.1831 Kurzelów), lat 11, mieszkała : 1831 r. m. Wodzisław
             [LM Kurzelów, akt 55/1831]
       B8. Florentyna Tekla Myszkowska (ur.20.06.1821 Wodzisław, dom 2 - zm.przed 1855)
             [świadkowie zgłaszający urodzenie w USC : Marcin Rudecki, lat 29 i Franciszek Ordysiński, lat 33, obaj
             ławnicy miasta Wodzisław]
       B9. Kajetan Ludwik Hipolit Myszkowski (ur.16.08.1824 Kurzelów - zm.7.04.1871, poch. Iwanowice)
             Znany jako : ksiądz Ludwik Myszkowski [LN Kurzelów, akt 68/1824]
             [świadkowie w USC : Stanisław Jeziorski, lat 53, kościelny i ks. Karol Zarzycki, lat 30, wikariusz w Kurzelowie]
             „Szkoły gimnazjalne ukończył w Kielcach 1840. 
                  Wstąpił do seminarium kieleckiego 1843 r. Kurs nauk ukończył 1847 ; 
                  po złożeniu egzaminów z nauk teologicznych wyświęcony na kapłana  19.12.1847, 
                  zaraz po wyświęceniu otrzymał aplikatę na wikariat do Proszowic, gdzie zostawał do dnia 25.04.1855 r.
                  Następnie po śmierci ks. Mikołaja Szymonowicza, w dniu 22.04.1855 r. nastąpionej, Tekla hr. Walewska,
                  kollatorka probostwa  Iwanowic, ks. Myszkowskiemu udzieliła prezentę na pomienione Beneficium, na które
                  po zatwierdzeniu przez władze rządowe, otrzymał instytucyą kanoniczną d. 23.09.1856 r. i tam aż do ostatniej 
                  chwili życia spełniał obowiązki pasterskie.”
                  M.in. w 1862 r. zorganizował na plebanii pierwszą szkołę, do której uczęszczało 50 dzieci. 
                  Osobny budynek szkoły powstał w Iwanowicach dopiero w 1904 r.
 
       Dzieci z 2 żony : (Feliks, Józefa)        
       B10. Feliks (Roch Joachim Feliks) Myszkowski (ur.16.08.1830 Kurzelów - zm.po 1864)
             [chrzestni : urodzony Paweł Tuchowicz, Inspektor Kompiel we wsi Myśliwczów i urodzona Anna Musznicka,
             dziedziczka wsi Niespielin (prawdopodobnie Niedośpielin k. wsi Wielgomłyny i Myśliwczów),
             zgłaszający : Pan Maciej Drotkiewicz, lat 50, dzierżawca Propinacji Kurzelowskiej i Rafał Kaniowski, lat 45,
             ławnik Urzędu Municypalnego miejscowego – obaj mieszkali : Kurzelów], [LN Kurzelów, akt 73/1830, str.81]
             dzierżawca dóbr rządowych Rzeczpospolitej Krakowskiej Ciężkowice (par. Jaworzno),
             oficjalista w Kliszowie  (par. Kije)
 
             ż.(śl.22.01.1857 Iwanowice) 
             Ludwika Wielopolska (ur.1837 Grzymała, par. Tuczępy - zm.14.03.1914 Rudniki, par. Rędziny) [3]
             [świadkowie ślubu : Antoni Zniłkiewicz, lat 52, adjunkt komisarza Rządu Królestwa Polskiego w Krakowie
             i Teofil Ziółkowski, lat 24, dziedzic dóbr Głupczów (s. Wojciecha Ziółkowskiego i  Agaty z d. Myszkowska)] [4]
             mieszkała : 1857 r. Biskupice (par. Iwanowice)
             ojc. Franciszek Wielopolski [ur.+/-1805 Wesołów/Zakliczyn], s. Kajetana i Katarzyny z d. Grzegorzewska
             mat.(śl.1834 Tuczępy) Anna Skierska (Skirska) [ur.+/-1810], mieszkali na posesji w Biskupicach [5]
                   c. Samuela S., plebana ewang.- reform.z  Grzymały i Ludwiki z d. Sołecka
 
             Dzieci : 3 (Jadwiga, Stefan, Helena)
             C1. Jadwiga Gonzaga Myszkowska [ur.+/-1860]
 
             C2. Stefan Michał Myszkowski (ur.15.09.1861 Wierzchowisko, par. Szreniawa k. Wolbromia)
                   [chrzestni : Ksiądz Ludwik Myszkowski, proboszcz z Iwanowic i Anna Wielopolska], [LN Szreniawa, skan 9]
                   ż.(śl.28.10.1888 Chlina) Stefania Borowiecka (ur.1871 Chlina)
                   ojc. Maksym Borowiecki (ur.1835 Poręba Dzierżna), s. Stanisława i Teresy z d. Sikorska
                   mat.(śl.9.05.1869 Chlina) Teofila Tanasewicz (ur.1855), mieszkała : Zarnowiec
                          c. Pawła i Teresy z d. Pietrzykowska
                   Dzieci : 1 (Henryk)
                   D1. Henryk Edward Myszkowski (ur.1891 Lgota - zm.11.12.1937 Skrzydłów, par. Mstów), lat 46
                         [zgon zgłosili : Stanisław Kamiński i Franciszek Małolepszy, obaj ze Skrzydłowa], [LM Mstów, akt 116]
                         ż. Aleksandra Chądzyńska [ur.+/-1895 - zm.po 1937]
                         Najprawdopodobniej :
                         Syn :
                         E1. Mieczysław Henryk Gonzaga Myszkowski 
                               (ur.9.02.1925 Warszawa - zm.22.02.1998 Los Angeles, California)
                               syn Henryka Myszkowskiego 
                               ż. Wanda Irena Muszyńska (ur.20.05.1925 Warszawa - zm.6.12.2014 Los Angeles)
                               W czasie II wojny światowej oboje służyli w akcjach polskiego podziemia Armii Krajowej
                               ojc. Aleksander Muszyński (ur.1888 Warszawa), zamordowany w Katyniu, 
                                     s. Antoniego M. i (śl.6.07.1879 Warszawa) Marianny z d. Czerniakowska
                               mat.(śl.26.10.1913 Warszawa, par. św. Andrzej) 
                               Janina Ryczajewicz (ur.1896, par. Parzno k. m. Piotrków), 
                               c. Romana R. i Antoniny z d. Termanowska
                               Dzieci :
                               F1. Dorota de Gonzaga Myszkowska, mieszka : 2015 r. Los Angeles
                               F2. (syn) de Gonzaga Myszkowski
                                     ż. Izabela Uliszewska, mieszka : 2015 r. Connecticus, USA
 
             C3. Helena Myszkowska (ur.12.04.1864 Kliszów, par. Kije, pow. Miechów - zm.20.06.1929 Radomsko), 
                   poch. Radomsko. 
                   [zgon zgłosili : Antoni Wolski, lat 72 i Bolesław Banaszkiewicz, lat 60], [LM Radomsko, akt 306, str.97]
 
                     Helena Wolska z d. Gonzaga Myszkowska (1864 – 1929)
                   [Fot. z MyHeritage, Tadeusz Mirosław Zakrzewski]
 
                   m.(śl.1888 Dąbrowa Zielona) Paweł Wolski (ur.1851 Radomsko - zm.24.03.1921, poch. Radomsko), 
                   [chrzestni : Paweł Ościk, lat 36, zgłaszający : Kazimierz Cyganek, lat 46], 
                   [zgon zgłosili : Stanisław Wojtala, lat 56 i Konstanty Olbrych, lat 63 – obaj z Radomska], 
                   [LM Radomsko, akt 149, str. 308]
                   naczelnik poczty, stały mieszkaniec gminy Dąbrowa Zielona k. Koniecpola
 
                     Paweł Wolski (1851 – 1921)
                   [Fot. z MyHeritage, Tadeusz Mirosław Zakrzewski]
 
                   ojc. Łukasz Wolski (ur.17.10.1815 Radomsko - zm.27.09.1884, poch. Radomsko), rolnik, 
                         1846 r. wdowiec, s. Szymona i Zofii Kuźnik
                   mat.(śl.2.02.1846 Radomsko) Gertruda Dębska (ur.1827 Gosławice - zm.8.01.1854 Radomsko),
                         c. Grzegorza [zm.przed 2.02.1846] i Gertrudy Jadamusiak [zm.po 2.02.1846]
                   [świadkowie ślubu w 1846 r. : Łukasz Mądrzycki, lat 38 i Tomasz Doroziński, lat 61]
                   [1 żona Łukasza Wolskiego – Salomea Górecka (zm.16.10.1844], [LC Radomsko, str. 138]
 
                   Dzieci (Wolscy) : (Władysław, Maria, Stanisława, Józefa, Jan, Czesław, Leona)
                   D1. Władysław Walerian Wolski (ur.15.01.1891 Radomsko - zm.28.05.1950 Racibórz) [fot. „MyHeritage”]
                         ż. Władyława Karczewska [ur.+/-1895 - zm.1986) [fot. „MyHeritage”]
                         Dzieci (Wolscy) : 2 (Wiesława, Wielosław)
                         E1. Wiesława Barbara Wolska (ur.1914 - zm.1984 Wrocław)
                               m. Leon Grabowski (ur.1913 Rawicz - zm.1991 Wrocław)
                               Dzieci (Grabowscy) : 4
                         E2. Wielosław Wojciech Wolski (ur.17.01.1919 - zm.9.09.2009 Warszawa)
                               ż. Cecylia Piotrowska (ur.1911 - zm.12.12.1979), lekarz stomatolog
                               [1 mąż Cecylii Piotrowskiej – (śl.27.12.1933 Warszawa, w. Aleksander)
                               Leon Karol Kuliszewski (ur.20.02.1906 Warszawa - zm.poległ 4.08.1944 Warszawa),
                               dr med., major W.P., s. Teodora K. (ur.1867) i Bronisławy z d. Jędrzejewska (ur.1885)]
                               ojc. Bolesław Henryk Piotrowski (ur.1875 - zm.12.12.1948), poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                               mat. Julianna Sadowska (ur.1889 - zm.14.07.1966), poch. Warszawa, cm. Powązkowski
                   D2. Maria Bronisława Wolska (ur.1894 - zm.1913)
                   D3. Stanisława Zofia Katarzyna Wolska (ur.30.04.1897 - zm.2.01.1991 Warszawa)
                         m. Antoni Szokalski (ur.30.05.1887 Szarbska, par. Skórkowice - zm.8.06.1927 Warszawa), urzędnik,
                         mieszkał : Radomsko (wzm.1920 r.)
                         [1 żona Antoniego Szokalskiego :
                         Wanda Maria Moderska (ur.1895 Kruszyna - zm.29.12.1920, par. Żbików)
                         c. Jana M. i Stanisławy Zofii z d. Bocianowska (ur.1866)]
                         ojc. Kazimierz Szokalski (ur.23.02.1840 Szarbsko – zm.22.07.1920 Dabrówka k. Piotrkowa), 
                               s. Franciszka Sz. i Józefy Pancer
                               [2 żona Kazimierza Szokalskiego – Antonina Bereszka]
                         mat. Barbara Gawrońska (ur.18.11.1849 Skórkowice), c. Bartłomieja i Marianny
                         Dzieci (Szokalscy) z Wandy Moderskiej : 2 (Jaromir, Zbigniew)
                         E1. Jaromir Kazimierz Szokalski (ur.10.04.1915 - zm.26.03.1969 Adelaide, Australia)
                               ż. Anna Zofia Jankowska [ur.+/-1915]
                               Dzieci : 4 (Anna, Krystyna, Elton, N.)
                         E2. Zbigniew Antoni Szokalski (ur.20.10.1916 - zm.1918)
                         Dzieci (Szokalscy ze Stanisławy Wolskiej : 1 (Dobrochna)
                         E3. Dobrochna Helena Szokalska (ur.30.11.1924 Radomsko - zm.24.09.2017) [fot. Myheritage]
                               m.(śl.1956) Tadeusz Marian Henryk Zakrzewski (ur.26.10.1906 - zm.5.10.1984) [fot. Myheritage]
                               [1 żona Tadeusza Z. – (śl.1948) Aniela Lichota (ur.9.08.1902 Warszawa), rozwód
                               ojc. Włodzimierz Hubert Zakrzewski (ur.3.11.1870 Zaleszczyki - zm.18.08.1962), poch. Kraków
                                     s. Antoniego i Kamili z d. Sławińska
                               mat. Maria Izabela Karolina Moroz - Hoszowska h. Sas 
                                      (ur.26.06.1873 Zagórze k. Kańczugi, par. Pantalowice - zm.4.08.1940 Kraków), poch. Kraków
                               Dzieci : 2 (Mirosław, Elżbieta)
                               F1. Mirosław Tadeusz Zakrzewski
                               F2. Elżbieta Zakrzewska
                                     m. N. Wróblewski
                   D4. Józefa Wolska (ur.19.03.1900 - zm.17.03.1988 Stobiecko Miejskie)
                   D5. Jan Wolski (ur.1903, par. Przyrów - zm.12.06.1920 Radomsko, szpital), lat 17, uczeń,
                         mieszkał : Dąbrowa Zielona
                   D6. Czesław Julian Wolski (ur.16.04.1905 - zm.2.11.1978 USA)
                   D7. Leona Gabriela Wolska (ur.16.03.1907)
 
       B11. Józefa (Marianna Józefa) Myszkowska (ur.11.03.1832 Kurzelów - zm.po 1866)
               [chrzestni : ksiądz Stanisław Zygmuntowicz, wikariusz miejscowy i Wielmożna Pani Julianna Drotkiewicz
               de Kobiele Wielkie, zgłaszający : Pan Tymoteusz Nieradzki, lat 63, podleśny Straży Kurzelowskiej
               i Rafał Kaniowski, lat 46, ławnik miejscowy – obaj mieszkali : Kurzelów], [LN Kurzelów, akt 23/1832, str.104]
               mieszkała : 1856 r. u wuja Jana Tuchowicza
               m.(śl.29.11.1856 Kurzelów) Wincenty Otocki (ur.1823, prawd. par. Rozprza)
               [świadkowie : Jan Tuchowicz, lat 50 i Jan Schulz, lat 39, burmistrz m. Kurzelów], [LC Kurzelów, akt 47/1856]
               ojc. Józef Otocki h. Dołęga (ur.1783 Sulmierzyce, pow. Pajęczno - zm.przed 29.11.1856], 
                      pisarz Sądu Pokoju powiatu Radomskiego,
                      posesor wsi Krzywanice, pow. piotrkowski, leg w Król. Pol. 1840 r.,
                      syn Szymona O. i Tekli z d. Jaksa - Bykowska (ur.1762 - zm.11.12.1810 Jeżów, pow. piotrkowski) [pkt 3.2]
               mat.(śl.30.01.1809 Milejów k. Piotrkowa) Antonina Stokowska h. Drzewica (ur.1790),
                     c. Benedykta S. (zm.14.08.1822 Gomulin) i Weronki z d. Czartkowska
 
               Dzieci (Otoccy) : (Paweł, Jan, Marianna, Izydor, Antonina, Stanisława)
               C1. Paweł Otocki (ur.1857 Ciemiętniki, par. Kurzelów)
               C2. Jan Antoni Otocki (ur.18.05.1859 Bilska Wola, chrzest 6.07.1862 Koprki, par. Żbików)
               C3. Marianna Otocka (ur.19.08 1860 Koprki, par. Żbików, chrzest 6.07.1862 Koprki, par. Żbików)
               C4. Izydor Otocki (ur.11.05.1862 Koprki, par. Żbików - zm.1862 Koprki, par. Żbików), 1 tydzień
               C5. Antonina Otocka (ur.1866 Konstantyn, Włodawskij ujezd, gubernia Siedlecka),
                     mieszkała : 1891 r. : Warszawa, ul. Złota 1901
                     m.(śl.22.11.1891 Warszawa, par. Wsz. Św.) 
                     Stefan Dominik Czwajda (ur.1861 Rycerstwo, pow. Kutno, gubernia Warszawska),
                     mieszkał : 1891 r. : Warszawa, ul. Złota 1486 
                     [świadkowie ślubu : Andrzej Walczak, ślusarz i Jan Drzumiński, kowal]
                     ojc. Wojciech Czwajda [ur.+/-1825]
                     mat. Marcjanna Borowska [ur.+/-1855 - zm.21.01.1884 Besiekiery, par. Grabów, woj. łódzkie), lat 60
                            c. Piotra i Małgorzaty z d. Borowska
               C6. Stanisława Zofia Otocka 
                     (ur.12.05.1866 Konstantyn, Włodawskij ujezd, gubernia Siedlecka - zm.17.06.1933 Warszawa),
                     m.(śl.12.05.1891 Warszawa, par. św. Aleksander) 
                     Jan Tomasz Brzumiński (ur.19.12.1860 Wylezin, par. Rembertów - zm.21.02.1918 Warszawa - Wola)
                     [świadkowie ślubu : Stefan Andruszewski i Franciszek Milczarek]
                     kowal
                     ojc. Józef Brzumiński (ur.ok.1820)
                     mat Józefa Wierzbicka (ur.ok.1822)
                     Dzieci : (Feliksa, Feliks, Roman, Piotr, Bolesław)
                     D1. Feliksa Brzumińska (ur.1901 Warszawa, św. Trójca - zm.7.08.1903 Warszawa)
                     D2. Feliks Brzumiński (ur.27.01.1904 Warszawa, św. Trójca)
                     D3. Roman Wawrzyniec Brzumiński (ur.10.09.1906 Warszawa, św. Trójca - zm.7.04.1908 Warszawa)
                     D4. Piotr Paweł Brzumiński (ur.15.12.1909 Warszawa, św. Trójca)
                           ż.(śl.1930 Warszawa, św. Aleksander) Helena Karpińska (ur.+/-1910)
                           ojc. Władysław Maciej Karpiński
                           mat. Adolfa Waśniewska
                     D5. Bolesław Brzumiński (ur.13.04.1904 Warszawa, św. Trójca)
 
       Dzieci Wincentego z 1 lub 2 żony :
       B12. Franciszka Myszkowska [zm.po 26.02.1855]
 
 A5. Apolonia Agata Myszkowska (ur.1791 Gniazdów, chrzest 6.02.1791 Koziegłowy)
       [chrzestni : Wawrzyniec (1793 r. Wincenty) Dulęba, ekonom dóbr Koziegłowy i żona Rosa (Roxa)], [LN, s.247]
       prawdopodobnie to :
       Agata Myszkowska [ur.+/-1795 - zm.po 1864], 
       m.(śl.+/-1825) Wojciech Ziółkowski (ur.1792 - zm.9.05.1853 Miechów), lat 61, dzierżawca rządowy
       Dzieci : (Wincenty, Teofil, Aleksander)
       B1. Wincenty Ziółkowski (ur.1828 Kowaleszczyzna, gubernia Mińsk)
             1864 r. mieszkał na dzierżąwie Komorów, par. Miechów
             ż.(śl.17.05.1864 Pińczów) Florentyna Teresa Orzechowska (ur.1842 Pińczów - zm.26.12.1895 Praga)
             poch. Warszawa, cm. Powązkowski [ma nekrolog w Kurjerze Warszawskim]
             [świadkowie ślubu : Wojciech Orzechowski, lat 55, burmistrz w mieście Proszowice zamieszkały
             i Leon Rudzki, lat 25, adjunkt kasy powiatowej w Miechowie i tam zamieszkały,
             ślubu udzielił ksiądz Ludwik Myszkowski, proboszcz w par. Iwanowice, w kościele Młodzawy pobłogosławione
             za zezwoleniem księdza administratora : Wincenty Gasiński]
             [ksiądz Ludwik Myszkowski (ur.1824 Kurzelów - zm.1871 Iwanowice), s. Wincentego i Marianny Łyszkiewicz]
             Teresa Orzechowska w 1864 r. mieszkała w Pińczowie przy ciotce
             ojc. Piotr Orzechowski [ur.+/-1815 - zm.przed 1864], s. Błażeja i Katarzyny z d. Szymańska
             mat.(śl.17.05.1836 Pińczów) Karolina Grabowska [ur.+/-1815 - zm.przed 1864], 
                   c. Leopolda i Anny z d. Odrzywolska
       B2. Teofil Ziółkowski (ur.1833) „Wielmożny Pan z Miechowa” [intercyza przedślubna sporządzona w Skalbmierzu]
             [w 1857 r. świadek ślubu : (Iwanowice) Feliks Myszkowski (ur.1830) + Ludwika Wielopolska (ur.1837)]
             dziedzic dób Głubczów (ob. Głupczów), par. Racławice, pow. miechowski
             ż.(śl.1.08.1855 Głupczów, par. Racławice, pow. miechowski) Marianna Borzęcka (ur.1833)
             ojc. Stanisław Borzęcki [ur.+/-1800 - zm.po 1855], dziedzic wsi Głupczów (par. Racławice) [w pisowni : Głubczów]
                   [prawdopodobnie brat Antoni Borzęcki i żona Brygida N. (zm.27.04.1856 Głubczów), lat 60]
             mat. Franciszka N. [ur.+/-1805 - zm.po 1866]
             [w 1866 r. właściciele Głupczowa : Franciszka, Leon, Józef Antoni Stanisław Borzęccy]
             Dzieci :
             C1. Wincentyna Ziółkowska (ur.6.06.1856 Głubczów)
             C2. Marianna Ziółkowska (ur.23.06.1858 Głubczów)
             C3. Stefania Ziółkowska (ur.26.02.1860 Głubczów)
       B2. Aleksander Eustachy Ziółkowski [ur.+/-1835]
             ż.(śl.1862 Kuski, par. Rościszewo k. m. Sierpc) 
             Leokadia Kazimiera Koskowska [Kuskowska] h. Dołęga [ur.+/-1830]
             ojc. Karol Paweł Koskowski (ur.1790, par. Bonisław k. Płocka), 
                   mieszkał 1815 r. Rycharcice Gnaty, gmina Gozdowo, dziedzic dóbr Koski
                   s. Jana i Antoniny z d. Trzcińska h. Pobóg (zm.9.02.1823 Bonisław), 
                   c. Adama Trzcińskiego (zm.13.11.1796) i Ludwiki z d. Kuczborska h. Ogończyk
             mat.(śl.29.06.1815 Jeżewo, woj. maz.) Marianna Franciszka Święcicka (ur.1798, par. Jeżewo), dz. d. Zalesie
                   c. Andrzeja i Wiktorii z d. Nadratowska
             Dzieci : (Józefa, Maria)
             C1. Józefa Maria Ziółkowska (ur.27.11.1863 Cieśle, chrzest ok.1864 Bodzanów k. Płocka)
             C2. Maria Bibianna Ziółkowska (ur.19.04.1865 Cieśle, chrzest 1865 Bodzanów)
       być może :
       B4. Małgorzata Ziółkowska [ur.+/-1845]
             Dzieci :
             C1. Wincenty Ziółkowski (ur.1880 - zm.1886 , par, Racławice), lat 6, z matki Małgorzaty Ziółkowskiej
 
 A6. Jan Stefan Myszkowski (ur.1792 Gniazdów, chrzest 28.12.1792 Koziegłowy - zm.1793) 
       [chrzestni : GD. Jan Nepomucen Radoszewski pisarz „Regi Camera” (zm.1795)
       i 1 żona Agnieszka (zm.1794)], [LN, s.281, 282]
       2 żona (śl.1795 Koziegłowy) Teresa Gorzeńska (LC, s.121)]
       [LM, akt 6], [Indeks zmarłych, s.263]
 
 A7. Zofia Julianna Myszkowska (ur.1794 Gniazdów, chrzest 14.05.1794 Koziegłowy - zm.przed 1851 Koziegłowy)
       [chrzestni : G. Ludwik Guzowski i G. Wiktoria Gomuleńska], [LN, s.305]      
       m.(śl.13.05.1816 Koziegłowy, św. Marii Magdaleny) 
       Jan Jarosiński (Jarosieński) (ur.1781 - zm.po 1851), 1816 r. wdowiec de Mijaczów (par. Mrzygłód), 
       komisarz klucza Gajęcice (par. Makowiska)
       [świadkowie ślubu : Ludwik Guzowski de Wojsławice]
       Dzieci (Jarosińscy) : (Florencja, Franciszek, Paulina, Ignacy, Marianna, Elżbieta)
       B1. Floryncja Antonina Jarosieńska (ur.13.06.1823 Gajęcice, dwór, par. Makowiska - zm.14.08.1830 Gniazdów) 
             [Makowiska – 12 km na W od Działoszyna]
             [świadkowie zgłaszający : J. Pan Franciszek Nowowieyski, lat 29, ekonom na folwarku Niwiska
             i J. Pan Mikołaj Kamsurski, lat 30, ekonom klucza Makowiska]
 
       B2. Franciszek Wincenty Jarosiński (ur.29.03.1825 Gajęcice, dwór, par. Makowska - zm.po 1882), 
             krawiec, mieszkał : Czeladź
             [USC :świadkowie zgłaszający : J. Pan Franciszek Nowowieyski, lat 32, ekonom w Niwiskach
             J. Pan Franciszek Piskorski, lat 25, nauczyciel Szkoły Elementarnej w Makowiskach]
             ż.(śl.18.02.1851 Czeladź) Weronika Dudzińska (ur.1818 Żychlin - zm.po 1882), wdowa
             [świadkowie ślubu : Mikołaj Mokrski, lat 34 i Józefa Piechowicz, lat 29], [LC Czeladź, akt 10, str.449]
             ojc. Walenty Maksymilian Dudziński [ur.1777 - zm.przed 1826 Żychlin] [tytuł JPan], mieszkał :1809 r. Kutno]
             mat.(śl.przed 1809) Franciszka Siennicka [ur.1788 - zm.po 1851], mieszkała : 1826 r. Budzeń, par. Żychlin,
                    c. Dionizego i Wiktorii z d. Kociołowska – mieszkali : Kamienna
             [1 mąż Weroniki Dudzińskiej – Tomasz Pierzchalski (zm.2.09.1849 Czeladź)]
             [2 mąż Franciszki Siennickiej – (śl.5.11.1826 Budzeń, Żychlin) Stanisław Wojdecki (Woydecki) (ur.1788 Regnów)
             wdowiec, kucharz, mieszkał : 1826 r. Grzybów, 
             s. Kazimierza i Katarzyny Wojdeckich, mieszkających w Regnowie]
             Dzieci (Jarosińscy) : (Adam)     
             C1. Adam Jarosiński (ur.1854 Czeladź), mieszkał : 1882 r. Warszawa, ul. Twarda 5119
                   ż.(śl.29.01.1882 Warszawa, par. Wsz.Św.) 
                   Karolina Kaszyńska (ur.18.06.1858 Warszawa, chrzest : 21.09.1858 Nowy Dwór Mazowiecki)
                   [chrzestni : Ksawery Wysocki i Marcjanna Geran]
                   ojc. Karol Kaszyński (ur.1826 - zm.po 1882), tapicer w Warszawie
                   mat. Felicjanna Krzyżanowska (ur.1830 - zm.przed 1882), mieszkali : Warszawa, ul. Mariańska
                   Dzieci (Jaroszyńscy !) : (Hipolit, Józef, Wanda, Stanisław, Jan)
                   D1. Hipolit Jaroszyński (ur.1883 Warszawa)
                   D2. Józef Władysław Jaroszyński (ur.1886 Warszawa)
                   D3. Wanda Jaroszyńska (ur.11.11.1888 Warszawa)
                   D4. Stanisław Józef Jaroszyński (ur.6.01.1893 Warszawa), bliźniak
                   D5. Jan Karol Jaroszyński (ur.6.01.1893 Warszawa), bliźniak
 
       B3. Paulina Jarosińska (ur.ok.1825 Gniazdów, par. Koziegłowy)
             m.(śl.1858 Szczecno, par. Pierzchnica) [Szczecno – 18 km na SE od Kielc]
             Antoni Marcinkowski (ur.ok.1826 Drugnia - zm.27.04.1891 Słopiec Rządowy, par. Daleszyce)
             prywatny oficjalista, ławnik Daleszyckiego Sądu Gminnego
             ojc. Wojciech Marcinkowski [ur.+/-1795]
             mat. Marianna Baranowska [ur.+/-1795]
             Dzieci (Marcinkowscy) : (Marianna, Józefa, Antonina, Ewa, Marianna, Julianna, Józef, Stanisława) 
             [Informacje p. Michał Stachurski]
             C1. Marianna Leopolda Marcinkowska (ur.15.11.1858 Ujny, par. Pierzchnica - zm.19.08.1865 Slopiec Rządowy)
             C2. Józefa Paulina Zofia Marcinkowska (ur.15.02.1860 Trzemosna, par. Pierzchnica)
 
             C3. Antonina Tekla Józefa Marcinkowska (ur.18.08.1862 Słopiec Rządowy)
                   m.(śl.10.06.1894 Kielce, Katedra) Karol Brunon Szmidt (ur.1853 Węgrów, gub. Siedlecka - zm.po 1900)
                   1876 r. mieszkał : Warszawa, 1894 r. nadkonduktor kolei Iwanogrodzko - Dąbrowskiej
                   ojc. Jan Szmidt
                   mat. Joanna Knor
                   [1 żona Karola Sz, - (śl.16.01.1876 Warszawa, św. Jan) 
                   Sabina Rafaela Ruśkiewicz (ur.1854 Warszawa, św. Jan - zm.1893 Kielce, katedra),
                   c. Andrzeja i Kasyldy z d. Niesiobędzka]
                   Dzieci Karola i Antoniny : (Maria, Edward, Wincentyna, Kazimierz)
                   D1. Maria Filomena Szmidt (ur.23.07.1895 Kielce)
                         m.(śl.3.02.1914 Kielce) Wojciech Wiatrowski (ur.16.06.1888 Lisów)
                         ojc. Aleksy Wiatrowski
                         mat. Katarzyna Matałowska
                         Dzieci :
                         E1. Tadeusz Wiatrowski (ur.23.01.1924 Kielce, Katedra)
                               ż. Mirosława Banaszkiewicz (ur.14.06.1927 Kielce - zm.23.03.2012 Kielce)
                               ojc. Henryk Banaszkiewicz
                               mat. Antonina Pasik
                               Dzieci : (Anna, Barbara)
                               F1. Anna Wiatrowska (ur.4.05.1956 Kielce)
                                     m. Wiesław Długosz (ur.7.04.1954 Kielce)
                                     ojc. Zdzisław Długosz
                                     mat. Danuta
                               F2. Barbara Małgorzata Wiatrowska (ur.8.11.1959 Kielce - zm.31.01.2003 Kielce)
                                     m. Tadeusz Jaros (ur.28.01.1956 Kielce - zm.20.02.2016 Kielce)
                                     Dzieci :
                                     G1. Iwona Barbara Jaros (ur.5.04.1982 Kielce)
                                           m. Michał Władysław Stachurski (ur.15.03.1984 Kielce), korespondent
                                           ojc. Wojciech Adam Stachurski (ur.23.05.1955 Kielce)
                                           mat. Małgorzata Stefańska (ur.25.11.1956 Kielce - Dobromyśl)
                                           Dzieci :
                                           H1. Anna Zofia Stachurska (ur.4.07.2015 Kielce)
                   D2. Edward Miron Antoni Szmidt (ur.17.09.1897 Kielce - zm.7.01.1798 Kielce)
                   D3. Wincentyna Placyda Jadwiga Szmidt (ur.5.01.1899 Kielce - zm.6.08.1990 Kielce)
                   D4. Kazimierz Szmidt (ur.2.03.1901 Kielce)
        
             C4. Ewa Łucja Marcinkowska (ur.26.11.1864 Słopiec Rządowy)
                   m.(śl.21.01.1888 Daleszyce) Adam Seweryn Kowalczewski 
                   (ur.9.11.1856 Rożnica, par. Sędziszów - zm.14.01.1924 Nagorzany, par. Kościelec)
                   ojc. Stanisław Kowalczewski [ur.+/-1825 - zm.po 1862]
                   mat. Antonina Wojciechowska [ur.+/-1830 - zm.po 1863]
                   Dzieci : 2 (Karol, Maria)
                   D1. Karol Hubert Kowalczewski [ur.+/-1890]
                   D2. Maria Kowalczewska (ur.1890 Równiny, par. Strożyska)
                         m.(śl.29.09.1912 Klonów, Racławice, pow. miechowski) 
                         Wincenty Jadczyk (ur.1879 Januszowice, par. Działoszyce)
                         ojc. Jakub Jadczyk (ur.1854), s. Tomasza i Tekli z d. Snopkowska
                         mat.(śl.30.01.1877 Jakubowice, Działoszyce) Marianna Putowska (ur.1861),
                               c. Michała i Franciszki z d. Wrocławska
             C5. Marianna Paulina Marcinkowska (ur.20.12.1866 Słopiec Rządowy)
             C6. Julianna Wiktoria Marcinkowska (ur.23.12.1870 Słopiec Rządowy)
             C7. Józef Wit Marcinkowski (ur.1.03.1874 Słopiec Rządowy)
                   1 ż.(śl.1.05.1905 Kielce, Katedra) Wanda Marianna Sikorska (ur.+/-1875 Raków)
                   2 ż.(śl.1911 Busko Zdrój) Jadwiga Warchalska [ur.+/-1875]
             C8. Stanisława Marcinkowska (ur.ok.12.1876 - zm.11.12.1877 Słopiec Rządowy)
       B4. Ignacy Jakub Jarosiński (ur.1827 Gniazdów, par. Koziegłowy - zm.1829 Gniazdów)
       B5. Marianna Katarzyna Jarosińska (ur.1829 Gniazdów, par. Koziegłowy)
       B6. Elzbieta Jarosińska (ur.1832 Gniazdów, par. Koziegłowy)
 
 A8. Jan Myszkowski (ur.1796 par. Koziegłowy - zm.1798 Koziegłowy) [LN, Indeks, s.102], [Indeks zmarłych, s.277]
 
 A9. Augustyn Feliks Myszkowski (ur.1798 par. Koziegłowy) [LN, Indeks, s.114]
 
 A10. Marianna Joanna Myszkowska (ur.1800 par. Koziegłowy - zm.1875) [LN, Indeks, s.128]
         m.(śl.17.05.1826 Koziegłowy) Józef Jędrzejowski (ur.1804 Bodzęcin, obwód Opoczno), „Urodzony”, 
         [świadkowie ślubu : Urodzony Wincenty Myszkowski, lat 36, burmistrz m. Kurzelów i Jan Jarosiński, lat 45,
         posesor wsi Gniazdów]
         mieszkał : 1826 r. Chlewiska, obwód Opoczno, 1929 r. rządca dóbr Machory, par. Żarnów
         ojc. Benedykt Jędrzejowski
         mat. Katarzyna Adamczyk, mieszkali : 1826 r. Bodzęcin [ = Bodzentyn ]
         Dzieci :
         A1. Marianna Jędrzejowska (ur.1.08.1829 Machory, par. Żarnów)
               [chrzestni : Urodzony Stefan Lisicki i Elżbieta Wolska]
 
 A11. Magdalena Joanna Myszkowska [ur.po 1800]
 
 Inni w Koziegłowach i Kurzelowie :
 
 Wojciech Myszkowski [ur.+/-1730]
 ż. Józefa N. [ur.+/-1730]
 Dzieci :
 A1. Jan Myszkowski (ur.1756 Koziegłowy) [LN Indeks, s.45]
 
 Tomasz Myszkowski [ur.+/-1755]
 ż. Agnieszka N. [ur.+/-1755]
 Dzieci :
 Jan Myszkowski (ur.1778, par. Kurzelów)
 
 Ferdynand Myszkowski [ur.+/-1770 - zm.przed 1816]
 ż. Zuzanna Piechowska ( 2 - go Skorupska) [ur.+/-1770 - zm.przed 1816], mieszkali : par. Poczesna
 Dzieci :
 Agnieszka Myszkowska (ur.1794 Klepaczka, par. Poczesna), 1816 r. mieszkała na służbie w Koziegłowach
 m.(śl.4.07.1816 Koziegłowy) Józef Osadnik [Osadniak] (ur.+1787, par. Woźniki), wdowiec
 [świadkowie ślubu : Jacenty Kościański, lat 40, Adam Słociński, lat 46, Józefa Dawiec], 
 [LC Koziegłowy, str. 30, 45, akt 35]
 ojc. Michał Osadnik, 1816 r. mieszkał Wola Gludnowa na gospodarstwie
 mat. Maria Przybyło (Przybyłek),1816 r. mieszkała w par. Woźniki
 Dzieci :
 A1. Magdalena Osadnik (ur.1818 Siedlec, par. Koziegłowy)
 A2. Marianna Osadnik (ur.1820 Siedlec, par. Koziegłowy)
 A3. Rozalia Osadnik (ur.1827 Siedlec, par. Koziegłowy) 
 A4. Robert Osadnik [ur.+/-1825]
       1 ż. NN.
       2 Ż.(śl.21.07.1869 Kruszyna, woj. śląskie) Rozalia Weis (Wajs) [ur.+/-1830], 
             c. Antoniego i Praksedy z d. Zakrzewska
 
 Wojciech Myszkowski (zm.1790) [Indeks zgonów Koziegłowy, str. 63]
 Wojciech Myszkowski (zm.1800 Koziegłowy) [Indeks zgonów Koziegłowy, akt 53]
 
 1793 r. Salomea Myszkowska de Gniazdów,1793 r. chrzestna [LN Koziegłowy, s.297]
 
 Salomea Myszkowska [ur.+/-1815]
 m. Antoni Czerwik [ur.+.-1815]
 Syn ;
 Andrzej Czerwik (ur.1844 - zm.1899 Siedlec, par. Koziegłowy, św. Marii Magdaleny), lat 55
 ż .Franciszka Jasierkowska [ur.+/-1845]
 
 Marianna Myszkowska [ur.+/-1900]
 m. Andrzej Kusy [ur.+/-1900], mieszkali : Kurzelów
 Dzieci (Kusy) :
 Krystyna Marianna Kusy (ur.6.03.1930 Raków - zm.12.03.1930 Raków), 7 dni
---------------------------------------------------------
 Linia II. Myszkowscy (Myszka) : Koziegłowy – Czeladź
 
 Wojciech Myszkowski (Myszka) [ur.+/-1755 - zm.1800 Koziegłowy], lat 53
 mieszkał : Koziegłowy [LM Koziegłowy, str.284]  
 ż.(śl.1778 Koziegłowy) Agata (Agnieszka) Wróblewska (ur.1755 - zm.16.10.1812 Czeladź)
 mieszkała w Czeladzi w domu własnym nr 113 przy ul. Podwale
 ojc. Tomasz Wróblewski [ur.+/-1730], mieszkał : Koziegłowy
 mat. Rozalia N. [ur.+/-1730], mieszkała : Koziegłowy
 [2 mąż Agaty Wróblewskiej – Antoni Nowakowski (ur.1734 - zm.12.08.1809 Czeladź), rzeźnik, dom nr 113,
 s. Michała i Agnieszki Nowaków]
 
 Dzieci co najmniej 3 : (Paweł, Katarzyna, Wojciech)
 A1. Paweł Myszkowski (Myszka) (ur.1779 Koziegłowy - zm.25.05.1852 Czeladź)
       [zgon zgłosili : Walenty Myszkowski, lat 33 i Wojciech Machniewski, lat 29], [LM Czeladż, akt 46, s. 196]
       mieszkał : Czeladź, ul. Bytomska dom nr 27
       majster kunsztu kowalskiego, w Czeladzi mieszkał od ok.1783 r.
       1 ż.(śl.29.01.1798 Małobądz, par. Czeladź) Agnieszka Termińska (ur.1768 - zm.15.10.1814 Czeladź]
            [świadkowie ślubu : Karol Termina i Józef Grabowski]
            [1 mąż Agnieszki Termina – (śl.3.10.1785 Bukowno, Czeladź) Kazimierz Grzyski (zm.przed 1798)]
       2 ż.(śl.16.11.1814 Czeladź) Franciszka Gawlik (ur.1775/1785 - zm.31.08.1849 Czeladź)
             ojc. Walenty Gawlik (ur.+/-1750 - zm.22.06.1808 Czeladź)
             mat. Zofia N.
       mieszkali : Czeladź
       Dzieci Pawła z 1 żony : 2 (Agata, Stanisław)
       B1. Agata Myszkowska [ur.+/-1799 - zm.po 1817]
             m. Franciszek Spyrzeński (ur.1792 - zm.po 1817)
             mieszkali : Czeladź, dom nr 194
             Dzieci :
             C1. Julianna Spyrzyna (zm.12.06.1816 Czeladź)
       B2. Stanisław Myszkowski (Myszka) (ur.28.04.1801 Czeladź - zm.21.10.1858 Czeladź), obywatel Czeladzi
             ż.(śl.5.02.1827 Czeladź) Franciszka Mokrska (ur.14.03.1789 Czeladź - zm.1866 Sławków)
             [w pisowni również Mokrszka, Mokrzska]
             [świadkowie ślubu : Karol Termiński, lat 62 i Stanisław Machniowski, lat 30], [LC Czeladź, akt 5, s.29]
             mieszkali : Czeladź, dom nr 77, 155 [LC Czeladź, str.29]
             [zgon zgłosił zięć Aleksander Puz]
             ojc. Jakub Mokrzski [Mokrski] (zm.14.03.1795) zamieszkały w Czeladzi, majster kunsztu tkackiego
             mat. Katarzyna (Klara) Gnyska [w 1811 r. zamężna Barankowa]
             [1 mąż Franciszki Mokrzkiej - (śl.5.05.1811 Czeladź) Stanisław Szkoc (ur.1771 - zm.13.01.1826 Czeladź),
             s. Wojciecha Szkoca i Anny Kulawik]
             Dzieci :
             C1. Marianna Myszkowska (ur.30.10.1829 Czeladź - zm.28.03.1911 Sławków), mieszkała : Czeladź
                   m.(śl.20.11.1846 Czeladź) Aleksander Puz (ur.25.02.1828 Sławków - zm.13.01.1889 Sławków), kowal
                   ojc. Maciej Puz (ur.1796 Sławków - zm.8.09.1849 Sławkow), kowal, szewc, mieszkali : Sławków
                         s. Bartłomieja Puz (zm.1806) i Marianny Trox
                   mat.(śl.23.06.1819 Sławków) Marianna Goniewicz (Geniewicz) (ur.1803 Pustkowie Sławkowskie),
                         c. Walentego i Marianny z d. Piekoszewska
                         [2 mąż Marianny Piekoszewskiej – (śl.1819) Jędrzej Betnarowicz]
                   Dzieci : (Stanisław, Jan, Antoni, Elżbieta, Roman, Magdalena, Seweryna)
                   D1. Stanisław Puz (Pusz) (ur.3.05.1852 Sławków)
                         ż.(śl.26.01.1880 Siemianowice Śl., USC) Bazylia Jurczyńska (ur.+/-1855]
                         ojc. Antoni Jurczyński (ur.1828 Czeladź), s. Tomasza i Klary z d. Egiersztorf
                         mat.(śl.11.11.1846 Będzin, Trójca Przenajśw.) Marianna Stanek (ur.1829 Będzin), 
                               c. Jana i Katarzyny z d. Czacharska
                         [świadkowie ślubu 11.11.1846 r. : Ignacy Król, lat 26, dzwonnik parafialny 
                         i Stanisław Gęborski, lat 24, organista paraf.]
                   D2. Jan Puz (ur.1.11.1854 Sławków - zm.1913 Sosnowiec)
                         1 ż. Stefania Ratyńska (zm.7.10.1888 Kromołów) 
                         2 ż.(śl.14.10.1890 Sosnowiec, par.Czeladź, św. Stanisława Biskupa) 
                              Elżbieta Rzepecka (ur.1859 Sławków)
                              ojc. Franciszek Rzepecki
                              mat. Katarzyna Cyba
                              [1 mąż Elżbiety Rz. - Ferdynand Janik (zm.11.04.1887 Sosnowiec)]
                   D3. Antoni Puz (ur.1856 Sławków - zm.8.07.1857 Sławków), dziecko
                   D4. Elżbieta Puz (ur.8.07.1858 Sławków - zm.1861 Sławków), lat 3
                   D5. Roman Puz (ur.8.02.1861 Sławków)
                         ż.(śl.26.01.1891) Tekla Solarz (Sollarz) (ur.1871 Czeladź)
                         ojc. Hipolit Solarz
                         mat.(śl.1870 Czeladź) Marianna Kozłowska
                   D6. Magdalena Puz (ur.3.06.1864 Sławków)
                   D7. Seweryna Puz (ur.1869 Sławków - zm.1920 Czeladź)
                         m.(śl.22.02.1892 Sławków) Idzi Nowak (ur.1866 Czeladź - zm.1935 Czeladź)
                         ojc. Jan Nowak (ur.1836 Czeladź), s. Jana i Agnieszki
                         mat.(śl.27.08.1855 Będzin, Trójca Przenajśw) Teresa Kokoszka (ur.1838 Będzin), 
                               c. Sebastiana i Marianny
 
       Dzieci Pawła z 2 żony : 3 (Jan, Mateusz, Walenty)
       B3. Jan Myszkowski (ur.12.12.1816 Czeladź - zm.27.04.1817 Czeladź), dom nr 27
       B4. Mateusz Myszkowski (ur.21.02.1818 Czeladź), dom nr 27
       B5. Walenty Myszkowski (ur.13.02.1820 Czeladź - zm.przed 12.09.1893), kowal, dom nr 27, 34
             1 ż.(śl.4.11.1840 Czeladź) Petronela Sojecka (ur.1816 Czeladź - zm.5.08.1873 Czeladź), dom nr 90 
                  [świadkowie ślubu : Antoni Przybylski, lat 53 i Stanisław Myszkowski, lat 39,  brat], [LC Czeladź, str, 279]
                   ojc. Antoni Sojecki (Sojek, Sojka) (ur.1779 - zm. przed 1840), szewc
                   mat.(śl.1801 Wojkowice, Czeladź, św. Stanislawa Biskupa) 
                   Helena Mitaj, (Mataj, Motaj, Motoj) (ur.1782 - zm. 1831 Czeladź), c. Macieja i Katarzyny Motaj
             2 ż.(śl.25.09.1873 Czeladź) Rozalia Barańska (ur.26.08.1832 Czeladź) z Czeladzi
                   ojc. Wojciech Barański [ur.+/-1805]
                   mat.(śl.1832 Czeladź) Katarzyna Nieszporek [ur.+/-1810]
 
             Dzieci z 1 żony : 9 (Marianna, Józef, Marianna, Aleksy, Marianna, Antoni, Wawrzyniec, Franciszek, Ludwik)
             C1. Marianna Myszkowska (ur.13.08.1841 Czeladź - zm.26.01.1843 Czeladź)
             C2. Józef Myszkowski (ur.14.03.1844 Czeladź - zm.18.04.1881 Czeladź), kowal
                    ż.(śl.6.02.1870 Siemianowice, Huta Laura, par. św. Krzyża) 
                    Kordula Weigel (Wajgel, Wajgiel) (ur.1850 Czeladź - zm.po 1899)
                    ojc. Wawrzyniec Weigel, stolarz
                    mat. Katarzyna Ogłódek
                    Józef i Kordula mieszkali : Siemianowice, Czeladź
                    [2 mąż Korduli W. – (śl.30.01.1894 Czeladź) Jan Saternus (ur.1869 par. Lendziny),
                    mieszkał w Czeladzi od 1893 r., s. Jakuba S. i Wiktorii Szulc], [LC Czeladź, str.140]
 
                    Dzieci : co najmniej 4 (Aleksander, Ignacy, Karolina, Paulina)
                    D1. Aleksander Myszkowski (ur.1873 Siemianowice), mieszkał 1899 r. Czeladź
                          1 ż.(śl.23.01.1899 Czeladź) Marianna Gruszka (ur.1882 Czeladź - zm.przed 1913 Czeladź)
                               ojc. Piotr Gruszka (ur.1849), s. Wojciecha i Rozalii Iwaszka
                               mat.(śl.28.01.1873 Czeladź) Barbara Niedbał (ur.1852 Czeladź), 
                               c. Mateusza i Elżbiety z d. Przybylska
                          2 ż.(śl.1913 Czeladź) Paulina Kozłowska (ur.1875 Płońsk, woj. mazowieckie)
                               ojc. Wojciech Kozłowski (ur.1823 Wronin [Wroninko], par. Gumino), s. Bartłomieja i Marianny
                                     [1 żona Wojciecha Kozłowskiego – Magdalena Ciesielska (zm.1867 Płońsk)]
                               mat.(śl.11.11.1867 Płońsk, woj. mazowieckie) Marianna Bluszcz (ur.1847)
                                     c. Mateusza i Zuzanny z d. Kwiatkowska
                          Dzieci z 1 żony :
                          E1. Walenty Konrad Myszkowski (ur.1900 Czeladź)
                          E2. Pelagia Myszkowska (ur.1901 Czeladź)
                    D2. Ignacy Myszkowski (ur.23.07.1873 Wanda Kolonia - zm.11.04.1874 Wanda Kolonia)
                    D3. Karolina Myszkowska (ur.1877 Kolonia Reden Wanda, par. Siemianowice)
                          m.(śl.25.02.1895 Czeladź) Szymon Wadowski (ur.1864 Czeladź) [LC Czeladź, akt 83, s.396]
                          ojc. Maksymilian Wadowski
                          mat.(śl.1858 Czeladź) Katarzyna Miodyńska
                          Dzieci :
                          E1. Czesław Wadowski (ur.1900 Czeladź)
                    D4. Paulina Myszkowska (ur.1878 - zm.25.03.1880 Czeladź)
             C3. Marianna Myszkowska (ur.6.12.1846 Czeladź - zm.2.09.1948 Czeladź)
             C4. Aleksy Myszkowski (ur.16.07.1849 Czeladź)
                   1 ż.(śl.28.10.1869 Czeladź) Marianna Kosik (ur.1843 Będzin)
                        [świadkowie : Andrzej Kocot, lat 56, z Będzina i Tomasz Czeż, lat 45], [LC Czeladź, str. 45]
                        ojc. Szczepan Kosik [ur.+/-1815]
                        mat. Elżbieta Kocot [ur.+/-1815]
                   2 ż.(śl.1907 Pogoń, par. Czeladź, św. Tomasza) Agnieszka Rulska [ur.+/-1880], c. Józefy Rulskiej
                         [2 m. Abnieszki Rulskiej - (śl.1910 Pogoń, par. Sosnowiec, św. Tomasza) Jan Posełek]
                         ojc. Michał Posełek
                         mat. Konstancja Dwornik
             C5. Marianna Myszkowski (ur.8.05.1851 Czeladź - zm.8.05.1851 Czeladź)
             C6. Antoni Myszkowski (ur.14.06.1852 Czeladź - zm. 8.07.1854 Czeladź)
             C7. Wawrzyniec Myszkowski (ur.4.08.1854 Czeladź - zm.przed 1912), kowal, mieszkał : Pogoń k. Czeladzi
                   1 ż.(śl.29.01.1877 Czeladź) Konstancja Tekla Brzuchańska (ur.1857 Czeladź)
                         ojc. Jan Brzuchański (ur.1818)
                         mat. Wiktoria Michalska
                   2 ż.(śl.27.11.1894 Czeladź) Wiktoria Bąk (ur.1854 Siedlec, par. Koziegłowy) [LC Czeladź, str.345]
                        mieszkała w Czeladzi od 1888 r.
                        ojc. Maciej Bąk [zm.przed 27.11.1894]
                        mat. Brygida Ścigał [zm.przed 27.11.1894]
 
                   Dzieci z 1 żony : (Sabina, Wiktoria, Antonina, N., Tomasz)
                   D1. Sabina Marianna Myszkowska (ur.5.12.1877 Czeladź - zm.9.12.1878 Czeladź)
                   D2. Wiktoria Anastazja Myszkowska (ur.18.12.1879 Czeladź - zm.5.01.1961 Czeladź)
                         m.(śl.23.02.1897 Czeladź) Piotr Dworak (ur.1871 Dobieszowice, par. Siemonia)
                         ojc. Andrzej Dworak
                         mat. Apolonia Kmaszczyk
                   D3. Antonina Myszkowska (ur.26.05.1882 Pogoń, par. Czeladź) [Pogonia - 3 km na SE od m. Czeladź]
                         m.(śl.7.08.1899 Pogoń, Sosnowiec katedra WNMP) 
                         Stanisław Morga (Marga) (ur.1.05.1872 Dobrzelin, par. Żychlin)
                         ojc. Michał Morga
                         mat. Tekla Sejkowska
                   D4. N. Myszkowski (a) (ur.27.08.1884 Czeladź - zm.27.08.1884 Czeladź)
                   D5. Tomasz Franciszek Myszkowski (ur.1888 Czeladź), żołnierz rezerwy
                         ż.(śl.30.06.1912 Czeladź) Cecylia Gruszka (ur.1894 Czeladź)
                         [świadkowie ślubu : Jan Saternus, lat 45, górnik i Józef Jeleń, lat 54, dzwonnik]
                         ojc. Izydor Gruszka (ur.1857 Czeladź - zm.przed 1912], szewc, 
                               s. Michała i Tekli Kaczmarczyk
                         mat.(śl.30.10.1883 Czeladź) Teodozja Dobrzyńska (ur.1866 Czeladź - zm.po 1912], 
                               c. Karola i Agnieszki Jurkiewicz
                         Dzieci :
                         E1. Helena Myszkowska (ur.1913 Czeladź)
                         E2. Leon Myszkowski (ur.1915 Czeladź)
 
             C8. Franciszek Myszkowski (ur.3.10.1855 Czeladź - zm.1.08.1898 Warszawa, par. św. Jan) [pkt 7]
                   [zmarł : Warszawa, ul. Piekarska 127, zgon zgłosili : Aleksander Myszkowski, 
                   mieszkający : Będzin i Ludwik Myszkowski, mieszkający : Sosnowiec, obaj ślusarze]
                   krawiec, mieszkał : Warszawa, ul. Piwna 101
                   ż.(śl.11.07.1882, Warszawa, par. św. Jan) Rozalia Pieńkowska (ur.1853 Praga k. Warszawy)
                   [świadkowie ślubu : Jan Słuszka, zarządca domu i Marcin Morawski, majster krawiecki - akt nr 118]
                   ojc. Wincenty Pieńkowski
                   mat. Franciszka Studzińska (zm. po 1882)
                   [1 mąż -  Ignacy Wojtowicz (zm.1880 Warszawa, par. św. Krzyż]
             C9. Ludwik Myszkowski (ur.15.08.1860 Czeladź - prawd. zm.1935 Czeladź), 
                   1901 r. ślusarz, 1909 r. piekarz, mieszkał : Pogoń
                   1 ż.(śl.23.01.1882 Będzin) Marianna Szkutnik (ur.1865 Małobądz - zm.23.06.1892 Pogoń)
                         [świadkowie ślubu : Franciszek Domagalik, lat 39 i Józef Domagalik, lat 52 – z Małobądza]
                         [LC Będzin, str. 152, akt 3]
                         ojc. Antoni Szkutnik (ur.1839), s. Jana i Marianny
                         mat.(śl.1860 Będzin) Jadwiga Kosik (ur.1839), c. Szczepana i Katarzyny
                         [LC Będzin, akt 79, str. 160]
                    2 ż.(śl.12.09.1893 Czeladź) Marianna Kawecka (ur.1862 Koniecpol), panna, mieszkała : Pogoń 
                         [LC Czeladź, str.150]
                         ojc. Michał Kawecki
                         mat. Joanna Kołdok
 
                    Dzieci Ludwika z 1 żony : (Katarzyna, Stanisława, Eleonora)
                    D1. Katarzyna Myszkowska (ur.1884 Małobądz, par. Będzin - zm.30.09.1926), poch. Czeladź, lat 43
                    m.(śl.22.01.1900 Pogoń, Sosnowiec WNMP) Władysław Dorabiała (ur.1871)
                        [świadkowie ślubu : Stanisław Morga, lat 28 i Aleksander Myszkowski]
                        ojc. Walenty Dorabiala
                        mat. Teresa
                    D2. Stanisława Myszkowska (ur.1886 Pogoń - zm.16.03.1951 Sosnowiec)
                          m.(śl.23.08.1904 Czeladź) Kazimierz Gryta (ur.1878 Warężyn, par. Wojkowice Kościelne), 
                          fabrykant, mieszkał : Sosnowiec [LC Czeladź, str.273]
                          [świadkowie ślubu : Jan Saternus, lat 35, górnik i Józef Jeleń, lat 46, dzwonnik – obaj z Czeladzi]
                          ojc. Kacper Gryta [zm.1896 Warężyn, par. Wojkowice Kościelne)
                          mat.(śl.1876 Warężyn, par. Wojkowice Kościelne) Katarzyna Kania [zm.po 1904]
                    D3. Eleonora Marianna Myszkowska (ur.17.02.1890 Pogoń)
                          m.(śl.10.10.1909 Czeladź) Wincenty Gut (ur.1881 Rogoźnik, par. Siemonia - zm.9.08.1949 Czeladź)
                          [świadkowie ślubu : Józef Nobis, lat 26 i Władysław Grabisz, lat 38], [LC Czeladź, str.145]
                          ojc. Wincenty Gut [zm.przed 1909]
                          mat. Angelika Ferdyn [zm.po 1909]
                          Dzieci : (Marianna, Edwarda)
                          E1. Marianna Gut (ur.1910 Czeladź - zm.1988 Sosnowiec)
                          E2. Edwarda Agnieszka Gut (ur.1914 Piaski, par. Czeladź - zm.1991 Będzin))
 
                    Dzieci Ludwika z 2 żony : (Władysława, Bolesław, Zenobia, Marcjanna)
                    D3. Władysława Myszkowska (ur.1895 Pogoń)
                          m.(śl.19.02.1911 Czeladź) Jan Nowakowski (ur.1878, par. Siemonia), 
                          żołnierz urlopowany rosyjskich wojsk
                          [świadkowie ślubu : Adam Nowakowski, lat 36 i Józef Jeleń, lat 52, kościelny], [LC Czeladź, str.244]
                          ojc. Feliks Nowakowski
                          mat. Ludwika Laskiewicz
                    D4. Bolesław Myszkowski (ur.17.08.1901 Czeladź)
                          [chrzestni : Piotr Nowak i Marianna Myszkowska], [LN Czeladź, akt 438, s.708]
                    D5. Zenobia Myszkowska (ur.28.10.1906 Czeladź - zm.16.09.1981), poch. Czeladź [LN Czeladź, akt 768]
                          m.(śl.1927 Czelaź) Ludwik Ogłodek [Ogłódek] (ur.25.08.1901 - zm.23.11.1971), poch. Czeladź
                    D6. Marcjanna Myszkowska [ur.+/-1890 - zm.Jastrzębie Zdrój)
                          m.(śl.1914 Czeladź) Ignacy Popiołek  [ur.+/-1890 - zm. Czeladź]
                          ojc. Jan Popiołek
                          mat. Julianna Sosik
 
 A2. Katarzyna Myszkowna (ur.1781 Koziegłowy)
 
 najprawdopodobniej :
 A3. Wojciech Myszkowski [ur.+/-1780 - zm. przed 1829]
       ż. Zofia Łyczko [ur.+/-1780 - zm. przed 1829]
       Dzieci :
       B1. Antoni Jan Myszkowski (ur.1800 Mysłowice - zm.14.05.1853 Czeladź), obywatel Czeladzi
             ż.(śl.24.02.1829 Czeladź) Franciszka Brzuchańska (ur.1806 - zm.1.09.1856 Czeladź)
             ojc. Wawrzyniec Brzuchański (ur.1774/7), majster kunsztu rzeźniczego, Czeladź, dom nr 77
             mat. Marianna Stanek (ur.1787), Czeladź
             mieszkali : Czeladź, dom nr 77
             Dzieci :
             C1. Balbina (Albina) Myszkowska (ur.29.03.1837 Czeladź - zm.1.02.1839 Czeladź)
             C2. Marianna Myszkowska (ur.1840 - zm.1.04.1845 Czeladź)
             C3. Nikodem Myszkowski (ur.31.05.1842 Czeladź - zm.31.02.1844 Czeladź)
 
 Inni :
 Wojciech Myszkowski (ur.1762 - zm.10.12.1826 Łęka, par. Sławków), lat 64
 ż. Anna Adamska (ur.1863 - zm.1833 Sławków), lat 60 [zob. pkt 3.4.3]
 
 Eleonora Myszkowska [ur.+/-1810]
 m. Stanisław Krajewski [ur.+/-1810]
 Dzieci :
 A1. Franciszek Krajewski (ur.16.11.1834 Czeladź)
 A2. Ludwik Krajewski (ur.7.11.1836 Czeladź)
 A3. Julianna Krajewska (ur.11.02.1839 Czeladź)
 A4. Marianna Krajewska (ur.10.08.1841 Czeladź - zm.27.03.1912 Reden), 
       mieszkała : Reden, par. Dąbrowa Górnicza, MB Anielskiej
       m. Ignacy Mars [ur.+/-1840 - zm.przed 1912]
 A5. Antonina Krajewska (ur.21.05.1844 Czeladź)
 A6. Szymon Krajewski (ur.28.10.1845 Czeladź - zm.1847 Czeladź)
 
 Józefa Myszkowska (ur.1869)
 m.(śl.przed 1898) Antoni Mazgaj (ur.1868), mieszkali : Sławków
 
 Telesfora Myszkowska [ur.+/-1885]
 m. Leon Guc [ur.+/-1885]
 Dzieci :
 A1. Janina Guc (ur.1906 Sosnowiec, katedra)
 A2. Edmunda Guc (ur.1911 Czeladź)
 A3. Helena Guc (ur.1911 Czeladź - zm.1987 Olkusz)
       m.(śl.1951 Dąbrowa Górnicza) NN.
 
 Uwaga : Wojciech Myszkowski i Paweł Myszkowski (Myszka) byli najprawdopodobniej braćmi 
 (obaj mieszkali w Czeladzi w domu nr 77)
 
 Niezid. :
 1742 r. - Małgorzata Myszka (zm.1742 Czeladź)
 1778 r. - Jan Myszkowski (ur.28.11.1778 Kurzelów)
 1784 r. - ślub (1784 Koziegłowy) Antoni Nowak + Agnieszka Myszkowa, wdowa
 1807 r. - ślub (28.01.1807 Siedlec, par. Koziegłowy) : Nob. Jan Myszkowski + Salomea Sirońska
 1881 r. - Stanisław Myszkowski, członek Cechu Kunsztu Kowalskiego w Czeladzi
 1883 r. - Katarzyna z Myszkowskich Dorabiała (ur.1883 - zm.30.09.1926), poch. Czeladź, lat 43 [pkt 3.1]
 1896 r. - Marianna Myszkowska (ur.1896 Czeladź)
 1898 r. - Roman Myszkowski (ur.1898 Czeladź)
 1899 r. - Balbina Myszkowska (ur.1899 Czeladź)
 1918 r. - Józef Myszkowski (zm.1918 Czelaź)
 1920 r. - Tomasz Myszkowki (zm.1920 Czelaź)
 1920 r. - Feliks Myszkowski (ur.20.11.1920 Pogoń. par. Sosnowiec  - Pogoń św. Tomasza)
 1921 r. - Zofia Myszkowska (zm.1921 Czeladź - Piaski, MB Bolesnej)
 1921 r. - ślub Czeladź : Józef Kapuścik + Balbina Myszkowska
 1921 r. - ślub : Andrzej Franczyk + Pelagia Myszkowska
 1924 r. - Czesław Myszkowski (zm.1924 Czeladź)
 1925 r. - Maria Myszkowska (zm.1925 Czeladź - Piaski, MB Bolesnej)
 1931 r. - Michalina Myszkowska (zm.1931 Czeladź - Piaski, MB Bolesnej)
 1932 r. - ślub Czeladź : Wawrzyniec Garłowski + Wiktoria Myszkowska
 1934 r. - Aleksander Myszkowski, wybory do Rady Miejskiej w Czeladzi
 1937 r. - L. Myszkowska, klub młodzieży im. marszałka J. Piłsudskiego w Czeladzi
 1939 r. - ślub Czeladź : Władysław Szczęśniak + Irena (Helena) Myszkowska
 1939 r. - ślub Czeladź - Piaski MB Bolesnej : Kazimierz Myszkowski + Janina Twarowska
 
 Na cmentarzu w Czeladzi pochowani są :
 1/ Zenobia z Myszkowskich (ur.28.10.1906 Czeladź - zm.16.09.1981) i Ludwik Ogłodek (ur.25.08.1901 - zm.23.11.1971)
     c. Ludwika i Marianny z d. Kawecka [zob. wyżej]
 2/ Ludwik i Marianna Myszkowscy
------------------------------------------------------------
 Przypisy :
 
 [1] pkt. 3, pkt 3.1, pkt 3.5
 prawdopodobnie jego bliscy krewni :     
 Andrzej Myszkowski (ur.ok.1765 w Starej Galicji - zm.1821 Kolonia Bukienka k. Radomska) [pkt 3.2.1.4]
 
 [2] Współcześnie żyjący prawd. syn Franciszka i Katarzyny :
 Jan Zgniłkiewicz (ur.+/-1805 - zm.po 1865), poborca Magistratu Miasta Koziegłowy
 ż. Józefa Grodecka [ur.+/-1810 - zm.przed 1865]
 Dzieci (Zgniłkiewicz) : co najmniej 2 (Justyna, Aleksandra)
 A1. Justyna Michalina Zgniłkiewicz (ur.26.10.1834 Koziegłowy)
       m.(śl.23.09.1866 Koziegłowy) Julian Kolaszewski (ur.10.01.1828 Rzeszówek, par. Konieczno)
       [świadkowie ślubu : P. Tomasz Grosicki, lat 63, nauczyciel emeryt Szkoły Parafialnej w Koziegłowach,
       Ksawery Zawisza, lat 34, Podleśny lasów Rządowych – mieszkali : Siedlec]
       dymisjonowany podoficer, mieszkał : 1866 r. Ożarowice, par. Sączów
       ojc. Ignacy Kolaszewski [ur.+/-1800 - zm.po 1865]
       mat. Honorata Czapierzyńska [ur.+/-1800 - zm.przed 1865]
 A2. Aleksandra Marianna Zgniłkiewicz (ur.24.03.1840 Koziegłowy)
       m.(śl.24.09.1865 Koziegłowy) Piotr Paweł Ibkowski (ur.29.06.1840 Włodowice)
       [świadkowie ślubu : P. Tomasz Grosicki, lat 62, nauczyciel Szkoły Elementarnej w Koziegłowach,
       Feliks Świerczewski, lat 28, obywatel ławnik]
       gorzelany, mieszkał : 1865 r. Rzeniszów (par. Koziegłowy)
       ojc. Adam Ibkowski [ur.+/-1810 - zm.po 1865]
       mat. Katarzyna Dadaczyńska [ur.+/-1810 - zm.przed 1865]
 
 [3]  Wielopolscy h. Starykoń
 
 Franciszek Ksawery Wielopolski h. Starykoń [ur.+/-1810 - zm.przed 1881]
 ż.(śl.+/-1835] Anna Skierska (Skirska) [ur.+/-1815 - zm.1895], 
 mieszkali na posesji w Biskupicach (par. Iwanowice), wdowa Anna Wielopolska mieszkała : 1881 r. Lwów
 Dzieci : (Ludwika, Kamila, Marianna, Przemysław, Bronisław)
 A1. Ludwika Wielopolska (ur.1837 Grzymała, par. Tuczępy) mieszkała : Biskupice (par. Iwanowice)

       m.(śl.22.01.1857 Iwanowice) Feliks (Roch Joachim Feliks) Myszkowski (ur.20.08.1830 Kurzelów - zm.po 8.11.1856)

       dzierżawca dóbr rządowych Rzeczpospolitej Krakowskiej Ciężkowice (par. Jaworzno)

 A2. Kamila Wielopolska (ur.1840 Brzezie, cyrkuł Bochnia - zm.1915), mieszkała : 1860 r. : Biskupice przy rodzicach

       m.(śl.14.10.1860 Iwanowice) Władysław Rieger (ur.1833 Brody Galicyjskie)

       [świadkowie ślubu : Wielm. Zygmunt Rieger, lat 31, doktor medycyny z miasta Brody (Ukraina)

       i Mikołaj Krzyżanowski, lat 70, rządca dóbr Iwanowice]

       Kontarzysta Domu Handlowego miasta Brody

       ojc. Jan Rieger (ur.1801 - zm.4.04.1835), poch. Brody [fot. Grobu : strona „Nieobecni“]

       mat. Justyna Praun (ur.1804 - zm.1897), mieszkała : 1860 r. Brody

 

       Dzieci (Rieger) : (Maria, Kamilla)

       [Informacje : Strona : M.J.Minakowski „Wielka Genealogia Minakowskiego”, Mariusz Lesław Krogulski]

       B1. Maria Rieger ur.(1861 Brody - zm.1926 Lwów)

             m. Seweryn Sieczka - Krogulski (ur.8.01.1850 Brzozdowce - zm.5.12.1933 Lwów), poch. cm. Łyczakowski [PSB]

             prawnik, publicysta, wiceprezes Galicyjskiego Towarzystwa Łowieckego, redaktor pisma „Łowiec”

             ojc. Karol Józef Sieczka - Krogulski (ur.1809 - zm.1868), s. Ludwika S. - Kr. (ur.ok.1778 - zm.1831)

             mat. Emilia Schmelz (Szmolc)

             Dzieci : 3 (Janina, Władysław, Anna)

             C1. Janina Kamila Sieczka - Krogulska [ur.+/-1885]

             C2. Władysław Sieczka - Krogulski [ur.+/-1885]

             C3. Anna Kamila Sieczka - Krogulska (ur.1.08.1881 Lwów - zm.30.03.1952 Gliwice)

                   m. Michał Bolesław Skarbek - Kruszewski h. Radwan (ur.13.12.1859 Łazany - zm.XII.1931 Lwów)

                   ojc. Ignacy Skarbek - Kruszewski (ur.6.01.1799 Lusławice - zm.25.12.1879 Gogołów)

                   mat. Eufrozyna Moszczeńska h. Nałęcz (ur.+/-1800 - zm.29.11.1833 Kraków)

                   Dzieci : (Maria, Ignacy)

                   D1. Maria Skarbek - Kruszewska [ur.+/-1900]

                         1 m. N. Chrzanowski ur.+/-1900]

                         2 m. N. Czarkowski ur.+/-1900]

                   D2. Ignacy Władysław Skarbek - Kruszewski (ur.1904 - zm.ok.1925), bezpotomny

 

       B2. Kamilla Rieger (ur.15.02.1866 - zm.25.01.1941)

             m. Tadeusz Sołowij (ur.27.07.1857 Poturzyca, pow. Sokal - zm.31.08.1912), adwokat [PSB]

             ojc. Jan Sołowij (ur.1824 - zm.1902), poch. Boratyń [fot. grobu : strona „Nieobecni“]

             mat. Wanda Rieger (ur.2.12.1834 - zm.6.09.1892), c. Jana Rieger (ur.1801 - zm.1835)

             Dzieci (Sołowij) : 5 (Jeremi, Włodzimierz, Józef, Zofia, Tadeusz)

             C1. Jeremi Sołowij (ur.27.12.1887 - zm.13.08.1889), 19 miesięcy

             C2. Włodzimierz Paweł Sołowij (ur.26.02.1891 Lwów - zm.15.11.1958 Montreal), [PSB]

                   pochowany Cm. Saint Sauvueur de Monts w Górach Laurentyjskich, ukraiński działacz polityczny

                   ż.(śl.1918) Maria Ekielska (ur.1.02.1895 - zm.23.08.1994)

                   ojc. Józef Ekielski (ur.1842 - zm.23.12.1930 Średnia Wieś), [PSB],

                         s. Aleksandra Ekielskiego (ur.1806 - zm.1858) [PSB] i Henryki z d. Burzyńska

                   mat. Rozalia Mirska [ur.+/-1870]

             C3. Józef Sołowij [ur.+/-1895]

             C4. Zofia Sołowij (ur.31.08.1897 - zm.10.03.1974), od 1941 mieszkała w Kanadzie

                   m. Jan Popiel h. Sulima [ur.+/-1895], inżynier

                   ojc. Antoni Popiel (ur.+/-1860 - zm.1915), s. Wojciecha P. i Marii z d. Kiszebska

                   mat. Broniaława Marianna Suchorzewska h. Zaremba (ur.10.07.1863 Mielec - zm.ok.1941 Zbydniów)

                   Dzieci (Popiel): 2 (Tadeusz, Ewa)

                   D1. Tadeusz Popiel (ur.ok.1928)

                         ż. Teresa Tesseyre [ur.+/-1930]

                   D2. Ewa Popiel [ur.+/-1930]

                         m. Alfons Rytel [ur.+/-1930]

                         Dzieci (Rytel) : 2 (Piotr, Mary Anne)

             C5. Tadeusz Sołowij (ur.21.08.1906 - zm.31.01.2000), od 1948 r. mieszkał w Montrealu

                   ż. Antonina Ekielska [ur.+/-1910]

                   Dzieci :

                   D1. Aleksandra Sołowij [ur.+/-1930]

                         m. Wiliam Watkins [ur.+/-1925]

 A3. Marianna Aniela Wielopolska (ur.31.07.1842 Kraków, par. św. Szczepan), Piasek 112

 A4. Przemysław Mikołaj Franciszek Seweryn Wielopolski (ur.5.12.1846 Kraków, par. św. Szczepan), Piasek 64

 A5. Bronisław Ksawery Karol Wielopolski (ur.1850 Kraków), mieszkał : 1881 r. Zagrody (par. Kielce, pow. stopnicki)

       1 ż.(śl.8.05.1877 Mierzwin) Michalina Nowakowska (ur.1857 - zm.13.04.1878 Zegartowice, par. Mierzwin)

             ojc. Stanisław Nowakowski

             mat. Julianna Ignaczewska

             mieszkali : Ruda, par. Urbanice k. Wielunia

       2 ż.(śl.30.04.1881 Kielce, katedra) Maria Anna Guth (ur.1859 Głuchów, Rosja),

             mieszkała : 1881 r. w Kielcach przy rodzeństwie

             [świadkowie ślubu : Władysław Strawiński, lat 32, lekarz, szwagier panny młodej i Karol Strawiński, lat 38,

             nauczyciel Gimnazjum Męskiego w Kielcach], [LC Kielce, katedra, akt 88, str.45]

             ojc. Jan Guth, generał major [ur.+/-1830 - zm.przed 1881]

             mat. Józefina Jokiel [ur.+/-1835 - zm.przed 1881]

             [Uwaga dodatkowa : siostra Marii Anny Guth – Józefa Guth (ur.1862) i mąż (śl.24.11.1887 Kielce, katedra)

             Tomasz Albin Jerzy Siemiradzki (ur.13.03.1859 Nowogródek - zm.26.03.1940 Cleveland) [PSB],

             działacz polonijny, dziennikarz polonijny, syn Franciszka S. i Zofii Heleny z d. Szalewicz h. Szaława]

       Dzieci z 2 żony Marii Anny Guth : (Mieczysław)

       B1. Mieczysław Wielopolski (ur.18.06.1891 Kielce)

             [chrzestni : Piotr Godycki - Ćwirko i Julia Strawińska]

 

 [4] Ziółkowscy

 Agata Myszkowska [ur.+/-1790] [zob. pkt 8]
 m.(śl.1.08.1816 Lubartów) Wojciech Andrzej Ziółkowski h.Korczak (ur.13.04.1792 Markuszów)
 [Markuszów k. Lubartowa i Lublina]
 1840 r. Rządca Jeneralny Hrabstwa Lubartowskiego
 ojc. Aleksander Filip Ziółkowski [ur.+/-1765], leg. 1843, s. Andrzeja i Marianny z d. Rudzka
 mat.(śl.26.02.1786 Markuszów, obwód lubartowski) Agnieszka Zgodzińska [ur.+/-1765]
 
 Dzieci (Ziółkowscy) : od 1817 r. par. Lubartów, od 1822 r. par. Zakrzówek [11 km na NE od Kraśnika]
 A1. Romuald Ziółkowski (ur.1817 - zm.11.01.1840 Szczekarków dwór, par. Lubartów), lat 23
 A2. Aniela Justyna Ziółkowska (ur.1828 Zakrzówek)

 

 [5] Skierscy

 Samuel Skierski [ur.+/-1800]

 ż. Ludwika Solecka [ur.+/-1800]

 Dzieci :

 Karol Skierski (ur.1822 Grzymała, par. Tuczępy, pow. stopnicki),

 uczeń gimnazjum w Kielcach

 [„Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego”, 1842 r., nr 248]

 

 [6] Wojucki Rakusz h. Paparona (Koziegłowy)

 

 Teodor Rakusz Wojucki [ur.+/-1745 - zm.po 1791], burgrabia krakowski, 1791 podczaszy krakowski,

 1772 r. zapisał sumę 5 tys. złp. na rzecz Józefa Poniatowskiego na d. Gnojnik i Klimontowo

 ż. Krystyna de Raczki [ur.+/-1745 - zm.po 1789], [ = Raczek]

 [1753 r. ślub Koziegłówki : Jakub Raczek + Agnieszka Ficzkowna]

 [1777 r. Karol Raczek, chrzestny, Koziegłowy, LN, s.59]

 Dzieci :

 A1. Antonina Teodora Justyna Wojucka (ur.24.04.1775 Koziegłowy) [LN, s.31]

 A2. Jan Nepomucen Gabriel Zachariasz Wojucki (ur.19.03.1776 Koziegłowy - zm.przed 1846) [LN, s.41]

       ż. NN.

       Dzieci :

       B1. Wincenty Wojucki [ur.+/-1800], legit. 1839 w Król. Pol.

 A3. Konstancja Wojucka (ur.5.03.1777 Koziegłowy [LN, s.52]

 A4. Eufrozyna Scholastyka Teofila Wojucka (ur.10.02.1780 Koziegłowy [LN, s.84]

 A5. Agnieszka Teodora Tekla Wojucka (ur.20.04.1782 Koziegłowy) [LN, s.110]

 

 Felicjan Rakusz Wojucki [ur.+/-1745 - zm.1786/przed 4.09.1804], daficers owrucki (wzm.1776 – 1786).

 ż.(śl.1.11.1774) Joanna Sariusz - Romiszowska h. Jelita [ur.+/-1745 - zm.przed 4.09.1804]

 Dzieci :

 A1. Hipolit Felicjan Wojucki (chrzest z wody 16.08.1776 Koziegłowy [LN, s.45]

 A2. Magdalena Wojucka [ur.+/-1780]

       m. Michał Dobiński [ur.+/-1780]

       ojc. Jan Kanty Fryderyk  Dobiński

       mat. Konstancja Skrzetuska

 

 Inni z par. Koziegłowy :

 Apolonia Wojucka [1785 chrzestna]

 Szymon Wojucki [1785 chrzestny]

-----------------------------------------------------------------------------------

 Przypisy do punktu 3.2 :

 

 [1] Mysłów, par. Koziegłowy :        
       1595 r. - Nob. Wacław Cieszowski i żona Elżbieta, de Mysłów (wzm.1595 - 1603)
       1600 r. - Nob. Wacław Myszkowski [ur.+/-1600 - zm.1663/66], „Pan na Mysłowie”
       1609 r. - Stanisław Porębski i żona Ewa, de Mysłów
       1611 r. - Adam Porębski i żona Dorota, de Mysłów (wzm.1611 - 18)
       1613 r. - Joachim Cieszowski i żona Anna Straszowna, de Mysłów        
       1622 r. - Jan Cieszowski i żona Zofia de Mysłów
       1622 r. - Stanisław Porębski i żona Anna, de Mysłów (wzm.1622 - 40)       
       1622 r. - Wojciech Cieszowski de Mysłów 
       1629 r. - Nob. Jan Cieszowski i żona Anna, de Mysłów       
       1639 r. - Jan Probanowski i żona Barbara Cieszowska de Mysłów     
       1643 r. - Nob. Wojciech Cieszowski (zm.przed 1654) i żona Elżbieta, de Mysłów (wzm.1643 - 49), (siostra Anna Cieszowska, 1644 r.)          
       1647 r. - Nob. Wojciech Mars i żona Katarzyna, de Mysłów      
       1647 r. - Nob. Jan Cieszowski i żona Aleksandra, de Mysłów [zob. podstrona : Rodzina Mars]
       1649 r. - Nob. Eufrozyna Topolska de Mysłów
       1655 r. - Nob. Aleksander Nieznański i żona Elżbieta, de Mysłów ( wzm.1655 - 58 )
       1670 r. - Franciszek i Dorota Porębscy (wzm.1670 - 96)
       1688 r. - Władysław Twardowski i żona Anna Kawiecka, de Mysłów (wzm.1688 - 98)
       1688 r - Anna Poniatowska de Mysłów
       1689 r. - Andrzej Krasuski i żona Anna, de Mysłów (wzm.1689 - 96)
       1692 r. - Jan Raczyński i Anna Raczyńska, de Mysłów
       1692 r. - Nob. Mikołaj Snitoński (Smitowski) de Mysłów
       1693 r. - Stanisław Cieszowski de Mysłów
       1694 r. - Szymon Winarski de Mysłów
       1695 r. - Nob. Anna Twardowski z d. Kawiecka de Mysłów
       1696 r. - Nob. Wojciech Cieszowski i żona Franciszka de Mysłów (wzm.1696 - 1706)
       1696 r. - Nob.D. Marianna de Buków Puzetowicz alias Borgonia de Mysłów
       1697 r. - Nob. Franciszek Nieznański i żona Jadwiga de Mysłów (wzm.1697 - 99) [1706 - 1710 r. zona Jadwiga]
       1698 r. - Nob. Błażej Skowroński i żona Katarzyna Chrapkowska, de Mysłów (wzm.1698 - 1705)
       1700 r. - Kazimierz Stawski i żona Marina de Mysłów (wzm.1700 - 1707)
       1701 r. - Jan Iwański i żona Marina de Mysłów
       1704 r. - Walenty Jardel (Jardelowicz) i żona Agnieszka de Mysłów (wzm.1704 – 1711) [1711 r. żona Marina]
       1706 r. - Mathias Porębski de Mysłów
       1707 r. - Stanisław Skowroński de Mysłów (wzm.1707 - 1711)
       1710 r. - Marianna Trepczyna de Mysłów
       1713 r. - Nob. Stanisław Zdrowski de Mysłów
       1713 r. - Nob. Adam i Anna Barwinkiewicz de Mysłów
       1717 r. - Jan Trepka i żona Barbara de Mysłów
 
 [2]  Koziegłowscy z Chrzelowa h. Lis
        Warcisław [ur.+/-1250]
        Syn :
        Mszczuj (ur.+/-1285 - zm.1341)  [PSB]
        Syn :
        Krystyn [ur.+/-1320]
        Syn :
        Krystyn z Koziegłów [ur.+/-1360 - zm.1437], kaszt. sądecki (1419 – 37), sędzia sądecki (1420 – 7), star. w Kole (1424 – 37)
 
        
        Fragment obrazu olejnego „zamek Koziegłowski” Tadeusza Puszczewicza
 
        1 ż. Piechna Kmita z Zarszyna [ziemia sandomierska] h. Śreniawa [ur.+/-1370 - zm.po 1429]
               ojc. Piotr Kmita z Wiśnicza (ur.1348 - zm.1409), woj. krakowski, sandomierski  [PSB]
               mat. Hanka [ur.+/-1350]
        2 ż. Katarzyna Oleśnicka h. Dębno [ur.+/-1390 - zm.po 1444], siostra biskupa Zbigniewa Oleśnickiego (ur.1389 - zm.1455) [PSB]
               ojc. Jan Oleśnicki (ur.ok.1374 Lublin - zm.1413), sędzia ziemski krakowski  [PSB], 
                      s. Zbigniewa i Małgorzaty z d. Kurozwęcka
               mat. Dobrochna z Rożnowa h. Gryf (ur.ok.1387 Lublin - zm.1418), c. Michała
        
        Dzieci z 1 żony : (Katarzyna, Jan „Starszy”, Krystyn, Dorota, Anna)
        A1. Katarzyna [ur.+/-1395 - zm.po 1466]               
                m.(śl.przed 1432) Dobiesław Dębiński (Dembiński) ze Szczekocin h. Odrowąż (ur.+/-1380 - zm.1465)  [PSB], 
                podstoli [Lublin, Sandomierz]  
                [2 żona Dobiesława Dembińskiego – Barbara ze Szczekocin]
                ojc. Jan Dembiński (zm.1433) [PSB], s. Piotra D. (zm.1384) i Kenny z Dembna h. Dąbrowa – c. Jakuba z Dembna
                mat. Ofka Eufemia Lanckorońska h. Zadora (zm.po 1398), c. Zbigniewa L. (zm.przed 1388)
                Dzieci (Dembińscy) : 8
        A2. Jan „Starszy” (ur.+/-1395 - zm.1466/83), dziedzic dóbr Koziegłowy (zamek i miasto) i m.in. Mysłów, Koziegłówki
               ż. Elżbieta [ur.+/-1400 - zm.po 1472]
               Dzieci : co najmniej 2 ( Jan, Krystyn)
               B1. Jan Koziegłowski [ur.+/-1430 - zm.po 1479]
               B2. Krystyn Koziegłowski [ur.+/-1440 - zm.po 1527]
               B3. Dorota [ur.+/-1440 - zm.po 1521]
                      m. Jan Rogowski  [ur.+/-1440] z Rogoźnika w ks. siewierskim
                      Dzieci (Rogowscy) :
                      C1. Marusza [ur.+/-1470]
        A3. Krystyn, Krzczon [ur.+/-1405 - zm.po 1464], dz. Mirowa (zamek) w latach 1439 - 45 i Jaworznika
               ż. Dorota Rudzka [ur.+/-1405]
               ojc. Stanisław Rudzki [ur.+/-1370]
               mat. NN.
        A4. Dorota [ur.+/-1410 - zm.1489], dzierżawczyni Mirowa do 1487, dziedziczka Przybynowa i Zaborza od 1478
               m.(śl.1435) Jan Hińcza z Rogowa h. Działosza (ur.+/-1400 - zm.1473), kaszt. sandomierski  [PSB]
               ojc. Hińcza z Rogowa [ur.+/-1370]  [PSB]
        A5. Anna [ur.+/-1405]
 
        Dzieci z 2 żony : Jan „Młodszy”
        A6. Jan „Młodszy” Giebołtowski [ur.+/-1420 - zm.po 1502], 1475 r. rajca krakowski
               dz. dóbr : Koziegłowy, Giebołtów, Małoszów, Bąkowiec, Lgota [Murowana]
               (opiekunem Jana „Młodszego” był biskup Zbigniew Oleśnicki)
               ż. Elżbieta Płaska [ur.+/-1420 - zm.po 1475]
               ojc. Zawisza Płaski z Płazy [ur.+/-1390 - zm.przed 1475]
               mat. NN.
 
        1494 r. - Jan Giebołtowski z Lgoty br. Doroty Hińczyny wd. po Hińczy z Rogowa i Krystyn czyli Krzczon z Koziegłów
                      zrzekają się na rzecz Piotra Myszkowskiego żonatego z Agnieszką z Kobylan z zamku Mirów i wsi przynaleznych :
                      Mirów, Oltowiec,  Kotowice, Postawczowice, Moczydła, Mrozów, Leśniów, Jaworznik, Choroń,
                      a także 2 kuźnic – jednej pod Choroniem i drugiej zw. Jurkową nad rz. Wartą oraz z wsią Przybynów i Zaborze.
                      [PSB 22, str. 381 – 2]
                      Agnieszka z Kobylan odziedziczyła po babce Małgorzacie, siostrze Hińczy z Rogowa, pretensje do dóbr mirowskich.
        
 [3] Osiek, par. Koziegłowy
        1620 r. - Nob. N. Łączkowski i żona Barbara de Osiek
        1625 r. - Jan Cieszowski i żona Jadwiga, de Osiek
        1640 r. - Nob. Wacław Myszkowski de Osiek
        1640 r. - Nob. N. Paczkowski i żona Anna
        1648 r. - Jan Grot i żona Anna, de Osiek
        1695 r. - Tomasz Grzybowski de Osiek
 

 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

 

do górywstecz