3.1.1.  Linie : WOJKOWICE   KOŚCIELNE  - SARNÓW
             Myszkowscy h. Jastrzębiec
 
 Ostatnia aktualizacja : 19.09.2021 r.
 Wyszukiwarka : Ctrl + F
 
 WOJKOWICE  KOŚCIELNE, KUŹNICA  WOJKOWSKA (część w. Wojkowice Kościelne) 
 TWARDOWICE, TULISZÓW  :
 

           

 
                                                                                   [powiększ]
 Linia I (Jana Myszkowskiego) :
 
 Jan Myszkowski [ur.+/-1520 - zm.przed 1597]
 ż. NN.
 
 Kolejne pokolenia :
 A1. Jan „Starszy” Myszkowski [ur.+/-1550 - zm.po 1602], brat Jerzego
       [identyczny z niżej wymienionym Myszkowskim zw. „Świerkiem” z Zacharzowic ??]
       [1600 r. – sprawa : Jan Myszkowski i Magdalena Kosowa]
 
 A2. Jerzy Myszkowski [ur.+/-1550 - zm.po 1602], brat Jana
       [1599 r. – sprawa : Jerzy Myszkowski i Balcer Rzuchowski z Wojkowic Kościelnych]  [1]
       [1601 r. – sprawa : Jerzy Myszkowski i szlachetny Piotr Siemuński]  
       [1601 r. – sprawa : Jerzy Myszkowski i Faustyna Golaska]  
       [1601 r. – sprawa : Jerzy Myszkowski i Dorota Pawłowska, żona nie żyjącego Wawrzyńca Malinowskiego]  
       być może syn :
       B1. Jerzy Myszkowski „Młodszy” [ur.+/-1575] 1611 r. wł. d. Myszkowice i część Sączowa
             ż.(1611) Katarzyna Ożarowska [ur.+/-1575]
             ojc. Stanisław Ożarowski (zm.1611)
             mat. NN.
       być może syn :
       B2. Jan Myszkowski [ur.+/-1580 - zm.po 1622], fundator kaplicy w Myszkowicach
 
 A3. Jakub Myszkowski [ur.+/-1555 - zm.przed 1602] 
       [identyczny z niżej wymienionym Myszkowskim zw. „Świerkiem” z Zacharzowic ??]
       ż. NN.
       Dzieci :
       B1. Dorota Myszkowska [ur.+/-1585 - zm.po 1622]
             [1602 r. – opiekunowie Doroty : bracia Jan i Jerzy Myszkowscy]
             m.(1602) Samuel Sarnowski [ur.+/-1580 - zm.po 1621]  [2]
             Dzieci (Sarnowscy) :
             C1. Samuel Sarnowski (ur.1621, chrzest 12.04.1621 Wojkowice K.)
                      
                     metryka chrztu, Wojkowice K. 1621 r.  [powiększ]
  
-------------------------------------------------------------
 Linia II (Zacharzowice – Wojkowice Kościelne) Myszkowscy h. Jastrzębiec
 
 N. Myszkowski  zw. Świerkiem [ur.+/-1550] [identyczny z  w/w Janem lub Jakubem Myszkowskim ??]
 [wg W. N. Trepki „Liber Generationis Plebeanorum” mieszkał w miejscowości Zachar
 = Zacharzowice (17 km na W od Tarnowskich Gór]
 
 ż. NN. [ur.+/-1550]
 
 [najprawdopodobniej jest to Stanisław Myszkowski [ur.+/-1550 - zm ok.1624], dziedzic Kuźnicy Wojkowskiej, 
 który w testamecie w 1624 r. zleca Bakałarzowi (nauczycielowi) by dbał o fundację kaplicy Myszkowskich.
 Kaplica miała kapelana, który był jednoczeście wikarjuszem.
 Źródło : ks. Jan Wiśniewski „Diecezja Częstochowska”]
 
     [powiększ]
   Zacharowice i Kopienice Łubie k. Tarnowskich Gór
 
   
   Wojkowice Kościelne.
   Kościół parafialny p.w. św. Marcina i Doroty. Pierwotny wzniesiony 1200 – 29, rozbudowany i przerobiony w XV w. ;
   Dalsze rozbudowy 1618, 1700 i 1750. Uszkodzony w czasie działań wojennych 1945. Odrestaurowany 1947 – 8.
 
 Dzieci : co najmniej 4 ( Joachim, Jan, Stanisław, Dorota )
 
 A1. Joachim Myszkowski [ur.+/-1575 - zm.1640/52], ksiądz  
       w 1613 r. pleban w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kopienica Łubie (ob.diec. Gliwicka)  [3]
       w 1618 r. fundator kaplicy Zwiastowania N. M. Panny w Kuźnicy Wojkowskiej  [4]
       w 1625 r. pleban, Wojkowice Kościelne
       w 1636 r. kapelan przy kościele w Wojkowicach Kościelnych
       w 1637 - 1640 r. wikariusz, Chruszczobród
 
         [powiększ]
       herb Jastrzębiec i tablica odnosząca się do fundacji kaplicy przez Joachima Myszkowskiego w 1618 r.
 
 A2. Jan Myszkowski [ur.+/-1585 - zm.po 1643], mieszkał : Kuźnica Wojkowska 
       ż.(1619) Zuzanna N. [ur.+/-1590 - zm.po 1643]
       Dzieci :
       B1. Magdalena Myszkowska (ur.1621, chrzest 20.06.1621 Wojkowice - zm.po 1654), 1641 panna
             [chrzestni : Baltazar Rzuchowski, dziedzic części Kuźnicy]
 
               metryka chrztu, Wojkowice K. 1621 r.  [powiększ]
 
 A3. Stanisław Myszkowski „Starszy” h. Jastrzębiec [ur.+/-1580 - zm.po 1654], 
       dz. dóbr : Kuźnica Wojkowska, Tuliszów
       1642 r. Stanisław z Miskowic h. Jastrzębiec, dziedzic na Woykowicach i Tuliszowie
       1654 r. tenże Stanisław Myszkowski czyni zapis na rzecz syna Zygmunta i drugiego, ks. Bogusława, paulina
 
       Na ołtarzu w kościele wojkowickim stoi dużego rozmiaru relikwiarz w kształcie krzyża.
       Podstawę stanowi bogata wypukłorzeźba. Na podstawie napis :
       STANISŁAW  MISKOWSKI  STARSZY  Z  MISKOWIC  NA  WOYKOWICACH  
       I  TULISOWIE DZIEDZIC  1642.  Herb Jastrzębiec
       [Źródła : 
       Stefan A. Paluch „Wojkowice Kościelne i Warężyn z Kuźnicami” 2010 r.,
       Ks. Jan Wiśniewski „ Diecezja Częstochowska”]
       
       Testament Stanisława Myszkowskiego z 1652 r. :
       karze się pochować w grobie swego brata ks. Joachima. Majątek ma być dożywociem żony, a po jej śmierci
       syna jego Zygmunta. Drugiemu synowi ks. Bogusławowi, paulinowi, ma Zygmunt co rok dawać po 60 zł.
       Córka jego Ewa za Sarnowskim, wzięła swój posag. Druga Magdalena też wzięła. Trzecia Anna jest panną.
       Miał siostrę Dorotę z Myszkowskich Solecką.”
             
       ż.(śl.przed 1623) Anna Siemuńska [ur.+/-1580 - zm.po 1634], 
       wdowa po Balcerze Rzuchowskim (zm.1621/23)
       [być może jest to druga żona Stanisława Myszkowskiego]      
       Dzieci : co najmniej 5 (Bogusław, Zygmunt, Ewa, Magdalena, Anna)
            
       B1. Bogusław Myszkowski [ur.+/-1610 - zm.po 1654], ksiądz, paulin
 
       B2. Zygmunt Myszkowski de Myszkowice (ur.1615 - zm.2.09.1695), de Sarnów (wzm.1664 – 1686)
             poch. 2.09.1695 w kaplicy Myszkowskich w Kuźnicy Wojkowskiej, lat 80
             dz. Kuźnicy Wojkowskiej, 1664 r. de Sarnów, 1686 r. de Sarnów [LN Siewierz, str. 17]     
              
               akt zgonu, Kuźnica Wojkowska 1695 r.  [powiększ]
 
             1 ż. NN. [prawdop. Trepka] [ur.+/-1615]
             2 ż.(śl.1664 Grodziec) Elżbieta Wodzińska [5]
                   (ur.1647 - zm.10.01.1707, par. Wojkowice, poch. 2.02.1707 kaplica Myszkowskich)
                   [świadkowie ślubu : Nob.Wojciech Nekanda Trepka i Nob. Anna Poniątowska]
                   ojc. N. Wodziński [ur.+/-1620]
                   mat. Jadwiga N. [ur.+/-1620 - zm.po 1652], 1652 r. „de Aula Grodecensis” (Grodziec)
                   1667 r. - Elżbieta Myszkowska, na części Kuźnicy Wojkowskiej
                   [1685 r. chrzestna (razem z Michałem Myszkowskim) – LN Będzin, Trójca Przen., str. 206]
 
                     akt ślubu, Grodziec 1664 r.  [powiększ]                    
 
                     akt zgonu, Wojkowice K. 1707 r.  [powiększ]
 
             Prawdopodobnie dzieci z 1 żony : w Sarnowie [zob. Sarnów (poniżej)]
             C1. Mathias Myszkowski [ur.+/-1640]
             C2. Zuzanna Myszkowska [ur.+/-1640]
             C3. Anna Myszkowska [ur.+/-1640]
             Prawdopodobnie dzieci z 2 żony w Kuźnicy Wojkowskiej :
             C4. Rozalia Myszkowska (ur.1671 - zm.18.03.1710 Wojkowice Kościelne) [zob. niżej]
 
       B3. Ewa Myszkowska [ur.+/-1620 - zm.po 1654], 1643 panna
             m.(śl.po 1643) N. Sarnowski [ur.+/-1620] [krewny w/w Samuela Sarnowskiego ?]      
           
       B4. Magdalena Myszkowska (ur.1623, chrzest 5.03.1623 Wojkowice - zm.po 1654), 1638 r. panna,
             c. Stanisława i Anny
 
               metryka chrztu, Wojkowice K. 1623 r.  [powiększ]
       
       B5. Anna Myszkowska [ur.+/-1625 - zm.po 1654], w 1654 r. panna
 
       Prawdopodobnie inne dzieci Stanisława Myszkowskiego zmarłe przed 1652 (być może z 1 żony)
       B6. Katarzyna Myszkowska (ur.1618)
             [chrzestni : Baltazar Rzuchowski i Zofia de Wojkowice]
 
               metyka chrztu, Wojkowice 1618 r.  [powiększ]
        
       B7. Zofia Myszkowska [ur.+/-1620 - zm.po 1635], 1635 panna (wzm.1623 - 35)
 
       B8. Aleksander (Andrzej ?) Myszkowski (ur.1626, chrzest 2.05.1627 Wojkowice Kościelne),
             s. Stanisława i Anny 
             [chrzestni : Kacper Giebułtowski, Joachim Myszkowski], [LN Wojkowice, str.37]
 
               metryka chrztu, Wojkowice K. 1627 r.  [powiększ]
 
       B9. Joachim Myszkowski (ur.1634, chrzest 1.10.1634 Wojkowice), s. Stanisława i Anny
             [chrzestni : Stanisław Kaprziczki i Anna Rzuchowska (z d. Siemuńska, żona Baltazara)]
 
               metryka chrztu, Wojkowice K. 1634 r.  [powiększ]
 
 A4. Dorota Myszkowska [ur.+/-1580 - zm.po 1654]
       m. Jan Solecki [ur.+/-1575 - zm. przed 1654]
       być może :
       ojc. Stanisław Solecki [ur.+/-1545]
       mat. Zuzanna Podczaszy [ur.+/-1550 - zm.po 23.05.1590], 
              c. Jana Podczaszego z Chruszczobrodu [pkt 3.1.1]
 
 być może :
 A5. Elżbieta Myszkowska [ur.+/-1590 - zm.po 1620], chrzestna 1620 [LN Wojkowice K., s. 16]
       [być może to żona jednego z w/w Myszkowskich]
 
 1631 r. - Jan i Stanisław Myszkowscy opiekunowie potomków 
              niegdy Jerzego Myszkowskiego [ur.+/-1575] i żony Katarzyny Ożorowskiej  [pkt 3.2]
 1631 r. - szlachetny Stanisław Myszkowski z Anna Siemuńską – pozostałą wdową po kiedyś urodzonym
              Balcerze Rzuchowskim
 1634 r. - Piotr Myszkowski [zm.przed 1634]
 1667 r. - Maciej Myszkowski, płaci podatek od 1 kmiecia (Kuźnica Wojkowska)
 1684 r. - Michał Myszkowski, chrzestny [LN Będzin] [zob. Sarnów]
 1692 r. - Helena Myszkowska de Kuźnica, chrzestna [LN Wojkowice K.]
 
------------------------------------------------------------
 Prawdopodobnie córka Zygmunta i Elżbiety Wodzińskiej :
 Rozalia Myszkowska (ur.1671 - zm.18.03.1710 Kuźniczka, par. Wojkowice)
 [w 1699 r. zapisana jako Rozalia Dunin de Kuznice – bractwo św. Anny w Chruszczobrodzie, s. 22]
 
  
  akt zgonu, Wojkowice Kościelne 1710 r.
 
 m.(śl.7.02.1690 Wojkowice) Józef Antoni Dunin de Skrzynno h. Łabędź [ur.+/-1670 - zm.po 1729]  [6]
 
  
  akt ślubu, Wojkowice Kościelne 1690 r. 
 
 1694 r. - Józef  Dunin de villa Sarnów
 1695 r. - Józef  Dunin, posesor villa Kuźnica
 1699 - 1729 r. Józef i Rozalia z Myszkowskich Duninowie dziedziczyli w Kuźnicy Wojkowskiej
 Dzieci (Dunin) : 11
 
 1/ Zuzanna Dunin (ur.1691 Kuźnica, chrzest 13.08.1691 Wojkowice Kościelne)
     [chrzestni : Franciszek Majęcki de Wojkowice i Anna Sierakowska de Żelisławice, Żędzisławice]
 2/ Stanisław Maciej Dunin (ur.1694 Kuźnica, chrzest 18.02.1694 Wojkowice Kościelne)
     [chrzestni : Władysław Myszkowski de Chruszczobród i Helena Majęcka de Wojkowice Kościelne]
 3/ Marianna Dunin (ur.1695, chrzest 14.06.1695 Wojkowice Kościelne)
     [chrzestni : Wincenty Majęcki i Zuzanna Gaszyńska (ur.1665 - zm.2.02.1726) de villa Gaszyn ]
     m.(śl.17.02.1711 Wojkowice) Jan Stradomski [ur.+/-1695 - zm.po 1721], mieszkali : Wojkowice K.
     [świadkowie ślubu : Michał Majecki de Wojkowice (ur.1664 - zm.19.04.1719)
     i Franciszek Myszkowski de Myszkowice], [LC Wojkowice K., str. 190, 191]
 
       ślub, Wojkowice K. 1711 r.  [powiększ]
 
     Dzieci (Stradomscy), co najmniej 2
 
 4/ Krystyna Dunin (ur.1696, chrzest 6.12.1696 Wojkowice Kościelne - zm.po 1750)
     [chrzestni : Stanisław de Skrzynno Dunin i Helena de Myszkowice Myszkowska]
     1 m.(śl.31.08.1716 Wojkowice) Tomasz Porębski [ur.+/-1695] de Sarnów
            [świadk. ślubu : Wojciech Nekanda Trepka, Mikołaj Otoński de Warężyn, Michał Pąniątowski de Sarnów]
            [LC Wojkowice K., str. 198]
     
              ślub, Wojkowice K. 1716 r.  [powiększ]
 
     2 m.(śl.1750) Antoni Jakielski [ur.+/-1695 - zm.po 1750]
 
 5/ Anna Petronela Dunin (ur.25.05.1698 Kuźnica Wojk., chrzest 2.06.1698 Wojkowice Kościelne - zm.1699),
     [chrzestni : Kazimierz Dobrakowski, pleban par. Wojkowice i Myszkowska de Kuźnica, panna],
      pochowana 2.05.1699 r. w kaplicy Myszkowskich w Wojkowicach Kościelnych
 
       akt zgonu, Wojkowice K. 1699 r.  [powiększ]
 
 6/ Jadwiga Teresa Dunin (ur.1699 Kuźnica, chrzest 17.09.1699 Wojkowice Kościelne - zm.1729/50), panna
     [chrzestni : Józef Wodziński de Wodzinek i Katarzyna Myszkowska de Chruszczobród]
 7/ Elżbieta Zofia Dunin (ur.1701 Kuźnica, chrzest 30.01.1701 Wojkowice Kościelne)
     [chrzestni : Andrzej Groth de Ujejsce (ur.1662 - zm.1727) i Katarzyna Myszkowska, niegdyś (żona)
     Wacława (Venceslai) Myszkowskiego (zm.1698), podsędka siewierskiego de Chruszczobród]
 8/ Józef  Jacek Dunin (ur.1702 Kuźnica, chrzest 20.08.1702 Wojkowice Kościelne - zm.po 1729)
     [chrzestni : Jan Frankiemberk de villa Perzowice]
 9/ Franciszek Mikołaj Dunin (ur.1703 Kuźnica, chrzest 20.12.1703 Wojkowice Kościelne)
     [chrzestni : Michał Majęcki heres in Wojkowice i Elżbieta Myszkowska de villa Kuźnica]
 10/ Antoni Jan Dunin (ur.1705, chrzest 4.06.1705 Wojkowice Kościelne - zm.12.01.1746, par. Wojkowice), bezdz.
       [chrzestni : Aleksander Kmita, sędzia ziemski siewierski de villa Chechło i Marianna Tymowska de Wysoka]
       ż.(śl.31.01.1736 Wojkowice) Konstancja Pąniątowska h. Ciołek [ur.+/-1710] de Malinowice
       [świadkowie ślubu : Marcin Świerczowski de villa Twardowice, Wacław Żarski de villa Góra,
       Aleksander Myszkowski de villa Chruszczobród], [LC Wojkowice K., str.215]
 
         ślub, Wojkowice K. 1736 r.  [powiększ]
 
 11/ Zofia Dunin (zm.1706 Wojkowice K.), lat 5, pochowana 10.05.1706 r. w kaplicy Myszkowskich
 12/ Mikołaj Dunin (zm.1706 Wojkowice K.), pochowany 15.06.1706 r. w kaplicy Myszkowskich
 13/ Antoni Władysław Dunin (chrzest 1707 Chruszczobród)
       [chrzestni : Wojciech Trepka, dziedzic Dąbic i żona Elżbieta Kmita]
 14/ Jan Dunin [ur.+/-1710 - zm.po 1730] (nie notowany w par. Wojkowice do 1710 r.)
       ż.(śl.1730) Konstancja Małuska h. Jastrzębiec (ur.ok.1695 - zm.4.04.1745 Rędziny), lat ok.50 [LM Rędziny, str.71]
       dziedziczka części Twardowic
       ojc. Jan Małuski (ur.+/-1665 - zm.1735), s. Stanisława M. (zm.1692) i Anny z d. Dębnicka
             [2 żona Jana Małuskiego – Elżbieta Promnicz]
       mat.(1 ż) Marianna Kalinkiewicz [ur.+/-1665]
       [1 mąż Konstancji Małuskiej – N. Żarski]
 
 1693 r. - Helena Myszkowska de villa Kuźnica, chrzestna 17.06.1693, 6.12.1696 (LN Wojkowice)
 1696 r. - Wojciech  Nekanda Trepka i Dorota z Myszkowskich, małżonkowie, dziedzice wsi Dąbie,
                zapisali sumy kościołowi w Wojkowicach Kościelnych    
                [Dorota Myszkowska c. Wacława Myszkowskiego – zob. pkt 3.2]
 1710 r. - ślub (Wojkowice) : Franciszek Myszkowski de Myszkowice + Marianna Świerczowska de Ujejsce [7]
               [pkt 3]
 1713 r. - ślub (Wojkowice) : Jakub Myszkowski de Trzebiesławice + Anna Gołuchowska de Uieysce [pkt 3.1]
 1722 r. - ślub (Wojkowice) Aleksander Myszkowski de Chruszczobród + Joanna Stryjowska de Wojkowice 
               [pkt 3.2]
 
 Szczepan (Stefan) Myszkowski (Miskowski, Miśkowski) [ur.+/-1720 - zm.po 29.05.1745]
 ż.(śl.29.01.1742 Wojkowice Kościelne) Regina Skolik (Skolisz) [ur.+/-1720] de villa Ujejsce Dolne
 [LC Wojkowice K., str. 219]
 prawdopodobnie rodzice :
 ojc. Piotr Skolik [ur.+/-1690 - zm.po 1721]
 mat.(śl.2.02.1699 Wojkowice Kościelne) Zofia Wojciechowska [ur.+/-1690 - zm.po 1721], mieszkali : Ujejsce
 [LC Wojkowice K. , str. 175]
 Dzieci :
 1/ Łucja Miskowska (ur.1742, chrzest 12.12.1742 Wojkowice Kościelne)
     [chrzestni : JakubWoźniczka i Katarzyna Bańka – de Ujejsce]
 2/ Walenty Miskowski (ur.1745 Wojkowice, chrzest 6.02.1745 Wojkowice Kościelne)
     [chrzestni : Franciszek Wołczyk i Katarzyna Bielna – de Ujejsce]
 
 Józef Myszkowski [ur.+/-1825] de Myszkowice, s. Stefana i Eleonory z d. Janowska
 ż.(śl.1849 Malinowice, par. Wojkowice Kościelne) Kordula Chodakowska [ur.+/-1825] de Malinowice [pkt 3]
 c. Stanisława i Tekli (Emilii) Mars
 
 Uwagi :
 1/ Około r. 1667 na części wioski zwanej Kuźnica (później Kuźniczka, wreszcie Kuźnica Wojkowicka),
     do której należała osada leśna zwana Pustkowie, gospodarzyła Elżbieta Myszkowska.

     Właścicielami Kuźnicy byli : Wojkowscy (XVII w.), Strzałkowscy i Gutowscy (XVIII w.).

 

 2/ S.Uruski „Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej” :
     „Stanisław, dziedzic wsi Kuźnica Wojkowska 1654 r. ; jego syn Franciszek miał syna Franciszka, a ten syna 
     Wojciecha, żonatego z Ewą Piotrowską, z której synowie, Józef i Wincenty, burmistrz m. Kurzelowa,
     wylegitymowani w Królestwie 1847 r.” [pkt 3.1.2, pkt 3 i pkt 3.8]
     [ Kuźnica Wojkowicka, przysiółek (obecnie nazwa nie istnieje) k. Wojkowic Kościelnych - 6,5 km na S od Siewierza ]
     [ślub 1784 Koziegłowy : Wojciech Myszkowski + Ewa Piotrowska]
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 SARNÓW (par. Będzin) : cd. linii z Kuźnicy Wojkowskiej :
 
 Zygmunt Myszkowski [ur.1615 - zm.po 1664], 1664 r. de Sarnów [zob. wyżej]
 1 ż. NN.
 2 ż.(śl.1664 Grodziec) Elżbieta Wodzińska (ur.+/-1615 - zm.1707, par. Wojkowice K.)
 
 prawdopodobnie dzieci : (Mathias, Zuzanna, Anna, Zygmunt)
 A1. Mathias Myszkowski [ur.+/-1640 - zm.po 1679]
       [1679 r. - Mathias Myszkowski de Sarnów (LC Wojkowice)]
       ż. Anna N. [ur.+/-1640]
       Dzieci : (Michał, Franciszek)
       B1. Michał Myszkowski (chrzest 9.09.1664 Będzin - zm.po 1684)
             [chrzestni : N. Rakowski i Anna Poniatowska]
             w 1684 r. Michał Myszkowski i Elżbieta Myszkowska (z d. Wodzińska) oraz Jan Dziećmirowski
             i Teresa Poniątowska byli chrzestnymi bliźniąt : Stanisław Filip i Jakub Zygmunt – synowie
             Stanisława Poniątowskiego i Katarzyny
 
               metryka chrztu, Będzin 1664 r.  [powiększ]
 
             współcześnie żyjący lub ten sam :
             Michał Myszkowski [ur.+/-1665], dzierżawca wsi Kurów (par. Chotów k. Wielunia) w latach 1692 - 1717 [pkt 3.2.1]
 
       B2. Franciszek Myszkowski (chrzest 18.10.1671 Będzin)
             [chrzestni : Jan Sarnowski de Preczów i Zuzanna Piernikarz de Będzin]
 
                metryka chrztu, Będzin 1671 r.  [powiększ]
 
 prawdopodobnie :
 [1679 r. - Zuzanna z Myszkowskich Marszowa i Anna z Myszkowskich Cebrzyńska w sporze z Adamem
               i Jadwigą Porębskimi o plony z Sarnowa k. Będzina]
 A2. Zuzanna Myszkowska (ur.+/-1645 - zm.17.12.1714 Sarnów) [akt zgonu LM Będzin, 1714]
       m. N. Marsz [ur.+/-1640]
 A3. Anna Myszkowska [ur.+/-1650 - zm.po 1679]
       m. N. Cebrzyński [ur.+/-1645]  
       [prawdopodobnie jest to Wojciech Cebrzyński (zm.1.09.1714 Będzin) i żona Anna z par. Będzin]
       Dzieci Wojciecha i Anny Cebrzyńskich :
       B1. Dorota Cebrzyńska (chrzest 9.02.1684 Będzin) [LN Będzin 1684 r., str. 202]
             [chrzestni : Nob. Tomasz Porębski]
       prawdopodobnie :
       B2. Piotr Cebrzyński [ur.+/-1690]
             ż. Zofia N. [ur.+/-1690]
             Dzieci :
             C1. Katarzyna Cebrzyńska (ur.1714 Sarnów, chrzest 20.10.1714 Będzin) [LN Będzin, str. 23]
 
 być może :
 A4. Zygmunt Myszkowski de Sarnów, chrzestny 1686 r. [LN Siewierz, str. 17]
 
----------------------------------------------------

 Przypisy :

 

 [1] Rzuchowscy :

       Balcer (Baltazar) Rzuchowski [ur.+/-1560 - zm.1623/31]

       właściciel części Wojkowic Kościelnych, kolator kościoła w Wojkowicach Kościelnych

       ż. Anna Siemuńska [ur.+/-1565 - zm.po 1634]

       [1599 r. – sprawa : Baltazar Rzuchowski i Jerzy Myszkowski]

       W początkach XVII wieku Kuźnica Wojkowska dzieliła się na 2 części :

       1/ część Stanisława Myszkowskiego

       2/ część Baltazara Rzuchowskiego

       Jan Rzuchowski de Wojkowice, chrzestny 1621 (LN Wojkowice K.)

       Anna Rzuchowska, chrzestna 1625 - 34 (LN Wojkowice K.)

       Agnieszka Rzuchowska, chrzestna 1643 (LN Wojkowice K.)

 

 [2] Sarnowscy :

       Samuel Sarnowski [ur.+/-1580 - zm.po 1621], ż. Dorota Myszkowska

       Stanisław Sarnowski, chrzestny 1620 (LN Wojkowice K. 16.05.1620]

       Marina Sarnowska de Dąbie, chrzestna 1620 (LN Wojkowice K., 1620, 1623)

 
 [3] W parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Kopienica Łubie w diec. Gliwickiej znajduje się 
       nad bocznym wejściem od strony połudnoiwej kamień z mocno uszkodzonym napisem : 
     JOACHIMUS MYSZKOWSKI (lub MUSZKOW) (...) PAROCHUS  KOPEN. ANNO D. 1613
 
       Fot. 2012 r.
     
 [4] W Kaplicy Myszkowskich w Wojkowicach Kościelnych pochowani są (dane od 1695 r.) :
       2.09.1695 r. - Nob. Zygmunt Myszkowski
       12.10.1697 r. - Nob. Barbara Januszowska, c. Sebastiana i Zofii Januszowskich de Ujejsce
       9.02.1698 r. - Nob. Andrzej Zdrowski, s. Stanisława i Marianny [z d. Trepka] Zdrowskich de Ujejsce
       19.11.1698 r. - Nob. Katarzyna Krasucka, lat 30, żona Wojciecha Krasuckiego de Malinowice
       25.11.1698 r. - Nob. Wojciech Krasucki, lat 60, wdowiec, de Malinowice
       2.05.1699 r. -  G.D. Anna Dunin, c. Józefa i Rozalii [z d. Myszkowska] Duninów de Kuźnica
       25.12.1702 r. - Nob. Wojciech Antoni Trepka, dziecko, s. Wojciecha Nekandy i Marianny [z d. Zakrzewska] Trepków de Dąbie
       12.01.1703 r. - Nob. Antoni Jędrzejowski, dziecko, s. Jana i Konstancji [z d. Krasucka] Jędrzejowskich de Malinowice
       1.05.1705 r. - Nob. Magdalena Jędrzejowska, dziecko, c. Jana i Konstancji [z d. Krasucka] Jędrzejowskich de Malinowice
       10.05.1706 r. - Nob. Zofia Dunin, lat 5, c. Józefa i Rozali [z d. Myszkowska] Duninów de Kuźnica
       15.06.1706 r. -  Nob. Mikołaj Dunin, dziecko, s. Józefa i Rozalii [z d. Myszkowska] Duninów de Kuźnica
       2.02.1707 r. - Nob. Elżbieta Myszkowska, lat 60, de Kuźniczka, ostatnia pochowana w kaplicy Myszkowskich
 
       W kaplicy Myszkowskich pochowane są rodziny skoligacone z rodzinami ; Trepka, Słomiński, Dunin, Grot, Krasucki
  
 Rodziny w par. Wojkowice Kościelne :
 
 Franciszek Bonawentura Majecki (ur.1624 - zm.24.10.1694), lat 70, poch. kaplica św. Franciszka w kościele w Wojkowicach
 dziedzic Wojkowic Kościelnych (wzm.1678)
 Syn :
 Michał Majecki, [ur.+/-1660 - zm.przed 1721], dziedzic Wojkowic
 ż. Barbara Łyszkowska [ur.+/-1660 - zm.1719 Wojkowice K.]
 [1691 r. wpisana do Bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie]
 Dzieci :
 A1. Antoni Majecki
 A2. Krzysztof Majecki
 A3. Józef Majecki
        [1735 r. zapisany do Bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie]
 A4. Aleksander Majecki
 A5. Anna Joanna Majecka (ur.23.05.1702 Wojkowice K. - zm.21.02.1757, poch. Chechło)
        [1717 r. zapisana do Bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie], [[Chruszczobród, s. 28]
        m.(śl.31.05.1721 Wojkowice K.) Antoni Grabiański [ur.+/-1695 - zm.po 1762] [zob. podstrona Myszkowice (właściciele)]
 A6. Leona Majecka
 A7. Salomea Majecka
 A8. Franciszka Majecka
-------------------------------------------------------------
 Sebastian Januszowski h. Pobóg (ur.+/-1660 - zm.1739), 1695 r. de villa Trzebiesławice, dziedzic części Trzebiesławic
 1 ż.(śl.przed 1684) Zofia N. [prawd. Tomaszewska] [ur.+/-1660 - zm.po 1697/1707], mieszkali : Ujejsce
      [1684 r. JWPani Zofia Januszowska wpisana do Bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie], [Chruszczobród, s.13]
 2 ż. Joanna N. [prawd. Struś lub Pełka]
 Dzieci [zob. podstrona „Januszowscy herbu Pobóg”]
-------------------------------------------------------------
 Jan Jędrzejowski [ur.+/-1670] de villa Łagisza
 1ż.(śl.20.09.1693 Grodziec) Katarzyna Tyliszowska de villa Zagórze (ur.1669, chrzest 9.11.1669 Grodziec)
       ojc. Jan Tyliszowski [ur.+/-1640]
       mat. Marianna
 2 ż.(śl.12.02.1695 Wojkowice) Konstancja Krasucka [ur.+/-1675 - zm.po 1706] de villa Malinowice
      [świadkowie ślubu : G.D. Kazimierz Porembski de villa Rzegocina Poremba, Nob. Andrzej Lenczowski de villa Strzyżowice,
      Michał de Paniątowa Paniątowski, Stanisław Poniatowski obaj de villa Sarnów, Nob. Stradomski de villa Ożarowice i Celiny]
      Dzieci :
     1/ Zofia Helena Jędrzejowska (ur.1699)
     2/ Marianna Jędrzejowska (ur.1700)
     3/ Antoni Jędrzejowski (ur.1702 - zm.1703), pochowany w Kaplicy Myszkowskich
     4/ Magdalena Jędrzejowska (zm.1705), pochowana w Kaplicy Myszkowskich
     5/ Wojciech Anzelm Jędrzejowski (ur.1706)
-------------------------------------------------------------
 Wojciech Krasucki (ur.1638 - zm.1698) de Malinowice, pochowany w Kaplicy Myszkowskich
 1 ż.(śl.przed 1688) Katarzyna de Słomniki Słomnicka [ur.+/-1655 - zm.przed 1695]
 2 ż.(śl.9.01.1695 Grodziec) Nob. Katarzyna Szwajnowczanka de Świętochłowice (?) (ur.1668 - zm.1698),
       pochowana w Kaplicy Myszkowskich
       [świadkowie ślubu : Michał Poniatowski de Sarnów i Stefan Jarocki de Grotków], [LC Grodziec, str. 116]
       [Grodziec - obecnie dzielnica Będzina]
 
         akt ślubu, Grodziec 9.01.1695 r.  [powiększ]
 
 Dzieci :
 A1. Zofia Krasucka (chrzest 1.03.1688 Wojkowice K.)
        [chrzestni : Nob. Zygmunt Grot (zm.1701) i żona Zofia Grotowa (z d. Słomnicka) de Ujejsce]
 A2. Jan Krasucki (chrzest 3.01.1692)
       [chrzestni : D. Jan Stokowicki (zm.1695), pleban de Wojkowice i Marianna Krasucka, wdowa po Jakubie Krasuckim]
 A3. Józef Krasucki (chrzest 9.02.1693 Wojkowice K. - zm.3.09.1735, poch. Wojkowice K.), heredes in Malinowice
        [chrzestni : D. Jan Stokowicki (zm.1695), pleban de Wojkowice Kościelne i Nob. Helena Majęcka]
        ż. Elżbieta N. [ur.+/-1695]
        Dzieci :
        B1. Marianna Elżbieta Krasucka (ur.1718 - zm.1719)
        B2. Józef Karol Krasucki (ur.1720 - zm.1787) heres de Malinowice
              1 ż. Teresa N. [ur.+/-1720]
              2 ż. Marianna N. [ur.+/-1730] (?)
              Dzieci z 1 żony :
              C1. Wincenty Ferariusz Stefan August Krasucki (chrzest 28.08.1755 Wojkowice K.) [LN Wojkowice K., str. 31]
                    [chrzestni : MD. Stefan Piegłowski i Teresa Piegłowska – heredes de villa Dobieszowice]
              C2. Józef Franciszek Krasucki (chrzest6.02.1758 Wojkowice K.) [LN Wojkowice K., str. 36]
                    [chrzestni : G. Franciszek Pożarowski i G. Anna Pożarowska – heredes de villa Rogoźnik]
              C3. Petronela Krasucka (chrzest 30.12.1759 Wojkowice K.) [LN Wojkowice K., str. 40]
                    [chrzestni : Jan  Rogawski i Petronela Rogawska – tenutariusze de villa Bobrowniki]
              C4. Rozalia Magdalena Krasucka (chrzest 3.05.1761 Wojkowice K.) [LN Wojkowice K., str. 44]
                    [chrzestni : G. Józef Guttowski, tenutariusz de Wojkowice, „pincerius Siewierz” i G. Magdalena Wychauzer de Ujejsce]
              C5. Agnieszka Anna Krasucka (chrzest 29.01.1764 Wojkowice K.) [LN Wojkowice K., str.51]
                    [chrzestni : G. Stefan Gidziński heres de villa Sarnów i G. Józefa Pożarowska, panna de villa Rogoźnik]
              C6. Ignacy Błażej Krasucki (chrzest 6.02.1766 Wojkowice K.) [LN Wojkowice K., str.58]
                    [chrzestni : MD. Wawrzyniec Wichauzer, heres de villa Ujejsce i G. Anna Pożarowska de villa Rogoźnik]
              C7. Jakub Krasucki (chrzest 8.08.1770 Wojkowice K.) [LN Wojkowice K., str.72]
                    [chrzestni : Marcin Siwiński, kurator kościoła w Wojkowicach K i G. Salomea Gutowska de Tuliszów]
              C8. Marianna Krasucka (chrzest 7.06.1775 Wojkowice K.) [LN Wojkowice K., str.89]
                    [chrzestni : MD. Anna Pożarowska de villa Rogoźnik i Marcin Siwiński, pleban w Wojkowicach]
              Dzieci z 2 żony :
              C9. Marcin Jan Krasucki (chrzest 23.02.1778 Wojkowice K.) [LN Wojkowice K., str.100]
                    [chrzestni : Piotr Solipiwko i Katarzyna Drabka (Drabek) de Wojkowice]
        B3. Franciszka Paulina Krasucka (ur.1723)
        B4. Elżbieta Krasucka (ur.1726)
        B5. Anna Magdalena Krasucka (ur.1728)
        B6. Joanna Benigna Krasucka (ur.1731)
        B7. Apolonia Ludmiła Krasucka (ur.1733)
 A4. Joanna Zofia Krasucka (chrzest 6.04.1694 Wojkowice K.)
        [chrzestni : Nob. Zygmunt Grot, posesor villa Zagorze i Nob. Helena Majęcka de Wojkowice Kościelne]
 A 5. Katarzyna Krasuska (zm.12.11.1698 Wojkowice K., pochowana : Kaplica Nob. Majęcki)
 
 Prawdopodobnie z tej rodziny :
 A6. Katarzyna Krassuska [ur.+/-1685] de Malinowice
        m.(śl.20.02.1708 Wojkowice) Nob. Szymon Guzowski de Wankow [ur.+/-1685]
        [świadkowie ślubu : D.D. Michał Maiecki, herede de Wojkowice, Wojciech Nekanda Trepka de villa Dąbie
        i Jan Guzowski de villa Tuliszów], [LC Wojkowice K., str. 185]
 A7. Salomea Krasuska de Malinowice [ur.+/-1690]
        m.(śl.7.07.1712 Wojkowice) Nob. Jan Gruszczyński de parafia Koziegłowy [ur.+/-1690]
        [świadkowie ślubu : Nob. Jan Guzowski de villa Tuliszów i Nob. Franciszek Marszewski de villa Winowno]
 A8. Jan Krassuski de villa Malinowice
        (6.08.1712 r. świadek ślubu : Nob. Franciszek Marszewski de villa Winowno + Kunegunda Guzowska de villa Tuliszów)
 
 1780 r. - GD. Grzegorz Krasuski
 ż. Katarzyna N.
 Dzieci :
 Marianna Krasuska (ur.1780 r. Wojkowice K.) [LN Wojkowice K., str.109]
 [chrzestni : GD. Felicjan Piegłowski i żona Marianna de Twardowice]
 
 1734 r. - ślub (15.06.1734 Wojkowice) : Ferdynand Rembiewski de Rembieszow + Elżbieta Krasucka de Malinowice
[świadkowie ślubu : Jan Świerczowski de villa Malinowice i Marcin Świerczowski de villa Twardowice, heredes]
-------------------------------------------------------------
 Rodzina Grot (Groth) z Przyłęka h. Rawicz : (Ujejsce, par. Wojkowice Kościelne od 1679 r.) + Żarscy
 
 Andrzej Grot (ur.+/-1670 - zm.1727 Ujejsce) de Ujejsce
 ż.(śl.24.07.1695 Wojkowice K.) Helena de Płoki Majęcka (Płocka) h. Prawdzic  (ur.+/-1670 - zm.1727 Ujejsce) de Wojkowice Kościelne
 [świadkowie ślubu : Nob. Aleksander Kmita, Aleksander Sierakowski de Binczyce, Stanisław Zdrowski, Mikołaj Zdrowski,
 Stanisław Trepka de Ujejsce, Józef Dunin de Kuźnica, Sebastian Januszowski de Trzebiesławice, Stefan de Trzebina Trzebiński]
 
    akt ślubu, Wojkowice K. 1695 r.  [powiększ]
 
 Dzieci :
 A1. Jan Grot (ur.+/-1695 - zm.1699), poch. 18.09.1699 w kaplicy Majęckich)
 A2. Marcin Grot (ur.1698 Ujejsce)
 A3. Agnieszka Marianna Grot (ur.1700 Ujejsce)
 A4. Anna Franciszka Grot (ur.1701 Ujejsce)
 A5. Marianna Grot (zm.1703) [prawd. to w/w Agnieszka Marianna]
 A6. Antoni Onufry Grot (ur.1703 Ujejsce)
         [8.08.1713 r. zapisany do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, str.25]
 
           
          1713 r. Chruszczobród, bractwo św. Anny
 
 A7. Franciszka Grot (zm.1704) [prawd. to w/w Anna Franciszka]
 A8. Jadwiga Rozalia Grot (ur.1705 Ujejsce) de Ujejsce
        m.(śl.6.05.1724 Wojkowice) Karol Żarski h. Starykoń [ur.+/-1705 - zm.1786] de villa Góra, łowczy [Liw], łowczy [Nowogródek]
        [świadkowie : Mikołaj Żarski de Siewierz, Antoni Wiechauser (Wichauser) de Ujejsce, Józef Kicki de Preczów]
        [Karol i Jadwiga Żarscy, wpisani do bractwa św. Izydora w Siemoni, Ks. Jan Wiśniewski „Diecezja Częstochowska”]
        ojc. Jakub Żarski [ur.+/-1675]
        mat. Anna Wrochniow z Wrochniow [ur.+/-1675]
        [Uzupełnienia : p. Marian Olszewski, 2013 r. + Geneteka + Genealogia Minakowskiego]
        Dzieci (Żarscy) : (Franciszka, Teresa, Marianna, Ewa, Katarzyna, Jan, Aleksy, Józef, Agnieszka, Dominik)
        B1. Franciszka Żarska [ur.+/-1730]
               m. Antoni Józef Klimkiewicz h. Przyjaciel (odm.) [ur.+/-1730], starosta olsztyński
              [2 żona Anoniego Klimkiewicza – Franciszka Skarzyńska]
        B2. Teresa Żarska [ur.+/-1730]
               m. Antoni Grot h. Rawicz (ur.+/-1725 - zm.1782), podczaszy [Dobrzyń]
               ojc. Aleksander Grot (zm.1714), miecznik [Kraków], s. Aleksandra G. (zm.1694) i Teresy z d. Kozubska h. Awdaniec
               mat. Konstancja Apolonia Remer (zm.1726), c. Aleksandra R. i Joanny Krzesz h. Leliwa
               Dzieci (Grot) : 4 (Marianna, Józefa, Barbara, Tekla)
               C1. Marianna Grot [ur.+/-1755]
                      m. N. Bielski [ur.+/-1750]
               C2. Józefa Grot [ur.+/-1755]
               C3. Barbara Grot (ur.+/-1765 - zm.1846)
                      m. Michał Feliks Piegłowski h. Nałęcz (ur.+/-1760 - zm.9.02.1826), chorąży wojsk pruskich
                      ojc. Franciszek Aleksander Piegłowski (zm.1754), starosta ziemski [Siewierz], s. Stanisława Jana P. (zm.1696),
                             chorążego i Elżbiety Eleonory z d. Wielopolska h. Starykoń (zm.1701) – c. Stanisława W. i Anny Chwalibóg
                      mat. Joanna Eleonora Larysz de Nacesławice h. Pierzchała, c. Pawła L.
                              i Anny Apolonii Vogel von Falkenstein – c. Tomasza V. i Anny Eleonory Pernetzin
                      Dzieci (Piegłowscy) : (Teofil, Józef, Joanna, Barbara, Wincenty)
                      D1. Teofil Piegłowski (ur.+/-1785 - zm.22.08.1840)
                      D2. Józef Piegłowski (ur.+/-1790 - zm.25.05.1873)
                      D3. Joanna Teresa Piegłowska (ur.1797 - zm.4.03.1830 Tąpkowice)
                             m.(śl.1817 Siemonia) Walenty Wawrzyniec  Grabiański (ur.1771 Pogonia, par. Będzin - zm.16.06.1834 Busk)
                             poch. Tąpkowice [Grabiańscy - zob. podstrona „ Myszkowice – własność”]
                             ojc. Franciszek Grabiański (ur.ok.1735 - zm.2.02.1814 Niegowonice)
                             mat. (śl.ok.1768 Wojkowice Kośc.) Magdalena Wanda Fichauzer (Fichauser, Wichauzer) (ur.25.07.1734 Ujejsce)
                      D4. Barbara Piegłowska (ur.+/-1795 - zm.6.08.1871)
                             m.(śl.1830 Kraków, par. Mariacka) Leon Jan Kanty Korytowski h. Mora (ur.1797 - zm.1880 Kraków)
                             sędzia sądu wyższego Rzeczypospolitej Krakowskiej
                             ojc. Augustyn Józef Paweł Korytowski (ur.1740 - zm.3.09.1809), komornik ziemski [Kraków]
                             mat. Konstancja Borowska h. Awdaniec (ur.+/-1740 - zm.1804), c. Michała B. i Marianny z d. Gutowska
                      D5. Wincenty Piegłowski (ur.ok.1795), student Uniwersytetu Warszawskiego 1815 r.
                             ż.(śl.1819 Kraków, par. Mariacka) Antonina Chrzanowska h. Korab
                             ojc. Józef Chrzanowski (ur.18.03.1761 - zm.1833)
                             mat. Józefa Trawińska [ur.+/-1765]
               C4. Tekla Grot (ur.+/-1760 - zm.1842)
                      m. N. Usielski [ur.+/-1760]
        B3. Marianna Żarska [ur.+/-1725]
               m. (śl.27.04.1760 Biala, par.  Irządze) Feliks Józef Krzysztof Przyłęcki h. Śreniawa (ur.30.07.1723 Chruszczobród) 
               [Przyłęccy - zob. podstrona „Przyłęccy”]
               ojc. Stanisław Przyłęcki (ur.+/-1680 - zm.19.12.1735), dziedzic m.in. dóbr Chruszczobrod, Mirzowice, Bugaj
               mat. Zuzanna Myszkowska (ur.1685 - zm.23.11.1758), c. Wacława i Katarzyny z d. Olszewska [pkt 3.2]
        B4. Ewa Żarska [ur.+/-1730 - zm.1769, par. Złoty Potok]
               m. Ignacy Głowacki (ur.+/-1730 - zm.1773), starosta rutkowski
        B5. Katarzyna Żarska [ur.+/-1755]
               m. Ignacy Małuski [ur.+/-1755]
               Dzieci (Małuscy) : (Kacper)
               C1. Kacper Małuski (ur.ok.1795)
                      ż. (śl.1.07.1835 Irządze) Teodozja Moszczeńska (ur.ok.1794), c. Walentego i Ewy z d. Gajewska
        B6. Jan Józef Piotr Paweł Żarski (ur.22.06.1741 - zm.1792/83), podstoli [Nowogródek], podstoli [Wenden],
               ż. (śl.1763 Przybynów) Katarzyna Anna Charska (ur.29.04.1741 Przybynów)
               ojc. Jan Charski [ur.+/-1710], miecznik [Inflanty]
               mat. Anna Skowrońska [ur.+/-1710]
               Dzieci : (Anna, Jakub, Jan, Adam 1, Franciszek, Magdalena, Adam 2, Józefa, Tekla, Marcjanna)
               [Uzupełnienia : p. Marian Olszewski, 2014 r.]
               C1. Anna Katarzyna Żarska (ur.22.03.1766 Góra)
               C2. Jakub Szymon Żarski (ur.23.07.1767 Góra)
               C3. Jan Aleksy Żarski (ur.14.07.1768 Góra)
               C4. Adam Tomasz Żarski (ur.24.12.1770 Góra)
               C5. Franciszek Wincenty Żarski (ur.2.04.1772 Wilków)
               C6. Magdalena Anna Żarska (ur.27.07.1773 Biała)
                     [wg Geneteki : Magdalena Myszkowska, wdowa, z d. Żarska (zm.22.09.1815 Wojkowice Kościelne), lat 44]
                     [LM Wojkowice Kościelne, akt 32, str.98]
                     prawdopodobnie :
                     m. N. Myszkowski [ur.+/-1770 - zm.przed 1815]
               C7. Adam Gracjan Żarski (ur.22.12.1774 Biała)
               C8. Józefa Katarzyna Żarska (ur.27.04.1776 Biała - zm.26.01.1856 Łosinek)
                      m. Ignacy Żochowski (ur.ok.1773 - zm.10.01.1842 Łosinek)
               C9. Tekla Marianna Żarska (ur.22.06.1777 Wilków)
               C10. Marcjanna Eleonora Żarska (ur.1780 Wilków)
               Wg Minakowskiego :
               C11. Józef Żarski [ur.+/-1770]
                       ż. Jadwiga Czerny [ur.+/-1770]
         B7. Aleksy (Dominik Aleksy Jakub) Żarski (ur.4.08.1745 Biała)
                ż. Monika Karwosiecka (Karwaszewska) [ur.+/-1750]
                ojc. Stanisław Karwosiecki
                mat. Zofia Dobiecka
                Dzieci : (Adam, Kajetan, Rozalia, Marianna, Zofia)
                C1. Adam Żarski (ur.ok.1783 - zm.9.10.1848 Chełmce k. Kielc), lat 65 [LM Chełmce, akt 64]
                       ż. Antonina Jabłońska [ur.+/-1785 - zm.po 1848]
                C2. Kajetan Żarski (ur.ok.1785 - zm.10.10.1834 Chełmce)
                       ż. Joanna Ostapowicz [ur.+/-1790]
                C3. Rozalia Żarska (ur.1787 - zm.18.02.1855 Oblęgorek, par. Chełmce)
                       m.(śl.7.07.1806 Chełmce) Kazimierz hr. Tarło (ur.1881 - zm.9.11.1812 Chełmce)
                       ojc. Szymon hr. Tarło (ur.1744 - zm.1781), starosta skalski,
                              s. Adama Tarło (ur.1708 - zm.9.01.1772), generała wojsk koronnych i Salomei z d. Mierzejewska
                       mat. Marianna Ilińska h. Lis (ur.+/-1740 - zm.po 1784], c. Kazimierza Ilińskiego (+/-1670 - 1756) i Anny Suszczewicz
                       [zob. podstrona : „Ilińscy h. Lis”]
                C4. Marianna Helena Żarska (ur.18.08.1790 Dmenin) [wpisana do bractwa św. Izydora w Siemoni]
                       m.(śl.18.09.1827 Chełmce) Andrzej Lenczewski (ur.ok.1774 Bydlina)
                       ojc. Wojciech Lenczewski
                       mat. Marianna Dobrzańska
                C5. Zofia Żarska (ur.ok.1790 - zm.26.10.1842 Chełmce)
         B8. Józef Karol Ben. Żarski (ur.26.03.1747 - zm.7.04.1794 Biała)
               1 ż.(śl.1778 Cisów, par. Daleszyce) Eleonora Kaplińska [ur.+/-1765 - zm.5.12.1782 Biała]
                    ojc. Adam Kapliński, cześnik [Smoleńsk]
                    mat. Marianna Więckowska
               2 ż. Tekla Czernicka  [ur.+/-1750]
               Dzieci z 1 żony : 3 (Józefa,  Stanisław, Marianna)
               C1. Józefa Agnieszka Marianna Żarska (ur.30.01.1781 Biała)
               C2. Stanisław Żarski [ur.+/-1780 - zm.po 1836]
                      ż. Antonina N. [ur.+/-1780]
                      Dzieci : 2 (Gabriel, Józefa)
                      D1. Gabriel Żarski [ur.+/-1810]
                      D2. Józefa Żarska [ur.+/-1810]
               C3. Marianna Żarska (ur.1779 Cisów - zm.7.04.1794 Biała)
               Dzieci z 2 żony : 1 (Łukasz)
               C4. Łukasz Żarski (ur.30.01.1786 Biała)
               C5. Jan Kanty Żarski (ur.+/-1790 - zm.26.12.1827 Biała Błotna, par. Irządze)
         B9. Agnieszka Anna Żarska (ur.22.01.1744 Biała)
 
 Zygmunt Grot [ur.+/-1655 - zm.1701] de Ujejsce
 ż. Zofia Słomnicka [ur.+/-1655 - zm.po 1689]
 Dzieci :
 1/ Magdalena Grot (ur.1681 Ujejsce)
 2/ Florian Grot (ur.1684)
 3/ Józef Maciej Grot (ur.1685 Ujejsce)
 4/ Joachim Grot (ur.1686 Ujejsce)
 5/ Franciszek  Grot (ur.1687 Warężyn)
 6/ Andrzej Grot (ur.1689 Warężyn)
 
 Sebastian Grot [ur.+/-1655]
 ż. Marianna N. [ur.+/-1655]
 Dzieci :
 1/ Marianna Grot (ur.1685, par. Wojkowice)
                    
 [5] Wodzińscy
       1642 r. - Nob. Jan Wodziński de Będzin, chrzestny (LN Będzin, s.21, s.53)
       1667 r. - Nob. Jan Wodziński, de Grodziec i Elżbieta Myszkowska z Kuźnicy, chrzestni [LN Będzin, str.124]
       1699 r. - Józef Wodziński, chrzestny Jadwigi Teresy Dunin [zob. wyżej]
 
 [6] Dunin
       1642 r. - Florian Dunin i żona Anna, de Preczów [LN Będzin, s.21, s.38]
 
 [7] Świerczowscy z par. Wojkowice Kościelne :

 

 Stanisław Świerczowski [ur.+/-1655 - zm.1715], 1688 r. de Zelesławice, 1695 de Ujejsce

 ż. Lukrecja N. (ur.+/-1655 - zm.1704)

 Dzieci :

 A1. Marianna Świerczowska (ur.1680), córka NN.

        m.(śl.1710 Wojkowice K.) Franciszek Myszkowski [ur.+/-1680 - zm.po 1711] de Myszkowice [pkt 3]   
 A2. Aleksander Świerczowski (ur.1683)  
 A3. Jan Świerczowski (ur.1685 par. Siewierz) [LN Siewierz, indeks, str. 30] 
 A4. Franciszek Salezy Świerczowski (chrzest 29.01.1688 Siewierz - zm.1700) [LN Siewierz, indeks, str. 33 i LN Siewierz, str. 32] 

 A5. Krystyna Teodora Świerczowska (ur.1689)

 A6. Jan Władysław zw. Władysław Świerczowski (ur.1691)

        1 ż. Jadwiga N. [ur.+/-1695]

        2 ż. Marianna N. [ur.+/-1700]

        Dzieci z 1 żony (Jadwigi) :

        B1. Michał Marcin Świerczowski (ur.1718 par. Wojkowice Kościelne)

        Dzieci z 2 żony (Marianny) :

        B2. Jan Antoni Świerczowski (ur.1723) z matki Marianny

        B3. Józef Benedykt Świerczowski (ur.1727) z matki Marianny

        B4. Katarzyna Świerczowska (ur.1733) z matki Marianny

        prawdopodobnie :

        B5. Magdalena Świerczowska  [ur.+/-1715]

              m.(śl.1738 Wojkowice K.) Piotr Kosecki [ur.+/-1715], [LC Wojkowice K., str. 216]

 A7. Leonard Marcin zw. Marcin Świerczowski (ur.1693)

        ż. Barbara N. (ur.1694 - zm.1734)

        Dzieci :

        B1. Marianna Barbara Świerczowska (ur.1727)

        B2. Jadwiga Teresa Świerczowska (ur.1728)

        B3. Piotr Paweł  Świerczowski (ur.1730)

        B4. Barbara Katarzyna Świerczowska (ur.1733)

        B5. Magdalena Świerczowskia (ur.1734)

 prawdopodobnie :

 A8. Agnieszka Świerczowska [ur.+/-1675/80]

        m.(śl.19.01.1700 Wojkowice K.) Franciszek Płocki [ur.+/-1675], [LC Wojkowice K., str. 176]

        [świadkowie ślubu : GG. Stanisław Zdrowski de Wojkowice, Andrzej Grot de Ujejsce, Józef Dunin de Kuźnica i inni]

 

 par. Będzin :

 GD. Jan Świerczowski [ur.+/-1695], 1718 r. de Malinowice

 ż. Marianna N. (1719 r. Zuzanna) [ur.+/-1695 - zm.po 1719], 1719 r. de Malinowice

 Dzieci :

 1/ Magdalena Anna Świerczowska (ur.1717 Będzin, chrzest 20.07.1717 Będzin) [LN Będzin, str. 30]

    [chrzestni : Władysław Świerczowski, frater germani i D. Oliwińska de Będzin i de Sarnów]

 2/ Jan Świerczowski (ur.1719 Będzin, chrzest 14.05.1719 Będzin) z matki Zuzanny [LN Będzin, str. 36]

     [chrzestni : Nob. Aleksander Wroński, administrator bonorum capit. Będzin i Dorota Dąbrowska]

 

 G. Marcin Świerczowski [ur.+/-1695]

 ż. Zuzanna N. [ur.+/-1695]

 Dzieci :

 1/ Anna Petronella Świerczowska (ur.1718 Będzin, chrzest 1718 Będzin) [LN Będzin, str. 35]

     [chrzestni : GD. Aleksander Wroński, administrator Będzin i GD. Eleonora Dąbrowska z Kamienia, panna]

 2/ Józef Piotr Świerczowski (ur.1721 Będzin, chrzest 1721 Będzin) [LN Będzin, str. 43]

     [chrzestni : G. Jan Lewandowski i G. Regina Wrońska oboje de Będzin]

 3/ Józef Wawrzyniec Świerczowski (ur.1722 Sarnów, chrzest 16.08.1722 Będzin) [LN Będzin, str. 47]

     [chrzestni : G. Aleksander Wroński i G. Magdalena Wolska de Będzin]

 

 Wojciech Świerczowski [ur.+/-1700]

 ż. Zuzanna N. [ur.+/-1700]

 Dzieci :

 1/ Zofia Świerczowska (ur.1723 Będzin Przedmieście, chrzest 4.05.1723 Będzin]

     [chrzestni : G. Piotr Gorecki i G. Regina Wrońska]

 

 par. Siewierz :

 G. Andrzej Świerczowski (zm.14.12.1771 Trzebiesławice), lat 24 [LM Siewierz, str. 41]

 Marianna Świerczowska (zm.3.02.1772 Trzebiesławice) [LM Siewierz, str. 41]

 Helena Świerczowska (zm.3.02.1796 Trzebiesławice), lat 60 [LM Siewierz, str. 55], mąż Sebastian

 Nob. Sebastian Świerczowski (zm.3.03.1801 Trzebiesławice), lat 64 [LM Siewierz, str. 96], żona Helena

 G. Sebastian Świerczewski (zm.23.02.1814 Trzebiesławice), lat 40, posesor części Trzebiesławic [LM Siewierz, str. 279]

 
 [7] Trepkowie h. Topór:
        Mikołaj Trepka [ur.+/-1630 - zm.1666], s. Mikołaja (zm.1647) i Zofii z Przytyka
        ż. Zofia z Bnina [ur.+/-1630]
        Dzieci : 6 (Jan, Grzegorz, Marianna, Elżbieta, Stanisław, Wojciech)
        A1. Jan Trepka [ur.+/-1660]
        A2. Grzegorz Trepka [ur.+/-1665]
        A3. Marianna Trepka (ur.1668, chrzest 5.07.1688 Koziegłówki)
               [chrzestni : Jan Grot i Jadwiga Trepka]
               m. Stanisław Zdrowski [ur.+/-1660 - zm.po 1700], de Wojkowice
               Dzieci (Zdrowscy) :
               B1. Jan Zdrowski (chrzest 17.06.1691 Wojkowice K.)
                     [chrzestni : Nob. Aleksander Kmita de Kuźnica i Katarzyna Myszkowska de Chruszczobród]
               B2. Józef Zdrowski  (chrzest 8.08.1693 Wojkowice K.)
                     [chrzestni . Nob. Mikołaj Zdrowski i Dorota Świętosławska de Dąbie (z d. Myszkowska)]
               B3. Franciszek Zdrowski (chrzest 3.10.1694 Wojkowice K.)
                     [chrzestni : G. Dominik de Pińczyce Kotwicz i G. Helena Grot de Ujejsce]
               B4. Andrzej Zdrowski (chrzest 22.11.1697 Wojkowice K. - zm.9.02.1698 Wojkowice K.) 
                     [chrzestni : Nob. Andrzej Grot de Ujejsce i G. Elżbieta Kmita de Chechło]
        A4. Elżbieta Trepka [ur.+/-1665]
               m. Aleksander Kmita [ur.+/-1660 - zm.po 1706], sędzia ziemski siewierski, de villa Chechło, de Wola Kmita
        A5. Stanisław Trepka [ur.+/-1665 - zm.1742] 1695 r. de Ujejsce
               1 ż. Zofia Kmita [ur.+/-1660]
               2 ż. Barbara Kociełkowska [ur.+/-1660]
        A6. Wojciech Nekanda Trepka (ur.1670, chrzest 20.04.1670 Koziegłówki - zm.po 1725] de Dąbie (wzm.1698 – 1725)
                chorąży [Podole]
                [chrzestni : G.D. Stanisław Kawecki „Capitaneus Koziegłowy” i Nob. Miroszowski]
                ż. Marianna Zakrzewska h. Bogoria [ur.+/-1660 - zm.po 1702]
                ojc. Jan Zakrzewski (ur.+/-1630 - zm.1701), wojski oświęcimski
                mat. Katarzyna Porębska [ur.+/-1630], c. Zygmunta
                Dzieci : co najmniej 4 (Jan, Zofia, Marcin, Wojciech)
                B1. Jan Trepka [ur.+/-1690 - zm.po 1740], skarbnik sanocki
                B2. Zofia Trepka [ur.+/-1690 - zm.po 1753]
                      1 m. Stanisław Suchecki h. Poraj [ur.+/-1690], rotmistrz kawalerii narodowej
                             ojc. Franciszek Suchecki, cześnik [Piotrków], s. Stanisława S. (zm.1688) kasztelana [Rozprza] i Zofii z d. Mąkolska
                             mat. Anna Wężyk Widawska h. Wąż
                      2 m.(śl.10.06.1716 Wojkowice K.) Felicjan Tomicki h. Łodzia [ur.+/-1690]
                             [świadkowie : Kazimierz Miroszowski i Michał Pąniątowski], [LC Wojkowice K., str. 198]
                      3 m.(śl.16.02.1753 Bęczkowice k. Radomska) Stanisław Olszowski h. Prus II (ur.+/-1705 - zm.po 1753)
                             ojc. Józef Olszowski (ur.+/-1675 - zm.1712) , s. Marcina O. (ur.+/-1645 - zm.1687) starosty [Wieluń]
                                    i Katarzyny Teresy z d. Męcińska – c. Wojciecha Męcińskiego, podkomorzego [Wieluń]
                             mat. Ewa Małgorzata Sznajder
 
                               akt ślubu, Bęczkowice 1753 r.  [powiększ]
 
                      Dzieci (Sucheccy) :
                      C1. Ignacy Andrzej Suchecki (ur.+/-1720 - zm.4.04.1803) [PSB]
                            pan na Rozpszy, pan na Suchcicach, poseł z woj. sieradzkiego 1773 – 75
                            1 ż. Magdalena Jordan h. Trąby [ur.+/-1730] [1 mąż – Wincenty Trembecki (zm.1822), szambelan królewski]
                                   ojc. Spytek Rogatian Jordan (zm.1777), wojski [Kraków], s. Jana Jordana i Anny Jordan
                                   mat. Teresa Russocka z Brzezia h. Zadora, c. Antoniego R. (zm.1750) i Anny z Nielepic
                            2 ż. Marianna Ewa Świdzińska (poch. Rozpsza)
                      Dzieci (Tomiccy) : co najmniej 3 (Zofia, Maciej,  Józef)
                      C1. Zofia Tomicka [ur.+/-1720]
                             m.(śl.17.04.1735 Potulice) Antoni Rychłowski h. Nałęcz [ur.+/-1720], kasztelan sieradzki
                             ojc. Jan Kazimierz Rychłowski (ur.+/-1690 - zm.12.08.1757 Staw), kasztelan [Rozprza], [Sieradz], pułkownik JKM,
                                    starosta [Opatów], dz. d. Dąbrówka, Sosnowica w sandomierskim, Rożniatowice i Wólka Rożniatowska
                             mat.(śl.przed 1742) Agnieszka Rogalińska [ur.+/-1690]
                             [Żony Jana Kazimierza Rychłowskiego :
                             1 ż.(śl.9.02.1720 Lewków) Barbara Koźmińska, c. Adama, kasztelana rogozińskiego i Apolinary z d. Gajewska,
                             2 ż.(1742) Agnieszka Rogalińska,
                             3 ż. Katarzyna Walewska, c. Kazimierza i Marianny Fink (mężowie Katarzyny Walewskiej : 1 m. Aleksander Popławski,
                                   3 m. Kazimierz Walewski)]
                             Dzieci (Rychłowscy) : 7 (Antonina, ks. Kazimierz, Antoni, Roman, ks. Stanisław, Alojzy, Józef)
                      C2. Maciej Tomicki [ur.+/-1720]
                      C3. Józef Tomicki (ur.+/-1720 - zm.11.03.1769 Baranów), stolnik ostrzeszowski, dz. d. Baranów
                             ż.(śl.ok.1743) Joanna Niemojewska h. Wieruszowa (ur.1724 - zm.22.02.1784 Mroczeń), poch. Wieluń u pijarów
                             ojc. Antoni Niemojewski (zm.1741), chorąży [Ostrzeszów], s. Hieronima N. i Ludmiły z d. Wierzchlejska h. Berszten
                             mat. Eufrozyna Podoska h. Junosza (zm.1779), c. Jana Tomasza P., podkomorzego [Rożan] i Konstancji Tarło
                             Dzieci : 14 
                             D1. Wincenty Ignacy Józef Tomicki (ur.1744 - zm.2.07.1745 Potulice)
                             D2. Gertruda Józefa Joanna Tomicka (ur.15.05.1745 Baranów - zm.4.09.1813 Gorzędów), poch. Śrem, franciszkanki
                                    m.(śl.3.06.1770 Baranów, dwór Mroczeń) Wojciech Zaremba z Kościelnych Zarembów [ur.+/-1740], 
                                    łowczy [Piotrków], mieszkał w dobrach dziedzicznych Gorzędów
                                    ojc. N. Zaremba [ur.+/-1710], skarbnik [Radom]
                                    mat. NN.
                                    Dzieci (Zaremba) : 2 (Bonawentura, Józefa)
                                    C1. Bonawentura Kilian Zaremba (ur.1778 Gorzędów)
                                    C2. Józefa Zaremba (ur.17.04.1779 Gorzędów)
                             D3. Grzegorz Nazarejski Antoni Adam Tomicki (ur.9.05.1746 Baranów)
                             D4. Anastazy Bartłomiej Ludwik Tomicki (ur.25.08.1747 - zm.12.01.1758)
                             D5. Domicella Zofia Joanna Tomicka (ur.25.08.1749 Mroczeń)
                             D6. Małgorzata Bogumiła (Teofila) Tomicka (ur.16.07.1750)
                             D7. Karolina Salomea Tomicka (ur.1751, chrzest 2.11.1751 Baranów)
                                    m.(śl.15.12.1771 Mroczeń, par. Baranów) Kazimierz Szembek h.  (ur.+/-1750 - zm.1808)
                                    ojc. Józef Szembek (ur.+/-1710 - zm.16.01.1765 Kraków)
                                    mat. Maria Schwarcenberg - Czerny h. Nowina (zm.1764), 
                                            c. Franciszka Sch. kasztelana [Wojnicz] i Krystyny Szembek
                             D8. Maria Tomicka (ur.8.12.1752 Baranów - zm.po 1797)                                 
                                    m.(śl.2.09.1777 Mroczeń dwór, p. Baranów) Augustyn Myszkowski [ur.+/-1745 - zm.po 20.12.1826] [zob. pkt 3.2.1.1]
                             D9. Julianna Elżbieta Tomicka (ur.7.08.1754 Mroczeń), wniosła w posagu klucz Baranowski
                                    m.(śl. 28.02.1778 Mroczeń) Ksawery Franciszek Wężyk h. Wąż [ur.+/-1750]
                                    [2 żona Ksawerego Wężyka – Marianna Fundament Karśnicka h. Jastrzębiec (zm.30.11.1817 Myjomice)]
                                    ojc. Józef Wężyk, s. Antoniego W. i Katarzyny z d. Zamoyska
                                    mat. Elżbieta Siemieńska h. Leszczyc, c. Macieja S.
                             D10. Marta Tomicka (ur.1755 - zm.1757)
                             D11. Wiktoryn Zachariasz Mikołaj Tomicki (ur.1.07.1757 - zm.2.02.1758 Mroczeń)
                             D12. Jan Ignacy Józef  Adam Franciszek Tomicki (ur.1.07.1758)
                             D13. Hjacynt Bartłomiej Stefan Tomicki (ur.23.08.1763 Mroczeń)
                             D14. Zofia Tomicka [ur.+/-1750]
                                      m.(śl.14.02.1773 Baranów, dwór Mroczeń) Tadeusz Chrościński [ur.+/-1750], cześnikowicz wieluński, sieradzki
               B2. Marcin Jan Trepka (ur.1698 Dąbie, par. Wojkowice Kościelne) 1717 r. de Wola                     
                      ż.(śl.2.05.1717 Dąbrowa Zielona k. Koniecpola) Zofia (Marianna) Siemieńska de Olbrachcice [ur.+/-1700]
                      [świadkowie ślubu : GD. Łukasz Zdrowski i GD. Andrzej Ryśkowski de Olbrachcice], 
                      [LC Dąbrowa k. Koniecpola, str. 57], [LC Dąbrowa Zielona, str. 45], [LN Bęczkowice, str.145]
               B3. Wojciech Antoni Trepka (ur.1702 Dąbie, par. Wojkowice Kościelne - zm.1702 Dąbie)
 
       Inni w par. Wojkowice K. :
       Jan Trepka [ur.+/-1640]
       ż. Marianna N. [ur.+/-1640
       Dzieci :
       A1. Mikołaj Trepka (ur.1669 Koziegłówki)
  
       1683 r.-  Mikołaj Trepka i żona Konstancja, de Ujejsce (LN Wojkowice), (wzm. 1693 – 95)
       1685 r. - Marianna Trepczanka, panna de Ujejsce, chrzestna
       1686 r. - ślub (Wojkowice K.) : Nob. Stefan Bielski de Fridrichowice + Nob. Agnieszka Trepka de Dąbie
                     [świadkowie : Aleksander Bielski i Zygmunt Myszkowski de Kuźnica]
       1698 r. - ślub (23.11.1698 Wojkowice) Nob. Michał Pąniatowski de villa Grotków + Teresa Trepka de Dąbie
                      [świadkowie : Aleksander Kmita, sędzia z Siewierza, Wojciech Nekanda Trepka de Dąbie, 
                       Mikołaj Zdrowski de Nowa Wieś], [LC Wojkowice K., str. 175]
       1713 r. - Franciszek Trepka (zm.6.04.1713 Wojkowice), lat 35 [ = ur.1678]
 
       Par. Chruszczobród :
       1703 r. - Wojciech Nekanda Trepka, chorąży księstwa Siewierskiego, zapisany do bractwa św. Anny w Chruszczobrodzie, str.24
 
      Par. Borowno :
      1725 r. ślub : Mikołaj Trepka de Buszki + Marianna Zdrowska de Wierzbice [LC s.71]


 
[powrót]

 

Spis treści          Następny rozdział ->>

 

 

do górywstecz